WA1VFAFL2DA0…

Audi

A4 Allroad

WA1VFAFL2DA000104 | WA1VFAFL2DA051392; WA1VFAFL2DA057404 | WA1VFAFL2DA021468 | WA1VFAFL2DA035581 | WA1VFAFL2DA008123; WA1VFAFL2DA032115; WA1VFAFL2DA013337 | WA1VFAFL2DA053515 | WA1VFAFL2DA021714 | WA1VFAFL2DA054812 | WA1VFAFL2DA075983 | WA1VFAFL2DA046970 | WA1VFAFL2DA004430 | WA1VFAFL2DA000748 | WA1VFAFL2DA086448; WA1VFAFL2DA085199 | WA1VFAFL2DA087647 | WA1VFAFL2DA063140 | WA1VFAFL2DA016819 | WA1VFAFL2DA029330 | WA1VFAFL2DA079497; WA1VFAFL2DA025620; WA1VFAFL2DA017968 |

WA1VFAFL2DA014116

| WA1VFAFL2DA065583 | WA1VFAFL2DA058813 | WA1VFAFL2DA010857 |

WA1VFAFL2DA029876

| WA1VFAFL2DA045530; WA1VFAFL2DA074722; WA1VFAFL2DA023852 | WA1VFAFL2DA005318 | WA1VFAFL2DA057595 | WA1VFAFL2DA078852 | WA1VFAFL2DA016688 | WA1VFAFL2DA068063; WA1VFAFL2DA025746; WA1VFAFL2DA011796 | WA1VFAFL2DA073750 | WA1VFAFL2DA060352

WA1VFAFL2DA036410 | WA1VFAFL2DA057614 | WA1VFAFL2DA094758 | WA1VFAFL2DA020272; WA1VFAFL2DA008770

WA1VFAFL2DA010051; WA1VFAFL2DA007800; WA1VFAFL2DA018523 | WA1VFAFL2DA091326; WA1VFAFL2DA098020 | WA1VFAFL2DA000331; WA1VFAFL2DA097837 | WA1VFAFL2DA058648 | WA1VFAFL2DA010700 | WA1VFAFL2DA094260; WA1VFAFL2DA015931; WA1VFAFL2DA029182 | WA1VFAFL2DA062845 | WA1VFAFL2DA000717 | WA1VFAFL2DA029747 | WA1VFAFL2DA067947 | WA1VFAFL2DA098339 | WA1VFAFL2DA092282; WA1VFAFL2DA089334 | WA1VFAFL2DA041414

WA1VFAFL2DA037931 | WA1VFAFL2DA095893 | WA1VFAFL2DA083503; WA1VFAFL2DA088099 | WA1VFAFL2DA018487 | WA1VFAFL2DA065566 | WA1VFAFL2DA051778

WA1VFAFL2DA099233; WA1VFAFL2DA030848; WA1VFAFL2DA019493

WA1VFAFL2DA020434; WA1VFAFL2DA003231 | WA1VFAFL2DA071240; WA1VFAFL2DA085056; WA1VFAFL2DA039811 | WA1VFAFL2DA015668 | WA1VFAFL2DA059301 | WA1VFAFL2DA002306

WA1VFAFL2DA035290; WA1VFAFL2DA043793 | WA1VFAFL2DA062781 | WA1VFAFL2DA077118; WA1VFAFL2DA027125 | WA1VFAFL2DA027416 | WA1VFAFL2DA037072 | WA1VFAFL2DA019817 | WA1VFAFL2DA074106 | WA1VFAFL2DA037721 | WA1VFAFL2DA086627 | WA1VFAFL2DA068760 | WA1VFAFL2DA027884 | WA1VFAFL2DA049853; WA1VFAFL2DA062070 | WA1VFAFL2DA035533 | WA1VFAFL2DA049724 |

WA1VFAFL2DA000510

| WA1VFAFL2DA014679 | WA1VFAFL2DA092492 | WA1VFAFL2DA011314; WA1VFAFL2DA089298; WA1VFAFL2DA065499 | WA1VFAFL2DA063199; WA1VFAFL2DA054146 | WA1VFAFL2DA092489; WA1VFAFL2DA057631 | WA1VFAFL2DA028629

WA1VFAFL2DA089088 | WA1VFAFL2DA074154; WA1VFAFL2DA094145 | WA1VFAFL2DA032910; WA1VFAFL2DA004198 | WA1VFAFL2DA044720; WA1VFAFL2DA059699 | WA1VFAFL2DA058486 | WA1VFAFL2DA023303 | WA1VFAFL2DA041445 | WA1VFAFL2DA064871 | WA1VFAFL2DA059346; WA1VFAFL2DA056026; WA1VFAFL2DA086501 | WA1VFAFL2DA011555 |

WA1VFAFL2DA046628WA1VFAFL2DA047519 | WA1VFAFL2DA044796 | WA1VFAFL2DA030140 | WA1VFAFL2DA028632; WA1VFAFL2DA030610; WA1VFAFL2DA092685

WA1VFAFL2DA081010 | WA1VFAFL2DA033619 | WA1VFAFL2DA075806

WA1VFAFL2DA030008 | WA1VFAFL2DA006825; WA1VFAFL2DA099247; WA1VFAFL2DA051229; WA1VFAFL2DA025598 | WA1VFAFL2DA038111 | WA1VFAFL2DA056771 | WA1VFAFL2DA092928; WA1VFAFL2DA085011; WA1VFAFL2DA073893 | WA1VFAFL2DA027075 | WA1VFAFL2DA092329 | WA1VFAFL2DA011622 | WA1VFAFL2DA082660 | WA1VFAFL2DA051165 | WA1VFAFL2DA068273 | WA1VFAFL2DA006730 | WA1VFAFL2DA093853; WA1VFAFL2DA027772 | WA1VFAFL2DA068791

WA1VFAFL2DA015413 | WA1VFAFL2DA029523

WA1VFAFL2DA067401; WA1VFAFL2DA014486 | WA1VFAFL2DA092248 | WA1VFAFL2DA014925; WA1VFAFL2DA027285 | WA1VFAFL2DA007506; WA1VFAFL2DA039338; WA1VFAFL2DA072050 | WA1VFAFL2DA017355 | WA1VFAFL2DA012348; WA1VFAFL2DA021339 | WA1VFAFL2DA015279; WA1VFAFL2DA018120 | WA1VFAFL2DA089446; WA1VFAFL2DA062117 | WA1VFAFL2DA083078 | WA1VFAFL2DA062912; WA1VFAFL2DA036732 | WA1VFAFL2DA060738 | WA1VFAFL2DA097868 | WA1VFAFL2DA093951; WA1VFAFL2DA075532 | WA1VFAFL2DA071481; WA1VFAFL2DA041767 | WA1VFAFL2DA049111; WA1VFAFL2DA001124; WA1VFAFL2DA078897 | WA1VFAFL2DA077328 | WA1VFAFL2DA054938 | WA1VFAFL2DA033927; WA1VFAFL2DA081329 | WA1VFAFL2DA065700 | WA1VFAFL2DA034270 | WA1VFAFL2DA064367 | WA1VFAFL2DA049741 | WA1VFAFL2DA013774; WA1VFAFL2DA021616 | WA1VFAFL2DA043812 | WA1VFAFL2DA034821 | WA1VFAFL2DA018795; WA1VFAFL2DA037329; WA1VFAFL2DA047486 | WA1VFAFL2DA075904 | WA1VFAFL2DA031028 | WA1VFAFL2DA034656 | WA1VFAFL2DA045396

WA1VFAFL2DA012737 | WA1VFAFL2DA010602; WA1VFAFL2DA021602 | WA1VFAFL2DA025990 | WA1VFAFL2DA028534; WA1VFAFL2DA080858 | WA1VFAFL2DA094632 | WA1VFAFL2DA046547 | WA1VFAFL2DA067110 | WA1VFAFL2DA095201 | WA1VFAFL2DA075336 | WA1VFAFL2DA011359 | WA1VFAFL2DA058598 | WA1VFAFL2DA041168 | WA1VFAFL2DA008963; WA1VFAFL2DA087423; WA1VFAFL2DA093206; WA1VFAFL2DA082657; WA1VFAFL2DA073215 | WA1VFAFL2DA074235; WA1VFAFL2DA080343 | WA1VFAFL2DA034141

WA1VFAFL2DA000975 | WA1VFAFL2DA052669 | WA1VFAFL2DA044734 | WA1VFAFL2DA009885 | WA1VFAFL2DA063686 | WA1VFAFL2DA014603; WA1VFAFL2DA065969 | WA1VFAFL2DA092279 | WA1VFAFL2DA058326

WA1VFAFL2DA063963 | WA1VFAFL2DA025522 | WA1VFAFL2DA025407 | WA1VFAFL2DA038156; WA1VFAFL2DA015962; WA1VFAFL2DA009501 | WA1VFAFL2DA070928 | WA1VFAFL2DA085249 | WA1VFAFL2DA043762 | WA1VFAFL2DA005206 | WA1VFAFL2DA024144 | WA1VFAFL2DA038609 | WA1VFAFL2DA071710 | WA1VFAFL2DA005111 | WA1VFAFL2DA077510; WA1VFAFL2DA031076; WA1VFAFL2DA090144 |

WA1VFAFL2DA010163

| WA1VFAFL2DA005366; WA1VFAFL2DA068192

WA1VFAFL2DA047312 | WA1VFAFL2DA010521 | WA1VFAFL2DA054597 | WA1VFAFL2DA072422 | WA1VFAFL2DA032986

WA1VFAFL2DA092945 | WA1VFAFL2DA050095 | WA1VFAFL2DA023530 | WA1VFAFL2DA089625; WA1VFAFL2DA013144

WA1VFAFL2DA053353; WA1VFAFL2DA003021; WA1VFAFL2DA033748; WA1VFAFL2DA007117; WA1VFAFL2DA041218; WA1VFAFL2DA073232 | WA1VFAFL2DA086790 | WA1VFAFL2DA053840 | WA1VFAFL2DA045415; WA1VFAFL2DA097076 | WA1VFAFL2DA027948 | WA1VFAFL2DA078883 | WA1VFAFL2DA087602; WA1VFAFL2DA013886; WA1VFAFL2DA068290

WA1VFAFL2DA028310; WA1VFAFL2DA026430 | WA1VFAFL2DA008056 | WA1VFAFL2DA096090; WA1VFAFL2DA072467

WA1VFAFL2DA069102

| WA1VFAFL2DA067950 | WA1VFAFL2DA003584 | WA1VFAFL2DA002659 | WA1VFAFL2DA039632; WA1VFAFL2DA027013; WA1VFAFL2DA082187 | WA1VFAFL2DA008641

WA1VFAFL2DA017226 | WA1VFAFL2DA010924

WA1VFAFL2DA058830 | WA1VFAFL2DA035791 | WA1VFAFL2DA074526 | WA1VFAFL2DA002807 | WA1VFAFL2DA065146; WA1VFAFL2DA063395

WA1VFAFL2DA091987 | WA1VFAFL2DA027187 | WA1VFAFL2DA020000 | WA1VFAFL2DA007232 | WA1VFAFL2DA082030

WA1VFAFL2DA099524 | WA1VFAFL2DA095568 | WA1VFAFL2DA090595 | WA1VFAFL2DA017629 | WA1VFAFL2DA049951; WA1VFAFL2DA091875 | WA1VFAFL2DA044460 | WA1VFAFL2DA055894 | WA1VFAFL2DA098227; WA1VFAFL2DA076258; WA1VFAFL2DA072324 | WA1VFAFL2DA048444 | WA1VFAFL2DA055653 | WA1VFAFL2DA010311 | WA1VFAFL2DA057953 | WA1VFAFL2DA081766 | WA1VFAFL2DA078561 | WA1VFAFL2DA018960 | WA1VFAFL2DA073442 | WA1VFAFL2DA022250

WA1VFAFL2DA048413; WA1VFAFL2DA085705 | WA1VFAFL2DA010440 | WA1VFAFL2DA052199 | WA1VFAFL2DA036892; WA1VFAFL2DA055135; WA1VFAFL2DA052364 | WA1VFAFL2DA090970 | WA1VFAFL2DA001754; WA1VFAFL2DA022992; WA1VFAFL2DA014908 | WA1VFAFL2DA055667 | WA1VFAFL2DA008851; WA1VFAFL2DA089253 | WA1VFAFL2DA034611; WA1VFAFL2DA089575; WA1VFAFL2DA096011; WA1VFAFL2DA081928; WA1VFAFL2DA012849; WA1VFAFL2DA031109; WA1VFAFL2DA076499 | WA1VFAFL2DA011569 | WA1VFAFL2DA016920; WA1VFAFL2DA084960;

WA1VFAFL2DA051344

; WA1VFAFL2DA069276 | WA1VFAFL2DA046841; WA1VFAFL2DA060304 | WA1VFAFL2DA003245 | WA1VFAFL2DA055183; WA1VFAFL2DA025150; WA1VFAFL2DA002600; WA1VFAFL2DA080990; WA1VFAFL2DA083419; WA1VFAFL2DA014732 | WA1VFAFL2DA096865; WA1VFAFL2DA080715 | WA1VFAFL2DA080827; WA1VFAFL2DA082562; WA1VFAFL2DA027920; WA1VFAFL2DA057046 | WA1VFAFL2DA011068; WA1VFAFL2DA049268 | WA1VFAFL2DA062148 | WA1VFAFL2DA065809 | WA1VFAFL2DA007991 | WA1VFAFL2DA040666 | WA1VFAFL2DA055698 | WA1VFAFL2DA067382

WA1VFAFL2DA005075; WA1VFAFL2DA098888; WA1VFAFL2DA007764 | WA1VFAFL2DA060609 | WA1VFAFL2DA078401 | WA1VFAFL2DA081489; WA1VFAFL2DA068029 | WA1VFAFL2DA060366; WA1VFAFL2DA016254; WA1VFAFL2DA078771; WA1VFAFL2DA009904; WA1VFAFL2DA030820 | WA1VFAFL2DA034110; WA1VFAFL2DA087454 | WA1VFAFL2DA005612 | WA1VFAFL2DA009420; WA1VFAFL2DA043325 | WA1VFAFL2DA033989 | WA1VFAFL2DA088409 | WA1VFAFL2DA088233; WA1VFAFL2DA027433 | WA1VFAFL2DA096364 | WA1VFAFL2DA039033 | WA1VFAFL2DA014102 | WA1VFAFL2DA065079; WA1VFAFL2DA026217 | WA1VFAFL2DA041462; WA1VFAFL2DA059427 | WA1VFAFL2DA096302 | WA1VFAFL2DA083677; WA1VFAFL2DA023740 | WA1VFAFL2DA025164 | WA1VFAFL2DA049304 | WA1VFAFL2DA032471; WA1VFAFL2DA078639 | WA1VFAFL2DA008171 | WA1VFAFL2DA003035; WA1VFAFL2DA001060 | WA1VFAFL2DA050873; WA1VFAFL2DA080651; WA1VFAFL2DA042613 | WA1VFAFL2DA046046 | WA1VFAFL2DA095375 | WA1VFAFL2DA031689 | WA1VFAFL2DA050078; WA1VFAFL2DA010308; WA1VFAFL2DA011037 | WA1VFAFL2DA041560 | WA1VFAFL2DA065020 | WA1VFAFL2DA002273 | WA1VFAFL2DA070508; WA1VFAFL2DA023365; WA1VFAFL2DA027304 | WA1VFAFL2DA023415 | WA1VFAFL2DA035564 | WA1VFAFL2DA067219; WA1VFAFL2DA092587; WA1VFAFL2DA025939 | WA1VFAFL2DA022426 | WA1VFAFL2DA005187 | WA1VFAFL2DA009238; WA1VFAFL2DA073506; WA1VFAFL2DA027996; WA1VFAFL2DA011782 | WA1VFAFL2DA087759 | WA1VFAFL2DA047228

WA1VFAFL2DA085560 | WA1VFAFL2DA041154 | WA1VFAFL2DA002760 | WA1VFAFL2DA056348; WA1VFAFL2DA047729; WA1VFAFL2DA009854 | WA1VFAFL2DA091729 | WA1VFAFL2DA064739; WA1VFAFL2DA050338 | WA1VFAFL2DA084103 | WA1VFAFL2DA081895

WA1VFAFL2DA018943; WA1VFAFL2DA085770; WA1VFAFL2DA038710 | WA1VFAFL2DA022684 | WA1VFAFL2DA079709 | WA1VFAFL2DA090662 | WA1VFAFL2DA093755 | WA1VFAFL2DA056074 | WA1VFAFL2DA025021 | WA1VFAFL2DA019185 | WA1VFAFL2DA018618; WA1VFAFL2DA008946 | WA1VFAFL2DA023107 | WA1VFAFL2DA064580; WA1VFAFL2DA069343 | WA1VFAFL2DA098583 | WA1VFAFL2DA088104; WA1VFAFL2DA082805; WA1VFAFL2DA053546 | WA1VFAFL2DA076194 | WA1VFAFL2DA059234 | WA1VFAFL2DA038657 | WA1VFAFL2DA031532 | WA1VFAFL2DA072436 | WA1VFAFL2DA033216 | WA1VFAFL2DA033720 | WA1VFAFL2DA046161 | WA1VFAFL2DA051232; WA1VFAFL2DA095750; WA1VFAFL2DA053692 | WA1VFAFL2DA021681; WA1VFAFL2DA017064

WA1VFAFL2DA097966 | WA1VFAFL2DA058231; WA1VFAFL2DA014231 | WA1VFAFL2DA023771 | WA1VFAFL2DA000989; WA1VFAFL2DA048475 | WA1VFAFL2DA065924; WA1VFAFL2DA042496 | WA1VFAFL2DA029442; WA1VFAFL2DA006856

WA1VFAFL2DA073716; WA1VFAFL2DA004458; WA1VFAFL2DA081332 | WA1VFAFL2DA090953; WA1VFAFL2DA031353 | WA1VFAFL2DA073859 | WA1VFAFL2DA082092; WA1VFAFL2DA090435; WA1VFAFL2DA080455; WA1VFAFL2DA099572 | WA1VFAFL2DA099216; WA1VFAFL2DA057080 | WA1VFAFL2DA049108 | WA1VFAFL2DA033488 | WA1VFAFL2DA057645 | WA1VFAFL2DA085980 | WA1VFAFL2DA065356 | WA1VFAFL2DA084229 | WA1VFAFL2DA096543 | WA1VFAFL2DA054311 | WA1VFAFL2DA005545

WA1VFAFL2DA082707 | WA1VFAFL2DA008820 | WA1VFAFL2DA053451 | WA1VFAFL2DA040960 | WA1VFAFL2DA078950; WA1VFAFL2DA029652 | WA1VFAFL2DA002466

WA1VFAFL2DA066670 | WA1VFAFL2DA073151 | WA1VFAFL2DA012432 | WA1VFAFL2DA067513 | WA1VFAFL2DA015556

WA1VFAFL2DA089995; WA1VFAFL2DA059010; WA1VFAFL2DA089849; WA1VFAFL2DA099457 | WA1VFAFL2DA002015 | WA1VFAFL2DA080259; WA1VFAFL2DA040280

WA1VFAFL2DA008347 | WA1VFAFL2DA003990 | WA1VFAFL2DA083579

WA1VFAFL2DA009871 | WA1VFAFL2DA014522; WA1VFAFL2DA019980 | WA1VFAFL2DA008493 | WA1VFAFL2DA016240 | WA1VFAFL2DA011099 | WA1VFAFL2DA098972 | WA1VFAFL2DA006937 | WA1VFAFL2DA018392 | WA1VFAFL2DA091116 | WA1VFAFL2DA064529

WA1VFAFL2DA057502; WA1VFAFL2DA011121 | WA1VFAFL2DA032891; WA1VFAFL2DA026010 | WA1VFAFL2DA014360 | WA1VFAFL2DA016769 | WA1VFAFL2DA079788 | WA1VFAFL2DA095070; WA1VFAFL2DA027139; WA1VFAFL2DA090001; WA1VFAFL2DA085753; WA1VFAFL2DA072730 | WA1VFAFL2DA073800 | WA1VFAFL2DA026637 | WA1VFAFL2DA036701 | WA1VFAFL2DA006369 | WA1VFAFL2DA022457 | WA1VFAFL2DA003715 | WA1VFAFL2DA006419 | WA1VFAFL2DA042210 | WA1VFAFL2DA054390; WA1VFAFL2DA064272; WA1VFAFL2DA029831 | WA1VFAFL2DA089415; WA1VFAFL2DA073991 | WA1VFAFL2DA050548 | WA1VFAFL2DA024760

WA1VFAFL2DA039291; WA1VFAFL2DA031093 | WA1VFAFL2DA066166 | WA1VFAFL2DA041185 | WA1VFAFL2DA067253; WA1VFAFL2DA074798 | WA1VFAFL2DA050131 | WA1VFAFL2DA002368; WA1VFAFL2DA046967 | WA1VFAFL2DA097627 | WA1VFAFL2DA022216 | WA1VFAFL2DA057144 | WA1VFAFL2DA069083

WA1VFAFL2DA072064; WA1VFAFL2DA010776; WA1VFAFL2DA071786

WA1VFAFL2DA045480 | WA1VFAFL2DA009630; WA1VFAFL2DA012396; WA1VFAFL2DA001219; WA1VFAFL2DA094503 | WA1VFAFL2DA076356 | WA1VFAFL2DA059024 | WA1VFAFL2DA021289 | WA1VFAFL2DA028484 | WA1VFAFL2DA028551

WA1VFAFL2DA017307; WA1VFAFL2DA088653; WA1VFAFL2DA060495; WA1VFAFL2DA070766 | WA1VFAFL2DA031790; WA1VFAFL2DA065261 | WA1VFAFL2DA017517 | WA1VFAFL2DA046869 | WA1VFAFL2DA049884 | WA1VFAFL2DA073585 | WA1VFAFL2DA054809 | WA1VFAFL2DA063431 | WA1VFAFL2DA034883; WA1VFAFL2DA080150 | WA1VFAFL2DA081721 | WA1VFAFL2DA033958 | WA1VFAFL2DA013127 | WA1VFAFL2DA086546; WA1VFAFL2DA092363 | WA1VFAFL2DA023317 | WA1VFAFL2DA014049 | WA1VFAFL2DA004864 | WA1VFAFL2DA087020; WA1VFAFL2DA029070 | WA1VFAFL2DA031501 | WA1VFAFL2DA070198 | WA1VFAFL2DA075398

WA1VFAFL2DA039176; WA1VFAFL2DA087776 | WA1VFAFL2DA012642; WA1VFAFL2DA098809 | WA1VFAFL2DA082173; WA1VFAFL2DA049691 | WA1VFAFL2DA050212 | WA1VFAFL2DA085591 | WA1VFAFL2DA021308 | WA1VFAFL2DA003424; WA1VFAFL2DA097529; WA1VFAFL2DA000930

WA1VFAFL2DA092993 | WA1VFAFL2DA063235; WA1VFAFL2DA010227 | WA1VFAFL2DA024337 | WA1VFAFL2DA000586

WA1VFAFL2DA074249 | WA1VFAFL2DA006078 | WA1VFAFL2DA068967 | WA1VFAFL2DA095196 | WA1VFAFL2DA054793 | WA1VFAFL2DA037167; WA1VFAFL2DA052896 | WA1VFAFL2DA034737 | WA1VFAFL2DA095506 | WA1VFAFL2DA014861 | WA1VFAFL2DA042594; WA1VFAFL2DA006372; WA1VFAFL2DA088894

WA1VFAFL2DA051859 | WA1VFAFL2DA071769 | WA1VFAFL2DA046824 | WA1VFAFL2DA043454

WA1VFAFL2DA045818 | WA1VFAFL2DA030266; WA1VFAFL2DA049979 | WA1VFAFL2DA039551; WA1VFAFL2DA099930; WA1VFAFL2DA072758; WA1VFAFL2DA093710 | WA1VFAFL2DA078270 | WA1VFAFL2DA090905 | WA1VFAFL2DA010471; WA1VFAFL2DA009739 | WA1VFAFL2DA025116 | WA1VFAFL2DA007750

WA1VFAFL2DA025648; WA1VFAFL2DA098499 | WA1VFAFL2DA094100; WA1VFAFL2DA015461 | WA1VFAFL2DA081458 | WA1VFAFL2DA061095

WA1VFAFL2DA042403 | WA1VFAFL2DA080133 | WA1VFAFL2DA071965 | WA1VFAFL2DA060657 | WA1VFAFL2DA029487 | WA1VFAFL2DA033670 | WA1VFAFL2DA015203 | WA1VFAFL2DA098566 | WA1VFAFL2DA081007; WA1VFAFL2DA016576; WA1VFAFL2DA022362

WA1VFAFL2DA013502; WA1VFAFL2DA087583 | WA1VFAFL2DA044300 | WA1VFAFL2DA023155 | WA1VFAFL2DA075627 | WA1VFAFL2DA043938 | WA1VFAFL2DA095943 | WA1VFAFL2DA032101

WA1VFAFL2DA028016 | WA1VFAFL2DA098289; WA1VFAFL2DA036309 | WA1VFAFL2DA081881 | WA1VFAFL2DA069424 | WA1VFAFL2DA015119 | WA1VFAFL2DA084201 | WA1VFAFL2DA044748 | WA1VFAFL2DA026380 | WA1VFAFL2DA094713; WA1VFAFL2DA057211; WA1VFAFL2DA046564 |

WA1VFAFL2DA033135

; WA1VFAFL2DA020773 | WA1VFAFL2DA012544; WA1VFAFL2DA016979; WA1VFAFL2DA026718 | WA1VFAFL2DA047438; WA1VFAFL2DA082545 | WA1VFAFL2DA048749

WA1VFAFL2DA097319 | WA1VFAFL2DA084733; WA1VFAFL2DA031207

WA1VFAFL2DA062330 | WA1VFAFL2DA009319 | WA1VFAFL2DA043843 | WA1VFAFL2DA067169; WA1VFAFL2DA010261

WA1VFAFL2DA087681 | WA1VFAFL2DA065714 | WA1VFAFL2DA088880 | WA1VFAFL2DA039369

WA1VFAFL2DA007716; WA1VFAFL2DA091469 | WA1VFAFL2DA084120; WA1VFAFL2DA029246; WA1VFAFL2DA014763 | WA1VFAFL2DA039503 | WA1VFAFL2DA052123 | WA1VFAFL2DA028596

WA1VFAFL2DA014780; WA1VFAFL2DA017775; WA1VFAFL2DA043308; WA1VFAFL2DA012334 | WA1VFAFL2DA078074; WA1VFAFL2DA032423 | WA1VFAFL2DA093190; WA1VFAFL2DA091004 | WA1VFAFL2DA095294; WA1VFAFL2DA069441 | WA1VFAFL2DA031045 | WA1VFAFL2DA067995 | WA1VFAFL2DA069973 | WA1VFAFL2DA044295 | WA1VFAFL2DA029702; WA1VFAFL2DA043440 | WA1VFAFL2DA050355

WA1VFAFL2DA030817 | WA1VFAFL2DA076003

WA1VFAFL2DA044474 | WA1VFAFL2DA005108 | WA1VFAFL2DA017520; WA1VFAFL2DA041980

WA1VFAFL2DA028906 | WA1VFAFL2DA068970; WA1VFAFL2DA020403; WA1VFAFL2DA050520 | WA1VFAFL2DA003391 | WA1VFAFL2DA061985 | WA1VFAFL2DA032356 | WA1VFAFL2DA087096 | WA1VFAFL2DA095439 | WA1VFAFL2DA016755 | WA1VFAFL2DA070279 | WA1VFAFL2DA099409; WA1VFAFL2DA095442 | WA1VFAFL2DA047701; WA1VFAFL2DA020191

WA1VFAFL2DA065440; WA1VFAFL2DA083372; WA1VFAFL2DA068919 | WA1VFAFL2DA042000 | WA1VFAFL2DA061064 | WA1VFAFL2DA008235

WA1VFAFL2DA073103 | WA1VFAFL2DA078429 | WA1VFAFL2DA082867 | WA1VFAFL2DA032454 | WA1VFAFL2DA035712; WA1VFAFL2DA049657 | WA1VFAFL2DA066815; WA1VFAFL2DA067446 | WA1VFAFL2DA016111; WA1VFAFL2DA029408 | WA1VFAFL2DA006940 | WA1VFAFL2DA039498 | WA1VFAFL2DA012124 | WA1VFAFL2DA040103 | WA1VFAFL2DA032549 | WA1VFAFL2DA094341 | WA1VFAFL2DA080617; WA1VFAFL2DA034592 | WA1VFAFL2DA061209; WA1VFAFL2DA002872 | WA1VFAFL2DA008798 | WA1VFAFL2DA009823 | WA1VFAFL2DA056818 | WA1VFAFL2DA027819; WA1VFAFL2DA085963 | WA1VFAFL2DA086367; WA1VFAFL2DA098874 | WA1VFAFL2DA089317 | WA1VFAFL2DA003522 | WA1VFAFL2DA070864 | WA1VFAFL2DA033040 |

WA1VFAFL2DA086000WA1VFAFL2DA038870 |

WA1VFAFL2DA060156

| WA1VFAFL2DA010499; WA1VFAFL2DA086286 | WA1VFAFL2DA065910; WA1VFAFL2DA000443 | WA1VFAFL2DA070704; WA1VFAFL2DA072419 | WA1VFAFL2DA070007 | WA1VFAFL2DA072257 | WA1VFAFL2DA040991 | WA1VFAFL2DA043759; WA1VFAFL2DA068533; WA1VFAFL2DA049030 | WA1VFAFL2DA002208; WA1VFAFL2DA003455; WA1VFAFL2DA045964 | WA1VFAFL2DA090208; WA1VFAFL2DA060478 | WA1VFAFL2DA062327 | WA1VFAFL2DA010681 | WA1VFAFL2DA098597 | WA1VFAFL2DA065180; WA1VFAFL2DA013905 | WA1VFAFL2DA011328; WA1VFAFL2DA057564 | WA1VFAFL2DA001642 | WA1VFAFL2DA006176; WA1VFAFL2DA034785 | WA1VFAFL2DA052459 | WA1VFAFL2DA076308; WA1VFAFL2DA012785 | WA1VFAFL2DA012530 | WA1VFAFL2DA077409 | WA1VFAFL2DA095778 | WA1VFAFL2DA098292 | WA1VFAFL2DA026122 | WA1VFAFL2DA047388; WA1VFAFL2DA006775

WA1VFAFL2DA002810; WA1VFAFL2DA023723; WA1VFAFL2DA046208 | WA1VFAFL2DA037590; WA1VFAFL2DA012771 | WA1VFAFL2DA095599 | WA1VFAFL2DA082982 | WA1VFAFL2DA098907 | WA1VFAFL2DA037458 | WA1VFAFL2DA023012 | WA1VFAFL2DA069195 | WA1VFAFL2DA069066 | WA1VFAFL2DA014696 | WA1VFAFL2DA000345 | WA1VFAFL2DA043681 | WA1VFAFL2DA087101; WA1VFAFL2DA075899 | WA1VFAFL2DA091522 | WA1VFAFL2DA019588 | WA1VFAFL2DA080407 | WA1VFAFL2DA001947 | WA1VFAFL2DA039095 | WA1VFAFL2DA067656 | WA1VFAFL2DA032163; WA1VFAFL2DA020739; WA1VFAFL2DA040571 | WA1VFAFL2DA041557 | WA1VFAFL2DA031692; WA1VFAFL2DA053112

WA1VFAFL2DA054163 | WA1VFAFL2DA011670 | WA1VFAFL2DA029361; WA1VFAFL2DA076146 | WA1VFAFL2DA081282;

WA1VFAFL2DA079743

| WA1VFAFL2DA077426; WA1VFAFL2DA055085 | WA1VFAFL2DA030932; WA1VFAFL2DA053059 | WA1VFAFL2DA060545 | WA1VFAFL2DA075093; WA1VFAFL2DA068032 | WA1VFAFL2DA077782; WA1VFAFL2DA014097; WA1VFAFL2DA066412

WA1VFAFL2DA087910; WA1VFAFL2DA010633 |

WA1VFAFL2DA068161

| WA1VFAFL2DA078026 | WA1VFAFL2DA066393 | WA1VFAFL2DA034401 | WA1VFAFL2DA081783 | WA1VFAFL2DA053742 | WA1VFAFL2DA067270 | WA1VFAFL2DA042739; WA1VFAFL2DA045883

WA1VFAFL2DA054079;

WA1VFAFL2DA026296

| WA1VFAFL2DA054681 | WA1VFAFL2DA023205 | WA1VFAFL2DA042577; WA1VFAFL2DA056057; WA1VFAFL2DA021213 | WA1VFAFL2DA083825; WA1VFAFL2DA017727 | WA1VFAFL2DA050565; WA1VFAFL2DA053448 | WA1VFAFL2DA059105 | WA1VFAFL2DA045107 | WA1VFAFL2DA002788 | WA1VFAFL2DA092573; WA1VFAFL2DA051487 | WA1VFAFL2DA048928; WA1VFAFL2DA093092 | WA1VFAFL2DA064188; WA1VFAFL2DA047276; WA1VFAFL2DA085137; WA1VFAFL2DA085381; WA1VFAFL2DA011507;

WA1VFAFL2DA023043

; WA1VFAFL2DA083064 | WA1VFAFL2DA033636 | WA1VFAFL2DA077488; WA1VFAFL2DA046502

WA1VFAFL2DA092816

WA1VFAFL2DA005027 | WA1VFAFL2DA058701

WA1VFAFL2DA055345 | WA1VFAFL2DA003293 | WA1VFAFL2DA017372 | WA1VFAFL2DA028808 | WA1VFAFL2DA019316 | WA1VFAFL2DA014052; WA1VFAFL2DA055281; WA1VFAFL2DA011488; WA1VFAFL2DA092976; WA1VFAFL2DA017551; WA1VFAFL2DA022197

WA1VFAFL2DA041025; WA1VFAFL2DA043065 | WA1VFAFL2DA027318; WA1VFAFL2DA029943 | WA1VFAFL2DA065213; WA1VFAFL2DA027514 | WA1VFAFL2DA036049 | WA1VFAFL2DA046242; WA1VFAFL2DA006291; WA1VFAFL2DA069942

WA1VFAFL2DA032745; WA1VFAFL2DA088538 | WA1VFAFL2DA056544 | WA1VFAFL2DA059573 | WA1VFAFL2DA068435 | WA1VFAFL2DA009322 | WA1VFAFL2DA096185; WA1VFAFL2DA009952 | WA1VFAFL2DA019803; WA1VFAFL2DA074428

WA1VFAFL2DA036200; WA1VFAFL2DA045785 | WA1VFAFL2DA009949

WA1VFAFL2DA095666 | WA1VFAFL2DA059458; WA1VFAFL2DA051389 | WA1VFAFL2DA021177; WA1VFAFL2DA028789; WA1VFAFL2DA013757 | WA1VFAFL2DA096767 | WA1VFAFL2DA067687 | WA1VFAFL2DA058214 | WA1VFAFL2DA050047 | WA1VFAFL2DA001835 | WA1VFAFL2DA099877; WA1VFAFL2DA047892

WA1VFAFL2DA099118

WA1VFAFL2DA046631 | WA1VFAFL2DA041946 | WA1VFAFL2DA068662; WA1VFAFL2DA003519 | WA1VFAFL2DA075157 | WA1VFAFL2DA057208 | WA1VFAFL2DA061047 | WA1VFAFL2DA080231 | WA1VFAFL2DA044877 | WA1VFAFL2DA008445 | WA1VFAFL2DA008543; WA1VFAFL2DA089916 |

WA1VFAFL2DA037735

| WA1VFAFL2DA054115 | WA1VFAFL2DA058228 | WA1VFAFL2DA022944 | WA1VFAFL2DA099894 | WA1VFAFL2DA084635; WA1VFAFL2DA036679 | WA1VFAFL2DA075160 | WA1VFAFL2DA031305 | WA1VFAFL2DA037377; WA1VFAFL2DA011815 | WA1VFAFL2DA009417 | WA1VFAFL2DA061761; WA1VFAFL2DA020594 | WA1VFAFL2DA088491 | WA1VFAFL2DA078415 | WA1VFAFL2DA071707; WA1VFAFL2DA091147; WA1VFAFL2DA083405 | WA1VFAFL2DA048556; WA1VFAFL2DA051666 | WA1VFAFL2DA080357 | WA1VFAFL2DA006033 | WA1VFAFL2DA087700 | WA1VFAFL2DA015685 | WA1VFAFL2DA028971; WA1VFAFL2DA005013 | WA1VFAFL2DA022068 | WA1VFAFL2DA008915; WA1VFAFL2DA046306 | WA1VFAFL2DA071013 | WA1VFAFL2DA065275; WA1VFAFL2DA074753 | WA1VFAFL2DA036407 | WA1VFAFL2DA043227; WA1VFAFL2DA058763 | WA1VFAFL2DA054907 | WA1VFAFL2DA094131; WA1VFAFL2DA043910; WA1VFAFL2DA036259; WA1VFAFL2DA066409 | WA1VFAFL2DA016285 | WA1VFAFL2DA010177; WA1VFAFL2DA086532 | WA1VFAFL2DA076079 | WA1VFAFL2DA059766

WA1VFAFL2DA076213 | WA1VFAFL2DA029036 | WA1VFAFL2DA045835 | WA1VFAFL2DA087969; WA1VFAFL2DA063848 | WA1VFAFL2DA029585 | WA1VFAFL2DA028646 | WA1VFAFL2DA021633 | WA1VFAFL2DA096266 | WA1VFAFL2DA085400; WA1VFAFL2DA026993 | WA1VFAFL2DA019302; WA1VFAFL2DA039162 | WA1VFAFL2DA069861 | WA1VFAFL2DA015766; WA1VFAFL2DA085476 | WA1VFAFL2DA092508; WA1VFAFL2DA010888 | WA1VFAFL2DA020756 | WA1VFAFL2DA010390; WA1VFAFL2DA078785 | WA1VFAFL2DA005254; WA1VFAFL2DA000295 | WA1VFAFL2DA035015 | WA1VFAFL2DA076874 | WA1VFAFL2DA049870; WA1VFAFL2DA068399 | WA1VFAFL2DA091195; WA1VFAFL2DA041543 | WA1VFAFL2DA056060; WA1VFAFL2DA079077; WA1VFAFL2DA084098; WA1VFAFL2DA094162 | WA1VFAFL2DA059413 | WA1VFAFL2DA049349 | WA1VFAFL2DA007327; WA1VFAFL2DA075238; WA1VFAFL2DA063414; WA1VFAFL2DA074137 | WA1VFAFL2DA037542 | WA1VFAFL2DA036942; WA1VFAFL2DA067074; WA1VFAFL2DA004606 | WA1VFAFL2DA053529; WA1VFAFL2DA075515; WA1VFAFL2DA075000; WA1VFAFL2DA083260; WA1VFAFL2DA027707; WA1VFAFL2DA069617; WA1VFAFL2DA005898 | WA1VFAFL2DA063316; WA1VFAFL2DA030509 | WA1VFAFL2DA098647; WA1VFAFL2DA062053 | WA1VFAFL2DA064627; WA1VFAFL2DA074509 | WA1VFAFL2DA029232 | WA1VFAFL2DA078995 | WA1VFAFL2DA009000 | WA1VFAFL2DA021700 | WA1VFAFL2DA002323 | WA1VFAFL2DA024533 |

WA1VFAFL2DA069732

| WA1VFAFL2DA051375; WA1VFAFL2DA006601 | WA1VFAFL2DA065437 | WA1VFAFL2DA024290

WA1VFAFL2DA051022 | WA1VFAFL2DA032244; WA1VFAFL2DA090449 | WA1VFAFL2DA057323; WA1VFAFL2DA014293 | WA1VFAFL2DA069200;

WA1VFAFL2DA054843

| WA1VFAFL2DA095859; WA1VFAFL2DA005724 | WA1VFAFL2DA041879 | WA1VFAFL2DA037444; WA1VFAFL2DA024239 | WA1VFAFL2DA023138 | WA1VFAFL2DA094419 | WA1VFAFL2DA014469; WA1VFAFL2DA047813

