1GCRKSE04DZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRKSE04DZ105745 | 1GCRKSE04DZ187265 | 1GCRKSE04DZ162818; 1GCRKSE04DZ144884 | 1GCRKSE04DZ110590; 1GCRKSE04DZ151219 | 1GCRKSE04DZ104059 | 1GCRKSE04DZ199853 | 1GCRKSE04DZ178372 | 1GCRKSE04DZ158803; 1GCRKSE04DZ109665; 1GCRKSE04DZ129964; 1GCRKSE04DZ136428 | 1GCRKSE04DZ189940

1GCRKSE04DZ154914 | 1GCRKSE04DZ120567 | 1GCRKSE04DZ174418 | 1GCRKSE04DZ168358 | 1GCRKSE04DZ112601 | 1GCRKSE04DZ137773 | 1GCRKSE04DZ186536 | 1GCRKSE04DZ127972 | 1GCRKSE04DZ150183; 1GCRKSE04DZ197746 | 1GCRKSE04DZ130287 | 1GCRKSE04DZ185676 | 1GCRKSE04DZ124229 | 1GCRKSE04DZ172121 | 1GCRKSE04DZ196810 | 1GCRKSE04DZ100013 | 1GCRKSE04DZ170661; 1GCRKSE04DZ177691

1GCRKSE04DZ187802 | 1GCRKSE04DZ174595; 1GCRKSE04DZ130385 | 1GCRKSE04DZ131794; 1GCRKSE04DZ189128 | 1GCRKSE04DZ103512 | 1GCRKSE04DZ156288; 1GCRKSE04DZ149499; 1GCRKSE04DZ153732 | 1GCRKSE04DZ188478 | 1GCRKSE04DZ186004; 1GCRKSE04DZ110833 | 1GCRKSE04DZ129060 | 1GCRKSE04DZ192353 | 1GCRKSE04DZ105888 | 1GCRKSE04DZ127874 | 1GCRKSE04DZ170160 | 1GCRKSE04DZ117863; 1GCRKSE04DZ138826 | 1GCRKSE04DZ109889 | 1GCRKSE04DZ137515; 1GCRKSE04DZ183300 | 1GCRKSE04DZ136512; 1GCRKSE04DZ109715; 1GCRKSE04DZ130158 | 1GCRKSE04DZ151768 | 1GCRKSE04DZ103221 | 1GCRKSE04DZ172877 | 1GCRKSE04DZ181515 | 1GCRKSE04DZ191185 | 1GCRKSE04DZ194569; 1GCRKSE04DZ105325 | 1GCRKSE04DZ133139; 1GCRKSE04DZ122786; 1GCRKSE04DZ131827 | 1GCRKSE04DZ120648 | 1GCRKSE04DZ115224 | 1GCRKSE04DZ103008 | 1GCRKSE04DZ116356 | 1GCRKSE04DZ128104 | 1GCRKSE04DZ199562 | 1GCRKSE04DZ147459 | 1GCRKSE04DZ145632 | 1GCRKSE04DZ134534 | 1GCRKSE04DZ187248 | 1GCRKSE04DZ167114 | 1GCRKSE04DZ159563 | 1GCRKSE04DZ131617

1GCRKSE04DZ140141; 1GCRKSE04DZ199741 | 1GCRKSE04DZ127177 | 1GCRKSE04DZ139782 | 1GCRKSE04DZ162026; 1GCRKSE04DZ197388

1GCRKSE04DZ129916 | 1GCRKSE04DZ119208 | 1GCRKSE04DZ189307 | 1GCRKSE04DZ167341 | 1GCRKSE04DZ170563 | 1GCRKSE04DZ139684 | 1GCRKSE04DZ186794; 1GCRKSE04DZ116325 | 1GCRKSE04DZ104286 |

1GCRKSE04DZ150197

| 1GCRKSE04DZ183801; 1GCRKSE04DZ142603; 1GCRKSE04DZ169333; 1GCRKSE04DZ109231; 1GCRKSE04DZ183393

1GCRKSE04DZ108001 | 1GCRKSE04DZ101940

1GCRKSE04DZ110850 | 1GCRKSE04DZ137689 | 1GCRKSE04DZ141936; 1GCRKSE04DZ105177 | 1GCRKSE04DZ107981 | 1GCRKSE04DZ125624; 1GCRKSE04DZ103686 | 1GCRKSE04DZ117748 | 1GCRKSE04DZ124926; 1GCRKSE04DZ107463 | 1GCRKSE04DZ100125 | 1GCRKSE04DZ133089; 1GCRKSE04DZ119239; 1GCRKSE04DZ186102; 1GCRKSE04DZ135473 | 1GCRKSE04DZ175004; 1GCRKSE04DZ141046 | 1GCRKSE04DZ122853 | 1GCRKSE04DZ150118 | 1GCRKSE04DZ198119 | 1GCRKSE04DZ182499 | 1GCRKSE04DZ139667; 1GCRKSE04DZ130208; 1GCRKSE04DZ121783

1GCRKSE04DZ152967 | 1GCRKSE04DZ158526 | 1GCRKSE04DZ149163 | 1GCRKSE04DZ111187 | 1GCRKSE04DZ127888 | 1GCRKSE04DZ197861

1GCRKSE04DZ121797 | 1GCRKSE04DZ193759 | 1GCRKSE04DZ122898 | 1GCRKSE04DZ181014; 1GCRKSE04DZ192479; 1GCRKSE04DZ118642 | 1GCRKSE04DZ194460 | 1GCRKSE04DZ165959 | 1GCRKSE04DZ154010; 1GCRKSE04DZ197018 | 1GCRKSE04DZ107785 | 1GCRKSE04DZ175634; 1GCRKSE04DZ107155 | 1GCRKSE04DZ155710; 1GCRKSE04DZ113022 | 1GCRKSE04DZ104983; 1GCRKSE04DZ147381 | 1GCRKSE04DZ160826 | 1GCRKSE04DZ181238 | 1GCRKSE04DZ127213 | 1GCRKSE04DZ158140 | 1GCRKSE04DZ162303 | 1GCRKSE04DZ150510 | 1GCRKSE04DZ134632 | 1GCRKSE04DZ147848 | 1GCRKSE04DZ180607 | 1GCRKSE04DZ172605 | 1GCRKSE04DZ182888 | 1GCRKSE04DZ174337 | 1GCRKSE04DZ108595 | 1GCRKSE04DZ175147 | 1GCRKSE04DZ109617 | 1GCRKSE04DZ198329; 1GCRKSE04DZ109262 | 1GCRKSE04DZ132234; 1GCRKSE04DZ196662; 1GCRKSE04DZ141998 | 1GCRKSE04DZ120827; 1GCRKSE04DZ188495 | 1GCRKSE04DZ197620 | 1GCRKSE04DZ112260; 1GCRKSE04DZ138650 | 1GCRKSE04DZ158879 | 1GCRKSE04DZ102196; 1GCRKSE04DZ179702; 1GCRKSE04DZ132542 | 1GCRKSE04DZ105003; 1GCRKSE04DZ184429 | 1GCRKSE04DZ143380; 1GCRKSE04DZ176444; 1GCRKSE04DZ178100

1GCRKSE04DZ154816 | 1GCRKSE04DZ123095; 1GCRKSE04DZ129799; 1GCRKSE04DZ197892 | 1GCRKSE04DZ176847 | 1GCRKSE04DZ132704 | 1GCRKSE04DZ193258; 1GCRKSE04DZ170241 | 1GCRKSE04DZ163466 | 1GCRKSE04DZ110878 | 1GCRKSE04DZ168117

1GCRKSE04DZ172281; 1GCRKSE04DZ161846; 1GCRKSE04DZ195947 | 1GCRKSE04DZ167968 |

1GCRKSE04DZ115739

| 1GCRKSE04DZ111139 | 1GCRKSE04DZ187489; 1GCRKSE04DZ106426 | 1GCRKSE04DZ170708 | 1GCRKSE04DZ178419; 1GCRKSE04DZ150779

1GCRKSE04DZ142309 | 1GCRKSE04DZ161488 | 1GCRKSE04DZ148983; 1GCRKSE04DZ180476; 1GCRKSE04DZ130726 | 1GCRKSE04DZ145131; 1GCRKSE04DZ137935 | 1GCRKSE04DZ115983 | 1GCRKSE04DZ199948 | 1GCRKSE04DZ146344 | 1GCRKSE04DZ191817 | 1GCRKSE04DZ158896; 1GCRKSE04DZ187850 | 1GCRKSE04DZ158851 | 1GCRKSE04DZ145713; 1GCRKSE04DZ125803 | 1GCRKSE04DZ134663; 1GCRKSE04DZ116776; 1GCRKSE04DZ111478 | 1GCRKSE04DZ151494 | 1GCRKSE04DZ159580 | 1GCRKSE04DZ171714 | 1GCRKSE04DZ186309; 1GCRKSE04DZ190795 | 1GCRKSE04DZ192014 | 1GCRKSE04DZ110606

1GCRKSE04DZ192952

1GCRKSE04DZ141841

1GCRKSE04DZ113506; 1GCRKSE04DZ105387 | 1GCRKSE04DZ117572; 1GCRKSE04DZ165363 | 1GCRKSE04DZ190571 | 1GCRKSE04DZ177271 | 1GCRKSE04DZ158607 | 1GCRKSE04DZ130919 | 1GCRKSE04DZ117300; 1GCRKSE04DZ163760; 1GCRKSE04DZ128121 | 1GCRKSE04DZ177237

1GCRKSE04DZ142911

| 1GCRKSE04DZ173754; 1GCRKSE04DZ176976; 1GCRKSE04DZ105258 | 1GCRKSE04DZ165122 | 1GCRKSE04DZ115496; 1GCRKSE04DZ175357 | 1GCRKSE04DZ198346 | 1GCRKSE04DZ114963; 1GCRKSE04DZ189565; 1GCRKSE04DZ167324 | 1GCRKSE04DZ141855 | 1GCRKSE04DZ172779; 1GCRKSE04DZ173978 | 1GCRKSE04DZ107348 | 1GCRKSE04DZ113375 | 1GCRKSE04DZ163211 | 1GCRKSE04DZ194040 | 1GCRKSE04DZ174709; 1GCRKSE04DZ172376 | 1GCRKSE04DZ118284 | 1GCRKSE04DZ101985 | 1GCRKSE04DZ185712 | 1GCRKSE04DZ108628 | 1GCRKSE04DZ187427

1GCRKSE04DZ178064 | 1GCRKSE04DZ162530 | 1GCRKSE04DZ156470

1GCRKSE04DZ104224 | 1GCRKSE04DZ106569 | 1GCRKSE04DZ121363 | 1GCRKSE04DZ112288 | 1GCRKSE04DZ155271; 1GCRKSE04DZ167520 | 1GCRKSE04DZ114168; 1GCRKSE04DZ148708 | 1GCRKSE04DZ157487 | 1GCRKSE04DZ193020 | 1GCRKSE04DZ105955; 1GCRKSE04DZ164844; 1GCRKSE04DZ156937; 1GCRKSE04DZ173995 | 1GCRKSE04DZ113019 | 1GCRKSE04DZ195379 | 1GCRKSE04DZ154198 | 1GCRKSE04DZ142116 | 1GCRKSE04DZ185659 | 1GCRKSE04DZ199786 | 1GCRKSE04DZ106040; 1GCRKSE04DZ182194 | 1GCRKSE04DZ166853 | 1GCRKSE04DZ171731 | 1GCRKSE04DZ176332

1GCRKSE04DZ173172; 1GCRKSE04DZ162480; 1GCRKSE04DZ181255; 1GCRKSE04DZ110993; 1GCRKSE04DZ147624 | 1GCRKSE04DZ141290; 1GCRKSE04DZ166514 | 1GCRKSE04DZ146120 | 1GCRKSE04DZ181529 | 1GCRKSE04DZ190585; 1GCRKSE04DZ184401

1GCRKSE04DZ181305 | 1GCRKSE04DZ166416 | 1GCRKSE04DZ166920; 1GCRKSE04DZ117734; 1GCRKSE04DZ120682 | 1GCRKSE04DZ142195 | 1GCRKSE04DZ164794 | 1GCRKSE04DZ130354 | 1GCRKSE04DZ129947 | 1GCRKSE04DZ198668 | 1GCRKSE04DZ193955

1GCRKSE04DZ176606 | 1GCRKSE04DZ167503; 1GCRKSE04DZ164715; 1GCRKSE04DZ136736 | 1GCRKSE04DZ110217; 1GCRKSE04DZ169347 | 1GCRKSE04DZ172569; 1GCRKSE04DZ196869 | 1GCRKSE04DZ192126 | 1GCRKSE04DZ176315 | 1GCRKSE04DZ177285; 1GCRKSE04DZ144724; 1GCRKSE04DZ130239; 1GCRKSE04DZ164004; 1GCRKSE04DZ193938 | 1GCRKSE04DZ137451;

1GCRKSE04DZ1603421GCRKSE04DZ158364 | 1GCRKSE04DZ120181 | 1GCRKSE04DZ133979 | 1GCRKSE04DZ108015; 1GCRKSE04DZ138633 | 1GCRKSE04DZ197021;

1GCRKSE04DZ142245

; 1GCRKSE04DZ191199 | 1GCRKSE04DZ180090 | 1GCRKSE04DZ179540; 1GCRKSE04DZ126241 | 1GCRKSE04DZ130936; 1GCRKSE04DZ190845; 1GCRKSE04DZ132900 | 1GCRKSE04DZ172264 | 1GCRKSE04DZ167162; 1GCRKSE04DZ120651

1GCRKSE04DZ173883 | 1GCRKSE04DZ187525 | 1GCRKSE04DZ116261; 1GCRKSE04DZ110461 | 1GCRKSE04DZ130290; 1GCRKSE04DZ165427 | 1GCRKSE04DZ108032 | 1GCRKSE04DZ123064

1GCRKSE04DZ115417 | 1GCRKSE04DZ190974 | 1GCRKSE04DZ148255; 1GCRKSE04DZ131696 | 1GCRKSE04DZ115448 | 1GCRKSE04DZ182759 | 1GCRKSE04DZ195477; 1GCRKSE04DZ153388 | 1GCRKSE04DZ123534 | 1GCRKSE04DZ162544 |

1GCRKSE04DZ118124

; 1GCRKSE04DZ145775; 1GCRKSE04DZ130581 | 1GCRKSE04DZ179361 | 1GCRKSE04DZ113456; 1GCRKSE04DZ103848 | 1GCRKSE04DZ132976 | 1GCRKSE04DZ146098 | 1GCRKSE04DZ134758 | 1GCRKSE04DZ199920 | 1GCRKSE04DZ165752; 1GCRKSE04DZ140172; 1GCRKSE04DZ102392; 1GCRKSE04DZ109228; 1GCRKSE04DZ147042 | 1GCRKSE04DZ170921 | 1GCRKSE04DZ117071 | 1GCRKSE04DZ162060 | 1GCRKSE04DZ184964; 1GCRKSE04DZ182924 | 1GCRKSE04DZ114638 | 1GCRKSE04DZ133304 | 1GCRKSE04DZ129513 | 1GCRKSE04DZ180283 | 1GCRKSE04DZ183328

1GCRKSE04DZ197150 | 1GCRKSE04DZ147235 | 1GCRKSE04DZ186326 | 1GCRKSE04DZ167453 | 1GCRKSE04DZ134792; 1GCRKSE04DZ139734; 1GCRKSE04DZ166917 | 1GCRKSE04DZ181952 | 1GCRKSE04DZ179537 | 1GCRKSE04DZ157456 | 1GCRKSE04DZ186553; 1GCRKSE04DZ179991; 1GCRKSE04DZ178470; 1GCRKSE04DZ172331 | 1GCRKSE04DZ135425 | 1GCRKSE04DZ174306 | 1GCRKSE04DZ112677; 1GCRKSE04DZ161474; 1GCRKSE04DZ199111 | 1GCRKSE04DZ135120; 1GCRKSE04DZ174614; 1GCRKSE04DZ144478; 1GCRKSE04DZ147123 | 1GCRKSE04DZ149843 | 1GCRKSE04DZ119838; 1GCRKSE04DZ167128 | 1GCRKSE04DZ115451 | 1GCRKSE04DZ168344

1GCRKSE04DZ121430

1GCRKSE04DZ197570 | 1GCRKSE04DZ149079

1GCRKSE04DZ182874 | 1GCRKSE04DZ123114 | 1GCRKSE04DZ120911 | 1GCRKSE04DZ156582 | 1GCRKSE04DZ135327

1GCRKSE04DZ196337; 1GCRKSE04DZ125770 | 1GCRKSE04DZ119144; 1GCRKSE04DZ146411 | 1GCRKSE04DZ135098 | 1GCRKSE04DZ185371 | 1GCRKSE04DZ194149 | 1GCRKSE04DZ137112; 1GCRKSE04DZ187539 | 1GCRKSE04DZ146618 | 1GCRKSE04DZ155075 | 1GCRKSE04DZ120990 | 1GCRKSE04DZ119631 | 1GCRKSE04DZ183586 | 1GCRKSE04DZ125123; 1GCRKSE04DZ191011 | 1GCRKSE04DZ170658 | 1GCRKSE04DZ155027 | 1GCRKSE04DZ192501 | 1GCRKSE04DZ193356 | 1GCRKSE04DZ176007 | 1GCRKSE04DZ141631

1GCRKSE04DZ144836 | 1GCRKSE04DZ101033 | 1GCRKSE04DZ125834 | 1GCRKSE04DZ176458 | 1GCRKSE04DZ199271; 1GCRKSE04DZ117233; 1GCRKSE04DZ110167; 1GCRKSE04DZ182678 | 1GCRKSE04DZ144951 | 1GCRKSE04DZ138762 | 1GCRKSE04DZ185919; 1GCRKSE04DZ114512 | 1GCRKSE04DZ169963 | 1GCRKSE04DZ185158 | 1GCRKSE04DZ147672; 1GCRKSE04DZ104630 | 1GCRKSE04DZ196158 | 1GCRKSE04DZ148269 | 1GCRKSE04DZ155724 | 1GCRKSE04DZ152726 | 1GCRKSE04DZ193549; 1GCRKSE04DZ114431; 1GCRKSE04DZ196841 | 1GCRKSE04DZ127244; 1GCRKSE04DZ104174 | 1GCRKSE04DZ102277 | 1GCRKSE04DZ105938 | 1GCRKSE04DZ114509; 1GCRKSE04DZ175603; 1GCRKSE04DZ117006 | 1GCRKSE04DZ195592 | 1GCRKSE04DZ191946 | 1GCRKSE04DZ199125 | 1GCRKSE04DZ140592; 1GCRKSE04DZ113442 | 1GCRKSE04DZ169848 | 1GCRKSE04DZ120391

1GCRKSE04DZ120245; 1GCRKSE04DZ145355 | 1GCRKSE04DZ196077 | 1GCRKSE04DZ141967; 1GCRKSE04DZ140611 | 1GCRKSE04DZ181241 | 1GCRKSE04DZ168747 | 1GCRKSE04DZ110802; 1GCRKSE04DZ151303 | 1GCRKSE04DZ184169 | 1GCRKSE04DZ114266

1GCRKSE04DZ119564 | 1GCRKSE04DZ183037; 1GCRKSE04DZ110539 | 1GCRKSE04DZ139040; 1GCRKSE04DZ120231; 1GCRKSE04DZ136042; 1GCRKSE04DZ119922; 1GCRKSE04DZ191042 | 1GCRKSE04DZ156677 | 1GCRKSE04DZ132427

1GCRKSE04DZ181949; 1GCRKSE04DZ121346 | 1GCRKSE04DZ117393

1GCRKSE04DZ162785 | 1GCRKSE04DZ143816 | 1GCRKSE04DZ133187 | 1GCRKSE04DZ162432; 1GCRKSE04DZ153679 | 1GCRKSE04DZ141628 | 1GCRKSE04DZ124473; 1GCRKSE04DZ143539 | 1GCRKSE04DZ196547 | 1GCRKSE04DZ158820; 1GCRKSE04DZ127180 | 1GCRKSE04DZ124652; 1GCRKSE04DZ163192 | 1GCRKSE04DZ181322 | 1GCRKSE04DZ197603; 1GCRKSE04DZ140415 | 1GCRKSE04DZ172023

1GCRKSE04DZ186133

1GCRKSE04DZ178324; 1GCRKSE04DZ148627 | 1GCRKSE04DZ133268 | 1GCRKSE04DZ165685 | 1GCRKSE04DZ164620; 1GCRKSE04DZ111528 | 1GCRKSE04DZ196595 | 1GCRKSE04DZ154041 | 1GCRKSE04DZ179070; 1GCRKSE04DZ132010

1GCRKSE04DZ154542 | 1GCRKSE04DZ196225 | 1GCRKSE04DZ177139; 1GCRKSE04DZ163158 | 1GCRKSE04DZ194023; 1GCRKSE04DZ128832; 1GCRKSE04DZ100111 | 1GCRKSE04DZ115806 | 1GCRKSE04DZ131018

1GCRKSE04DZ175309; 1GCRKSE04DZ190344; 1GCRKSE04DZ161152; 1GCRKSE04DZ145078; 1GCRKSE04DZ184639;

1GCRKSE04DZ136218

; 1GCRKSE04DZ117555 | 1GCRKSE04DZ175472; 1GCRKSE04DZ170997; 1GCRKSE04DZ137076; 1GCRKSE04DZ171339

1GCRKSE04DZ130080 | 1GCRKSE04DZ199335; 1GCRKSE04DZ191218; 1GCRKSE04DZ184463; 1GCRKSE04DZ187167

1GCRKSE04DZ171437; 1GCRKSE04DZ140298 |

1GCRKSE04DZ149115

| 1GCRKSE04DZ126918 |

1GCRKSE04DZ121556

| 1GCRKSE04DZ136896 | 1GCRKSE04DZ174015; 1GCRKSE04DZ126109 | 1GCRKSE04DZ164942; 1GCRKSE04DZ136672 | 1GCRKSE04DZ127468 | 1GCRKSE04DZ189081 | 1GCRKSE04DZ154587; 1GCRKSE04DZ125994; 1GCRKSE04DZ175665 | 1GCRKSE04DZ101064; 1GCRKSE04DZ129334 | 1GCRKSE04DZ148644; 1GCRKSE04DZ138597; 1GCRKSE04DZ138647 | 1GCRKSE04DZ169672 | 1GCRKSE04DZ168800 | 1GCRKSE04DZ196290; 1GCRKSE04DZ175164; 1GCRKSE04DZ170353; 1GCRKSE04DZ153584 | 1GCRKSE04DZ178792 | 1GCRKSE04DZ164665 | 1GCRKSE04DZ156226

1GCRKSE04DZ109021; 1GCRKSE04DZ105521; 1GCRKSE04DZ197830; 1GCRKSE04DZ141080 | 1GCRKSE04DZ160311 | 1GCRKSE04DZ109911; 1GCRKSE04DZ137529; 1GCRKSE04DZ102926 |

1GCRKSE04DZ170515

; 1GCRKSE04DZ166660 | 1GCRKSE04DZ115420

1GCRKSE04DZ104353; 1GCRKSE04DZ141791 | 1GCRKSE04DZ156940; 1GCRKSE04DZ183281; 1GCRKSE04DZ147249; 1GCRKSE04DZ153598; 1GCRKSE04DZ130600 | 1GCRKSE04DZ117376; 1GCRKSE04DZ163841 | 1GCRKSE04DZ160020 | 1GCRKSE04DZ181496; 1GCRKSE04DZ140527 | 1GCRKSE04DZ131505; 1GCRKSE04DZ189923 | 1GCRKSE04DZ168067 | 1GCRKSE04DZ118852; 1GCRKSE04DZ172622 | 1GCRKSE04DZ166884; 1GCRKSE04DZ109438 | 1GCRKSE04DZ176525; 1GCRKSE04DZ169624 | 1GCRKSE04DZ163676; 1GCRKSE04DZ119189; 1GCRKSE04DZ103249 | 1GCRKSE04DZ162978 | 1GCRKSE04DZ151155; 1GCRKSE04DZ129494 | 1GCRKSE04DZ116826; 1GCRKSE04DZ101615; 1GCRKSE04DZ178453 | 1GCRKSE04DZ152662; 1GCRKSE04DZ127471 | 1GCRKSE04DZ128541 | 1GCRKSE04DZ153133 | 1GCRKSE04DZ125526 | 1GCRKSE04DZ185760 | 1GCRKSE04DZ195351; 1GCRKSE04DZ131343; 1GCRKSE04DZ115000 | 1GCRKSE04DZ115126 | 1GCRKSE04DZ187721 | 1GCRKSE04DZ185533

1GCRKSE04DZ111433; 1GCRKSE04DZ183734 | 1GCRKSE04DZ194054 | 1GCRKSE04DZ198007 | 1GCRKSE04DZ129575; 1GCRKSE04DZ130368; 1GCRKSE04DZ144335; 1GCRKSE04DZ124280; 1GCRKSE04DZ186617; 1GCRKSE04DZ103199 | 1GCRKSE04DZ110511 | 1GCRKSE04DZ143847 | 1GCRKSE04DZ147462; 1GCRKSE04DZ186150 | 1GCRKSE04DZ116695 | 1GCRKSE04DZ140396 | 1GCRKSE04DZ144805; 1GCRKSE04DZ180980 | 1GCRKSE04DZ189842 | 1GCRKSE04DZ175973; 1GCRKSE04DZ120956 | 1GCRKSE04DZ133769; 1GCRKSE04DZ130757; 1GCRKSE04DZ113828; 1GCRKSE04DZ150085 | 1GCRKSE04DZ161894; 1GCRKSE04DZ134209 | 1GCRKSE04DZ190313

1GCRKSE04DZ174113 | 1GCRKSE04DZ151401; 1GCRKSE04DZ144299; 1GCRKSE04DZ155299 | 1GCRKSE04DZ146179 | 1GCRKSE04DZ114199 | 1GCRKSE04DZ149227 | 1GCRKSE04DZ143900; 1GCRKSE04DZ194295; 1GCRKSE04DZ179148 | 1GCRKSE04DZ144092 | 1GCRKSE04DZ174550 | 1GCRKSE04DZ113831; 1GCRKSE04DZ197990; 1GCRKSE04DZ193907; 1GCRKSE04DZ177741; 1GCRKSE04DZ103803; 1GCRKSE04DZ163063; 1GCRKSE04DZ165203 | 1GCRKSE04DZ113473; 1GCRKSE04DZ187928 | 1GCRKSE04DZ193373 | 1GCRKSE04DZ108225; 1GCRKSE04DZ127499; 1GCRKSE04DZ152774 | 1GCRKSE04DZ166061; 1GCRKSE04DZ115501 | 1GCRKSE04DZ147106; 1GCRKSE04DZ197181 | 1GCRKSE04DZ132217 | 1GCRKSE04DZ137501; 1GCRKSE04DZ141371 | 1GCRKSE04DZ100481; 1GCRKSE04DZ178811; 1GCRKSE04DZ180672 | 1GCRKSE04DZ138583 | 1GCRKSE04DZ199805 | 1GCRKSE04DZ138423 | 1GCRKSE04DZ114025 | 1GCRKSE04DZ156629 | 1GCRKSE04DZ151320 | 1GCRKSE04DZ133867; 1GCRKSE04DZ133481 | 1GCRKSE04DZ117829; 1GCRKSE04DZ150555 | 1GCRKSE04DZ153228 | 1GCRKSE04DZ126546; 1GCRKSE04DZ137286 | 1GCRKSE04DZ126059

1GCRKSE04DZ142388; 1GCRKSE04DZ115790 | 1GCRKSE04DZ118754 | 1GCRKSE04DZ147798 | 1GCRKSE04DZ153830 | 1GCRKSE04DZ178646 | 1GCRKSE04DZ120536; 1GCRKSE04DZ191705

1GCRKSE04DZ130130 | 1GCRKSE04DZ148515 | 1GCRKSE04DZ104014 | 1GCRKSE04DZ169896; 1GCRKSE04DZ101176 | 1GCRKSE04DZ114560 | 1GCRKSE04DZ178016; 1GCRKSE04DZ100786 | 1GCRKSE04DZ168974

1GCRKSE04DZ132962; 1GCRKSE04DZ183376 | 1GCRKSE04DZ150717 | 1GCRKSE04DZ169901; 1GCRKSE04DZ139796 | 1GCRKSE04DZ117779; 1GCRKSE04DZ181143 | 1GCRKSE04DZ161605; 1GCRKSE04DZ160759; 1GCRKSE04DZ107575 | 1GCRKSE04DZ101422

1GCRKSE04DZ198167; 1GCRKSE04DZ167551 | 1GCRKSE04DZ183345; 1GCRKSE04DZ138924

1GCRKSE04DZ169378; 1GCRKSE04DZ182891 | 1GCRKSE04DZ176055 | 1GCRKSE04DZ180168; 1GCRKSE04DZ115837; 1GCRKSE04DZ168537 | 1GCRKSE04DZ180509; 1GCRKSE04DZ129527 | 1GCRKSE04DZ174452 | 1GCRKSE04DZ127891 | 1GCRKSE04DZ189968; 1GCRKSE04DZ139166 | 1GCRKSE04DZ165721 | 1GCRKSE04DZ103302; 1GCRKSE04DZ159790; 1GCRKSE04DZ166643 | 1GCRKSE04DZ172751

1GCRKSE04DZ171597 | 1GCRKSE04DZ148210 | 1GCRKSE04DZ195897 | 1GCRKSE04DZ195740; 1GCRKSE04DZ141662 | 1GCRKSE04DZ184902 | 1GCRKSE04DZ188058 | 1GCRKSE04DZ106989

1GCRKSE04DZ184981; 1GCRKSE04DZ198413; 1GCRKSE04DZ192904 | 1GCRKSE04DZ154931 | 1GCRKSE04DZ127681; 1GCRKSE04DZ135571

1GCRKSE04DZ149356; 1GCRKSE04DZ191848 | 1GCRKSE04DZ196631 | 1GCRKSE04DZ194572 | 1GCRKSE04DZ107219; 1GCRKSE04DZ136901; 1GCRKSE04DZ181272 | 1GCRKSE04DZ148871; 1GCRKSE04DZ177058; 1GCRKSE04DZ166996; 1GCRKSE04DZ197925 | 1GCRKSE04DZ163273 | 1GCRKSE04DZ119869; 1GCRKSE04DZ109908 | 1GCRKSE04DZ136753; 1GCRKSE04DZ191512; 1GCRKSE04DZ187380; 1GCRKSE04DZ156212; 1GCRKSE04DZ134260 | 1GCRKSE04DZ156632; 1GCRKSE04DZ183930; 1GCRKSE04DZ102960 | 1GCRKSE04DZ107091; 1GCRKSE04DZ170420 | 1GCRKSE04DZ113487 | 1GCRKSE04DZ162737; 1GCRKSE04DZ195365 | 1GCRKSE04DZ100092; 1GCRKSE04DZ141810; 1GCRKSE04DZ152757 | 1GCRKSE04DZ194314 | 1GCRKSE04DZ122397 | 1GCRKSE04DZ108693 | 1GCRKSE04DZ195138 | 1GCRKSE04DZ116244 | 1GCRKSE04DZ102179; 1GCRKSE04DZ105826 | 1GCRKSE04DZ177710 | 1GCRKSE04DZ146117 | 1GCRKSE04DZ103137 | 1GCRKSE04DZ102120 | 1GCRKSE04DZ180185 | 1GCRKSE04DZ124019 | 1GCRKSE04DZ101369

1GCRKSE04DZ117278; 1GCRKSE04DZ140804 | 1GCRKSE04DZ175245 | 1GCRKSE04DZ125137 | 1GCRKSE04DZ188951

1GCRKSE04DZ185497 | 1GCRKSE04DZ134677; 1GCRKSE04DZ134629 | 1GCRKSE04DZ150619

1GCRKSE04DZ170479; 1GCRKSE04DZ175648; 1GCRKSE04DZ132833 | 1GCRKSE04DZ130127; 1GCRKSE04DZ100299; 1GCRKSE04DZ199254 | 1GCRKSE04DZ142620; 1GCRKSE04DZ138938 | 1GCRKSE04DZ183491; 1GCRKSE04DZ182762

1GCRKSE04DZ146067; 1GCRKSE04DZ142374 | 1GCRKSE04DZ135411 | 1GCRKSE04DZ162365 | 1GCRKSE04DZ180204 | 1GCRKSE04DZ167078 | 1GCRKSE04DZ106474; 1GCRKSE04DZ106149 | 1GCRKSE04DZ108175 | 1GCRKSE04DZ165847