WA1VFAFL2DA095022 | WA1VFAFL2DA058617 | WA1VFAFL2DA063445 | WA1VFAFL2DA071139 | WA1VFAFL2DA090581 | WA1VFAFL2DA071366; WA1VFAFL2DA002631 | WA1VFAFL2DA089396 | WA1VFAFL2DA020871; WA1VFAFL2DA095358 | WA1VFAFL2DA064644 | WA1VFAFL2DA036357; WA1VFAFL2DA054373; WA1VFAFL2DA059282 | WA1VFAFL2DA082464 | WA1VFAFL2DA022409 | WA1VFAFL2DA021356 | WA1VFAFL2DA048296 | WA1VFAFL2DA054342; WA1VFAFL2DA003276 | WA1VFAFL2DA032695 | WA1VFAFL2DA078334 | WA1VFAFL2DA084392 | WA1VFAFL2DA072792 | WA1VFAFL2DA058505 | WA1VFAFL2DA018909 | WA1VFAFL2DA079614; WA1VFAFL2DA044250 | WA1VFAFL2DA081900 | WA1VFAFL2DA043714 | WA1VFAFL2DA033782; WA1VFAFL2DA092640; WA1VFAFL2DA054857 | WA1VFAFL2DA064787 | WA1VFAFL2DA099135 | WA1VFAFL2DA078012; WA1VFAFL2DA004931; WA1VFAFL2DA033345 | WA1VFAFL2DA060142; WA1VFAFL2DA026881 | WA1VFAFL2DA041834 | WA1VFAFL2DA087986 | WA1VFAFL2DA065227 | WA1VFAFL2DA013791; WA1VFAFL2DA006131; WA1VFAFL2DA020904 | WA1VFAFL2DA050422; WA1VFAFL2DA055491 | WA1VFAFL2DA044264; WA1VFAFL2DA024807 | WA1VFAFL2DA035094 | WA1VFAFL2DA050551;

WA1VFAFL2DA098146

| WA1VFAFL2DA012592 | WA1VFAFL2DA019266

WA1VFAFL2DA070136 | WA1VFAFL2DA046404 | WA1VFAFL2DA082612; WA1VFAFL2DA091584 | WA1VFAFL2DA077586 | WA1VFAFL2DA053871; WA1VFAFL2DA093819; WA1VFAFL2DA026606; WA1VFAFL2DA040294 | WA1VFAFL2DA068581 | WA1VFAFL2DA099085

WA1VFAFL2DA081556 | WA1VFAFL2DA046032 | WA1VFAFL2DA089026

WA1VFAFL2DA095473 | WA1VFAFL2DA036391 | WA1VFAFL2DA034060 | WA1VFAFL2DA052543 | WA1VFAFL2DA049531 | WA1VFAFL2DA018411 | WA1VFAFL2DA072985; WA1VFAFL2DA058195 | WA1VFAFL2DA026198; WA1VFAFL2DA091343 | WA1VFAFL2DA014990; WA1VFAFL2DA040232; WA1VFAFL2DA064210 | WA1VFAFL2DA049982 | WA1VFAFL2DA056897; WA1VFAFL2DA067186 | WA1VFAFL2DA031272 | WA1VFAFL2DA072954; WA1VFAFL2DA021180 | WA1VFAFL2DA009448 | WA1VFAFL2DA037007 | WA1VFAFL2DA078463 | WA1VFAFL2DA052428; WA1VFAFL2DA020577; WA1VFAFL2DA062425 | WA1VFAFL2DA065471 | WA1VFAFL2DA015718 | WA1VFAFL2DA040487; WA1VFAFL2DA004010 | WA1VFAFL2DA066278; WA1VFAFL2DA072677 | WA1VFAFL2DA074784; WA1VFAFL2DA029814; WA1VFAFL2DA007618 | WA1VFAFL2DA034236;

WA1VFAFL2DA083789WA1VFAFL2DA059833; WA1VFAFL2DA057824 | WA1VFAFL2DA040070 | WA1VFAFL2DA089611; WA1VFAFL2DA004525 | WA1VFAFL2DA011684 | WA1VFAFL2DA067138 | WA1VFAFL2DA004721 | WA1VFAFL2DA005755 | WA1VFAFL2DA054308 | WA1VFAFL2DA085185 | WA1VFAFL2DA010292 | WA1VFAFL2DA000118; WA1VFAFL2DA045687

WA1VFAFL2DA016612; WA1VFAFL2DA095621

WA1VFAFL2DA097188; WA1VFAFL2DA038903; WA1VFAFL2DA009207; WA1VFAFL2DA032406 | WA1VFAFL2DA018554 | WA1VFAFL2DA046239 | WA1VFAFL2DA059363; WA1VFAFL2DA029604 | WA1VFAFL2DA017274 | WA1VFAFL2DA046600

WA1VFAFL2DA048735 | WA1VFAFL2DA065230; WA1VFAFL2DA057838 | WA1VFAFL2DA008705 | WA1VFAFL2DA034303; WA1VFAFL2DA027271 | WA1VFAFL2DA082948 | WA1VFAFL2DA023981 | WA1VFAFL2DA005867 | WA1VFAFL2DA080004

WA1VFAFL2DA081444; WA1VFAFL2DA006081; WA1VFAFL2DA026878 | WA1VFAFL2DA009045 | WA1VFAFL2DA091150 | WA1VFAFL2DA093416 | WA1VFAFL2DA058987 | WA1VFAFL2DA016349

WA1VFAFL2DA053790 | WA1VFAFL2DA044989 | WA1VFAFL2DA089270; WA1VFAFL2DA074008; WA1VFAFL2DA060903; WA1VFAFL2DA094923 |

WA1VFAFL2DA012835

; WA1VFAFL2DA002886 | WA1VFAFL2DA065244 | WA1VFAFL2DA035709 | WA1VFAFL2DA024435; WA1VFAFL2DA060190; WA1VFAFL2DA019655 | WA1VFAFL2DA043891; WA1VFAFL2DA016366 | WA1VFAFL2DA027805; WA1VFAFL2DA072646 | WA1VFAFL2DA061405 | WA1VFAFL2DA031871 | WA1VFAFL2DA078849 | WA1VFAFL2DA009336; WA1VFAFL2DA085798

WA1VFAFL2DA051182 | WA1VFAFL2DA021647 | WA1VFAFL2DA032552 | WA1VFAFL2DA052574 | WA1VFAFL2DA017405 | WA1VFAFL2DA052607; WA1VFAFL2DA072873; WA1VFAFL2DA013449 | WA1VFAFL2DA022734 | WA1VFAFL2DA009515 | WA1VFAFL2DA028386 | WA1VFAFL2DA035385; WA1VFAFL2DA055989; WA1VFAFL2DA092833 | WA1VFAFL2DA067821 | WA1VFAFL2DA017016 | WA1VFAFL2DA059606 | WA1VFAFL2DA066684 | WA1VFAFL2DA089527; WA1VFAFL2DA083775 | WA1VFAFL2DA092864; WA1VFAFL2DA066927 | WA1VFAFL2DA073974

WA1VFAFL2DA009966; WA1VFAFL2DA020725 | WA1VFAFL2DA005190; WA1VFAFL2DA047732 | WA1VFAFL2DA030798 | WA1VFAFL2DA039243;

WA1VFAFL2DA015573

| WA1VFAFL2DA015525; WA1VFAFL2DA037010 | WA1VFAFL2DA070993; WA1VFAFL2DA093514; WA1VFAFL2DA003004 | WA1VFAFL2DA058343; WA1VFAFL2DA033524 | WA1VFAFL2DA046368; WA1VFAFL2DA042224; WA1VFAFL2DA090452

WA1VFAFL2DA033054 | WA1VFAFL2DA038559; WA1VFAFL2DA057869; WA1VFAFL2DA082139

WA1VFAFL2DA006047

WA1VFAFL2DA026539 | WA1VFAFL2DA037914; WA1VFAFL2DA037573; WA1VFAFL2DA001107; WA1VFAFL2DA052171 | WA1VFAFL2DA022717 | WA1VFAFL2DA051201; WA1VFAFL2DA099751 | WA1VFAFL2DA061940 | WA1VFAFL2DA011443 | WA1VFAFL2DA098244; WA1VFAFL2DA063042 | WA1VFAFL2DA071495 | WA1VFAFL2DA022488 | WA1VFAFL2DA065891; WA1VFAFL2DA030851;

WA1VFAFL2DA067804

| WA1VFAFL2DA050825 | WA1VFAFL2DA065681 | WA1VFAFL2DA071741 | WA1VFAFL2DA090838; WA1VFAFL2DA044703 | WA1VFAFL2DA032289; WA1VFAFL2DA028226 | WA1VFAFL2DA036925; WA1VFAFL2DA003763 | WA1VFAFL2DA003780

WA1VFAFL2DA022314; WA1VFAFL2DA096428 | WA1VFAFL2DA074705; WA1VFAFL2DA098793; WA1VFAFL2DA097658; WA1VFAFL2DA072226

WA1VFAFL2DA026024 | WA1VFAFL2DA055555; WA1VFAFL2DA005478 | WA1VFAFL2DA047195 | WA1VFAFL2DA043647; WA1VFAFL2DA087003; WA1VFAFL2DA013046 | WA1VFAFL2DA046483

WA1VFAFL2DA005173 | WA1VFAFL2DA025603; WA1VFAFL2DA063249; WA1VFAFL2DA061789 | WA1VFAFL2DA027755; WA1VFAFL2DA090788 | WA1VFAFL2DA036603 | WA1VFAFL2DA063283; WA1VFAFL2DA035953; WA1VFAFL2DA086031 | WA1VFAFL2DA040649 | WA1VFAFL2DA050811;

WA1VFAFL2DA055040

| WA1VFAFL2DA018716 | WA1VFAFL2DA010034 | WA1VFAFL2DA000152 | WA1VFAFL2DA029490 | WA1VFAFL2DA025309; WA1VFAFL2DA044278 | WA1VFAFL2DA002192

WA1VFAFL2DA005433; WA1VFAFL2DA002001 | WA1VFAFL2DA054549 | WA1VFAFL2DA055331 | WA1VFAFL2DA032633 | WA1VFAFL2DA090239 | WA1VFAFL2DA030896 | WA1VFAFL2DA089205 | WA1VFAFL2DA044331 | WA1VFAFL2DA013824 | WA1VFAFL2DA034494 | WA1VFAFL2DA050386; WA1VFAFL2DA062540 | WA1VFAFL2DA032518; WA1VFAFL2DA019932 | WA1VFAFL2DA044880; WA1VFAFL2DA080388; WA1VFAFL2DA028744 | WA1VFAFL2DA039159 | WA1VFAFL2DA095019 | WA1VFAFL2DA009644; WA1VFAFL2DA018473; WA1VFAFL2DA019400; WA1VFAFL2DA060612

WA1VFAFL2DA011300 | WA1VFAFL2DA087664 | WA1VFAFL2DA030185 | WA1VFAFL2DA072551 | WA1VFAFL2DA065051 | WA1VFAFL2DA029649 | WA1VFAFL2DA073330; WA1VFAFL2DA034379 | WA1VFAFL2DA014035; WA1VFAFL2DA092623 | WA1VFAFL2DA038769 | WA1VFAFL2DA008249; WA1VFAFL2DA024984 | WA1VFAFL2DA025052; WA1VFAFL2DA063123 |

WA1VFAFL2DA007909

| WA1VFAFL2DA071545; WA1VFAFL2DA030672; WA1VFAFL2DA098079 | WA1VFAFL2DA019056; WA1VFAFL2DA068774 | WA1VFAFL2DA033541

WA1VFAFL2DA042157

WA1VFAFL2DA032857; WA1VFAFL2DA042806 | WA1VFAFL2DA089463 | WA1VFAFL2DA052834 | WA1VFAFL2DA072095 | WA1VFAFL2DA004671 | WA1VFAFL2DA075417 | WA1VFAFL2DA018800 | WA1VFAFL2DA010258 | WA1VFAFL2DA088216; WA1VFAFL2DA087129 | WA1VFAFL2DA064594

WA1VFAFL2DA064675 | WA1VFAFL2DA035970; WA1VFAFL2DA036178; WA1VFAFL2DA076423

WA1VFAFL2DA079306; WA1VFAFL2DA093528; WA1VFAFL2DA069455 | WA1VFAFL2DA088054 | WA1VFAFL2DA000636; WA1VFAFL2DA059816; WA1VFAFL2DA016562 | WA1VFAFL2DA099491 | WA1VFAFL2DA093769 | WA1VFAFL2DA021650; WA1VFAFL2DA059654 | WA1VFAFL2DA033121 | WA1VFAFL2DA070816; WA1VFAFL2DA010146 | WA1VFAFL2DA053532 | WA1VFAFL2DA099166; WA1VFAFL2DA077216 | WA1VFAFL2DA053241 | WA1VFAFL2DA087731; WA1VFAFL2DA063476; WA1VFAFL2DA032972; WA1VFAFL2DA034849 |

WA1VFAFL2DA076227

; WA1VFAFL2DA085851

WA1VFAFL2DA035001 | WA1VFAFL2DA011412; WA1VFAFL2DA069729 | WA1VFAFL2DA010549 | WA1VFAFL2DA058360; WA1VFAFL2DA055975; WA1VFAFL2DA091424; WA1VFAFL2DA080682 | WA1VFAFL2DA022815 | WA1VFAFL2DA083727

WA1VFAFL2DA095747 | WA1VFAFL2DA069312 | WA1VFAFL2DA078981 | WA1VFAFL2DA005139 | WA1VFAFL2DA012673; WA1VFAFL2DA061632 | WA1VFAFL2DA099507 | WA1VFAFL2DA077572 | WA1VFAFL2DA028436 | WA1VFAFL2DA055877 |

WA1VFAFL2DA012883

| WA1VFAFL2DA034351 | WA1VFAFL2DA077670; WA1VFAFL2DA063381 | WA1VFAFL2DA046418; WA1VFAFL2DA061663; WA1VFAFL2DA045754 | WA1VFAFL2DA004587 | WA1VFAFL2DA067916 | WA1VFAFL2DA079449; WA1VFAFL2DA033801 | WA1VFAFL2DA097630 | WA1VFAFL2DA000605; WA1VFAFL2DA060125; WA1VFAFL2DA059296 | WA1VFAFL2DA049240; WA1VFAFL2DA038674 | WA1VFAFL2DA069911; WA1VFAFL2DA020868; WA1VFAFL2DA028128;

WA1VFAFL2DA040098

| WA1VFAFL2DA074560 | WA1VFAFL2DA033863

WA1VFAFL2DA011426 | WA1VFAFL2DA021101; WA1VFAFL2DA053904 | WA1VFAFL2DA021809 | WA1VFAFL2DA035757 | WA1VFAFL2DA061145 | WA1VFAFL2DA086434;

WA1VFAFL2DA002970

| WA1VFAFL2DA086191 | WA1VFAFL2DA006694

WA1VFAFL2DA037945; WA1VFAFL2DA096784 | WA1VFAFL2DA081119; WA1VFAFL2DA032759 | WA1VFAFL2DA077247 | WA1VFAFL2DA075062 | WA1VFAFL2DA094047

WA1VFAFL2DA051148 | WA1VFAFL2DA039971; WA1VFAFL2DA079225 | WA1VFAFL2DA065311; WA1VFAFL2DA086837; WA1VFAFL2DA025777 | WA1VFAFL2DA033698 | WA1VFAFL2DA058245 | WA1VFAFL2DA046001

WA1VFAFL2DA047715 | WA1VFAFL2DA045673 | WA1VFAFL2DA052722; WA1VFAFL2DA064434 | WA1VFAFL2DA020563; WA1VFAFL2DA002290; WA1VFAFL2DA013273 | WA1VFAFL2DA047083 | WA1VFAFL2DA021437 | WA1VFAFL2DA084053 | WA1VFAFL2DA025519 | WA1VFAFL2DA076552; WA1VFAFL2DA086899 | WA1VFAFL2DA048105

WA1VFAFL2DA040621 | WA1VFAFL2DA048539 | WA1VFAFL2DA085817

WA1VFAFL2DA096204 | WA1VFAFL2DA040554; WA1VFAFL2DA051473; WA1VFAFL2DA017453 | WA1VFAFL2DA084750

WA1VFAFL2DA071836 | WA1VFAFL2DA048623; WA1VFAFL2DA048122; WA1VFAFL2DA057791 | WA1VFAFL2DA021695 | WA1VFAFL2DA050615; WA1VFAFL2DA009529; WA1VFAFL2DA037895; WA1VFAFL2DA002077 | WA1VFAFL2DA066345; WA1VFAFL2DA030476

WA1VFAFL2DA097210

WA1VFAFL2DA082321; WA1VFAFL2DA060433 | WA1VFAFL2DA021566 | WA1VFAFL2DA071934; WA1VFAFL2DA047441; WA1VFAFL2DA030302 | WA1VFAFL2DA060755; WA1VFAFL2DA002581 | WA1VFAFL2DA078544; WA1VFAFL2DA078530; WA1VFAFL2DA095716 | WA1VFAFL2DA093318 | WA1VFAFL2DA060464 | WA1VFAFL2DA081850 | WA1VFAFL2DA074851

WA1VFAFL2DA078172 | WA1VFAFL2DA091407 | WA1VFAFL2DA010910 | WA1VFAFL2DA060819 | WA1VFAFL2DA015010 | WA1VFAFL2DA026864; WA1VFAFL2DA074039

WA1VFAFL2DA089642 | WA1VFAFL2DA011524 |

WA1VFAFL2DA019431

| WA1VFAFL2DA095392; WA1VFAFL2DA018828; WA1VFAFL2DA027710 | WA1VFAFL2DA098163 |

WA1VFAFL2DA026251

| WA1VFAFL2DA038822 | WA1VFAFL2DA062120 | WA1VFAFL2DA090743 | WA1VFAFL2DA001320; WA1VFAFL2DA049562 | WA1VFAFL2DA098695

WA1VFAFL2DA036889 | WA1VFAFL2DA033507 | WA1VFAFL2DA010647; WA1VFAFL2DA096669 | WA1VFAFL2DA046581 | WA1VFAFL2DA052347 | WA1VFAFL2DA057919 | WA1VFAFL2DA048489 | WA1VFAFL2DA096171; WA1VFAFL2DA001866 | WA1VFAFL2DA084540; WA1VFAFL2DA017601 | WA1VFAFL2DA002080 | WA1VFAFL2DA005674 | WA1VFAFL2DA085204 | WA1VFAFL2DA083176; WA1VFAFL2DA028260

WA1VFAFL2DA097367 | WA1VFAFL2DA086479; WA1VFAFL2DA044104 | WA1VFAFL2DA082481 | WA1VFAFL2DA062019; WA1VFAFL2DA000734; WA1VFAFL2DA058990 | WA1VFAFL2DA014083; WA1VFAFL2DA054034 | WA1VFAFL2DA061680 | WA1VFAFL2DA038089; WA1VFAFL2DA079029 | WA1VFAFL2DA053496 | WA1VFAFL2DA087955; WA1VFAFL2DA066832 | WA1VFAFL2DA088295 | WA1VFAFL2DA084862

WA1VFAFL2DA039260 | WA1VFAFL2DA086482 | WA1VFAFL2DA076602 | WA1VFAFL2DA058570; WA1VFAFL2DA007392; WA1VFAFL2DA046838 | WA1VFAFL2DA062702; WA1VFAFL2DA010082 | WA1VFAFL2DA063056 | WA1VFAFL2DA055510; WA1VFAFL2DA009255 | WA1VFAFL2DA059718; WA1VFAFL2DA072405 | WA1VFAFL2DA061100; WA1VFAFL2DA062747; WA1VFAFL2DA003326 |

WA1VFAFL2DA022751

| WA1VFAFL2DA064465 | WA1VFAFL2DA073795; WA1VFAFL2DA037539; WA1VFAFL2DA025908; WA1VFAFL2DA091021

WA1VFAFL2DA034446; WA1VFAFL2DA036939 | WA1VFAFL2DA011586 | WA1VFAFL2DA050193; WA1VFAFL2DA047598 | WA1VFAFL2DA050968; WA1VFAFL2DA013581 | WA1VFAFL2DA084215; WA1VFAFL2DA096882;

WA1VFAFL2DA053224

; WA1VFAFL2DA064997; WA1VFAFL2DA033829; WA1VFAFL2DA040473; WA1VFAFL2DA021793 | WA1VFAFL2DA005464 | WA1VFAFL2DA088457 |

WA1VFAFL2DA016867

| WA1VFAFL2DA078186 | WA1VFAFL2DA034754 | WA1VFAFL2DA035466; WA1VFAFL2DA024547 | WA1VFAFL2DA085025 | WA1VFAFL2DA005657; WA1VFAFL2DA037833; WA1VFAFL2DA083680; WA1VFAFL2DA056916

WA1VFAFL2DA038478 | WA1VFAFL2DA057600; WA1VFAFL2DA033068 | WA1VFAFL2DA080147 | WA1VFAFL2DA076535 | WA1VFAFL2DA077832 | WA1VFAFL2DA009689 | WA1VFAFL2DA083033 | WA1VFAFL2DA090211; WA1VFAFL2DA005917; WA1VFAFL2DA004993 | WA1VFAFL2DA045267

WA1VFAFL2DA012012 | WA1VFAFL2DA029263 | WA1VFAFL2DA051005; WA1VFAFL2DA056320 | WA1VFAFL2DA016321

WA1VFAFL2DA038593; WA1VFAFL2DA029862; WA1VFAFL2DA019526 | WA1VFAFL2DA036682 | WA1VFAFL2DA025181 | WA1VFAFL2DA082819 | WA1VFAFL2DA042692

WA1VFAFL2DA016884 | WA1VFAFL2DA050498 | WA1VFAFL2DA044085; WA1VFAFL2DA026752 | WA1VFAFL2DA087017

WA1VFAFL2DA071674

WA1VFAFL2DA056950; WA1VFAFL2DA071156 | WA1VFAFL2DA050274; WA1VFAFL2DA032079; WA1VFAFL2DA066569; WA1VFAFL2DA028405; WA1VFAFL2DA003696 | WA1VFAFL2DA049450; WA1VFAFL2DA017744; WA1VFAFL2DA018005 | WA1VFAFL2DA054678 | WA1VFAFL2DA044488 | WA1VFAFL2DA001463; WA1VFAFL2DA069620 | WA1VFAFL2DA000894 | WA1VFAFL2DA036844 | WA1VFAFL2DA095604

WA1VFAFL2DA031627 | WA1VFAFL2DA070010; WA1VFAFL2DA051599 | WA1VFAFL2DA047424 | WA1VFAFL2DA064353; WA1VFAFL2DA048525; WA1VFAFL2DA008638 | WA1VFAFL2DA053109 | WA1VFAFL2DA077121 | WA1VFAFL2DA077863 | WA1VFAFL2DA050310; WA1VFAFL2DA059668 | WA1VFAFL2DA093707; WA1VFAFL2DA053837 | WA1VFAFL2DA058407; WA1VFAFL2DA070721 | WA1VFAFL2DA009305; WA1VFAFL2DA090886 | WA1VFAFL2DA021860; WA1VFAFL2DA047410 | WA1VFAFL2DA067091 |

WA1VFAFL2DA090497

| WA1VFAFL2DA016190 | WA1VFAFL2DA012706

WA1VFAFL2DA017677 | WA1VFAFL2DA081797 | WA1VFAFL2DA091830 | WA1VFAFL2DA018845; WA1VFAFL2DA062263; WA1VFAFL2DA004136

WA1VFAFL2DA053482 | WA1VFAFL2DA032597 | WA1VFAFL2DA032843

WA1VFAFL2DA009675; WA1VFAFL2DA082917; WA1VFAFL2DA048783; WA1VFAFL2DA087552 | WA1VFAFL2DA082934; WA1VFAFL2DA040389 | WA1VFAFL2DA072808 | WA1VFAFL2DA027108; WA1VFAFL2DA080570 |

WA1VFAFL2DA048766

| WA1VFAFL2DA007957 | WA1VFAFL2DA066667 | WA1VFAFL2DA034267 | WA1VFAFL2DA036424; WA1VFAFL2DA019008 | WA1VFAFL2DA090922 | WA1VFAFL2DA022703 | WA1VFAFL2DA096686 | WA1VFAFL2DA086725; WA1VFAFL2DA002564 | WA1VFAFL2DA062506; WA1VFAFL2DA015914 | WA1VFAFL2DA019364 | WA1VFAFL2DA095487 | WA1VFAFL2DA059265; WA1VFAFL2DA082593 | WA1VFAFL2DA082318 | WA1VFAFL2DA007389; WA1VFAFL2DA093173; WA1VFAFL2DA074445; WA1VFAFL2DA073117; WA1VFAFL2DA080021 | WA1VFAFL2DA077393 | WA1VFAFL2DA066958; WA1VFAFL2DA059640; WA1VFAFL2DA025195; WA1VFAFL2DA020840 | WA1VFAFL2DA087048 | WA1VFAFL2DA066071 | WA1VFAFL2DA019123 | WA1VFAFL2DA046578

WA1VFAFL2DA081699 | WA1VFAFL2DA049822 | WA1VFAFL2DA014200 | WA1VFAFL2DA071576; WA1VFAFL2DA055636 | WA1VFAFL2DA016125 | WA1VFAFL2DA004539; WA1VFAFL2DA033457

WA1VFAFL2DA043437 | WA1VFAFL2DA012463 | WA1VFAFL2DA011510; WA1VFAFL2DA027142 | WA1VFAFL2DA083646 | WA1VFAFL2DA012057 | WA1VFAFL2DA066040 | WA1VFAFL2DA072162 | WA1VFAFL2DA096476 | WA1VFAFL2DA080908; WA1VFAFL2DA028131; WA1VFAFL2DA079080 | WA1VFAFL2DA021325 | WA1VFAFL2DA061467

WA1VFAFL2DA073649; WA1VFAFL2DA059637; WA1VFAFL2DA070394; WA1VFAFL2DA026623 | WA1VFAFL2DA075076 | WA1VFAFL2DA090029 | WA1VFAFL2DA037489 | WA1VFAFL2DA068614; WA1VFAFL2DA018439 | WA1VFAFL2DA063669; WA1VFAFL2DA063932; WA1VFAFL2DA095800 | WA1VFAFL2DA048881 | WA1VFAFL2DA006548 | WA1VFAFL2DA054924; WA1VFAFL2DA007621 | WA1VFAFL2DA009711 | WA1VFAFL2DA016691 | WA1VFAFL2DA090628; WA1VFAFL2DA025567 | WA1VFAFL2DA037024 | WA1VFAFL2DA007831; WA1VFAFL2DA002161 | WA1VFAFL2DA098308

WA1VFAFL2DA022667; WA1VFAFL2DA072999 | WA1VFAFL2DA086675

WA1VFAFL2DA006307; WA1VFAFL2DA017467; WA1VFAFL2DA097546; WA1VFAFL2DA061503 | WA1VFAFL2DA048086; WA1VFAFL2DA077765 | WA1VFAFL2DA019624; WA1VFAFL2DA075496 | WA1VFAFL2DA090936 | WA1VFAFL2DA019137 | WA1VFAFL2DA000913 | WA1VFAFL2DA061324 | WA1VFAFL2DA028274; WA1VFAFL2DA064577

WA1VFAFL2DA072372 | WA1VFAFL2DA044099 | WA1VFAFL2DA056365 | WA1VFAFL2DA024743 | WA1VFAFL2DA031594; WA1VFAFL2DA077068 | WA1VFAFL2DA056267 | WA1VFAFL2DA080973 | WA1VFAFL2DA070606 | WA1VFAFL2DA050050; WA1VFAFL2DA009868 | WA1VFAFL2DA001608

WA1VFAFL2DA038142 | WA1VFAFL2DA074011; WA1VFAFL2DA098504 | WA1VFAFL2DA076888 | WA1VFAFL2DA052381 | WA1VFAFL2DA010101 | WA1VFAFL2DA019896 | WA1VFAFL2DA059802 | WA1VFAFL2DA051912 | WA1VFAFL2DA004492 | WA1VFAFL2DA047536; WA1VFAFL2DA080942 | WA1VFAFL2DA014827 | WA1VFAFL2DA094789 | WA1VFAFL2DA096798; WA1VFAFL2DA052719; WA1VFAFL2DA056723; WA1VFAFL2DA083856; WA1VFAFL2DA021244 | WA1VFAFL2DA098034; WA1VFAFL2DA040943; WA1VFAFL2DA038786; WA1VFAFL2DA088247 | WA1VFAFL2DA034432 | WA1VFAFL2DA042630 |

WA1VFAFL2DA058536

| WA1VFAFL2DA013550 | WA1VFAFL2DA062828 | WA1VFAFL2DA044605 | WA1VFAFL2DA024922 | WA1VFAFL2DA022507 | WA1VFAFL2DA026055 | WA1VFAFL2DA095957 | WA1VFAFL2DA015878; WA1VFAFL2DA063333 | WA1VFAFL2DA011958;

WA1VFAFL2DA049593

|

WA1VFAFL2DA051098

; WA1VFAFL2DA016772

WA1VFAFL2DA068094; WA1VFAFL2DA055765 | WA1VFAFL2DA042434 | WA1VFAFL2DA052445 | WA1VFAFL2DA055295 | WA1VFAFL2DA097093 | WA1VFAFL2DA028727 | WA1VFAFL2DA083274; WA1VFAFL2DA033099 | WA1VFAFL2DA035919; WA1VFAFL2DA050579 | WA1VFAFL2DA068113; WA1VFAFL2DA034253; WA1VFAFL2DA062604; WA1VFAFL2DA060383 | WA1VFAFL2DA077295

WA1VFAFL2DA058567 | WA1VFAFL2DA084179

WA1VFAFL2DA070315; WA1VFAFL2DA099670; WA1VFAFL2DA084781; WA1VFAFL2DA030378 | WA1VFAFL2DA049237; WA1VFAFL2DA017081 | WA1VFAFL2DA077345 | WA1VFAFL2DA041400

WA1VFAFL2DA073022 | WA1VFAFL2DA039694; WA1VFAFL2DA054423 | WA1VFAFL2DA012429; WA1VFAFL2DA007313 | WA1VFAFL2DA048816 | WA1VFAFL2DA028890

WA1VFAFL2DA022720 | WA1VFAFL2DA076101; WA1VFAFL2DA024404 | WA1VFAFL2DA017713 | WA1VFAFL2DA005951 | WA1VFAFL2DA009434

WA1VFAFL2DA044314 | WA1VFAFL2DA031448 | WA1VFAFL2DA002595 | WA1VFAFL2DA093688 | WA1VFAFL2DA064949 | WA1VFAFL2DA002547; WA1VFAFL2DA028100 | WA1VFAFL2DA051084 | WA1VFAFL2DA002449; WA1VFAFL2DA049299 | WA1VFAFL2DA005402 | WA1VFAFL2DA072968; WA1VFAFL2DA069231; WA1VFAFL2DA013614; WA1VFAFL2DA055488 | WA1VFAFL2DA094890 | WA1VFAFL2DA033037

WA1VFAFL2DA093612 | WA1VFAFL2DA079337 | WA1VFAFL2DA025925; WA1VFAFL2DA002256 | WA1VFAFL2DA074204 | WA1VFAFL2DA006839; WA1VFAFL2DA051358; WA1VFAFL2DA022605; WA1VFAFL2DA025391; WA1VFAFL2DA005335

WA1VFAFL2DA097689

WA1VFAFL2DA078611; WA1VFAFL2DA013063; WA1VFAFL2DA088765 | WA1VFAFL2DA089544; WA1VFAFL2DA076745 | WA1VFAFL2DA079158; WA1VFAFL2DA097899; WA1VFAFL2DA066149 | WA1VFAFL2DA015007; WA1VFAFL2DA039470 | WA1VFAFL2DA047942; WA1VFAFL2DA041073; WA1VFAFL2DA038139

WA1VFAFL2DA047780

| WA1VFAFL2DA060920 | WA1VFAFL2DA091925 |

WA1VFAFL2DA038190

; WA1VFAFL2DA020319 |

WA1VFAFL2DA060707

| WA1VFAFL2DA086014 | WA1VFAFL2DA053949

WA1VFAFL2DA050937 | WA1VFAFL2DA042756 | WA1VFAFL2DA013578 | WA1VFAFL2DA092153; WA1VFAFL2DA068936; WA1VFAFL2DA017887 | WA1VFAFL2DA058925 | WA1VFAFL2DA043583 | WA1VFAFL2DA068743 | WA1VFAFL2DA088989; WA1VFAFL2DA028453; WA1VFAFL2DA050971 | WA1VFAFL2DA021258; WA1VFAFL2DA094694; WA1VFAFL2DA073134 | WA1VFAFL2DA045477; WA1VFAFL2DA054616 | WA1VFAFL2DA007652 | WA1VFAFL2DA023222 | WA1VFAFL2DA083758 | WA1VFAFL2DA079323 | WA1VFAFL2DA095831 | WA1VFAFL2DA070976; WA1VFAFL2DA014939 | WA1VFAFL2DA062909 | WA1VFAFL2DA073120 | WA1VFAFL2DA009613 | WA1VFAFL2DA070119 | WA1VFAFL2DA042367

WA1VFAFL2DA011619; WA1VFAFL2DA016903; WA1VFAFL2DA032387 | WA1VFAFL2DA005125; WA1VFAFL2DA058018; WA1VFAFL2DA035189; WA1VFAFL2DA068208; WA1VFAFL2DA000491 | WA1VFAFL2DA009997 | WA1VFAFL2DA031031 | WA1VFAFL2DA059072 | WA1VFAFL2DA021969; WA1VFAFL2DA073263 | WA1VFAFL2DA028470 | WA1VFAFL2DA077796 | WA1VFAFL2DA064076; WA1VFAFL2DA022152; WA1VFAFL2DA057435; WA1VFAFL2DA028050 | WA1VFAFL2DA052901 | WA1VFAFL2DA044846; WA1VFAFL2DA095456; WA1VFAFL2DA004105 | WA1VFAFL2DA072100; WA1VFAFL2DA086272; WA1VFAFL2DA002483; WA1VFAFL2DA045169 | WA1VFAFL2DA000006 | WA1VFAFL2DA059069 | WA1VFAFL2DA077846 | WA1VFAFL2DA026914; WA1VFAFL2DA041803 | WA1VFAFL2DA019381

WA1VFAFL2DA040053; WA1VFAFL2DA010289 | WA1VFAFL2DA071125 | WA1VFAFL2DA072386 | WA1VFAFL2DA007361 | WA1VFAFL2DA052624 |

WA1VFAFL2DA023950

; WA1VFAFL2DA030199 | WA1VFAFL2DA053868 | WA1VFAFL2DA073098 | WA1VFAFL2DA097028; WA1VFAFL2DA073523; WA1VFAFL2DA014648; WA1VFAFL2DA060741

WA1VFAFL2DA065454 | WA1VFAFL2DA052266 | WA1VFAFL2DA070427; WA1VFAFL2DA005514 | WA1VFAFL2DA077507;

WA1VFAFL2DA081637

| WA1VFAFL2DA060822; WA1VFAFL2DA089141; WA1VFAFL2DA064370 | WA1VFAFL2DA066555; WA1VFAFL2DA042529; WA1VFAFL2DA042952

WA1VFAFL2DA009286; WA1VFAFL2DA057368

WA1VFAFL2DA053806 | WA1VFAFL2DA016335; WA1VFAFL2DA085610 | WA1VFAFL2DA052039 | WA1VFAFL2DA070881

WA1VFAFL2DA012074; WA1VFAFL2DA098230; WA1VFAFL2DA022779; WA1VFAFL2DA004489 | WA1VFAFL2DA069164 | WA1VFAFL2DA066104; WA1VFAFL2DA003911 | WA1VFAFL2DA040604 | WA1VFAFL2DA064384 | WA1VFAFL2DA052705 | WA1VFAFL2DA084425 | WA1VFAFL2DA022474 | WA1VFAFL2DA052851

WA1VFAFL2DA061971 | WA1VFAFL2DA084926; WA1VFAFL2DA050453

WA1VFAFL2DA073568 | WA1VFAFL2DA049500 | WA1VFAFL2DA035824 | WA1VFAFL2DA086711; WA1VFAFL2DA067463 | WA1VFAFL2DA003066 | WA1VFAFL2DA064028 | WA1VFAFL2DA013015; WA1VFAFL2DA059587 | WA1VFAFL2DA065521; WA1VFAFL2DA004718

WA1VFAFL2DA041395; WA1VFAFL2DA047651; WA1VFAFL2DA012964 | WA1VFAFL2DA068421; WA1VFAFL2DA076292 | WA1VFAFL2DA013192; WA1VFAFL2DA034950 | WA1VFAFL2DA036777; WA1VFAFL2DA036455 | WA1VFAFL2DA037850; WA1VFAFL2DA014259; WA1VFAFL2DA026802 | WA1VFAFL2DA023057; WA1VFAFL2DA088801 | WA1VFAFL2DA087695; WA1VFAFL2DA098552; WA1VFAFL2DA022832; WA1VFAFL2DA096736 | WA1VFAFL2DA081668; WA1VFAFL2DA044779 | WA1VFAFL2DA062215; WA1VFAFL2DA080553 | WA1VFAFL2DA093139; WA1VFAFL2DA013595; WA1VFAFL2DA092959

WA1VFAFL2DA041056; WA1VFAFL2DA000085 | WA1VFAFL2DA043096 | WA1VFAFL2DA023883; WA1VFAFL2DA004511 | WA1VFAFL2DA022121 | WA1VFAFL2DA087485 | WA1VFAFL2DA062201 | WA1VFAFL2DA020448; WA1VFAFL2DA028999; WA1VFAFL2DA093061 | WA1VFAFL2DA031434 | WA1VFAFL2DA039212 | WA1VFAFL2DA024564

WA1VFAFL2DA009577 | WA1VFAFL2DA007425 | WA1VFAFL2DA051361 | WA1VFAFL2DA026900 | WA1VFAFL2DA069262 | WA1VFAFL2DA001253 | WA1VFAFL2DA073652 | WA1VFAFL2DA056236; WA1VFAFL2DA036813; WA1VFAFL2DA021079 | WA1VFAFL2DA062442 | WA1VFAFL2DA030946; WA1VFAFL2DA024015; WA1VFAFL2DA008185 | WA1VFAFL2DA011975 | WA1VFAFL2DA024886 | WA1VFAFL2DA095781 | WA1VFAFL2DA000992 | WA1VFAFL2DA000541 | WA1VFAFL2DA079998 | WA1VFAFL2DA038867 | WA1VFAFL2DA020451

WA1VFAFL2DA052641 | WA1VFAFL2DA008882 | WA1VFAFL2DA079161 | WA1VFAFL2DA042126; WA1VFAFL2DA077524; WA1VFAFL2DA091360 | WA1VFAFL2DA018778 | WA1VFAFL2DA060710 | WA1VFAFL2DA015220

WA1VFAFL2DA095361 | WA1VFAFL2DA018862; WA1VFAFL2DA039954; WA1VFAFL2DA050954 | WA1VFAFL2DA066801 | WA1VFAFL2DA063400 | WA1VFAFL2DA029666 | WA1VFAFL2DA019154 | WA1VFAFL2DA085722 | WA1VFAFL2DA007344 | WA1VFAFL2DA075742

WA1VFAFL2DA084277; WA1VFAFL2DA053174 | WA1VFAFL2DA075014 | WA1VFAFL2DA064207; WA1VFAFL2DA001009 | WA1VFAFL2DA096851 | WA1VFAFL2DA012754 | WA1VFAFL2DA031711; WA1VFAFL2DA081931 | WA1VFAFL2DA030543; WA1VFAFL2DA062683 | WA1VFAFL2DA024399 | WA1VFAFL2DA064790 | WA1VFAFL2DA092072 | WA1VFAFL2DA071271; WA1VFAFL2DA041672 | WA1VFAFL2DA067852; WA1VFAFL2DA051988 | WA1VFAFL2DA097854; WA1VFAFL2DA084909 | WA1VFAFL2DA016271 | WA1VFAFL2DA073828 | WA1VFAFL2DA016237 | WA1VFAFL2DA028601 | WA1VFAFL2DA067866; WA1VFAFL2DA003374; WA1VFAFL2DA056835 | WA1VFAFL2DA022961 | WA1VFAFL2DA018683; WA1VFAFL2DA088250 | WA1VFAFL2DA045074 | WA1VFAFL2DA057922; WA1VFAFL2DA081427 | WA1VFAFL2DA015895 | WA1VFAFL2DA069097 | WA1VFAFL2DA007604; WA1VFAFL2DA072484; WA1VFAFL2DA097949; WA1VFAFL2DA083839 | WA1VFAFL2DA063705 | WA1VFAFL2DA079189; WA1VFAFL2DA089737 | WA1VFAFL2DA091794; WA1VFAFL2DA069326; WA1VFAFL2DA017050

WA1VFAFL2DA070525 | WA1VFAFL2DA019512 | WA1VFAFL2DA006534; WA1VFAFL2DA089477 | WA1VFAFL2DA055409 | WA1VFAFL2DA077927 | WA1VFAFL2DA071979 | WA1VFAFL2DA047908 | WA1VFAFL2DA099720 | WA1VFAFL2DA018098 | WA1VFAFL2DA063767; WA1VFAFL2DA006582; WA1VFAFL2DA040750

WA1VFAFL2DA023169 | WA1VFAFL2DA011040 | WA1VFAFL2DA085168

WA1VFAFL2DA086403; WA1VFAFL2DA017159; WA1VFAFL2DA033183; WA1VFAFL2DA080262; WA1VFAFL2DA083971 | WA1VFAFL2DA035371 | WA1VFAFL2DA088636 | WA1VFAFL2DA092699 | WA1VFAFL2DA001379

WA1VFAFL2DA059220; WA1VFAFL2DA067608 | WA1VFAFL2DA017131; WA1VFAFL2DA069553; WA1VFAFL2DA003357 | WA1VFAFL2DA014777

WA1VFAFL2DA001141; WA1VFAFL2DA018232 | WA1VFAFL2DA022863 | WA1VFAFL2DA051604; WA1VFAFL2DA094825 | WA1VFAFL2DA019428; WA1VFAFL2DA088605; WA1VFAFL2DA030316 | WA1VFAFL2DA050100;

WA1VFAFL2DA004346

; WA1VFAFL2DA038495 | WA1VFAFL2DA016870; WA1VFAFL2DA072856 | WA1VFAFL2DA096896; WA1VFAFL2DA024158 | WA1VFAFL2DA045253; WA1VFAFL2DA072212 | WA1VFAFL2DA010003 | WA1VFAFL2DA079922 | WA1VFAFL2DA017338 | WA1VFAFL2DA032437 | WA1VFAFL2DA070914 | WA1VFAFL2DA080519 | WA1VFAFL2DA083940 | WA1VFAFL2DA080472; WA1VFAFL2DA064661 | WA1VFAFL2DA014133 | WA1VFAFL2DA078818 | WA1VFAFL2DA048847 | WA1VFAFL2DA082755 | WA1VFAFL2DA069147 | WA1VFAFL2DA055068 | WA1VFAFL2DA008588 | WA1VFAFL2DA082965; WA1VFAFL2DA050775 | WA1VFAFL2DA006677 | WA1VFAFL2DA076647; WA1VFAFL2DA019672

WA1VFAFL2DA047178 | WA1VFAFL2DA085543

WA1VFAFL2DA011331 | WA1VFAFL2DA054776; WA1VFAFL2DA055703 | WA1VFAFL2DA024659 | WA1VFAFL2DA021129; WA1VFAFL2DA052400 | WA1VFAFL2DA035273; WA1VFAFL2DA042482; WA1VFAFL2DA048461; WA1VFAFL2DA066023 | WA1VFAFL2DA073201

WA1VFAFL2DA055751 | WA1VFAFL2DA007666 | WA1VFAFL2DA034138; WA1VFAFL2DA084473; WA1VFAFL2DA035144 | WA1VFAFL2DA030090 | WA1VFAFL2DA071514; WA1VFAFL2DA028291 | WA1VFAFL2DA064000 | WA1VFAFL2DA040795 | WA1VFAFL2DA021731 | WA1VFAFL2DA023527 | WA1VFAFL2DA041509; WA1VFAFL2DA055815 | WA1VFAFL2DA054387 | WA1VFAFL2DA077071; WA1VFAFL2DA069021 | WA1VFAFL2DA020238 | WA1VFAFL2DA014276 | WA1VFAFL2DA043986 | WA1VFAFL2DA090080 | WA1VFAFL2DA032017 | WA1VFAFL2DA089074 | WA1VFAFL2DA054017 | WA1VFAFL2DA017825 | WA1VFAFL2DA063641 | WA1VFAFL2DA097482; WA1VFAFL2DA076504; WA1VFAFL2DA072503 | WA1VFAFL2DA032955 | WA1VFAFL2DA040330; WA1VFAFL2DA050128 | WA1VFAFL2DA028422 | WA1VFAFL2DA082111 | WA1VFAFL2DA096073; WA1VFAFL2DA057032 | WA1VFAFL2DA083257 | WA1VFAFL2DA088961; WA1VFAFL2DA081024; WA1VFAFL2DA003973 | WA1VFAFL2DA004251 | WA1VFAFL2DA088376; WA1VFAFL2DA078804; WA1VFAFL2DA020529 | WA1VFAFL2DA094310 | WA1VFAFL2DA023978; WA1VFAFL2DA044359 | WA1VFAFL2DA063901

WA1VFAFL2DA026038 | WA1VFAFL2DA075174; WA1VFAFL2DA049786 | WA1VFAFL2DA037959; WA1VFAFL2DA052509; WA1VFAFL2DA015654; WA1VFAFL2DA027559; WA1VFAFL2DA029568; WA1VFAFL2DA003018

WA1VFAFL2DA077183; WA1VFAFL2DA089883; WA1VFAFL2DA038755 | WA1VFAFL2DA006209 | WA1VFAFL2DA025178 | WA1VFAFL2DA032776 | WA1VFAFL2DA035600 | WA1VFAFL2DA074574 | WA1VFAFL2DA063588 | WA1VFAFL2DA019560 | WA1VFAFL2DA088927; WA1VFAFL2DA002435; WA1VFAFL2DA018280; WA1VFAFL2DA068631; WA1VFAFL2DA009708 | WA1VFAFL2DA027917; WA1VFAFL2DA079094

WA1VFAFL2DA002242 | WA1VFAFL2DA098390 | WA1VFAFL2DA077104 | WA1VFAFL2DA066314 | WA1VFAFL2DA041106 | WA1VFAFL2DA095425 | WA1VFAFL2DA069018 | WA1VFAFL2DA038920 | WA1VFAFL2DA033913

WA1VFAFL2DA040120

WA1VFAFL2DA019283 | WA1VFAFL2DA086594 | WA1VFAFL2DA054471; WA1VFAFL2DA012043 | WA1VFAFL2DA075420; WA1VFAFL2DA002855; WA1VFAFL2DA034091 | WA1VFAFL2DA055202 | WA1VFAFL2DA096039 | WA1VFAFL2DA042238 | WA1VFAFL2DA033815 | WA1VFAFL2DA062229 | WA1VFAFL2DA085283; WA1VFAFL2DA034124 | WA1VFAFL2DA057483 | WA1VFAFL2DA050713 | WA1VFAFL2DA039680; WA1VFAFL2DA013323 | WA1VFAFL2DA011023 | WA1VFAFL2DA019719 | WA1VFAFL2DA091746; WA1VFAFL2DA048069 | WA1VFAFL2DA047245; WA1VFAFL2DA076051 | WA1VFAFL2DA097675 | WA1VFAFL2DA055782 | WA1VFAFL2DA018893 | WA1VFAFL2DA091990 | WA1VFAFL2DA052798; WA1VFAFL2DA040439 | WA1VFAFL2DA078835

WA1VFAFL2DA025147; WA1VFAFL2DA043373 | WA1VFAFL2DA096137 | WA1VFAFL2DA062750 | WA1VFAFL2DA001821; WA1VFAFL2DA056852

WA1VFAFL2DA066460 | WA1VFAFL2DA063929 | WA1VFAFL2DA096817 | WA1VFAFL2DA053319 | WA1VFAFL2DA029571; WA1VFAFL2DA048864 | WA1VFAFL2DA086787 | WA1VFAFL2DA077054; WA1VFAFL2DA081685; WA1VFAFL2DA076759 | WA1VFAFL2DA031661 | WA1VFAFL2DA076891 | WA1VFAFL2DA070847; WA1VFAFL2DA012141 | WA1VFAFL2DA025438 | WA1VFAFL2DA004959 | WA1VFAFL2DA034107 | WA1VFAFL2DA047150; WA1VFAFL2DA041476 | WA1VFAFL2DA058424 | WA1VFAFL2DA033846; WA1VFAFL2DA081878; WA1VFAFL2DA061887 | WA1VFAFL2DA021888; WA1VFAFL2DA018425 | WA1VFAFL2DA021034 | WA1VFAFL2DA007098; WA1VFAFL2DA094663 | WA1VFAFL2DA092914 | WA1VFAFL2DA051862 | WA1VFAFL2DA053062; WA1VFAFL2DA038772; WA1VFAFL2DA011605; WA1VFAFL2DA003441 | WA1VFAFL2DA074378 | WA1VFAFL2DA055832; WA1VFAFL2DA076762; WA1VFAFL2DA053708; WA1VFAFL2DA052512; WA1VFAFL2DA043888 | WA1VFAFL2DA080018 | WA1VFAFL2DA018585; WA1VFAFL2DA023737; WA1VFAFL2DA065339 | WA1VFAFL2DA068323 | WA1VFAFL2DA096333 | WA1VFAFL2DA073277 | WA1VFAFL2DA092122; WA1VFAFL2DA036505 | WA1VFAFL2DA068757 | WA1VFAFL2DA097448; WA1VFAFL2DA055474; WA1VFAFL2DA015735 | WA1VFAFL2DA004623 | WA1VFAFL2DA051120 | WA1VFAFL2DA074610 | WA1VFAFL2DA010020 | WA1VFAFL2DA072033; WA1VFAFL2DA095182 | WA1VFAFL2DA000474 | WA1VFAFL2DA080469 | WA1VFAFL2DA055314 | WA1VFAFL2DA099734; WA1VFAFL2DA035192 | WA1VFAFL2DA015122; WA1VFAFL2DA083615 | WA1VFAFL2DA003102 | WA1VFAFL2DA020711; WA1VFAFL2DA047990 | WA1VFAFL2DA079628 | WA1VFAFL2DA055586 | WA1VFAFL2DA010275; WA1VFAFL2DA032485 | WA1VFAFL2DA062358; WA1VFAFL2DA035130; WA1VFAFL2DA090015 | WA1VFAFL2DA010695; WA1VFAFL2DA041266 | WA1VFAFL2DA060058; WA1VFAFL2DA080505 | WA1VFAFL2DA045902; WA1VFAFL2DA073084 | WA1VFAFL2DA081394 | WA1VFAFL2DA083100 | WA1VFAFL2DA057841 | WA1VFAFL2DA062067 | WA1VFAFL2DA007781 | WA1VFAFL2DA091973 | WA1VFAFL2DA056866 | WA1VFAFL2DA048220; WA1VFAFL2DA086319; WA1VFAFL2DA016707; WA1VFAFL2DA016092

WA1VFAFL2DA075997 | WA1VFAFL2DA038707; WA1VFAFL2DA005853 | WA1VFAFL2DA066250; WA1VFAFL2DA073845

WA1VFAFL2DA099412

WA1VFAFL2DA063722 | WA1VFAFL2DA064966 | WA1VFAFL2DA024080

WA1VFAFL2DA011846 | WA1VFAFL2DA034205 | WA1VFAFL2DA061470; WA1VFAFL2DA079256; WA1VFAFL2DA020935 | WA1VFAFL2DA076065 | WA1VFAFL2DA069293; WA1VFAFL2DA085493; WA1VFAFL2DA040019; WA1VFAFL2DA073487 | WA1VFAFL2DA001317 | WA1VFAFL2DA040845 | WA1VFAFL2DA090127 | WA1VFAFL2DA049772 | WA1VFAFL2DA042644 | WA1VFAFL2DA013404; WA1VFAFL2DA016836 | WA1VFAFL2DA070475 | WA1VFAFL2DA081542; WA1VFAFL2DA043728 | WA1VFAFL2DA065776; WA1VFAFL2DA055930; WA1VFAFL2DA043521; WA1VFAFL2DA026489 | WA1VFAFL2DA005805 | WA1VFAFL2DA010762 | WA1VFAFL2DA097305 | WA1VFAFL2DA068645

WA1VFAFL2DA064496; WA1VFAFL2DA097322 | WA1VFAFL2DA046192 | WA1VFAFL2DA086045 | WA1VFAFL2DA035158 | WA1VFAFL2DA004072 | WA1VFAFL2DA090502 | WA1VFAFL2DA084585 | WA1VFAFL2DA099992

WA1VFAFL2DA009661 | WA1VFAFL2DA008767; WA1VFAFL2DA006906; WA1VFAFL2DA098714 | WA1VFAFL2DA072193 | WA1VFAFL2DA079953 | WA1VFAFL2DA000538 | WA1VFAFL2DA087289; WA1VFAFL2DA004573 | WA1VFAFL2DA068600 | WA1VFAFL2DA044118 | WA1VFAFL2DA082920; WA1VFAFL2DA072601; WA1VFAFL2DA007814 | WA1VFAFL2DA002130; WA1VFAFL2DA047522; WA1VFAFL2DA035550 | WA1VFAFL2DA040148 | WA1VFAFL2DA046337 | WA1VFAFL2DA097286 | WA1VFAFL2DA031241 | WA1VFAFL2DA003987; WA1VFAFL2DA003164 | WA1VFAFL2DA022877 | WA1VFAFL2DA020546 | WA1VFAFL2DA084831 | WA1VFAFL2DA096932; WA1VFAFL2DA071531

WA1VFAFL2DA014715 | WA1VFAFL2DA037766 | WA1VFAFL2DA041770; WA1VFAFL2DA075305 | WA1VFAFL2DA077619 | WA1VFAFL2DA053403 | WA1VFAFL2DA053479; WA1VFAFL2DA027500 | WA1VFAFL2DA031613

WA1VFAFL2DA035452 | WA1VFAFL2DA035354 | WA1VFAFL2DA098762 | WA1VFAFL2DA079810

WA1VFAFL2DA086563 | WA1VFAFL2DA099619 | WA1VFAFL2DA063719; WA1VFAFL2DA035046; WA1VFAFL2DA004279 | WA1VFAFL2DA078396; WA1VFAFL2DA042353; WA1VFAFL2DA096638 | WA1VFAFL2DA025715

WA1VFAFL2DA070637 | WA1VFAFL2DA059461; WA1VFAFL2DA059735 | WA1VFAFL2DA022295; WA1VFAFL2DA005822 | WA1VFAFL2DA091052; WA1VFAFL2DA095098; WA1VFAFL2DA062814; WA1VFAFL2DA024757; WA1VFAFL2DA009403 | WA1VFAFL2DA042305 | WA1VFAFL2DA045155 | WA1VFAFL2DA063879 | WA1VFAFL2DA068015 | WA1VFAFL2DA024810 | WA1VFAFL2DA069181 | WA1VFAFL2DA014570; WA1VFAFL2DA016139 | WA1VFAFL2DA020014

WA1VFAFL2DA001172 | WA1VFAFL2DA085865; WA1VFAFL2DA056401 | WA1VFAFL2DA060528 | WA1VFAFL2DA018179 |

WA1VFAFL2DA073697

| WA1VFAFL2DA053689 | WA1VFAFL2DA028940 | WA1VFAFL2DA081671 | WA1VFAFL2DA035693 | WA1VFAFL2DA065843 | WA1VFAFL2DA039906 | WA1VFAFL2DA057354; WA1VFAFL2DA016822 | WA1VFAFL2DA028761 | WA1VFAFL2DA029974 | WA1VFAFL2DA098602 |

WA1VFAFL2DA054003

| WA1VFAFL2DA098387 | WA1VFAFL2DA012821 | WA1VFAFL2DA057189; WA1VFAFL2DA090726 | WA1VFAFL2DA061937; WA1VFAFL2DA024418 | WA1VFAFL2DA013726; WA1VFAFL2DA069651; WA1VFAFL2DA092637 | WA1VFAFL2DA071593 | WA1VFAFL2DA058181 | WA1VFAFL2DA044569; WA1VFAFL2DA098373 | WA1VFAFL2DA098177; WA1VFAFL2DA058102 | WA1VFAFL2DA053434; WA1VFAFL2DA012382; WA1VFAFL2DA094565; WA1VFAFL2DA048153; WA1VFAFL2DA062294 | WA1VFAFL2DA020031 | WA1VFAFL2DA090273 | WA1VFAFL2DA087406 | WA1VFAFL2DA021230 | WA1VFAFL2DA088345 | WA1VFAFL2DA048508; WA1VFAFL2DA093433 | WA1VFAFL2DA007697 | WA1VFAFL2DA084974; WA1VFAFL2DA038531; WA1VFAFL2DA002953 | WA1VFAFL2DA053322 | WA1VFAFL2DA044457 | WA1VFAFL2DA034012; WA1VFAFL2DA083209 | WA1VFAFL2DA098132 | WA1VFAFL2DA004301 | WA1VFAFL2DA061548 | WA1VFAFL2DA045270

WA1VFAFL2DA059928; WA1VFAFL2DA006114 |

WA1VFAFL2DA007702

| WA1VFAFL2DA062523; WA1VFAFL2DA096526; WA1VFAFL2DA041249; WA1VFAFL2DA062778 | WA1VFAFL2DA031188; WA1VFAFL2DA085008 | WA1VFAFL2DA013676 | WA1VFAFL2DA021826 | WA1VFAFL2DA033278; WA1VFAFL2DA093786

WA1VFAFL2DA018263; WA1VFAFL2DA061372

WA1VFAFL2DA073361

WA1VFAFL2DA082206 | WA1VFAFL2DA032700; WA1VFAFL2DA084537; WA1VFAFL2DA072713; WA1VFAFL2DA087728 | WA1VFAFL2DA023060; WA1VFAFL2DA090340 | WA1VFAFL2DA095649 | WA1VFAFL2DA036746

WA1VFAFL2DA016433

WA1VFAFL2DA052297; WA1VFAFL2DA058651; WA1VFAFL2DA050887 | WA1VFAFL2DA065115; WA1VFAFL2DA000328 | WA1VFAFL2DA044667 | WA1VFAFL2DA031840 | WA1VFAFL2DA091813; WA1VFAFL2DA029506 | WA1VFAFL2DA029201 | WA1VFAFL2DA011118

WA1VFAFL2DA033653; WA1VFAFL2DA097871 | WA1VFAFL2DA011541 | WA1VFAFL2DA052980 | WA1VFAFL2DA029277

WA1VFAFL2DA018859 | WA1VFAFL2DA081833; WA1VFAFL2DA006467; WA1VFAFL2DA064983; WA1VFAFL2DA049223; WA1VFAFL2DA014455 | WA1VFAFL2DA086742; WA1VFAFL2DA090189; WA1VFAFL2DA033314; WA1VFAFL2DA017498

WA1VFAFL2DA021390; WA1VFAFL2DA029294;

WA1VFAFL2DA059167

| WA1VFAFL2DA049609 | WA1VFAFL2DA017839 | WA1VFAFL2DA004282 | WA1VFAFL2DA066880 | WA1VFAFL2DA084134 | WA1VFAFL2DA069892 | WA1VFAFL2DA047620; WA1VFAFL2DA004363; WA1VFAFL2DA022569

WA1VFAFL2DA020837; WA1VFAFL2DA000183 | WA1VFAFL2DA030333; WA1VFAFL2DA066152; WA1VFAFL2DA016741 | WA1VFAFL2DA035239 | WA1VFAFL2DA097613 | WA1VFAFL2DA007585; WA1VFAFL2DA045575; WA1VFAFL2DA077880; WA1VFAFL2DA033118; WA1VFAFL2DA005609 | WA1VFAFL2DA035547 | WA1VFAFL2DA040537 | WA1VFAFL2DA038643

WA1VFAFL2DA049335 | WA1VFAFL2DA015993 | WA1VFAFL2DA046550 | WA1VFAFL2DA070167 | WA1VFAFL2DA051408; WA1VFAFL2DA044524; WA1VFAFL2DA086451 | WA1VFAFL2DA058049

WA1VFAFL2DA069259 | WA1VFAFL2DA012172; WA1VFAFL2DA072842 | WA1VFAFL2DA012303

WA1VFAFL2DA092556; WA1VFAFL2DA066510 | WA1VFAFL2DA088913; WA1VFAFL2DA033961 | WA1VFAFL2DA056141 | WA1VFAFL2DA047858 | WA1VFAFL2DA003603; WA1VFAFL2DA041610

WA1VFAFL2DA077958 | WA1VFAFL2DA009837 | WA1VFAFL2DA078978 | WA1VFAFL2DA070251; WA1VFAFL2DA098082; WA1VFAFL2DA047116 | WA1VFAFL2DA017792; WA1VFAFL2DA052803; WA1VFAFL2DA004928 | WA1VFAFL2DA000779; WA1VFAFL2DA087521 | WA1VFAFL2DA079631 | WA1VFAFL2DA027061; WA1VFAFL2DA088670 | WA1VFAFL2DA017694; WA1VFAFL2DA041221 | WA1VFAFL2DA068354 | WA1VFAFL2DA095229; WA1VFAFL2DA048119 | WA1VFAFL2DA090404 | WA1VFAFL2DA039453 | WA1VFAFL2DA021518 | WA1VFAFL2DA062389 | WA1VFAFL2DA030705; WA1VFAFL2DA016724; WA1VFAFL2DA094856; WA1VFAFL2DA051750

WA1VFAFL2DA056155

; WA1VFAFL2DA036567 | WA1VFAFL2DA071660 | WA1VFAFL2DA040893 | WA1VFAFL2DA003407; WA1VFAFL2DA070718 | WA1VFAFL2DA019218 | WA1VFAFL2DA051568 | WA1VFAFL2DA063039; WA1VFAFL2DA069472 | WA1VFAFL2DA008722; WA1VFAFL2DA049674; WA1VFAFL2DA080696 | WA1VFAFL2DA043857 | WA1VFAFL2DA055412; WA1VFAFL2DA040747; WA1VFAFL2DA073618 | WA1VFAFL2DA008879 | WA1VFAFL2DA098857 | WA1VFAFL2DA042109; WA1VFAFL2DA017842 | WA1VFAFL2DA043485 | WA1VFAFL2DA070458; WA1VFAFL2DA012317 | WA1VFAFL2DA073358; WA1VFAFL2DA043664; WA1VFAFL2DA061890 | WA1VFAFL2DA079175 | WA1VFAFL2DA031269 | WA1VFAFL2DA010423; WA1VFAFL2DA002726 | WA1VFAFL2DA093500; WA1VFAFL2DA037055 | WA1VFAFL2DA095103; WA1VFAFL2DA025505 | WA1VFAFL2DA028954 |

WA1VFAFL2DA014195

; WA1VFAFL2DA097479 | WA1VFAFL2DA084294 | WA1VFAFL2DA012155; WA1VFAFL2DA099846 | WA1VFAFL2DA081363; WA1VFAFL2DA089429; WA1VFAFL2DA001091; WA1VFAFL2DA026704 | WA1VFAFL2DA076485 | WA1VFAFL2DA085333 | WA1VFAFL2DA072615 | WA1VFAFL2DA019350; WA1VFAFL2DA089592 | WA1VFAFL2DA010664 | WA1VFAFL2DA078494 | WA1VFAFL2DA094422

WA1VFAFL2DA024094 | WA1VFAFL2DA004637 | WA1VFAFL2DA017257 | WA1VFAFL2DA004184 | WA1VFAFL2DA070833 | WA1VFAFL2DA008011 | WA1VFAFL2DA052963; WA1VFAFL2DA048878; WA1VFAFL2DA082769 | WA1VFAFL2DA055846 | WA1VFAFL2DA023642; WA1VFAFL2DA025679 | WA1VFAFL2DA020675

WA1VFAFL2DA009742 | WA1VFAFL2DA054552 | WA1VFAFL2DA071304

WA1VFAFL2DA053465 | WA1VFAFL2DA040425 | WA1VFAFL2DA040683 | WA1VFAFL2DA060335 | WA1VFAFL2DA030154; WA1VFAFL2DA098759 | WA1VFAFL2DA014536; WA1VFAFL2DA068807 | WA1VFAFL2DA015430; WA1VFAFL2DA032499 | WA1VFAFL2DA051828; WA1VFAFL2DA089964 | WA1VFAFL2DA061517 | WA1VFAFL2DA008266 | WA1VFAFL2DA084912; WA1VFAFL2DA044927; WA1VFAFL2DA025374 | WA1VFAFL2DA056768; WA1VFAFL2DA023611; WA1VFAFL2DA088779 | WA1VFAFL2DA014407; WA1VFAFL2DA015976; WA1VFAFL2DA099510; WA1VFAFL2DA003908; WA1VFAFL2DA076342 | WA1VFAFL2DA063946; WA1VFAFL2DA005092 | WA1VFAFL2DA095988 | WA1VFAFL2DA072923 | WA1VFAFL2DA018652; WA1VFAFL2DA098129; WA1VFAFL2DA037332 | WA1VFAFL2DA068998 | WA1VFAFL2DA003617; WA1VFAFL2DA011491 | WA1VFAFL2DA042904 | WA1VFAFL2DA047469 | WA1VFAFL2DA038352 | WA1VFAFL2DA038299 | WA1VFAFL2DA038044; WA1VFAFL2DA072002; WA1VFAFL2DA021194 | WA1VFAFL2DA021020; WA1VFAFL2DA019798; WA1VFAFL2DA027965 | WA1VFAFL2DA073571 | WA1VFAFL2DA002628; WA1VFAFL2DA005707 | WA1VFAFL2DA082626 | WA1VFAFL2DA024385; WA1VFAFL2DA019770 | WA1VFAFL2DA034043 | WA1VFAFL2DA043731 | WA1VFAFL2DA039274 | WA1VFAFL2DA035323 | WA1VFAFL2DA099006 | WA1VFAFL2DA027349 | WA1VFAFL2DA033474; WA1VFAFL2DA004380; WA1VFAFL2DA072307 | WA1VFAFL2DA074929; WA1VFAFL2DA087227; WA1VFAFL2DA034317 | WA1VFAFL2DA034382 | WA1VFAFL2DA025729 | WA1VFAFL2DA059993; WA1VFAFL2DA023916; WA1VFAFL2DA029733 | WA1VFAFL2DA092878 | WA1VFAFL2DA020062 | WA1VFAFL2DA050145 | WA1VFAFL2DA005738 | WA1VFAFL2DA049920 | WA1VFAFL2DA061646

WA1VFAFL2DA098955 | WA1VFAFL2DA083016 | WA1VFAFL2DA089382 | WA1VFAFL2DA047259 | WA1VFAFL2DA055524 | WA1VFAFL2DA076132; WA1VFAFL2DA085218 | WA1VFAFL2DA066457; WA1VFAFL2DA039808 | WA1VFAFL2DA090192 | WA1VFAFL2DA011880 | WA1VFAFL2DA026329 | WA1VFAFL2DA000300 | WA1VFAFL2DA092332 | WA1VFAFL2DA099295; WA1VFAFL2DA041428 | WA1VFAFL2DA026749

WA1VFAFL2DA071903 | WA1VFAFL2DA032793 | WA1VFAFL2DA072369; WA1VFAFL2DA009093 | WA1VFAFL2DA057872; WA1VFAFL2DA076776 | WA1VFAFL2DA026167 | WA1VFAFL2DA025231; WA1VFAFL2DA045088; WA1VFAFL2DA075367; WA1VFAFL2DA037427 | WA1VFAFL2DA011894; WA1VFAFL2DA061484 | WA1VFAFL2DA044233 | WA1VFAFL2DA093383 | WA1VFAFL2DA023687 | WA1VFAFL2DA050680 | WA1VFAFL2DA022006 | WA1VFAFL2DA026671 | WA1VFAFL2DA026332 | WA1VFAFL2DA093321; WA1VFAFL2DA014472 | WA1VFAFL2DA048010 | WA1VFAFL2DA075790 | WA1VFAFL2DA041090 | WA1VFAFL2DA098485 | WA1VFAFL2DA047584

WA1VFAFL2DA039016; WA1VFAFL2DA081072 | WA1VFAFL2DA014391 | WA1VFAFL2DA004024 | WA1VFAFL2DA055572 | WA1VFAFL2DA082674; WA1VFAFL2DA034530 | WA1VFAFL2DA035161 | WA1VFAFL2DA016447 | WA1VFAFL2DA023009 | WA1VFAFL2DA062134 | WA1VFAFL2DA069410 | WA1VFAFL2DA042885; WA1VFAFL2DA036794; WA1VFAFL2DA082349 | WA1VFAFL2DA092718 | WA1VFAFL2DA084800 | WA1VFAFL2DA093481; WA1VFAFL2DA064059; WA1VFAFL2DA083601; WA1VFAFL2DA018442 | WA1VFAFL2DA050677 | WA1VFAFL2DA038691 | WA1VFAFL2DA003925 | WA1VFAFL2DA005383 | WA1VFAFL2DA036469 | WA1VFAFL2DA007537 | WA1VFAFL2DA039419; WA1VFAFL2DA089401; WA1VFAFL2DA071612 | WA1VFAFL2DA044538; WA1VFAFL2DA043180 | WA1VFAFL2DA075126 | WA1VFAFL2DA018702 | WA1VFAFL2DA076728 | WA1VFAFL2DA072971 | WA1VFAFL2DA074946 | WA1VFAFL2DA031062; WA1VFAFL2DA041283 | WA1VFAFL2DA058911; WA1VFAFL2DA066359 | WA1VFAFL2DA062800 | WA1VFAFL2DA012866 | WA1VFAFL2DA042921

WA1VFAFL2DA069827 | WA1VFAFL2DA046936 | WA1VFAFL2DA046905; WA1VFAFL2DA036441 | WA1VFAFL2DA075966; WA1VFAFL2DA049433 | WA1VFAFL2DA017422; WA1VFAFL2DA043549 | WA1VFAFL2DA090385; WA1VFAFL2DA028811; WA1VFAFL2DA042823 | WA1VFAFL2DA071724; WA1VFAFL2DA058200; WA1VFAFL2DA087597; WA1VFAFL2DA021891 | WA1VFAFL2DA034687 | WA1VFAFL2DA029392 |

WA1VFAFL2DA087194

; WA1VFAFL2DA078351 | WA1VFAFL2DA063798 | WA1VFAFL2DA028842; WA1VFAFL2DA038075 | WA1VFAFL2DA051540 | WA1VFAFL2DA011376 | WA1VFAFL2DA003827 | WA1VFAFL2DA033538; WA1VFAFL2DA068452 | WA1VFAFL2DA031739 | WA1VFAFL2DA081461 | WA1VFAFL2DA038013 | WA1VFAFL2DA050016 | WA1VFAFL2DA059119 | WA1VFAFL2DA016383; WA1VFAFL2DA074932 | WA1VFAFL2DA056317

WA1VFAFL2DA006517 | WA1VFAFL2DA031868 | WA1VFAFL2DA014021

WA1VFAFL2DA089057 |

WA1VFAFL2DA072940

| WA1VFAFL2DA057774 | WA1VFAFL2DA034284 | WA1VFAFL2DA006663 | WA1VFAFL2DA051893 | WA1VFAFL2DA090421; WA1VFAFL2DA020059 | WA1VFAFL2DA015153 | WA1VFAFL2DA061520 | WA1VFAFL2DA046998 | WA1VFAFL2DA056849; WA1VFAFL2DA071108 | WA1VFAFL2DA021454 | WA1VFAFL2DA093366 | WA1VFAFL2DA078222 | WA1VFAFL2DA030400; WA1VFAFL2DA074400; WA1VFAFL2DA037640 | WA1VFAFL2DA074087;

WA1VFAFL2DA009191

; WA1VFAFL2DA027688 | WA1VFAFL2DA004945; WA1VFAFL2DA097806 | WA1VFAFL2DA009076 | WA1VFAFL2DA083081 | WA1VFAFL2DA064725

WA1VFAFL2DA062005 | WA1VFAFL2DA082772 | WA1VFAFL2DA044815 | WA1VFAFL2DA016027 | WA1VFAFL2DA067544 | WA1VFAFL2DA014875 | WA1VFAFL2DA047472 | WA1VFAFL2DA004167

WA1VFAFL2DA039663; WA1VFAFL2DA023446

WA1VFAFL2DA066913 | WA1VFAFL2DA086224 | WA1VFAFL2DA064899 | WA1VFAFL2DA078513 | WA1VFAFL2DA017890 | WA1VFAFL2DA006615 | WA1VFAFL2DA075188; WA1VFAFL2DA060559 |

WA1VFAFL2DA046855

; WA1VFAFL2DA031479 | WA1VFAFL2DA053661

WA1VFAFL2DA038285; WA1VFAFL2DA022104; WA1VFAFL2DA092881; WA1VFAFL2DA008414; WA1VFAFL2DA080083 | WA1VFAFL2DA001625 | WA1VFAFL2DA016304 | WA1VFAFL2DA099054 | WA1VFAFL2DA027383

WA1VFAFL2DA095134

WA1VFAFL2DA020255 | WA1VFAFL2DA060626; WA1VFAFL2DA017615

WA1VFAFL2DA015346; WA1VFAFL2DA009546; WA1VFAFL2DA047133 | WA1VFAFL2DA051909 | WA1VFAFL2DA043874; WA1VFAFL2DA080052 | WA1VFAFL2DA054891 | WA1VFAFL2DA080214 |

WA1VFAFL2DA082884

; WA1VFAFL2DA034771 | WA1VFAFL2DA066894; WA1VFAFL2DA068242 | WA1VFAFL2DA020174 | WA1VFAFL2DA092752 | WA1VFAFL2DA078432 | WA1VFAFL2DA017260 | WA1VFAFL2DA024273 | WA1VFAFL2DA007134; WA1VFAFL2DA076695 | WA1VFAFL2DA032521 | WA1VFAFL2DA065955; WA1VFAFL2DA095327; WA1VFAFL2DA007859 | WA1VFAFL2DA072775; WA1VFAFL2DA095554 | WA1VFAFL2DA076518; WA1VFAFL2DA070671; WA1VFAFL2DA055779; WA1VFAFL2DA065258 | WA1VFAFL2DA050307 |

WA1VFAFL2DA038271

; WA1VFAFL2DA096395;

WA1VFAFL2DA041736

; WA1VFAFL2DA009126 | WA1VFAFL2DA058746 | WA1VFAFL2DA047861 | WA1VFAFL2DA097384; WA1VFAFL2DA085042 | WA1VFAFL2DA028162; WA1VFAFL2DA044751; WA1VFAFL2DA092301 | WA1VFAFL2DA020305; WA1VFAFL2DA093299; WA1VFAFL2DA045897 | WA1VFAFL2DA070086 | WA1VFAFL2DA006498 | WA1VFAFL2DA071075 | WA1VFAFL2DA006761; WA1VFAFL2DA096929; WA1VFAFL2DA084621 | WA1VFAFL2DA092315 | WA1VFAFL2DA033376; WA1VFAFL2DA072937; WA1VFAFL2DA044040

WA1VFAFL2DA049352

WA1VFAFL2DA083730 | WA1VFAFL2DA024662 | WA1VFAFL2DA039582; WA1VFAFL2DA060500; WA1VFAFL2DA092055

WA1VFAFL2DA052221; WA1VFAFL2DA054292; WA1VFAFL2DA034415 | WA1VFAFL2DA039792 | WA1VFAFL2DA023575 | WA1VFAFL2DA004119 | WA1VFAFL2DA003813; WA1VFAFL2DA037508 | WA1VFAFL2DA092461 | WA1VFAFL2DA099040 | WA1VFAFL2DA027030 | WA1VFAFL2DA061078 | WA1VFAFL2DA011944 | WA1VFAFL2DA060948; WA1VFAFL2DA014245; WA1VFAFL2DA085235 | WA1VFAFL2DA030350; WA1VFAFL2DA052073 | WA1VFAFL2DA045821; WA1VFAFL2DA004038 | WA1VFAFL2DA098342 | WA1VFAFL2DA089432 | WA1VFAFL2DA053885 | WA1VFAFL2DA078964 | WA1VFAFL2DA067964 | WA1VFAFL2DA085431 | WA1VFAFL2DA063087 | WA1VFAFL2DA035628 | WA1VFAFL2DA014066; WA1VFAFL2DA091696; WA1VFAFL2DA089799 | WA1VFAFL2DA059086 | WA1VFAFL2DA053286 | WA1VFAFL2DA055992; WA1VFAFL2DA040909; WA1VFAFL2DA014410 | WA1VFAFL2DA096624; WA1VFAFL2DA083131; WA1VFAFL2DA057757 | WA1VFAFL2DA026105 | WA1VFAFL2DA011457 | WA1VFAFL2DA060805; WA1VFAFL2DA075045 | WA1VFAFL2DA010728; WA1VFAFL2DA036665 | WA1VFAFL2DA036097 | WA1VFAFL2DA037704 | WA1VFAFL2DA063820 | WA1VFAFL2DA007148

WA1VFAFL2DA030736 | WA1VFAFL2DA002578 | WA1VFAFL2DA013516; WA1VFAFL2DA027173 | WA1VFAFL2DA002614; WA1VFAFL2DA033832 | WA1VFAFL2DA035788 | WA1VFAFL2DA097952 | WA1VFAFL2DA046029 | WA1VFAFL2DA012639; WA1VFAFL2DA010096; WA1VFAFL2DA038237 | WA1VFAFL2DA094677 | WA1VFAFL2DA087082 | WA1VFAFL2DA096199 | WA1VFAFL2DA070492; WA1VFAFL2DA052946; WA1VFAFL2DA055216 | WA1VFAFL2DA075885 | WA1VFAFL2DA028680 | WA1VFAFL2DA009840 | WA1VFAFL2DA077359 | WA1VFAFL2DA092783 | WA1VFAFL2DA007523; WA1VFAFL2DA097823 | WA1VFAFL2DA067317; WA1VFAFL2DA065647; WA1VFAFL2DA032888 | WA1VFAFL2DA084845 | WA1VFAFL2DA052929; WA1VFAFL2DA079421 | WA1VFAFL2DA027674 | WA1VFAFL2DA077877 | WA1VFAFL2DA089561; WA1VFAFL2DA074736; WA1VFAFL2DA016318; WA1VFAFL2DA098017 | WA1VFAFL2DA079757

WA1VFAFL2DA087860 | WA1VFAFL2DA005819

WA1VFAFL2DA015704; WA1VFAFL2DA003228 | WA1VFAFL2DA008218; WA1VFAFL2DA079144 | WA1VFAFL2DA015637; WA1VFAFL2DA021986 | WA1VFAFL2DA088734 | WA1VFAFL2DA021082 | WA1VFAFL2DA098650 | WA1VFAFL2DA079113; WA1VFAFL2DA077667 | WA1VFAFL2DA062473 | WA1VFAFL2DA054132; WA1VFAFL2DA031773 | WA1VFAFL2DA000796; WA1VFAFL2DA003858 | WA1VFAFL2DA082240 | WA1VFAFL2DA001706

WA1VFAFL2DA019865 | WA1VFAFL2DA086885 | WA1VFAFL2DA054275; WA1VFAFL2DA042269 | WA1VFAFL2DA074252; WA1VFAFL2DA032230 | WA1VFAFL2DA033717; WA1VFAFL2DA011085 | WA1VFAFL2DA064885; WA1VFAFL2DA005982

WA1VFAFL2DA067480; WA1VFAFL2DA051151 | WA1VFAFL2DA081704

WA1VFAFL2DA016299; WA1VFAFL2DA055913; WA1VFAFL2DA051683 | WA1VFAFL2DA041008; WA1VFAFL2DA023625; WA1VFAFL2DA025097 | WA1VFAFL2DA024502 | WA1VFAFL2DA017761 | WA1VFAFL2DA057905 | WA1VFAFL2DA023074 | WA1VFAFL2DA049125; WA1VFAFL2DA038349 | WA1VFAFL2DA057550