1GCRKSE04DZ109133 | 1GCRKSE04DZ151589 | 1GCRKSE04DZ181871; 1GCRKSE04DZ134503; 1GCRKSE04DZ174239 | 1GCRKSE04DZ173267 |

1GCRKSE04DZ1236631GCRKSE04DZ132797; 1GCRKSE04DZ164939; 1GCRKSE04DZ129656 | 1GCRKSE04DZ115174 | 1GCRKSE04DZ136509 | 1GCRKSE04DZ137949; 1GCRKSE04DZ114946 | 1GCRKSE04DZ123811; 1GCRKSE04DZ107334 | 1GCRKSE04DZ126739 | 1GCRKSE04DZ139801 | 1GCRKSE04DZ110430 | 1GCRKSE04DZ178260; 1GCRKSE04DZ116406 | 1GCRKSE04DZ170692; 1GCRKSE04DZ128751 | 1GCRKSE04DZ133626 | 1GCRKSE04DZ116180; 1GCRKSE04DZ188237 | 1GCRKSE04DZ150636 | 1GCRKSE04DZ194832; 1GCRKSE04DZ111366 | 1GCRKSE04DZ168196; 1GCRKSE04DZ136364; 1GCRKSE04DZ152466; 1GCRKSE04DZ112016 | 1GCRKSE04DZ111707; 1GCRKSE04DZ108760

1GCRKSE04DZ111674 | 1GCRKSE04DZ140642 | 1GCRKSE04DZ119807; 1GCRKSE04DZ103588 |

1GCRKSE04DZ184236

| 1GCRKSE04DZ102134; 1GCRKSE04DZ100304

1GCRKSE04DZ126823; 1GCRKSE04DZ123484 | 1GCRKSE04DZ157022

1GCRKSE04DZ130256; 1GCRKSE04DZ179182; 1GCRKSE04DZ187220 | 1GCRKSE04DZ165945

1GCRKSE04DZ154427 | 1GCRKSE04DZ147915 | 1GCRKSE04DZ179778; 1GCRKSE04DZ199982 | 1GCRKSE04DZ151625 | 1GCRKSE04DZ150068

1GCRKSE04DZ190909 | 1GCRKSE04DZ143136; 1GCRKSE04DZ160597

1GCRKSE04DZ182938; 1GCRKSE04DZ151186; 1GCRKSE04DZ146070; 1GCRKSE04DZ134789; 1GCRKSE04DZ138972 | 1GCRKSE04DZ119516 | 1GCRKSE04DZ185323 | 1GCRKSE04DZ143279 | 1GCRKSE04DZ174497 | 1GCRKSE04DZ165783 | 1GCRKSE04DZ171289 | 1GCRKSE04DZ100853 | 1GCRKSE04DZ154105 | 1GCRKSE04DZ147834 | 1GCRKSE04DZ156405; 1GCRKSE04DZ131066 | 1GCRKSE04DZ105552 | 1GCRKSE04DZ169140 | 1GCRKSE04DZ160017; 1GCRKSE04DZ148188; 1GCRKSE04DZ123632 | 1GCRKSE04DZ155996 | 1GCRKSE04DZ186181 | 1GCRKSE04DZ175391 | 1GCRKSE04DZ106829; 1GCRKSE04DZ166674; 1GCRKSE04DZ101663 | 1GCRKSE04DZ119547; 1GCRKSE04DZ162916; 1GCRKSE04DZ132332 | 1GCRKSE04DZ161703; 1GCRKSE04DZ198539 | 1GCRKSE04DZ124425

1GCRKSE04DZ111271; 1GCRKSE04DZ145789 | 1GCRKSE04DZ121444; 1GCRKSE04DZ100464 | 1GCRKSE04DZ109195; 1GCRKSE04DZ104434 | 1GCRKSE04DZ180381 | 1GCRKSE04DZ148918; 1GCRKSE04DZ195253 | 1GCRKSE04DZ108337 | 1GCRKSE04DZ163631 | 1GCRKSE04DZ196452; 1GCRKSE04DZ142696 | 1GCRKSE04DZ142939; 1GCRKSE04DZ136543; 1GCRKSE04DZ117846; 1GCRKSE04DZ119242 | 1GCRKSE04DZ194586; 1GCRKSE04DZ134307; 1GCRKSE04DZ162799 | 1GCRKSE04DZ109049 | 1GCRKSE04DZ175729 | 1GCRKSE04DZ146165 | 1GCRKSE04DZ163869 | 1GCRKSE04DZ147493 | 1GCRKSE04DZ144772;
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRKSE04DZ1.
1GCRKSE04DZ164245

1GCRKSE04DZ178968; 1GCRKSE04DZ124604 | 1GCRKSE04DZ189517 | 1GCRKSE04DZ125672

1GCRKSE04DZ105972 | 1GCRKSE04DZ199092 | 1GCRKSE04DZ168814 | 1GCRKSE04DZ107916 | 1GCRKSE04DZ148191 | 1GCRKSE04DZ119998 | 1GCRKSE04DZ176248 | 1GCRKSE04DZ178730 | 1GCRKSE04DZ105857 | 1GCRKSE04DZ101050; 1GCRKSE04DZ104756; 1GCRKSE04DZ189372; 1GCRKSE04DZ131598; 1GCRKSE04DZ146599 | 1GCRKSE04DZ174743 |

1GCRKSE04DZ182583

| 1GCRKSE04DZ146005 | 1GCRKSE04DZ197777; 1GCRKSE04DZ197780 | 1GCRKSE04DZ153939; 1GCRKSE04DZ113229 | 1GCRKSE04DZ148272 | 1GCRKSE04DZ155965 | 1GCRKSE04DZ157053; 1GCRKSE04DZ157361; 1GCRKSE04DZ173348 | 1GCRKSE04DZ103879 | 1GCRKSE04DZ111755; 1GCRKSE04DZ192577 | 1GCRKSE04DZ122996 | 1GCRKSE04DZ113344 | 1GCRKSE04DZ136400 | 1GCRKSE04DZ105714; 1GCRKSE04DZ118155 | 1GCRKSE04DZ196984 | 1GCRKSE04DZ186469; 1GCRKSE04DZ186343

1GCRKSE04DZ199478; 1GCRKSE04DZ100562; 1GCRKSE04DZ183846 | 1GCRKSE04DZ134906 | 1GCRKSE04DZ168019 | 1GCRKSE04DZ182986; 1GCRKSE04DZ109861; 1GCRKSE04DZ168960 | 1GCRKSE04DZ185984 | 1GCRKSE04DZ126515; 1GCRKSE04DZ114378 | 1GCRKSE04DZ121914 | 1GCRKSE04DZ125381 | 1GCRKSE04DZ147722; 1GCRKSE04DZ123968 | 1GCRKSE04DZ128202 | 1GCRKSE04DZ152743 | 1GCRKSE04DZ108094 | 1GCRKSE04DZ111870 | 1GCRKSE04DZ133528

1GCRKSE04DZ184477 | 1GCRKSE04DZ131844 | 1GCRKSE04DZ110928 | 1GCRKSE04DZ161149 | 1GCRKSE04DZ144061 | 1GCRKSE04DZ179862 | 1GCRKSE04DZ198685 | 1GCRKSE04DZ162849 | 1GCRKSE04DZ191896; 1GCRKSE04DZ154508; 1GCRKSE04DZ190229 | 1GCRKSE04DZ190019 | 1GCRKSE04DZ130435 | 1GCRKSE04DZ198878 | 1GCRKSE04DZ153410 | 1GCRKSE04DZ153990; 1GCRKSE04DZ173494 | 1GCRKSE04DZ161040; 1GCRKSE04DZ158235; 1GCRKSE04DZ148434

1GCRKSE04DZ189632; 1GCRKSE04DZ154153 | 1GCRKSE04DZ160941; 1GCRKSE04DZ136459; 1GCRKSE04DZ131519;

1GCRKSE04DZ185578

| 1GCRKSE04DZ118558; 1GCRKSE04DZ173074 | 1GCRKSE04DZ199609 | 1GCRKSE04DZ151530 | 1GCRKSE04DZ163709; 1GCRKSE04DZ105566 | 1GCRKSE04DZ147395 | 1GCRKSE04DZ148546; 1GCRKSE04DZ146103 | 1GCRKSE04DZ149907 | 1GCRKSE04DZ159224 | 1GCRKSE04DZ122125; 1GCRKSE04DZ142648 | 1GCRKSE04DZ185662 | 1GCRKSE04DZ170756; 1GCRKSE04DZ189453 | 1GCRKSE04DZ187007 | 1GCRKSE04DZ135361 | 1GCRKSE04DZ181448 | 1GCRKSE04DZ104272 | 1GCRKSE04DZ135831 | 1GCRKSE04DZ199707 | 1GCRKSE04DZ111996 | 1GCRKSE04DZ100934 | 1GCRKSE04DZ129317 | 1GCRKSE04DZ138020 | 1GCRKSE04DZ145856 | 1GCRKSE04DZ190215 | 1GCRKSE04DZ191963; 1GCRKSE04DZ111142 | 1GCRKSE04DZ115658 | 1GCRKSE04DZ187668 | 1GCRKSE04DZ102246 | 1GCRKSE04DZ120746 | 1GCRKSE04DZ145937 | 1GCRKSE04DZ181854

1GCRKSE04DZ164925

1GCRKSE04DZ194717; 1GCRKSE04DZ149101 | 1GCRKSE04DZ100352 | 1GCRKSE04DZ167260 | 1GCRKSE04DZ130791 | 1GCRKSE04DZ183569; 1GCRKSE04DZ192482 | 1GCRKSE04DZ181420; 1GCRKSE04DZ195222 | 1GCRKSE04DZ149891 | 1GCRKSE04DZ169512 | 1GCRKSE04DZ116762 | 1GCRKSE04DZ118690; 1GCRKSE04DZ144674 | 1GCRKSE04DZ123758 | 1GCRKSE04DZ148711 | 1GCRKSE04DZ146702; 1GCRKSE04DZ134498; 1GCRKSE04DZ191770 | 1GCRKSE04DZ113733 | 1GCRKSE04DZ159692 | 1GCRKSE04DZ151107

1GCRKSE04DZ196080 | 1GCRKSE04DZ103073

1GCRKSE04DZ138390 | 1GCRKSE04DZ159286; 1GCRKSE04DZ154136; 1GCRKSE04DZ134095 | 1GCRKSE04DZ176041 | 1GCRKSE04DZ135375 | 1GCRKSE04DZ158512; 1GCRKSE04DZ160079 | 1GCRKSE04DZ172409 | 1GCRKSE04DZ198427

1GCRKSE04DZ103932; 1GCRKSE04DZ156548 | 1GCRKSE04DZ198802; 1GCRKSE04DZ197567 | 1GCRKSE04DZ194877 | 1GCRKSE04DZ145260 | 1GCRKSE04DZ149552 | 1GCRKSE04DZ150426; 1GCRKSE04DZ107589

1GCRKSE04DZ140639 | 1GCRKSE04DZ168120 | 1GCRKSE04DZ199495; 1GCRKSE04DZ195382 | 1GCRKSE04DZ115935; 1GCRKSE04DZ132928 | 1GCRKSE04DZ103641; 1GCRKSE04DZ122870 | 1GCRKSE04DZ181076; 1GCRKSE04DZ108807 | 1GCRKSE04DZ125512 | 1GCRKSE04DZ159451 | 1GCRKSE04DZ180154; 1GCRKSE04DZ169588 | 1GCRKSE04DZ130399; 1GCRKSE04DZ152869 | 1GCRKSE04DZ159191; 1GCRKSE04DZ193826; 1GCRKSE04DZ118141 | 1GCRKSE04DZ175956

1GCRKSE04DZ122917; 1GCRKSE04DZ110525; 1GCRKSE04DZ133836; 1GCRKSE04DZ150491 | 1GCRKSE04DZ126143 | 1GCRKSE04DZ184432 | 1GCRKSE04DZ161331 | 1GCRKSE04DZ172443; 1GCRKSE04DZ132251;

1GCRKSE04DZ152855

; 1GCRKSE04DZ159501 | 1GCRKSE04DZ181918 | 1GCRKSE04DZ160048 | 1GCRKSE04DZ128877 | 1GCRKSE04DZ119614 | 1GCRKSE04DZ195141; 1GCRKSE04DZ139703 | 1GCRKSE04DZ107317; 1GCRKSE04DZ185869 | 1GCRKSE04DZ159367 | 1GCRKSE04DZ124859

1GCRKSE04DZ107107 | 1GCRKSE04DZ192613; 1GCRKSE04DZ133464 | 1GCRKSE04DZ162172 | 1GCRKSE04DZ167372; 1GCRKSE04DZ172815; 1GCRKSE04DZ163791; 1GCRKSE04DZ140155 | 1GCRKSE04DZ171468 | 1GCRKSE04DZ129222; 1GCRKSE04DZ186262; 1GCRKSE04DZ100660 | 1GCRKSE04DZ134324 | 1GCRKSE04DZ107480; 1GCRKSE04DZ177688 | 1GCRKSE04DZ118057 |

1GCRKSE04DZ110265

| 1GCRKSE04DZ102859

1GCRKSE04DZ179439 | 1GCRKSE04DZ192806 | 1GCRKSE04DZ165539 | 1GCRKSE04DZ171762; 1GCRKSE04DZ193552 | 1GCRKSE04DZ112887; 1GCRKSE04DZ148238 | 1GCRKSE04DZ139880 | 1GCRKSE04DZ180364; 1GCRKSE04DZ146439 | 1GCRKSE04DZ113005 | 1GCRKSE04DZ179974; 1GCRKSE04DZ142021; 1GCRKSE04DZ186312 | 1GCRKSE04DZ188044 | 1GCRKSE04DZ165007; 1GCRKSE04DZ195673 | 1GCRKSE04DZ131813; 1GCRKSE04DZ119015; 1GCRKSE04DZ185516; 1GCRKSE04DZ172538; 1GCRKSE04DZ105678; 1GCRKSE04DZ179120; 1GCRKSE04DZ129771 | 1GCRKSE04DZ137370

1GCRKSE04DZ104093 | 1GCRKSE04DZ140818 | 1GCRKSE04DZ104157; 1GCRKSE04DZ195401 | 1GCRKSE04DZ185001

1GCRKSE04DZ142956 | 1GCRKSE04DZ129012 | 1GCRKSE04DZ184026 | 1GCRKSE04DZ179618; 1GCRKSE04DZ150958 | 1GCRKSE04DZ110797 | 1GCRKSE04DZ153634 |

1GCRKSE04DZ192899

; 1GCRKSE04DZ165217 | 1GCRKSE04DZ166531 | 1GCRKSE04DZ198637 | 1GCRKSE04DZ190862 | 1GCRKSE04DZ114798; 1GCRKSE04DZ132055; 1GCRKSE04DZ109875 | 1GCRKSE04DZ181479; 1GCRKSE04DZ173771; 1GCRKSE04DZ162673; 1GCRKSE04DZ164374 | 1GCRKSE04DZ121976

1GCRKSE04DZ198850; 1GCRKSE04DZ136090; 1GCRKSE04DZ140401; 1GCRKSE04DZ106197 | 1GCRKSE04DZ172149

1GCRKSE04DZ114896 | 1GCRKSE04DZ180719; 1GCRKSE04DZ121685 | 1GCRKSE04DZ105101; 1GCRKSE04DZ107527 | 1GCRKSE04DZ199397; 1GCRKSE04DZ143265 | 1GCRKSE04DZ145453 | 1GCRKSE04DZ182129 | 1GCRKSE04DZ164231; 1GCRKSE04DZ126868 |

1GCRKSE04DZ143007

| 1GCRKSE04DZ145694 | 1GCRKSE04DZ101467 | 1GCRKSE04DZ110119; 1GCRKSE04DZ117751; 1GCRKSE04DZ195804 | 1GCRKSE04DZ154878 | 1GCRKSE04DZ159143; 1GCRKSE04DZ153570 | 1GCRKSE04DZ193213; 1GCRKSE04DZ106247 | 1GCRKSE04DZ170434 | 1GCRKSE04DZ184978 | 1GCRKSE04DZ112551 | 1GCRKSE04DZ161233 | 1GCRKSE04DZ101372 | 1GCRKSE04DZ177061 | 1GCRKSE04DZ136977; 1GCRKSE04DZ148966; 1GCRKSE04DZ173012 | 1GCRKSE04DZ151172 | 1GCRKSE04DZ169946 | 1GCRKSE04DZ171664; 1GCRKSE04DZ107365 | 1GCRKSE04DZ184804; 1GCRKSE04DZ128071 | 1GCRKSE04DZ116714; 1GCRKSE04DZ194118 | 1GCRKSE04DZ181997 | 1GCRKSE04DZ103025 | 1GCRKSE04DZ108578; 1GCRKSE04DZ130404; 1GCRKSE04DZ100612; 1GCRKSE04DZ166870 | 1GCRKSE04DZ149020 | 1GCRKSE04DZ191459; 1GCRKSE04DZ148398 | 1GCRKSE04DZ195396 | 1GCRKSE04DZ110900 | 1GCRKSE04DZ137210 | 1GCRKSE04DZ153424 | 1GCRKSE04DZ181966; 1GCRKSE04DZ152631 | 1GCRKSE04DZ146960 | 1GCRKSE04DZ113294 | 1GCRKSE04DZ158624; 1GCRKSE04DZ183118 | 1GCRKSE04DZ195091; 1GCRKSE04DZ115160 | 1GCRKSE04DZ175276

1GCRKSE04DZ157389

1GCRKSE04DZ179442 | 1GCRKSE04DZ137398 | 1GCRKSE04DZ103090; 1GCRKSE04DZ125056 | 1GCRKSE04DZ128801 | 1GCRKSE04DZ115403 | 1GCRKSE04DZ143444 | 1GCRKSE04DZ123579 | 1GCRKSE04DZ139443; 1GCRKSE04DZ141757

1GCRKSE04DZ118902; 1GCRKSE04DZ137269; 1GCRKSE04DZ163015 | 1GCRKSE04DZ142441; 1GCRKSE04DZ189548; 1GCRKSE04DZ180221; 1GCRKSE04DZ100884; 1GCRKSE04DZ138602; 1GCRKSE04DZ141256 | 1GCRKSE04DZ171020 | 1GCRKSE04DZ110962 | 1GCRKSE04DZ169428 | 1GCRKSE04DZ171132 | 1GCRKSE04DZ109682 | 1GCRKSE04DZ139457

1GCRKSE04DZ180705 | 1GCRKSE04DZ139118 | 1GCRKSE04DZ179795 | 1GCRKSE04DZ148319 | 1GCRKSE04DZ155285 | 1GCRKSE04DZ178579

1GCRKSE04DZ175083; 1GCRKSE04DZ152712; 1GCRKSE04DZ137322

1GCRKSE04DZ100206; 1GCRKSE04DZ108371; 1GCRKSE04DZ154606; 1GCRKSE04DZ129477 | 1GCRKSE04DZ122724 | 1GCRKSE04DZ176654 | 1GCRKSE04DZ178047

1GCRKSE04DZ150913 | 1GCRKSE04DZ151561 | 1GCRKSE04DZ162706 | 1GCRKSE04DZ115563 | 1GCRKSE04DZ110248

1GCRKSE04DZ157201 | 1GCRKSE04DZ188075 | 1GCRKSE04DZ120763 | 1GCRKSE04DZ158302 | 1GCRKSE04DZ155898 | 1GCRKSE04DZ194202 | 1GCRKSE04DZ198623 | 1GCRKSE04DZ147641; 1GCRKSE04DZ160308 | 1GCRKSE04DZ152886 | 1GCRKSE04DZ188822 | 1GCRKSE04DZ109598

1GCRKSE04DZ115627 | 1GCRKSE04DZ105289 | 1GCRKSE04DZ119824 | 1GCRKSE04DZ106717 | 1GCRKSE04DZ103476; 1GCRKSE04DZ158994;

1GCRKSE04DZ113523

| 1GCRKSE04DZ179019 | 1GCRKSE04DZ193342 | 1GCRKSE04DZ153522; 1GCRKSE04DZ135344; 1GCRKSE04DZ108239; 1GCRKSE04DZ197522; 1GCRKSE04DZ112078 | 1GCRKSE04DZ137174 | 1GCRKSE04DZ147090

1GCRKSE04DZ194006; 1GCRKSE04DZ144576 | 1GCRKSE04DZ173379 | 1GCRKSE04DZ111576; 1GCRKSE04DZ197259; 1GCRKSE04DZ129088 | 1GCRKSE04DZ113134 | 1GCRKSE04DZ185418 | 1GCRKSE04DZ196774; 1GCRKSE04DZ112209 | 1GCRKSE04DZ175830 | 1GCRKSE04DZ168697 | 1GCRKSE04DZ189601; 1GCRKSE04DZ127843; 1GCRKSE04DZ164746 | 1GCRKSE04DZ187010 | 1GCRKSE04DZ143332; 1GCRKSE04DZ193177 | 1GCRKSE04DZ106605; 1GCRKSE04DZ177660 |

1GCRKSE04DZ125722

| 1GCRKSE04DZ114252 | 1GCRKSE04DZ114672 | 1GCRKSE04DZ191364 | 1GCRKSE04DZ144903; 1GCRKSE04DZ167744; 1GCRKSE04DZ177898

1GCRKSE04DZ176329; 1GCRKSE04DZ197309; 1GCRKSE04DZ117622 | 1GCRKSE04DZ165265 | 1GCRKSE04DZ120200 | 1GCRKSE04DZ139362 | 1GCRKSE04DZ149132; 1GCRKSE04DZ191591;

1GCRKSE04DZ104112

| 1GCRKSE04DZ113392 | 1GCRKSE04DZ154881 | 1GCRKSE04DZ170045; 1GCRKSE04DZ176881; 1GCRKSE04DZ115028 | 1GCRKSE04DZ171874; 1GCRKSE04DZ181059 | 1GCRKSE04DZ138034; 1GCRKSE04DZ185872; 1GCRKSE04DZ143640 | 1GCRKSE04DZ174225 | 1GCRKSE04DZ127986 | 1GCRKSE04DZ134419 | 1GCRKSE04DZ180087 | 1GCRKSE04DZ147686 | 1GCRKSE04DZ165637 | 1GCRKSE04DZ135957; 1GCRKSE04DZ127311 | 1GCRKSE04DZ173818; 1GCRKSE04DZ141497 | 1GCRKSE04DZ141077 | 1GCRKSE04DZ139894 | 1GCRKSE04DZ156176 | 1GCRKSE04DZ131391 | 1GCRKSE04DZ159403; 1GCRKSE04DZ167890 | 1GCRKSE04DZ196905; 1GCRKSE04DZ133058 | 1GCRKSE04DZ189596 | 1GCRKSE04DZ180025 | 1GCRKSE04DZ185225 | 1GCRKSE04DZ164973 | 1GCRKSE04DZ183829 | 1GCRKSE04DZ102215; 1GCRKSE04DZ153519 | 1GCRKSE04DZ170403 | 1GCRKSE04DZ165993

1GCRKSE04DZ132590 | 1GCRKSE04DZ197214 | 1GCRKSE04DZ147428 | 1GCRKSE04DZ193275 | 1GCRKSE04DZ118317; 1GCRKSE04DZ117104; 1GCRKSE04DZ194331; 1GCRKSE04DZ128233; 1GCRKSE04DZ165248; 1GCRKSE04DZ150054 | 1GCRKSE04DZ153648 | 1GCRKSE04DZ158378; 1GCRKSE04DZ124327 | 1GCRKSE04DZ101842 | 1GCRKSE04DZ122710; 1GCRKSE04DZ132394 | 1GCRKSE04DZ180963 | 1GCRKSE04DZ121072; 1GCRKSE04DZ163788; 1GCRKSE04DZ140981 | 1GCRKSE04DZ152371 | 1GCRKSE04DZ147753 | 1GCRKSE04DZ108919; 1GCRKSE04DZ197486 | 1GCRKSE04DZ184723; 1GCRKSE04DZ126529; 1GCRKSE04DZ151835

1GCRKSE04DZ106412 | 1GCRKSE04DZ109424 | 1GCRKSE04DZ182714 | 1GCRKSE04DZ124070

1GCRKSE04DZ126224 | 1GCRKSE04DZ103977 | 1GCRKSE04DZ135554 | 1GCRKSE04DZ171521

1GCRKSE04DZ187699 | 1GCRKSE04DZ105440 | 1GCRKSE04DZ128216 | 1GCRKSE04DZ170014 | 1GCRKSE04DZ196192; 1GCRKSE04DZ173009 | 1GCRKSE04DZ126403; 1GCRKSE04DZ170904 | 1GCRKSE04DZ112906; 1GCRKSE04DZ168683; 1GCRKSE04DZ135683 | 1GCRKSE04DZ171342; 1GCRKSE04DZ143248 | 1GCRKSE04DZ164391 | 1GCRKSE04DZ108287 | 1GCRKSE04DZ198024 | 1GCRKSE04DZ160356 | 1GCRKSE04DZ194300; 1GCRKSE04DZ118351 | 1GCRKSE04DZ150457; 1GCRKSE04DZ114624 | 1GCRKSE04DZ179697 | 1GCRKSE04DZ197262

1GCRKSE04DZ101596 | 1GCRKSE04DZ147588 | 1GCRKSE04DZ155562 | 1GCRKSE04DZ173043 | 1GCRKSE04DZ195821; 1GCRKSE04DZ104370; 1GCRKSE04DZ106670 | 1GCRKSE04DZ152015 | 1GCRKSE04DZ196628 | 1GCRKSE04DZ161569 | 1GCRKSE04DZ152404 | 1GCRKSE04DZ124330 | 1GCRKSE04DZ116499; 1GCRKSE04DZ197326 | 1GCRKSE04DZ124389 | 1GCRKSE04DZ145193 | 1GCRKSE04DZ172491 |

1GCRKSE04DZ140740

| 1GCRKSE04DZ187704; 1GCRKSE04DZ191249; 1GCRKSE04DZ147039; 1GCRKSE04DZ139510; 1GCRKSE04DZ193406; 1GCRKSE04DZ187346 | 1GCRKSE04DZ193471 | 1GCRKSE04DZ191820; 1GCRKSE04DZ179635; 1GCRKSE04DZ180767 | 1GCRKSE04DZ155478 | 1GCRKSE04DZ152192 | 1GCRKSE04DZ136445 | 1GCRKSE04DZ122190 | 1GCRKSE04DZ163547; 1GCRKSE04DZ178856; 1GCRKSE04DZ164388 | 1GCRKSE04DZ107723 | 1GCRKSE04DZ196161 | 1GCRKSE04DZ162639 | 1GCRKSE04DZ109925

1GCRKSE04DZ172880 | 1GCRKSE04DZ169137; 1GCRKSE04DZ117894 | 1GCRKSE04DZ177545 | 1GCRKSE04DZ140267; 1GCRKSE04DZ133934 | 1GCRKSE04DZ167842 | 1GCRKSE04DZ149292 | 1GCRKSE04DZ187542; 1GCRKSE04DZ144450; 1GCRKSE04DZ128975 |

1GCRKSE04DZ171910

; 1GCRKSE04DZ150393 | 1GCRKSE04DZ167677; 1GCRKSE04DZ172684

1GCRKSE04DZ125686;

1GCRKSE04DZ142410

| 1GCRKSE04DZ146201 | 1GCRKSE04DZ122884; 1GCRKSE04DZ145811; 1GCRKSE04DZ143959 | 1GCRKSE04DZ105924; 1GCRKSE04DZ191235 | 1GCRKSE04DZ194605 | 1GCRKSE04DZ150099 | 1GCRKSE04DZ124991

1GCRKSE04DZ169297 | 1GCRKSE04DZ188318; 1GCRKSE04DZ160924 | 1GCRKSE04DZ106765; 1GCRKSE04DZ172653 | 1GCRKSE04DZ195558 | 1GCRKSE04DZ166254 | 1GCRKSE04DZ178081 | 1GCRKSE04DZ145842

1GCRKSE04DZ155951 | 1GCRKSE04DZ152337 | 1GCRKSE04DZ167940

1GCRKSE04DZ111089; 1GCRKSE04DZ121881; 1GCRKSE04DZ168733 | 1GCRKSE04DZ123954 | 1GCRKSE04DZ176928; 1GCRKSE04DZ134890; 1GCRKSE04DZ118270 | 1GCRKSE04DZ112789; 1GCRKSE04DZ141340; 1GCRKSE04DZ103882 | 1GCRKSE04DZ108869; 1GCRKSE04DZ172135 | 1GCRKSE04DZ166724 | 1GCRKSE04DZ139104 | 1GCRKSE04DZ171616; 1GCRKSE04DZ177044 | 1GCRKSE04DZ166464 | 1GCRKSE04DZ194894 | 1GCRKSE04DZ104966 | 1GCRKSE04DZ112047; 1GCRKSE04DZ127342; 1GCRKSE04DZ127602 | 1GCRKSE04DZ182826

1GCRKSE04DZ164486; 1GCRKSE04DZ192885 | 1GCRKSE04DZ100335 | 1GCRKSE04DZ123212 | 1GCRKSE04DZ127728 | 1GCRKSE04DZ114770 | 1GCRKSE04DZ137997; 1GCRKSE04DZ119712; 1GCRKSE04DZ135084; 1GCRKSE04DZ195933 | 1GCRKSE04DZ185631 | 1GCRKSE04DZ172636; 1GCRKSE04DZ146926 | 1GCRKSE04DZ144819; 1GCRKSE04DZ147770 | 1GCRKSE04DZ199352; 1GCRKSE04DZ124361; 1GCRKSE04DZ185306 | 1GCRKSE04DZ109214; 1GCRKSE04DZ145839 | 1GCRKSE04DZ104403 | 1GCRKSE04DZ156551; 1GCRKSE04DZ184186 | 1GCRKSE04DZ130175 | 1GCRKSE04DZ102358; 1GCRKSE04DZ167758 | 1GCRKSE04DZ142357 | 1GCRKSE04DZ126479 | 1GCRKSE04DZ184849 | 1GCRKSE04DZ139295

1GCRKSE04DZ192224; 1GCRKSE04DZ122321 | 1GCRKSE04DZ137661; 1GCRKSE04DZ159840; 1GCRKSE04DZ121024; 1GCRKSE04DZ161491; 1GCRKSE04DZ166951

1GCRKSE04DZ144285 | 1GCRKSE04DZ114820 | 1GCRKSE04DZ139135 | 1GCRKSE04DZ112890; 1GCRKSE04DZ136431 | 1GCRKSE04DZ196936; 1GCRKSE04DZ135974 | 1GCRKSE04DZ192725

1GCRKSE04DZ182440; 1GCRKSE04DZ184396 | 1GCRKSE04DZ180817; 1GCRKSE04DZ195057 | 1GCRKSE04DZ114042 | 1GCRKSE04DZ117703 | 1GCRKSE04DZ190294 | 1GCRKSE04DZ187251 | 1GCRKSE04DZ137532 | 1GCRKSE04DZ156775; 1GCRKSE04DZ131245; 1GCRKSE04DZ167906 | 1GCRKSE04DZ140558 | 1GCRKSE04DZ108905 | 1GCRKSE04DZ172507

1GCRKSE04DZ164813; 1GCRKSE04DZ101694; 1GCRKSE04DZ153827 | 1GCRKSE04DZ148756 | 1GCRKSE04DZ120598; 1GCRKSE04DZ118723 | 1GCRKSE04DZ146456 | 1GCRKSE04DZ168361; 1GCRKSE04DZ129981 | 1GCRKSE04DZ145470; 1GCRKSE04DZ197228 | 1GCRKSE04DZ109505 | 1GCRKSE04DZ160051

1GCRKSE04DZ192594; 1GCRKSE04DZ187587 | 1GCRKSE04DZ135568; 1GCRKSE04DZ112596; 1GCRKSE04DZ114901 | 1GCRKSE04DZ160616; 1GCRKSE04DZ111206 | 1GCRKSE04DZ192188 | 1GCRKSE04DZ155416; 1GCRKSE04DZ187878; 1GCRKSE04DZ147543 | 1GCRKSE04DZ162527 | 1GCRKSE04DZ159904; 1GCRKSE04DZ194457 | 1GCRKSE04DZ171745; 1GCRKSE04DZ175035; 1GCRKSE04DZ114011 | 1GCRKSE04DZ158543; 1GCRKSE04DZ143718; 1GCRKSE04DZ143394 | 1GCRKSE04DZ159305 | 1GCRKSE04DZ156856; 1GCRKSE04DZ101825; 1GCRKSE04DZ115479 | 1GCRKSE04DZ110945; 1GCRKSE04DZ169266; 1GCRKSE04DZ181000 | 1GCRKSE04DZ157036 | 1GCRKSE04DZ181532 | 1GCRKSE04DZ173222 | 1GCRKSE04DZ189162; 1GCRKSE04DZ130855; 1GCRKSE04DZ169168 | 1GCRKSE04DZ196466 | 1GCRKSE04DZ103266 | 1GCRKSE04DZ138678 | 1GCRKSE04DZ181174; 1GCRKSE04DZ130144; 1GCRKSE04DZ127776;

1GCRKSE04DZ192255

; 1GCRKSE04DZ112646; 1GCRKSE04DZ198945 | 1GCRKSE04DZ197729; 1GCRKSE04DZ161619 | 1GCRKSE04DZ194734; 1GCRKSE04DZ189338;

1GCRKSE04DZ124053

; 1GCRKSE04DZ150362; 1GCRKSE04DZ140429 | 1GCRKSE04DZ152922 | 1GCRKSE04DZ131021; 1GCRKSE04DZ194880; 1GCRKSE04DZ145016; 1GCRKSE04DZ189386; 1GCRKSE04DZ142164 |

1GCRKSE04DZ182812

; 1GCRKSE04DZ119936 | 1GCRKSE04DZ194510 | 1GCRKSE04DZ147803 | 1GCRKSE04DZ108144 | 1GCRKSE04DZ108323 | 1GCRKSE04DZ105020 | 1GCRKSE04DZ198542 | 1GCRKSE04DZ184771 | 1GCRKSE04DZ133805; 1GCRKSE04DZ103297 | 1GCRKSE04DZ179599; 1GCRKSE04DZ145873 | 1GCRKSE04DZ139877 | 1GCRKSE04DZ108645 | 1GCRKSE04DZ127664

1GCRKSE04DZ112999 | 1GCRKSE04DZ138115 |

1GCRKSE04DZ174886

| 1GCRKSE04DZ121847 | 1GCRKSE04DZ139488; 1GCRKSE04DZ174693

1GCRKSE04DZ132315 | 1GCRKSE04DZ108306 | 1GCRKSE04DZ166447 | 1GCRKSE04DZ108550; 1GCRKSE04DZ167596; 1GCRKSE04DZ149387 | 1GCRKSE04DZ100237 | 1GCRKSE04DZ117443; 1GCRKSE04DZ163306 | 1GCRKSE04DZ145758; 1GCRKSE04DZ157425 | 1GCRKSE04DZ118804 | 1GCRKSE04DZ103333 | 1GCRKSE04DZ107639 | 1GCRKSE04DZ176962 | 1GCRKSE04DZ123792 | 1GCRKSE04DZ108824 | 1GCRKSE04DZ135604 | 1GCRKSE04DZ117457; 1GCRKSE04DZ129043

1GCRKSE04DZ160552 | 1GCRKSE04DZ142925; 1GCRKSE04DZ102781 | 1GCRKSE04DZ118849

1GCRKSE04DZ140771 | 1GCRKSE04DZ105034 | 1GCRKSE04DZ151253 | 1GCRKSE04DZ187962 | 1GCRKSE04DZ141922 | 1GCRKSE04DZ178677 | 1GCRKSE04DZ105356 | 1GCRKSE04DZ153861; 1GCRKSE04DZ146635; 1GCRKSE04DZ147056; 1GCRKSE04DZ199626

1GCRKSE04DZ159577 | 1GCRKSE04DZ149003; 1GCRKSE04DZ188917 | 1GCRKSE04DZ192367 | 1GCRKSE04DZ125509 | 1GCRKSE04DZ175942 | 1GCRKSE04DZ145498 | 1GCRKSE04DZ118608 | 1GCRKSE04DZ104661 | 1GCRKSE04DZ139264 | 1GCRKSE04DZ101324 | 1GCRKSE04DZ190280 | 1GCRKSE04DZ191087 | 1GCRKSE04DZ137692 | 1GCRKSE04DZ135313 | 1GCRKSE04DZ173639; 1GCRKSE04DZ192448

1GCRKSE04DZ145601 | 1GCRKSE04DZ192045; 1GCRKSE04DZ165461; 1GCRKSE04DZ124487; 1GCRKSE04DZ180574 | 1GCRKSE04DZ140382; 1GCRKSE04DZ170112 | 1GCRKSE04DZ151611 | 1GCRKSE04DZ175553 | 1GCRKSE04DZ149096; 1GCRKSE04DZ139412 | 1GCRKSE04DZ193308 | 1GCRKSE04DZ198654 | 1GCRKSE04DZ121086 | 1GCRKSE04DZ109844 | 1GCRKSE04DZ168666 | 1GCRKSE04DZ150040 | 1GCRKSE04DZ164343; 1GCRKSE04DZ166609 | 1GCRKSE04DZ102540 | 1GCRKSE04DZ106409 | 1GCRKSE04DZ116972 | 1GCRKSE04DZ106832; 1GCRKSE04DZ174130 | 1GCRKSE04DZ116213; 1GCRKSE04DZ102912; 1GCRKSE04DZ177514; 1GCRKSE04DZ174953; 1GCRKSE04DZ140186 | 1GCRKSE04DZ187394 | 1GCRKSE04DZ133710 | 1GCRKSE04DZ112212 | 1GCRKSE04DZ154685; 1GCRKSE04DZ169462

1GCRKSE04DZ190988 | 1GCRKSE04DZ116177 | 1GCRKSE04DZ190778 | 1GCRKSE04DZ108158 | 1GCRKSE04DZ143329 | 1GCRKSE04DZ103459; 1GCRKSE04DZ139913 | 1GCRKSE04DZ188562 | 1GCRKSE04DZ153195; 1GCRKSE04DZ143122 | 1GCRKSE04DZ198881 | 1GCRKSE04DZ123985

1GCRKSE04DZ167064 | 1GCRKSE04DZ173625; 1GCRKSE04DZ151995 | 1GCRKSE04DZ110976 | 1GCRKSE04DZ107222 | 1GCRKSE04DZ117491 | 1GCRKSE04DZ151012 | 1GCRKSE04DZ159465 | 1GCRKSE04DZ152175 | 1GCRKSE04DZ157912 | 1GCRKSE04DZ124120 | 1GCRKSE04DZ172524; 1GCRKSE04DZ104210 | 1GCRKSE04DZ100321 | 1GCRKSE04DZ199996

1GCRKSE04DZ126790 |

1GCRKSE04DZ141354

; 1GCRKSE04DZ153259; 1GCRKSE04DZ102070; 1GCRKSE04DZ169381 | 1GCRKSE04DZ152550; 1GCRKSE04DZ133223; 1GCRKSE04DZ157909 | 1GCRKSE04DZ134016; 1GCRKSE04DZ102280 | 1GCRKSE04DZ187296 | 1GCRKSE04DZ171177; 1GCRKSE04DZ181160 | 1GCRKSE04DZ146912 | 1GCRKSE04DZ120908; 1GCRKSE04DZ120228 | 1GCRKSE04DZ183975 | 1GCRKSE04DZ126966 | 1GCRKSE04DZ117460 | 1GCRKSE04DZ119399 | 1GCRKSE04DZ193499; 1GCRKSE04DZ163645; 1GCRKSE04DZ116101 | 1GCRKSE04DZ107883 | 1GCRKSE04DZ194930; 1GCRKSE04DZ158655 | 1GCRKSE04DZ132038 | 1GCRKSE04DZ194345 | 1GCRKSE04DZ123677 | 1GCRKSE04DZ142844; 1GCRKSE04DZ198735; 1GCRKSE04DZ175407; 1GCRKSE04DZ177383 | 1GCRKSE04DZ144111 | 1GCRKSE04DZ168893; 1GCRKSE04DZ162947; 1GCRKSE04DZ124831 | 1GCRKSE04DZ165038; 1GCRKSE04DZ132377

1GCRKSE04DZ179134; 1GCRKSE04DZ166044 | 1GCRKSE04DZ178775 | 1GCRKSE04DZ151138 | 1GCRKSE04DZ120844; 1GCRKSE04DZ104787 | 1GCRKSE04DZ196063 | 1GCRKSE04DZ140706 | 1GCRKSE04DZ189291 | 1GCRKSE04DZ108077 | 1GCRKSE04DZ139393 | 1GCRKSE04DZ172460

1GCRKSE04DZ125798 | 1GCRKSE04DZ170935; 1GCRKSE04DZ131665 | 1GCRKSE04DZ112114 | 1GCRKSE04DZ140673 | 1GCRKSE04DZ177402 | 1GCRKSE04DZ177528 | 1GCRKSE04DZ152189 | 1GCRKSE04DZ133030; 1GCRKSE04DZ114476 | 1GCRKSE04DZ189856 | 1GCRKSE04DZ112128; 1GCRKSE04DZ104269; 1GCRKSE04DZ118740

1GCRKSE04DZ113165; 1GCRKSE04DZ109942 | 1GCRKSE04DZ113814 | 1GCRKSE04DZ116633 | 1GCRKSE04DZ117698; 1GCRKSE04DZ118382 | 1GCRKSE04DZ116468; 1GCRKSE04DZ139460 | 1GCRKSE04DZ126336

1GCRKSE04DZ182230 | 1GCRKSE04DZ133576; 1GCRKSE04DZ183538 | 1GCRKSE04DZ137403; 1GCRKSE04DZ124294; 1GCRKSE04DZ120407; 1GCRKSE04DZ188173 | 1GCRKSE04DZ165346 | 1GCRKSE04DZ196340 | 1GCRKSE04DZ178520 | 1GCRKSE04DZ192854 | 1GCRKSE04DZ122528 | 1GCRKSE04DZ136798 | 1GCRKSE04DZ117877 | 1GCRKSE04DZ134808; 1GCRKSE04DZ127924 | 1GCRKSE04DZ126644 | 1GCRKSE04DZ198931 | 1GCRKSE04DZ186441 | 1GCRKSE04DZ101243; 1GCRKSE04DZ114929 | 1GCRKSE04DZ155707 | 1GCRKSE04DZ117328; 1GCRKSE04DZ134369 | 1GCRKSE04DZ189176; 1GCRKSE04DZ198962 | 1GCRKSE04DZ178839; 1GCRKSE04DZ176086 | 1GCRKSE04DZ170370 | 1GCRKSE04DZ196676; 1GCRKSE04DZ134291; 1GCRKSE04DZ100061 | 1GCRKSE04DZ186486; 1GCRKSE04DZ148806 | 1GCRKSE04DZ154900; 1GCRKSE04DZ176556; 1GCRKSE04DZ169610; 1GCRKSE04DZ184334; 1GCRKSE04DZ168263; 1GCRKSE04DZ182020; 1GCRKSE04DZ123338; 1GCRKSE04DZ190912; 1GCRKSE04DZ157537; 1GCRKSE04DZ180140 | 1GCRKSE04DZ144741; 1GCRKSE04DZ149325

1GCRKSE04DZ153746; 1GCRKSE04DZ146778 | 1GCRKSE04DZ174192; 1GCRKSE04DZ144545 | 1GCRKSE04DZ140026 | 1GCRKSE04DZ168635 | 1GCRKSE04DZ143749; 1GCRKSE04DZ114039 | 1GCRKSE04DZ185855

1GCRKSE04DZ165136 | 1GCRKSE04DZ105146 | 1GCRKSE04DZ169087; 1GCRKSE04DZ156744 | 1GCRKSE04DZ177884 | 1GCRKSE04DZ129821 | 1GCRKSE04DZ168599; 1GCRKSE04DZ101761 | 1GCRKSE04DZ151608 | 1GCRKSE04DZ124201 | 1GCRKSE04DZ199528; 1GCRKSE04DZ118138 | 1GCRKSE04DZ136414 | 1GCRKSE04DZ102425;

1GCRKSE04DZ178985

; 1GCRKSE04DZ103994; 1GCRKSE04DZ156453 | 1GCRKSE04DZ145940; 1GCRKSE04DZ195303 | 1GCRKSE04DZ180414; 1GCRKSE04DZ116664; 1GCRKSE04DZ192305 | 1GCRKSE04DZ197097 | 1GCRKSE04DZ172846; 1GCRKSE04DZ146988; 1GCRKSE04DZ103171 | 1GCRKSE04DZ196600; 1GCRKSE04DZ124618 | 1GCRKSE04DZ132752

1GCRKSE04DZ114445

1GCRKSE04DZ108774 | 1GCRKSE04DZ107544; 1GCRKSE04DZ119404; 1GCRKSE04DZ176735 | 1GCRKSE04DZ120892 | 1GCRKSE04DZ177416 | 1GCRKSE04DZ117684 | 1GCRKSE04DZ134596 | 1GCRKSE04DZ108208; 1GCRKSE04DZ150569; 1GCRKSE04DZ169509; 1GCRKSE04DZ109004 | 1GCRKSE04DZ191557; 1GCRKSE04DZ177156 | 1GCRKSE04DZ179215; 1GCRKSE04DZ189324 | 1GCRKSE04DZ128359

1GCRKSE04DZ152953 | 1GCRKSE04DZ105339; 1GCRKSE04DZ131388 | 1GCRKSE04DZ128314; 1GCRKSE04DZ110749; 1GCRKSE04DZ165329; 1GCRKSE04DZ142522 | 1GCRKSE04DZ102876 | 1GCRKSE04DZ172250; 1GCRKSE04DZ109794; 1GCRKSE04DZ167565 | 1GCRKSE04DZ177304 | 1GCRKSE04DZ194135; 1GCRKSE04DZ168330 | 1GCRKSE04DZ100433 | 1GCRKSE04DZ172166 | 1GCRKSE04DZ167839 | 1GCRKSE04DZ133559 | 1GCRKSE04DZ199979; 1GCRKSE04DZ164603; 1GCRKSE04DZ111240 | 1GCRKSE04DZ115076; 1GCRKSE04DZ135103 | 1GCRKSE04DZ149373 | 1GCRKSE04DZ141659 | 1GCRKSE04DZ122349 | 1GCRKSE04DZ104773 | 1GCRKSE04DZ128670; 1GCRKSE04DZ104109 | 1GCRKSE04DZ120830 | 1GCRKSE04DZ140723; 1GCRKSE04DZ175519; 1GCRKSE04DZ155173 | 1GCRKSE04DZ176864 | 1GCRKSE04DZ195155 | 1GCRKSE04DZ124246 | 1GCRKSE04DZ155948 | 1GCRKSE04DZ176069 | 1GCRKSE04DZ133433 | 1GCRKSE04DZ107186 | 1GCRKSE04DZ161118; 1GCRKSE04DZ103896 | 1GCRKSE04DZ151317; 1GCRKSE04DZ154766 | 1GCRKSE04DZ159529 | 1GCRKSE04DZ117314 | 1GCRKSE04DZ189484 | 1GCRKSE04DZ142214 | 1GCRKSE04DZ114588; 1GCRKSE04DZ163368 | 1GCRKSE04DZ159546 | 1GCRKSE04DZ164956; 1GCRKSE04DZ198055 | 1GCRKSE04DZ154475 | 1GCRKSE04DZ161460; 1GCRKSE04DZ106152; 1GCRKSE04DZ158168; 1GCRKSE04DZ180297 | 1GCRKSE04DZ156615 | 1GCRKSE04DZ164875; 1GCRKSE04DZ107656 | 1GCRKSE04DZ149129

1GCRKSE04DZ188593 | 1GCRKSE04DZ119645; 1GCRKSE04DZ176573 | 1GCRKSE04DZ167811 |

1GCRKSE04DZ147168

; 1GCRKSE04DZ109343 | 1GCRKSE04DZ131729; 1GCRKSE04DZ129642 | 1GCRKSE04DZ172829 | 1GCRKSE04DZ190098; 1GCRKSE04DZ133724 | 1GCRKSE04DZ129351 | 1GCRKSE04DZ105583 | 1GCRKSE04DZ124148; 1GCRKSE04DZ143301; 1GCRKSE04DZ172233; 1GCRKSE04DZ142035 | 1GCRKSE04DZ103204; 1GCRKSE04DZ101727 | 1GCRKSE04DZ136137 | 1GCRKSE04DZ121279 | 1GCRKSE04DZ139653 | 1GCRKSE04DZ147946 | 1GCRKSE04DZ126093 | 1GCRKSE04DZ170000 | 1GCRKSE04DZ186987 | 1GCRKSE04DZ177965 | 1GCRKSE04DZ199674 | 1GCRKSE04DZ111125 | 1GCRKSE04DZ150538 | 1GCRKSE04DZ110203; 1GCRKSE04DZ140138 | 1GCRKSE04DZ170594 | 1GCRKSE04DZ145582 | 1GCRKSE04DZ135019 | 1GCRKSE04DZ136347

1GCRKSE04DZ142584 | 1GCRKSE04DZ111643 | 1GCRKSE04DZ190831 | 1GCRKSE04DZ137207 | 1GCRKSE04DZ150975 | 1GCRKSE04DZ165704; 1GCRKSE04DZ171986 | 1GCRKSE04DZ133948 | 1GCRKSE04DZ142990; 1GCRKSE04DZ154458 | 1GCRKSE04DZ113571 | 1GCRKSE04DZ113876 | 1GCRKSE04DZ164164

1GCRKSE04DZ152242 | 1GCRKSE04DZ198699; 1GCRKSE04DZ134436; 1GCRKSE04DZ125221 | 1GCRKSE04DZ140933; 1GCRKSE04DZ189260

1GCRKSE04DZ195270 | 1GCRKSE04DZ137787; 1GCRKSE04DZ194197 | 1GCRKSE04DZ191719 | 1GCRKSE04DZ114591 | 1GCRKSE04DZ124764 |

1GCRKSE04DZ177626

| 1GCRKSE04DZ146392 | 1GCRKSE04DZ136767 | 1GCRKSE04DZ161006; 1GCRKSE04DZ136655 | 1GCRKSE04DZ174564 | 1GCRKSE04DZ103381 | 1GCRKSE04DZ151298 | 1GCRKSE04DZ140253; 1GCRKSE04DZ130824; 1GCRKSE04DZ159949 | 1GCRKSE04DZ149261 | 1GCRKSE04DZ171180; 1GCRKSE04DZ147767

1GCRKSE04DZ133478 | 1GCRKSE04DZ193230 | 1GCRKSE04DZ116552 | 1GCRKSE04DZ128796 | 1GCRKSE04DZ144271 | 1GCRKSE04DZ140883 | 1GCRKSE04DZ125171 | 1GCRKSE04DZ157358; 1GCRKSE04DZ175360 | 1GCRKSE04DZ169302 | 1GCRKSE04DZ104045 | 1GCRKSE04DZ146277; 1GCRKSE04DZ156792 |

1GCRKSE04DZ132489

; 1GCRKSE04DZ126174; 1GCRKSE04DZ194670 | 1GCRKSE04DZ146313 | 1GCRKSE04DZ138373; 1GCRKSE04DZ141385 | 1GCRKSE04DZ137823 | 1GCRKSE04DZ187184; 1GCRKSE04DZ177299 | 1GCRKSE04DZ158865 | 1GCRKSE04DZ145646 | 1GCRKSE04DZ101047; 1GCRKSE04DZ135988; 1GCRKSE04DZ118253 | 1GCRKSE04DZ186357 | 1GCRKSE04DZ199772;

1GCRKSE04DZ184785

; 1GCRKSE04DZ190408 | 1GCRKSE04DZ135800 | 1GCRKSE04DZ195835 | 1GCRKSE04DZ159482 | 1GCRKSE04DZ196581 | 1GCRKSE04DZ109634 | 1GCRKSE04DZ139958 | 1GCRKSE04DZ112615 | 1GCRKSE04DZ182860; 1GCRKSE04DZ154315; 1GCRKSE04DZ117670 | 1GCRKSE04DZ179652 | 1GCRKSE04DZ184611 | 1GCRKSE04DZ183619 | 1GCRKSE04DZ117054 | 1GCRKSE04DZ179294; 1GCRKSE04DZ152161 | 1GCRKSE04DZ118477; 1GCRKSE04DZ101792; 1GCRKSE04DZ191669 |

1GCRKSE04DZ168859

| 1GCRKSE04DZ149759 | 1GCRKSE04DZ192403 | 1GCRKSE04DZ197441; 1GCRKSE04DZ155383 | 1GCRKSE04DZ126806 | 1GCRKSE04DZ197827; 1GCRKSE04DZ110010 | 1GCRKSE04DZ163189 | 1GCRKSE04DZ175441; 1GCRKSE04DZ190733 | 1GCRKSE04DZ101260; 1GCRKSE04DZ144710 | 1GCRKSE04DZ185256 | 1GCRKSE04DZ137126; 1GCRKSE04DZ170255 | 1GCRKSE04DZ120326; 1GCRKSE04DZ151690 | 1GCRKSE04DZ159711; 1GCRKSE04DZ195916; 1GCRKSE04DZ160115 | 1GCRKSE04DZ139751 | 1GCRKSE04DZ122948; 1GCRKSE04DZ130516 | 1GCRKSE04DZ175259 | 1GCRKSE04DZ112419; 1GCRKSE04DZ131701; 1GCRKSE04DZ190957 | 1GCRKSE04DZ107995 | 1GCRKSE04DZ185080; 1GCRKSE04DZ197715 | 1GCRKSE04DZ167517 | 1GCRKSE04DZ125638

1GCRKSE04DZ172832 | 1GCRKSE04DZ189078 | 1GCRKSE04DZ138194 | 1GCRKSE04DZ152158 | 1GCRKSE04DZ126711

1GCRKSE04DZ169364 | 1GCRKSE04DZ121895; 1GCRKSE04DZ189145; 1GCRKSE04DZ176217

1GCRKSE04DZ109813;

1GCRKSE04DZ171163

| 1GCRKSE04DZ111626 | 1GCRKSE04DZ157246 | 1GCRKSE04DZ101937 | 1GCRKSE04DZ137854; 1GCRKSE04DZ156842; 1GCRKSE04DZ123565 | 1GCRKSE04DZ138213; 1GCRKSE04DZ127485 | 1GCRKSE04DZ100397; 1GCRKSE04DZ152354; 1GCRKSE04DZ178405 | 1GCRKSE04DZ100691; 1GCRKSE04DZ105129 | 1GCRKSE04DZ186214 |

1GCRKSE04DZ1751021GCRKSE04DZ116065; 1GCRKSE04DZ166013; 1GCRKSE04DZ126658; 1GCRKSE04DZ129608 | 1GCRKSE04DZ119841; 1GCRKSE04DZ119659 | 1GCRKSE04DZ123386; 1GCRKSE04DZ177870; 1GCRKSE04DZ150152 | 1GCRKSE04DZ176363 | 1GCRKSE04DZ157814; 1GCRKSE04DZ100593 | 1GCRKSE04DZ121704 | 1GCRKSE04DZ190263 | 1GCRKSE04DZ124571 | 1GCRKSE04DZ108404; 1GCRKSE04DZ101257; 1GCRKSE04DZ169803 | 1GCRKSE04DZ149731; 1GCRKSE04DZ114607 | 1GCRKSE04DZ138275 | 1GCRKSE04DZ135439 | 1GCRKSE04DZ178355 | 1GCRKSE04DZ193017 | 1GCRKSE04DZ117149 | 1GCRKSE04DZ194037 | 1GCRKSE04DZ167713 | 1GCRKSE04DZ195060

1GCRKSE04DZ154721

1GCRKSE04DZ166352 | 1GCRKSE04DZ130550 | 1GCRKSE04DZ112761 | 1GCRKSE04DZ167288 | 1GCRKSE04DZ195608 | 1GCRKSE04DZ175178; 1GCRKSE04DZ166190 | 1GCRKSE04DZ157473 | 1GCRKSE04DZ127423 | 1GCRKSE04DZ186584 | 1GCRKSE04DZ101145; 1GCRKSE04DZ121170 | 1GCRKSE04DZ139748; 1GCRKSE04DZ122688 | 1GCRKSE04DZ144142; 1GCRKSE04DZ139541; 1GCRKSE04DZ140334 | 1GCRKSE04DZ160213 | 1GCRKSE04DZ112291; 1GCRKSE04DZ143010 | 1GCRKSE04DZ151379; 1GCRKSE04DZ196127; 1GCRKSE04DZ121802; 1GCRKSE04DZ133125; 1GCRKSE04DZ135456; 1GCRKSE04DZ133951 | 1GCRKSE04DZ134775 | 1GCRKSE04DZ133562 | 1GCRKSE04DZ176461

1GCRKSE04DZ150863 | 1GCRKSE04DZ198363; 1GCRKSE04DZ189310 | 1GCRKSE04DZ170143 | 1GCRKSE04DZ169817; 1GCRKSE04DZ129804; 1GCRKSE04DZ118432 | 1GCRKSE04DZ178386; 1GCRKSE04DZ123243; 1GCRKSE04DZ117118; 1GCRKSE04DZ104496 | 1GCRKSE04DZ108497 | 1GCRKSE04DZ153701 | 1GCRKSE04DZ113120; 1GCRKSE04DZ184446 | 1GCRKSE04DZ188870; 1GCRKSE04DZ154203; 1GCRKSE04DZ142536; 1GCRKSE04DZ195267 | 1GCRKSE04DZ110296 | 1GCRKSE04DZ190702; 1GCRKSE04DZ128118; 1GCRKSE04DZ187279 | 1GCRKSE04DZ116812 | 1GCRKSE04DZ169669 | 1GCRKSE04DZ145033 | 1GCRKSE04DZ121461; 1GCRKSE04DZ190747 | 1GCRKSE04DZ178310 | 1GCRKSE04DZ139670 | 1GCRKSE04DZ163354 | 1GCRKSE04DZ131942; 1GCRKSE04DZ191915 | 1GCRKSE04DZ196645

1GCRKSE04DZ135389 | 1GCRKSE04DZ189050 | 1GCRKSE04DZ139345; 1GCRKSE04DZ180008 | 1GCRKSE04DZ168716; 1GCRKSE04DZ111061

1GCRKSE04DZ102103; 1GCRKSE04DZ181367

1GCRKSE04DZ133366 | 1GCRKSE04DZ105700 | 1GCRKSE04DZ100710 | 1GCRKSE04DZ166030 | 1GCRKSE04DZ158915 | 1GCRKSE04DZ186472

1GCRKSE04DZ173575 | 1GCRKSE04DZ145629; 1GCRKSE04DZ149888 | 1GCRKSE04DZ156467 | 1GCRKSE04DZ145095 | 1GCRKSE04DZ194233 | 1GCRKSE04DZ126191 | 1GCRKSE04DZ145744; 1GCRKSE04DZ151396 | 1GCRKSE04DZ135294 | 1GCRKSE04DZ170787 | 1GCRKSE04DZ149504 | 1GCRKSE04DZ175732; 1GCRKSE04DZ191171; 1GCRKSE04DZ161992 | 1GCRKSE04DZ100917 | 1GCRKSE04DZ169476; 1GCRKSE04DZ163693; 1GCRKSE04DZ134310 | 1GCRKSE04DZ132539; 1GCRKSE04DZ184141; 1GCRKSE04DZ164536 | 1GCRKSE04DZ143105

1GCRKSE04DZ103655 | 1GCRKSE04DZ151902

1GCRKSE04DZ158249 | 1GCRKSE04DZ102828 | 1GCRKSE04DZ166139; 1GCRKSE04DZ109066; 1GCRKSE04DZ123713; 1GCRKSE04DZ157490 | 1GCRKSE04DZ139331 | 1GCRKSE04DZ185936 | 1GCRKSE04DZ127731; 1GCRKSE04DZ191641; 1GCRKSE04DZ160566 | 1GCRKSE04DZ165430 | 1GCRKSE04DZ178887 | 1GCRKSE04DZ199206;

1GCRKSE04DZ149955

| 1GCRKSE04DZ192336 | 1GCRKSE04DZ111464; 1GCRKSE04DZ172927

1GCRKSE04DZ112467 | 1GCRKSE04DZ152693; 1GCRKSE04DZ138695 | 1GCRKSE04DZ147445 | 1GCRKSE04DZ131911 | 1GCRKSE04DZ129866 | 1GCRKSE04DZ160762; 1GCRKSE04DZ134744 | 1GCRKSE04DZ157070; 1GCRKSE04DZ169719; 1GCRKSE04DZ112954 | 1GCRKSE04DZ143458 | 1GCRKSE04DZ131326

1GCRKSE04DZ196287 | 1GCRKSE04DZ126353 | 1GCRKSE04DZ160888 | 1GCRKSE04DZ132461 | 1GCRKSE04DZ152077; 1GCRKSE04DZ137028 | 1GCRKSE04DZ110671 | 1GCRKSE04DZ197049 | 1GCRKSE04DZ118186; 1GCRKSE04DZ129155 | 1GCRKSE04DZ160261 | 1GCRKSE04DZ112243 | 1GCRKSE04DZ193843 | 1GCRKSE04DZ147204 | 1GCRKSE04DZ118933; 1GCRKSE04DZ143766 | 1GCRKSE04DZ143170; 1GCRKSE04DZ193082 | 1GCRKSE04DZ187198 | 1GCRKSE04DZ110864 | 1GCRKSE04DZ118818; 1GCRKSE04DZ189775; 1GCRKSE04DZ188108 | 1GCRKSE04DZ133299 | 1GCRKSE04DZ163340; 1GCRKSE04DZ107267 | 1GCRKSE04DZ131181; 1GCRKSE04DZ150023; 1GCRKSE04DZ175522 | 1GCRKSE04DZ155853 | 1GCRKSE04DZ184074

1GCRKSE04DZ114364

1GCRKSE04DZ178114 | 1GCRKSE04DZ120715; 1GCRKSE04DZ119855

1GCRKSE04DZ157232; 1GCRKSE04DZ137840; 1GCRKSE04DZ172488 | 1GCRKSE04DZ112775; 1GCRKSE04DZ123582 | 1GCRKSE04DZ101517 | 1GCRKSE04DZ103185 | 1GCRKSE04DZ138499 | 1GCRKSE04DZ130497; 1GCRKSE04DZ120519 | 1GCRKSE04DZ153441; 1GCRKSE04DZ196578

1GCRKSE04DZ153908 | 1GCRKSE04DZ124943 | 1GCRKSE04DZ132119 | 1GCRKSE04DZ119760 | 1GCRKSE04DZ129169 | 1GCRKSE04DZ168134

1GCRKSE04DZ132329; 1GCRKSE04DZ134257 | 1GCRKSE04DZ193583; 1GCRKSE04DZ151088; 1GCRKSE04DZ173981 | 1GCRKSE04DZ116891 | 1GCRKSE04DZ163404 | 1GCRKSE04DZ174273 | 1GCRKSE04DZ185421; 1GCRKSE04DZ150474; 1GCRKSE04DZ142438 | 1GCRKSE04DZ125851 | 1GCRKSE04DZ154573 | 1GCRKSE04DZ128930

1GCRKSE04DZ198489; 1GCRKSE04DZ196659 | 1GCRKSE04DZ192076; 1GCRKSE04DZ102747 | 1GCRKSE04DZ141192 | 1GCRKSE04DZ182017 | 1GCRKSE04DZ136087

1GCRKSE04DZ108127; 1GCRKSE04DZ132671

1GCRKSE04DZ145680;

1GCRKSE04DZ116681

| 1GCRKSE04DZ109729 | 1GCRKSE04DZ189890 | 1GCRKSE04DZ125106; 1GCRKSE04DZ157621; 1GCRKSE04DZ106622

1GCRKSE04DZ142889 | 1GCRKSE04DZ153083 | 1GCRKSE04DZ152368 | 1GCRKSE04DZ139023 | 1GCRKSE04DZ163418; 1GCRKSE04DZ101999; 1GCRKSE04DZ199416; 1GCRKSE04DZ114722; 1GCRKSE04DZ168778; 1GCRKSE04DZ125283 | 1GCRKSE04DZ181837 |

1GCRKSE04DZ179523

| 1GCRKSE04DZ196483 | 1GCRKSE04DZ139832 | 1GCRKSE04DZ114834 | 1GCRKSE04DZ197987 | 1GCRKSE04DZ186603 | 1GCRKSE04DZ151558; 1GCRKSE04DZ186374 | 1GCRKSE04DZ103672 | 1GCRKSE04DZ101288 | 1GCRKSE04DZ148126 | 1GCRKSE04DZ160244 | 1GCRKSE04DZ196242 | 1GCRKSE04DZ119452; 1GCRKSE04DZ169056 | 1GCRKSE04DZ157893 | 1GCRKSE04DZ135814; 1GCRKSE04DZ151382

1GCRKSE04DZ180994; 1GCRKSE04DZ120732 | 1GCRKSE04DZ113182 | 1GCRKSE04DZ117474 | 1GCRKSE04DZ155626 | 1GCRKSE04DZ135022; 1GCRKSE04DZ170191 | 1GCRKSE04DZ173415 | 1GCRKSE04DZ143363 | 1GCRKSE04DZ162107; 1GCRKSE04DZ188156; 1GCRKSE04DZ143850 | 1GCRKSE04DZ161927

1GCRKSE04DZ139300; 1GCRKSE04DZ111397; 1GCRKSE04DZ195723; 1GCRKSE04DZ189047 | 1GCRKSE04DZ123453 | 1GCRKSE04DZ136784; 1GCRKSE04DZ162379 | 1GCRKSE04DZ194622 | 1GCRKSE04DZ104322 | 1GCRKSE04DZ181501 | 1GCRKSE04DZ181983 | 1GCRKSE04DZ186407