WA1VFAFL2DA073313 | WA1VFAFL2DA043695 | WA1VFAFL2DA065390; WA1VFAFL2DA012205 | WA1VFAFL2DA008476; WA1VFAFL2DA043860 | WA1VFAFL2DA099328 | WA1VFAFL2DA035113; WA1VFAFL2DA026492; WA1VFAFL2DA022491 | WA1VFAFL2DA074557 | WA1VFAFL2DA001348; WA1VFAFL2DA037752 | WA1VFAFL2DA081539; WA1VFAFL2DA062652

WA1VFAFL2DA063770; WA1VFAFL2DA060271; WA1VFAFL2DA096106 | WA1VFAFL2DA088717 | WA1VFAFL2DA019901; WA1VFAFL2DA082450; WA1VFAFL2DA013371; WA1VFAFL2DA002175

WA1VFAFL2DA023267 | WA1VFAFL2DA040988; WA1VFAFL2DA012799; WA1VFAFL2DA034334 | WA1VFAFL2DA045026; WA1VFAFL2DA079659

WA1VFAFL2DA043079 | WA1VFAFL2DA094937; WA1VFAFL2DA090113 | WA1VFAFL2DA012690; WA1VFAFL2DA063221 | WA1VFAFL2DA053045; WA1VFAFL2DA057855; WA1VFAFL2DA082495 | WA1VFAFL2DA094727 | WA1VFAFL2DA081573; WA1VFAFL2DA088619 | WA1VFAFL2DA002225; WA1VFAFL2DA084263; WA1VFAFL2DA051215; WA1VFAFL2DA020160; WA1VFAFL2DA006162

WA1VFAFL2DA024371 | WA1VFAFL2DA073988; WA1VFAFL2DA003939 | WA1VFAFL2DA073635 | WA1VFAFL2DA020854 | WA1VFAFL2DA027058; WA1VFAFL2DA097174; WA1VFAFL2DA077815 | WA1VFAFL2DA044717 | WA1VFAFL2DA087387; WA1VFAFL2DA032308 | WA1VFAFL2DA077300 | WA1VFAFL2DA045527 | WA1VFAFL2DA085171 | WA1VFAFL2DA037623 | WA1VFAFL2DA078382 | WA1VFAFL2DA095179 | WA1VFAFL2DA014844 | WA1VFAFL2DA074669; WA1VFAFL2DA005352 | WA1VFAFL2DA093349 | WA1VFAFL2DA038528 | WA1VFAFL2DA092606;

WA1VFAFL2DA034365

| WA1VFAFL2DA094050 | WA1VFAFL2DA081377 | WA1VFAFL2DA029778 | WA1VFAFL2DA030235; WA1VFAFL2DA060688 | WA1VFAFL2DA056396 | WA1VFAFL2DA071450; WA1VFAFL2DA092671

WA1VFAFL2DA025245; WA1VFAFL2DA080309; WA1VFAFL2DA010938; WA1VFAFL2DA072243; WA1VFAFL2DA058116; WA1VFAFL2DA003505; WA1VFAFL2DA001592; WA1VFAFL2DA015640 | WA1VFAFL2DA060349

WA1VFAFL2DA078320 | WA1VFAFL2DA091357; WA1VFAFL2DA018375 | WA1VFAFL2DA084666 | WA1VFAFL2DA005786 | WA1VFAFL2DA053630; WA1VFAFL2DA037881 | WA1VFAFL2DA089222; WA1VFAFL2DA012284 | WA1VFAFL2DA078947 | WA1VFAFL2DA031160 | WA1VFAFL2DA023396 | WA1VFAFL2DA003892 | WA1VFAFL2DA011748 | WA1VFAFL2DA018747; WA1VFAFL2DA078687 | WA1VFAFL2DA054499 | WA1VFAFL2DA054101; WA1VFAFL2DA000815; WA1VFAFL2DA008316 | WA1VFAFL2DA075580 | WA1VFAFL2DA086773 | WA1VFAFL2DA061422; WA1VFAFL2DA078110; WA1VFAFL2DA007960 | WA1VFAFL2DA013225 | WA1VFAFL2DA099331 | WA1VFAFL2DA011264; WA1VFAFL2DA001897 | WA1VFAFL2DA018165; WA1VFAFL2DA097661 | WA1VFAFL2DA037363 | WA1VFAFL2DA081346

WA1VFAFL2DA024693 | WA1VFAFL2DA027402 |

WA1VFAFL2DA032907

| WA1VFAFL2DA030252 | WA1VFAFL2DA043566 | WA1VFAFL2DA053918 | WA1VFAFL2DA058472 | WA1VFAFL2DA022894 | WA1VFAFL2DA001334; WA1VFAFL2DA045091 | WA1VFAFL2DA082044

WA1VFAFL2DA039050 | WA1VFAFL2DA020286; WA1VFAFL2DA052056 | WA1VFAFL2DA001768; WA1VFAFL2DA048573 | WA1VFAFL2DA092198 | WA1VFAFL2DA045625; WA1VFAFL2DA046953; WA1VFAFL2DA004444 | WA1VFAFL2DA008977 | WA1VFAFL2DA054230 | WA1VFAFL2DA004394 | WA1VFAFL2DA097515 | WA1VFAFL2DA084375

WA1VFAFL2DA020532; WA1VFAFL2DA000121; WA1VFAFL2DA044006 | WA1VFAFL2DA093576 | WA1VFAFL2DA085672 | WA1VFAFL2DA014312

WA1VFAFL2DA075546 | WA1VFAFL2DA029120; WA1VFAFL2DA085039 | WA1VFAFL2DA017002; WA1VFAFL2DA052753 | WA1VFAFL2DA069567 | WA1VFAFL2DA080598 | WA1VFAFL2DA052932 | WA1VFAFL2DA032261

WA1VFAFL2DA064191 | WA1VFAFL2DA048430; WA1VFAFL2DA024001 | WA1VFAFL2DA056642; WA1VFAFL2DA001429; WA1VFAFL2DA045060 | WA1VFAFL2DA061114; WA1VFAFL2DA032583 | WA1VFAFL2DA051537 | WA1VFAFL2DA015881 | WA1VFAFL2DA034155 | WA1VFAFL2DA089785; WA1VFAFL2DA012026; WA1VFAFL2DA012723 | WA1VFAFL2DA008204 | WA1VFAFL2DA008431 | WA1VFAFL2DA013435 | WA1VFAFL2DA054356 | WA1VFAFL2DA071187; WA1VFAFL2DA050792 | WA1VFAFL2DA037038; WA1VFAFL2DA029912 | WA1VFAFL2DA083145

WA1VFAFL2DA072209 | WA1VFAFL2DA076549 | WA1VFAFL2DA085929; WA1VFAFL2DA097336 | WA1VFAFL2DA066796

WA1VFAFL2DA027738; WA1VFAFL2DA016108 | WA1VFAFL2DA064417 | WA1VFAFL2DA070749 | WA1VFAFL2DA044698; WA1VFAFL2DA066068; WA1VFAFL2DA010597; WA1VFAFL2DA086420 | WA1VFAFL2DA027223 | WA1VFAFL2DA096493 | WA1VFAFL2DA085784

WA1VFAFL2DA003620 |

WA1VFAFL2DA042370

; WA1VFAFL2DA051246; WA1VFAFL2DA045768 | WA1VFAFL2DA036262;

WA1VFAFL2DA031921

| WA1VFAFL2DA057287; WA1VFAFL2DA028520 | WA1VFAFL2DA052560 | WA1VFAFL2DA048055 | WA1VFAFL2DA012656 | WA1VFAFL2DA045592; WA1VFAFL2DA005948 | WA1VFAFL2DA093917 | WA1VFAFL2DA014178; WA1VFAFL2DA082366 | WA1VFAFL2DA009353 | WA1VFAFL2DA022359 | WA1VFAFL2DA051179; WA1VFAFL2DA044572; WA1VFAFL2DA041512 | WA1VFAFL2DA042546; WA1VFAFL2DA070282; WA1VFAFL2DA085428 | WA1VFAFL2DA039548 | WA1VFAFL2DA024256 | WA1VFAFL2DA002676 | WA1VFAFL2DA029635; WA1VFAFL2DA005772; WA1VFAFL2DA010678; WA1VFAFL2DA001673 | WA1VFAFL2DA075322; WA1VFAFL2DA026685 | WA1VFAFL2DA057192 | WA1VFAFL2DA074767 | WA1VFAFL2DA062361; WA1VFAFL2DA084022; WA1VFAFL2DA047262

WA1VFAFL2DA050436 | WA1VFAFL2DA065664

WA1VFAFL2DA060075; WA1VFAFL2DA071285;

WA1VFAFL2DA029540

; WA1VFAFL2DA003598 | WA1VFAFL2DA069374; WA1VFAFL2DA091374; WA1VFAFL2DA059248; WA1VFAFL2DA058097 | WA1VFAFL2DA003195 | WA1VFAFL2DA007683 | WA1VFAFL2DA096235; WA1VFAFL2DA084389 | WA1VFAFL2DA067723 | WA1VFAFL2DA049688 | WA1VFAFL2DA086921; WA1VFAFL2DA059041; WA1VFAFL2DA011992 | WA1VFAFL2DA032325 |

WA1VFAFL2DA037346

; WA1VFAFL2DA081301; WA1VFAFL2DA009563 | WA1VFAFL2DA076843; WA1VFAFL2DA004668 | WA1VFAFL2DA071643; WA1VFAFL2DA082710 | WA1VFAFL2DA042420; WA1VFAFL2DA025570; WA1VFAFL2DA084456 | WA1VFAFL2DA087924; WA1VFAFL2DA015721 | WA1VFAFL2DA074638 | WA1VFAFL2DA008834 | WA1VFAFL2DA044619; WA1VFAFL2DA047777 | WA1VFAFL2DA071237; WA1VFAFL2DA033765; WA1VFAFL2DA042059; WA1VFAFL2DA034673; WA1VFAFL2DA050064 | WA1VFAFL2DA074364; WA1VFAFL2DA070220; WA1VFAFL2DA003486 | WA1VFAFL2DA056754 | WA1VFAFL2DA038206; WA1VFAFL2DA008400 | WA1VFAFL2DA031742; WA1VFAFL2DA056446 | WA1VFAFL2DA062196 | WA1VFAFL2DA042188 | WA1VFAFL2DA015749; WA1VFAFL2DA008610; WA1VFAFL2DA051876; WA1VFAFL2DA012253; WA1VFAFL2DA059329; WA1VFAFL2DA088426 | WA1VFAFL2DA047102 | WA1VFAFL2DA018182; WA1VFAFL2DA061727 | WA1VFAFL2DA008252; WA1VFAFL2DA090919; WA1VFAFL2DA095828; WA1VFAFL2DA097935; WA1VFAFL2DA035256; WA1VFAFL2DA039226; WA1VFAFL2DA012222 | WA1VFAFL2DA046175 | WA1VFAFL2DA091066 | WA1VFAFL2DA068810 | WA1VFAFL2DA099393 | WA1VFAFL2DA099345 | WA1VFAFL2DA059671 | WA1VFAFL2DA012320 |

WA1VFAFL2DA056009WA1VFAFL2DA078060 | WA1VFAFL2DA013838; WA1VFAFL2DA029683 | WA1VFAFL2DA034897 | WA1VFAFL2DA088362 | WA1VFAFL2DA010065 | WA1VFAFL2DA027254 | WA1VFAFL2DA093996 |

WA1VFAFL2DA072825WA1VFAFL2DA054910

WA1VFAFL2DA059721; WA1VFAFL2DA064398 | WA1VFAFL2DA022376 | WA1VFAFL2DA034589; WA1VFAFL2DA099488 | WA1VFAFL2DA025861; WA1VFAFL2DA092590 | WA1VFAFL2DA033104 | WA1VFAFL2DA048346 | WA1VFAFL2DA091942 | WA1VFAFL2DA073778; WA1VFAFL2DA090242; WA1VFAFL2DA094792 | WA1VFAFL2DA056737 | WA1VFAFL2DA029411; WA1VFAFL2DA011149; WA1VFAFL2DA091892; WA1VFAFL2DA022071

WA1VFAFL2DA052610 | WA1VFAFL2DA044426 | WA1VFAFL2DA026279; WA1VFAFL2DA039842 | WA1VFAFL2DA066006 | WA1VFAFL2DA069830; WA1VFAFL2DA085316 | WA1VFAFL2DA082903; WA1VFAFL2DA005769 | WA1VFAFL2DA012270 | WA1VFAFL2DA060321 | WA1VFAFL2DA036536 | WA1VFAFL2DA057810 | WA1VFAFL2DA080424; WA1VFAFL2DA071349 | WA1VFAFL2DA045558

WA1VFAFL2DA013211

WA1VFAFL2DA054969; WA1VFAFL2DA070511; WA1VFAFL2DA056219 | WA1VFAFL2DA082304; WA1VFAFL2DA042174 | WA1VFAFL2DA084571 | WA1VFAFL2DA059704 | WA1VFAFL2DA003410 | WA1VFAFL2DA015783 | WA1VFAFL2DA084795 | WA1VFAFL2DA025892; WA1VFAFL2DA083307

WA1VFAFL2DA023558 | WA1VFAFL2DA097594; WA1VFAFL2DA077006 | WA1VFAFL2DA096350; WA1VFAFL2DA009370 | WA1VFAFL2DA060562 | WA1VFAFL2DA043633

WA1VFAFL2DA086658 | WA1VFAFL2DA052817; WA1VFAFL2DA012351; WA1VFAFL2DA039341; WA1VFAFL2DA007912; WA1VFAFL2DA028355 | WA1VFAFL2DA067902 | WA1VFAFL2DA093268 | WA1VFAFL2DA087115 | WA1VFAFL2DA019686 | WA1VFAFL2DA094629; WA1VFAFL2DA028078

WA1VFAFL2DA013385

WA1VFAFL2DA052414

WA1VFAFL2DA070234; WA1VFAFL2DA004654 | WA1VFAFL2DA059430 | WA1VFAFL2DA097059

WA1VFAFL2DA000765; WA1VFAFL2DA065874; WA1VFAFL2DA044216; WA1VFAFL2DA023799; WA1VFAFL2DA094517 | WA1VFAFL2DA076390

WA1VFAFL2DA042384

WA1VFAFL2DA043535 | WA1VFAFL2DA085509 | WA1VFAFL2DA096879; WA1VFAFL2DA074395 | WA1VFAFL2DA075031 | WA1VFAFL2DA060951 | WA1VFAFL2DA070931; WA1VFAFL2DA042322; WA1VFAFL2DA089172 | WA1VFAFL2DA053255; WA1VFAFL2DA085221 | WA1VFAFL2DA067530; WA1VFAFL2DA069245 | WA1VFAFL2DA003746; WA1VFAFL2DA009479 | WA1VFAFL2DA023219 | WA1VFAFL2DA073733 | WA1VFAFL2DA060772; WA1VFAFL2DA036729 | WA1VFAFL2DA001155 | WA1VFAFL2DA033085

WA1VFAFL2DA070346 | WA1VFAFL2DA003116; WA1VFAFL2DA019509 | WA1VFAFL2DA003729 | WA1VFAFL2DA042854; WA1VFAFL2DA039677 | WA1VFAFL2DA018294; WA1VFAFL2DA030767 |

WA1VFAFL2DA000460

| WA1VFAFL2DA024726 | WA1VFAFL2DA056673; WA1VFAFL2DA043809 | WA1VFAFL2DA068824 | WA1VFAFL2DA069701 | WA1VFAFL2DA043115; WA1VFAFL2DA025682 | WA1VFAFL2DA085574; WA1VFAFL2DA085266 | WA1VFAFL2DA047875 | WA1VFAFL2DA057936 | WA1VFAFL2DA049061; WA1VFAFL2DA097160 | WA1VFAFL2DA001043 | WA1VFAFL2DA083534 | WA1VFAFL2DA001480 | WA1VFAFL2DA089480 | WA1VFAFL2DA022880 | WA1VFAFL2DA005030 | WA1VFAFL2DA005156; WA1VFAFL2DA046886 | WA1VFAFL2DA075563; WA1VFAFL2DA039565 | WA1VFAFL2DA088393 | WA1VFAFL2DA048184; WA1VFAFL2DA086255; WA1VFAFL2DA038304 | WA1VFAFL2DA001804; WA1VFAFL2DA038545 | WA1VFAFL2DA006887 | WA1VFAFL2DA010566

WA1VFAFL2DA038724 | WA1VFAFL2DA015248 | WA1VFAFL2DA054860; WA1VFAFL2DA019042; WA1VFAFL2DA086028 | WA1VFAFL2DA068869 | WA1VFAFL2DA002452 | WA1VFAFL2DA047021 | WA1VFAFL2DA026525 | WA1VFAFL2DA013029 | WA1VFAFL2DA060089 | WA1VFAFL2DA065504 | WA1VFAFL2DA014519 | WA1VFAFL2DA029991; WA1VFAFL2DA014262 | WA1VFAFL2DA081525 |

WA1VFAFL2DA084487

| WA1VFAFL2DA023088; WA1VFAFL2DA026184 | WA1VFAFL2DA024841; WA1VFAFL2DA006288 | WA1VFAFL2DA013645; WA1VFAFL2DA086241; WA1VFAFL2DA030980 | WA1VFAFL2DA010955; WA1VFAFL2DA057340

WA1VFAFL2DA079807; WA1VFAFL2DA014326 | WA1VFAFL2DA092900; WA1VFAFL2DA021423; WA1VFAFL2DA016481; WA1VFAFL2DA095635 | WA1VFAFL2DA031336; WA1VFAFL2DA057497; WA1VFAFL2DA038240 | WA1VFAFL2DA016805; WA1VFAFL2DA040411 | WA1VFAFL2DA056124

WA1VFAFL2DA096400; WA1VFAFL2DA018599 | WA1VFAFL2DA098096 | WA1VFAFL2DA035306 | WA1VFAFL2DA037430 | WA1VFAFL2DA046645; WA1VFAFL2DA017999 | WA1VFAFL2DA029537 | WA1VFAFL2DA010812 | WA1VFAFL2DA036486 | WA1VFAFL2DA047911 | WA1VFAFL2DA088555; WA1VFAFL2DA052977 | WA1VFAFL2DA043146 | WA1VFAFL2DA046421; WA1VFAFL2DA026007 | WA1VFAFL2DA010759; WA1VFAFL2DA065163 | WA1VFAFL2DA083632; WA1VFAFL2DA044507 | WA1VFAFL2DA090399 | WA1VFAFL2DA088488

WA1VFAFL2DA055054; WA1VFAFL2DA053370

WA1VFAFL2DA075837 | WA1VFAFL2DA086630 | WA1VFAFL2DA009756 | WA1VFAFL2DA068077 | WA1VFAFL2DA084683 | WA1VFAFL2DA022085 | WA1VFAFL2DA032681 | WA1VFAFL2DA081170; WA1VFAFL2DA030106 | WA1VFAFL2DA019073 | WA1VFAFL2DA064031 | WA1VFAFL2DA078821; WA1VFAFL2DA088197; WA1VFAFL2DA088510 | WA1VFAFL2DA013807 | WA1VFAFL2DA028873 | WA1VFAFL2DA009532; WA1VFAFL2DA033684; WA1VFAFL2DA053644; WA1VFAFL2DA040358 | WA1VFAFL2DA075935; WA1VFAFL2DA033751 | WA1VFAFL2DA011362 | WA1VFAFL2DA028498 | WA1VFAFL2DA074381

WA1VFAFL2DA071755; WA1VFAFL2DA061582; WA1VFAFL2DA037136 | WA1VFAFL2DA061436 | WA1VFAFL2DA017386 | WA1VFAFL2DA033247 | WA1VFAFL2DA086076 | WA1VFAFL2DA020496 | WA1VFAFL2DA060769; WA1VFAFL2DA044510; WA1VFAFL2DA063736; WA1VFAFL2DA082156 |

WA1VFAFL2DA001950

| WA1VFAFL2DA067589; WA1VFAFL2DA029795; WA1VFAFL2DA098518; WA1VFAFL2DA044183 | WA1VFAFL2DA027366; WA1VFAFL2DA083713

WA1VFAFL2DA093111 | WA1VFAFL2DA092217; WA1VFAFL2DA068502 | WA1VFAFL2DA053031 | WA1VFAFL2DA093920

WA1VFAFL2DA030347; WA1VFAFL2DA035368 | WA1VFAFL2DA013841; WA1VFAFL2DA095845 | WA1VFAFL2DA036696 | WA1VFAFL2DA072453 | WA1VFAFL2DA006436 | WA1VFAFL2DA032342; WA1VFAFL2DA004797 | WA1VFAFL2DA030770 | WA1VFAFL2DA028775; WA1VFAFL2DA053207; WA1VFAFL2DA027612 | WA1VFAFL2DA045981; WA1VFAFL2DA047746; WA1VFAFL2DA065518 | WA1VFAFL2DA090466; WA1VFAFL2DA064174 | WA1VFAFL2DA038741; WA1VFAFL2DA007201 | WA1VFAFL2DA051991; WA1VFAFL2DA071416; WA1VFAFL2DA023835; WA1VFAFL2DA059623; WA1VFAFL2DA017209; WA1VFAFL2DA019946 | WA1VFAFL2DA029909; WA1VFAFL2DA089494; WA1VFAFL2DA056639; WA1VFAFL2DA038397 | WA1VFAFL2DA035662 | WA1VFAFL2DA018991 | WA1VFAFL2DA097465 | WA1VFAFL2DA000555 | WA1VFAFL2DA085462 | WA1VFAFL2DA005268; WA1VFAFL2DA029473 | WA1VFAFL2DA074865 | WA1VFAFL2DA078575 | WA1VFAFL2DA050257 | WA1VFAFL2DA098065 | WA1VFAFL2DA006145 | WA1VFAFL2DA039145; WA1VFAFL2DA067172 | WA1VFAFL2DA061842 | WA1VFAFL2DA023608; WA1VFAFL2DA094601 | WA1VFAFL2DA091133; WA1VFAFL2DA045222 | WA1VFAFL2DA074316 | WA1VFAFL2DA084148; WA1VFAFL2DA045947 | WA1VFAFL2DA065132 | WA1VFAFL2DA084778 | WA1VFAFL2DA068340; WA1VFAFL2DA012740; WA1VFAFL2DA042675; WA1VFAFL2DA058553; WA1VFAFL2DA052090 | WA1VFAFL2DA022099; WA1VFAFL2DA014634 | WA1VFAFL2DA043955; WA1VFAFL2DA052476 | WA1VFAFL2DA065096; WA1VFAFL2DA020417 |

WA1VFAFL2DA014424

| WA1VFAFL2DA076177 | WA1VFAFL2DA005710 | WA1VFAFL2DA090614 | WA1VFAFL2DA084991; WA1VFAFL2DA089852 | WA1VFAFL2DA027609 | WA1VFAFL2DA088782; WA1VFAFL2DA092654 | WA1VFAFL2DA089947 | WA1VFAFL2DA087678 | WA1VFAFL2DA055734

WA1VFAFL2DA074140; WA1VFAFL2DA035029 | WA1VFAFL2DA093304 | WA1VFAFL2DA023172 | WA1VFAFL2DA064837 | WA1VFAFL2DA079693 | WA1VFAFL2DA048511 | WA1VFAFL2DA028369 | WA1VFAFL2DA022443; WA1VFAFL2DA021292; WA1VFAFL2DA050629; WA1VFAFL2DA089267

WA1VFAFL2DA059590 | WA1VFAFL2DA089673 | WA1VFAFL2DA062375 | WA1VFAFL2DA053093 | WA1VFAFL2DA067267 | WA1VFAFL2DA024709 | WA1VFAFL2DA063350 | WA1VFAFL2DA085655 | WA1VFAFL2DA003259; WA1VFAFL2DA015699 | WA1VFAFL2DA012186; WA1VFAFL2DA089169 | WA1VFAFL2DA012978; WA1VFAFL2DA050291; WA1VFAFL2DA081296; WA1VFAFL2DA021776 | WA1VFAFL2DA048279; WA1VFAFL2DA052378; WA1VFAFL2DA003309 | WA1VFAFL2DA070203 | WA1VFAFL2DA051277; WA1VFAFL2DA003553 | WA1VFAFL2DA038125; WA1VFAFL2DA018568; WA1VFAFL2DA091293 | WA1VFAFL2DA087079 | WA1VFAFL2DA022460 | WA1VFAFL2DA092511; WA1VFAFL2DA051036; WA1VFAFL2DA029134 | WA1VFAFL2DA086269; WA1VFAFL2DA069908 | WA1VFAFL2DA020465

WA1VFAFL2DA007294; WA1VFAFL2DA089351 | WA1VFAFL2DA033233 | WA1VFAFL2DA031398; WA1VFAFL2DA038416 | WA1VFAFL2DA031997; WA1VFAFL2DA066264; WA1VFAFL2DA097790 | WA1VFAFL2DA007943 | WA1VFAFL2DA002774 | WA1VFAFL2DA072338 | WA1VFAFL2DA065812 | WA1VFAFL2DA076955; WA1VFAFL2DA019929; WA1VFAFL2DA032566 | WA1VFAFL2DA050159 | WA1VFAFL2DA099068 | WA1VFAFL2DA066474

WA1VFAFL2DA041297; WA1VFAFL2DA025388; WA1VFAFL2DA083694 | WA1VFAFL2DA027464; WA1VFAFL2DA026766; WA1VFAFL2DA011152; WA1VFAFL2DA015184 | WA1VFAFL2DA091763; WA1VFAFL2DA012446 | WA1VFAFL2DA016965; WA1VFAFL2DA017923 | WA1VFAFL2DA011863; WA1VFAFL2DA089284; WA1VFAFL2DA053711; WA1VFAFL2DA043602 | WA1VFAFL2DA030994; WA1VFAFL2DA001799

WA1VFAFL2DA003875; WA1VFAFL2DA034348 | WA1VFAFL2DA020210

WA1VFAFL2DA085123; WA1VFAFL2DA069844; WA1VFAFL2DA018912 | WA1VFAFL2DA038335; WA1VFAFL2DA052106; WA1VFAFL2DA093934 | WA1VFAFL2DA096168 | WA1VFAFL2DA067611 | WA1VFAFL2DA006341 | WA1VFAFL2DA078737; WA1VFAFL2DA090175; WA1VFAFL2DA055927

WA1VFAFL2DA028095 | WA1VFAFL2DA012589 | WA1VFAFL2DA033491; WA1VFAFL2DA097398 | WA1VFAFL2DA010972; WA1VFAFL2DA035063

WA1VFAFL2DA056589 | WA1VFAFL2DA068256 | WA1VFAFL2DA080830 | WA1VFAFL2DA023351 |

WA1VFAFL2DA076809

| WA1VFAFL2DA064305; WA1VFAFL2DA006789 | WA1VFAFL2DA057760 | WA1VFAFL2DA077314; WA1VFAFL2DA055863; WA1VFAFL2DA095702 | WA1VFAFL2DA025651 | WA1VFAFL2DA009725 | WA1VFAFL2DA071920 | WA1VFAFL2DA049996; WA1VFAFL2DA030607 | WA1VFAFL2DA074879; WA1VFAFL2DA006923; WA1VFAFL2DA066183 | WA1VFAFL2DA046290 | WA1VFAFL2DA001849; WA1VFAFL2DA024208

WA1VFAFL2DA064482 | WA1VFAFL2DA032003 | WA1VFAFL2DA059878; WA1VFAFL2DA002399; WA1VFAFL2DA051196 | WA1VFAFL2DA051523; WA1VFAFL2DA066653; WA1VFAFL2DA022300 | WA1VFAFL2DA015833; WA1VFAFL2DA063607; WA1VFAFL2DA038514; WA1VFAFL2DA007084 | WA1VFAFL2DA077460; WA1VFAFL2DA095232; WA1VFAFL2DA040912 | WA1VFAFL2DA034513 | WA1VFAFL2DA063428 | WA1VFAFL2DA091164; WA1VFAFL2DA057161 | WA1VFAFL2DA058715; WA1VFAFL2DA047679 | WA1VFAFL2DA078267 | WA1VFAFL2DA037413 | WA1VFAFL2DA098941 | WA1VFAFL2DA063610; WA1VFAFL2DA074641; WA1VFAFL2DA009921 | WA1VFAFL2DA081606 | WA1VFAFL2DA021857 | WA1VFAFL2DA001527 | WA1VFAFL2DA025004 | WA1VFAFL2DA095263 | WA1VFAFL2DA090161 | WA1VFAFL2DA007005

WA1VFAFL2DA056172; WA1VFAFL2DA095697 | WA1VFAFL2DA036911 | WA1VFAFL2DA026850

WA1VFAFL2DA024113 | WA1VFAFL2DA037041 | WA1VFAFL2DA046810

WA1VFAFL2DA028002 | WA1VFAFL2DA051621; WA1VFAFL2DA021762; WA1VFAFL2DA049318; WA1VFAFL2DA090533

WA1VFAFL2DA034947 | WA1VFAFL2DA088300

WA1VFAFL2DA027240; WA1VFAFL2DA000751 | WA1VFAFL2DA047391 | WA1VFAFL2DA013080 | WA1VFAFL2DA076261 | WA1VFAFL2DA025617 | WA1VFAFL2DA050758; WA1VFAFL2DA002046 | WA1VFAFL2DA003262 | WA1VFAFL2DA038660 | WA1VFAFL2DA094274 | WA1VFAFL2DA019235 | WA1VFAFL2DA080780 | WA1VFAFL2DA069682 | WA1VFAFL2DA004329; WA1VFAFL2DA040652 | WA1VFAFL2DA081086; WA1VFAFL2DA008381; WA1VFAFL2DA011247 | WA1VFAFL2DA027562; WA1VFAFL2DA088958; WA1VFAFL2DA030042; WA1VFAFL2DA092105

WA1VFAFL2DA047553 | WA1VFAFL2DA078348

WA1VFAFL2DA036598 | WA1VFAFL2DA007568; WA1VFAFL2DA096140 | WA1VFAFL2DA009269 | WA1VFAFL2DA028839 | WA1VFAFL2DA088720 | WA1VFAFL2DA080634 | WA1VFAFL2DA002127 | WA1VFAFL2DA020501; WA1VFAFL2DA076129 |

WA1VFAFL2DA085641

| WA1VFAFL2DA074333 | WA1VFAFL2DA063218 | WA1VFAFL2DA050890; WA1VFAFL2DA044670 | WA1VFAFL2DA001530 | WA1VFAFL2DA022538; WA1VFAFL2DA000362

WA1VFAFL2DA037282 | WA1VFAFL2DA048170 | WA1VFAFL2DA051697 | WA1VFAFL2DA059881 | WA1VFAFL2DA037234; WA1VFAFL2DA060691 | WA1VFAFL2DA080794; WA1VFAFL2DA001785; WA1VFAFL2DA015816 | WA1VFAFL2DA089821 | WA1VFAFL2DA086305 | WA1VFAFL2DA075630 | WA1VFAFL2DA082271 | WA1VFAFL2DA031787 | WA1VFAFL2DA064773; WA1VFAFL2DA057273; WA1VFAFL2DA036147; WA1VFAFL2DA064756; WA1VFAFL2DA012995 | WA1VFAFL2DA028338 | WA1VFAFL2DA035032

WA1VFAFL2DA035676

WA1VFAFL2DA022183; WA1VFAFL2DA005223 | WA1VFAFL2DA038254; WA1VFAFL2DA087468 | WA1VFAFL2DA092668; WA1VFAFL2DA083369;

WA1VFAFL2DA060934

| WA1VFAFL2DA029926 | WA1VFAFL2DA077538; WA1VFAFL2DA068872; WA1VFAFL2DA090693; WA1VFAFL2DA025732 | WA1VFAFL2DA041963; WA1VFAFL2DA038612 | WA1VFAFL2DA067141

WA1VFAFL2DA003472 | WA1VFAFL2DA000247 | WA1VFAFL2DA006050 | WA1VFAFL2DA071268; WA1VFAFL2DA037315; WA1VFAFL2DA077281 | WA1VFAFL2DA070122 | WA1VFAFL2DA070900 | WA1VFAFL2DA082299 | WA1VFAFL2DA075711 | WA1VFAFL2DA049139 | WA1VFAFL2DA027593

WA1VFAFL2DA006842 | WA1VFAFL2DA045849; WA1VFAFL2DA084988 | WA1VFAFL2DA014147; WA1VFAFL2DA087941 | WA1VFAFL2DA027545 | WA1VFAFL2DA050940

WA1VFAFL2DA085087; WA1VFAFL2DA044913; WA1VFAFL2DA012575 | WA1VFAFL2DA093237 | WA1VFAFL2DA093254; WA1VFAFL2DA038173 | WA1VFAFL2DA084943 | WA1VFAFL2DA044555; WA1VFAFL2DA077541

WA1VFAFL2DA066121 | WA1VFAFL2DA006310; WA1VFAFL2DA069794 | WA1VFAFL2DA043101 | WA1VFAFL2DA044166; WA1VFAFL2DA038836; WA1VFAFL2DA045995 | WA1VFAFL2DA044362 | WA1VFAFL2DA076468 | WA1VFAFL2DA083551; WA1VFAFL2DA086112; WA1VFAFL2DA033510

WA1VFAFL2DA028419 | WA1VFAFL2DA032258 | WA1VFAFL2DA061906; WA1VFAFL2DA018490 | WA1VFAFL2DA047665 | WA1VFAFL2DA040974 | WA1VFAFL2DA018781 | WA1VFAFL2DA041591 | WA1VFAFL2DA021342 | WA1VFAFL2DA063106 | WA1VFAFL2DA033295; WA1VFAFL2DA022636 | WA1VFAFL2DA067978

WA1VFAFL2DA099832; WA1VFAFL2DA086708 | WA1VFAFL2DA091634 | WA1VFAFL2DA064336

WA1VFAFL2DA086756 | WA1VFAFL2DA036858 | WA1VFAFL2DA081251; WA1VFAFL2DA007571 | WA1VFAFL2DA006338 | WA1VFAFL2DA098938; WA1VFAFL2DA031174; WA1VFAFL2DA023463; WA1VFAFL2DA038383 | WA1VFAFL2DA054633 | WA1VFAFL2DA004749 | WA1VFAFL2DA096512 | WA1VFAFL2DA047763; WA1VFAFL2DA052252 | WA1VFAFL2DA021843; WA1VFAFL2DA036620; WA1VFAFL2DA062893 | WA1VFAFL2DA034852 | WA1VFAFL2DA065406; WA1VFAFL2DA021373 | WA1VFAFL2DA071819

WA1VFAFL2DA040585; WA1VFAFL2DA033362 | WA1VFAFL2DA091181 | WA1VFAFL2DA081962 | WA1VFAFL2DA069763 | WA1VFAFL2DA058388 | WA1VFAFL2DA090287; WA1VFAFL2DA098471 | WA1VFAFL2DA034527 | WA1VFAFL2DA073599 | WA1VFAFL2DA045432; WA1VFAFL2DA067897 | WA1VFAFL2DA085803 | WA1VFAFL2DA007540 | WA1VFAFL2DA004296 | WA1VFAFL2DA004685; WA1VFAFL2DA098258 | WA1VFAFL2DA087826; WA1VFAFL2DA082058; WA1VFAFL2DA093447; WA1VFAFL2DA091648 | WA1VFAFL2DA001561; WA1VFAFL2DA071559 | WA1VFAFL2DA065602

WA1VFAFL2DA044037; WA1VFAFL2DA060724 | WA1VFAFL2DA041381 | WA1VFAFL2DA057788 | WA1VFAFL2DA068175; WA1VFAFL2DA078527; WA1VFAFL2DA043194; WA1VFAFL2DA092234; WA1VFAFL2DA073764; WA1VFAFL2DA060030; WA1VFAFL2DA010129; WA1VFAFL2DA025102

WA1VFAFL2DA020661 | WA1VFAFL2DA082268; WA1VFAFL2DA068984 | WA1VFAFL2DA041302; WA1VFAFL2DA063980 | WA1VFAFL2DA033281 | WA1VFAFL2DA033006; WA1VFAFL2DA077717 | WA1VFAFL2DA036973 | WA1VFAFL2DA082576; WA1VFAFL2DA012768 | WA1VFAFL2DA091245 | WA1VFAFL2DA065826 | WA1VFAFL2DA072694 |

WA1VFAFL2DA030557

| WA1VFAFL2DA091391; WA1VFAFL2DA035449

WA1VFAFL2DA040957 | WA1VFAFL2DA085297; WA1VFAFL2DA032440

WA1VFAFL2DA090810; WA1VFAFL2DA064532; WA1VFAFL2DA056222 | WA1VFAFL2DA070623 | WA1VFAFL2DA039310 | WA1VFAFL2DA002791 | WA1VFAFL2DA053823; WA1VFAFL2DA001222; WA1VFAFL2DA099443; WA1VFAFL2DA095313; WA1VFAFL2DA063851; WA1VFAFL2DA082013; WA1VFAFL2DA051506 | WA1VFAFL2DA008140; WA1VFAFL2DA038934 | WA1VFAFL2DA064854; WA1VFAFL2DA074655 | WA1VFAFL2DA044054 | WA1VFAFL2DA084019 | WA1VFAFL2DA098115; WA1VFAFL2DA061730 | WA1VFAFL2DA037699 | WA1VFAFL2DA081136 | WA1VFAFL2DA016531

WA1VFAFL2DA052025 | WA1VFAFL2DA067883 | WA1VFAFL2DA023818

WA1VFAFL2DA007926 | WA1VFAFL2DA033264 | WA1VFAFL2DA062960 | WA1VFAFL2DA032096; WA1VFAFL2DA017369 | WA1VFAFL2DA090323; WA1VFAFL2DA010874 | WA1VFAFL2DA024676 | WA1VFAFL2DA049285; WA1VFAFL2DA079824; WA1VFAFL2DA097885

WA1VFAFL2DA038979 | WA1VFAFL2DA036195 | WA1VFAFL2DA067060 | WA1VFAFL2DA008350; WA1VFAFL2DA092167 | WA1VFAFL2DA061050 | WA1VFAFL2DA099717 | WA1VFAFL2DA020353 | WA1VFAFL2DA055426 | WA1VFAFL2DA062697 | WA1VFAFL2DA059038 | WA1VFAFL2DA099605 | WA1VFAFL2DA086904; WA1VFAFL2DA061839 | WA1VFAFL2DA030493 | WA1VFAFL2DA035614 |

WA1VFAFL2DA060965

| WA1VFAFL2DA072310 | WA1VFAFL2DA072047 | WA1VFAFL2DA033880 | WA1VFAFL2DA007733 | WA1VFAFL2DA054048 | WA1VFAFL2DA021728 | WA1VFAFL2DA087471; WA1VFAFL2DA097238 | WA1VFAFL2DA030428; WA1VFAFL2DA070430 | WA1VFAFL2DA093027 | WA1VFAFL2DA040926 | WA1VFAFL2DA060108 | WA1VFAFL2DA097756 | WA1VFAFL2DA065888; WA1VFAFL2DA021065; WA1VFAFL2DA044491; WA1VFAFL2DA058455; WA1VFAFL2DA030574 | WA1VFAFL2DA001818

WA1VFAFL2DA083873

WA1VFAFL2DA065017 | WA1VFAFL2DA063185 | WA1VFAFL2DA054177; WA1VFAFL2DA048976; WA1VFAFL2DA045656; WA1VFAFL2DA089155 | WA1VFAFL2DA093464 | WA1VFAFL2DA025973

WA1VFAFL2DA040733

WA1VFAFL2DA080326; WA1VFAFL2DA026735 | WA1VFAFL2DA079015 | WA1VFAFL2DA000281

WA1VFAFL2DA075143

WA1VFAFL2DA023110 | WA1VFAFL2DA047214; WA1VFAFL2DA099975; WA1VFAFL2DA029425; WA1VFAFL2DA020613 | WA1VFAFL2DA081959 | WA1VFAFL2DA080813 | WA1VFAFL2DA042031 | WA1VFAFL2DA095585 | WA1VFAFL2DA082254 | WA1VFAFL2DA021499 | WA1VFAFL2DA000667 | WA1VFAFL2DA018750 | WA1VFAFL2DA073862 | WA1VFAFL2DA027853 | WA1VFAFL2DA049660 | WA1VFAFL2DA066118 | WA1VFAFL2DA056687 | WA1VFAFL2DA020787