1GCRKSE04DZ163144 | 1GCRKSE04DZ105874 | 1GCRKSE04DZ198590

1GCRKSE04DZ149681; 1GCRKSE04DZ166528 | 1GCRKSE04DZ161376 | 1GCRKSE04DZ185192 | 1GCRKSE04DZ110654 | 1GCRKSE04DZ132749; 1GCRKSE04DZ182535; 1GCRKSE04DZ185645 | 1GCRKSE04DZ152323; 1GCRKSE04DZ152256; 1GCRKSE04DZ163743 |

1GCRKSE04DZ144402

| 1GCRKSE04DZ111352; 1GCRKSE04DZ128622 | 1GCRKSE04DZ120939; 1GCRKSE04DZ174841 | 1GCRKSE04DZ197858 | 1GCRKSE04DZ149275; 1GCRKSE04DZ143525 | 1GCRKSE04DZ137255 | 1GCRKSE04DZ119497 | 1GCRKSE04DZ112341; 1GCRKSE04DZ194619 | 1GCRKSE04DZ149874 | 1GCRKSE04DZ122769; 1GCRKSE04DZ135201; 1GCRKSE04DZ139619 | 1GCRKSE04DZ135232 | 1GCRKSE04DZ162821; 1GCRKSE04DZ113327 | 1GCRKSE04DZ153231 | 1GCRKSE04DZ126367 | 1GCRKSE04DZ162012 | 1GCRKSE04DZ161698; 1GCRKSE04DZ123971; 1GCRKSE04DZ142567; 1GCRKSE04DZ158588 | 1GCRKSE04DZ183670; 1GCRKSE04DZ124165; 1GCRKSE04DZ124375 | 1GCRKSE04DZ107379 | 1GCRKSE04DZ121508; 1GCRKSE04DZ133142; 1GCRKSE04DZ148725; 1GCRKSE04DZ160485 | 1GCRKSE04DZ160843; 1GCRKSE04DZ170675 | 1GCRKSE04DZ188559 | 1GCRKSE04DZ144786

1GCRKSE04DZ149048

1GCRKSE04DZ190439

1GCRKSE04DZ130547

1GCRKSE04DZ186696; 1GCRKSE04DZ109522

1GCRKSE04DZ119130 | 1GCRKSE04DZ146795; 1GCRKSE04DZ163094; 1GCRKSE04DZ107009 | 1GCRKSE04DZ199108 | 1GCRKSE04DZ174631 | 1GCRKSE04DZ185404 | 1GCRKSE04DZ116910 | 1GCRKSE04DZ184544

1GCRKSE04DZ186522 | 1GCRKSE04DZ144688 | 1GCRKSE04DZ152449 | 1GCRKSE04DZ169493; 1GCRKSE04DZ193793 | 1GCRKSE04DZ199822 | 1GCRKSE04DZ139183 | 1GCRKSE04DZ100819 | 1GCRKSE04DZ174256 | 1GCRKSE04DZ185449; 1GCRKSE04DZ190148 | 1GCRKSE04DZ145159 | 1GCRKSE04DZ135151 | 1GCRKSE04DZ194779; 1GCRKSE04DZ159739 | 1GCRKSE04DZ170286 | 1GCRKSE04DZ189257; 1GCRKSE04DZ160678 | 1GCRKSE04DZ190666

1GCRKSE04DZ121010; 1GCRKSE04DZ116647 | 1GCRKSE04DZ105728 | 1GCRKSE04DZ130886; 1GCRKSE04DZ180218 | 1GCRKSE04DZ109679; 1GCRKSE04DZ142004; 1GCRKSE04DZ117135 | 1GCRKSE04DZ112730; 1GCRKSE04DZ180784 | 1GCRKSE04DZ102862 | 1GCRKSE04DZ180493 | 1GCRKSE04DZ187895 | 1GCRKSE04DZ199593 | 1GCRKSE04DZ110556; 1GCRKSE04DZ125963; 1GCRKSE04DZ128300; 1GCRKSE04DZ100822

1GCRKSE04DZ168389 | 1GCRKSE04DZ141676 | 1GCRKSE04DZ130659; 1GCRKSE04DZ156730 | 1GCRKSE04DZ178565 | 1GCRKSE04DZ183278; 1GCRKSE04DZ186570; 1GCRKSE04DZ123825 | 1GCRKSE04DZ112856 | 1GCRKSE04DZ111285 | 1GCRKSE04DZ126045; 1GCRKSE04DZ145369; 1GCRKSE04DZ108564 | 1GCRKSE04DZ189727

1GCRKSE04DZ139698 | 1GCRKSE04DZ103106 | 1GCRKSE04DZ188996 | 1GCRKSE04DZ127194

1GCRKSE04DZ107933 | 1GCRKSE04DZ174578 | 1GCRKSE04DZ199688; 1GCRKSE04DZ177075 | 1GCRKSE04DZ183927 | 1GCRKSE04DZ153147; 1GCRKSE04DZ126756 | 1GCRKSE04DZ165055; 1GCRKSE04DZ155304; 1GCRKSE04DZ146232 | 1GCRKSE04DZ198783

1GCRKSE04DZ126062 | 1GCRKSE04DZ110637; 1GCRKSE04DZ127695; 1GCRKSE04DZ145436 | 1GCRKSE04DZ152595 | 1GCRKSE04DZ168831 | 1GCRKSE04DZ149051 | 1GCRKSE04DZ109472;

1GCRKSE04DZ196807

; 1GCRKSE04DZ185094; 1GCRKSE04DZ144254 | 1GCRKSE04DZ166786; 1GCRKSE04DZ146909 | 1GCRKSE04DZ132587 | 1GCRKSE04DZ133092 | 1GCRKSE04DZ176623 | 1GCRKSE04DZ174936 | 1GCRKSE04DZ145341 | 1GCRKSE04DZ100724; 1GCRKSE04DZ108712 | 1GCRKSE04DZ174807

1GCRKSE04DZ153858

1GCRKSE04DZ104711 | 1GCRKSE04DZ184107; 1GCRKSE04DZ199643; 1GCRKSE04DZ142682 | 1GCRKSE04DZ191056; 1GCRKSE04DZ143721 | 1GCRKSE04DZ153892 | 1GCRKSE04DZ112744; 1GCRKSE04DZ100268; 1GCRKSE04DZ130743 | 1GCRKSE04DZ191929 | 1GCRKSE04DZ123775

1GCRKSE04DZ180431; 1GCRKSE04DZ168165 | 1GCRKSE04DZ129690 | 1GCRKSE04DZ180302 | 1GCRKSE04DZ166142

1GCRKSE04DZ106314 | 1GCRKSE04DZ170837; 1GCRKSE04DZ118592; 1GCRKSE04DZ154363; 1GCRKSE04DZ178906 | 1GCRKSE04DZ122304 | 1GCRKSE04DZ151057 | 1GCRKSE04DZ109732 | 1GCRKSE04DZ132931; 1GCRKSE04DZ198251 | 1GCRKSE04DZ114154 | 1GCRKSE04DZ188271 | 1GCRKSE04DZ144027 | 1GCRKSE04DZ131780 | 1GCRKSE04DZ104305 | 1GCRKSE04DZ121296; 1GCRKSE04DZ181045

1GCRKSE04DZ192191 | 1GCRKSE04DZ129219; 1GCRKSE04DZ193969 | 1GCRKSE04DZ116860 | 1GCRKSE04DZ106507 | 1GCRKSE04DZ126160 | 1GCRKSE04DZ130192 | 1GCRKSE04DZ134467; 1GCRKSE04DZ190182 | 1GCRKSE04DZ104692 | 1GCRKSE04DZ124344 | 1GCRKSE04DZ140897; 1GCRKSE04DZ165900; 1GCRKSE04DZ114347 | 1GCRKSE04DZ185967; 1GCRKSE04DZ104076 |

1GCRKSE04DZ184043

| 1GCRKSE04DZ129236 | 1GCRKSE04DZ124683 | 1GCRKSE04DZ134033 | 1GCRKSE04DZ198069; 1GCRKSE04DZ111688

1GCRKSE04DZ160907

| 1GCRKSE04DZ103719 | 1GCRKSE04DZ166237 | 1GCRKSE04DZ142312 | 1GCRKSE04DZ169008; 1GCRKSE04DZ123145 | 1GCRKSE04DZ114249 | 1GCRKSE04DZ140754; 1GCRKSE04DZ196726 | 1GCRKSE04DZ136588 | 1GCRKSE04DZ156100 | 1GCRKSE04DZ121945; 1GCRKSE04DZ167307; 1GCRKSE04DZ112095; 1GCRKSE04DZ124778 | 1GCRKSE04DZ158963 | 1GCRKSE04DZ172314; 1GCRKSE04DZ134243 | 1GCRKSE04DZ109293 |

1GCRKSE04DZ124540

| 1GCRKSE04DZ198556; 1GCRKSE04DZ191073; 1GCRKSE04DZ165749 | 1GCRKSE04DZ108502; 1GCRKSE04DZ112579 | 1GCRKSE04DZ107043 | 1GCRKSE04DZ111481 | 1GCRKSE04DZ146408; 1GCRKSE04DZ180400 | 1GCRKSE04DZ173642 | 1GCRKSE04DZ130533 | 1GCRKSE04DZ159238; 1GCRKSE04DZ189999; 1GCRKSE04DZ160938 | 1GCRKSE04DZ198248 | 1GCRKSE04DZ132203 | 1GCRKSE04DZ111013 | 1GCRKSE04DZ114526 | 1GCRKSE04DZ189405; 1GCRKSE04DZ174323

1GCRKSE04DZ125848; 1GCRKSE04DZ115191; 1GCRKSE04DZ116583 | 1GCRKSE04DZ146151 | 1GCRKSE04DZ128863; 1GCRKSE04DZ161216; 1GCRKSE04DZ194474 | 1GCRKSE04DZ125249 | 1GCRKSE04DZ151642 | 1GCRKSE04DZ152080 | 1GCRKSE04DZ141189 | 1GCRKSE04DZ109164 | 1GCRKSE04DZ194927 | 1GCRKSE04DZ146845 | 1GCRKSE04DZ180610 | 1GCRKSE04DZ150751 | 1GCRKSE04DZ158476 | 1GCRKSE04DZ131133; 1GCRKSE04DZ122691 | 1GCRKSE04DZ151673 | 1GCRKSE04DZ115594; 1GCRKSE04DZ113764; 1GCRKSE04DZ152046 | 1GCRKSE04DZ121606 | 1GCRKSE04DZ196712

1GCRKSE04DZ113313; 1GCRKSE04DZ107771 | 1GCRKSE04DZ195026 | 1GCRKSE04DZ183796; 1GCRKSE04DZ172300 | 1GCRKSE04DZ115773 | 1GCRKSE04DZ145517 | 1GCRKSE04DZ165119; 1GCRKSE04DZ184298 | 1GCRKSE04DZ135635; 1GCRKSE04DZ182597; 1GCRKSE04DZ104417 | 1GCRKSE04DZ119886 | 1GCRKSE04DZ139524; 1GCRKSE04DZ184950; 1GCRKSE04DZ164357

1GCRKSE04DZ142083 | 1GCRKSE04DZ105227 | 1GCRKSE04DZ167081 | 1GCRKSE04DZ167050 | 1GCRKSE04DZ148367; 1GCRKSE04DZ120701 | 1GCRKSE04DZ128037 | 1GCRKSE04DZ111027 | 1GCRKSE04DZ166366; 1GCRKSE04DZ141239 | 1GCRKSE04DZ125090 | 1GCRKSE04DZ146943 | 1GCRKSE04DZ183104 | 1GCRKSE04DZ197066 | 1GCRKSE04DZ144707; 1GCRKSE04DZ108421 | 1GCRKSE04DZ195754 | 1GCRKSE04DZ118396 | 1GCRKSE04DZ119774 | 1GCRKSE04DZ120875 | 1GCRKSE04DZ151821 | 1GCRKSE04DZ179943; 1GCRKSE04DZ125915 | 1GCRKSE04DZ147350

1GCRKSE04DZ140270; 1GCRKSE04DZ104188; 1GCRKSE04DZ160812; 1GCRKSE04DZ170899; 1GCRKSE04DZ185970 | 1GCRKSE04DZ193339; 1GCRKSE04DZ177836 | 1GCRKSE04DZ173544 |

1GCRKSE04DZ169204

| 1GCRKSE04DZ114803 | 1GCRKSE04DZ124974; 1GCRKSE04DZ109553 | 1GCRKSE04DZ131455; 1GCRKSE04DZ145288

1GCRKSE04DZ103140 | 1GCRKSE04DZ164116 | 1GCRKSE04DZ146375; 1GCRKSE04DZ162897 | 1GCRKSE04DZ197889 | 1GCRKSE04DZ184253 | 1GCRKSE04DZ123548; 1GCRKSE04DZ109309 | 1GCRKSE04DZ137224 | 1GCRKSE04DZ156047 | 1GCRKSE04DZ172720 | 1GCRKSE04DZ138230 | 1GCRKSE04DZ112923 | 1GCRKSE04DZ151365 | 1GCRKSE04DZ115322 | 1GCRKSE04DZ119919 | 1GCRKSE04DZ187217 | 1GCRKSE04DZ156663 | 1GCRKSE04DZ100576; 1GCRKSE04DZ137756; 1GCRKSE04DZ112940 | 1GCRKSE04DZ174838

1GCRKSE04DZ193132 | 1GCRKSE04DZ177819; 1GCRKSE04DZ171793; 1GCRKSE04DZ194409 | 1GCRKSE04DZ153455; 1GCRKSE04DZ187640 | 1GCRKSE04DZ164049 | 1GCRKSE04DZ133206 | 1GCRKSE04DZ191736 | 1GCRKSE04DZ182082; 1GCRKSE04DZ110587; 1GCRKSE04DZ102408 | 1GCRKSE04DZ155402; 1GCRKSE04DZ153617 | 1GCRKSE04DZ131746; 1GCRKSE04DZ199545; 1GCRKSE04DZ121198; 1GCRKSE04DZ111545 | 1GCRKSE04DZ188500 | 1GCRKSE04DZ101789; 1GCRKSE04DZ147994 | 1GCRKSE04DZ167825

1GCRKSE04DZ105230 | 1GCRKSE04DZ123291 | 1GCRKSE04DZ122027; 1GCRKSE04DZ101002; 1GCRKSE04DZ128166 | 1GCRKSE04DZ196709 | 1GCRKSE04DZ119581 | 1GCRKSE04DZ115062 | 1GCRKSE04DZ123470 | 1GCRKSE04DZ176914; 1GCRKSE04DZ189629; 1GCRKSE04DZ107298 |

1GCRKSE04DZ129415

| 1GCRKSE04DZ148823; 1GCRKSE04DZ158638; 1GCRKSE04DZ137580 | 1GCRKSE04DZ138471 | 1GCRKSE04DZ193633; 1GCRKSE04DZ185077; 1GCRKSE04DZ124358 | 1GCRKSE04DZ128443

1GCRKSE04DZ199531 | 1GCRKSE04DZ109388 | 1GCRKSE04DZ133075 | 1GCRKSE04DZ176783

1GCRKSE04DZ165315 | 1GCRKSE04DZ119273

1GCRKSE04DZ122609; 1GCRKSE04DZ128958 | 1GCRKSE04DZ193809 | 1GCRKSE04DZ142455 | 1GCRKSE04DZ153794 | 1GCRKSE04DZ107205 | 1GCRKSE04DZ169722 | 1GCRKSE04DZ187914; 1GCRKSE04DZ180042 | 1GCRKSE04DZ199691 | 1GCRKSE04DZ139085 |

1GCRKSE04DZ119001

| 1GCRKSE04DZ114137 | 1GCRKSE04DZ162592; 1GCRKSE04DZ160504 | 1GCRKSE04DZ152029; 1GCRKSE04DZ198105 | 1GCRKSE04DZ134579; 1GCRKSE04DZ147669 | 1GCRKSE04DZ131228 | 1GCRKSE04DZ181644

1GCRKSE04DZ188030 | 1GCRKSE04DZ100190; 1GCRKSE04DZ172734 | 1GCRKSE04DZ130578 | 1GCRKSE04DZ161250; 1GCRKSE04DZ108113 | 1GCRKSE04DZ113196; 1GCRKSE04DZ184494 | 1GCRKSE04DZ159000 | 1GCRKSE04DZ132444 | 1GCRKSE04DZ127163 | 1GCRKSE04DZ117801; 1GCRKSE04DZ176699 | 1GCRKSE04DZ168750 | 1GCRKSE04DZ160468 | 1GCRKSE04DZ105468 | 1GCRKSE04DZ102201; 1GCRKSE04DZ127521 | 1GCRKSE04DZ112386

1GCRKSE04DZ134601 | 1GCRKSE04DZ118205 | 1GCRKSE04DZ175584 | 1GCRKSE04DZ167498 | 1GCRKSE04DZ191932 | 1GCRKSE04DZ127275; 1GCRKSE04DZ100951 | 1GCRKSE04DZ101579; 1GCRKSE04DZ107432 | 1GCRKSE04DZ134839; 1GCRKSE04DZ139037 | 1GCRKSE04DZ113408 | 1GCRKSE04DZ161832 | 1GCRKSE04DZ145467; 1GCRKSE04DZ149941 | 1GCRKSE04DZ195561 |

1GCRKSE04DZ110783

; 1GCRKSE04DZ140835 | 1GCRKSE04DZ180915 | 1GCRKSE04DZ140124 | 1GCRKSE04DZ169235; 1GCRKSE04DZ185550; 1GCRKSE04DZ137417 | 1GCRKSE04DZ123520 | 1GCRKSE04DZ139152 | 1GCRKSE04DZ113201 | 1GCRKSE04DZ175696; 1GCRKSE04DZ108743 |

1GCRKSE04DZ156873

| 1GCRKSE04DZ173561 | 1GCRKSE04DZ139281 | 1GCRKSE04DZ196001 | 1GCRKSE04DZ158266; 1GCRKSE04DZ109035; 1GCRKSE04DZ150149; 1GCRKSE04DZ138163; 1GCRKSE04DZ135926 | 1GCRKSE04DZ128510;

1GCRKSE04DZ141869

; 1GCRKSE04DZ143895; 1GCRKSE04DZ107429 | 1GCRKSE04DZ106345 | 1GCRKSE04DZ175424; 1GCRKSE04DZ132279; 1GCRKSE04DZ181398 | 1GCRKSE04DZ187573 | 1GCRKSE04DZ188142 | 1GCRKSE04DZ143752 | 1GCRKSE04DZ148742

1GCRKSE04DZ103834 | 1GCRKSE04DZ151964; 1GCRKSE04DZ151334; 1GCRKSE04DZ144738 | 1GCRKSE04DZ110315

1GCRKSE04DZ170546 | 1GCRKSE04DZ101405 | 1GCRKSE04DZ100478 | 1GCRKSE04DZ110427; 1GCRKSE04DZ128605; 1GCRKSE04DZ142472; 1GCRKSE04DZ111979 | 1GCRKSE04DZ126448; 1GCRKSE04DZ176220 | 1GCRKSE04DZ161085; 1GCRKSE04DZ153486; 1GCRKSE04DZ150572; 1GCRKSE04DZ129091; 1GCRKSE04DZ163256 | 1GCRKSE04DZ191445; 1GCRKSE04DZ173429 | 1GCRKSE04DZ124747; 1GCRKSE04DZ115949 | 1GCRKSE04DZ193888 | 1GCRKSE04DZ189209 | 1GCRKSE04DZ176010; 1GCRKSE04DZ174466; 1GCRKSE04DZ102764; 1GCRKSE04DZ101923 | 1GCRKSE04DZ104501; 1GCRKSE04DZ175133; 1GCRKSE04DZ172541 | 1GCRKSE04DZ104515; 1GCRKSE04DZ117250 | 1GCRKSE04DZ155805 | 1GCRKSE04DZ135795 | 1GCRKSE04DZ172068 | 1GCRKSE04DZ143203; 1GCRKSE04DZ121962 | 1GCRKSE04DZ130337; 1GCRKSE04DZ191882; 1GCRKSE04DZ164309; 1GCRKSE04DZ169820; 1GCRKSE04DZ102067; 1GCRKSE04DZ143069 | 1GCRKSE04DZ184317 | 1GCRKSE04DZ189226 | 1GCRKSE04DZ127647; 1GCRKSE04DZ143637; 1GCRKSE04DZ185287 | 1GCRKSE04DZ101744 | 1GCRKSE04DZ174029; 1GCRKSE04DZ127535 | 1GCRKSE04DZ144822 | 1GCRKSE04DZ157943; 1GCRKSE04DZ149566; 1GCRKSE04DZ190876 | 1GCRKSE04DZ142679 | 1GCRKSE04DZ116504; 1GCRKSE04DZ130242 | 1GCRKSE04DZ159031 |

1GCRKSE04DZ176475

| 1GCRKSE04DZ171227; 1GCRKSE04DZ183457 | 1GCRKSE04DZ108466 | 1GCRKSE04DZ126238; 1GCRKSE04DZ135893 | 1GCRKSE04DZ198718 | 1GCRKSE04DZ177593 | 1GCRKSE04DZ153293 | 1GCRKSE04DZ177755 | 1GCRKSE04DZ102571 | 1GCRKSE04DZ108872

1GCRKSE04DZ184348

; 1GCRKSE04DZ146814

1GCRKSE04DZ163659 | 1GCRKSE04DZ175794 | 1GCRKSE04DZ148563 | 1GCRKSE04DZ156274 | 1GCRKSE04DZ190764

1GCRKSE04DZ146182 | 1GCRKSE04DZ191221 | 1GCRKSE04DZ155884 | 1GCRKSE04DZ196838 | 1GCRKSE04DZ113280 | 1GCRKSE04DZ105812

1GCRKSE04DZ195902 | 1GCRKSE04DZ158672; 1GCRKSE04DZ176282 | 1GCRKSE04DZ136140; 1GCRKSE04DZ172152; 1GCRKSE04DZ142794 | 1GCRKSE04DZ167887; 1GCRKSE04DZ151771; 1GCRKSE04DZ101811 | 1GCRKSE04DZ113540 | 1GCRKSE04DZ141435

1GCRKSE04DZ103543 | 1GCRKSE04DZ106975 | 1GCRKSE04DZ117958 | 1GCRKSE04DZ199027 | 1GCRKSE04DZ102442; 1GCRKSE04DZ159983 | 1GCRKSE04DZ192157 | 1GCRKSE04DZ170448 | 1GCRKSE04DZ193647; 1GCRKSE04DZ130788 | 1GCRKSE04DZ151978 | 1GCRKSE04DZ157649 |

1GCRKSE04DZ115269

| 1GCRKSE04DZ194247 | 1GCRKSE04DZ151141; 1GCRKSE04DZ125414; 1GCRKSE04DZ171602 | 1GCRKSE04DZ118950; 1GCRKSE04DZ158705 | 1GCRKSE04DZ184821 | 1GCRKSE04DZ133514; 1GCRKSE04DZ135781; 1GCRKSE04DZ103168 | 1GCRKSE04DZ120861 | 1GCRKSE04DZ150989 | 1GCRKSE04DZ116017 | 1GCRKSE04DZ172085; 1GCRKSE04DZ195172 | 1GCRKSE04DZ116437 | 1GCRKSE04DZ135716 | 1GCRKSE04DZ195186; 1GCRKSE04DZ122514 | 1GCRKSE04DZ156811

1GCRKSE04DZ136235; 1GCRKSE04DZ186097; 1GCRKSE04DZ182096; 1GCRKSE04DZ176959 | 1GCRKSE04DZ155934 | 1GCRKSE04DZ159014; 1GCRKSE04DZ166156 | 1GCRKSE04DZ147431 | 1GCRKSE04DZ157330; 1GCRKSE04DZ149177 | 1GCRKSE04DZ186200 | 1GCRKSE04DZ125865 |

1GCRKSE04DZ187475

; 1GCRKSE04DZ184799 | 1GCRKSE04DZ143802; 1GCRKSE04DZ128197 | 1GCRKSE04DZ111920 | 1GCRKSE04DZ126210 | 1GCRKSE04DZ142276 | 1GCRKSE04DZ122531; 1GCRKSE04DZ109455; 1GCRKSE04DZ125462 | 1GCRKSE04DZ170711 | 1GCRKSE04DZ125879; 1GCRKSE04DZ113649; 1GCRKSE04DZ159059 | 1GCRKSE04DZ141547 | 1GCRKSE04DZ166948

1GCRKSE04DZ114333 | 1GCRKSE04DZ175908 | 1GCRKSE04DZ185886; 1GCRKSE04DZ153715; 1GCRKSE04DZ176766; 1GCRKSE04DZ123601; 1GCRKSE04DZ118480 | 1GCRKSE04DZ198847; 1GCRKSE04DZ116373 | 1GCRKSE04DZ185998 | 1GCRKSE04DZ119094 | 1GCRKSE04DZ142133 |

1GCRKSE04DZ196046

; 1GCRKSE04DZ107821; 1GCRKSE04DZ130452 | 1GCRKSE04DZ118074 | 1GCRKSE04DZ140561 | 1GCRKSE04DZ188643 | 1GCRKSE04DZ146330 | 1GCRKSE04DZ144853 | 1GCRKSE04DZ111402 | 1GCRKSE04DZ194507; 1GCRKSE04DZ107396 | 1GCRKSE04DZ113893 | 1GCRKSE04DZ122206; 1GCRKSE04DZ122951 | 1GCRKSE04DZ175455 | 1GCRKSE04DZ111058 | 1GCRKSE04DZ194278 | 1GCRKSE04DZ136722 | 1GCRKSE04DZ114283 | 1GCRKSE04DZ137644 | 1GCRKSE04DZ157604 | 1GCRKSE04DZ126689; 1GCRKSE04DZ195995; 1GCRKSE04DZ153696; 1GCRKSE04DZ150653 | 1GCRKSE04DZ118835 | 1GCRKSE04DZ135277; 1GCRKSE04DZ153181 | 1GCRKSE04DZ128765; 1GCRKSE04DZ195544; 1GCRKSE04DZ134727 | 1GCRKSE04DZ198508 | 1GCRKSE04DZ162043 | 1GCRKSE04DZ109360 | 1GCRKSE04DZ179330 | 1GCRKSE04DZ187315; 1GCRKSE04DZ108399; 1GCRKSE04DZ158798 | 1GCRKSE04DZ148577 | 1GCRKSE04DZ178422 | 1GCRKSE04DZ102165; 1GCRKSE04DZ177951 | 1GCRKSE04DZ137983; 1GCRKSE04DZ119628 | 1GCRKSE04DZ138325 | 1GCRKSE04DZ149535 | 1GCRKSE04DZ156131 | 1GCRKSE04DZ158400; 1GCRKSE04DZ157294; 1GCRKSE04DZ147185 | 1GCRKSE04DZ119211; 1GCRKSE04DZ128409 | 1GCRKSE04DZ133447; 1GCRKSE04DZ155500; 1GCRKSE04DZ174984; 1GCRKSE04DZ150846 | 1GCRKSE04DZ138728 | 1GCRKSE04DZ104594

1GCRKSE04DZ180834 | 1GCRKSE04DZ106586 | 1GCRKSE04DZ156825 | 1GCRKSE04DZ163032; 1GCRKSE04DZ193065; 1GCRKSE04DZ182955; 1GCRKSE04DZ136557 | 1GCRKSE04DZ186813 | 1GCRKSE04DZ112873 | 1GCRKSE04DZ142178 | 1GCRKSE04DZ155741 | 1GCRKSE04DZ197701 | 1GCRKSE04DZ138907 | 1GCRKSE04DZ132346

1GCRKSE04DZ142780; 1GCRKSE04DZ182003; 1GCRKSE04DZ105809 | 1GCRKSE04DZ121833; 1GCRKSE04DZ153343 | 1GCRKSE04DZ125817; 1GCRKSE04DZ138566; 1GCRKSE04DZ132668 | 1GCRKSE04DZ110914; 1GCRKSE04DZ130094 | 1GCRKSE04DZ113537; 1GCRKSE04DZ198282; 1GCRKSE04DZ147901 | 1GCRKSE04DZ192000; 1GCRKSE04DZ137241 | 1GCRKSE04DZ106278; 1GCRKSE04DZ117085 | 1GCRKSE04DZ190487 | 1GCRKSE04DZ195124 | 1GCRKSE04DZ121458; 1GCRKSE04DZ160471 | 1GCRKSE04DZ171678 | 1GCRKSE04DZ198525 | 1GCRKSE04DZ148174 | 1GCRKSE04DZ138731 | 1GCRKSE04DZ107169; 1GCRKSE04DZ146991 | 1GCRKSE04DZ128488 | 1GCRKSE04DZ191204; 1GCRKSE04DZ168182; 1GCRKSE04DZ130709 | 1GCRKSE04DZ163502; 1GCRKSE04DZ194362 | 1GCRKSE04DZ136316 | 1GCRKSE04DZ116115 | 1GCRKSE04DZ145825 | 1GCRKSE04DZ118964 | 1GCRKSE04DZ166867; 1GCRKSE04DZ157988; 1GCRKSE04DZ147655; 1GCRKSE04DZ129124; 1GCRKSE04DZ123517; 1GCRKSE04DZ183992 | 1GCRKSE04DZ165394 | 1GCRKSE04DZ150264 | 1GCRKSE04DZ170742 | 1GCRKSE04DZ123789; 1GCRKSE04DZ181921 | 1GCRKSE04DZ172426 | 1GCRKSE04DZ165444 | 1GCRKSE04DZ179506; 1GCRKSE04DZ134923 | 1GCRKSE04DZ148790 | 1GCRKSE04DZ163712

1GCRKSE04DZ146974 | 1GCRKSE04DZ179800 | 1GCRKSE04DZ115112; 1GCRKSE04DZ189744 | 1GCRKSE04DZ124716 | 1GCRKSE04DZ134856 | 1GCRKSE04DZ170210 | 1GCRKSE04DZ163239;

1GCRKSE04DZ106264

| 1GCRKSE04DZ147557; 1GCRKSE04DZ142830; 1GCRKSE04DZ167131; 1GCRKSE04DZ163855; 1GCRKSE04DZ102036; 1GCRKSE04DZ125333; 1GCRKSE04DZ163208 | 1GCRKSE04DZ121282 | 1GCRKSE04DZ155206; 1GCRKSE04DZ114204; 1GCRKSE04DZ165864

1GCRKSE04DZ137899; 1GCRKSE04DZ120505; 1GCRKSE04DZ180171

1GCRKSE04DZ170952 | 1GCRKSE04DZ197875 | 1GCRKSE04DZ125655 | 1GCRKSE04DZ134646 | 1GCRKSE04DZ121525

1GCRKSE04DZ142066

1GCRKSE04DZ145212 | 1GCRKSE04DZ145663 | 1GCRKSE04DZ105051; 1GCRKSE04DZ105602 | 1GCRKSE04DZ183832; 1GCRKSE04DZ171325; 1GCRKSE04DZ110329; 1GCRKSE04DZ130306; 1GCRKSE04DZ107253; 1GCRKSE04DZ162740

1GCRKSE04DZ149390

| 1GCRKSE04DZ126482 | 1GCRKSE04DZ185757; 1GCRKSE04DZ145792 | 1GCRKSE04DZ124649 | 1GCRKSE04DZ125316 | 1GCRKSE04DZ101629; 1GCRKSE04DZ156646

1GCRKSE04DZ166772 | 1GCRKSE04DZ182485 | 1GCRKSE04DZ151043 | 1GCRKSE04DZ161815 | 1GCRKSE04DZ155397; 1GCRKSE04DZ150684 | 1GCRKSE04DZ167193 | 1GCRKSE04DZ103624 | 1GCRKSE04DZ158204 | 1GCRKSE04DZ174404

1GCRKSE04DZ116132; 1GCRKSE04DZ145050 | 1GCRKSE04DZ143993; 1GCRKSE04DZ154301 | 1GCRKSE04DZ181868 | 1GCRKSE04DZ191851 |

1GCRKSE04DZ199285

; 1GCRKSE04DZ114414; 1GCRKSE04DZ124442 | 1GCRKSE04DZ136932; 1GCRKSE04DZ159210 | 1GCRKSE04DZ148675; 1GCRKSE04DZ127857 | 1GCRKSE04DZ172989 | 1GCRKSE04DZ120021; 1GCRKSE04DZ197438

1GCRKSE04DZ186939; 1GCRKSE04DZ195883 | 1GCRKSE04DZ158445 | 1GCRKSE04DZ143699; 1GCRKSE04DZ117247 | 1GCRKSE04DZ161975 | 1GCRKSE04DZ124408

1GCRKSE04DZ188612; 1GCRKSE04DZ121167 | 1GCRKSE04DZ176685 | 1GCRKSE04DZ190134; 1GCRKSE04DZ173253 | 1GCRKSE04DZ144934; 1GCRKSE04DZ123176 | 1GCRKSE04DZ172748 |