WA1VFAFL2DA011930 | WA1VFAFL2DA099944

WA1VFAFL2DA053143 | WA1VFAFL2DA021955; WA1VFAFL2DA058777 | WA1VFAFL2DA090550 | WA1VFAFL2DA006551

WA1VFAFL2DA085977 | WA1VFAFL2DA071223; WA1VFAFL2DA001365 | WA1VFAFL2DA001415 | WA1VFAFL2DA015900; WA1VFAFL2DA012379; WA1VFAFL2DA035595 | WA1VFAFL2DA080374; WA1VFAFL2DA039355 | WA1VFAFL2DA075207 | WA1VFAFL2DA038061 | WA1VFAFL2DA049383; WA1VFAFL2DA041753 | WA1VFAFL2DA096316 | WA1VFAFL2DA072744 | WA1VFAFL2DA084604 | WA1VFAFL2DA020949 | WA1VFAFL2DA071626

WA1VFAFL2DA043552; WA1VFAFL2DA078902 | WA1VFAFL2DA087034; WA1VFAFL2DA015251 | WA1VFAFL2DA058293 | WA1VFAFL2DA054972 | WA1VFAFL2DA066331 | WA1VFAFL2DA064742 | WA1VFAFL2DA049416 | WA1VFAFL2DA084716 | WA1VFAFL2DA098700 | WA1VFAFL2DA041171 | WA1VFAFL2DA019915 | WA1VFAFL2DA008283 | WA1VFAFL2DA020126 | WA1VFAFL2DA029117 | WA1VFAFL2DA037525; WA1VFAFL2DA064403 | WA1VFAFL2DA009658 | WA1VFAFL2DA021048

WA1VFAFL2DA087616 | WA1VFAFL2DA013256; WA1VFAFL2DA050596 | WA1VFAFL2DA056611 | WA1VFAFL2DA047827; WA1VFAFL2DA052204; WA1VFAFL2DA001110; WA1VFAFL2DA032535; WA1VFAFL2DA016268 | WA1VFAFL2DA015296 | WA1VFAFL2DA093187; WA1VFAFL2DA098356; WA1VFAFL2DA086062; WA1VFAFL2DA060240 | WA1VFAFL2DA065678 | WA1VFAFL2DA035810; WA1VFAFL2DA069875

WA1VFAFL2DA034320 | WA1VFAFL2DA089107 | WA1VFAFL2DA019767 | WA1VFAFL2DA073909 | WA1VFAFL2DA049478; WA1VFAFL2DA018876 | WA1VFAFL2DA092413 | WA1VFAFL2DA096820; WA1VFAFL2DA025634 | WA1VFAFL2DA002211; WA1VFAFL2DA030915; WA1VFAFL2DA014956 | WA1VFAFL2DA060531; WA1VFAFL2DA088071 | WA1VFAFL2DA073814; WA1VFAFL2DA088815; WA1VFAFL2DA040702 | WA1VFAFL2DA040862; WA1VFAFL2DA086529; WA1VFAFL2DA094615; WA1VFAFL2DA097580; WA1VFAFL2DA091620 | WA1VFAFL2DA098261 | WA1VFAFL2DA014567 | WA1VFAFL2DA099801 | WA1VFAFL2DA011538; WA1VFAFL2DA078558 | WA1VFAFL2DA000040; WA1VFAFL2DA002516 | WA1VFAFL2DA013869 | WA1VFAFL2DA024998 | WA1VFAFL2DA088068 | WA1VFAFL2DA041199 | WA1VFAFL2DA091035; WA1VFAFL2DA086322

WA1VFAFL2DA023494 | WA1VFAFL2DA071528 | WA1VFAFL2DA079970 | WA1VFAFL2DA004427 | WA1VFAFL2DA008042 | WA1VFAFL2DA021163 | WA1VFAFL2DA062795 | WA1VFAFL2DA062635 | WA1VFAFL2DA074185 | WA1VFAFL2DA020384

WA1VFAFL2DA078317 | WA1VFAFL2DA097207 | WA1VFAFL2DA015802 | WA1VFAFL2DA037668 | WA1VFAFL2DA069780; WA1VFAFL2DA043597 | WA1VFAFL2DA086854 | WA1VFAFL2DA019610 | WA1VFAFL2DA043518; WA1VFAFL2DA058861;

WA1VFAFL2DA008459

| WA1VFAFL2DA043017 | WA1VFAFL2DA056883 | WA1VFAFL2DA072341; WA1VFAFL2DA096977; WA1VFAFL2DA054325; WA1VFAFL2DA019574 | WA1VFAFL2DA086966 | WA1VFAFL2DA042840; WA1VFAFL2DA078043; WA1VFAFL2DA095246; WA1VFAFL2DA045642 | WA1VFAFL2DA088796 | WA1VFAFL2DA083629 | WA1VFAFL2DA080116; WA1VFAFL2DA074963; WA1VFAFL2DA040764 | WA1VFAFL2DA082741; WA1VFAFL2DA075739; WA1VFAFL2DA001446; WA1VFAFL2DA053191; WA1VFAFL2DA058794

WA1VFAFL2DA037718 | WA1VFAFL2DA077605; WA1VFAFL2DA075952 | WA1VFAFL2DA096946; WA1VFAFL2DA003830; WA1VFAFL2DA070301 | WA1VFAFL2DA041526 | WA1VFAFL2DA017470; WA1VFAFL2DA056706; WA1VFAFL2DA070556; WA1VFAFL2DA090841 | WA1VFAFL2DA033667 | WA1VFAFL2DA050923; WA1VFAFL2DA088748 | WA1VFAFL2DA087650 | WA1VFAFL2DA044345 | WA1VFAFL2DA032860 | WA1VFAFL2DA087535 | WA1VFAFL2DA079404 | WA1VFAFL2DA082836 | WA1VFAFL2DA006520; WA1VFAFL2DA093674 | WA1VFAFL2DA075272 | WA1VFAFL2DA007067 | WA1VFAFL2DA090483 | WA1VFAFL2DA071206 | WA1VFAFL2DA048007 | WA1VFAFL2DA065387; WA1VFAFL2DA027206 | WA1VFAFL2DA017212

WA1VFAFL2DA067320 | WA1VFAFL2DA011250; WA1VFAFL2DA053935; WA1VFAFL2DA006968; WA1VFAFL2DA065423; WA1VFAFL2DA094730 | WA1VFAFL2DA010180 | WA1VFAFL2DA037198 | WA1VFAFL2DA084649; WA1VFAFL2DA062392 | WA1VFAFL2DA068497 | WA1VFAFL2DA087857; WA1VFAFL2DA031417 | WA1VFAFL2DA050405; WA1VFAFL2DA093450 | WA1VFAFL2DA064045; WA1VFAFL2DA048914; WA1VFAFL2DA083436 | WA1VFAFL2DA012558 | WA1VFAFL2DA032650 | WA1VFAFL2DA097501 | WA1VFAFL2DA038321 | WA1VFAFL2DA081055 | WA1VFAFL2DA014164 | WA1VFAFL2DA039405; WA1VFAFL2DA005500 | WA1VFAFL2DA084246 | WA1VFAFL2DA086613 | WA1VFAFL2DA011409 | WA1VFAFL2DA089348 | WA1VFAFL2DA006470; WA1VFAFL2DA085395 | WA1VFAFL2DA014343 | WA1VFAFL2DA015265

WA1VFAFL2DA037749 | WA1VFAFL2DA015363;

WA1VFAFL2DA075871

| WA1VFAFL2DA032065; WA1VFAFL2DA031322

WA1VFAFL2DA008669 | WA1VFAFL2DA072081 | WA1VFAFL2DA002757 | WA1VFAFL2DA073702 | WA1VFAFL2DA040022 | WA1VFAFL2DA023561 | WA1VFAFL2DA084523; WA1VFAFL2DA083226 | WA1VFAFL2DA022782 | WA1VFAFL2DA056351 | WA1VFAFL2DA038481 | WA1VFAFL2DA059900 | WA1VFAFL2DA017758 | WA1VFAFL2DA000233 | WA1VFAFL2DA084408 | WA1VFAFL2DA074915 | WA1VFAFL2DA039890 | WA1VFAFL2DA022281; WA1VFAFL2DA070461 | WA1VFAFL2DA086336

WA1VFAFL2DA060982 | WA1VFAFL2DA069004 | WA1VFAFL2DA041011; WA1VFAFL2DA024127 | WA1VFAFL2DA026976; WA1VFAFL2DA030719; WA1VFAFL2DA044622 | WA1VFAFL2DA049089

WA1VFAFL2DA032194

WA1VFAFL2DA069519 | WA1VFAFL2DA047231 | WA1VFAFL2DA010616

WA1VFAFL2DA092069 | WA1VFAFL2DA060173 | WA1VFAFL2DA058259 | WA1VFAFL2DA055961 | WA1VFAFL2DA039789; WA1VFAFL2DA016397 | WA1VFAFL2DA018327 | WA1VFAFL2DA031370

WA1VFAFL2DA026587; WA1VFAFL2DA020627;

WA1VFAFL2DA022345

| WA1VFAFL2DA034074; WA1VFAFL2DA017100; WA1VFAFL2DA051490; WA1VFAFL2DA032311 |

WA1VFAFL2DA085414

| WA1VFAFL2DA016996; WA1VFAFL2DA068404 | WA1VFAFL2DA068693 | WA1VFAFL2DA039629 | WA1VFAFL2DA055071; WA1VFAFL2DA078477; WA1VFAFL2DA015086 | WA1VFAFL2DA018408

WA1VFAFL2DA039579; WA1VFAFL2DA033023 |

WA1VFAFL2DA065728

| WA1VFAFL2DA034429; WA1VFAFL2DA074123 | WA1VFAFL2DA030753; WA1VFAFL2DA044894

WA1VFAFL2DA079287; WA1VFAFL2DA079466 | WA1VFAFL2DA043003 | WA1VFAFL2DA055376 | WA1VFAFL2DA035340 | WA1VFAFL2DA060867; WA1VFAFL2DA042501 | WA1VFAFL2DA085588 | WA1VFAFL2DA007411 | WA1VFAFL2DA077040; WA1VFAFL2DA000572 | WA1VFAFL2DA054194

WA1VFAFL2DA091228; WA1VFAFL2DA050002 | WA1VFAFL2DA026377; WA1VFAFL2DA080892 | WA1VFAFL2DA030803 | WA1VFAFL2DA028615; WA1VFAFL2DA066376 | WA1VFAFL2DA046760 | WA1VFAFL2DA080620 | WA1VFAFL2DA098406 | WA1VFAFL2DA067205; WA1VFAFL2DA083288

WA1VFAFL2DA042272; WA1VFAFL2DA038092 | WA1VFAFL2DA082898; WA1VFAFL2DA067298 | WA1VFAFL2DA064160; WA1VFAFL2DA054650; WA1VFAFL2DA072534 | WA1VFAFL2DA008932; WA1VFAFL2DA077751 | WA1VFAFL2DA068578; WA1VFAFL2DA058844 | WA1VFAFL2DA093805 | WA1VFAFL2DA044068 | WA1VFAFL2DA094775 | WA1VFAFL2DA023382 | WA1VFAFL2DA025763 | WA1VFAFL2DA037993 | WA1VFAFL2DA069505 | WA1VFAFL2DA023964; WA1VFAFL2DA097062 | WA1VFAFL2DA067379 | WA1VFAFL2DA041851; WA1VFAFL2DA055152 | WA1VFAFL2DA082223 | WA1VFAFL2DA098826 | WA1VFAFL2DA041364 | WA1VFAFL2DA074686

WA1VFAFL2DA061081 | WA1VFAFL2DA041798 | WA1VFAFL2DA038738 | WA1VFAFL2DA038318 | WA1VFAFL2DA054289; WA1VFAFL2DA019557 | WA1VFAFL2DA027450 | WA1VFAFL2DA019977 | WA1VFAFL2DA095277; WA1VFAFL2DA050324; WA1VFAFL2DA067768; WA1VFAFL2DA005934; WA1VFAFL2DA000698; WA1VFAFL2DA058309 | WA1VFAFL2DA091276

WA1VFAFL2DA008168 | WA1VFAFL2DA006016; WA1VFAFL2DA027951 | WA1VFAFL2DA015282 | WA1VFAFL2DA004735; WA1VFAFL2DA084036 | WA1VFAFL2DA025360 | WA1VFAFL2DA029893 | WA1VFAFL2DA041588 | WA1VFAFL2DA069813 | WA1VFAFL2DA013564 | WA1VFAFL2DA087163 | WA1VFAFL2DA097109

WA1VFAFL2DA080567 | WA1VFAFL2DA081654 | WA1VFAFL2DA060268 | WA1VFAFL2DA028064 | WA1VFAFL2DA098924 | WA1VFAFL2DA074266; WA1VFAFL2DA042787; WA1VFAFL2DA026475; WA1VFAFL2DA014892 | WA1VFAFL2DA043311 | WA1VFAFL2DA001432 | WA1VFAFL2DA073912 | WA1VFAFL2DA056088; WA1VFAFL2DA096347 | WA1VFAFL2DA019414 | WA1VFAFL2DA036293 | WA1VFAFL2DA089138 | WA1VFAFL2DA027870; WA1VFAFL2DA072579 | WA1VFAFL2DA025410 | WA1VFAFL2DA067477; WA1VFAFL2DA033250 | WA1VFAFL2DA064269 | WA1VFAFL2DA071030; WA1VFAFL2DA039727; WA1VFAFL2DA057015 | WA1VFAFL2DA017730 | WA1VFAFL2DA034057; WA1VFAFL2DA005528; WA1VFAFL2DA088992 | WA1VFAFL2DA062716 | WA1VFAFL2DA053983 | WA1VFAFL2DA065342 | WA1VFAFL2DA099555 | WA1VFAFL2DA095618 | WA1VFAFL2DA029084 | WA1VFAFL2DA037606; WA1VFAFL2DA043356 | WA1VFAFL2DA043275

WA1VFAFL2DA045804 | WA1VFAFL2DA095148 | WA1VFAFL2DA042465

WA1VFAFL2DA075384 | WA1VFAFL2DA015606 | WA1VFAFL2DA004055 | WA1VFAFL2DA073960; WA1VFAFL2DA079869 | WA1VFAFL2DA042899; WA1VFAFL2DA088684; WA1VFAFL2DA077278 | WA1VFAFL2DA069603; WA1VFAFL2DA074770 | WA1VFAFL2DA058858 | WA1VFAFL2DA023298 | WA1VFAFL2DA010115 | WA1VFAFL2DA096705; WA1VFAFL2DA051943; WA1VFAFL2DA010342 | WA1VFAFL2DA065759 | WA1VFAFL2DA076910 | WA1VFAFL2DA016898; WA1VFAFL2DA054874; WA1VFAFL2DA078303; WA1VFAFL2DA097644 | WA1VFAFL2DA014150 | WA1VFAFL2DA080293 | WA1VFAFL2DA029313 | WA1VFAFL2DA042532; WA1VFAFL2DA031451 | WA1VFAFL2DA016352; WA1VFAFL2DA051747; WA1VFAFL2DA053787 | WA1VFAFL2DA010325 | WA1VFAFL2DA016173; WA1VFAFL2DA051702; WA1VFAFL2DA088314 | WA1VFAFL2DA043230 | WA1VFAFL2DA018957; WA1VFAFL2DA043471 | WA1VFAFL2DA038433; WA1VFAFL2DA077569 | WA1VFAFL2DA057452

WA1VFAFL2DA051053; WA1VFAFL2DA007246 | WA1VFAFL2DA038268 | WA1VFAFL2DA042935 | WA1VFAFL2DA026721; WA1VFAFL2DA059377; WA1VFAFL2DA031238; WA1VFAFL2DA002189; WA1VFAFL2DA038108; WA1VFAFL2DA063011 | WA1VFAFL2DA028047 | WA1VFAFL2DA004086 | WA1VFAFL2DA086692 | WA1VFAFL2DA092024 | WA1VFAFL2DA030624; WA1VFAFL2DA098633 | WA1VFAFL2DA071447 | WA1VFAFL2DA068838 | WA1VFAFL2DA034186 | WA1VFAFL2DA041137 | WA1VFAFL2DA002533 | WA1VFAFL2DA006596; WA1VFAFL2DA018067; WA1VFAFL2DA025455 | WA1VFAFL2DA099538 | WA1VFAFL2DA049559; WA1VFAFL2DA047343 | WA1VFAFL2DA078625 | WA1VFAFL2DA080276

WA1VFAFL2DA034575 | WA1VFAFL2DA048962; WA1VFAFL2DA036780 | WA1VFAFL2DA021440 | WA1VFAFL2DA047648; WA1VFAFL2DA063784 | WA1VFAFL2DA014441

WA1VFAFL2DA024323; WA1VFAFL2DA042773 | WA1VFAFL2DA096719 | WA1VFAFL2DA013659

WA1VFAFL2DA058438

WA1VFAFL2DA089219 | WA1VFAFL2DA014620 | WA1VFAFL2DA001589 | WA1VFAFL2DA068905 | WA1VFAFL2DA000653 | WA1VFAFL2DA092427; WA1VFAFL2DA017646; WA1VFAFL2DA073537 | WA1VFAFL2DA048380; WA1VFAFL2DA037170 | WA1VFAFL2DA030462 | WA1VFAFL2DA081752 | WA1VFAFL2DA099748; WA1VFAFL2DA007053; WA1VFAFL2DA072291 | WA1VFAFL2DA015167 | WA1VFAFL2DA057256

WA1VFAFL2DA091732 | WA1VFAFL2DA095912 | WA1VFAFL2DA080522 | WA1VFAFL2DA062764 | WA1VFAFL2DA091200 | WA1VFAFL2DA083114; WA1VFAFL2DA061873; WA1VFAFL2DA098731 | WA1VFAFL2DA056592 | WA1VFAFL2DA058908 | WA1VFAFL2DA073053 | WA1VFAFL2DA042689; WA1VFAFL2DA023656

WA1VFAFL2DA080228 | WA1VFAFL2DA086689; WA1VFAFL2DA057466 | WA1VFAFL2DA074168 | WA1VFAFL2DA043261; WA1VFAFL2DA047567 | WA1VFAFL2DA035421; WA1VFAFL2DA068855

WA1VFAFL2DA099152 | WA1VFAFL2DA091309; WA1VFAFL2DA037153 | WA1VFAFL2DA008980; WA1VFAFL2DA021972; WA1VFAFL2DA068144 | WA1VFAFL2DA047925 | WA1VFAFL2DA015041 |

WA1VFAFL2DA071352

| WA1VFAFL2DA095084 | WA1VFAFL2DA009272; WA1VFAFL2DA010793 | WA1VFAFL2DA058942 | WA1VFAFL2DA097014; WA1VFAFL2DA070380 | WA1VFAFL2DA039744 | WA1VFAFL2DA097000 | WA1VFAFL2DA060044

WA1VFAFL2DA003214 | WA1VFAFL2DA032129 | WA1VFAFL2DA043244 | WA1VFAFL2DA024788; WA1VFAFL2DA034088 | WA1VFAFL2DA089186; WA1VFAFL2DA020952 | WA1VFAFL2DA095344 | WA1VFAFL2DA058441 | WA1VFAFL2DA069925; WA1VFAFL2DA051442 | WA1VFAFL2DA004752; WA1VFAFL2DA078298 | WA1VFAFL2DA014374

WA1VFAFL2DA024967; WA1VFAFL2DA071609; WA1VFAFL2DA006890 | WA1VFAFL2DA090984 | WA1VFAFL2DA089589; WA1VFAFL2DA058665 | WA1VFAFL2DA023897 | WA1VFAFL2DA089236 | WA1VFAFL2DA012365 | WA1VFAFL2DA061629

WA1VFAFL2DA085347 | WA1VFAFL2DA017310 | WA1VFAFL2DA084652 | WA1VFAFL2DA063915 | WA1VFAFL2DA083338 | WA1VFAFL2DA006744

WA1VFAFL2DA018201 | WA1VFAFL2DA004413 | WA1VFAFL2DA036312; WA1VFAFL2DA032048 | WA1VFAFL2DA080875

WA1VFAFL2DA043423 |

WA1VFAFL2DA058620

| WA1VFAFL2DA073229; WA1VFAFL2DA080245 | WA1VFAFL2DA083520 | WA1VFAFL2DA074882 | WA1VFAFL2DA047956; WA1VFAFL2DA032275 | WA1VFAFL2DA008428 | WA1VFAFL2DA074803; WA1VFAFL2DA084599 | WA1VFAFL2DA041901 |

WA1VFAFL2DA087308

| WA1VFAFL2DA076664 | WA1VFAFL2DA098423 | WA1VFAFL2DA031899 | WA1VFAFL2DA099815 | WA1VFAFL2DA015945 | WA1VFAFL2DA041333 | WA1VFAFL2DA030414; WA1VFAFL2DA036875; WA1VFAFL2DA055362 | WA1VFAFL2DA082738; WA1VFAFL2DA030431; WA1VFAFL2DA086207 | WA1VFAFL2DA010860 | WA1VFAFL2DA000149

WA1VFAFL2DA018988 | WA1VFAFL2DA013189 | WA1VFAFL2DA058410; WA1VFAFL2DA063302 | WA1VFAFL2DA026654; WA1VFAFL2DA094646 | WA1VFAFL2DA095215 | WA1VFAFL2DA043132

WA1VFAFL2DA099197 | WA1VFAFL2DA014701; WA1VFAFL2DA076017 | WA1VFAFL2DA007845 | WA1VFAFL2DA013712 | WA1VFAFL2DA096414 | WA1VFAFL2DA023592 | WA1VFAFL2DA076860 | WA1VFAFL2DA040540; WA1VFAFL2DA032339 |

WA1VFAFL2DA094372

; WA1VFAFL2DA003942 | WA1VFAFL2DA001771 | WA1VFAFL2DA034768 | WA1VFAFL2DA045608; WA1VFAFL2DA083887 | WA1VFAFL2DA048394; WA1VFAFL2DA033622; WA1VFAFL2DA044443; WA1VFAFL2DA022541 | WA1VFAFL2DA012804; WA1VFAFL2DA056334 | WA1VFAFL2DA045723 | WA1VFAFL2DA019736; WA1VFAFL2DA069536 | WA1VFAFL2DA055197 |

WA1VFAFL2DA018019

| WA1VFAFL2DA048900; WA1VFAFL2DA071089 | WA1VFAFL2DA020983; WA1VFAFL2DA066622 | WA1VFAFL2DA023995; WA1VFAFL2DA040375; WA1VFAFL2DA086384 | WA1VFAFL2DA058875; WA1VFAFL2DA049156 | WA1VFAFL2DA094176 | WA1VFAFL2DA005559 | WA1VFAFL2DA014813 | WA1VFAFL2DA086109 | WA1VFAFL2DA092847 | WA1VFAFL2DA067396; WA1VFAFL2DA080844; WA1VFAFL2DA063865; WA1VFAFL2DA077023 | WA1VFAFL2DA033992;

WA1VFAFL2DA066751

| WA1VFAFL2DA025214 | WA1VFAFL2DA020420 | WA1VFAFL2DA043051 | WA1VFAFL2DA013161; WA1VFAFL2DA047794

WA1VFAFL2DA017663

WA1VFAFL2DA067561 | WA1VFAFL2DA022619 | WA1VFAFL2DA092038 | WA1VFAFL2DA002239; WA1VFAFL2DA081864 | WA1VFAFL2DA050646; WA1VFAFL2DA043289 | WA1VFAFL2DA016142 | WA1VFAFL2DA017808

WA1VFAFL2DA040876 | WA1VFAFL2DA005349

WA1VFAFL2DA031482 | WA1VFAFL2DA051733; WA1VFAFL2DA061243 | WA1VFAFL2DA008574 | WA1VFAFL2DA045611 | WA1VFAFL2DA051263 | WA1VFAFL2DA035337; WA1VFAFL2DA006243 | WA1VFAFL2DA004315; WA1VFAFL2DA039436 | WA1VFAFL2DA000569; WA1VFAFL2DA065082; WA1VFAFL2DA049710 | WA1VFAFL2DA045544 | WA1VFAFL2DA012138 | WA1VFAFL2DA030168; WA1VFAFL2DA061551; WA1VFAFL2DA003682 | WA1VFAFL2DA033393; WA1VFAFL2DA006632; WA1VFAFL2DA001544 | WA1VFAFL2DA059203 | WA1VFAFL2DA028209 | WA1VFAFL2DA051456; WA1VFAFL2DA034866 |

WA1VFAFL2DA093822WA1VFAFL2DA077944

; WA1VFAFL2DA094968; WA1VFAFL2DA033166; WA1VFAFL2DA009157; WA1VFAFL2DA027982; WA1VFAFL2DA039484

WA1VFAFL2DA062957 |

WA1VFAFL2DA024970

| WA1VFAFL2DA000409 | WA1VFAFL2DA073408 | WA1VFAFL2DA071092; WA1VFAFL2DA060660 | WA1VFAFL2DA038187

WA1VFAFL2DA012219 | WA1VFAFL2DA075434 | WA1VFAFL2DA043213 | WA1VFAFL2DA073389 | WA1VFAFL2DA030977 | WA1VFAFL2DA086126 | WA1VFAFL2DA047889; WA1VFAFL2DA001852 | WA1VFAFL2DA060450 | WA1VFAFL2DA065485

WA1VFAFL2DA030283 | WA1VFAFL2DA099426; WA1VFAFL2DA015797

WA1VFAFL2DA031496 | WA1VFAFL2DA090077; WA1VFAFL2DA001270 | WA1VFAFL2DA003181 | WA1VFAFL2DA024919 | WA1VFAFL2DA031465

WA1VFAFL2DA011460 | WA1VFAFL2DA000670 | WA1VFAFL2DA079418; WA1VFAFL2DA054440 | WA1VFAFL2DA071898 | WA1VFAFL2DA078642; WA1VFAFL2DA088166; WA1VFAFL2DA076969 | WA1VFAFL2DA097157; WA1VFAFL2DA018389

WA1VFAFL2DA069665; WA1VFAFL2DA093884; WA1VFAFL2DA008817 |

WA1VFAFL2DA066426

| WA1VFAFL2DA054096; WA1VFAFL2DA037105 | WA1VFAFL2DA004895; WA1VFAFL2DA036360; WA1VFAFL2DA059332 | WA1VFAFL2DA009594 | WA1VFAFL2DA035841

WA1VFAFL2DA028467

WA1VFAFL2DA051330 | WA1VFAFL2DA003438

WA1VFAFL2DA005741; WA1VFAFL2DA039730 | WA1VFAFL2DA002385 | WA1VFAFL2DA013631; WA1VFAFL2DA002645 | WA1VFAFL2DA070296 | WA1VFAFL2DA000703 | WA1VFAFL2DA057385

WA1VFAFL2DA017811 | WA1VFAFL2DA088149 | WA1VFAFL2DA094808 | WA1VFAFL2DA002919; WA1VFAFL2DA048427

WA1VFAFL2DA046015

WA1VFAFL2DA023933 | WA1VFAFL2DA035127; WA1VFAFL2DA053238 | WA1VFAFL2DA052218; WA1VFAFL2DA036388

WA1VFAFL2DA039968 | WA1VFAFL2DA085932 | WA1VFAFL2DA041638 | WA1VFAFL2DA085686; WA1VFAFL2DA010339 | WA1VFAFL2DA008848; WA1VFAFL2DA076616 | WA1VFAFL2DA066135 | WA1VFAFL2DA079905 | WA1VFAFL2DA027528 | WA1VFAFL2DA031210 | WA1VFAFL2DA041817

WA1VFAFL2DA080861 | WA1VFAFL2DA082822 | WA1VFAFL2DA061856; WA1VFAFL2DA017534; WA1VFAFL2DA042160 | WA1VFAFL2DA040084; WA1VFAFL2DA042028 | WA1VFAFL2DA096154 | WA1VFAFL2DA065289 | WA1VFAFL2DA013693 | WA1VFAFL2DA022135 | WA1VFAFL2DA037637 | WA1VFAFL2DA048072 | WA1VFAFL2DA024306 | WA1VFAFL2DA012298 | WA1VFAFL2DA022331 |

WA1VFAFL2DA012687

| WA1VFAFL2DA045043; WA1VFAFL2DA009014; WA1VFAFL2DA099927 | WA1VFAFL2DA076972 | WA1VFAFL2DA034639; WA1VFAFL2DA070959 | WA1VFAFL2DA004508 | WA1VFAFL2DA090290 | WA1VFAFL2DA055538 | WA1VFAFL2DA036018 | WA1VFAFL2DA000622 | WA1VFAFL2DA053188 | WA1VFAFL2DA028145 | WA1VFAFL2DA091715 | WA1VFAFL2DA061162; WA1VFAFL2DA067737 | WA1VFAFL2DA096249 | WA1VFAFL2DA038948 | WA1VFAFL2DA047505 | WA1VFAFL2DA019476 | WA1VFAFL2DA065468; WA1VFAFL2DA062313 | WA1VFAFL2DA029845 | WA1VFAFL2DA019347 | WA1VFAFL2DA030512; WA1VFAFL2DA028176; WA1VFAFL2DA097742; WA1VFAFL2DA079452 | WA1VFAFL2DA010132 | WA1VFAFL2DA093898; WA1VFAFL2DA062974 | WA1VFAFL2DA013418 | WA1VFAFL2DA097420 | WA1VFAFL2DA043387

WA1VFAFL2DA093948 | WA1VFAFL2DA053658; WA1VFAFL2DA066877; WA1VFAFL2DA091598

WA1VFAFL2DA083890; WA1VFAFL2DA089771 | WA1VFAFL2DA092766 | WA1VFAFL2DA025441; WA1VFAFL2DA054941 | WA1VFAFL2DA047052 | WA1VFAFL2DA006758 | WA1VFAFL2DA026444 | WA1VFAFL2DA015234; WA1VFAFL2DA028243; WA1VFAFL2DA057659; WA1VFAFL2DA098213; WA1VFAFL2DA046533 | WA1VFAFL2DA061341 | WA1VFAFL2DA077636; WA1VFAFL2DA074588; WA1VFAFL2DA036634 | WA1VFAFL2DA007778; WA1VFAFL2DA067527 | WA1VFAFL2DA045561 | WA1VFAFL2DA065986 | WA1VFAFL2DA082996 | WA1VFAFL2DA047455; WA1VFAFL2DA037086; WA1VFAFL2DA034978

WA1VFAFL2DA060402; WA1VFAFL2DA007215

WA1VFAFL2DA032292

WA1VFAFL2DA011989; WA1VFAFL2DA063560; WA1VFAFL2DA011913; WA1VFAFL2DA045348 | WA1VFAFL2DA095795 | WA1VFAFL2DA022913 | WA1VFAFL2DA025830 | WA1VFAFL2DA021924 | WA1VFAFL2DA038027; WA1VFAFL2DA030929 | WA1VFAFL2DA010048 | WA1VFAFL2DA075028; WA1VFAFL2DA008106 | WA1VFAFL2DA093836 |

WA1VFAFL2DA067334

; WA1VFAFL2DA045401 | WA1VFAFL2DA007120 | WA1VFAFL2DA099264; WA1VFAFL2DA050467 | WA1VFAFL2DA065194; WA1VFAFL2DA080164; WA1VFAFL2DA034009 | WA1VFAFL2DA026220 | WA1VFAFL2DA014830

WA1VFAFL2DA033443 | WA1VFAFL2DA009109

WA1VFAFL2DA067575 | WA1VFAFL2DA046371 | WA1VFAFL2DA088975; WA1VFAFL2DA080732 | WA1VFAFL2DA003343 | WA1VFAFL2DA008090; WA1VFAFL2DA020806; WA1VFAFL2DA072274 | WA1VFAFL2DA056625 | WA1VFAFL2DA067057 | WA1VFAFL2DA080777; WA1VFAFL2DA090046; WA1VFAFL2DA008929; WA1VFAFL2DA077037

WA1VFAFL2DA084232 | WA1VFAFL2DA037119 | WA1VFAFL2DA089656 | WA1VFAFL2DA042742 | WA1VFAFL2DA018649 | WA1VFAFL2DA048637; WA1VFAFL2DA043650; WA1VFAFL2DA096557 | WA1VFAFL2DA068127; WA1VFAFL2DA061825; WA1VFAFL2DA079564 | WA1VFAFL2DA059055 | WA1VFAFL2DA081802; WA1VFAFL2DA026833 | WA1VFAFL2DA028730; WA1VFAFL2DA070489 | WA1VFAFL2DA026394 | WA1VFAFL2DA024449; WA1VFAFL2DA068886; WA1VFAFL2DA052848 | WA1VFAFL2DA051845; WA1VFAFL2DA059685

WA1VFAFL2DA066586 | WA1VFAFL2DA097532 | WA1VFAFL2DA046144 | WA1VFAFL2DA039002 | WA1VFAFL2DA036181 | WA1VFAFL2DA028517; WA1VFAFL2DA073179 | WA1VFAFL2DA067432 | WA1VFAFL2DA048640; WA1VFAFL2DA054602 | WA1VFAFL2DA076454 | WA1VFAFL2DA092895 | WA1VFAFL2DA038982; WA1VFAFL2DA059976 | WA1VFAFL2DA053997 | WA1VFAFL2DA025942; WA1VFAFL2DA049464; WA1VFAFL2DA023253 | WA1VFAFL2DA014584 | WA1VFAFL2DA092458 | WA1VFAFL2DA090158; WA1VFAFL2DA000801 | WA1VFAFL2DA048265 | WA1VFAFL2DA024242 | WA1VFAFL2DA010907 | WA1VFAFL2DA003150 | WA1VFAFL2DA081038 | WA1VFAFL2DA017484; WA1VFAFL2DA047987 | WA1VFAFL2DA057371; WA1VFAFL2DA014911 | WA1VFAFL2DA099202

WA1VFAFL2DA053305 | WA1VFAFL2DA087549; WA1VFAFL2DA004783 | WA1VFAFL2DA025875 | WA1VFAFL2DA019641; WA1VFAFL2DA076941; WA1VFAFL2DA055619 | WA1VFAFL2DA092203 | WA1VFAFL2DA051800 | WA1VFAFL2DA039324; WA1VFAFL2DA027626

WA1VFAFL2DA045799; WA1VFAFL2DA006355 | WA1VFAFL2DA036245; WA1VFAFL2DA029344

WA1VFAFL2DA081265 | WA1VFAFL2DA095909 | WA1VFAFL2DA076096; WA1VFAFL2DA089978 | WA1VFAFL2DA000071 | WA1VFAFL2DA003665 | WA1VFAFL2DA010826 | WA1VFAFL2DA000314; WA1VFAFL2DA063672 | WA1VFAFL2DA007375; WA1VFAFL2DA052350

WA1VFAFL2DA055684 | WA1VFAFL2DA095053 | WA1VFAFL2DA079533 | WA1VFAFL2DA043129; WA1VFAFL2DA021941; WA1VFAFL2DA011877 | WA1VFAFL2DA039601 | WA1VFAFL2DA039887; WA1VFAFL2DA075644; WA1VFAFL2DA037279 | WA1VFAFL2DA040408 | WA1VFAFL2DA075482; WA1VFAFL2DA096218

WA1VFAFL2DA087177; WA1VFAFL2DA000927 | WA1VFAFL2DA030025 | WA1VFAFL2DA088751 | WA1VFAFL2DA057984 | WA1VFAFL2DA031918 | WA1VFAFL2DA042076; WA1VFAFL2DA002905; WA1VFAFL2DA063655 | WA1VFAFL2DA020918 | WA1VFAFL2DA074414; WA1VFAFL2DA094064; WA1VFAFL2DA067625

WA1VFAFL2DA083341 | WA1VFAFL2DA022149; WA1VFAFL2DA056110; WA1VFAFL2DA052316; WA1VFAFL2DA052333 | WA1VFAFL2DA078933 | WA1VFAFL2DA097997

WA1VFAFL2DA005416; WA1VFAFL2DA034818 | WA1VFAFL2DA047326

WA1VFAFL2DA052137 | WA1VFAFL2DA030879; WA1VFAFL2DA025018 | WA1VFAFL2DA073747 | WA1VFAFL2DA056169 | WA1VFAFL2DA082397 | WA1VFAFL2DA005562 | WA1VFAFL2DA036374 | WA1VFAFL2DA078124 | WA1VFAFL2DA056575; WA1VFAFL2DA016626 | WA1VFAFL2DA001477 | WA1VFAFL2DA071383 | WA1VFAFL2DA077412; WA1VFAFL2DA034690; WA1VFAFL2DA041459 | WA1VFAFL2DA083047; WA1VFAFL2DA034740 | WA1VFAFL2DA042868; WA1VFAFL2DA093965; WA1VFAFL2DA075109 | WA1VFAFL2DA040201; WA1VFAFL2DA011765 | WA1VFAFL2DA037900 | WA1VFAFL2DA066443; WA1VFAFL2DA093660 | WA1VFAFL2DA004976; WA1VFAFL2DA013242; WA1VFAFL2DA005691 | WA1VFAFL2DA003701 | WA1VFAFL2DA034298; WA1VFAFL2DA008560 | WA1VFAFL2DA099281 | WA1VFAFL2DA094470; WA1VFAFL2DA095165 | WA1VFAFL2DA087275 | WA1VFAFL2DA065129 | WA1VFAFL2DA014388 | WA1VFAFL2DA023947 | WA1VFAFL2DA025312

WA1VFAFL2DA093545 | WA1VFAFL2DA091083; WA1VFAFL2DA092136 | WA1VFAFL2DA076020 | WA1VFAFL2DA036715 | WA1VFAFL2DA006100 | WA1VFAFL2DA073554 | WA1VFAFL2DA014665 | WA1VFAFL2DA035886; WA1VFAFL2DA003469 | WA1VFAFL2DA084151; WA1VFAFL2DA020966 | WA1VFAFL2DA032504 | WA1VFAFL2DA027867 | WA1VFAFL2DA008672 | WA1VFAFL2DA077331 | WA1VFAFL2DA011166 | WA1VFAFL2DA072887; WA1VFAFL2DA054700 | WA1VFAFL2DA048167; WA1VFAFL2DA007182; WA1VFAFL2DA077698 | WA1VFAFL2DA086868 | WA1VFAFL2DA083193 | WA1VFAFL2DA032132 | WA1VFAFL2DA068239; WA1VFAFL2DA017940 | WA1VFAFL2DA053627 | WA1VFAFL2DA095408 | WA1VFAFL2DA094971; WA1VFAFL2DA071173 | WA1VFAFL2DA090094 | WA1VFAFL2DA046614

WA1VFAFL2DA072128

WA1VFAFL2DA049805; WA1VFAFL2DA046709 | WA1VFAFL2DA070069 | WA1VFAFL2DA000524 | WA1VFAFL2DA058035 | WA1VFAFL2DA072839; WA1VFAFL2DA077099 | WA1VFAFL2DA052591 | WA1VFAFL2DA007635; WA1VFAFL2DA059511;

WA1VFAFL2DA086661WA1VFAFL2DA057886 | WA1VFAFL2DA069987 | WA1VFAFL2DA048217; WA1VFAFL2DA067026 | WA1VFAFL2DA009384 | WA1VFAFL2DA051814 | WA1VFAFL2DA017033

WA1VFAFL2DA049495 | WA1VFAFL2DA065650 | WA1VFAFL2DA067365; WA1VFAFL2DA024130 | WA1VFAFL2DA086160; WA1VFAFL2DA053160 | WA1VFAFL2DA016934 | WA1VFAFL2DA049965 | WA1VFAFL2DA028856; WA1VFAFL2DA098440

WA1VFAFL2DA041123 | WA1VFAFL2DA062926 | WA1VFAFL2DA022510 | WA1VFAFL2DA050808 | WA1VFAFL2DA055670; WA1VFAFL2DA058391 | WA1VFAFL2DA072355; WA1VFAFL2DA046127 | WA1VFAFL2DA039775