1GCRKSE04DZ175116

| 1GCRKSE04DZ197584 | 1GCRKSE04DZ171891 | 1GCRKSE04DZ117927; 1GCRKSE04DZ101713 | 1GCRKSE04DZ151804 | 1GCRKSE04DZ187024; 1GCRKSE04DZ179893 | 1GCRKSE04DZ107110; 1GCRKSE04DZ114493; 1GCRKSE04DZ199013 | 1GCRKSE04DZ114915; 1GCRKSE04DZ159594 | 1GCRKSE04DZ158137 | 1GCRKSE04DZ193244 | 1GCRKSE04DZ170224 | 1GCRKSE04DZ183460; 1GCRKSE04DZ118009 | 1GCRKSE04DZ143251; 1GCRKSE04DZ186777 | 1GCRKSE04DZ121427 | 1GCRKSE04DZ154864 | 1GCRKSE04DZ193146 | 1GCRKSE04DZ158560; 1GCRKSE04DZ137675 | 1GCRKSE04DZ160518 | 1GCRKSE04DZ115434; 1GCRKSE04DZ180543 | 1GCRKSE04DZ102148 | 1GCRKSE04DZ187153 | 1GCRKSE04DZ162186 | 1GCRKSE04DZ189470; 1GCRKSE04DZ188464; 1GCRKSE04DZ124134; 1GCRKSE04DZ121928 | 1GCRKSE04DZ123078

1GCRKSE04DZ137711 | 1GCRKSE04DZ181482 | 1GCRKSE04DZ117152 | 1GCRKSE04DZ174354

1GCRKSE04DZ149485 | 1GCRKSE04DZ114090 | 1GCRKSE04DZ120942; 1GCRKSE04DZ192496; 1GCRKSE04DZ196175 | 1GCRKSE04DZ139538 | 1GCRKSE04DZ159787

1GCRKSE04DZ146831; 1GCRKSE04DZ146666

1GCRKSE04DZ139555 | 1GCRKSE04DZ195950 | 1GCRKSE04DZ157960; 1GCRKSE04DZ174032 | 1GCRKSE04DZ105616

1GCRKSE04DZ196130 | 1GCRKSE04DZ140057 | 1GCRKSE04DZ175200; 1GCRKSE04DZ143928 | 1GCRKSE04DZ125977; 1GCRKSE04DZ135036; 1GCRKSE04DZ128779 | 1GCRKSE04DZ125459 | 1GCRKSE04DZ179487; 1GCRKSE04DZ198766 | 1GCRKSE04DZ150930

1GCRKSE04DZ163578 | 1GCRKSE04DZ101291; 1GCRKSE04DZ114686; 1GCRKSE04DZ128703 | 1GCRKSE04DZ141533; 1GCRKSE04DZ174483 | 1GCRKSE04DZ105292 | 1GCRKSE04DZ121623; 1GCRKSE04DZ160602 | 1GCRKSE04DZ140575 | 1GCRKSE04DZ154217 | 1GCRKSE04DZ182552; 1GCRKSE04DZ188545; 1GCRKSE04DZ136297 | 1GCRKSE04DZ127860; 1GCRKSE04DZ155495 | 1GCRKSE04DZ112100 | 1GCRKSE04DZ123288 | 1GCRKSE04DZ132895; 1GCRKSE04DZ140785; 1GCRKSE04DZ178744 |

1GCRKSE04DZ168425

; 1GCRKSE04DZ138177 | 1GCRKSE04DZ168439; 1GCRKSE04DZ132993; 1GCRKSE04DZ163421 | 1GCRKSE04DZ165623 | 1GCRKSE04DZ146022 | 1GCRKSE04DZ180011 | 1GCRKSE04DZ189937 | 1GCRKSE04DZ140494; 1GCRKSE04DZ149180 | 1GCRKSE04DZ120858 | 1GCRKSE04DZ129026 | 1GCRKSE04DZ150586; 1GCRKSE04DZ189131; 1GCRKSE04DZ174385 | 1GCRKSE04DZ137238 | 1GCRKSE04DZ131634; 1GCRKSE04DZ129141; 1GCRKSE04DZ173902 | 1GCRKSE04DZ141712 | 1GCRKSE04DZ112453 | 1GCRKSE04DZ170966; 1GCRKSE04DZ147199 | 1GCRKSE04DZ180073

1GCRKSE04DZ154007 | 1GCRKSE04DZ178761 | 1GCRKSE04DZ186746 | 1GCRKSE04DZ162401 | 1GCRKSE04DZ115093 | 1GCRKSE04DZ116390; 1GCRKSE04DZ121816 | 1GCRKSE04DZ132945 | 1GCRKSE04DZ135215; 1GCRKSE04DZ196953; 1GCRKSE04DZ153911

1GCRKSE04DZ175763; 1GCRKSE04DZ192322 | 1GCRKSE04DZ106894; 1GCRKSE04DZ173799; 1GCRKSE04DZ122061 | 1GCRKSE04DZ176198 | 1GCRKSE04DZ145209 | 1GCRKSE04DZ116566 | 1GCRKSE04DZ199870 | 1GCRKSE04DZ141001; 1GCRKSE04DZ116521 | 1GCRKSE04DZ133531 | 1GCRKSE04DZ165475; 1GCRKSE04DZ181742 | 1GCRKSE04DZ149809

1GCRKSE04DZ112033; 1GCRKSE04DZ121931 | 1GCRKSE04DZ111724 | 1GCRKSE04DZ180249 | 1GCRKSE04DZ138616 | 1GCRKSE04DZ136395 | 1GCRKSE04DZ166626 | 1GCRKSE04DZ180686 | 1GCRKSE04DZ116809; 1GCRKSE04DZ109763; 1GCRKSE04DZ146859 | 1GCRKSE04DZ159532 | 1GCRKSE04DZ139328 | 1GCRKSE04DZ158428 | 1GCRKSE04DZ190537 | 1GCRKSE04DZ192143 | 1GCRKSE04DZ123307; 1GCRKSE04DZ186083 | 1GCRKSE04DZ156419; 1GCRKSE04DZ122089 | 1GCRKSE04DZ157568; 1GCRKSE04DZ147560 | 1GCRKSE04DZ182972; 1GCRKSE04DZ175925 | 1GCRKSE04DZ142259; 1GCRKSE04DZ133450 | 1GCRKSE04DZ100805; 1GCRKSE04DZ158462 | 1GCRKSE04DZ171115 | 1GCRKSE04DZ153763; 1GCRKSE04DZ194264 | 1GCRKSE04DZ167985; 1GCRKSE04DZ151866; 1GCRKSE04DZ143167; 1GCRKSE04DZ148773; 1GCRKSE04DZ179876 | 1GCRKSE04DZ190599 | 1GCRKSE04DZ197472 | 1GCRKSE04DZ101887; 1GCRKSE04DZ167954 | 1GCRKSE04DZ130449 | 1GCRKSE04DZ185399 | 1GCRKSE04DZ127910; 1GCRKSE04DZ149521; 1GCRKSE04DZ183006 | 1GCRKSE04DZ122741 | 1GCRKSE04DZ127549; 1GCRKSE04DZ121699 | 1GCRKSE04DZ195415 | 1GCRKSE04DZ180106; 1GCRKSE04DZ164133 | 1GCRKSE04DZ121864; 1GCRKSE04DZ131178; 1GCRKSE04DZ142326 | 1GCRKSE04DZ171308

1GCRKSE04DZ113389 | 1GCRKSE04DZ127289 | 1GCRKSE04DZ150071 | 1GCRKSE04DZ182471 | 1GCRKSE04DZ121993

1GCRKSE04DZ170451

1GCRKSE04DZ183667 | 1GCRKSE04DZ152399

1GCRKSE04DZ144593 | 1GCRKSE04DZ118687

1GCRKSE04DZ154122; 1GCRKSE04DZ119029 | 1GCRKSE04DZ122674 | 1GCRKSE04DZ179473 | 1GCRKSE04DZ167310; 1GCRKSE04DZ153987

1GCRKSE04DZ154234; 1GCRKSE04DZ119550; 1GCRKSE04DZ182065 | 1GCRKSE04DZ196872 | 1GCRKSE04DZ190943 | 1GCRKSE04DZ163595 | 1GCRKSE04DZ126532 | 1GCRKSE04DZ106202; 1GCRKSE04DZ186195

1GCRKSE04DZ157585; 1GCRKSE04DZ104191; 1GCRKSE04DZ131214

1GCRKSE04DZ166111

1GCRKSE04DZ126076 | 1GCRKSE04DZ128667 | 1GCRKSE04DZ125347 | 1GCRKSE04DZ181904; 1GCRKSE04DZ118446; 1GCRKSE04DZ103607; 1GCRKSE04DZ151544; 1GCRKSE04DZ131360 | 1GCRKSE04DZ136963 | 1GCRKSE04DZ191431; 1GCRKSE04DZ154640 |

1GCRKSE04DZ1538441GCRKSE04DZ123257 | 1GCRKSE04DZ178632 | 1GCRKSE04DZ192238 | 1GCRKSE04DZ118575 | 1GCRKSE04DZ150927 | 1GCRKSE04DZ173365 | 1GCRKSE04DZ140530 | 1GCRKSE04DZ138485 | 1GCRKSE04DZ146957 | 1GCRKSE04DZ101873;

1GCRKSE04DZ1099731GCRKSE04DZ115014 | 1GCRKSE04DZ165668; 1GCRKSE04DZ182549 | 1GCRKSE04DZ154024; 1GCRKSE04DZ194250 | 1GCRKSE04DZ187055 | 1GCRKSE04DZ135392 | 1GCRKSE04DZ108838

1GCRKSE04DZ132783 | 1GCRKSE04DZ192207 | 1GCRKSE04DZ156386 | 1GCRKSE04DZ132041 | 1GCRKSE04DZ103283; 1GCRKSE04DZ184009 | 1GCRKSE04DZ125882; 1GCRKSE04DZ136574 | 1GCRKSE04DZ147252; 1GCRKSE04DZ163029; 1GCRKSE04DZ171888 | 1GCRKSE04DZ165279 | 1GCRKSE04DZ137448

1GCRKSE04DZ182115 | 1GCRKSE04DZ136302 | 1GCRKSE04DZ134386 | 1GCRKSE04DZ138440 | 1GCRKSE04DZ103722 | 1GCRKSE04DZ189792 | 1GCRKSE04DZ160258 | 1GCRKSE04DZ116194; 1GCRKSE04DZ164178; 1GCRKSE04DZ177934 | 1GCRKSE04DZ164360 | 1GCRKSE04DZ186116 | 1GCRKSE04DZ165170 | 1GCRKSE04DZ126854 | 1GCRKSE04DZ148921 | 1GCRKSE04DZ152970

1GCRKSE04DZ177464 | 1GCRKSE04DZ136168; 1GCRKSE04DZ116938 | 1GCRKSE04DZ131584 | 1GCRKSE04DZ165105; 1GCRKSE04DZ117295 | 1GCRKSE04DZ115286 |

1GCRKSE04DZ187105

| 1GCRKSE04DZ149647; 1GCRKSE04DZ180588 | 1GCRKSE04DZ127356 | 1GCRKSE04DZ161863; 1GCRKSE04DZ195284 | 1GCRKSE04DZ120083; 1GCRKSE04DZ190201 | 1GCRKSE04DZ198072 | 1GCRKSE04DZ179358 | 1GCRKSE04DZ183488 | 1GCRKSE04DZ144075; 1GCRKSE04DZ185709; 1GCRKSE04DZ157599 | 1GCRKSE04DZ189243

1GCRKSE04DZ170868 | 1GCRKSE04DZ197469; 1GCRKSE04DZ109827 | 1GCRKSE04DZ157442

1GCRKSE04DZ153889 | 1GCRKSE04DZ114719 | 1GCRKSE04DZ189663 | 1GCRKSE04DZ171454; 1GCRKSE04DZ111982; 1GCRKSE04DZ177612;

1GCRKSE04DZ134713

| 1GCRKSE04DZ150670 | 1GCRKSE04DZ104255 | 1GCRKSE04DZ116907 | 1GCRKSE04DZ122626 | 1GCRKSE04DZ143198 | 1GCRKSE04DZ148062; 1GCRKSE04DZ107625; 1GCRKSE04DZ144464 | 1GCRKSE04DZ188366 | 1GCRKSE04DZ144769

1GCRKSE04DZ151527 | 1GCRKSE04DZ108631 | 1GCRKSE04DZ125557 | 1GCRKSE04DZ178467; 1GCRKSE04DZ183202; 1GCRKSE04DZ142505 | 1GCRKSE04DZ154430; 1GCRKSE04DZ148370 | 1GCRKSE04DZ144920; 1GCRKSE04DZ160681; 1GCRKSE04DZ125204 | 1GCRKSE04DZ137420 | 1GCRKSE04DZ197147; 1GCRKSE04DZ100979; 1GCRKSE04DZ145324 | 1GCRKSE04DZ109892 | 1GCRKSE04DZ125736; 1GCRKSE04DZ135702 | 1GCRKSE04DZ170238 | 1GCRKSE04DZ110931

1GCRKSE04DZ193972 | 1GCRKSE04DZ108810

1GCRKSE04DZ188092

1GCRKSE04DZ196919; 1GCRKSE04DZ157411 | 1GCRKSE04DZ100688 | 1GCRKSE04DZ135764 | 1GCRKSE04DZ175746 | 1GCRKSE04DZ179683 | 1GCRKSE04DZ125767; 1GCRKSE04DZ113800; 1GCRKSE04DZ156145; 1GCRKSE04DZ114123; 1GCRKSE04DZ120813 | 1GCRKSE04DZ171552; 1GCRKSE04DZ147266 | 1GCRKSE04DZ135246 | 1GCRKSE04DZ198900; 1GCRKSE04DZ158431 | 1GCRKSE04DZ129480

1GCRKSE04DZ102666 | 1GCRKSE04DZ136008; 1GCRKSE04DZ142729 | 1GCRKSE04DZ197665 | 1GCRKSE04DZ126935; 1GCRKSE04DZ154847; 1GCRKSE04DZ158980 | 1GCRKSE04DZ179831;

1GCRKSE04DZ139829

| 1GCRKSE04DZ133285; 1GCRKSE04DZ181594 | 1GCRKSE04DZ158171 | 1GCRKSE04DZ164018; 1GCRKSE04DZ110136 | 1GCRKSE04DZ105664; 1GCRKSE04DZ109701 | 1GCRKSE04DZ166898 | 1GCRKSE04DZ169767 | 1GCRKSE04DZ128135 | 1GCRKSE04DZ153942 | 1GCRKSE04DZ131875 | 1GCRKSE04DZ125266;

1GCRKSE04DZ163483

| 1GCRKSE04DZ179912; 1GCRKSE04DZ165413; 1GCRKSE04DZ139636

1GCRKSE04DZ155108 | 1GCRKSE04DZ137868 | 1GCRKSE04DZ158297; 1GCRKSE04DZ139863 | 1GCRKSE04DZ181269 | 1GCRKSE04DZ155254 | 1GCRKSE04DZ117619; 1GCRKSE04DZ127437; 1GCRKSE04DZ112713; 1GCRKSE04DZ195527; 1GCRKSE04DZ127020 | 1GCRKSE04DZ147865; 1GCRKSE04DZ187203

1GCRKSE04DZ175066 | 1GCRKSE04DZ193714 | 1GCRKSE04DZ172667 | 1GCRKSE04DZ111321; 1GCRKSE04DZ153777; 1GCRKSE04DZ134145; 1GCRKSE04DZ142519; 1GCRKSE04DZ103462 | 1GCRKSE04DZ163371 | 1GCRKSE04DZ117331;

1GCRKSE04DZ131536

|

1GCRKSE04DZ170322

| 1GCRKSE04DZ143931 | 1GCRKSE04DZ166688 | 1GCRKSE04DZ161345; 1GCRKSE04DZ176184 | 1GCRKSE04DZ195432; 1GCRKSE04DZ123419 | 1GCRKSE04DZ100741 | 1GCRKSE04DZ136820 | 1GCRKSE04DZ102151 | 1GCRKSE04DZ147509 | 1GCRKSE04DZ128653 | 1GCRKSE04DZ118298; 1GCRKSE04DZ116731; 1GCRKSE04DZ179389 | 1GCRKSE04DZ159613 | 1GCRKSE04DZ197410 | 1GCRKSE04DZ121184 | 1GCRKSE04DZ148207 | 1GCRKSE04DZ192921 | 1GCRKSE04DZ145887 | 1GCRKSE04DZ151740 | 1GCRKSE04DZ152225; 1GCRKSE04DZ100626 | 1GCRKSE04DZ189808 | 1GCRKSE04DZ192658; 1GCRKSE04DZ169865; 1GCRKSE04DZ139068 | 1GCRKSE04DZ196967 | 1GCRKSE04DZ178498 | 1GCRKSE04DZ166402; 1GCRKSE04DZ146246 | 1GCRKSE04DZ181613; 1GCRKSE04DZ111349 | 1GCRKSE04DZ192546; 1GCRKSE04DZ150345 | 1GCRKSE04DZ176346 | 1GCRKSE04DZ107849; 1GCRKSE04DZ195964 | 1GCRKSE04DZ180932; 1GCRKSE04DZ164679 | 1GCRKSE04DZ146196; 1GCRKSE04DZ193728 | 1GCRKSE04DZ104062 | 1GCRKSE04DZ121377 | 1GCRKSE04DZ198640 | 1GCRKSE04DZ166576

1GCRKSE04DZ145114 | 1GCRKSE04DZ141161; 1GCRKSE04DZ174970 | 1GCRKSE04DZ158610; 1GCRKSE04DZ185502 | 1GCRKSE04DZ101498 | 1GCRKSE04DZ151818

1GCRKSE04DZ187900 | 1GCRKSE04DZ111254; 1GCRKSE04DZ120262 | 1GCRKSE04DZ109391 | 1GCRKSE04DZ101128

1GCRKSE04DZ161202;

1GCRKSE04DZ124179

| 1GCRKSE04DZ135148 | 1GCRKSE04DZ166707 | 1GCRKSE04DZ135621 | 1GCRKSE04DZ102473; 1GCRKSE04DZ192109; 1GCRKSE04DZ132458

1GCRKSE04DZ153603 | 1GCRKSE04DZ133674 | 1GCRKSE04DZ188819 | 1GCRKSE04DZ191767 | 1GCRKSE04DZ184575 | 1GCRKSE04DZ162575 | 1GCRKSE04DZ106359 | 1GCRKSE04DZ198041 | 1GCRKSE04DZ173463;

1GCRKSE04DZ150748

; 1GCRKSE04DZ123260 | 1GCRKSE04DZ129186; 1GCRKSE04DZ162690

1GCRKSE04DZ149146 | 1GCRKSE04DZ108922 | 1GCRKSE04DZ162009 | 1GCRKSE04DZ127017 | 1GCRKSE04DZ110718 | 1GCRKSE04DZ132265 | 1GCRKSE04DZ186844 | 1GCRKSE04DZ123646 | 1GCRKSE04DZ101453; 1GCRKSE04DZ100366 |

1GCRKSE04DZ119077

; 1GCRKSE04DZ169543; 1GCRKSE04DZ197651

1GCRKSE04DZ122013 | 1GCRKSE04DZ193521

1GCRKSE04DZ135652 | 1GCRKSE04DZ102232 | 1GCRKSE04DZ190523 | 1GCRKSE04DZ156257 | 1GCRKSE04DZ159336 | 1GCRKSE04DZ157571 | 1GCRKSE04DZ128149; 1GCRKSE04DZ133822; 1GCRKSE04DZ183149 | 1GCRKSE04DZ179232; 1GCRKSE04DZ126997; 1GCRKSE04DZ131357; 1GCRKSE04DZ151091 | 1GCRKSE04DZ153214

1GCRKSE04DZ126787 | 1GCRKSE04DZ109245; 1GCRKSE04DZ192823

1GCRKSE04DZ110704 | 1GCRKSE04DZ187413 | 1GCRKSE04DZ181787 |

1GCRKSE04DZ139216

; 1GCRKSE04DZ161801 | 1GCRKSE04DZ120679 | 1GCRKSE04DZ123890; 1GCRKSE04DZ179733; 1GCRKSE04DZ109407; 1GCRKSE04DZ122643 | 1GCRKSE04DZ177500 | 1GCRKSE04DZ112436; 1GCRKSE04DZ185774 | 1GCRKSE04DZ128569; 1GCRKSE04DZ173382 | 1GCRKSE04DZ169283 | 1GCRKSE04DZ186889; 1GCRKSE04DZ143153 | 1GCRKSE04DZ165606; 1GCRKSE04DZ163161; 1GCRKSE04DZ119953 | 1GCRKSE04DZ129558; 1GCRKSE04DZ164990; 1GCRKSE04DZ189100 | 1GCRKSE04DZ141483 | 1GCRKSE04DZ163435 | 1GCRKSE04DZ184379 | 1GCRKSE04DZ113926 | 1GCRKSE04DZ102957 | 1GCRKSE04DZ117359 | 1GCRKSE04DZ180316 | 1GCRKSE04DZ153973 | 1GCRKSE04DZ182681 | 1GCRKSE04DZ174645; 1GCRKSE04DZ194216; 1GCRKSE04DZ112971; 1GCRKSE04DZ192062 | 1GCRKSE04DZ147087 | 1GCRKSE04DZ165573 | 1GCRKSE04DZ195737 | 1GCRKSE04DZ119967 | 1GCRKSE04DZ105096; 1GCRKSE04DZ170739 | 1GCRKSE04DZ140799 | 1GCRKSE04DZ192675 | 1GCRKSE04DZ181062 | 1GCRKSE04DZ159420; 1GCRKSE04DZ108984 | 1GCRKSE04DZ134159; 1GCRKSE04DZ135876 | 1GCRKSE04DZ137191 | 1GCRKSE04DZ117815 | 1GCRKSE04DZ191414 | 1GCRKSE04DZ149776 | 1GCRKSE04DZ156954 | 1GCRKSE04DZ124585 | 1GCRKSE04DZ177321; 1GCRKSE04DZ184818; 1GCRKSE04DZ116082; 1GCRKSE04DZ129673 | 1GCRKSE04DZ134002 | 1GCRKSE04DZ133996 | 1GCRKSE04DZ188660; 1GCRKSE04DZ185032 | 1GCRKSE04DZ198492 | 1GCRKSE04DZ126031 | 1GCRKSE04DZ178758 | 1GCRKSE04DZ100108 | 1GCRKSE04DZ170689; 1GCRKSE04DZ120150 | 1GCRKSE04DZ159773 | 1GCRKSE04DZ133612 | 1GCRKSE04DZ129348 | 1GCRKSE04DZ121332; 1GCRKSE04DZ118012

1GCRKSE04DZ174659; 1GCRKSE04DZ160129; 1GCRKSE04DZ172703 | 1GCRKSE04DZ122903 | 1GCRKSE04DZ131939; 1GCRKSE04DZ121136 | 1GCRKSE04DZ130001 | 1GCRKSE04DZ111948

1GCRKSE04DZ187749 | 1GCRKSE04DZ131035; 1GCRKSE04DZ173141; 1GCRKSE04DZ119290 | 1GCRKSE04DZ199951 | 1GCRKSE04DZ113778; 1GCRKSE04DZ165296 | 1GCRKSE04DZ165086 | 1GCRKSE04DZ115904 | 1GCRKSE04DZ107138 | 1GCRKSE04DZ102263 | 1GCRKSE04DZ147820

1GCRKSE04DZ161684; 1GCRKSE04DZ166268 | 1GCRKSE04DZ104580

1GCRKSE04DZ142391

1GCRKSE04DZ188139 | 1GCRKSE04DZ129379 | 1GCRKSE04DZ108029; 1GCRKSE04DZ137157 | 1GCRKSE04DZ129530 | 1GCRKSE04DZ127700 | 1GCRKSE04DZ193695 | 1GCRKSE04DZ192031 | 1GCRKSE04DZ132413 | 1GCRKSE04DZ180624; 1GCRKSE04DZ154038 | 1GCRKSE04DZ103154 | 1GCRKSE04DZ179229; 1GCRKSE04DZ147414; 1GCRKSE04DZ136266 | 1GCRKSE04DZ144139 | 1GCRKSE04DZ101730; 1GCRKSE04DZ152094; 1GCRKSE04DZ152273; 1GCRKSE04DZ144108 | 1GCRKSE04DZ108080 | 1GCRKSE04DZ136994; 1GCRKSE04DZ136705 | 1GCRKSE04DZ116759

1GCRKSE04DZ182292 | 1GCRKSE04DZ194975 | 1GCRKSE04DZ170501

1GCRKSE04DZ130421 | 1GCRKSE04DZ136834; 1GCRKSE04DZ192580 | 1GCRKSE04DZ165069 | 1GCRKSE04DZ115143 | 1GCRKSE04DZ183989 | 1GCRKSE04DZ193096; 1GCRKSE04DZ146280 | 1GCRKSE04DZ148160 | 1GCRKSE04DZ190103; 1GCRKSE04DZ142181; 1GCRKSE04DZ156517; 1GCRKSE04DZ178002 | 1GCRKSE04DZ124988 | 1GCRKSE04DZ168618 | 1GCRKSE04DZ118947; 1GCRKSE04DZ127048 | 1GCRKSE04DZ103493 | 1GCRKSE04DZ144979 | 1GCRKSE04DZ172071

1GCRKSE04DZ127518 | 1GCRKSE04DZ138700; 1GCRKSE04DZ117569 | 1GCRKSE04DZ173527 | 1GCRKSE04DZ186942 | 1GCRKSE04DZ137871 | 1GCRKSE04DZ158283

1GCRKSE04DZ127938; 1GCRKSE04DZ131200 | 1GCRKSE04DZ111965 | 1GCRKSE04DZ188979 | 1GCRKSE04DZ140964 |

1GCRKSE04DZ153018

| 1GCRKSE04DZ132637 | 1GCRKSE04DZ130225; 1GCRKSE04DZ145761; 1GCRKSE04DZ123100 | 1GCRKSE04DZ102618; 1GCRKSE04DZ136915 | 1GCRKSE04DZ194538; 1GCRKSE04DZ100447 | 1GCRKSE04DZ179053; 1GCRKSE04DZ114218 | 1GCRKSE04DZ150801 | 1GCRKSE04DZ106524 | 1GCRKSE04DZ158784; 1GCRKSE04DZ198704 | 1GCRKSE04DZ145243; 1GCRKSE04DZ181627 | 1GCRKSE04DZ156534 | 1GCRKSE04DZ185841 | 1GCRKSE04DZ137594 | 1GCRKSE04DZ182325 | 1GCRKSE04DZ154668 | 1GCRKSE04DZ121542 | 1GCRKSE04DZ161166 | 1GCRKSE04DZ180560 | 1GCRKSE04DZ149616; 1GCRKSE04DZ150250; 1GCRKSE04DZ115580 | 1GCRKSE04DZ137739 | 1GCRKSE04DZ185029; 1GCRKSE04DZ101839; 1GCRKSE04DZ144318 | 1GCRKSE04DZ199724 | 1GCRKSE04DZ123498 | 1GCRKSE04DZ120147;

1GCRKSE04DZ1805571GCRKSE04DZ143413 | 1GCRKSE04DZ188903; 1GCRKSE04DZ186391 | 1GCRKSE04DZ194989 | 1GCRKSE04DZ145145

1GCRKSE04DZ147297; 1GCRKSE04DZ149938; 1GCRKSE04DZ111657 | 1GCRKSE04DZ102814; 1GCRKSE04DZ149468 | 1GCRKSE04DZ170384; 1GCRKSE04DZ134954 | 1GCRKSE04DZ163614; 1GCRKSE04DZ160289

1GCRKSE04DZ192093; 1GCRKSE04DZ106944 | 1GCRKSE04DZ183782 | 1GCRKSE04DZ162205 | 1GCRKSE04DZ104885; 1GCRKSE04DZ183233; 1GCRKSE04DZ111447

1GCRKSE04DZ177092 | 1GCRKSE04DZ196970 | 1GCRKSE04DZ195785 | 1GCRKSE04DZ114705; 1GCRKSE04DZ169641; 1GCRKSE04DZ160969; 1GCRKSE04DZ154251; 1GCRKSE04DZ144495 | 1GCRKSE04DZ185130 | 1GCRKSE04DZ163922; 1GCRKSE04DZ128426 | 1GCRKSE04DZ148109

1GCRKSE04DZ155464; 1GCRKSE04DZ143556 | 1GCRKSE04DZ128362 | 1GCRKSE04DZ183331; 1GCRKSE04DZ192949

1GCRKSE04DZ183409; 1GCRKSE04DZ168909 | 1GCRKSE04DZ122366 | 1GCRKSE04DZ175813 | 1GCRKSE04DZ144447; 1GCRKSE04DZ181577; 1GCRKSE04DZ173284; 1GCRKSE04DZ119287 | 1GCRKSE04DZ167730 | 1GCRKSE04DZ123551; 1GCRKSE04DZ157750 | 1GCRKSE04DZ101601 | 1GCRKSE04DZ155190 |

1GCRKSE04DZ1727821GCRKSE04DZ162088; 1GCRKSE04DZ150412; 1GCRKSE04DZ134937 | 1GCRKSE04DZ111805 | 1GCRKSE04DZ129592; 1GCRKSE04DZ126322 | 1GCRKSE04DZ173964; 1GCRKSE04DZ174046 | 1GCRKSE04DZ188982 | 1GCRKSE04DZ127955; 1GCRKSE04DZ107799 | 1GCRKSE04DZ163323 | 1GCRKSE04DZ128720 | 1GCRKSE04DZ193910 | 1GCRKSE04DZ174077; 1GCRKSE04DZ112758

1GCRKSE04DZ167226 | 1GCRKSE04DZ185273 | 1GCRKSE04DZ137465 | 1GCRKSE04DZ120925 | 1GCRKSE04DZ191123 | 1GCRKSE04DZ117264 | 1GCRKSE04DZ169798 | 1GCRKSE04DZ146473; 1GCRKSE04DZ179425; 1GCRKSE04DZ196550 | 1GCRKSE04DZ100514 | 1GCRKSE04DZ182731

1GCRKSE04DZ141337 | 1GCRKSE04DZ168649; 1GCRKSE04DZ107740; 1GCRKSE04DZ110508; 1GCRKSE04DZ133609; 1GCRKSE04DZ118169 | 1GCRKSE04DZ102022 | 1GCRKSE04DZ193227 | 1GCRKSE04DZ176878 | 1GCRKSE04DZ169154 | 1GCRKSE04DZ131908 | 1GCRKSE04DZ187637 | 1GCRKSE04DZ149213 | 1GCRKSE04DZ110685; 1GCRKSE04DZ156338 | 1GCRKSE04DZ155142 | 1GCRKSE04DZ106023; 1GCRKSE04DZ159398 | 1GCRKSE04DZ163080 | 1GCRKSE04DZ112324; 1GCRKSE04DZ118026 | 1GCRKSE04DZ158395; 1GCRKSE04DZ102313 | 1GCRKSE04DZ175343 | 1GCRKSE04DZ109536 | 1GCRKSE04DZ138289 | 1GCRKSE04DZ155352 | 1GCRKSE04DZ191302 | 1GCRKSE04DZ120794 | 1GCRKSE04DZ145372; 1GCRKSE04DZ186830 | 1GCRKSE04DZ105423 | 1GCRKSE04DZ190635 | 1GCRKSE04DZ170398;

1GCRKSE04DZ111660

| 1GCRKSE04DZ156369 | 1GCRKSE04DZ109374 | 1GCRKSE04DZ141032 | 1GCRKSE04DZ129933 | 1GCRKSE04DZ159109 | 1GCRKSE04DZ130774 | 1GCRKSE04DZ154718 | 1GCRKSE04DZ109987 | 1GCRKSE04DZ135506 | 1GCRKSE04DZ186245; 1GCRKSE04DZ113361; 1GCRKSE04DZ139586; 1GCRKSE04DZ121055 | 1GCRKSE04DZ126501 | 1GCRKSE04DZ112565 | 1GCRKSE04DZ195625

1GCRKSE04DZ144481

1GCRKSE04DZ177576 | 1GCRKSE04DZ156498 | 1GCRKSE04DZ188450 | 1GCRKSE04DZ135358 | 1GCRKSE04DZ187492 | 1GCRKSE04DZ154749 | 1GCRKSE04DZ147851 | 1GCRKSE04DZ197908 | 1GCRKSE04DZ138549; 1GCRKSE04DZ180896

1GCRKSE04DZ122352; 1GCRKSE04DZ137479 | 1GCRKSE04DZ136669 | 1GCRKSE04DZ122478 | 1GCRKSE04DZ158221

1GCRKSE04DZ173513 | 1GCRKSE04DZ104532 | 1GCRKSE04DZ130760

1GCRKSE04DZ104899;

1GCRKSE04DZ150104

; 1GCRKSE04DZ127227 | 1GCRKSE04DZ191977 | 1GCRKSE04DZ120374 | 1GCRKSE04DZ105308 | 1GCRKSE04DZ146523 | 1GCRKSE04DZ146229 | 1GCRKSE04DZ157800 | 1GCRKSE04DZ148501; 1GCRKSE04DZ154525; 1GCRKSE04DZ134212 | 1GCRKSE04DZ149034 | 1GCRKSE04DZ144612 | 1GCRKSE04DZ188223