WA1VFAFL2DA011734 | WA1VFAFL2DA049190 | WA1VFAFL2DA006713; WA1VFAFL2DA098311 | WA1VFAFL2DA060836 | WA1VFAFL2DA014651 | WA1VFAFL2DA096963 | WA1VFAFL2DA012933 | WA1VFAFL2DA043034 | WA1VFAFL2DA041235 | WA1VFAFL2DA079791 | WA1VFAFL2DA023334; WA1VFAFL2DA048833 | WA1VFAFL2DA032468 | WA1VFAFL2DA079046; WA1VFAFL2DA083548 | WA1VFAFL2DA012916 | WA1VFAFL2DA054437; WA1VFAFL2DA040392 | WA1VFAFL2DA092542; WA1VFAFL2DA043406 | WA1VFAFL2DA055250 | WA1VFAFL2DA064868; WA1VFAFL2DA091486 | WA1VFAFL2DA069116 | WA1VFAFL2DA055457; WA1VFAFL2DA075224 | WA1VFAFL2DA008686 | WA1VFAFL2DA089706 | WA1VFAFL2DA099961 | WA1VFAFL2DA024838; WA1VFAFL2DA033555 | WA1VFAFL2DA098891; WA1VFAFL2DA051795 | WA1VFAFL2DA001074; WA1VFAFL2DA015427 | WA1VFAFL2DA046256; WA1VFAFL2DA063512 | WA1VFAFL2DA062991 | WA1VFAFL2DA083128 | WA1VFAFL2DA085350 | WA1VFAFL2DA081508 | WA1VFAFL2DA029554; WA1VFAFL2DA038805 | WA1VFAFL2DA090130 | WA1VFAFL2DA094016; WA1VFAFL2DA003147; WA1VFAFL2DA004542 | WA1VFAFL2DA091178 | WA1VFAFL2DA049075 | WA1VFAFL2DA095540 | WA1VFAFL2DA096722; WA1VFAFL2DA068130 | WA1VFAFL2DA075255 | WA1VFAFL2DA009935

WA1VFAFL2DA073375; WA1VFAFL2DA079208; WA1VFAFL2DA048038 | WA1VFAFL2DA068211 | WA1VFAFL2DA056995 | WA1VFAFL2DA047293 | WA1VFAFL2DA084442 | WA1VFAFL2DA037511; WA1VFAFL2DA061310 | WA1VFAFL2DA074817; WA1VFAFL2DA041607; WA1VFAFL2DA085882; WA1VFAFL2DA091827; WA1VFAFL2DA034723; WA1VFAFL2DA086417 | WA1VFAFL2DA073439 | WA1VFAFL2DA033930 | WA1VFAFL2DA064904; WA1VFAFL2DA005495 | WA1VFAFL2DA003777

WA1VFAFL2DA039596; WA1VFAFL2DA075689;

WA1VFAFL2DA088412

| WA1VFAFL2DA036908 | WA1VFAFL2DA061419 | WA1VFAFL2DA012950 | WA1VFAFL2DA083985 | WA1VFAFL2DA087339; WA1VFAFL2DA048704 | WA1VFAFL2DA024581 | WA1VFAFL2DA029960 | WA1VFAFL2DA073070; WA1VFAFL2DA082089 | WA1VFAFL2DA035936 |

WA1VFAFL2DA031420

| WA1VFAFL2DA009496 | WA1VFAFL2DA021535 | WA1VFAFL2DA070105 | WA1VFAFL2DA059962 | WA1VFAFL2DA039646; WA1VFAFL2DA050081 | WA1VFAFL2DA044202; WA1VFAFL2DA044653; WA1VFAFL2DA088698; WA1VFAFL2DA026847

WA1VFAFL2DA006193; WA1VFAFL2DA068595 | WA1VFAFL2DA019090 | WA1VFAFL2DA013936 | WA1VFAFL2DA033426 | WA1VFAFL2DA023401 | WA1VFAFL2DA096087; WA1VFAFL2DA059380 | WA1VFAFL2DA097787 | WA1VFAFL2DA092086; WA1VFAFL2DA083792; WA1VFAFL2DA040778 | WA1VFAFL2DA063378 | WA1VFAFL2DA068306; WA1VFAFL2DA056043 | WA1VFAFL2DA094579; WA1VFAFL2DA042983 | WA1VFAFL2DA032924; WA1VFAFL2DA093013 | WA1VFAFL2DA033605 | WA1VFAFL2DA054714 | WA1VFAFL2DA066300 | WA1VFAFL2DA018277; WA1VFAFL2DA009160; WA1VFAFL2DA043292 | WA1VFAFL2DA045690; WA1VFAFL2DA081511; WA1VFAFL2DA003634; WA1VFAFL2DA050369; WA1VFAFL2DA033152 | WA1VFAFL2DA099183; WA1VFAFL2DA023589 | WA1VFAFL2DA047181 | WA1VFAFL2DA019848 | WA1VFAFL2DA023690; WA1VFAFL2DA073294 | WA1VFAFL2DA044801

WA1VFAFL2DA067348 | WA1VFAFL2DA079340 | WA1VFAFL2DA054454; WA1VFAFL2DA058682

WA1VFAFL2DA031286 | WA1VFAFL2DA025262; WA1VFAFL2DA067222; WA1VFAFL2DA067639 | WA1VFAFL2DA071044 |

WA1VFAFL2DA036830WA1VFAFL2DA096655 | WA1VFAFL2DA011832; WA1VFAFL2DA062232 | WA1VFAFL2DA078155 | WA1VFAFL2DA057175; WA1VFAFL2DA029022 | WA1VFAFL2DA042658 | WA1VFAFL2DA070654 | WA1VFAFL2DA050534 | WA1VFAFL2DA086577; WA1VFAFL2DA045494; WA1VFAFL2DA094999 | WA1VFAFL2DA059959 | WA1VFAFL2DA065907 | WA1VFAFL2DA051294; WA1VFAFL2DA084957

WA1VFAFL2DA079919 | WA1VFAFL2DA026931; WA1VFAFL2DA035645; WA1VFAFL2DA071982 | WA1VFAFL2DA004900 | WA1VFAFL2DA016609; WA1VFAFL2DA087258

WA1VFAFL2DA037878 | WA1VFAFL2DA004153 | WA1VFAFL2DA091388 | WA1VFAFL2DA008753 | WA1VFAFL2DA045978 | WA1VFAFL2DA044586

WA1VFAFL2DA090354 | WA1VFAFL2DA009627; WA1VFAFL2DA095960 | WA1VFAFL2DA004220; WA1VFAFL2DA065972 | WA1VFAFL2DA013354

WA1VFAFL2DA091889 | WA1VFAFL2DA093240; WA1VFAFL2DA070962; WA1VFAFL2DA032647 | WA1VFAFL2DA062568; WA1VFAFL2DA003648

WA1VFAFL2DA063297

WA1VFAFL2DA056530; WA1VFAFL2DA061579 | WA1VFAFL2DA063364; WA1VFAFL2DA064157 | WA1VFAFL2DA020336 | WA1VFAFL2DA017789; WA1VFAFL2DA053157 | WA1VFAFL2DA083422; WA1VFAFL2DA042515 | WA1VFAFL2DA096056 | WA1VFAFL2DA086398; WA1VFAFL2DA025696 | WA1VFAFL2DA007649; WA1VFAFL2DA066054 | WA1VFAFL2DA030123 | WA1VFAFL2DA070573; WA1VFAFL2DA078009 | WA1VFAFL2DA013662 | WA1VFAFL2DA009580

WA1VFAFL2DA076048 | WA1VFAFL2DA089950; WA1VFAFL2DA099880; WA1VFAFL2DA010230 | WA1VFAFL2DA053384; WA1VFAFL2DA095537 | WA1VFAFL2DA065793 | WA1VFAFL2DA070542; WA1VFAFL2DA024225 | WA1VFAFL2DA029280 | WA1VFAFL2DA061923; WA1VFAFL2DA036164

WA1VFAFL2DA058164 | WA1VFAFL2DA065373; WA1VFAFL2DA056981; WA1VFAFL2DA031630; WA1VFAFL2DA076437 | WA1VFAFL2DA084506; WA1VFAFL2DA067155; WA1VFAFL2DA017856 | WA1VFAFL2DA088930 | WA1VFAFL2DA045351 | WA1VFAFL2DA023477; WA1VFAFL2DA007103

WA1VFAFL2DA023141 | WA1VFAFL2DA074199 | WA1VFAFL2DA038450

WA1VFAFL2DA054521; WA1VFAFL2DA004556 | WA1VFAFL2DA026895 | WA1VFAFL2DA034544

WA1VFAFL2DA036116 | WA1VFAFL2DA092721 | WA1VFAFL2DA067088 | WA1VFAFL2DA093089; WA1VFAFL2DA070802; WA1VFAFL2DA098194; WA1VFAFL2DA041087 | WA1VFAFL2DA034933 | WA1VFAFL2DA041686; WA1VFAFL2DA084764 | WA1VFAFL2DA000720 | WA1VFAFL2DA073456 | WA1VFAFL2DA087633

WA1VFAFL2DA044409 | WA1VFAFL2DA000958; WA1VFAFL2DA013788; WA1VFAFL2DA079290 | WA1VFAFL2DA051425 | WA1VFAFL2DA049612; WA1VFAFL2DA037069; WA1VFAFL2DA012110

WA1VFAFL2DA054261

WA1VFAFL2DA001088; WA1VFAFL2DA085252; WA1VFAFL2DA001981 | WA1VFAFL2DA096591 | WA1VFAFL2DA053336 | WA1VFAFL2DA013130 | WA1VFAFL2DA025858 | WA1VFAFL2DA018036

WA1VFAFL2DA016917 | WA1VFAFL2DA003388; WA1VFAFL2DA008395 | WA1VFAFL2DA039288 | WA1VFAFL2DA045298; WA1VFAFL2DA057547 | WA1VFAFL2DA031725 | WA1VFAFL2DA082724 | WA1VFAFL2DA060853 | WA1VFAFL2DA006680 | WA1VFAFL2DA053580 | WA1VFAFL2DA006422; WA1VFAFL2DA063008 | WA1VFAFL2DA004203; WA1VFAFL2DA096641; WA1VFAFL2DA028694

WA1VFAFL2DA005884 | WA1VFAFL2DA014505 | WA1VFAFL2DA007893; WA1VFAFL2DA004881 | WA1VFAFL2DA010518

WA1VFAFL2DA022278; WA1VFAFL2DA095571; WA1VFAFL2DA080438 | WA1VFAFL2DA095411 | WA1VFAFL2DA034219; WA1VFAFL2DA046676 | WA1VFAFL2DA013399 | WA1VFAFL2DA075191; WA1VFAFL2DA029005 | WA1VFAFL2DA013628; WA1VFAFL2DA056298; WA1VFAFL2DA084554

WA1VFAFL2DA003567 | WA1VFAFL2DA036438 | WA1VFAFL2DA064918

WA1VFAFL2DA082416; WA1VFAFL2DA022037 | WA1VFAFL2DA079886; WA1VFAFL2DA037251 | WA1VFAFL2DA066037 | WA1VFAFL2DA002029 | WA1VFAFL2DA035502; WA1VFAFL2DA052154 | WA1VFAFL2DA018926

WA1VFAFL2DA050243 | WA1VFAFL2DA030297; WA1VFAFL2DA031143 | WA1VFAFL2DA066944 | WA1VFAFL2DA015136 | WA1VFAFL2DA040036; WA1VFAFL2DA013001 | WA1VFAFL2DA021938 | WA1VFAFL2DA002371 | WA1VFAFL2DA094582 | WA1VFAFL2DA047357 | WA1VFAFL2DA048654; WA1VFAFL2DA089639

WA1VFAFL2DA019039; WA1VFAFL2DA023902 | WA1VFAFL2DA005836 | WA1VFAFL2DA033975 | WA1VFAFL2DA039422 | WA1VFAFL2DA088622 | WA1VFAFL2DA081590; WA1VFAFL2DA048587 | WA1VFAFL2DA042580 | WA1VFAFL2DA019378 | WA1VFAFL2DA052462

WA1VFAFL2DA015217 | WA1VFAFL2DA091701; WA1VFAFL2DA001656 | WA1VFAFL2DA034981; WA1VFAFL2DA043504 |

WA1VFAFL2DA042062

; WA1VFAFL2DA058147 | WA1VFAFL2DA062859 | WA1VFAFL2DA097255 | WA1VFAFL2DA086143; WA1VFAFL2DA077720 | WA1VFAFL2DA011927; WA1VFAFL2DA097708; WA1VFAFL2DA095862 | WA1VFAFL2DA016058 | WA1VFAFL2DA051019 | WA1VFAFL2DA073540 | WA1VFAFL2DA013306

WA1VFAFL2DA040165; WA1VFAFL2DA023480; WA1VFAFL2DA068466 | WA1VFAFL2DA088443; WA1VFAFL2DA076521

WA1VFAFL2DA022927 | WA1VFAFL2DA085073 | WA1VFAFL2DA036553 | WA1VFAFL2DA016657 | WA1VFAFL2DA020370 | WA1VFAFL2DA087504 | WA1VFAFL2DA024421 | WA1VFAFL2DA081167 | WA1VFAFL2DA068709 | WA1VFAFL2DA000488 | WA1VFAFL2DA097403; WA1VFAFL2DA015380 | WA1VFAFL2DA044684; WA1VFAFL2DA063493; WA1VFAFL2DA079662; WA1VFAFL2DA075403; WA1VFAFL2DA029179; WA1VFAFL2DA057418 | WA1VFAFL2DA074073 | WA1VFAFL2DA028887 | WA1VFAFL2DA056253 | WA1VFAFL2DA062599 | WA1VFAFL2DA016593 | WA1VFAFL2DA066247; WA1VFAFL2DA016464; WA1VFAFL2DA084067 |

WA1VFAFL2DA091312WA1VFAFL2DA085140; WA1VFAFL2DA096221; WA1VFAFL2DA073943 | WA1VFAFL2DA093397; WA1VFAFL2DA054566; WA1VFAFL2DA085090; WA1VFAFL2DA050226

WA1VFAFL2DA039131; WA1VFAFL2DA025911 | WA1VFAFL2DA013290 | WA1VFAFL2DA026816 | WA1VFAFL2DA008865 | WA1VFAFL2DA026086 | WA1VFAFL2DA049626 | WA1VFAFL2DA081816 | WA1VFAFL2DA015055 | WA1VFAFL2DA031935 | WA1VFAFL2DA053126; WA1VFAFL2DA026556 | WA1VFAFL2DA023124 | WA1VFAFL2DA009210 | WA1VFAFL2DA024869; WA1VFAFL2DA057581 | WA1VFAFL2DA027321 | WA1VFAFL2DA083212 |

WA1VFAFL2DA025293

| WA1VFAFL2DA079872; WA1VFAFL2DA047696 | WA1VFAFL2DA017579 | WA1VFAFL2DA018103 | WA1VFAFL2DA032874 | WA1VFAFL2DA019106 | WA1VFAFL2DA046323 | WA1VFAFL2DA076938 | WA1VFAFL2DA020921; WA1VFAFL2DA089379;

WA1VFAFL2DA052686

; WA1VFAFL2DA054082 | WA1VFAFL2DA038223 | WA1VFAFL2DA060285; WA1VFAFL2DA006095 | WA1VFAFL2DA052588 | WA1VFAFL2DA016495; WA1VFAFL2DA061596; WA1VFAFL2DA056463; WA1VFAFL2DA012625 | WA1VFAFL2DA024600; WA1VFAFL2DA080486 | WA1VFAFL2DA025987 | WA1VFAFL2DA010213; WA1VFAFL2DA002287

WA1VFAFL2DA083663 | WA1VFAFL2DA097577 | WA1VFAFL2DA064806 | WA1VFAFL2DA009367 | WA1VFAFL2DA011197 | WA1VFAFL2DA045446 | WA1VFAFL2DA087230 | WA1VFAFL2DA051764 | WA1VFAFL2DA069178 |

WA1VFAFL2DA099099

; WA1VFAFL2DA088135

WA1VFAFL2DA039517 | WA1VFAFL2DA032809 | WA1VFAFL2DA077474 | WA1VFAFL2DA069388

WA1VFAFL2DA076678; WA1VFAFL2DA081640 | WA1VFAFL2DA074171 | WA1VFAFL2DA001687; WA1VFAFL2DA069391; WA1VFAFL2DA099023 | WA1VFAFL2DA018344; WA1VFAFL2DA028288 | WA1VFAFL2DA097031; WA1VFAFL2DA054485 | WA1VFAFL2DA063624; WA1VFAFL2DA063896 | WA1VFAFL2DA073683 | WA1VFAFL2DA095523 | WA1VFAFL2DA094095 | WA1VFAFL2DA012091 | WA1VFAFL2DA095117 | WA1VFAFL2DA019025 | WA1VFAFL2DA015475 | WA1VFAFL2DA087762 | WA1VFAFL2DA069214 | WA1VFAFL2DA005688 | WA1VFAFL2DA040117 | WA1VFAFL2DA051585; WA1VFAFL2DA064501 | WA1VFAFL2DA058522; WA1VFAFL2DA098986

WA1VFAFL2DA047939 | WA1VFAFL2DA099703

WA1VFAFL2DA023513 | WA1VFAFL2DA020658 | WA1VFAFL2DA054227;
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 Allroad according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1VFAFL2DA0.
WA1VFAFL2DA082691 | WA1VFAFL2DA050114

WA1VFAFL2DA092430

WA1VFAFL2DA080200; WA1VFAFL2DA014794 | WA1VFAFL2DA077376 | WA1VFAFL2DA087793 | WA1VFAFL2DA044782; WA1VFAFL2DA006002 | WA1VFAFL2DA081069 | WA1VFAFL2DA070153 | WA1VFAFL2DA049528 | WA1VFAFL2DA059475 | WA1VFAFL2DA077233; WA1VFAFL2DA023768 | WA1VFAFL2DA054888; WA1VFAFL2DA062554 | WA1VFAFL2DA039713 | WA1VFAFL2DA064451 | WA1VFAFL2DA055801; WA1VFAFL2DA032034; WA1VFAFL2DA057306 | WA1VFAFL2DA035760

WA1VFAFL2DA005903 | WA1VFAFL2DA029957; WA1VFAFL2DA031319 | WA1VFAFL2DA054583 | WA1VFAFL2DA024936

WA1VFAFL2DA031384; WA1VFAFL2DA070850; WA1VFAFL2DA025665; WA1VFAFL2DA089009 | WA1VFAFL2DA087440; WA1VFAFL2DA062621 | WA1VFAFL2DA093626 | WA1VFAFL2DA088040 | WA1VFAFL2DA056785 | WA1VFAFL2DA022202 | WA1VFAFL2DA092119; WA1VFAFL2DA004590 | WA1VFAFL2DA046080 | WA1VFAFL2DA030901 | WA1VFAFL2DA086496 | WA1VFAFL2DA079581; WA1VFAFL2DA061131 | WA1VFAFL2DA059864 | WA1VFAFL2DA052820 | WA1VFAFL2DA074820; WA1VFAFL2DA032616; WA1VFAFL2DA052168 | WA1VFAFL2DA030056; WA1VFAFL2DA004248; WA1VFAFL2DA040859; WA1VFAFL2DA087065; WA1VFAFL2DA068841; WA1VFAFL2DA068953 | WA1VFAFL2DA097918 | WA1VFAFL2DA003889 | WA1VFAFL2DA022796 |

WA1VFAFL2DA099989

|

WA1VFAFL2DA089043

| WA1VFAFL2DA080312; WA1VFAFL2DA074462; WA1VFAFL2DA054762; WA1VFAFL2DA065308 | WA1VFAFL2DA084280 | WA1VFAFL2DA027836 | WA1VFAFL2DA055958 | WA1VFAFL2DA017906 | WA1VFAFL2DA066541; WA1VFAFL2DA042837; WA1VFAFL2DA056205 | WA1VFAFL2DA073490 | WA1VFAFL2DA076387 | WA1VFAFL2DA022698 | WA1VFAFL2DA011717 | WA1VFAFL2DA019333 | WA1VFAFL2DA035080; WA1VFAFL2DA050033 | WA1VFAFL2DA099653 | WA1VFAFL2DA067494 | WA1VFAFL2DA045866 |

WA1VFAFL2DA016450

; WA1VFAFL2DA050517; WA1VFAFL2DA057130 | WA1VFAFL2DA066281; WA1VFAFL2DA025469 | WA1VFAFL2DA089530; WA1VFAFL2DA012107 | WA1VFAFL2DA054244 | WA1VFAFL2DA066507 | WA1VFAFL2DA035211 | WA1VFAFL2DA062862 | WA1VFAFL2DA029389 | WA1VFAFL2DA061260 | WA1VFAFL2DA061534 | WA1VFAFL2DA056303 | WA1VFAFL2DA080536

WA1VFAFL2DA055300 | WA1VFAFL2DA019171 | WA1VFAFL2DA048590

WA1VFAFL2DA028663; WA1VFAFL2DA055104 | WA1VFAFL2DA094906 | WA1VFAFL2DA057516 | WA1VFAFL2DA042725 | WA1VFAFL2DA044863; WA1VFAFL2DA032020; WA1VFAFL2DA001267 | WA1VFAFL2DA033796 | WA1VFAFL2DA072789

WA1VFAFL2DA014309 | WA1VFAFL2DA006565; WA1VFAFL2DA002094; WA1VFAFL2DA034642 | WA1VFAFL2DA004833 | WA1VFAFL2DA062571 | WA1VFAFL2DA025133 | WA1VFAFL2DA020045 | WA1VFAFL2DA067785 | WA1VFAFL2DA060979 | WA1VFAFL2DA011961; WA1VFAFL2DA046158; WA1VFAFL2DA083159 | WA1VFAFL2DA057970 | WA1VFAFL2DA056947; WA1VFAFL2DA090757 | WA1VFAFL2DA092220; WA1VFAFL2DA020708 | WA1VFAFL2DA016416 | WA1VFAFL2DA091665 |

WA1VFAFL2DA093271WA1VFAFL2DA025049; WA1VFAFL2DA094467 | WA1VFAFL2DA083467 | WA1VFAFL2DA076924 | WA1VFAFL2DA076700 | WA1VFAFL2DA064224 | WA1VFAFL2DA071190; WA1VFAFL2DA099376 |

WA1VFAFL2DA065597

; WA1VFAFL2DA099586 | WA1VFAFL2DA001205 | WA1VFAFL2DA061212; WA1VFAFL2DA019820; WA1VFAFL2DA072565; WA1VFAFL2DA065633 | WA1VFAFL2DA060237 | WA1VFAFL2DA073831 | WA1VFAFL2DA037816; WA1VFAFL2DA094484; WA1VFAFL2DA073246 | WA1VFAFL2DA028081; WA1VFAFL2DA055264 | WA1VFAFL2DA073926; WA1VFAFL2DA051652 | WA1VFAFL2DA010373 | WA1VFAFL2DA020482 | WA1VFAFL2DA065065 | WA1VFAFL2DA016013 | WA1VFAFL2DA091682 | WA1VFAFL2DA021597 | WA1VFAFL2DA085526 | WA1VFAFL2DA051117 | WA1VFAFL2DA078866; WA1VFAFL2DA000863 | WA1VFAFL2DA089687 | WA1VFAFL2DA061954

WA1VFAFL2DA047049

WA1VFAFL2DA050744 | WA1VFAFL2DA059525 | WA1VFAFL2DA063204 | WA1VFAFL2DA085767; WA1VFAFL2DA025553 | WA1VFAFL2DA052395; WA1VFAFL2DA065034; WA1VFAFL2DA061033 | WA1VFAFL2DA053675 | WA1VFAFL2DA039615 | WA1VFAFL2DA038402; WA1VFAFL2DA013743

WA1VFAFL2DA097353 | WA1VFAFL2DA094405 | WA1VFAFL2DA013077 | WA1VFAFL2DA071772 | WA1VFAFL2DA048752 | WA1VFAFL2DA028033 | WA1VFAFL2DA088037; WA1VFAFL2DA013970 | WA1VFAFL2DA098051 | WA1VFAFL2DA036343 | WA1VFAFL2DA001575; WA1VFAFL2DA046919 | WA1VFAFL2DA022328 | WA1VFAFL2DA064109 | WA1VFAFL2DA097692

WA1VFAFL2DA006579 | WA1VFAFL2DA014973 | WA1VFAFL2DA001284 | WA1VFAFL2DA025326; WA1VFAFL2DA038058; WA1VFAFL2DA076597; WA1VFAFL2DA055393 | WA1VFAFL2DA018506 | WA1VFAFL2DA098664; WA1VFAFL2DA012267 | WA1VFAFL2DA090774 | WA1VFAFL2DA036472 | WA1VFAFL2DA011104 | WA1VFAFL2DA008462; WA1VFAFL2DA073411; WA1VFAFL2DA057578; WA1VFAFL2DA031644 | WA1VFAFL2DA058956 | WA1VFAFL2DA074459; WA1VFAFL2DA018666 | WA1VFAFL2DA011006; WA1VFAFL2DA097451 | WA1VFAFL2DA096252 | WA1VFAFL2DA012902; WA1VFAFL2DA066328; WA1VFAFL2DA053921 | WA1VFAFL2DA079001 | WA1VFAFL2DA089768 | WA1VFAFL2DA077989 | WA1VFAFL2DA081430; WA1VFAFL2DA006212

WA1VFAFL2DA062490 | WA1VFAFL2DA096462; WA1VFAFL2DA077653 | WA1VFAFL2DA048136 | WA1VFAFL2DA057077; WA1VFAFL2DA034172; WA1VFAFL2DA084697 | WA1VFAFL2DA033331 | WA1VFAFL2DA092704; WA1VFAFL2DA081153 | WA1VFAFL2DA043972 | WA1VFAFL2DA090368 | WA1VFAFL2DA039761; WA1VFAFL2DA029750

WA1VFAFL2DA094498; WA1VFAFL2DA069696; WA1VFAFL2DA067415; WA1VFAFL2DA027576 | WA1VFAFL2DA059217 | WA1VFAFL2DA026203 | WA1VFAFL2DA021051; WA1VFAFL2DA064062; WA1VFAFL2DA093867 | WA1VFAFL2DA023706 | WA1VFAFL2DA072517; WA1VFAFL2DA083937; WA1VFAFL2DA085915; WA1VFAFL2DA000944 | WA1VFAFL2DA072114 | WA1VFAFL2DA035578 | WA1VFAFL2DA043924; WA1VFAFL2DA061159 | WA1VFAFL2DA020109 | WA1VFAFL2DA027979 | WA1VFAFL2DA031059 | WA1VFAFL2DA050839; WA1VFAFL2DA020398; WA1VFAFL2DA090869 | WA1VFAFL2DA070945

WA1VFAFL2DA077457; WA1VFAFL2DA067124 | WA1VFAFL2DA073182; WA1VFAFL2DA020580 | WA1VFAFL2DA098437; WA1VFAFL2DA013872 | WA1VFAFL2DA028825; WA1VFAFL2DA099149 | WA1VFAFL2DA083002 | WA1VFAFL2DA066961 | WA1VFAFL2DA050999 | WA1VFAFL2DA081587 | WA1VFAFL2DA029165; WA1VFAFL2DA070640; WA1VFAFL2DA025536 | WA1VFAFL2DA005920; WA1VFAFL2DA057967

WA1VFAFL2DA093285 | WA1VFAFL2DA029988 | WA1VFAFL2DA074221 | WA1VFAFL2DA066202

WA1VFAFL2DA043616

WA1VFAFL2DA032969 | WA1VFAFL2DA046662; WA1VFAFL2DA004007 | WA1VFAFL2DA098468; WA1VFAFL2DA053501

WA1VFAFL2DA058357 | WA1VFAFL2DA066863 | WA1VFAFL2DA006503

WA1VFAFL2DA028758 | WA1VFAFL2DA048718 | WA1VFAFL2DA010535 | WA1VFAFL2DA090676; WA1VFAFL2DA076731 | WA1VFAFL2DA009241 |

WA1VFAFL2DA092444

; WA1VFAFL2DA068368 | WA1VFAFL2DA072680

WA1VFAFL2DA067284 | WA1VFAFL2DA065325

WA1VFAFL2DA093402 | WA1VFAFL2DA074591 | WA1VFAFL2DA099636 | WA1VFAFL2DA080066 | WA1VFAFL2DA023821 | WA1VFAFL2DA088183; WA1VFAFL2DA089303; WA1VFAFL2DA075756

WA1VFAFL2DA060447

WA1VFAFL2DA018053; WA1VFAFL2DA007487 | WA1VFAFL2DA076325 | WA1VFAFL2DA088863; WA1VFAFL2DA084814 | WA1VFAFL2DA049271 | WA1VFAFL2DA054728; WA1VFAFL2DA077894 | WA1VFAFL2DA040229 | WA1VFAFL2DA030249 | WA1VFAFL2DA019607; WA1VFAFL2DA022846 | WA1VFAFL2DA040618 | WA1VFAFL2DA089608 | WA1VFAFL2DA074901; WA1VFAFL2DA041705; WA1VFAFL2DA007747 | WA1VFAFL2DA078141 | WA1VFAFL2DA079841 | WA1VFAFL2DA070329;

WA1VFAFL2DA078656

|

WA1VFAFL2DA004069

| WA1VFAFL2DA056561 | WA1VFAFL2DA096994 | WA1VFAFL2DA090225 | WA1VFAFL2DA014987; WA1VFAFL2DA096381

WA1VFAFL2DA076857

WA1VFAFL2DA070265; WA1VFAFL2DA049545

WA1VFAFL2DA083243; WA1VFAFL2DA067849 | WA1VFAFL2DA063882 | WA1VFAFL2DA030137 | WA1VFAFL2DA093030 | WA1VFAFL2DA027397; WA1VFAFL2DA079550 | WA1VFAFL2DA098812

WA1VFAFL2DA082870

WA1VFAFL2DA000507

WA1VFAFL2DA027657 | WA1VFAFL2DA005142; WA1VFAFL2DA006727 | WA1VFAFL2DA050601 | WA1VFAFL2DA073392

WA1VFAFL2DA063574 | WA1VFAFL2DA054731 | WA1VFAFL2DA035872 | WA1VFAFL2DA091097 | WA1VFAFL2DA057628; WA1VFAFL2DA055278 | WA1VFAFL2DA095876; WA1VFAFL2DA063137

WA1VFAFL2DA034222 | WA1VFAFL2DA040277 | WA1VFAFL2DA046791; WA1VFAFL2DA084618 | WA1VFAFL2DA031157; WA1VFAFL2DA026508; WA1VFAFL2DA081735; WA1VFAFL2DA021115; WA1VFAFL2DA051070; WA1VFAFL2DA020112 | WA1VFAFL2DA062344 | WA1VFAFL2DA028565 | WA1VFAFL2DA017324 | WA1VFAFL2DA010356 | WA1VFAFL2DA041493 | WA1VFAFL2DA007862 | WA1VFAFL2DA052283; WA1VFAFL2DA079063; WA1VFAFL2DA010650 | WA1VFAFL2DA068726;

WA1VFAFL2DA067043

; WA1VFAFL2DA041784 | WA1VFAFL2DA011345; WA1VFAFL2DA058519; WA1VFAFL2DA031126 | WA1VFAFL2DA092797; WA1VFAFL2DA053899 | WA1VFAFL2DA096378 | WA1VFAFL2DA029697

WA1VFAFL2DA036990 | WA1VFAFL2DA001964 | WA1VFAFL2DA009918; WA1VFAFL2DA035774 | WA1VFAFL2DA056432

WA1VFAFL2DA097921 | WA1VFAFL2DA022264 | WA1VFAFL2DA015864; WA1VFAFL2DA059850 | WA1VFAFL2DA046077; WA1VFAFL2DA030381

WA1VFAFL2DA023379 | WA1VFAFL2DA048315; WA1VFAFL2DA023186 | WA1VFAFL2DA093058; WA1VFAFL2DA083999; WA1VFAFL2DA035631 | WA1VFAFL2DA013094 | WA1VFAFL2DA034480 | WA1VFAFL2DA089835; WA1VFAFL2DA030638 | WA1VFAFL2DA008655 | WA1VFAFL2DA066975 | WA1VFAFL2DA031885; WA1VFAFL2DA017985 | WA1VFAFL2DA066989 | WA1VFAFL2DA086918

WA1VFAFL2DA005531 | WA1VFAFL2DA007554 | WA1VFAFL2DA058150 | WA1VFAFL2DA017565 | WA1VFAFL2DA062537; WA1VFAFL2DA086952 | WA1VFAFL2DA060187; WA1VFAFL2DA054339

WA1VFAFL2DA002693 | WA1VFAFL2DA082786 | WA1VFAFL2DA000099 | WA1VFAFL2DA056933 | WA1VFAFL2DA009143; WA1VFAFL2DA091505 | WA1VFAFL2DA067771; WA1VFAFL2DA085719 | WA1VFAFL2DA045317 | WA1VFAFL2DA064241

WA1VFAFL2DA032180 | WA1VFAFL2DA075479 | WA1VFAFL2DA009028 | WA1VFAFL2DA040215 | WA1VFAFL2DA040635 | WA1VFAFL2DA040506 | WA1VFAFL2DA007876 | WA1VFAFL2DA056379; WA1VFAFL2DA006064 | WA1VFAFL2DA045706 | WA1VFAFL2DA038996 | WA1VFAFL2DA060884 | WA1VFAFL2DA048377 | WA1VFAFL2DA005965; WA1VFAFL2DA016710 | WA1VFAFL2DA016030;

WA1VFAFL2DA053398

| WA1VFAFL2DA070685 | WA1VFAFL2DA058262

WA1VFAFL2DA015489; WA1VFAFL2DA027478 | WA1VFAFL2DA052493

WA1VFAFL2DA017680 | WA1VFAFL2DA068287; WA1VFAFL2DA089091

WA1VFAFL2DA024466 | WA1VFAFL2DA022930; WA1VFAFL2DA057662; WA1VFAFL2DA021406 | WA1VFAFL2DA001902 | WA1VFAFL2DA072811 | WA1VFAFL2DA029599; WA1VFAFL2DA027898 | WA1VFAFL2DA043163 | WA1VFAFL2DA027237 | WA1VFAFL2DA016500 | WA1VFAFL2DA011135; WA1VFAFL2DA062649; WA1VFAFL2DA042451 | WA1VFAFL2DA053952

WA1VFAFL2DA002824 | WA1VFAFL2DA002712; WA1VFAFL2DA001995 | WA1VFAFL2DA000619; WA1VFAFL2DA096025

WA1VFAFL2DA043020 | WA1VFAFL2DA055460 | WA1VFAFL2DA033779 | WA1VFAFL2DA074090 | WA1VFAFL2DA096901; WA1VFAFL2DA076566 | WA1VFAFL2DA082285 | WA1VFAFL2DA040179 | WA1VFAFL2DA047682 | WA1VFAFL2DA031112 | WA1VFAFL2DA021146

WA1VFAFL2DA098969 | WA1VFAFL2DA012897

WA1VFAFL2DA087809 | WA1VFAFL2DA032177; WA1VFAFL2DA097739 | WA1VFAFL2DA001740; WA1VFAFL2DA030011 | WA1VFAFL2DA099250 | WA1VFAFL2DA000264 | WA1VFAFL2DA044930 | WA1VFAFL2DA029621 | WA1VFAFL2DA091651 |

WA1VFAFL2DA048363

| WA1VFAFL2DA022233; WA1VFAFL2DA041719 | WA1VFAFL2DA047617 | WA1VFAFL2DA092184; WA1VFAFL2DA034396 | WA1VFAFL2DA091231 | WA1VFAFL2DA080729 | WA1VFAFL2DA082125; WA1VFAFL2DA013340; WA1VFAFL2DA080035 | WA1VFAFL2DA051957 | WA1VFAFL2DA032941 | WA1VFAFL2DA039100; WA1VFAFL2DA026301 | WA1VFAFL2DA016061; WA1VFAFL2DA007070 | WA1VFAFL2DA083310; WA1VFAFL2DA018621 | WA1VFAFL2DA015590 | WA1VFAFL2DA081380; WA1VFAFL2DA091617; WA1VFAFL2DA080181 | WA1VFAFL2DA008025 | WA1VFAFL2DA053210 | WA1VFAFL2DA058021 | WA1VFAFL2DA038562; WA1VFAFL2DA049254 | WA1VFAFL2DA066491; WA1VFAFL2DA000832

WA1VFAFL2DA029800 | WA1VFAFL2DA014438

WA1VFAFL2DA003097;

WA1VFAFL2DA030445

; WA1VFAFL2DA051926 | WA1VFAFL2DA032714 | WA1VFAFL2DA056656; WA1VFAFL2DA074980 | WA1VFAFL2DA033894 | WA1VFAFL2DA094212 | WA1VFAFL2DA075918; WA1VFAFL2DA070539; WA1VFAFL2DA059153; WA1VFAFL2DA012169 | WA1VFAFL2DA039257 | WA1VFAFL2DA065003 | WA1VFAFL2DA033149; WA1VFAFL2DA064689; WA1VFAFL2DA080987

WA1VFAFL2DA010194; WA1VFAFL2DA039064; WA1VFAFL2DA088877; WA1VFAFL2DA097272; WA1VFAFL2DA010714

WA1VFAFL2DA045303 | WA1VFAFL2DA016223; WA1VFAFL2DA096560; WA1VFAFL2DA066717 | WA1VFAFL2DA018697

WA1VFAFL2DA011703 | WA1VFAFL2DA028193; WA1VFAFL2DA045382; WA1VFAFL2DA019882; WA1VFAFL2DA008896; WA1VFAFL2DA076440; WA1VFAFL2DA064093 | WA1VFAFL2DA078592; WA1VFAFL2DA047066 | WA1VFAFL2DA093979; WA1VFAFL2DA096848 | WA1VFAFL2DA051716; WA1VFAFL2DA040697; WA1VFAFL2DA060254 | WA1VFAFL2DA064255; WA1VFAFL2DA095490; WA1VFAFL2DA058732 | WA1VFAFL2DA001933; WA1VFAFL2DA027335 | WA1VFAFL2DA086238 | WA1VFAFL2DA042255; WA1VFAFL2DA034995;

WA1VFAFL2DA077975

; WA1VFAFL2DA040568

WA1VFAFL2DA030459 | WA1VFAFL2DA046399 | WA1VFAFL2DA054468

WA1VFAFL2DA011698

WA1VFAFL2DA049738 | WA1VFAFL2DA064840 | WA1VFAFL2DA045012 | WA1VFAFL2DA033734; WA1VFAFL2DA085669 | WA1VFAFL2DA079435 | WA1VFAFL2DA086174 | WA1VFAFL2DA008803; WA1VFAFL2DA035242 | WA1VFAFL2DA093593 | WA1VFAFL2DA066748

WA1VFAFL2DA052767 | WA1VFAFL2DA018814; WA1VFAFL2DA058066

WA1VFAFL2DA051974 | WA1VFAFL2DA054180; WA1VFAFL2DA035922 | WA1VFAFL2DA049366; WA1VFAFL2DA055507 | WA1VFAFL2DA044961 | WA1VFAFL2DA002998 | WA1VFAFL2DA017047; WA1VFAFL2DA083498 | WA1VFAFL2DA082352 | WA1VFAFL2DA039940; WA1VFAFL2DA032146

WA1VFAFL2DA010552 | WA1VFAFL2DA091777; WA1VFAFL2DA096915 | WA1VFAFL2DA081623 |

WA1VFAFL2DA077085

| WA1VFAFL2DA036617; WA1VFAFL2DA016044 | WA1VFAFL2DA062618 | WA1VFAFL2DA029215; WA1VFAFL2DA031983; WA1VFAFL2DA007439 | WA1VFAFL2DA041882; WA1VFAFL2DA047634 | WA1VFAFL2DA042661 | WA1VFAFL2DA067933 | WA1VFAFL2DA032227 | WA1VFAFL2DA013709; WA1VFAFL2DA086739

WA1VFAFL2DA053420 | WA1VFAFL2DA026072 | WA1VFAFL2DA029764;