1GCRKSE04DZ162169 | 1GCRKSE04DZ115756; 1GCRKSE04DZ103316; 1GCRKSE04DZ180798 | 1GCRKSE04DZ171230 | 1GCRKSE04DZ127065 |

1GCRKSE04DZ141578

| 1GCRKSE04DZ167467; 1GCRKSE04DZ120293 | 1GCRKSE04DZ106684 | 1GCRKSE04DZ190618; 1GCRKSE04DZ163984 | 1GCRKSE04DZ158767; 1GCRKSE04DZ199612; 1GCRKSE04DZ130371 | 1GCRKSE04DZ102683 | 1GCRKSE04DZ105373 | 1GCRKSE04DZ116230 | 1GCRKSE04DZ143783

1GCRKSE04DZ144058; 1GCRKSE04DZ173169 | 1GCRKSE04DZ192451 |

1GCRKSE04DZ153536

| 1GCRKSE04DZ103817 | 1GCRKSE04DZ197004; 1GCRKSE04DZ101338; 1GCRKSE04DZ161622 | 1GCRKSE04DZ196788 | 1GCRKSE04DZ111562; 1GCRKSE04DZ142360 | 1GCRKSE04DZ173138 | 1GCRKSE04DZ190750 | 1GCRKSE04DZ109102 | 1GCRKSE04DZ113702 | 1GCRKSE04DZ151947 | 1GCRKSE04DZ120360 | 1GCRKSE04DZ182213 | 1GCRKSE04DZ188111; 1GCRKSE04DZ104725; 1GCRKSE04DZ120889 | 1GCRKSE04DZ118379 | 1GCRKSE04DZ195298; 1GCRKSE04DZ156890 | 1GCRKSE04DZ130032 | 1GCRKSE04DZ101503; 1GCRKSE04DZ103736 | 1GCRKSE04DZ179246 | 1GCRKSE04DZ131195; 1GCRKSE04DZ107706; 1GCRKSE04DZ177450; 1GCRKSE04DZ150667; 1GCRKSE04DZ122562 | 1GCRKSE04DZ190036; 1GCRKSE04DZ160065 | 1GCRKSE04DZ125400 | 1GCRKSE04DZ131438; 1GCRKSE04DZ173592

1GCRKSE04DZ138079 | 1GCRKSE04DZ106734 | 1GCRKSE04DZ106121 | 1GCRKSE04DZ101677 | 1GCRKSE04DZ183135 | 1GCRKSE04DZ140978 | 1GCRKSE04DZ122934 | 1GCRKSE04DZ196886 | 1GCRKSE04DZ194359; 1GCRKSE04DZ166349; 1GCRKSE04DZ156310; 1GCRKSE04DZ141273 | 1GCRKSE04DZ158011 | 1GCRKSE04DZ117538 | 1GCRKSE04DZ111609 | 1GCRKSE04DZ126725 | 1GCRKSE04DZ195799 | 1GCRKSE04DZ143685 | 1GCRKSE04DZ103123 | 1GCRKSE04DZ138339 | 1GCRKSE04DZ158154 | 1GCRKSE04DZ162561 | 1GCRKSE04DZ103820; 1GCRKSE04DZ112811; 1GCRKSE04DZ138180; 1GCRKSE04DZ161782 | 1GCRKSE04DZ111173; 1GCRKSE04DZ140544

1GCRKSE04DZ111299 | 1GCRKSE04DZ161779 | 1GCRKSE04DZ164214; 1GCRKSE04DZ135859 | 1GCRKSE04DZ139846; 1GCRKSE04DZ127650 | 1GCRKSE04DZ152435 | 1GCRKSE04DZ150782; 1GCRKSE04DZ185290; 1GCRKSE04DZ115305 | 1GCRKSE04DZ123324 | 1GCRKSE04DZ111111 | 1GCRKSE04DZ154377; 1GCRKSE04DZ100870; 1GCRKSE04DZ190120 | 1GCRKSE04DZ184768 | 1GCRKSE04DZ146683 | 1GCRKSE04DZ144996

1GCRKSE04DZ184852; 1GCRKSE04DZ159157; 1GCRKSE04DZ166822 | 1GCRKSE04DZ137577; 1GCRKSE04DZ129110; 1GCRKSE04DZ108600 | 1GCRKSE04DZ132105 | 1GCRKSE04DZ127566; 1GCRKSE04DZ173852; 1GCRKSE04DZ107446 | 1GCRKSE04DZ136865 | 1GCRKSE04DZ199755 | 1GCRKSE04DZ127678 | 1GCRKSE04DZ142617 | 1GCRKSE04DZ179490; 1GCRKSE04DZ179196 | 1GCRKSE04DZ116857 | 1GCRKSE04DZ140950 | 1GCRKSE04DZ182728; 1GCRKSE04DZ138342 | 1GCRKSE04DZ190473 | 1GCRKSE04DZ171387 | 1GCRKSE04DZ101680; 1GCRKSE04DZ113845 | 1GCRKSE04DZ188061 | 1GCRKSE04DZ134470 | 1GCRKSE04DZ170806 | 1GCRKSE04DZ122867 | 1GCRKSE04DZ194751 | 1GCRKSE04DZ105549; 1GCRKSE04DZ130614 | 1GCRKSE04DZ186780; 1GCRKSE04DZ110041; 1GCRKSE04DZ104790 | 1GCRKSE04DZ161295 | 1GCRKSE04DZ118172 | 1GCRKSE04DZ141516 | 1GCRKSE04DZ109083 | 1GCRKSE04DZ163936 | 1GCRKSE04DZ159384 | 1GCRKSE04DZ147008; 1GCRKSE04DZ162351 | 1GCRKSE04DZ166397 | 1GCRKSE04DZ191784

1GCRKSE04DZ136171 | 1GCRKSE04DZ145999

1GCRKSE04DZ100075 | 1GCRKSE04DZ111268 | 1GCRKSE04DZ149812 | 1GCRKSE04DZ131309

1GCRKSE04DZ102697 | 1GCRKSE04DZ167999; 1GCRKSE04DZ147400 | 1GCRKSE04DZ126837; 1GCRKSE04DZ198928 | 1GCRKSE04DZ188867 | 1GCRKSE04DZ100349 | 1GCRKSE04DZ158073 |

1GCRKSE04DZ162317

; 1GCRKSE04DZ176993; 1GCRKSE04DZ139202 | 1GCRKSE04DZ153262 | 1GCRKSE04DZ110279; 1GCRKSE04DZ119113 | 1GCRKSE04DZ155044 | 1GCRKSE04DZ130841 | 1GCRKSE04DZ101081 | 1GCRKSE04DZ153102 | 1GCRKSE04DZ196015; 1GCRKSE04DZ143590 |

1GCRKSE04DZ188884

| 1GCRKSE04DZ138955; 1GCRKSE04DZ165895; 1GCRKSE04DZ125042; 1GCRKSE04DZ178159 | 1GCRKSE04DZ148580; 1GCRKSE04DZ133738 | 1GCRKSE04DZ199190 | 1GCRKSE04DZ149289 | 1GCRKSE04DZ151480 | 1GCRKSE04DZ143511; 1GCRKSE04DZ145338 | 1GCRKSE04DZ103638; 1GCRKSE04DZ155013 | 1GCRKSE04DZ117605 | 1GCRKSE04DZ154945 | 1GCRKSE04DZ132282

1GCRKSE04DZ141645 | 1GCRKSE04DZ126126 | 1GCRKSE04DZ152581 | 1GCRKSE04DZ101971 | 1GCRKSE04DZ178131 | 1GCRKSE04DZ176377 | 1GCRKSE04DZ186651 | 1GCRKSE04DZ104238; 1GCRKSE04DZ120195 | 1GCRKSE04DZ113215 | 1GCRKSE04DZ112369; 1GCRKSE04DZ151074

1GCRKSE04DZ157795 | 1GCRKSE04DZ138101 | 1GCRKSE04DZ109097; 1GCRKSE04DZ192708; 1GCRKSE04DZ193776

1GCRKSE04DZ118785 | 1GCRKSE04DZ111593; 1GCRKSE04DZ159076 | 1GCRKSE04DZ108354 | 1GCRKSE04DZ197164 | 1GCRKSE04DZ195849

1GCRKSE04DZ128474; 1GCRKSE04DZ162768

1GCRKSE04DZ119337 | 1GCRKSE04DZ100223 | 1GCRKSE04DZ138308

1GCRKSE04DZ148935; 1GCRKSE04DZ106748; 1GCRKSE04DZ163497; 1GCRKSE04DZ127907 | 1GCRKSE04DZ129625 | 1GCRKSE04DZ193115 | 1GCRKSE04DZ191266 | 1GCRKSE04DZ104563; 1GCRKSE04DZ179179 | 1GCRKSE04DZ174824 | 1GCRKSE04DZ169686; 1GCRKSE04DZ177173 | 1GCRKSE04DZ115871 | 1GCRKSE04DZ123209 | 1GCRKSE04DZ184916; 1GCRKSE04DZ112405

1GCRKSE04DZ195642; 1GCRKSE04DZ195009; 1GCRKSE04DZ102795 | 1GCRKSE04DZ186665; 1GCRKSE04DZ132069 | 1GCRKSE04DZ116051; 1GCRKSE04DZ140320 | 1GCRKSE04DZ113912; 1GCRKSE04DZ159708; 1GCRKSE04DZ114977; 1GCRKSE04DZ137305; 1GCRKSE04DZ162902 | 1GCRKSE04DZ186276 | 1GCRKSE04DZ172913 | 1GCRKSE04DZ173351; 1GCRKSE04DZ178551 | 1GCRKSE04DZ172894 | 1GCRKSE04DZ118561 | 1GCRKSE04DZ165671; 1GCRKSE04DZ106796; 1GCRKSE04DZ117796; 1GCRKSE04DZ115109; 1GCRKSE04DZ178808 | 1GCRKSE04DZ104465 | 1GCRKSE04DZ169218 | 1GCRKSE04DZ190070; 1GCRKSE04DZ148904 | 1GCRKSE04DZ122755 | 1GCRKSE04DZ186715

1GCRKSE04DZ131987 | 1GCRKSE04DZ141788; 1GCRKSE04DZ134355; 1GCRKSE04DZ183541 | 1GCRKSE04DZ123081

1GCRKSE04DZ116034

1GCRKSE04DZ129009 | 1GCRKSE04DZ131620; 1GCRKSE04DZ134548 | 1GCRKSE04DZ105485

1GCRKSE04DZ122268 | 1GCRKSE04DZ159725 | 1GCRKSE04DZ121752 | 1GCRKSE04DZ160177 | 1GCRKSE04DZ139006 | 1GCRKSE04DZ109746 | 1GCRKSE04DZ155786; 1GCRKSE04DZ144044; 1GCRKSE04DZ199898 | 1GCRKSE04DZ197133

1GCRKSE04DZ135523 | 1GCRKSE04DZ130340; 1GCRKSE04DZ190361 | 1GCRKSE04DZ158350 |

1GCRKSE04DZ185693

| 1GCRKSE04DZ115840 | 1GCRKSE04DZ158106 | 1GCRKSE04DZ104854; 1GCRKSE04DZ180378 | 1GCRKSE04DZ190022 | 1GCRKSE04DZ192997 | 1GCRKSE04DZ162429 | 1GCRKSE04DZ137272 | 1GCRKSE04DZ103963 | 1GCRKSE04DZ148840 | 1GCRKSE04DZ131892; 1GCRKSE04DZ119676 | 1GCRKSE04DZ103669 | 1GCRKSE04DZ117765 | 1GCRKSE04DZ159627 | 1GCRKSE04DZ143542 | 1GCRKSE04DZ134842 | 1GCRKSE04DZ183877 | 1GCRKSE04DZ168442; 1GCRKSE04DZ112694; 1GCRKSE04DZ176797; 1GCRKSE04DZ154539

1GCRKSE04DZ152547 | 1GCRKSE04DZ162723 | 1GCRKSE04DZ159272; 1GCRKSE04DZ170028; 1GCRKSE04DZ188125 | 1GCRKSE04DZ123436 | 1GCRKSE04DZ114610 | 1GCRKSE04DZ119502; 1GCRKSE04DZ168585

1GCRKSE04DZ164035 | 1GCRKSE04DZ112548 | 1GCRKSE04DZ153066 | 1GCRKSE04DZ130595 | 1GCRKSE04DZ162396 | 1GCRKSE04DZ140060 | 1GCRKSE04DZ128619 | 1GCRKSE04DZ191672 | 1GCRKSE04DZ159921 | 1GCRKSE04DZ133965 | 1GCRKSE04DZ132492 | 1GCRKSE04DZ125087; 1GCRKSE04DZ134615; 1GCRKSE04DZ188190; 1GCRKSE04DZ109620 | 1GCRKSE04DZ166318 | 1GCRKSE04DZ144982 | 1GCRKSE04DZ144013 | 1GCRKSE04DZ131858 | 1GCRKSE04DZ106488 | 1GCRKSE04DZ113621; 1GCRKSE04DZ188321; 1GCRKSE04DZ149924; 1GCRKSE04DZ115661 | 1GCRKSE04DZ138387 | 1GCRKSE04DZ164097 | 1GCRKSE04DZ126675 | 1GCRKSE04DZ149728

1GCRKSE04DZ156579 | 1GCRKSE04DZ118043; 1GCRKSE04DZ191090 | 1GCRKSE04DZ173558; 1GCRKSE04DZ117362; 1GCRKSE04DZ106779; 1GCRKSE04DZ140432; 1GCRKSE04DZ138843 | 1GCRKSE04DZ198234

1GCRKSE04DZ174094 | 1GCRKSE04DZ163953; 1GCRKSE04DZ186052 | 1GCRKSE04DZ185211 | 1GCRKSE04DZ112727 | 1GCRKSE04DZ152001 | 1GCRKSE04DZ148465 | 1GCRKSE04DZ153956 | 1GCRKSE04DZ131553 | 1GCRKSE04DZ116342; 1GCRKSE04DZ178680

1GCRKSE04DZ183653 | 1GCRKSE04DZ116700; 1GCRKSE04DZ140446; 1GCRKSE04DZ121203 | 1GCRKSE04DZ167338 | 1GCRKSE04DZ125476; 1GCRKSE04DZ193812; 1GCRKSE04DZ168523 | 1GCRKSE04DZ117202 | 1GCRKSE04DZ162477 | 1GCRKSE04DZ102943 | 1GCRKSE04DZ189341; 1GCRKSE04DZ167355 | 1GCRKSE04DZ113277; 1GCRKSE04DZ113084 | 1GCRKSE04DZ136106; 1GCRKSE04DZ150961 | 1GCRKSE04DZ135912; 1GCRKSE04DZ158719 | 1GCRKSE04DZ120617 | 1GCRKSE04DZ144352 | 1GCRKSE04DZ111190; 1GCRKSE04DZ109150 | 1GCRKSE04DZ105244 | 1GCRKSE04DZ109939; 1GCRKSE04DZ111559 | 1GCRKSE04DZ126157; 1GCRKSE04DZ118348 | 1GCRKSE04DZ176718 | 1GCRKSE04DZ185385 | 1GCRKSE04DZ100285 | 1GCRKSE04DZ140284 | 1GCRKSE04DZ177125; 1GCRKSE04DZ154993 | 1GCRKSE04DZ167257 | 1GCRKSE04DZ103364 | 1GCRKSE04DZ189839; 1GCRKSE04DZ105390 | 1GCRKSE04DZ139278 | 1GCRKSE04DZ198332 | 1GCRKSE04DZ135618 | 1GCRKSE04DZ198380 | 1GCRKSE04DZ185354 | 1GCRKSE04DZ138065; 1GCRKSE04DZ133397; 1GCRKSE04DZ189467; 1GCRKSE04DZ194541; 1GCRKSE04DZ103798 | 1GCRKSE04DZ176668 | 1GCRKSE04DZ198296; 1GCRKSE04DZ113411 | 1GCRKSE04DZ116292 | 1GCRKSE04DZ169638 | 1GCRKSE04DZ110699; 1GCRKSE04DZ170885; 1GCRKSE04DZ112131 | 1GCRKSE04DZ185600; 1GCRKSE04DZ184530 | 1GCRKSE04DZ157831 | 1GCRKSE04DZ134730

1GCRKSE04DZ156095; 1GCRKSE04DZ197360 | 1GCRKSE04DZ113036 | 1GCRKSE04DZ156243; 1GCRKSE04DZ156341 | 1GCRKSE04DZ182101

1GCRKSE04DZ172197 | 1GCRKSE04DZ111917 | 1GCRKSE04DZ188710; 1GCRKSE04DZ143654; 1GCRKSE04DZ150202 | 1GCRKSE04DZ133688 | 1GCRKSE04DZ121038; 1GCRKSE04DZ168862 | 1GCRKSE04DZ171566 | 1GCRKSE04DZ106376 | 1GCRKSE04DZ119175 | 1GCRKSE04DZ102702 | 1GCRKSE04DZ112002 | 1GCRKSE04DZ122383 | 1GCRKSE04DZ132881; 1GCRKSE04DZ116597; 1GCRKSE04DZ122965; 1GCRKSE04DZ178694 | 1GCRKSE04DZ197200; 1GCRKSE04DZ104675; 1GCRKSE04DZ172572; 1GCRKSE04DZ167405 | 1GCRKSE04DZ188089; 1GCRKSE04DZ198461 | 1GCRKSE04DZ168294 | 1GCRKSE04DZ181286 | 1GCRKSE04DZ143461 | 1GCRKSE04DZ162995 | 1GCRKSE04DZ159918 | 1GCRKSE04DZ114655; 1GCRKSE04DZ113991; 1GCRKSE04DZ199481; 1GCRKSE04DZ180865 | 1GCRKSE04DZ192787 | 1GCRKSE04DZ167937; 1GCRKSE04DZ155061; 1GCRKSE04DZ171955 | 1GCRKSE04DZ144030 | 1GCRKSE04DZ134226; 1GCRKSE04DZ195852

1GCRKSE04DZ153438 | 1GCRKSE04DZ160096 | 1GCRKSE04DZ141953; 1GCRKSE04DZ171051

1GCRKSE04DZ175701; 1GCRKSE04DZ192269; 1GCRKSE04DZ161524; 1GCRKSE04DZ119466

1GCRKSE04DZ128894

1GCRKSE04DZ195107 | 1GCRKSE04DZ134081; 1GCRKSE04DZ124215 | 1GCRKSE04DZ155982; 1GCRKSE04DZ177822; 1GCRKSE04DZ126451 | 1GCRKSE04DZ153651 | 1GCRKSE04DZ107382; 1GCRKSE04DZ111416 | 1GCRKSE04DZ108385 | 1GCRKSE04DZ137353 | 1GCRKSE04DZ198797 | 1GCRKSE04DZ107561 | 1GCRKSE04DZ103591; 1GCRKSE04DZ112632 | 1GCRKSE04DZ138812; 1GCRKSE04DZ193860; 1GCRKSE04DZ155903 | 1GCRKSE04DZ167579 | 1GCRKSE04DZ122447; 1GCRKSE04DZ180736 | 1GCRKSE04DZ155335 | 1GCRKSE04DZ105941

1GCRKSE04DZ175293 | 1GCRKSE04DZ107415; 1GCRKSE04DZ191560 | 1GCRKSE04DZ138986

1GCRKSE04DZ179988 | 1GCRKSE04DZ124313; 1GCRKSE04DZ116096 | 1GCRKSE04DZ149972

1GCRKSE04DZ175990 | 1GCRKSE04DZ168229; 1GCRKSE04DZ114848 | 1GCRKSE04DZ106698 | 1GCRKSE04DZ115577 | 1GCRKSE04DZ135778 | 1GCRKSE04DZ142407; 1GCRKSE04DZ188254 | 1GCRKSE04DZ186164; 1GCRKSE04DZ162091; 1GCRKSE04DZ125784; 1GCRKSE04DZ115692 | 1GCRKSE04DZ154959 | 1GCRKSE04DZ135697 | 1GCRKSE04DZ156761; 1GCRKSE04DZ126742 | 1GCRKSE04DZ155822 | 1GCRKSE04DZ117992 | 1GCRKSE04DZ113151 | 1GCRKSE04DZ180655 | 1GCRKSE04DZ144562 | 1GCRKSE04DZ134064; 1GCRKSE04DZ103865 | 1GCRKSE04DZ134453 | 1GCRKSE04DZ187234; 1GCRKSE04DZ182275 | 1GCRKSE04DZ108063 | 1GCRKSE04DZ188285; 1GCRKSE04DZ121122; 1GCRKSE04DZ166335

1GCRKSE04DZ101212 | 1GCRKSE04DZ127146 | 1GCRKSE04DZ151463; 1GCRKSE04DZ128636; 1GCRKSE04DZ131052; 1GCRKSE04DZ137952 | 1GCRKSE04DZ127714 | 1GCRKSE04DZ157117 |

1GCRKSE04DZ141418

| 1GCRKSE04DZ160650 | 1GCRKSE04DZ186861; 1GCRKSE04DZ161247 | 1GCRKSE04DZ118107 | 1GCRKSE04DZ178128; 1GCRKSE04DZ165041; 1GCRKSE04DZ180669 | 1GCRKSE04DZ120312 | 1GCRKSE04DZ153729 | 1GCRKSE04DZ187959 | 1GCRKSE04DZ114140; 1GCRKSE04DZ183362 | 1GCRKSE04DZ195446 | 1GCRKSE04DZ167632; 1GCRKSE04DZ172278; 1GCRKSE04DZ110086 | 1GCRKSE04DZ160700 | 1GCRKSE04DZ136462 | 1GCRKSE04DZ123680

1GCRKSE04DZ123873; 1GCRKSE04DZ185824 | 1GCRKSE04DZ184219

1GCRKSE04DZ150832; 1GCRKSE04DZ106328 | 1GCRKSE04DZ174001; 1GCRKSE04DZ112520 | 1GCRKSE04DZ182745 | 1GCRKSE04DZ153052 | 1GCRKSE04DZ198895 | 1GCRKSE04DZ129429 | 1GCRKSE04DZ189906 | 1GCRKSE04DZ144691 | 1GCRKSE04DZ157702 | 1GCRKSE04DZ169123 | 1GCRKSE04DZ198573 | 1GCRKSE04DZ183121 | 1GCRKSE04DZ187993; 1GCRKSE04DZ142262 | 1GCRKSE04DZ110895; 1GCRKSE04DZ107172 | 1GCRKSE04DZ169834 | 1GCRKSE04DZ177531 | 1GCRKSE04DZ196368 | 1GCRKSE04DZ177335; 1GCRKSE04DZ152211 | 1GCRKSE04DZ117488 |

1GCRKSE04DZ116535

; 1GCRKSE04DZ155528; 1GCRKSE04DZ193180 | 1GCRKSE04DZ128524; 1GCRKSE04DZ138776; 1GCRKSE04DZ139717 | 1GCRKSE04DZ115238 | 1GCRKSE04DZ108953 | 1GCRKSE04DZ191610; 1GCRKSE04DZ184091; 1GCRKSE04DZ106751; 1GCRKSE04DZ152788; 1GCRKSE04DZ190442; 1GCRKSE04DZ108435 | 1GCRKSE04DZ132072 | 1GCRKSE04DZ164410 | 1GCRKSE04DZ157666 | 1GCRKSE04DZ153326 | 1GCRKSE04DZ134162; 1GCRKSE04DZ177805 | 1GCRKSE04DZ160437; 1GCRKSE04DZ175598; 1GCRKSE04DZ133741; 1GCRKSE04DZ132220 | 1GCRKSE04DZ107026; 1GCRKSE04DZ175181 | 1GCRKSE04DZ185368 | 1GCRKSE04DZ194068

1GCRKSE04DZ122819 | 1GCRKSE04DZ175861 | 1GCRKSE04DZ146828 | 1GCRKSE04DZ199660 | 1GCRKSE04DZ151415; 1GCRKSE04DZ130029 | 1GCRKSE04DZ114669 | 1GCRKSE04DZ184415; 1GCRKSE04DZ118219; 1GCRKSE04DZ110282; 1GCRKSE04DZ121573 | 1GCRKSE04DZ156422 | 1GCRKSE04DZ184382; 1GCRKSE04DZ146568 | 1GCRKSE04DZ141466 | 1GCRKSE04DZ101078

1GCRKSE04DZ180977

| 1GCRKSE04DZ182373 | 1GCRKSE04DZ134520; 1GCRKSE04DZ178257 | 1GCRKSE04DZ132430 | 1GCRKSE04DZ183197 | 1GCRKSE04DZ147476; 1GCRKSE04DZ141127 | 1GCRKSE04DZ150524; 1GCRKSE04DZ151916 | 1GCRKSE04DZ147705; 1GCRKSE04DZ197343; 1GCRKSE04DZ182776; 1GCRKSE04DZ157974 | 1GCRKSE04DZ176296 | 1GCRKSE04DZ112081 | 1GCRKSE04DZ178940; 1GCRKSE04DZ138129; 1GCRKSE04DZ157134; 1GCRKSE04DZ124067; 1GCRKSE04DZ189789 | 1GCRKSE04DZ119970 | 1GCRKSE04DZ188920

1GCRKSE04DZ174855 | 1GCRKSE04DZ152113; 1GCRKSE04DZ194863; 1GCRKSE04DZ125560; 1GCRKSE04DZ106877 | 1GCRKSE04DZ184592 | 1GCRKSE04DZ164262 | 1GCRKSE04DZ175536 | 1GCRKSE04DZ119127 | 1GCRKSE04DZ103767 | 1GCRKSE04DZ148305 | 1GCRKSE04DZ177433; 1GCRKSE04DZ100058; 1GCRKSE04DZ166450 | 1GCRKSE04DZ162074 | 1GCRKSE04DZ189646; 1GCRKSE04DZ144657; 1GCRKSE04DZ122450 | 1GCRKSE04DZ102294 | 1GCRKSE04DZ147316; 1GCRKSE04DZ155366; 1GCRKSE04DZ189193;

1GCRKSE04DZ195110

; 1GCRKSE04DZ168652 | 1GCRKSE04DZ186228; 1GCRKSE04DZ140995

1GCRKSE04DZ194796; 1GCRKSE04DZ110623

1GCRKSE04DZ128152; 1GCRKSE04DZ119662 | 1GCRKSE04DZ102778; 1GCRKSE04DZ189985 | 1GCRKSE04DZ183863

1GCRKSE04DZ169557; 1GCRKSE04DZ116440

1GCRKSE04DZ154170; 1GCRKSE04DZ198153 | 1GCRKSE04DZ157179; 1GCRKSE04DZ160647 | 1GCRKSE04DZ157506; 1GCRKSE04DZ102604; 1GCRKSE04DZ102084 | 1GCRKSE04DZ189498 | 1GCRKSE04DZ179568; 1GCRKSE04DZ162110 | 1GCRKSE04DZ173768 | 1GCRKSE04DZ198301 | 1GCRKSE04DZ102652 | 1GCRKSE04DZ125154 | 1GCRKSE04DZ142486; 1GCRKSE04DZ106135 | 1GCRKSE04DZ113439 | 1GCRKSE04DZ111884; 1GCRKSE04DZ113747 | 1GCRKSE04DZ109830

1GCRKSE04DZ171499

1GCRKSE04DZ114543 | 1GCRKSE04DZ161636; 1GCRKSE04DZ121590; 1GCRKSE04DZ125428 | 1GCRKSE04DZ132511 | 1GCRKSE04DZ116311 | 1GCRKSE04DZ141130; 1GCRKSE04DZ177562 | 1GCRKSE04DZ120066; 1GCRKSE04DZ148112 | 1GCRKSE04DZ194958 | 1GCRKSE04DZ145968 | 1GCRKSE04DZ111450 | 1GCRKSE04DZ192790 | 1GCRKSE04DZ103526 | 1GCRKSE04DZ103445; 1GCRKSE04DZ180526 | 1GCRKSE04DZ198136 | 1GCRKSE04DZ182356; 1GCRKSE04DZ176105 | 1GCRKSE04DZ178842 | 1GCRKSE04DZ155318 | 1GCRKSE04DZ184138 | 1GCRKSE04DZ126871 | 1GCRKSE04DZ110735 | 1GCRKSE04DZ132525; 1GCRKSE04DZ177142; 1GCRKSE04DZ120357 |

1GCRKSE04DZ140219

| 1GCRKSE04DZ192840 | 1GCRKSE04DZ126983 | 1GCRKSE04DZ156307 | 1GCRKSE04DZ197682 | 1GCRKSE04DZ197374

1GCRKSE04DZ116986 | 1GCRKSE04DZ156209 | 1GCRKSE04DZ111612; 1GCRKSE04DZ104529 | 1GCRKSE04DZ176038; 1GCRKSE04DZ111318 | 1GCRKSE04DZ111819 | 1GCRKSE04DZ148479; 1GCRKSE04DZ144626 | 1GCRKSE04DZ180753 | 1GCRKSE04DZ159952 | 1GCRKSE04DZ185905 | 1GCRKSE04DZ156324 | 1GCRKSE04DZ170157 | 1GCRKSE04DZ187766 | 1GCRKSE04DZ137045 | 1GCRKSE04DZ115272 | 1GCRKSE04DZ118401; 1GCRKSE04DZ164701 | 1GCRKSE04DZ152144 | 1GCRKSE04DZ196371 | 1GCRKSE04DZ133500

1GCRKSE04DZ125607 | 1GCRKSE04DZ171860; 1GCRKSE04DZ134484

1GCRKSE04DZ136770; 1GCRKSE04DZ107236; 1GCRKSE04DZ146361

1GCRKSE04DZ168926 | 1GCRKSE04DZ114302; 1GCRKSE04DZ136686 | 1GCRKSE04DZ122173 | 1GCRKSE04DZ190716 | 1GCRKSE04DZ145534 | 1GCRKSE04DZ176279 | 1GCRKSE04DZ166965; 1GCRKSE04DZ196113 | 1GCRKSE04DZ135585 | 1GCRKSE04DZ178050; 1GCRKSE04DZ188836 | 1GCRKSE04DZ194393 | 1GCRKSE04DZ178534 | 1GCRKSE04DZ160230 | 1GCRKSE04DZ119872 | 1GCRKSE04DZ129057 | 1GCRKSE04DZ142827; 1GCRKSE04DZ157747

1GCRKSE04DZ196211; 1GCRKSE04DZ160227 | 1GCRKSE04DZ103784; 1GCRKSE04DZ167369 | 1GCRKSE04DZ170482 | 1GCRKSE04DZ121749 | 1GCRKSE04DZ143864 | 1GCRKSE04DZ188402; 1GCRKSE04DZ112825;

1GCRKSE04DZ142987

| 1GCRKSE04DZ167159 | 1GCRKSE04DZ157862 | 1GCRKSE04DZ148076 | 1GCRKSE04DZ114784; 1GCRKSE04DZ143735 | 1GCRKSE04DZ194412 | 1GCRKSE04DZ191588 | 1GCRKSE04DZ180350

1GCRKSE04DZ122707 | 1GCRKSE04DZ181885 | 1GCRKSE04DZ151429 | 1GCRKSE04DZ164276; 1GCRKSE04DZ133237; 1GCRKSE04DZ174872; 1GCRKSE04DZ109780 | 1GCRKSE04DZ165184 | 1GCRKSE04DZ140625; 1GCRKSE04DZ131424; 1GCRKSE04DZ138261 | 1GCRKSE04DZ116728 | 1GCRKSE04DZ159997; 1GCRKSE04DZ169316; 1GCRKSE04DZ100416 | 1GCRKSE04DZ168215 | 1GCRKSE04DZ185483 | 1GCRKSE04DZ125591 | 1GCRKSE04DZ101310; 1GCRKSE04DZ176945; 1GCRKSE04DZ178243 | 1GCRKSE04DZ143914; 1GCRKSE04DZ149471 | 1GCRKSE04DZ154976 | 1GCRKSE04DZ106555; 1GCRKSE04DZ165816 | 1GCRKSE04DZ112310 | 1GCRKSE04DZ106233; 1GCRKSE04DZ166979 | 1GCRKSE04DZ169770 | 1GCRKSE04DZ113425 | 1GCRKSE04DZ123159; 1GCRKSE04DZ126014; 1GCRKSE04DZ137966; 1GCRKSE04DZ104241; 1GCRKSE04DZ189422 | 1GCRKSE04DZ138051 | 1GCRKSE04DZ102344 | 1GCRKSE04DZ161734 | 1GCRKSE04DZ158509;

1GCRKSE04DZ171812

| 1GCRKSE04DZ155576 | 1GCRKSE04DZ121315 | 1GCRKSE04DZ116924 | 1GCRKSE04DZ189811 | 1GCRKSE04DZ101016 | 1GCRKSE04DZ174760 | 1GCRKSE04DZ124599 | 1GCRKSE04DZ136882 | 1GCRKSE04DZ171759; 1GCRKSE04DZ149860 | 1GCRKSE04DZ124957; 1GCRKSE04DZ154055; 1GCRKSE04DZ120665 | 1GCRKSE04DZ125932 | 1GCRKSE04DZ161670; 1GCRKSE04DZ109777 | 1GCRKSE04DZ147526; 1GCRKSE04DZ156985; 1GCRKSE04DZ168912 | 1GCRKSE04DZ103400; 1GCRKSE04DZ105762 | 1GCRKSE04DZ152239; 1GCRKSE04DZ176024 | 1GCRKSE04DZ176122; 1GCRKSE04DZ167033; 1GCRKSE04DZ194653 | 1GCRKSE04DZ191543 | 1GCRKSE04DZ120634 | 1GCRKSE04DZ171079; 1GCRKSE04DZ170790 | 1GCRKSE04DZ148661; 1GCRKSE04DZ183622; 1GCRKSE04DZ104823 | 1GCRKSE04DZ159160 | 1GCRKSE04DZ172345 | 1GCRKSE04DZ143346 | 1GCRKSE04DZ104918; 1GCRKSE04DZ117653 | 1GCRKSE04DZ122142; 1GCRKSE04DZ160292; 1GCRKSE04DZ176721 | 1GCRKSE04DZ171356 | 1GCRKSE04DZ138745 | 1GCRKSE04DZ176590 | 1GCRKSE04DZ149826

1GCRKSE04DZ160454 | 1GCRKSE04DZ154444; 1GCRKSE04DZ170062; 1GCRKSE04DZ100609 | 1GCRKSE04DZ171003 | 1GCRKSE04DZ152919; 1GCRKSE04DZ187752 | 1GCRKSE04DZ130211; 1GCRKSE04DZ155058 | 1GCRKSE04DZ196385

1GCRKSE04DZ198394; 1GCRKSE04DZ119578; 1GCRKSE04DZ144755; 1GCRKSE04DZ123162 | 1GCRKSE04DZ163967 | 1GCRKSE04DZ163886 | 1GCRKSE04DZ192465; 1GCRKSE04DZ187136; 1GCRKSE04DZ104806; 1GCRKSE04DZ169185 | 1GCRKSE04DZ125185

1GCRKSE04DZ157781 | 1GCRKSE04DZ163662 | 1GCRKSE04DZ149793; 1GCRKSE04DZ109410; 1GCRKSE04DZ129561 | 1GCRKSE04DZ161197; 1GCRKSE04DZ134761

1GCRKSE04DZ170031; 1GCRKSE04DZ128927 | 1GCRKSE04DZ177769 | 1GCRKSE04DZ171549 | 1GCRKSE04DZ123467

1GCRKSE04DZ146604

1GCRKSE04DZ172054 | 1GCRKSE04DZ137563 | 1GCRKSE04DZ102988; 1GCRKSE04DZ100920 | 1GCRKSE04DZ194782; 1GCRKSE04DZ159188 | 1GCRKSE04DZ180137 | 1GCRKSE04DZ161099 | 1GCRKSE04DZ165542 | 1GCRKSE04DZ172457; 1GCRKSE04DZ129544 | 1GCRKSE04DZ124005 | 1GCRKSE04DZ151950; 1GCRKSE04DZ123310 | 1GCRKSE04DZ171373

1GCRKSE04DZ151205 | 1GCRKSE04DZ187170 | 1GCRKSE04DZ115644; 1GCRKSE04DZ128278 | 1GCRKSE04DZ197617 | 1GCRKSE04DZ126384 | 1GCRKSE04DZ126398 | 1GCRKSE04DZ199139 | 1GCRKSE04DZ101386

1GCRKSE04DZ182339; 1GCRKSE04DZ100528; 1GCRKSE04DZ172863 | 1GCRKSE04DZ158929 | 1GCRKSE04DZ102490; 1GCRKSE04DZ122657; 1GCRKSE04DZ103218 | 1GCRKSE04DZ134114; 1GCRKSE04DZ193731; 1GCRKSE04DZ118494 | 1GCRKSE04DZ146621 | 1GCRKSE04DZ107012; 1GCRKSE04DZ181708 | 1GCRKSE04DZ137109; 1GCRKSE04DZ107608

1GCRKSE04DZ110816; 1GCRKSE04DZ112372 | 1GCRKSE04DZ165850

1GCRKSE04DZ157845; 1GCRKSE04DZ130063 | 1GCRKSE04DZ121265 | 1GCRKSE04DZ181157 | 1GCRKSE04DZ188349; 1GCRKSE04DZ185337 | 1GCRKSE04DZ197178 | 1GCRKSE04DZ114980 | 1GCRKSE04DZ192692; 1GCRKSE04DZ181790 | 1GCRKSE04DZ170532 | 1GCRKSE04DZ103557; 1GCRKSE04DZ168411 | 1GCRKSE04DZ116146 | 1GCRKSE04DZ182647 | 1GCRKSE04DZ115711; 1GCRKSE04DZ177190 | 1GCRKSE04DZ156923 | 1GCRKSE04DZ165511 | 1GCRKSE04DZ164651 | 1GCRKSE04DZ197939 | 1GCRKSE04DZ134274 | 1GCRKSE04DZ141399 | 1GCRKSE04DZ141502 | 1GCRKSE04DZ193700 | 1GCRKSE04DZ134811; 1GCRKSE04DZ195043; 1GCRKSE04DZ119600 | 1GCRKSE04DZ130113 | 1GCRKSE04DZ101968 | 1GCRKSE04DZ186438 | 1GCRKSE04DZ169784; 1GCRKSE04DZ194183; 1GCRKSE04DZ139507; 1GCRKSE04DZ177903 | 1GCRKSE04DZ128006 | 1GCRKSE04DZ137904 | 1GCRKSE04DZ110105 | 1GCRKSE04DZ107303 | 1GCRKSE04DZ150443; 1GCRKSE04DZ196239 | 1GCRKSE04DZ144223; 1GCRKSE04DZ165220 | 1GCRKSE04DZ172619 | 1GCRKSE04DZ191347 | 1GCRKSE04DZ131679; 1GCRKSE04DZ192689

1GCRKSE04DZ150734 | 1GCRKSE04DZ194846 | 1GCRKSE04DZ185614; 1GCRKSE04DZ166805; 1GCRKSE04DZ165699 | 1GCRKSE04DZ169459; 1GCRKSE04DZ121721; 1GCRKSE04DZ120343 | 1GCRKSE04DZ108449 | 1GCRKSE04DZ149910 | 1GCRKSE04DZ176749; 1GCRKSE04DZ130046; 1GCRKSE04DZ136851 | 1GCRKSE04DZ136011 | 1GCRKSE04DZ116650; 1GCRKSE04DZ107737 | 1GCRKSE04DZ197083 |

1GCRKSE04DZ134940

; 1GCRKSE04DZ120102

1GCRKSE04DZ155111 | 1GCRKSE04DZ120973 | 1GCRKSE04DZ108418; 1GCRKSE04DZ114056; 1GCRKSE04DZ185466; 1GCRKSE04DZ182423; 1GCRKSE04DZ104482 | 1GCRKSE04DZ159417 | 1GCRKSE04DZ178825 | 1GCRKSE04DZ104160 | 1GCRKSE04DZ160373; 1GCRKSE04DZ138664

1GCRKSE04DZ188304 | 1GCRKSE04DZ110959 | 1GCRKSE04DZ154394; 1GCRKSE04DZ129138 | 1GCRKSE04DZ129902 | 1GCRKSE04DZ173107; 1GCRKSE04DZ142665 | 1GCRKSE04DZ121671 | 1GCRKSE04DZ161930 | 1GCRKSE04DZ152306; 1GCRKSE04DZ159837 | 1GCRKSE04DZ195205 | 1GCRKSE04DZ182454; 1GCRKSE04DZ179828 | 1GCRKSE04DZ138860 | 1GCRKSE04DZ156355; 1GCRKSE04DZ174127; 1GCRKSE04DZ198217; 1GCRKSE04DZ123274 | 1GCRKSE04DZ182180

1GCRKSE04DZ120424 | 1GCRKSE04DZ165802

1GCRKSE04DZ179411 | 1GCRKSE04DZ186990; 1GCRKSE04DZ177979 | 1GCRKSE04DZ187086 | 1GCRKSE04DZ197956

1GCRKSE04DZ193650 | 1GCRKSE04DZ135070 | 1GCRKSE04DZ138809 | 1GCRKSE04DZ155092 | 1GCRKSE04DZ139250; 1GCRKSE04DZ170725 | 1GCRKSE04DZ140365; 1GCRKSE04DZ162611 | 1GCRKSE04DZ191168; 1GCRKSE04DZ169560

1GCRKSE04DZ120049

1GCRKSE04DZ111769 |

1GCRKSE04DZ164441

| 1GCRKSE04DZ114428 | 1GCRKSE04DZ155769 | 1GCRKSE04DZ171471 | 1GCRKSE04DZ108855 | 1GCRKSE04DZ110413 | 1GCRKSE04DZ190683 | 1GCRKSE04DZ127101 | 1GCRKSE04DZ105261 | 1GCRKSE04DZ105115; 1GCRKSE04DZ169705 | 1GCRKSE04DZ195480 | 1GCRKSE04DZ177738 | 1GCRKSE04DZ157716; 1GCRKSE04DZ128460

1GCRKSE04DZ153925 | 1GCRKSE04DZ152208; 1GCRKSE04DZ151009 | 1GCRKSE04DZ199366 | 1GCRKSE04DZ195639 | 1GCRKSE04DZ132122 | 1GCRKSE04DZ127812 | 1GCRKSE04DZ162057 | 1GCRKSE04DZ117099; 1GCRKSE04DZ121640 | 1GCRKSE04DZ145906

1GCRKSE04DZ120441; 1GCRKSE04DZ110069 | 1GCRKSE04DZ196757; 1GCRKSE04DZ146019; 1GCRKSE04DZ189730; 1GCRKSE04DZ153553 | 1GCRKSE04DZ169753; 1GCRKSE04DZ155660; 1GCRKSE04DZ157182 | 1GCRKSE04DZ164505 | 1GCRKSE04DZ168070 | 1GCRKSE04DZ171826 | 1GCRKSE04DZ165508; 1GCRKSE04DZ191798; 1GCRKSE04DZ171213 | 1GCRKSE04DZ158932 | 1GCRKSE04DZ163385

1GCRKSE04DZ149597 | 1GCRKSE04DZ114316; 1GCRKSE04DZ152452 | 1GCRKSE04DZ105213; 1GCRKSE04DZ110380 | 1GCRKSE04DZ140947; 1GCRKSE04DZ155433; 1GCRKSE04DZ140737 | 1GCRKSE04DZ173737; 1GCRKSE04DZ165766 | 1GCRKSE04DZ198458 | 1GCRKSE04DZ135196 | 1GCRKSE04DZ107270; 1GCRKSE04DZ168568; 1GCRKSE04DZ168781 |

1GCRKSE04DZ183216

| 1GCRKSE04DZ183507 | 1GCRKSE04DZ179327 | 1GCRKSE04DZ186701 | 1GCRKSE04DZ120584; 1GCRKSE04DZ170174 | 1GCRKSE04DZ138521 | 1GCRKSE04DZ100738 | 1GCRKSE04DZ107494 | 1GCRKSE04DZ168876; 1GCRKSE04DZ165914; 1GCRKSE04DZ189419; 1GCRKSE04DZ144609; 1GCRKSE04DZ190358 | 1GCRKSE04DZ149437; 1GCRKSE04DZ124456 | 1GCRKSE04DZ191686 |

1GCRKSE04DZ189971

| 1GCRKSE04DZ176539 | 1GCRKSE04DZ117782; 1GCRKSE04DZ133271 | 1GCRKSE04DZ186682; 1GCRKSE04DZ198377 | 1GCRKSE04DZ174144 | 1GCRKSE04DZ123615; 1GCRKSE04DZ164147;

1GCRKSE04DZ135733

; 1GCRKSE04DZ152659; 1GCRKSE04DZ158008 | 1GCRKSE04DZ172118 | 1GCRKSE04DZ184625 | 1GCRKSE04DZ178078 | 1GCRKSE04DZ181465 | 1GCRKSE04DZ117541; 1GCRKSE04DZ115529 | 1GCRKSE04DZ124196 | 1GCRKSE04DZ140866 | 1GCRKSE04DZ104000; 1GCRKSE04DZ124909; 1GCRKSE04DZ184835 | 1GCRKSE04DZ167209 | 1GCRKSE04DZ191994 | 1GCRKSE04DZ119418 | 1GCRKSE04DZ166092 | 1GCRKSE04DZ157957; 1GCRKSE04DZ193857; 1GCRKSE04DZ159207 | 1GCRKSE04DZ167663 | 1GCRKSE04DZ171972 | 1GCRKSE04DZ100867

1GCRKSE04DZ146358; 1GCRKSE04DZ106992 | 1GCRKSE04DZ138244 | 1GCRKSE04DZ131861 | 1GCRKSE04DZ131763 | 1GCRKSE04DZ115725; 1GCRKSE04DZ106538; 1GCRKSE04DZ114221; 1GCRKSE04DZ191428 | 1GCRKSE04DZ149311 | 1GCRKSE04DZ109259; 1GCRKSE04DZ158218; 1GCRKSE04DZ197391; 1GCRKSE04DZ187041 | 1GCRKSE04DZ113554; 1GCRKSE04DZ131889 | 1GCRKSE04DZ150829; 1GCRKSE04DZ131147 | 1GCRKSE04DZ184365; 1GCRKSE04DZ161586; 1GCRKSE04DZ171583 | 1GCRKSE04DZ113053; 1GCRKSE04DZ102893; 1GCRKSE04DZ162267

1GCRKSE04DZ114395 | 1GCRKSE04DZ113263 | 1GCRKSE04DZ109648; 1GCRKSE04DZ110492 | 1GCRKSE04DZ192837 | 1GCRKSE04DZ177707 | 1GCRKSE04DZ126708 | 1GCRKSE04DZ183247

1GCRKSE04DZ149745 | 1GCRKSE04DZ183717 | 1GCRKSE04DZ164570 | 1GCRKSE04DZ174919 | 1GCRKSE04DZ147896 | 1GCRKSE04DZ102098 | 1GCRKSE04DZ162253 | 1GCRKSE04DZ106118 | 1GCRKSE04DZ128376 | 1GCRKSE04DZ157876

1GCRKSE04DZ145226; 1GCRKSE04DZ156839; 1GCRKSE04DZ172944 | 1GCRKSE04DZ103087 | 1GCRKSE04DZ101114 | 1GCRKSE04DZ141242 | 1GCRKSE04DZ104627 | 1GCRKSE04DZ137921; 1GCRKSE04DZ179456; 1GCRKSE04DZ178288 | 1GCRKSE04DZ150698; 1GCRKSE04DZ121394; 1GCRKSE04DZ186956; 1GCRKSE04DZ125235; 1GCRKSE04DZ142651; 1GCRKSE04DZ116602 | 1GCRKSE04DZ104546 | 1GCRKSE04DZ155593

1GCRKSE04DZ171809; 1GCRKSE04DZ115482; 1GCRKSE04DZ198444

1GCRKSE04DZ178274; 1GCRKSE04DZ193566 | 1GCRKSE04DZ122044 | 1GCRKSE04DZ173835 | 1GCRKSE04DZ167808 | 1GCRKSE04DZ171275; 1GCRKSE04DZ126286; 1GCRKSE04DZ196399; 1GCRKSE04DZ143427 | 1GCRKSE04DZ191803 | 1GCRKSE04DZ100982 | 1GCRKSE04DZ184480 | 1GCRKSE04DZ185063 | 1GCRKSE04DZ174368; 1GCRKSE04DZ126370 | 1GCRKSE04DZ168540 | 1GCRKSE04DZ162964 | 1GCRKSE04DZ159255; 1GCRKSE04DZ137367; 1GCRKSE04DZ154119; 1GCRKSE04DZ138003; 1GCRKSE04DZ192773 | 1GCRKSE04DZ186908 | 1GCRKSE04DZ135537 | 1GCRKSE04DZ163810; 1GCRKSE04DZ165797 | 1GCRKSE04DZ143797; 1GCRKSE04DZ196502 | 1GCRKSE04DZ117510; 1GCRKSE04DZ123629; 1GCRKSE04DZ164830; 1GCRKSE04DZ123128 | 1GCRKSE04DZ187833 | 1GCRKSE04DZ164634; 1GCRKSE04DZ106443 | 1GCRKSE04DZ139054 | 1GCRKSE04DZ174533 | 1GCRKSE04DZ156713

1GCRKSE04DZ186648 | 1GCRKSE04DZ138874 | 1GCRKSE04DZ152872; 1GCRKSE04DZ118463; 1GCRKSE04DZ191137 | 1GCRKSE04DZ145596

1GCRKSE04DZ199500 | 1GCRKSE04DZ113781 | 1GCRKSE04DZ122335; 1GCRKSE04DZ165640; 1GCRKSE04DZ128782 | 1GCRKSE04DZ104031 | 1GCRKSE04DZ138518 | 1GCRKSE04DZ114817

1GCRKSE04DZ124103; 1GCRKSE04DZ114106 | 1GCRKSE04DZ106846; 1GCRKSE04DZ109326 |

1GCRKSE04DZ176511

| 1GCRKSE04DZ160793; 1GCRKSE04DZ154492; 1GCRKSE04DZ153116 | 1GCRKSE04DZ125543 | 1GCRKSE04DZ176704 | 1GCRKSE04DZ160521; 1GCRKSE04DZ122237 | 1GCRKSE04DZ121668 |

1GCRKSE04DZ188447

; 1GCRKSE04DZ130483 | 1GCRKSE04DZ182177; 1GCRKSE04DZ186293 | 1GCRKSE04DZ193101 | 1GCRKSE04DZ103753; 1GCRKSE04DZ159448 | 1GCRKSE04DZ102554 | 1GCRKSE04DZ175715; 1GCRKSE04DZ162494

1GCRKSE04DZ173723; 1GCRKSE04DZ189016; 1GCRKSE04DZ127132

1GCRKSE04DZ131715

1GCRKSE04DZ163449 | 1GCRKSE04DZ170093 | 1GCRKSE04DZ124392 | 1GCRKSE04DZ197505 | 1GCRKSE04DZ123856; 1GCRKSE04DZ127616; 1GCRKSE04DZ164696

1GCRKSE04DZ122075; 1GCRKSE04DZ100772; 1GCRKSE04DZ127079 | 1GCRKSE04DZ187847; 1GCRKSE04DZ150295 | 1GCRKSE04DZ106782; 1GCRKSE04DZ174998 | 1GCRKSE04DZ122920 |

1GCRKSE04DZ199318

| 1GCRKSE04DZ101131

1GCRKSE04DZ196998 | 1GCRKSE04DZ152807; 1GCRKSE04DZ155870 | 1GCRKSE04DZ199349 | 1GCRKSE04DZ188335; 1GCRKSE04DZ128684; 1GCRKSE04DZ150622 | 1GCRKSE04DZ163905 | 1GCRKSE04DZ170319 | 1GCRKSE04DZ128331 | 1GCRKSE04DZ140236; 1GCRKSE04DZ158316 | 1GCRKSE04DZ165301; 1GCRKSE04DZ156162 | 1GCRKSE04DZ150460

1GCRKSE04DZ125199 | 1GCRKSE04DZ175312 |

1GCRKSE04DZ190506

| 1GCRKSE04DZ116079 | 1GCRKSE04DZ116387 | 1GCRKSE04DZ114171 | 1GCRKSE04DZ177478 | 1GCRKSE04DZ163516; 1GCRKSE04DZ166612; 1GCRKSE04DZ100769; 1GCRKSE04DZ161328 | 1GCRKSE04DZ188027

1GCRKSE04DZ134372; 1GCRKSE04DZ142942 | 1GCRKSE04DZ123744 | 1GCRKSE04DZ168098 | 1GCRKSE04DZ159675 | 1GCRKSE04DZ133660 | 1GCRKSE04DZ189159; 1GCRKSE04DZ118320; 1GCRKSE04DZ129205 | 1GCRKSE04DZ174516 | 1GCRKSE04DZ109312

1GCRKSE04DZ171924 | 1GCRKSE04DZ190960 | 1GCRKSE04DZ158641

1GCRKSE04DZ130922

1GCRKSE04DZ196032; 1GCRKSE04DZ199223; 1GCRKSE04DZ105194; 1GCRKSE04DZ102909 | 1GCRKSE04DZ112484; 1GCRKSE04DZ161412 | 1GCRKSE04DZ159806; 1GCRKSE04DZ157067; 1GCRKSE04DZ135490

1GCRKSE04DZ193891 | 1GCRKSE04DZ193678 | 1GCRKSE04DZ166657 | 1GCRKSE04DZ100089; 1GCRKSE04DZ150135; 1GCRKSE04DZ182521; 1GCRKSE04DZ147154; 1GCRKSE04DZ167792 | 1GCRKSE04DZ195978; 1GCRKSE04DZ105860; 1GCRKSE04DZ170577; 1GCRKSE04DZ104949 | 1GCRKSE04DZ168151 | 1GCRKSE04DZ179277 | 1GCRKSE04DZ170076

1GCRKSE04DZ166836 | 1GCRKSE04DZ192420 | 1GCRKSE04DZ185239 | 1GCRKSE04DZ121718; 1GCRKSE04DZ164892; 1GCRKSE04DZ108998 | 1GCRKSE04DZ105647 | 1GCRKSE04DZ142097 | 1GCRKSE04DZ175651 | 1GCRKSE04DZ168103 | 1GCRKSE04DZ172975; 1GCRKSE04DZ171261 | 1GCRKSE04DZ144383 | 1GCRKSE04DZ193535

1GCRKSE04DZ157019 | 1GCRKSE04DZ187654

1GCRKSE04DZ141872 | 1GCRKSE04DZ126885; 1GCRKSE04DZ178162 | 1GCRKSE04DZ124795; 1GCRKSE04DZ111867; 1GCRKSE04DZ133352 | 1GCRKSE04DZ170305 | 1GCRKSE04DZ187430 | 1GCRKSE04DZ186925 | 1GCRKSE04DZ135263 | 1GCRKSE04DZ110766 | 1GCRKSE04DZ143508 | 1GCRKSE04DZ164777; 1GCRKSE04DZ193289 | 1GCRKSE04DZ147333 | 1GCRKSE04DZ128717; 1GCRKSE04DZ136381 | 1GCRKSE04DZ196824 | 1GCRKSE04DZ190800 | 1GCRKSE04DZ112257 | 1GCRKSE04DZ183443; 1GCRKSE04DZ153245; 1GCRKSE04DZ173821; 1GCRKSE04DZ184270; 1GCRKSE04DZ107897 | 1GCRKSE04DZ161071; 1GCRKSE04DZ186634; 1GCRKSE04DZ199044

1GCRKSE04DZ171440 | 1GCRKSE04DZ163127; 1GCRKSE04DZ173690 | 1GCRKSE04DZ187461;

1GCRKSE04DZ166934

| 1GCRKSE04DZ133173 | 1GCRKSE04DZ138681 | 1GCRKSE04DZ157697

1GCRKSE04DZ116129 | 1GCRKSE04DZ153665

1GCRKSE04DZ139992 | 1GCRKSE04DZ199268 | 1GCRKSE04DZ124263; 1GCRKSE04DZ164648 | 1GCRKSE04DZ108368 | 1GCRKSE04DZ159370; 1GCRKSE04DZ196094 | 1GCRKSE04DZ175570; 1GCRKSE04DZ160163 | 1GCRKSE04DZ102716 | 1GCRKSE04DZ147283 | 1GCRKSE04DZ137837; 1GCRKSE04DZ140463 | 1GCRKSE04DZ100271 | 1GCRKSE04DZ141595 | 1GCRKSE04DZ193292 | 1GCRKSE04DZ161135; 1GCRKSE04DZ177495 | 1GCRKSE04DZ155674 | 1GCRKSE04DZ182518; 1GCRKSE04DZ188433

1GCRKSE04DZ141550; 1GCRKSE04DZ155447; 1GCRKSE04DZ131049 | 1GCRKSE04DZ149633 | 1GCRKSE04DZ162608 | 1GCRKSE04DZ168988; 1GCRKSE04DZ169607; 1GCRKSE04DZ133402; 1GCRKSE04DZ120214 | 1GCRKSE04DZ159658 | 1GCRKSE04DZ124845

1GCRKSE04DZ105082 | 1GCRKSE04DZ182258; 1GCRKSE04DZ181739 | 1GCRKSE04DZ162883; 1GCRKSE04DZ143234 | 1GCRKSE04DZ157859 | 1GCRKSE04DZ116843

1GCRKSE04DZ189677; 1GCRKSE04DZ179909 | 1GCRKSE04DZ106667 | 1GCRKSE04DZ167047 | 1GCRKSE04DZ199383; 1GCRKSE04DZ198671; 1GCRKSE04DZ160731 | 1GCRKSE04DZ161278 | 1GCRKSE04DZ170949 | 1GCRKSE04DZ128085 | 1GCRKSE04DZ132816 | 1GCRKSE04DZ124232 | 1GCRKSE04DZ158185; 1GCRKSE04DZ197696 | 1GCRKSE04DZ141175 | 1GCRKSE04DZ156727; 1GCRKSE04DZ108452; 1GCRKSE04DZ163533 | 1GCRKSE04DZ150894

1GCRKSE04DZ114557; 1GCRKSE04DZ168795 | 1GCRKSE04DZ125168; 1GCRKSE04DZ186567; 1GCRKSE04DZ131276; 1GCRKSE04DZ150216; 1GCRKSE04DZ173205; 1GCRKSE04DZ189503 | 1GCRKSE04DZ104952 | 1GCRKSE04DZ199934 | 1GCRKSE04DZ186729

1GCRKSE04DZ115546; 1GCRKSE04DZ199089 | 1GCRKSE04DZ172099; 1GCRKSE04DZ129818 | 1GCRKSE04DZ191980 | 1GCRKSE04DZ156520 | 1GCRKSE04DZ156078 | 1GCRKSE04DZ192532 | 1GCRKSE04DZ110153; 1GCRKSE04DZ153360 | 1GCRKSE04DZ136476; 1GCRKSE04DZ125395 | 1GCRKSE04DZ132959 | 1GCRKSE04DZ119161 |

1GCRKSE04DZ155156

| 1GCRKSE04DZ188724 | 1GCRKSE04DZ106362 | 1GCRKSE04DZ139121 | 1GCRKSE04DZ125753; 1GCRKSE04DZ125641 | 1GCRKSE04DZ177996; 1GCRKSE04DZ150037; 1GCRKSE04DZ111691; 1GCRKSE04DZ192661

1GCRKSE04DZ158087

1GCRKSE04DZ140351; 1GCRKSE04DZ124182; 1GCRKSE04DZ179408; 1GCRKSE04DZ151446; 1GCRKSE04DZ156758; 1GCRKSE04DZ112839 | 1GCRKSE04DZ101954; 1GCRKSE04DZ132170 | 1GCRKSE04DZ177349

1GCRKSE04DZ184673 | 1GCRKSE04DZ168604 | 1GCRKSE04DZ172801 | 1GCRKSE04DZ130984 | 1GCRKSE04DZ156050; 1GCRKSE04DZ149230; 1GCRKSE04DZ100903; 1GCRKSE04DZ191879; 1GCRKSE04DZ144965 | 1GCRKSE04DZ169011

1GCRKSE04DZ123808 | 1GCRKSE04DZ197648; 1GCRKSE04DZ166495 | 1GCRKSE04DZ136638 | 1GCRKSE04DZ104644 | 1GCRKSE04DZ148787 | 1GCRKSE04DZ196029; 1GCRKSE04DZ161023 | 1GCRKSE04DZ177657; 1GCRKSE04DZ138311

1GCRKSE04DZ161989; 1GCRKSE04DZ153357 | 1GCRKSE04DZ185435 | 1GCRKSE04DZ154279 | 1GCRKSE04DZ131648 | 1GCRKSE04DZ190411 | 1GCRKSE04DZ144559 | 1GCRKSE04DZ185726 | 1GCRKSE04DZ108676 | 1GCRKSE04DZ179957 | 1GCRKSE04DZ171776; 1GCRKSE04DZ183040; 1GCRKSE04DZ184995 | 1GCRKSE04DZ141726 | 1GCRKSE04DZ139779 | 1GCRKSE04DZ156081; 1GCRKSE04DZ157828 | 1GCRKSE04DZ194765 | 1GCRKSE04DZ103705 | 1GCRKSE04DZ189002; 1GCRKSE04DZ143881 | 1GCRKSE04DZ140012 | 1GCRKSE04DZ135943; 1GCRKSE04DZ155643 | 1GCRKSE04DZ182227 | 1GCRKSE04DZ117636; 1GCRKSE04DZ170918 | 1GCRKSE04DZ171504 | 1GCRKSE04DZ184172 | 1GCRKSE04DZ197598 | 1GCRKSE04DZ159689; 1GCRKSE04DZ187508 | 1GCRKSE04DZ127339 | 1GCRKSE04DZ166481; 1GCRKSE04DZ136025 | 1GCRKSE04DZ190165 | 1GCRKSE04DZ175486 | 1GCRKSE04DZ137160 | 1GCRKSE04DZ102568 | 1GCRKSE04DZ162513 | 1GCRKSE04DZ101856; 1GCRKSE04DZ131102 | 1GCRKSE04DZ159756 | 1GCRKSE04DZ150944; 1GCRKSE04DZ149549; 1GCRKSE04DZ187329; 1GCRKSE04DZ119385 | 1GCRKSE04DZ189095 | 1GCRKSE04DZ163287 | 1GCRKSE04DZ162589; 1GCRKSE04DZ138793; 1GCRKSE04DZ167727 | 1GCRKSE04DZ104451; 1GCRKSE04DZ131259 | 1GCRKSE04DZ142049 | 1GCRKSE04DZ105180 | 1GCRKSE04DZ107611; 1GCRKSE04DZ162656 | 1GCRKSE04DZ137482 | 1GCRKSE04DZ119788; 1GCRKSE04DZ102537 | 1GCRKSE04DZ163130

1GCRKSE04DZ166075 | 1GCRKSE04DZ124277; 1GCRKSE04DZ151723 | 1GCRKSE04DZ117166 | 1GCRKSE04DZ121413

1GCRKSE04DZ123887

| 1GCRKSE04DZ129253; 1GCRKSE04DZ130970 | 1GCRKSE04DZ160387 |

1GCRKSE04DZ135991

; 1GCRKSE04DZ153049 | 1GCRKSE04DZ164083 | 1GCRKSE04DZ139944; 1GCRKSE04DZ155867 | 1GCRKSE04DZ181417 | 1GCRKSE04DZ128846 | 1GCRKSE04DZ160325; 1GCRKSE04DZ156159 | 1GCRKSE04DZ175388 | 1GCRKSE04DZ100674 | 1GCRKSE04DZ110881;

1GCRKSE04DZ166710

; 1GCRKSE04DZ174063 | 1GCRKSE04DZ133013 | 1GCRKSE04DZ110198; 1GCRKSE04DZ129768

1GCRKSE04DZ184866; 1GCRKSE04DZ108757 | 1GCRKSE04DZ126661; 1GCRKSE04DZ188514 | 1GCRKSE04DZ178338; 1GCRKSE04DZ146215 | 1GCRKSE04DZ163290; 1GCRKSE04DZ181711; 1GCRKSE04DZ109603

1GCRKSE04DZ136526 | 1GCRKSE04DZ187797 | 1GCRKSE04DZ101226; 1GCRKSE04DZ145579 | 1GCRKSE04DZ134341; 1GCRKSE04DZ125946 | 1GCRKSE04DZ149678 | 1GCRKSE04DZ107074; 1GCRKSE04DZ171082 | 1GCRKSE04DZ172796 | 1GCRKSE04DZ182857; 1GCRKSE04DZ158123; 1GCRKSE04DZ158753 | 1GCRKSE04DZ104143 | 1GCRKSE04DZ111514 | 1GCRKSE04DZ174757; 1GCRKSE04DZ107818 | 1GCRKSE04DZ162334; 1GCRKSE04DZ169980 | 1GCRKSE04DZ164729 | 1GCRKSE04DZ175889; 1GCRKSE04DZ160339 | 1GCRKSE04DZ178954; 1GCRKSE04DZ116941; 1GCRKSE04DZ191400 | 1GCRKSE04DZ141581; 1GCRKSE04DZ114641 | 1GCRKSE04DZ151513 |

1GCRKSE04DZ124828

| 1GCRKSE04DZ131150; 1GCRKSE04DZ144500; 1GCRKSE04DZ145548 | 1GCRKSE04DZ121329

1GCRKSE04DZ136719; 1GCRKSE04DZ146540 | 1GCRKSE04DZ119709 | 1GCRKSE04DZ173236

1GCRKSE04DZ115708 | 1GCRKSE04DZ181093 | 1GCRKSE04DZ199836 | 1GCRKSE04DZ106457; 1GCRKSE04DZ116678 | 1GCRKSE04DZ186763 | 1GCRKSE04DZ122254