WA1VFAFL2DA002421

| WA1VFAFL2DA073604 | WA1VFAFL2DA093657; WA1VFAFL2DA021017 | WA1VFAFL2DA077930; WA1VFAFL2DA079385 | WA1VFAFL2DA079726 | WA1VFAFL2DA011779 | WA1VFAFL2DA040814; WA1VFAFL2DA064319; WA1VFAFL2DA072078; WA1VFAFL2DA089012 | WA1VFAFL2DA008302 | WA1VFAFL2DA036214 | WA1VFAFL2DA066295; WA1VFAFL2DA000054 | WA1VFAFL2DA029053 | WA1VFAFL2DA031529 | WA1VFAFL2DA079936; WA1VFAFL2DA005089; WA1VFAFL2DA075949; WA1VFAFL2DA007165; WA1VFAFL2DA067754 | WA1VFAFL2DA026315 | WA1VFAFL2DA076681 | WA1VFAFL2DA021910; WA1VFAFL2DA000829 | WA1VFAFL2DA020692; WA1VFAFL2DA075269

WA1VFAFL2DA075658 | WA1VFAFL2DA062246; WA1VFAFL2DA053076

WA1VFAFL2DA059797 | WA1VFAFL2DA097224; WA1VFAFL2DA016528 | WA1VFAFL2DA031756; WA1VFAFL2DA081279; WA1VFAFL2DA012088; WA1VFAFL2DA027495; WA1VFAFL2DA051554 | WA1VFAFL2DA066846 | WA1VFAFL2DA037797 | WA1VFAFL2DA031014; WA1VFAFL2DA090967 | WA1VFAFL2DA031658 | WA1VFAFL2DA040327 | WA1VFAFL2DA011572 | WA1VFAFL2DA033569 | WA1VFAFL2DA092475 | WA1VFAFL2DA059315; WA1VFAFL2DA005299; WA1VFAFL2DA054955; WA1VFAFL2DA016514 | WA1VFAFL2DA007358 | WA1VFAFL2DA018151 | WA1VFAFL2DA005626; WA1VFAFL2DA015038 | WA1VFAFL2DA019252 | WA1VFAFL2DA027741 | WA1VFAFL2DA014553; WA1VFAFL2DA066099; WA1VFAFL2DA035998 | WA1VFAFL2DA049058 | WA1VFAFL2DA058827; WA1VFAFL2DA050761 | WA1VFAFL2DA083470 | WA1VFAFL2DA026573; WA1VFAFL2DA078365 | WA1VFAFL2DA091908 | WA1VFAFL2DA026928; WA1VFAFL2DA057158

WA1VFAFL2DA031000; WA1VFAFL2DA053739 | WA1VFAFL2DA021132 | WA1VFAFL2DA049867; WA1VFAFL2DA094324; WA1VFAFL2DA018604 |

WA1VFAFL2DA053613

| WA1VFAFL2DA059783; WA1VFAFL2DA086823 | WA1VFAFL2DA012415 | WA1VFAFL2DA047374 | WA1VFAFL2DA087499; WA1VFAFL2DA045172 | WA1VFAFL2DA042336; WA1VFAFL2DA018831 | WA1VFAFL2DA028968 | WA1VFAFL2DA094551 | WA1VFAFL2DA088264 | WA1VFAFL2DA047830; WA1VFAFL2DA052882 | WA1VFAFL2DA096008; WA1VFAFL2DA099460; WA1VFAFL2DA040361 | WA1VFAFL2DA079502; WA1VFAFL2DA009188; WA1VFAFL2DA001723 | WA1VFAFL2DA049481 | WA1VFAFL2DA048931 | WA1VFAFL2DA024824 | WA1VFAFL2DA093223 |

WA1VFAFL2DA036021

; WA1VFAFL2DA071402 | WA1VFAFL2DA060643; WA1VFAFL2DA075854; WA1VFAFL2DA037203; WA1VFAFL2DA062988; WA1VFAFL2DA041848; WA1VFAFL2DA095652; WA1VFAFL2DA057094 | WA1VFAFL2DA083808 | WA1VFAFL2DA017291 | WA1VFAFL2DA092539 | WA1VFAFL2DA062182 | WA1VFAFL2DA053854 | WA1VFAFL2DA014942 | WA1VFAFL2DA013287 | WA1VFAFL2DA060223 | WA1VFAFL2DA058939 | WA1VFAFL2DA058696; WA1VFAFL2DA071822 | WA1VFAFL2DA075921; WA1VFAFL2DA066216; WA1VFAFL2DA000877 | WA1VFAFL2DA079371 | WA1VFAFL2DA012236 | WA1VFAFL2DA015377 | WA1VFAFL2DA099104 | WA1VFAFL2DA042966 | WA1VFAFL2DA082190; WA1VFAFL2DA033359 | WA1VFAFL2DA094209 | WA1VFAFL2DA045334 | WA1VFAFL2DA028503 | WA1VFAFL2DA008557; WA1VFAFL2DA020899 | WA1VFAFL2DA000684; WA1VFAFL2DA086370; WA1VFAFL2DA095120; WA1VFAFL2DA064322

WA1VFAFL2DA067107 | WA1VFAFL2DA020790; WA1VFAFL2DA095330 | WA1VFAFL2DA088829; WA1VFAFL2DA026170; WA1VFAFL2DA005304; WA1VFAFL2DA070332; WA1VFAFL2DA041624 | WA1VFAFL2DA077264 | WA1VFAFL2DA026945 | WA1VFAFL2DA098616; WA1VFAFL2DA071058 | WA1VFAFL2DA056799; WA1VFAFL2DA018117 | WA1VFAFL2DA017078 | WA1VFAFL2DA093738; WA1VFAFL2DA020076 | WA1VFAFL2DA081718 | WA1VFAFL2DA078916 | WA1VFAFL2DA030655; WA1VFAFL2DA060061; WA1VFAFL2DA093562; WA1VFAFL2DA089124 | WA1VFAFL2DA032602 | WA1VFAFL2DA078057; WA1VFAFL2DA014181 | WA1VFAFL2DA017114 | WA1VFAFL2DA004766 |

WA1VFAFL2DA086465

| WA1VFAFL2DA006873; WA1VFAFL2DA093643;

WA1VFAFL2DA005996WA1VFAFL2DA004962; WA1VFAFL2DA038898 | WA1VFAFL2DA010454 | WA1VFAFL2DA049917 | WA1VFAFL2DA055166; WA1VFAFL2DA024791; WA1VFAFL2DA052526; WA1VFAFL2DA064823 | WA1VFAFL2DA087390 | WA1VFAFL2DA093495; WA1VFAFL2DA037976;

WA1VFAFL2DA011183

; WA1VFAFL2DA039856; WA1VFAFL2DA043177; WA1VFAFL2DA058889; WA1VFAFL2DA051313 |

WA1VFAFL2DA066636

; WA1VFAFL2DA013421 | WA1VFAFL2DA010079 | WA1VFAFL2DA069486 | WA1VFAFL2DA081914 | WA1VFAFL2DA020188 | WA1VFAFL2DA073666; WA1VFAFL2DA071853; WA1VFAFL2DA048332; WA1VFAFL2DA009790; WA1VFAFL2DA075319 | WA1VFAFL2DA077443; WA1VFAFL2DA087146; WA1VFAFL2DA028792 | WA1VFAFL2DA071142; WA1VFAFL2DA097496; WA1VFAFL2DA084327 | WA1VFAFL2DA035726; WA1VFAFL2DA020093 | WA1VFAFL2DA068385 | WA1VFAFL2DA094548; WA1VFAFL2DA008087 | WA1VFAFL2DA016187 | WA1VFAFL2DA006128 | WA1VFAFL2DA010941; WA1VFAFL2DA043258 | WA1VFAFL2DA078608 | WA1VFAFL2DA060786 | WA1VFAFL2DA036987; WA1VFAFL2DA029067; WA1VFAFL2DA081217; WA1VFAFL2DA019445 | WA1VFAFL2DA043048 | WA1VFAFL2DA085459 | WA1VFAFL2DA086188 | WA1VFAFL2DA097725 | WA1VFAFL2DA050288

WA1VFAFL2DA031966 | WA1VFAFL2DA034477 | WA1VFAFL2DA050209; WA1VFAFL2DA084893; WA1VFAFL2DA067303 | WA1VFAFL2DA079242 | WA1VFAFL2DA093125; WA1VFAFL2DA013497; WA1VFAFL2DA064286; WA1VFAFL2DA004234; WA1VFAFL2DA082979 | WA1VFAFL2DA001382 | WA1VFAFL2DA037556; WA1VFAFL2DA036276; WA1VFAFL2DA031546 | WA1VFAFL2DA061713; WA1VFAFL2DA099121 | WA1VFAFL2DA068712 | WA1VFAFL2DA061808 | WA1VFAFL2DA006484; WA1VFAFL2DA056284 | WA1VFAFL2DA064935 | WA1VFAFL2DA024189; WA1VFAFL2DA060111 | WA1VFAFL2DA002418; WA1VFAFL2DA056480 | WA1VFAFL2DA055359 | WA1VFAFL2DA066992 | WA1VFAFL2DA029781 | WA1VFAFL2DA098910 | WA1VFAFL2DA098003 | WA1VFAFL2DA027027 | WA1VFAFL2DA010891; WA1VFAFL2DA084411 | WA1VFAFL2DA070184 |

WA1VFAFL2DA004847

| WA1VFAFL2DA060576 | WA1VFAFL2DA054258 | WA1VFAFL2DA059492

WA1VFAFL2DA037928 | WA1VFAFL2DA025584 | WA1VFAFL2DA091049 | WA1VFAFL2DA093142; WA1VFAFL2DA008039 | WA1VFAFL2DA047309 | WA1VFAFL2DA015752 | WA1VFAFL2DA095683 | WA1VFAFL2DA064658; WA1VFAFL2DA082643 | WA1VFAFL2DA002662 | WA1VFAFL2DA008736; WA1VFAFL2DA056382 | WA1VFAFL2DA036083 | WA1VFAFL2DA004816 | WA1VFAFL2DA020823; WA1VFAFL2DA046807 | WA1VFAFL2DA091438 | WA1VFAFL2DA086353 | WA1VFAFL2DA017937; WA1VFAFL2DA098776 | WA1VFAFL2DA016075 | WA1VFAFL2DA023673 | WA1VFAFL2DA080441; WA1VFAFL2DA013032

WA1VFAFL2DA003651 |

WA1VFAFL2DA040599

| WA1VFAFL2DA008378 | WA1VFAFL2DA029859 | WA1VFAFL2DA044975; WA1VFAFL2DA084196; WA1VFAFL2DA073327 | WA1VFAFL2DA067642

WA1VFAFL2DA088507 | WA1VFAFL2DA096042 | WA1VFAFL2DA064143; WA1VFAFL2DA098101

WA1VFAFL2DA017162; WA1VFAFL2DA027769 | WA1VFAFL2DA041641; WA1VFAFL2DA000278 | WA1VFAFL2DA046788 | WA1VFAFL2DA087874 | WA1VFAFL2DA046449; WA1VFAFL2DA056494 | WA1VFAFL2DA094288; WA1VFAFL2DA089690 | WA1VFAFL2DA022748 | WA1VFAFL2DA047973 | WA1VFAFL2DA053417 | WA1VFAFL2DA002158

WA1VFAFL2DA021311 | WA1VFAFL2DA052879 | WA1VFAFL2DA081749 | WA1VFAFL2DA050842

WA1VFAFL2DA079600; WA1VFAFL2DA091567

WA1VFAFL2DA092525 | WA1VFAFL2DA062733; WA1VFAFL2DA086157 | WA1VFAFL2DA028307 | WA1VFAFL2DA071027 | WA1VFAFL2DA057807; WA1VFAFL2DA061338 | WA1VFAFL2DA018215 | WA1VFAFL2DA060013; WA1VFAFL2DA081475 | WA1VFAFL2DA025228 | WA1VFAFL2DA026640 | WA1VFAFL2DA024354; WA1VFAFL2DA046922 | WA1VFAFL2DA089754 | WA1VFAFL2DA038366 | WA1VFAFL2DA049948; WA1VFAFL2DA045429; WA1VFAFL2DA094128 | WA1VFAFL2DA019722

WA1VFAFL2DA072260; WA1VFAFL2DA031952; WA1VFAFL2DA014729; WA1VFAFL2DA068628; WA1VFAFL2DA052087 | WA1VFAFL2DA055569 |

WA1VFAFL2DA059122

| WA1VFAFL2DA067706; WA1VFAFL2DA063025; WA1VFAFL2DA078107 | WA1VFAFL2DA048721

WA1VFAFL2DA099569; WA1VFAFL2DA011393 | WA1VFAFL2DA049027 | WA1VFAFL2DA079855 | WA1VFAFL2DA044992; WA1VFAFL2DA083565 | WA1VFAFL2DA053756 | WA1VFAFL2DA056558 | WA1VFAFL2DA060397; WA1VFAFL2DA015170 | WA1VFAFL2DA083386; WA1VFAFL2DA021003 | WA1VFAFL2DA019963 | WA1VFAFL2DA049321 | WA1VFAFL2DA053269

WA1VFAFL2DA017548 | WA1VFAFL2DA075868 | WA1VFAFL2DA013368 | WA1VFAFL2DA011653 | WA1VFAFL2DA001026 | WA1VFAFL2DA013919; WA1VFAFL2DA049755 | WA1VFAFL2DA065535 | WA1VFAFL2DA033197 | WA1VFAFL2DA070055 | WA1VFAFL2DA012494; WA1VFAFL2DA042045 | WA1VFAFL2DA022958 | WA1VFAFL2DA077149 | WA1VFAFL2DA030882

WA1VFAFL2DA024855 | WA1VFAFL2DA041915

WA1VFAFL2DA051067 | WA1VFAFL2DA068189 | WA1VFAFL2DA022572 | WA1VFAFL2DA048234 | WA1VFAFL2DA059394 | WA1VFAFL2DA086210 | WA1VFAFL2DA044071; WA1VFAFL2DA079354; WA1VFAFL2DA045740 | WA1VFAFL2DA094873 | WA1VFAFL2DA058374 | WA1VFAFL2DA007019; WA1VFAFL2DA031255 | WA1VFAFL2DA096770; WA1VFAFL2DA069049 | WA1VFAFL2DA080360; WA1VFAFL2DA061677 | WA1VFAFL2DA044135 | WA1VFAFL2DA069035 | WA1VFAFL2DA049142; WA1VFAFL2DA030218 | WA1VFAFL2DA075059 | WA1VFAFL2DA020367 | WA1VFAFL2DA095280 | WA1VFAFL2DA006808 | WA1VFAFL2DA051781

WA1VFAFL2DA054986

WA1VFAFL2DA087437; WA1VFAFL2DA092931; WA1VFAFL2DA098745 | WA1VFAFL2DA043776 | WA1VFAFL2DA057113 | WA1VFAFL2DA080603; WA1VFAFL2DA042448 | WA1VFAFL2DA048850 | WA1VFAFL2DA091455 | WA1VFAFL2DA022040 | WA1VFAFL2DA052736 | WA1VFAFL2DA084859; WA1VFAFL2DA059170 | WA1VFAFL2DA027156 | WA1VFAFL2DA057712 | WA1VFAFL2DA011071 | WA1VFAFL2DA043390 | WA1VFAFL2DA086983 | WA1VFAFL2DA019638 | WA1VFAFL2DA057709 | WA1VFAFL2DA092346 | WA1VFAFL2DA054695; WA1VFAFL2DA076163 | WA1VFAFL2DA090712 | WA1VFAFL2DA079130; WA1VFAFL2DA025956; WA1VFAFL2DA076714 | WA1VFAFL2DA055006; WA1VFAFL2DA015850 | WA1VFAFL2DA045365 | WA1VFAFL2DA012477

WA1VFAFL2DA035855; WA1VFAFL2DA058133 | WA1VFAFL2DA063543; WA1VFAFL2DA067690 | WA1VFAFL2DA009451; WA1VFAFL2DA028985 | WA1VFAFL2DA043907 | WA1VFAFL2DA044765 | WA1VFAFL2DA057533

WA1VFAFL2DA011233 | WA1VFAFL2DA093108 | WA1VFAFL2DA059539; WA1VFAFL2DA088832; WA1VFAFL2DA087843 | WA1VFAFL2DA061498 |

WA1VFAFL2DA059931

| WA1VFAFL2DA026119 | WA1VFAFL2DA090256 | WA1VFAFL2DA074431; WA1VFAFL2DA030087 | WA1VFAFL2DA056690 | WA1VFAFL2DA032373 | WA1VFAFL2DA019462 | WA1VFAFL2DA085896; WA1VFAFL2DA019199 | WA1VFAFL2DA067673 | WA1VFAFL2DA082478 | WA1VFAFL2DA024046 | WA1VFAFL2DA071318 | WA1VFAFL2DA025827; WA1VFAFL2DA046435 | WA1VFAFL2DA034608 | WA1VFAFL2DA066538 | WA1VFAFL2DA066779 | WA1VFAFL2DA077801; WA1VFAFL2DA069990; WA1VFAFL2DA066572 | WA1VFAFL2DA009692 | WA1VFAFL2DA039758;

WA1VFAFL2DA013208

; WA1VFAFL2DA064448; WA1VFAFL2DA037220 | WA1VFAFL2DA098521 | WA1VFAFL2DA029098; WA1VFAFL2DA049206; WA1VFAFL2DA037802 | WA1VFAFL2DA037248; WA1VFAFL2DA060674 | WA1VFAFL2DA046211 | WA1VFAFL2DA050663; WA1VFAFL2DA042997

WA1VFAFL2DA002841; WA1VFAFL2DA092007 |

WA1VFAFL2DA098843

| WA1VFAFL2DA024175 | WA1VFAFL2DA045284 | WA1VFAFL2DA026265 | WA1VFAFL2DA007599; WA1VFAFL2DA081220; WA1VFAFL2DA005593; WA1VFAFL2DA052865 | WA1VFAFL2DA026069; WA1VFAFL2DA050582 | WA1VFAFL2DA065745 | WA1VFAFL2DA040196

WA1VFAFL2DA016089; WA1VFAFL2DA090418; WA1VFAFL2DA061968; WA1VFAFL2DA039839; WA1VFAFL2DA067429 | WA1VFAFL2DA027934 | WA1VFAFL2DA039193; WA1VFAFL2DA002743 | WA1VFAFL2DA062487 | WA1VFAFL2DA055880 | WA1VFAFL2DA088572; WA1VFAFL2DA041039 | WA1VFAFL2DA080178 | WA1VFAFL2DA041932; WA1VFAFL2DA081234 | WA1VFAFL2DA098678; WA1VFAFL2DA095389 | WA1VFAFL2DA013239; WA1VFAFL2DA092749; WA1VFAFL2DA080049 | WA1VFAFL2DA089723; WA1VFAFL2DA067835 | WA1VFAFL2DA063090 | WA1VFAFL2DA091536

WA1VFAFL2DA069715 | WA1VFAFL2DA094002 | WA1VFAFL2DA009787; WA1VFAFL2DA040831 | WA1VFAFL2DA002550

WA1VFAFL2DA035984 | WA1VFAFL2DA019834 | WA1VFAFL2DA018733; WA1VFAFL2DA026668; WA1VFAFL2DA055622 | WA1VFAFL2DA098180 | WA1VFAFL2DA089740 | WA1VFAFL2DA031854 |

WA1VFAFL2DA017596

; WA1VFAFL2DA075725; WA1VFAFL2DA077748; WA1VFAFL2DA031675; WA1VFAFL2DA094520; WA1VFAFL2DA080097 | WA1VFAFL2DA033586 | WA1VFAFL2DA087261; WA1VFAFL2DA091102; WA1VFAFL2DA058083 | WA1VFAFL2DA099362; WA1VFAFL2DA079239 | WA1VFAFL2DA068516 | WA1VFAFL2DA016738; WA1VFAFL2DA099071 | WA1VFAFL2DA099782; WA1VFAFL2DA085364 | WA1VFAFL2DA014889 | WA1VFAFL2DA063266; WA1VFAFL2DA069360 | WA1VFAFL2DA019851 | WA1VFAFL2DA094761; WA1VFAFL2DA061758 | WA1VFAFL2DA040313 | WA1VFAFL2DA079516 | WA1VFAFL2DA023639; WA1VFAFL2DA026783 | WA1VFAFL2DA068788 | WA1VFAFL2DA023849 | WA1VFAFL2DA074977;

WA1VFAFL2DA036150

| WA1VFAFL2DA044376 | WA1VFAFL2DA083954 | WA1VFAFL2DA015315; WA1VFAFL2DA065177 | WA1VFAFL2DA087180; WA1VFAFL2DA078284; WA1VFAFL2DA081492 | WA1VFAFL2DA092735 | WA1VFAFL2DA093335 | WA1VFAFL2DA044281; WA1VFAFL2DA065941 | WA1VFAFL2DA023544 | WA1VFAFL2DA058679 | WA1VFAFL2DA072596 | WA1VFAFL2DA093691; WA1VFAFL2DA080701; WA1VFAFL2DA009899 | WA1VFAFL2DA033877 | WA1VFAFL2DA032082; WA1VFAFL2DA011636 | WA1VFAFL2DA066488; WA1VFAFL2DA060139

WA1VFAFL2DA094193 | WA1VFAFL2DA037296 | WA1VFAFL2DA072145; WA1VFAFL2DA070444 | WA1VFAFL2DA072629; WA1VFAFL2DA097269; WA1VFAFL2DA027092 | WA1VFAFL2DA068659

WA1VFAFL2DA051649; WA1VFAFL2DA049447; WA1VFAFL2DA065292 | WA1VFAFL2DA088023; WA1VFAFL2DA042093

WA1VFAFL2DA024483 | WA1VFAFL2DA093741; WA1VFAFL2DA069150 | WA1VFAFL2DA008512 | WA1VFAFL2DA048895; WA1VFAFL2DA026346 | WA1VFAFL2DA007022 | WA1VFAFL2DA013984 | WA1VFAFL2DA086093

WA1VFAFL2DA050176 | WA1VFAFL2DA002404; WA1VFAFL2DA093870 | WA1VFAFL2DA006999 | WA1VFAFL2DA013158 | WA1VFAFL2DA034169 | WA1VFAFL2DA073473 | WA1VFAFL2DA078673; WA1VFAFL2DA004850 | WA1VFAFL2DA074476; WA1VFAFL2DA045933

WA1VFAFL2DA008901; WA1VFAFL2DA020241; WA1VFAFL2DA072663; WA1VFAFL2DA062036 | WA1VFAFL2DA016786

WA1VFAFL2DA072906 | WA1VFAFL2DA003312 | WA1VFAFL2DA091262; WA1VFAFL2DA030686 | WA1VFAFL2DA001012; WA1VFAFL2DA053272 | WA1VFAFL2DA095974; WA1VFAFL2DA044121 | WA1VFAFL2DA015458; WA1VFAFL2DA075448 | WA1VFAFL2DA001737 | WA1VFAFL2DA008364

WA1VFAFL2DA088281 | WA1VFAFL2DA002497 | WA1VFAFL2DA081847 | WA1VFAFL2DA093044; WA1VFAFL2DA010485; WA1VFAFL2DA025780

WA1VFAFL2DA083744 | WA1VFAFL2DA034558; WA1VFAFL2DA092802; WA1VFAFL2DA045771; WA1VFAFL2DA048203

WA1VFAFL2DA039386 | WA1VFAFL2DA055328 | WA1VFAFL2DA083517 | WA1VFAFL2DA073344; WA1VFAFL2DA083968 | WA1VFAFL2DA087891 | WA1VFAFL2DA073005; WA1VFAFL2DA079774 | WA1VFAFL2DA019011; WA1VFAFL2DA058584 | WA1VFAFL2DA086871; WA1VFAFL2DA097370 | WA1VFAFL2DA006453 | WA1VFAFL2DA091553 | WA1VFAFL2DA020630; WA1VFAFL2DA038951 | WA1VFAFL2DA049769; WA1VFAFL2DA023785 | WA1VFAFL2DA022622; WA1VFAFL2DA048802 | WA1VFAFL2DA069648 | WA1VFAFL2DA027691 | WA1VFAFL2DA006811 | WA1VFAFL2DA085624 | WA1VFAFL2DA080889 | WA1VFAFL2DA074218 | WA1VFAFL2DA045110 | WA1VFAFL2DA070413; WA1VFAFL2DA028114; WA1VFAFL2DA028582; WA1VFAFL2DA000197; WA1VFAFL2DA061193 | WA1VFAFL2DA030364; WA1VFAFL2DA015444 | WA1VFAFL2DA012513 | WA1VFAFL2DA080665 | WA1VFAFL2DA087325 | WA1VFAFL2DA038447; WA1VFAFL2DA021521 | WA1VFAFL2DA037301 | WA1VFAFL2DA079578 | WA1VFAFL2DA053577; WA1VFAFL2DA005044 | WA1VFAFL2DA072498

WA1VFAFL2DA094744 | WA1VFAFL2DA028937; WA1VFAFL2DA039937 | WA1VFAFL2DA069584 | WA1VFAFL2DA059542 | WA1VFAFL2DA048993

WA1VFAFL2DA012608 | WA1VFAFL2DA045186; WA1VFAFL2DA015069; WA1VFAFL2DA001978

WA1VFAFL2DA071299 | WA1VFAFL2DA092380; WA1VFAFL2DA041669 | WA1VFAFL2DA039999; WA1VFAFL2DA014214 | WA1VFAFL2DA091441 |

WA1VFAFL2DA002354

| WA1VFAFL2DA000202 | WA1VFAFL2DA005870; WA1VFAFL2DA007442 | WA1VFAFL2DA061307; WA1VFAFL2DA070038; WA1VFAFL2DA044541 | WA1VFAFL2DA060206

WA1VFAFL2DA060898

| WA1VFAFL2DA033300 | WA1VFAFL2DA031577 | WA1VFAFL2DA077166 | WA1VFAFL2DA022247; WA1VFAFL2DA005660 | WA1VFAFL2DA084828 | WA1VFAFL2DA071948; WA1VFAFL2DA026797

WA1VFAFL2DA020207 | WA1VFAFL2DA024497; WA1VFAFL2DA096509 | WA1VFAFL2DA043342; WA1VFAFL2DA048248; WA1VFAFL2DA008154 | WA1VFAFL2DA005321 | WA1VFAFL2DA078706 | WA1VFAFL2DA068483 | WA1VFAFL2DA067981 | WA1VFAFL2DA094842; WA1VFAFL2DA087938 | WA1VFAFL2DA073621

WA1VFAFL2DA039923 | WA1VFAFL2DA021275 | WA1VFAFL2DA082951; WA1VFAFL2DA024032; WA1VFAFL2DA049707; WA1VFAFL2DA002502 | WA1VFAFL2DA003360

WA1VFAFL2DA049013; WA1VFAFL2DA071996; WA1VFAFL2DA063509; WA1VFAFL2DA073196 | WA1VFAFL2DA018196

WA1VFAFL2DA071478 | WA1VFAFL2DA027268 | WA1VFAFL2DA090600; WA1VFAFL2DA046757 | WA1VFAFL2DA082075; WA1VFAFL2DA070590 | WA1VFAFL2DA076907 | WA1VFAFL2DA008333 | WA1VFAFL2DA052140 | WA1VFAFL2DA001690 | WA1VFAFL2DA066524 | WA1VFAFL2DA084165

WA1VFAFL2DA030221 | WA1VFAFL2DA046659 | WA1VFAFL2DA048542 | WA1VFAFL2DA098048 | WA1VFAFL2DA046712 | WA1VFAFL2DA040716; WA1VFAFL2DA094257 | WA1VFAFL2DA089558 | WA1VFAFL2DA094369 | WA1VFAFL2DA067799 | WA1VFAFL2DA068922; WA1VFAFL2DA064921

WA1VFAFL2DA046743; WA1VFAFL2DA000376 | WA1VFAFL2DA079211; WA1VFAFL2DA010731 | WA1VFAFL2DA077961

WA1VFAFL2DA009465 | WA1VFAFL2DA019879; WA1VFAFL2DA093075; WA1VFAFL2DA076311 | WA1VFAFL2DA044829 |

WA1VFAFL2DA045379

| WA1VFAFL2DA055720 | WA1VFAFL2DA012527 | WA1VFAFL2DA064711 | WA1VFAFL2DA004217 | WA1VFAFL2DA000457; WA1VFAFL2DA048671 | WA1VFAFL2DA039825; WA1VFAFL2DA007036 | WA1VFAFL2DA003049 | WA1VFAFL2DA085557 | WA1VFAFL2DA088118; WA1VFAFL2DA059198; WA1VFAFL2DA089866

WA1VFAFL2DA047360 | WA1VFAFL2DA003570 | WA1VFAFL2DA020269; WA1VFAFL2DA094114 | WA1VFAFL2DA061565 | WA1VFAFL2DA000961 | WA1VFAFL2DA064692

WA1VFAFL2DA015072 | WA1VFAFL2DA075353 | WA1VFAFL2DA019087 | WA1VFAFL2DA020143

WA1VFAFL2DA008137 | WA1VFAFL2DA092394 | WA1VFAFL2DA064238; WA1VFAFL2DA058052

WA1VFAFL2DA030560; WA1VFAFL2DA054065 | WA1VFAFL2DA019395 | WA1VFAFL2DA076373 | WA1VFAFL2DA049819 | WA1VFAFL2DA049173; WA1VFAFL2DA015542; WA1VFAFL2DA046595; WA1VFAFL2DA013922 | WA1VFAFL2DA041994 | WA1VFAFL2DA021096 | WA1VFAFL2DA008607 | WA1VFAFL2DA095814

WA1VFAFL2DA001057 | WA1VFAFL2DA022653 | WA1VFAFL2DA094078; WA1VFAFL2DA068550 | WA1VFAFL2DA039078

WA1VFAFL2DA056012; WA1VFAFL2DA086949 | WA1VFAFL2DA087244; WA1VFAFL2DA049898 | WA1VFAFL2DA085154; WA1VFAFL2DA042918

WA1VFAFL2DA002113; WA1VFAFL2DA030073

WA1VFAFL2DA098681

WA1VFAFL2DA038500

; WA1VFAFL2DA005481; WA1VFAFL2DA002709 | WA1VFAFL2DA050470 | WA1VFAFL2DA055023; WA1VFAFL2DA058004 | WA1VFAFL2DA022975 | WA1VFAFL2DA057998 | WA1VFAFL2DA035497 | WA1VFAFL2DA030171 | WA1VFAFL2DA000068 | WA1VFAFL2DA046497 | WA1VFAFL2DA031580; WA1VFAFL2DA034561; WA1VFAFL2DA048251 | WA1VFAFL2DA092296; WA1VFAFL2DA089818; WA1VFAFL2DA090337 | WA1VFAFL2DA047004 | WA1VFAFL2DA048959 | WA1VFAFL2DA056513;

WA1VFAFL2DA063557

| WA1VFAFL2DA035516; WA1VFAFL2DA058178 | WA1VFAFL2DA052008 | WA1VFAFL2DA001558 | WA1VFAFL2DA061694 | WA1VFAFL2DA096607; WA1VFAFL2DA064420; WA1VFAFL2DA047570; WA1VFAFL2DA036052; WA1VFAFL2DA085106 | WA1VFAFL2DA034026 | WA1VFAFL2DA063168 | WA1VFAFL2DA094386; WA1VFAFL2DA085378 | WA1VFAFL2DA063462; WA1VFAFL2DA069679 | WA1VFAFL2DA057127; WA1VFAFL2DA009059; WA1VFAFL2DA066703 | WA1VFAFL2DA071688; WA1VFAFL2DA023236; WA1VFAFL2DA013967 | WA1VFAFL2DA041865

WA1VFAFL2DA070363; WA1VFAFL2DA050484 | WA1VFAFL2DA078169

WA1VFAFL2DA068046; WA1VFAFL2DA040456 | WA1VFAFL2DA055541 | WA1VFAFL2DA069598 | WA1VFAFL2DA070735 | WA1VFAFL2DA091472 | WA1VFAFL2DA094159; WA1VFAFL2DA095991; WA1VFAFL2DA020997 |

WA1VFAFL2DA039985

; WA1VFAFL2DA026041 | WA1VFAFL2DA054504 | WA1VFAFL2DA055118 | WA1VFAFL2DA079273 | WA1VFAFL2DA074302 | WA1VFAFL2DA037492 | WA1VFAFL2DA009062 | WA1VFAFL2DA018361; WA1VFAFL2DA094839 | WA1VFAFL2DA052655; WA1VFAFL2DA062831

WA1VFAFL2DA013113; WA1VFAFL2DA036133 | WA1VFAFL2DA040067 | WA1VFAFL2DA097143 | WA1VFAFL2DA091519

WA1VFAFL2DA065731 | WA1VFAFL2DA076650 | WA1VFAFL2DA035418 | WA1VFAFL2DA090371 | WA1VFAFL2DA083355 | WA1VFAFL2DA059444 | WA1VFAFL2DA093156 | WA1VFAFL2DA084182 | WA1VFAFL2DA014617; WA1VFAFL2DA002922 | WA1VFAFL2DA062280; WA1VFAFL2DA016660

WA1VFAFL2DA075370;

WA1VFAFL2DA006405

|

WA1VFAFL2DA061355

; WA1VFAFL2DA049402; WA1VFAFL2DA006646 | WA1VFAFL2DA070752

WA1VFAFL2DA034463 | WA1VFAFL2DA031563 | WA1VFAFL2DA069746 | WA1VFAFL2DA029618; WA1VFAFL2DA042398 | WA1VFAFL2DA082528 | WA1VFAFL2DA056107; WA1VFAFL2DA052302 | WA1VFAFL2DA058780 | WA1VFAFL2DA031806 | WA1VFAFL2DA070072 | WA1VFAFL2DA065857 | WA1VFAFL2DA088586

WA1VFAFL2DA059847 | WA1VFAFL2DA042871 | WA1VFAFL2DA035483 | WA1VFAFL2DA037394 | WA1VFAFL2DA023348; WA1VFAFL2DA010244 | WA1VFAFL2DA033944 | WA1VFAFL2DA098860 | WA1VFAFL2DA036004; WA1VFAFL2DA036066 | WA1VFAFL2DA080746; WA1VFAFL2DA068080 | WA1VFAFL2DA091861

WA1VFAFL2DA093559; WA1VFAFL2DA092170; WA1VFAFL2DA003732 | WA1VFAFL2DA085820

WA1VFAFL2DA051960 | WA1VFAFL2DA031224 | WA1VFAFL2DA033071 | WA1VFAFL2DA080925; WA1VFAFL2DA090306; WA1VFAFL2DA059895 | WA1VFAFL2DA082061 | WA1VFAFL2DA074672; WA1VFAFL2DA026699; WA1VFAFL2DA069357 | WA1VFAFL2DA075773 | WA1VFAFL2DA001401; WA1VFAFL2DA029148 | WA1VFAFL2DA001303 | WA1VFAFL2DA003200; WA1VFAFL2DA009031 | WA1VFAFL2DA071562 | WA1VFAFL2DA031708; WA1VFAFL2DA024452 | WA1VFAFL2DA021812 | WA1VFAFL2DA043678 | WA1VFAFL2DA017341

WA1VFAFL2DA056186 | WA1VFAFL2DA011667 | WA1VFAFL2DA058634 | WA1VFAFL2DA097563 | WA1VFAFL2DA073957 | WA1VFAFL2DA057290 | WA1VFAFL2DA020224; WA1VFAFL2DA096123; WA1VFAFL2DA001883; WA1VFAFL2DA006257; WA1VFAFL2DA023026; WA1VFAFL2DA091214 | WA1VFAFL2DA040490 |

WA1VFAFL2DA020644

; WA1VFAFL2DA088121 | WA1VFAFL2DA046340; WA1VFAFL2DA062277 | WA1VFAFL2DA089804;

WA1VFAFL2DA084084

; WA1VFAFL2DA035967

WA1VFAFL2DA071738; WA1VFAFL2DA087812; WA1VFAFL2DA063817 | WA1VFAFL2DA099541 | WA1VFAFL2DA028548; WA1VFAFL2DA004699 | WA1VFAFL2DA082514; WA1VFAFL2DA054759 | WA1VFAFL2DA088703 | WA1VFAFL2DA022829; WA1VFAFL2DA028713

WA1VFAFL2DA079760 | WA1VFAFL2DA071917 | WA1VFAFL2DA024712 | WA1VFAFL2DA048329; WA1VFAFL2DA007179 | WA1VFAFL2DA063977 | WA1VFAFL2DA059489

WA1VFAFL2DA015671 | WA1VFAFL2DA019753 | WA1VFAFL2DA015301; WA1VFAFL2DA017436; WA1VFAFL2DA097711 | WA1VFAFL2DA090709 | WA1VFAFL2DA084361 | WA1VFAFL2DA066782 | WA1VFAFL2DA079547; WA1VFAFL2DA062103 | WA1VFAFL2DA027299 | WA1VFAFL2DA086059; WA1VFAFL2DA085901

WA1VFAFL2DA083923

WA1VFAFL2DA050419; WA1VFAFL2DA079032

WA1VFAFL2DA091939 | WA1VFAFL2DA087132

WA1VFAFL2DA016948 | WA1VFAFL2DA071657; WA1VFAFL2DA040182; WA1VFAFL2DA041140 | WA1VFAFL2DA058892; WA1VFAFL2DA094338; WA1VFAFL2DA069469

WA1VFAFL2DA089902 | WA1VFAFL2DA048198 | WA1VFAFL2DA080391

WA1VFAFL2DA007408 | WA1VFAFL2DA020515

WA1VFAFL2DA081945; WA1VFAFL2DA052915 | WA1VFAFL2DA008719; WA1VFAFL2DA052042 | WA1VFAFL2DA018084; WA1VFAFL2DA087373 | WA1VFAFL2DA072890 | WA1VFAFL2DA032213; WA1VFAFL2DA069889 | WA1VFAFL2DA082142; WA1VFAFL2DA072016; WA1VFAFL2DA017971 | WA1VFAFL2DA050260; WA1VFAFL2DA070041; WA1VFAFL2DA055944; WA1VFAFL2DA042563 | WA1VFAFL2DA012060 | WA1VFAFL2DA080679; WA1VFAFL2DA082559; WA1VFAFL2DA000412 | WA1VFAFL2DA015959; WA1VFAFL2DA070587 | WA1VFAFL2DA032938; WA1VFAFL2DA041977 | WA1VFAFL2DA032678; WA1VFAFL2DA025066 | WA1VFAFL2DA088006 | WA1VFAFL2DA074607 | WA1VFAFL2DA076082 | WA1VFAFL2DA075210 | WA1VFAFL2DA039467; WA1VFAFL2DA025259 | WA1VFAFL2DA064613 | WA1VFAFL2DA022670 | WA1VFAFL2DA047097 |

WA1VFAFL2DA007795

| WA1VFAFL2DA004878

WA1VFAFL2DA090659 | WA1VFAFL2DA086644; WA1VFAFL2DA075692 | WA1VFAFL2DA003536 | WA1VFAFL2DA059136; WA1VFAFL2DA045463; WA1VFAFL2DA067351 | WA1VFAFL2DA037265 | WA1VFAFL2DA027481 | WA1VFAFL2DA081203; WA1VFAFL2DA033572 | WA1VFAFL2DA026962 | WA1VFAFL2DA015332 | WA1VFAFL2DA074512 | WA1VFAFL2DA094355 | WA1VFAFL2DA056415; WA1VFAFL2DA083453 | WA1VFAFL2DA045589 | WA1VFAFL2DA095764

WA1VFAFL2DA032051 | WA1VFAFL2DA065762 | WA1VFAFL2DA071061; WA1VFAFL2DA094954; WA1VFAFL2DA054535; WA1VFAFL2DA046516; WA1VFAFL2DA079192 | WA1VFAFL2DA068337; WA1VFAFL2DA015847; WA1VFAFL2DA023320 | WA1VFAFL2DA082688 | WA1VFAFL2DA062585 | WA1VFAFL2DA046063; WA1VFAFL2DA083291 | WA1VFAFL2DA068225 | WA1VFAFL2DA048668 | WA1VFAFL2DA053773 | WA1VFAFL2DA072176; WA1VFAFL2DA075661 | WA1VFAFL2DA024614; WA1VFAFL2DA011295; WA1VFAFL2DA041574 | WA1VFAFL2DA024161; WA1VFAFL2DA038965

WA1VFAFL2DA062408

WA1VFAFL2DA099037 | WA1VFAFL2DA012947; WA1VFAFL2DA064563; WA1VFAFL2DA030526 | WA1VFAFL2DA083484 | WA1VFAFL2DA048282 | WA1VFAFL2DA003844 | WA1VFAFL2DA045916; WA1VFAFL2DA092377

WA1VFAFL2DA020028 | WA1VFAFL2DA037864; WA1VFAFL2DA043745; WA1VFAFL2DA087714 | WA1VFAFL2DA039114 | WA1VFAFL2DA069634 | WA1VFAFL2DA076406; WA1VFAFL2DA017243; WA1VFAFL2DA022412; WA1VFAFL2DA017095; WA1VFAFL2DA006226; WA1VFAFL2DA005450 | WA1VFAFL2DA024550 | WA1VFAFL2DA004041; WA1VFAFL2DA006386 | WA1VFAFL2DA011474 | WA1VFAFL2DA054129; WA1VFAFL2DA077202 | WA1VFAFL2DA030588; WA1VFAFL2DA083596; WA1VFAFL2DA031949 | WA1VFAFL2DA088202 | WA1VFAFL2DA036228 | WA1VFAFL2DA079645 | WA1VFAFL2DA005240 | WA1VFAFL2DA032728 | WA1VFAFL2DA055605; WA1VFAFL2DA049934 | WA1VFAFL2DA022023 | WA1VFAFL2DA097045; WA1VFAFL2DA041929

WA1VFAFL2DA044197 | WA1VFAFL2DA085638

WA1VFAFL2DA023091 | WA1VFAFL2DA030834 | WA1VFAFL2DA082433 | WA1VFAFL2DA083095 | WA1VFAFL2DA053594 | WA1VFAFL2DA034706; WA1VFAFL2DA035175; WA1VFAFL2DA026542; WA1VFAFL2DA087356 | WA1VFAFL2DA022118 | WA1VFAFL2DA088846

WA1VFAFL2DA032826; WA1VFAFL2DA019297 | WA1VFAFL2DA027822 | WA1VFAFL2DA083324; WA1VFAFL2DA081976 | WA1VFAFL2DA021471 | WA1VFAFL2DA076180 | WA1VFAFL2DA082383 | WA1VFAFL2DA021907 | WA1VFAFL2DA023754 | WA1VFAFL2DA005237; WA1VFAFL2DA097434 | WA1VFAFL2DA056429; WA1VFAFL2DA021549; WA1VFAFL2DA000135; WA1VFAFL2DA070797; WA1VFAFL2DA059279 | WA1VFAFL2DA059556 | WA1VFAFL2DA023284 | WA1VFAFL2DA013855; WA1VFAFL2DA088328 | WA1VFAFL2DA058276 | WA1VFAFL2DA062411; WA1VFAFL2DA029828; WA1VFAFL2DA058469; WA1VFAFL2DA046385; WA1VFAFL2DA046113; WA1VFAFL2DA072761; WA1VFAFL2DA062165; WA1VFAFL2DA069407 | WA1VFAFL2DA049514 | WA1VFAFL2DA057239;

WA1VFAFL2DA061128

| WA1VFAFL2DA043826 | WA1VFAFL2DA082609; WA1VFAFL2DA030722; WA1VFAFL2DA050789 | WA1VFAFL2DA038464 | WA1VFAFL2DA065552

WA1VFAFL2DA041722; WA1VFAFL2DA069133 | WA1VFAFL2DA024872

WA1VFAFL2DA055099 | WA1VFAFL2DA046094 | WA1VFAFL2DA011216 | WA1VFAFL2DA010843 | WA1VFAFL2DA076339 | WA1VFAFL2DA051618 | WA1VFAFL2DA057449

WA1VFAFL2DA036827 | WA1VFAFL2DA020689 | WA1VFAFL2DA062151 | WA1VFAFL2DA043082; WA1VFAFL2DA029103 | WA1VFAFL2DA007263

WA1VFAFL2DA029019 | WA1VFAFL2DA083811 | WA1VFAFL2DA095151; WA1VFAFL2DA035435; WA1VFAFL2DA062098 | WA1VFAFL2DA076275; WA1VFAFL2DA013466 | WA1VFAFL2DA076244 | WA1VFAFL2DA044412

WA1VFAFL2DA011801 | WA1VFAFL2DA036648; WA1VFAFL2DA046726

WA1VFAFL2DA038030; WA1VFAFL2DA051411; WA1VFAFL2DA061002 | WA1VFAFL2DA052770 | WA1VFAFL2DA094811 | WA1VFAFL2DA012480 | WA1VFAFL2DA074848; WA1VFAFL2DA075823 | WA1VFAFL2DA008199 | WA1VFAFL2DA046872; WA1VFAFL2DA053000 | WA1VFAFL2DA072582; WA1VFAFL2DA070783 | WA1VFAFL2DA023866 | WA1VFAFL2DA046693 | WA1VFAFL2DA035225 | WA1VFAFL2DA098728; WA1VFAFL2DA038626 | WA1VFAFL2DA064630; WA1VFAFL2DA050856 | WA1VFAFL2DA096574; WA1VFAFL2DA015105; WA1VFAFL2DA017954; WA1VFAFL2DA009773 | WA1VFAFL2DA015198 | WA1VFAFL2DA052185; WA1VFAFL2DA047164

WA1VFAFL2DA046984; WA1VFAFL2DA099359

WA1VFAFL2DA066233 | WA1VFAFL2DA094307 | WA1VFAFL2DA084358; WA1VFAFL2DA007330 | WA1VFAFL2DA061288 | WA1VFAFL2DA065048

WA1VFAFL2DA026461 | WA1VFAFL2DA024774 | WA1VFAFL2DA078799; WA1VFAFL2DA056740; WA1VFAFL2DA010387 | WA1VFAFL2DA066197; WA1VFAFL2DA017419; WA1VFAFL2DA076471 | WA1VFAFL2DA010504 | WA1VFAFL2DA077829; WA1VFAFL2DA059007

WA1VFAFL2DA001494

WA1VFAFL2DA089981

WA1VFAFL2DA059914 | WA1VFAFL2DA090547 | WA1VFAFL2DA027111 | WA1VFAFL2DA045639 | WA1VFAFL2DA097840; WA1VFAFL2DA013998 |

WA1VFAFL2DA035287

| WA1VFAFL2DA045219 | WA1VFAFL2DA087213 | WA1VFAFL2DA024905; WA1VFAFL2DA078219 | WA1VFAFL2DA018540 | WA1VFAFL2DA053028 | WA1VFAFL2DA099684

WA1VFAFL2DA079483; WA1VFAFL2DA011281 | WA1VFAFL2DA045950 | WA1VFAFL2DA044636

WA1VFAFL2DA085445; WA1VFAFL2DA090872 | WA1VFAFL2DA003178 | WA1VFAFL2DA006629 | WA1VFAFL2DA026959 | WA1VFAFL2DA017128 | WA1VFAFL2DA094680 | WA1VFAFL2DA043339; WA1VFAFL2DA090564 | WA1VFAFL2DA045138 | WA1VFAFL2DA044393 | WA1VFAFL2DA042627 | WA1VFAFL2DA010583 | WA1VFAFL2DA055037 | WA1VFAFL2DA050694 | WA1VFAFL2DA027447; WA1VFAFL2DA025424 | WA1VFAFL2DA018974 | WA1VFAFL2DA087972; WA1VFAFL2DA025701 | WA1VFAFL2DA080911; WA1VFAFL2DA046774 | WA1VFAFL2DA079712; WA1VFAFL2DA043499 | WA1VFAFL2DA034804 | WA1VFAFL2DA002337 | WA1VFAFL2DA048301 | WA1VFAFL2DA071867; WA1VFAFL2DA092265; WA1VFAFL2DA009112 | WA1VFAFL2DA059749 | WA1VFAFL2DA001298; WA1VFAFL2DA089933; WA1VFAFL2DA078379 | WA1VFAFL2DA065616 | WA1VFAFL2DA084070 | WA1VFAFL2DA021745 | WA1VFAFL2DA088667 | WA1VFAFL2DA004461 | WA1VFAFL2DA047018; WA1VFAFL2DA062666 | WA1VFAFL2DA099765; WA1VFAFL2DA075577 | WA1VFAFL2DA040442 | WA1VFAFL2DA032664 | WA1VFAFL2DA005979; WA1VFAFL2DA076826 | WA1VFAFL2DA088524 | WA1VFAFL2DA000846; WA1VFAFL2DA047844; WA1VFAFL2DA096753 | WA1VFAFL2DA015329; WA1VFAFL2DA010745 | WA1VFAFL2DA087745 | WA1VFAFL2DA098275 | WA1VFAFL2DA024578; WA1VFAFL2DA042112 | WA1VFAFL2DA060416 | WA1VFAFL2DA049092 | WA1VFAFL2DA001513 | WA1VFAFL2DA090645; WA1VFAFL2DA063638 | WA1VFAFL2DA064126 | WA1VFAFL2DA058973 |

WA1VFAFL2DA011751

; WA1VFAFL2DA066720 | WA1VFAFL2DA003794 | WA1VFAFL2DA074283 | WA1VFAFL2DA097191 | WA1VFAFL2DA046354; WA1VFAFL2DA012401; WA1VFAFL2DA050727; WA1VFAFL2DA036102; WA1VFAFL2DA075112; WA1VFAFL2DA008073 | WA1VFAFL2DA025200 | WA1VFAFL2DA031837

WA1VFAFL2DA022393; WA1VFAFL2DA087311 | WA1VFAFL2DA023429; WA1VFAFL2DA002869; WA1VFAFL2DA085512 | WA1VFAFL2DA074834 | WA1VFAFL2DA049044

WA1VFAFL2DA020742

WA1VFAFL2DA051439 | WA1VFAFL2DA004332 | WA1VFAFL2DA054518; WA1VFAFL2DA082500 | WA1VFAFL2DA072520 | WA1VFAFL2DA084747; WA1VFAFL2DA065101 | WA1VFAFL2DA080410 | WA1VFAFL2DA098549 | WA1VFAFL2DA041820 | WA1VFAFL2DA019168 | WA1VFAFL2DA039307; WA1VFAFL2DA019140; WA1VFAFL2DA086935 | WA1VFAFL2DA080939 | WA1VFAFL2DA095733 | WA1VFAFL2DA079127 | WA1VFAFL2DA081105 | WA1VFAFL2DA098325; WA1VFAFL2DA076289 | WA1VFAFL2DA093531 | WA1VFAFL2DA091844; WA1VFAFL2DA028159 | WA1VFAFL2DA091603 | WA1VFAFL2DA099863; WA1VFAFL2DA065549 | WA1VFAFL2DA084117; WA1VFAFL2DA077992 | WA1VFAFL2DA081184; WA1VFAFL2DA096588; WA1VFAFL2DA094226 | WA1VFAFL2DA022054 | WA1VFAFL2DA012981; WA1VFAFL2DA000037 | WA1VFAFL2DA004914 | WA1VFAFL2DA075708 | WA1VFAFL2DA077152 | WA1VFAFL2DA022801 | WA1VFAFL2DA097126 | WA1VFAFL2DA041431 | WA1VFAFL2DA027903 | WA1VFAFL2DA029151; WA1VFAFL2DA026136 | WA1VFAFL2DA093772 | WA1VFAFL2DA093982; WA1VFAFL2DA052784; WA1VFAFL2DA001916; WA1VFAFL2DA045852; WA1VFAFL2DA053014 | WA1VFAFL2DA024077 | WA1VFAFL2DA028677; WA1VFAFL2DA054745 | WA1VFAFL2DA008221 | WA1VFAFL2DA025083 | WA1VFAFL2DA091858; WA1VFAFL2DA040246; WA1VFAFL2DA008591; WA1VFAFL2DA068564 | WA1VFAFL2DA060092 | WA1VFAFL2DA026590; WA1VFAFL2DA007490 | WA1VFAFL2DA096834 | WA1VFAFL2DA051635; WA1VFAFL2DA031904 | WA1VFAFL2DA085848 | WA1VFAFL2DA082447; WA1VFAFL2DA090855;

WA1VFAFL2DA056091

| WA1VFAFL2DA082531; WA1VFAFL2DA061792 | WA1VFAFL2DA029375; WA1VFAFL2DA078138 | WA1VFAFL2DA069228 | WA1VFAFL2DA076230 | WA1VFAFL2DA025813;

WA1VFAFL2DA061226

; WA1VFAFL2DA094887 | WA1VFAFL2DA069939; WA1VFAFL2DA018229 | WA1VFAFL2DA001169; WA1VFAFL2DA018246 | WA1VFAFL2DA021227 | WA1VFAFL2DA091679; WA1VFAFL2DA059251; WA1VFAFL2DA050341 | WA1VFAFL2DA096297 | WA1VFAFL2DA094985 | WA1VFAFL2DA062943 | WA1VFAFL2DA038917 | WA1VFAFL2DA046225; WA1VFAFL2DA042014 | WA1VFAFL2DA043941; WA1VFAFL2DA045320; WA1VFAFL2DA068158; WA1VFAFL2DA031823 | WA1VFAFL2DA090516 | WA1VFAFL2DA092010 | WA1VFAFL2DA061775 | WA1VFAFL2DA040523; WA1VFAFL2DA094081; WA1VFAFL2DA004640; WA1VFAFL2DA018313 | WA1VFAFL2DA077197; WA1VFAFL2DA051280 | WA1VFAFL2DA056978 | WA1VFAFL2DA088359

WA1VFAFL2DA018134 | WA1VFAFL2DA008526 | WA1VFAFL2DA087566; WA1VFAFL2DA094596

WA1VFAFL2DA067740

WA1VFAFL2DA016951 | WA1VFAFL2DA094291 | WA1VFAFL2DA028324 | WA1VFAFL2DA078088 | WA1VFAFL2DA026248 | WA1VFAFL2DA011054 | WA1VFAFL2DA097241; WA1VFAFL2DA066698 | WA1VFAFL2DA091780 | WA1VFAFL2DA055443 | WA1VFAFL2DA077555 | WA1VFAFL2DA070377 | WA1VFAFL2DA055149; WA1VFAFL2DA026413; WA1VFAFL2DA038853 | WA1VFAFL2DA072727; WA1VFAFL2DA062179 | WA1VFAFL2DA029358 | WA1VFAFL2DA036763 | WA1VFAFL2DA013810 | WA1VFAFL2DA003133 | WA1VFAFL2DA088541; WA1VFAFL2DA092962; WA1VFAFL2DA072548

WA1VFAFL2DA079368; WA1VFAFL2DA057743 | WA1VFAFL2DA021583

WA1VFAFL2DA084876 | WA1VFAFL2DA060870; WA1VFAFL2DA060917 | WA1VFAFL2DA060027 | WA1VFAFL2DA017632 | WA1VFAFL2DA024029

WA1VFAFL2DA056138 | WA1VFAFL2DA099300 | WA1VFAFL2DA007473

WA1VFAFL2DA071805 | WA1VFAFL2DA082335 | WA1VFAFL2DA061257; WA1VFAFL2DA096980 | WA1VFAFL2DA042708

WA1VFAFL2DA061601; WA1VFAFL2DA016478 | WA1VFAFL2DA046189 | WA1VFAFL2DA026511; WA1VFAFL2DA066829 | WA1VFAFL2DA000216; WA1VFAFL2DA058312 | WA1VFAFL2DA096610 | WA1VFAFL2DA019221 | WA1VFAFL2DA093478; WA1VFAFL2DA055121 | WA1VFAFL2DA027531 | WA1VFAFL2DA009482 | WA1VFAFL2DA042207; WA1VFAFL2DA081041; WA1VFAFL2DA095926; WA1VFAFL2DA066605; WA1VFAFL2DA015539 | WA1VFAFL2DA054647 | WA1VFAFL2DA084702 | WA1VFAFL2DA060318 | WA1VFAFL2DA019543 | WA1VFAFL2DA027352

WA1VFAFL2DA045141 | WA1VFAFL2DA055796 | WA1VFAFL2DA021759; WA1VFAFL2DA075529; WA1VFAFL2DA055247 | WA1VFAFL2DA078446 | WA1VFAFL2DA082237 | WA1VFAFL2DA044149 | WA1VFAFL2DA093352; WA1VFAFL2DA045057; WA1VFAFL2DA008509; WA1VFAFL2DA027643 | WA1VFAFL2DA041252; WA1VFAFL2DA061811; WA1VFAFL2DA090032 | WA1VFAFL2DA015508 | WA1VFAFL2DA037475; WA1VFAFL2DA018456

WA1VFAFL2DA051134; WA1VFAFL2DA066734; WA1VFAFL2DA099698 | WA1VFAFL2DA078754; WA1VFAFL2DA021664

WA1VFAFL2DA024645 | WA1VFAFL2DA034799 | WA1VFAFL2DA032812; WA1VFAFL2DA010017; WA1VFAFL2DA074025 | WA1VFAFL2DA044152 | WA1VFAFL2DA099829; WA1VFAFL2DA095067 | WA1VFAFL2DA004802; WA1VFAFL2DA090631; WA1VFAFL2DA054826 | WA1VFAFL2DA058729 | WA1VFAFL2DA088085 | WA1VFAFL2DA017145 | WA1VFAFL2DA040781 | WA1VFAFL2DA089110 | WA1VFAFL2DA024595 | WA1VFAFL2DA085879 | WA1VFAFL2DA078723

WA1VFAFL2DA001639; WA1VFAFL2DA025357; WA1VFAFL2DA050730; WA1VFAFL2DA042479 | WA1VFAFL2DA039128; WA1VFAFL2DA019204;

WA1VFAFL2DA076115

; WA1VFAFL2DA000023 | WA1VFAFL2DA028212 | WA1VFAFL2DA024192 | WA1VFAFL2DA089897 | WA1VFAFL2DA078480; WA1VFAFL2DA046273; WA1VFAFL2DA073165; WA1VFAFL2DA015623; WA1VFAFL2DA025472; WA1VFAFL2DA028923 | WA1VFAFL2DA036519 | WA1VFAFL2DA026363; WA1VFAFL2DA075840

WA1VFAFL2DA048945 | WA1VFAFL2DA070895 | WA1VFAFL2DA099779; WA1VFAFL2DA006954 | WA1VFAFL2DA019784 | WA1VFAFL2DA094940; WA1VFAFL2DA032731 | WA1VFAFL2DA071884 | WA1VFAFL2DA030039; WA1VFAFL2DA088460 | WA1VFAFL2DA092041; WA1VFAFL2DA065938; WA1VFAFL2DA052638 | WA1VFAFL2DA005397

WA1VFAFL2DA099622; WA1VFAFL2DA068449 | WA1VFAFL2DA023804

WA1VFAFL2DA019591; WA1VFAFL2DA004704 | WA1VFAFL2DA052011 | WA1VFAFL2DA002063 | WA1VFAFL2DA038576 | WA1VFAFL2DA046130 | WA1VFAFL2DA054406

WA1VFAFL2DA061274; WA1VFAFL2DA048024 | WA1VFAFL2DA034902 | WA1VFAFL2DA071870 |

WA1VFAFL2DA083761

| WA1VFAFL2DA057676 | WA1VFAFL2DA062022; WA1VFAFL2DA035077

WA1VFAFL2DA025794; WA1VFAFL2DA005285 | WA1VFAFL2DA063803 | WA1VFAFL2DA087907; WA1VFAFL2DA057726 | WA1VFAFL2DA074042 | WA1VFAFL2DA068001 | WA1VFAFL2DA004475 | WA1VFAFL2DA051103; WA1VFAFL2DA090998 | WA1VFAFL2DA045205 | WA1VFAFL2DA032762 | WA1VFAFL2DA081122; WA1VFAFL2DA069777 | WA1VFAFL2DA006159; WA1VFAFL2DA069956; WA1VFAFL2DA066765 | WA1VFAFL2DA049903; WA1VFAFL2DA012611; WA1VFAFL2DA057421; WA1VFAFL2DA063994; WA1VFAFL2DA009806 | WA1VFAFL2DA033412 | WA1VFAFL2DA029716; WA1VFAFL2DA093724 | WA1VFAFL2DA017176 | WA1VFAFL2DA000359 | WA1VFAFL2DA090760 | WA1VFAFL2DA029229; WA1VFAFL2DA029327; WA1VFAFL2DA041378 | WA1VFAFL2DA031403

WA1VFAFL2DA056804; WA1VFAFL2DA002144 | WA1VFAFL2DA037654 | WA1VFAFL2DA076986 | WA1VFAFL2DA027089 | WA1VFAFL2DA071111 | WA1VFAFL2DA056608

WA1VFAFL2DA063154 | WA1VFAFL2DA041204 | WA1VFAFL2DA021485; WA1VFAFL2DA055717; WA1VFAFL2DA087342 | WA1VFAFL2DA016643; WA1VFAFL2DA035208 | WA1VFAFL2DA039873; WA1VFAFL2DA096459 | WA1VFAFL2DA044832 | WA1VFAFL2DA077913 | WA1VFAFL2DA021678; WA1VFAFL2DA074994 | WA1VFAFL2DA064479;

WA1VFAFL2DA037587WA1VFAFL2DA075594; WA1VFAFL2DA072288; WA1VFAFL2DA064515 | WA1VFAFL2DA073876; WA1VFAFL2DA036035 | WA1VFAFL2DA061999; WA1VFAFL2DA024516; WA1VFAFL2DA018330 | WA1VFAFL2DA070217; WA1VFAFL2DA096445 | WA1VFAFL2DA085607 | WA1VFAFL2DA099314 | WA1VFAFL2DA018070 | WA1VFAFL2DA084439 | WA1VFAFL2DA002936 | WA1VFAFL2DA075675 | WA1VFAFL2DA046466 | WA1VFAFL2DA042191 | WA1VFAFL2DA036570 | WA1VFAFL2DA034916 | WA1VFAFL2DA076793 | WA1VFAFL2DA087292; WA1VFAFL2DA020885 | WA1VFAFL2DA044023 | WA1VFAFL2DA015492 | WA1VFAFL2DA090807 | WA1VFAFL2DA079967 | WA1VFAFL2DA073019 | WA1VFAFL2DA069438 | WA1VFAFL2DA068547 | WA1VFAFL2DA040263 | WA1VFAFL2DA033202 | WA1VFAFL2DA045513

WA1VFAFL2DA021387; WA1VFAFL2DA049836; WA1VFAFL2DA052235; WA1VFAFL2DA001186; WA1VFAFL2DA061386 |

WA1VFAFL2DA096803

; WA1VFAFL2DA082402 | WA1VFAFL2DA005058 | WA1VFAFL2DA044247 | WA1VFAFL2DA074543; WA1VFAFL2DA040151

WA1VFAFL2DA071500 | WA1VFAFL2DA064952; WA1VFAFL2DA013953 | WA1VFAFL2DA052994 | WA1VFAFL2DA007229 | WA1VFAFL2DA083842; WA1VFAFL2DA013483;

WA1VFAFL2DA074493

| WA1VFAFL2DA002838; WA1VFAFL2DA080102 | WA1VFAFL2DA044944; WA1VFAFL2DA072159; WA1VFAFL2DA046452

WA1VFAFL2DA074624

; WA1VFAFL2DA018537 | WA1VFAFL2DA070170 | WA1VFAFL2DA007974 | WA1VFAFL2DA001396; WA1VFAFL2DA047147 | WA1VFAFL2DA081993 | WA1VFAFL2DA074350; WA1VFAFL2DA030963 | WA1VFAFL2DA085946 | WA1VFAFL2DA003861 | WA1VFAFL2DA042143; WA1VFAFL2DA000426;

WA1VFAFL2DA057337

; WA1VFAFL2DA037962 | WA1VFAFL2DA067558 | WA1VFAFL2DA008624

WA1VFAFL2DA060299 | WA1VFAFL2DA060996; WA1VFAFL2DA074896

WA1VFAFL2DA036231; WA1VFAFL2DA036956; WA1VFAFL2DA016156; WA1VFAFL2DA070878; WA1VFAFL2DA056477 | WA1VFAFL2DA097983 | WA1VFAFL2DA042790 | WA1VFAFL2DA012009 | WA1VFAFL2DA026234; WA1VFAFL2DA010986; WA1VFAFL2DA022166; WA1VFAFL2DA064546; WA1VFAFL2DA041042; WA1VFAFL2DA012561 | WA1VFAFL2DA030591; WA1VFAFL2DA048458 | WA1VFAFL2DA022989; WA1VFAFL2DA081315 | WA1VFAFL2DA004265 | WA1VFAFL2DA048797

WA1VFAFL2DA090824; WA1VFAFL2DA078205; WA1VFAFL2DA058603; WA1VFAFL2DA089365 | WA1VFAFL2DA089060 |

WA1VFAFL2DA075465

| WA1VFAFL2DA003083 | WA1VFAFL2DA019459; WA1VFAFL2DA085834 | WA1VFAFL2DA028257; WA1VFAFL2DA088278

WA1VFAFL2DA005061 | WA1VFAFL2DA054051 | WA1VFAFL2DA062084; WA1VFAFL2DA048699 | WA1VFAFL2DA004170 | WA1VFAFL2DA012852; WA1VFAFL2DA087888; WA1VFAFL2DA052557 | WA1VFAFL2DA006260; WA1VFAFL2DA021504 | WA1VFAFL2DA048041; WA1VFAFL2DA078236 | WA1VFAFL2DA088331; WA1VFAFL2DA028341 | WA1VFAFL2DA066085 | WA1VFAFL2DA040800; WA1VFAFL2DA093903 | WA1VFAFL2DA020157 | WA1VFAFL2DA050372; WA1VFAFL2DA037847

WA1VFAFL2DA011278; WA1VFAFL2DA077491; WA1VFAFL2DA017582 | WA1VFAFL2DA071397; WA1VFAFL2DA084005; WA1VFAFL2DA026427; WA1VFAFL2DA000166 | WA1VFAFL2DA039372 | WA1VFAFL2DA018148; WA1VFAFL2DA094453 | WA1VFAFL2DA066619; WA1VFAFL2DA078740 |

WA1VFAFL2DA084490

; WA1VFAFL2DA037380; WA1VFAFL2DA087051; WA1VFAFL2DA029456 | WA1VFAFL2DA077703 | WA1VFAFL2DA036522 | WA1VFAFL2DA094436; WA1VFAFL2DA026282; WA1VFAFL2DA086997; WA1VFAFL2DA090063; WA1VFAFL2DA007277; WA1VFAFL2DA029439 | WA1VFAFL2DA071464

WA1VFAFL2DA014746 | WA1VFAFL2DA067236; WA1VFAFL2DA008008 | WA1VFAFL2DA086806 | WA1VFAFL2DA079676 | WA1VFAFL2DA063526 | WA1VFAFL2DA074719; WA1VFAFL2DA015928 | WA1VFAFL2DA051831; WA1VFAFL2DA023432 | WA1VFAFL2DA025486 | WA1VFAFL2DA079838; WA1VFAFL2DA014682 | WA1VFAFL2DA073148

WA1VFAFL2DA001236 | WA1VFAFL2DA061291; WA1VFAFL2DA085736; WA1VFAFL2DA006971 | WA1VFAFL2DA005643; WA1VFAFL2DA045236 | WA1VFAFL2DA030204 | WA1VFAFL2DA015587

WA1VFAFL2DA075241 | WA1VFAFL2DA010809; WA1VFAFL2DA016206 | WA1VFAFL2DA069570 | WA1VFAFL2DA054664 | WA1VFAFL2DA075451 | WA1VFAFL2DA003956 |

WA1VFAFL2DA010969

| WA1VFAFL2DA039520; WA1VFAFL2DA065695; WA1VFAFL2DA006985 | WA1VFAFL2DA016982; WA1VFAFL2DA050632 | WA1VFAFL2DA036326 | WA1VFAFL2DA095005 | WA1VFAFL2DA097417; WA1VFAFL2DA097773;

WA1VFAFL2DA080195

| WA1VFAFL2DA056270 | WA1VFAFL2DA061369 | WA1VFAFL2DA030865; WA1VFAFL2DA054213 | WA1VFAFL2DA017873 | WA1VFAFL2DA035399 | WA1VFAFL2DA036651 | WA1VFAFL2DA018022 | WA1VFAFL2DA099278;

WA1VFAFL2DA080956

| WA1VFAFL2DA088474 | WA1VFAFL2DA037217; WA1VFAFL2DA002032; WA1VFAFL2DA064708 | WA1VFAFL2DA027190; WA1VFAFL2DA091259 | WA1VFAFL2DA061016; WA1VFAFL2DA025844 | WA1VFAFL2DA092850 | WA1VFAFL2DA060593 | WA1VFAFL2DA024340; WA1VFAFL2DA099474; WA1VFAFL2DA063073 | WA1VFAFL2DA050985; WA1VFAFL2DA091911 | WA1VFAFL2DA067009; WA1VFAFL2DA001138; WA1VFAFL2DA074347; WA1VFAFL2DA057063 | WA1VFAFL2DA010468 | WA1VFAFL2DA002967 | WA1VFAFL2DA007280; WA1VFAFL2DA071321 | WA1VFAFL2DA057225; WA1VFAFL2DA019249; WA1VFAFL2DA039209 | WA1VFAFL2DA024287 | WA1VFAFL2DA034835 | WA1VFAFL2DA079595 | WA1VFAFL2DA083162; WA1VFAFL2DA034625 | WA1VFAFL2DA048606; WA1VFAFL2DA039534; WA1VFAFL2DA024211 | WA1VFAFL2DA078690 | WA1VFAFL2DA077622

WA1VFAFL2DA015394 | WA1VFAFL2DA085302; WA1VFAFL2DA027724 | WA1VFAFL2DA094534

WA1VFAFL2DA079399 | WA1VFAFL2DA019705; WA1VFAFL2DA038884 | WA1VFAFL2DA049643; WA1VFAFL2DA021874 | WA1VFAFL2DA077135; WA1VFAFL2DA026458; WA1VFAFL2DA037184 | WA1VFAFL2DA044328

WA1VFAFL2DA031191 | WA1VFAFL2DA015024 | WA1VFAFL2DA006324 | WA1VFAFL2DA072470 | WA1VFAFL2DA076034; WA1VFAFL2DA008297; WA1VFAFL2DA071433 | WA1VFAFL2DA061176 | WA1VFAFL2DA083050 | WA1VFAFL2DA002984 | WA1VFAFL2DA014018; WA1VFAFL2DA061744; WA1VFAFL2DA039081 | WA1VFAFL2DA041350 | WA1VFAFL2DA071254 | WA1VFAFL2DA062456 | WA1VFAFL2DA047407; WA1VFAFL2DA047603; WA1VFAFL2DA037671 | WA1VFAFL2DA042286 | WA1VFAFL2DA084344 | WA1VFAFL2DA025343; WA1VFAFL2DA007456 | WA1VFAFL2DA063252; WA1VFAFL2DA001611 | WA1VFAFL2DA047035 | WA1VFAFL2DA098535 | WA1VFAFL2DA084330 | WA1VFAFL2DA042949 | WA1VFAFL2DA069052 | WA1VFAFL2DA025276 | WA1VFAFL2DA073036; WA1VFAFL2DA042711 | WA1VFAFL2DA047200; WA1VFAFL2DA016559 | WA1VFAFL2DA041896 | WA1VFAFL2DA043700; WA1VFAFL2DA066362 | WA1VFAFL2DA075613; WA1VFAFL2DA091956 | WA1VFAFL2DA022765 | WA1VFAFL2DA077779 | WA1VFAFL2DA057242; WA1VFAFL2DA003679 | WA1VFAFL2DA035743 | WA1VFAFL2DA033460 | WA1VFAFL2DA013533; WA1VFAFL2DA071951 | WA1VFAFL2DA098454 | WA1VFAFL2DA037461 | WA1VFAFL2DA088152; WA1VFAFL2DA077734 | WA1VFAFL2DA083906 | WA1VFAFL2DA007988 | WA1VFAFL2DA059508 |

WA1VFAFL2DA000782

| WA1VFAFL2DA052431 | WA1VFAFL2DA003052; WA1VFAFL2DA052672; WA1VFAFL2DA009174 | WA1VFAFL2DA014228; WA1VFAFL2DA082027; WA1VFAFL2DA013452 | WA1VFAFL2DA090578 | WA1VFAFL2DA070024; WA1VFAFL2DA073425

WA1VFAFL2DA053367

WA1VFAFL2DA074056 | WA1VFAFL2DA059752 | WA1VFAFL2DA020479 | WA1VFAFL2DA024368 | WA1VFAFL2DA099958 | WA1VFAFL2DA005271 | WA1VFAFL2DA008784 | WA1VFAFL2DA013760; WA1VFAFL2DA057001; WA1VFAFL2DA000393; WA1VFAFL2DA078253 | WA1VFAFL2DA081248 | WA1VFAFL2DA077250 | WA1VFAFL2DA014598

WA1VFAFL2DA099913 | WA1VFAFL2DA091018; WA1VFAFL2DA063347; WA1VFAFL2DA009224; WA1VFAFL2DA081413 | WA1VFAFL2DA061615; WA1VFAFL2DA009398; WA1VFAFL2DA062439 | WA1VFAFL2DA004122 | WA1VFAFL2DA022586; WA1VFAFL2DA013175 | WA1VFAFL2DA056821; WA1VFAFL2DA057399; WA1VFAFL2DA017193; WA1VFAFL2DA000880 | WA1VFAFL2DA033409 | WA1VFAFL2DA081198 | WA1VFAFL2DA070668 | WA1VFAFL2DA017288 | WA1VFAFL2DA022524 | WA1VFAFL2DA037685 | WA1VFAFL2DA041655

WA1VFAFL2DA087518; WA1VFAFL2DA040005; WA1VFAFL2DA063171 | WA1VFAFL2DA067012

WA1VFAFL2DA039047; WA1VFAFL2DA065860 | WA1VFAFL2DA035659 | WA1VFAFL2DA093609 | WA1VFAFL2DA019669 | WA1VFAFL2DA019994 | WA1VFAFL2DA086840 | WA1VFAFL2DA099667; WA1VFAFL2DA044958 | WA1VFAFL2DA072632 | WA1VFAFL2DA041316; WA1VFAFL2DA054020 | WA1VFAFL2DA078768 | WA1VFAFL2DA006792 | WA1VFAFL2DA097112 | WA1VFAFL2DA024953 | WA1VFAFL2DA031367 | WA1VFAFL2DA056902 | WA1VFAFL2DA089513 | WA1VFAFL2DA040828 | WA1VFAFL2DA076633 | WA1VFAFL2DA018358 | WA1VFAFL2DA013600 | WA1VFAFL2DA084313 | WA1VFAFL2DA068676 | WA1VFAFL2DA059945 | WA1VFAFL2DA006274; WA1VFAFL2DA073067; WA1VFAFL2DA078589 | WA1VFAFL2DA045737 | WA1VFAFL2DA086580 | WA1VFAFL2DA043969 | WA1VFAFL2DA031515 | WA1VFAFL2DA049576 | WA1VFAFL2DA050162; WA1VFAFL2DA002340; WA1VFAFL2DA064112 | WA1VFAFL2DA071691 | WA1VFAFL2DA067592 | WA1VFAFL2DA063753 | WA1VFAFL2DA056527; WA1VFAFL2DA069522 | WA1VFAFL2DA018764; WA1VFAFL2DA069858; WA1VFAFL2DA082853 | WA1VFAFL2DA034964 |

WA1VFAFL2DA088944

| WA1VFAFL2DA010406 | WA1VFAFL2DA042417 | WA1VFAFL2DA055233; WA1VFAFL2DA080584; WA1VFAFL2DA032390; WA1VFAFL2DA014004

WA1VFAFL2DA048685 | WA1VFAFL2DA016545; WA1VFAFL2DA024631 | WA1VFAFL2DA022555; WA1VFAFL2DA053966 | WA1VFAFL2DA079984 | WA1VFAFL2DA050906; WA1VFAFL2DA013547 | WA1VFAFL2DA092251 | WA1VFAFL2DA070248 | WA1VFAFL2DA035404 | WA1VFAFL2DA096283;

WA1VFAFL2DA045009

; WA1VFAFL2DA077362 | WA1VFAFL2DA075501 | WA1VFAFL2DA042319

WA1VFAFL2DA023270 | WA1VFAFL2DA068418 | WA1VFAFL2DA030641

WA1VFAFL2DA041347 | WA1VFAFL2DA017503

WA1VFAFL2DA084568 | WA1VFAFL2DA089320 | WA1VFAFL2DA030669 | WA1VFAFL2DA045124; WA1VFAFL2DA094033

WA1VFAFL2DA062876 | WA1VFAFL2DA036861

WA1VFAFL2DA063591 | WA1VFAFL2DA086515 | WA1VFAFL2DA061453 | WA1VFAFL2DA096672 | WA1VFAFL2DA007196 | WA1VFAFL2DA060481 | WA1VFAFL2DA027786 | WA1VFAFL2DA076812; WA1VFAFL2DA024628 | WA1VFAFL2DA052249 | WA1VFAFL2DA024063; WA1VFAFL2DA009983 | WA1VFAFL2DA075286 | WA1VFAFL2DA021552 | WA1VFAFL2DA015511 | WA1VFAFL2DA083582 | WA1VFAFL2DA007828 | WA1VFAFL2DA051327; WA1VFAFL2DA018635 | WA1VFAFL2DA040344 | WA1VFAFL2DA037783; WA1VFAFL2DA035807 | WA1VFAFL2DA099796; WA1VFAFL2DA070699

WA1VFAFL2DA060514; WA1VFAFL2DA016853

WA1VFAFL2DA035905 | WA1VFAFL2DA095036; WA1VFAFL2DA043468 |

WA1VFAFL2DA078091

| WA1VFAFL2DA055829 | WA1VFAFL2DA077684;

WA1VFAFL2DA014858

| WA1VFAFL2DA046287 | WA1VFAFL2DA056964 | WA1VFAFL2DA037122 | WA1VFAFL2DA025889

WA1VFAFL2DA071335 | WA1VFAFL2DA005447 | WA1VFAFL2DA059184 | WA1VFAFL2DA073280 | WA1VFAFL2DA091570 | WA1VFAFL2DA025035 | WA1VFAFL2DA069309 | WA1VFAFL2DA035838 | WA1VFAFL2DA055748 | WA1VFAFL2DA057029 | WA1VFAFL2DA021261 | WA1VFAFL2DA028579 | WA1VFAFL2DA088569 | WA1VFAFL2DA096431; WA1VFAFL2DA030784 | WA1VFAFL2DA033328 | WA1VFAFL2DA027044 | WA1VFAFL2DA097904 | WA1VFAFL2DA094243; WA1VFAFL2DA030395 | WA1VFAFL2DA091410 | WA1VFAFL2DA026153 | WA1VFAFL2DA035869 | WA1VFAFL2DA001351

WA1VFAFL2DA068371; WA1VFAFL2DA040134 | WA1VFAFL2DA004377 | WA1VFAFL2DA048492; WA1VFAFL2DA076583 | WA1VFAFL2DA057693 | WA1VFAFL2DA038819; WA1VFAFL2DA005576 | WA1VFAFL2DA011202 | WA1VFAFL2DA011720; WA1VFAFL2DA000250; WA1VFAFL2DA027660 | WA1VFAFL2DA028372; WA1VFAFL2DA067818

WA1VFAFL2DA042241; WA1VFAFL2DA085994 | WA1VFAFL2DA020322

WA1VFAFL2DA014357; WA1VFAFL2DA066930; WA1VFAFL2DA016402 | WA1VFAFL2DA016674; WA1VFAFL2DA029196 | WA1VFAFL2DA063834

WA1VFAFL2DA018571;

WA1VFAFL2DA063459

; WA1VFAFL2DA053563

WA1VFAFL2DA064014 | WA1VFAFL2DA090791 | WA1VFAFL2DA007151; WA1VFAFL2DA011829 | WA1VFAFL2DA053725 | WA1VFAFL2DA080648 | WA1VFAFL2DA038688 | WA1VFAFL2DA050503 | WA1VFAFL2DA036584

WA1VFAFL2DA082108; WA1VFAFL2DA012818 | WA1VFAFL2DA051571 | WA1VFAFL2DA074297 | WA1VFAFL2DA075787 | WA1VFAFL2DA010437 | WA1VFAFL2DA049397; WA1VFAFL2DA072131 | WA1VFAFL2DA073781 | WA1VFAFL2DA008994; WA1VFAFL2DA033703 | WA1VFAFL2DA080763; WA1VFAFL2DA049187;