1GCRKSE04DZ142469

1GCRKSE04DZ115319 | 1GCRKSE04DZ182308 | 1GCRKSE04DZ139426

1GCRKSE04DZ111383 | 1GCRKSE04DZ142150; 1GCRKSE04DZ134873 | 1GCRKSE04DZ111738; 1GCRKSE04DZ140768 | 1GCRKSE04DZ166383 | 1GCRKSE04DZ122836 | 1GCRKSE04DZ146134 | 1GCRKSE04DZ113179; 1GCRKSE04DZ193602 | 1GCRKSE04DZ108581 | 1GCRKSE04DZ111786 | 1GCRKSE04DZ155531; 1GCRKSE04DZ178629 | 1GCRKSE04DZ168232 | 1GCRKSE04DZ164200 | 1GCRKSE04DZ132802 | 1GCRKSE04DZ170336; 1GCRKSE04DZ132766; 1GCRKSE04DZ107592; 1GCRKSE04DZ173270 | 1GCRKSE04DZ114008 | 1GCRKSE04DZ194281; 1GCRKSE04DZ156596 | 1GCRKSE04DZ195575 | 1GCRKSE04DZ181773; 1GCRKSE04DZ130273 | 1GCRKSE04DZ120455; 1GCRKSE04DZ144397; 1GCRKSE04DZ191493 | 1GCRKSE04DZ188013; 1GCRKSE04DZ106815 | 1GCRKSE04DZ191655 | 1GCRKSE04DZ109052

1GCRKSE04DZ182342; 1GCRKSE04DZ196208; 1GCRKSE04DZ189288 | 1GCRKSE04DZ175682 | 1GCRKSE04DZ168487 | 1GCRKSE04DZ197357 | 1GCRKSE04DZ195611; 1GCRKSE04DZ129396 | 1GCRKSE04DZ122416 | 1GCRKSE04DZ163807 | 1GCRKSE04DZ168845; 1GCRKSE04DZ177481 | 1GCRKSE04DZ190246 | 1GCRKSE04DZ149664; 1GCRKSE04DZ101520 | 1GCRKSE04DZ143606 | 1GCRKSE04DZ164858; 1GCRKSE04DZ116471 | 1GCRKSE04DZ140222 | 1GCRKSE04DZ154332 | 1GCRKSE04DZ122660 | 1GCRKSE04DZ117667 | 1GCRKSE04DZ158056; 1GCRKSE04DZ191025; 1GCRKSE04DZ104577 | 1GCRKSE04DZ188738 | 1GCRKSE04DZ165735; 1GCRKSE04DZ106104; 1GCRKSE04DZ136848; 1GCRKSE04DZ109519 | 1GCRKSE04DZ164598 | 1GCRKSE04DZ155738 | 1GCRKSE04DZ182132 | 1GCRKSE04DZ151222; 1GCRKSE04DZ126465; 1GCRKSE04DZ100545 | 1GCRKSE04DZ178341; 1GCRKSE04DZ104126; 1GCRKSE04DZ128944; 1GCRKSE04DZ168473; 1GCRKSE04DZ163628; 1GCRKSE04DZ191008

1GCRKSE04DZ132878 | 1GCRKSE04DZ126952 | 1GCRKSE04DZ153567; 1GCRKSE04DZ190604; 1GCRKSE04DZ151849

1GCRKSE04DZ178176 | 1GCRKSE04DZ149695; 1GCRKSE04DZ135487 | 1GCRKSE04DZ160535 | 1GCRKSE04DZ107947; 1GCRKSE04DZ149342 | 1GCRKSE04DZ143492 | 1GCRKSE04DZ195088; 1GCRKSE04DZ196256 | 1GCRKSE04DZ155514 | 1GCRKSE04DZ142598 | 1GCRKSE04DZ134422; 1GCRKSE04DZ169932; 1GCRKSE04DZ171535 | 1GCRKSE04DZ133190 | 1GCRKSE04DZ148868 | 1GCRKSE04DZ163077; 1GCRKSE04DZ160857; 1GCRKSE04DZ109858; 1GCRKSE04DZ192241 | 1GCRKSE04DZ150328 | 1GCRKSE04DZ194801 | 1GCRKSE04DZ174922 | 1GCRKSE04DZ196564 | 1GCRKSE04DZ141015 | 1GCRKSE04DZ193597 | 1GCRKSE04DZ131486 | 1GCRKSE04DZ109486 | 1GCRKSE04DZ192370 | 1GCRKSE04DZ180946 | 1GCRKSE04DZ102621 | 1GCRKSE04DZ158333; 1GCRKSE04DZ186360 | 1GCRKSE04DZ193518; 1GCRKSE04DZ197634

1GCRKSE04DZ183295 | 1GCRKSE04DZ105969 | 1GCRKSE04DZ120472; 1GCRKSE04DZ180039; 1GCRKSE04DZ174340 | 1GCRKSE04DZ124635 | 1GCRKSE04DZ148658 | 1GCRKSE04DZ178615 | 1GCRKSE04DZ182664 | 1GCRKSE04DZ174435 | 1GCRKSE04DZ188299; 1GCRKSE04DZ111030 | 1GCRKSE04DZ125896 | 1GCRKSE04DZ106619 | 1GCRKSE04DZ113943 | 1GCRKSE04DZ160180; 1GCRKSE04DZ196760 | 1GCRKSE04DZ130662 | 1GCRKSE04DZ165931 | 1GCRKSE04DZ183880 | 1GCRKSE04DZ113117 | 1GCRKSE04DZ110007; 1GCRKSE04DZ136249; 1GCRKSE04DZ110024 | 1GCRKSE04DZ147347; 1GCRKSE04DZ127258 | 1GCRKSE04DZ164861 | 1GCRKSE04DZ128880 | 1GCRKSE04DZ190893 | 1GCRKSE04DZ174080 | 1GCRKSE04DZ164424; 1GCRKSE04DZ153312; 1GCRKSE04DZ100027; 1GCRKSE04DZ131293; 1GCRKSE04DZ144433 | 1GCRKSE04DZ185161 | 1GCRKSE04DZ183815 | 1GCRKSE04DZ175469 | 1GCRKSE04DZ110332; 1GCRKSE04DZ104708 | 1GCRKSE04DZ190621 | 1GCRKSE04DZ169851; 1GCRKSE04DZ102005 | 1GCRKSE04DZ167243; 1GCRKSE04DZ176816; 1GCRKSE04DZ114381; 1GCRKSE04DZ170983 | 1GCRKSE04DZ194104; 1GCRKSE04DZ180641

1GCRKSE04DZ136624; 1GCRKSE04DZ119368; 1GCRKSE04DZ153469 | 1GCRKSE04DZ183250 | 1GCRKSE04DZ112968

1GCRKSE04DZ182163; 1GCRKSE04DZ189212 | 1GCRKSE04DZ141287 | 1GCRKSE04DZ131570 | 1GCRKSE04DZ151933 | 1GCRKSE04DZ140110; 1GCRKSE04DZ185208 | 1GCRKSE04DZ107530;

1GCRKSE04DZ155089

| 1GCRKSE04DZ143220 | 1GCRKSE04DZ181756 | 1GCRKSE04DZ140107; 1GCRKSE04DZ187444 | 1GCRKSE04DZ157151 | 1GCRKSE04DZ161961 | 1GCRKSE04DZ122738 | 1GCRKSE04DZ175195; 1GCRKSE04DZ154413 | 1GCRKSE04DZ138857; 1GCRKSE04DZ176587; 1GCRKSE04DZ145551; 1GCRKSE04DZ134131 | 1GCRKSE04DZ164455 | 1GCRKSE04DZ110234 | 1GCRKSE04DZ114865 | 1GCRKSE04DZ145954 | 1GCRKSE04DZ193745

1GCRKSE04DZ130693; 1GCRKSE04DZ152516 | 1GCRKSE04DZ150880 | 1GCRKSE04DZ129432

1GCRKSE04DZ163872; 1GCRKSE04DZ196306; 1GCRKSE04DZ182390; 1GCRKSE04DZ104028 | 1GCRKSE04DZ123033; 1GCRKSE04DZ178727; 1GCRKSE04DZ161037

1GCRKSE04DZ193924 | 1GCRKSE04DZ109178; 1GCRKSE04DZ161538 | 1GCRKSE04DZ197844 | 1GCRKSE04DZ153309; 1GCRKSE04DZ182969; 1GCRKSE04DZ179764 | 1GCRKSE04DZ129754; 1GCRKSE04DZ123999 | 1GCRKSE04DZ170644 | 1GCRKSE04DZ103431 | 1GCRKSE04DZ143119 | 1GCRKSE04DZ174628; 1GCRKSE04DZ107351; 1GCRKSE04DZ130077; 1GCRKSE04DZ113635

1GCRKSE04DZ167436 | 1GCRKSE04DZ107141 | 1GCRKSE04DZ188416 | 1GCRKSE04DZ125073 | 1GCRKSE04DZ183524

1GCRKSE04DZ198833 | 1GCRKSE04DZ129995 | 1GCRKSE04DZ172765 | 1GCRKSE04DZ184320 | 1GCRKSE04DZ115742 | 1GCRKSE04DZ117197; 1GCRKSE04DZ158591; 1GCRKSE04DZ174712 | 1GCRKSE04DZ180803; 1GCRKSE04DZ121735 | 1GCRKSE04DZ119483 | 1GCRKSE04DZ199447; 1GCRKSE04DZ167470 | 1GCRKSE04DZ155772; 1GCRKSE04DZ105776; 1GCRKSE04DZ159868 | 1GCRKSE04DZ106166; 1GCRKSE04DZ142102 | 1GCRKSE04DZ162222; 1GCRKSE04DZ157215

1GCRKSE04DZ166173 | 1GCRKSE04DZ174421 | 1GCRKSE04DZ132699 | 1GCRKSE04DZ184267 | 1GCRKSE04DZ155612 | 1GCRKSE04DZ180266; 1GCRKSE04DZ144321 | 1GCRKSE04DZ127390

1GCRKSE04DZ104868 | 1GCRKSE04DZ132721 | 1GCRKSE04DZ197102

1GCRKSE04DZ196614; 1GCRKSE04DZ128538 | 1GCRKSE04DZ168828; 1GCRKSE04DZ161183; 1GCRKSE04DZ163581 | 1GCRKSE04DZ171101; 1GCRKSE04DZ135182

1GCRKSE04DZ164438 | 1GCRKSE04DZ131374

1GCRKSE04DZ157991; 1GCRKSE04DZ119158; 1GCRKSE04DZ165654 | 1GCRKSE04DZ180459 | 1GCRKSE04DZ115157; 1GCRKSE04DZ138468

1GCRKSE04DZ164181

1GCRKSE04DZ115336 | 1GCRKSE04DZ149700 | 1GCRKSE04DZ103610 | 1GCRKSE04DZ194491; 1GCRKSE04DZ178999

1GCRKSE04DZ112162; 1GCRKSE04DZ199058; 1GCRKSE04DZ189887 | 1GCRKSE04DZ121234; 1GCRKSE04DZ177240 | 1GCRKSE04DZ197553; 1GCRKSE04DZ133383

1GCRKSE04DZ179280; 1GCRKSE04DZ161054

1GCRKSE04DZ124117

1GCRKSE04DZ145291; 1GCRKSE04DZ141743; 1GCRKSE04DZ165377 | 1GCRKSE04DZ120133 | 1GCRKSE04DZ158722; 1GCRKSE04DZ150121; 1GCRKSE04DZ125350; 1GCRKSE04DZ182311 | 1GCRKSE04DZ106930 | 1GCRKSE04DZ192756 | 1GCRKSE04DZ198203; 1GCRKSE04DZ106913;

1GCRKSE04DZ164259

; 1GCRKSE04DZ128507 | 1GCRKSE04DZ189758 |

1GCRKSE04DZ121007

| 1GCRKSE04DZ173785 | 1GCRKSE04DZ194085 | 1GCRKSE04DZ174290 | 1GCRKSE04DZ169039 | 1GCRKSE04DZ162558 | 1GCRKSE04DZ161913; 1GCRKSE04DZ192627 | 1GCRKSE04DZ108046 | 1GCRKSE04DZ154962; 1GCRKSE04DZ133254; 1GCRKSE04DZ163824 | 1GCRKSE04DZ151351 | 1GCRKSE04DZ145565 |

1GCRKSE04DZ150796

| 1GCRKSE04DZ123842

1GCRKSE04DZ164522; 1GCRKSE04DZ129270 | 1GCRKSE04DZ176752 | 1GCRKSE04DZ156002; 1GCRKSE04DZ131410; 1GCRKSE04DZ194748; 1GCRKSE04DZ110721 | 1GCRKSE04DZ186732 | 1GCRKSE04DZ112064

1GCRKSE04DZ196421; 1GCRKSE04DZ144870 | 1GCRKSE04DZ195236 | 1GCRKSE04DZ136154 | 1GCRKSE04DZ185242

1GCRKSE04DZ188268 | 1GCRKSE04DZ157523 | 1GCRKSE04DZ128183 | 1GCRKSE04DZ175049 | 1GCRKSE04DZ192174

1GCRKSE04DZ132296 | 1GCRKSE04DZ106393 | 1GCRKSE04DZ174208 | 1GCRKSE04DZ143623; 1GCRKSE04DZ155755; 1GCRKSE04DZ192112 | 1GCRKSE04DZ144643 | 1GCRKSE04DZ183068 | 1GCRKSE04DZ175987 | 1GCRKSE04DZ153097 | 1GCRKSE04DZ163757 | 1GCRKSE04DZ159935; 1GCRKSE04DZ173687 | 1GCRKSE04DZ169073 | 1GCRKSE04DZ132623 | 1GCRKSE04DZ123193; 1GCRKSE04DZ186598; 1GCRKSE04DZ182650; 1GCRKSE04DZ130631

1GCRKSE04DZ147073 | 1GCRKSE04DZ176492; 1GCRKSE04DZ199237; 1GCRKSE04DZ190392; 1GCRKSE04DZ138406 | 1GCRKSE04DZ171065 | 1GCRKSE04DZ156906 | 1GCRKSE04DZ106636 | 1GCRKSE04DZ165962; 1GCRKSE04DZ167873; 1GCRKSE04DZ126594 | 1GCRKSE04DZ139572 | 1GCRKSE04DZ152936 | 1GCRKSE04DZ178713 | 1GCRKSE04DZ137059 | 1GCRKSE04DZ100965 | 1GCRKSE04DZ113859; 1GCRKSE04DZ176671 | 1GCRKSE04DZ184527 | 1GCRKSE04DZ128023; 1GCRKSE04DZ118737 | 1GCRKSE04DZ164584 | 1GCRKSE04DZ121878 | 1GCRKSE04DZ111108

1GCRKSE04DZ148692; 1GCRKSE04DZ194961; 1GCRKSE04DZ188528

1GCRKSE04DZ133416 | 1GCRKSE04DZ169350; 1GCRKSE04DZ129740

1GCRKSE04DZ191753; 1GCRKSE04DZ148997; 1GCRKSE04DZ104448 | 1GCRKSE04DZ146442;

1GCRKSE04DZ114073

| 1GCRKSE04DZ199819; 1GCRKSE04DZ103770 | 1GCRKSE04DZ198864 | 1GCRKSE04DZ178033 |

1GCRKSE04DZ157120

| 1GCRKSE04DZ180770 | 1GCRKSE04DZ184124

1GCRKSE04DZ121220

1GCRKSE04DZ184558 | 1GCRKSE04DZ140477 | 1GCRKSE04DZ138535

1GCRKSE04DZ146733 | 1GCRKSE04DZ162804; 1GCRKSE04DZ113957 | 1GCRKSE04DZ158686 | 1GCRKSE04DZ147980; 1GCRKSE04DZ131925

1GCRKSE04DZ155657; 1GCRKSE04DZ183765; 1GCRKSE04DZ148143; 1GCRKSE04DZ148885; 1GCRKSE04DZ106863; 1GCRKSE04DZ109181; 1GCRKSE04DZ199075 | 1GCRKSE04DZ120987 |

1GCRKSE04DZ190327

; 1GCRKSE04DZ113585 | 1GCRKSE04DZ133786

1GCRKSE04DZ178663; 1GCRKSE04DZ177206 | 1GCRKSE04DZ143587 | 1GCRKSE04DZ114400; 1GCRKSE04DZ190330 | 1GCRKSE04DZ178601; 1GCRKSE04DZ194376; 1GCRKSE04DZ166562 | 1GCRKSE04DZ176119; 1GCRKSE04DZ107768; 1GCRKSE04DZ188691; 1GCRKSE04DZ151737; 1GCRKSE04DZ177030 | 1GCRKSE04DZ159661; 1GCRKSE04DZ103347 | 1GCRKSE04DZ180820 | 1GCRKSE04DZ130676; 1GCRKSE04DZ148241 | 1GCRKSE04DZ113599 | 1GCRKSE04DZ108192; 1GCRKSE04DZ175780 | 1GCRKSE04DZ152600 | 1GCRKSE04DZ153164 | 1GCRKSE04DZ132864 | 1GCRKSE04DZ114879 | 1GCRKSE04DZ142231 | 1GCRKSE04DZ133657 | 1GCRKSE04DZ114994 | 1GCRKSE04DZ152998; 1GCRKSE04DZ148899 | 1GCRKSE04DZ191834; 1GCRKSE04DZ118365; 1GCRKSE04DZ172670; 1GCRKSE04DZ148045; 1GCRKSE04DZ111903 | 1GCRKSE04DZ167789 | 1GCRKSE04DZ146490 | 1GCRKSE04DZ173804 | 1GCRKSE04DZ195589 | 1GCRKSE04DZ152421 | 1GCRKSE04DZ144240 | 1GCRKSE04DZ199402 | 1GCRKSE04DZ114574 | 1GCRKSE04DZ103509 | 1GCRKSE04DZ164150 | 1GCRKSE04DZ175410

1GCRKSE04DZ197052

1GCRKSE04DZ163970

1GCRKSE04DZ152533; 1GCRKSE04DZ146263 | 1GCRKSE04DZ169445 | 1GCRKSE04DZ139569 | 1GCRKSE04DZ124506 | 1GCRKSE04DZ101274; 1GCRKSE04DZ132556 | 1GCRKSE04DZ197035 | 1GCRKSE04DZ175892 | 1GCRKSE04DZ182695 | 1GCRKSE04DZ110184 | 1GCRKSE04DZ187377 | 1GCRKSE04DZ146425 | 1GCRKSE04DZ184513; 1GCRKSE04DZ115370 | 1GCRKSE04DZ173608 | 1GCRKSE04DZ129835; 1GCRKSE04DZ140849 | 1GCRKSE04DZ115059 | 1GCRKSE04DZ159496 | 1GCRKSE04DZ129463 | 1GCRKSE04DZ190375; 1GCRKSE04DZ133349; 1GCRKSE04DZ107690 | 1GCRKSE04DZ145808; 1GCRKSE04DZ190859 | 1GCRKSE04DZ113604; 1GCRKSE04DZ160034 | 1GCRKSE04DZ151348 | 1GCRKSE04DZ122108

1GCRKSE04DZ105454 | 1GCRKSE04DZ148739; 1GCRKSE04DZ117880 | 1GCRKSE04DZ128054 | 1GCRKSE04DZ164908 | 1GCRKSE04DZ120309 | 1GCRKSE04DZ114851 | 1GCRKSE04DZ131231 | 1GCRKSE04DZ187301; 1GCRKSE04DZ181546 | 1GCRKSE04DZ188657; 1GCRKSE04DZ193440; 1GCRKSE04DZ121766 | 1GCRKSE04DZ127969 | 1GCRKSE04DZ189274 | 1GCRKSE04DZ131472; 1GCRKSE04DZ190814

1GCRKSE04DZ143976

1GCRKSE04DZ174287 | 1GCRKSE04DZ174791; 1GCRKSE04DZ118706

1GCRKSE04DZ133593 | 1GCRKSE04DZ161720; 1GCRKSE04DZ127762; 1GCRKSE04DZ127454 | 1GCRKSE04DZ107642

1GCRKSE04DZ150300 | 1GCRKSE04DZ139961 | 1GCRKSE04DZ152287

1GCRKSE04DZ162981; 1GCRKSE04DZ129320 | 1GCRKSE04DZ136610 | 1GCRKSE04DZ161541

1GCRKSE04DZ168084

1GCRKSE04DZ142861 | 1GCRKSE04DZ137014 | 1GCRKSE04DZ186231

1GCRKSE04DZ172216 | 1GCRKSE04DZ160728; 1GCRKSE04DZ129303; 1GCRKSE04DZ118799 | 1GCRKSE04DZ161443 | 1GCRKSE04DZ190649

1GCRKSE04DZ197312 | 1GCRKSE04DZ156128; 1GCRKSE04DZ143962; 1GCRKSE04DZ185922 | 1GCRKSE04DZ148000 | 1GCRKSE04DZ160003 | 1GCRKSE04DZ100996 | 1GCRKSE04DZ199173; 1GCRKSE04DZ133108 | 1GCRKSE04DZ138356 | 1GCRKSE04DZ139927; 1GCRKSE04DZ191316; 1GCRKSE04DZ115241 | 1GCRKSE04DZ167419; 1GCRKSE04DZ187735 | 1GCRKSE04DZ194488 | 1GCRKSE04DZ190232 | 1GCRKSE04DZ166285; 1GCRKSE04DZ192630 | 1GCRKSE04DZ139376 | 1GCRKSE04DZ199657 | 1GCRKSE04DZ113666; 1GCRKSE04DZ154671; 1GCRKSE04DZ155139 | 1GCRKSE04DZ191106 | 1GCRKSE04DZ187671 | 1GCRKSE04DZ135909 | 1GCRKSE04DZ138258 | 1GCRKSE04DZ150541

1GCRKSE04DZ195687 | 1GCRKSE04DZ161653 | 1GCRKSE04DZ185788 | 1GCRKSE04DZ161068; 1GCRKSE04DZ172555; 1GCRKSE04DZ108788 | 1GCRKSE04DZ176542 | 1GCRKSE04DZ182146; 1GCRKSE04DZ159630 | 1GCRKSE04DZ188741 | 1GCRKSE04DZ170630 | 1GCRKSE04DZ197293 | 1GCRKSE04DZ102800; 1GCRKSE04DZ187038 | 1GCRKSE04DZ119306 | 1GCRKSE04DZ139314 | 1GCRKSE04DZ148384; 1GCRKSE04DZ194555 | 1GCRKSE04DZ162348; 1GCRKSE04DZ158493 | 1GCRKSE04DZ198606

1GCRKSE04DZ137031; 1GCRKSE04DZ125901

1GCRKSE04DZ150703; 1GCRKSE04DZ166089 | 1GCRKSE04DZ179845 | 1GCRKSE04DZ153004 | 1GCRKSE04DZ134078 | 1GCRKSE04DZ151432 | 1GCRKSE04DZ189369 | 1GCRKSE04DZ183684;

1GCRKSE04DZ143833

; 1GCRKSE04DZ145971; 1GCRKSE04DZ181112

1GCRKSE04DZ101582 | 1GCRKSE04DZ163564 | 1GCRKSE04DZ188240; 1GCRKSE04DZ130466 | 1GCRKSE04DZ120116 | 1GCRKSE04DZ109200; 1GCRKSE04DZ140513 | 1GCRKSE04DZ184060 | 1GCRKSE04DZ132850 | 1GCRKSE04DZ101159; 1GCRKSE04DZ108483 | 1GCRKSE04DZ142732; 1GCRKSE04DZ116227 | 1GCRKSE04DZ118429 | 1GCRKSE04DZ169249 | 1GCRKSE04DZ122481; 1GCRKSE04DZ183510; 1GCRKSE04DZ108726 | 1GCRKSE04DZ102733 | 1GCRKSE04DZ123761 | 1GCRKSE04DZ173673 | 1GCRKSE04DZ144349 | 1GCRKSE04DZ194992 | 1GCRKSE04DZ113750 | 1GCRKSE04DZ191722 | 1GCRKSE04DZ146571

1GCRKSE04DZ154072 | 1GCRKSE04DZ137319 | 1GCRKSE04DZ134887 | 1GCRKSE04DZ129365 | 1GCRKSE04DZ190697; 1GCRKSE04DZ179859 | 1GCRKSE04DZ133903; 1GCRKSE04DZ105793; 1GCRKSE04DZ117930 | 1GCRKSE04DZ128572 | 1GCRKSE04DZ130953 | 1GCRKSE04DZ171048; 1GCRKSE04DZ176508; 1GCRKSE04DZ121380 | 1GCRKSE04DZ141919 | 1GCRKSE04DZ184608 | 1GCRKSE04DZ136221 | 1GCRKSE04DZ155481 | 1GCRKSE04DZ186147; 1GCRKSE04DZ108211 | 1GCRKSE04DZ154346 | 1GCRKSE04DZ133111; 1GCRKSE04DZ195169 | 1GCRKSE04DZ110038; 1GCRKSE04DZ117040 | 1GCRKSE04DZ164472; 1GCRKSE04DZ179084

1GCRKSE04DZ118303 | 1GCRKSE04DZ191901 | 1GCRKSE04DZ100030; 1GCRKSE04DZ133870 | 1GCRKSE04DZ110444; 1GCRKSE04DZ104658 | 1GCRKSE04DZ176251 |

1GCRKSE04DZ179781

; 1GCRKSE04DZ142715; 1GCRKSE04DZ112808 | 1GCRKSE04DZ121301; 1GCRKSE04DZ172961; 1GCRKSE04DZ135165; 1GCRKSE04DZ141211; 1GCRKSE04DZ171518 | 1GCRKSE04DZ127504; 1GCRKSE04DZ135053; 1GCRKSE04DZ115031; 1GCRKSE04DZ191378; 1GCRKSE04DZ119449; 1GCRKSE04DZ125297; 1GCRKSE04DZ134971; 1GCRKSE04DZ183636; 1GCRKSE04DZ172247; 1GCRKSE04DZ185953 | 1GCRKSE04DZ199464; 1GCRKSE04DZ154590

1GCRKSE04DZ176136; 1GCRKSE04DZ173740 | 1GCRKSE04DZ174161 | 1GCRKSE04DZ176489 | 1GCRKSE04DZ131732; 1GCRKSE04DZ176900; 1GCRKSE04DZ114297 | 1GCRKSE04DZ187606 | 1GCRKSE04DZ179022 | 1GCRKSE04DZ159322 |

1GCRKSE04DZ193079

| 1GCRKSE04DZ125302

1GCRKSE04DZ108970 | 1GCRKSE04DZ145520; 1GCRKSE04DZ121539; 1GCRKSE04DZ103929 | 1GCRKSE04DZ173477; 1GCRKSE04DZ150765 | 1GCRKSE04DZ199142 | 1GCRKSE04DZ190490 | 1GCRKSE04DZ157084 | 1GCRKSE04DZ182079 | 1GCRKSE04DZ138017 | 1GCRKSE04DZ126112; 1GCRKSE04DZ126899; 1GCRKSE04DZ169994 | 1GCRKSE04DZ168201 | 1GCRKSE04DZ152502 | 1GCRKSE04DZ162771 | 1GCRKSE04DZ179649 |

1GCRKSE04DZ166741

| 1GCRKSE04DZ175777; 1GCRKSE04DZ117720; 1GCRKSE04DZ108886 | 1GCRKSE04DZ194121 | 1GCRKSE04DZ149440 | 1GCRKSE04DZ100383 | 1GCRKSE04DZ171650 | 1GCRKSE04DZ106572 | 1GCRKSE04DZ127261; 1GCRKSE04DZ142858 | 1GCRKSE04DZ120388 | 1GCRKSE04DZ143878; 1GCRKSE04DZ138504 | 1GCRKSE04DZ124862 | 1GCRKSE04DZ133707; 1GCRKSE04DZ161510; 1GCRKSE04DZ179005 | 1GCRKSE04DZ124098; 1GCRKSE04DZ101419; 1GCRKSE04DZ165556 | 1GCRKSE04DZ172992 | 1GCRKSE04DZ152497; 1GCRKSE04DZ129639; 1GCRKSE04DZ179263 | 1GCRKSE04DZ112470; 1GCRKSE04DZ169431 | 1GCRKSE04DZ108161 | 1GCRKSE04DZ175097 | 1GCRKSE04DZ130810; 1GCRKSE04DZ146585 | 1GCRKSE04DZ144125 | 1GCRKSE04DZ131603

1GCRKSE04DZ165976;

1GCRKSE04DZ151267

| 1GCRKSE04DZ150359; 1GCRKSE04DZ146652 | 1GCRKSE04DZ180901; 1GCRKSE04DZ131097; 1GCRKSE04DZ170871 | 1GCRKSE04DZ105843 | 1GCRKSE04DZ100450 | 1GCRKSE04DZ134128; 1GCRKSE04DZ154489 | 1GCRKSE04DZ169221 | 1GCRKSE04DZ128295; 1GCRKSE04DZ169171 | 1GCRKSE04DZ101470 | 1GCRKSE04DZ146750; 1GCRKSE04DZ126028; 1GCRKSE04DZ165492 | 1GCRKSE04DZ180512

1GCRKSE04DZ196418 | 1GCRKSE04DZ105633 | 1GCRKSE04DZ149518; 1GCRKSE04DZ172040 | 1GCRKSE04DZ182034 | 1GCRKSE04DZ185838 | 1GCRKSE04DZ180235; 1GCRKSE04DZ173110 | 1GCRKSE04DZ128555 | 1GCRKSE04DZ149194 | 1GCRKSE04DZ148093 | 1GCRKSE04DZ173057 | 1GCRKSE04DZ189713 | 1GCRKSE04DZ126496 | 1GCRKSE04DZ178436 | 1GCRKSE04DZ192739

1GCRKSE04DZ174905 | 1GCRKSE04DZ141693; 1GCRKSE04DZ168490 | 1GCRKSE04DZ108256 | 1GCRKSE04DZ182406

1GCRKSE04DZ171941; 1GCRKSE04DZ127552 | 1GCRKSE04DZ102330 | 1GCRKSE04DZ171258; 1GCRKSE04DZ133898; 1GCRKSE04DZ105342 | 1GCRKSE04DZ173897 | 1GCRKSE04DZ190540

1GCRKSE04DZ159126 | 1GCRKSE04DZ184057

1GCRKSE04DZ108547 | 1GCRKSE04DZ161958; 1GCRKSE04DZ105650 | 1GCRKSE04DZ117183 | 1GCRKSE04DZ117412 | 1GCRKSE04DZ168148

1GCRKSE04DZ112338 | 1GCRKSE04DZ199321 | 1GCRKSE04DZ133772 | 1GCRKSE04DZ164312 | 1GCRKSE04DZ149258; 1GCRKSE04DZ187945; 1GCRKSE04DZ154797 | 1GCRKSE04DZ179814

1GCRKSE04DZ177223 | 1GCRKSE04DZ125493 | 1GCRKSE04DZ105437 | 1GCRKSE04DZ188786; 1GCRKSE04DZ112193 | 1GCRKSE04DZ162866 | 1GCRKSE04DZ197679 | 1GCRKSE04DZ149339 | 1GCRKSE04DZ179117 | 1GCRKSE04DZ146053; 1GCRKSE04DZ166321; 1GCRKSE04DZ106510; 1GCRKSE04DZ162138 | 1GCRKSE04DZ101162 | 1GCRKSE04DZ131830 | 1GCRKSE04DZ118267; 1GCRKSE04DZ179313 | 1GCRKSE04DZ145985 | 1GCRKSE04DZ114235 | 1GCRKSE04DZ103252 | 1GCRKSE04DZ197536 | 1GCRKSE04DZ132654; 1GCRKSE04DZ180929

1GCRKSE04DZ194443 | 1GCRKSE04DZ181580; 1GCRKSE04DZ157280; 1GCRKSE04DZ155187 | 1GCRKSE04DZ109276 | 1GCRKSE04DZ130645; 1GCRKSE04DZ106927 | 1GCRKSE04DZ114753 | 1GCRKSE04DZ138891 | 1GCRKSE04DZ178937

1GCRKSE04DZ176413 | 1GCRKSE04DZ147378 | 1GCRKSE04DZ174662 | 1GCRKSE04DZ110458 | 1GCRKSE04DZ182941 | 1GCRKSE04DZ122495 | 1GCRKSE04DZ148420 | 1GCRKSE04DZ168036 | 1GCRKSE04DZ159885 | 1GCRKSE04DZ192966 | 1GCRKSE04DZ142343 | 1GCRKSE04DZ156372 | 1GCRKSE04DZ131164 | 1GCRKSE04DZ178226 | 1GCRKSE04DZ161409; 1GCRKSE04DZ114736; 1GCRKSE04DZ111822; 1GCRKSE04DZ177027; 1GCRKSE04DZ153407 | 1GCRKSE04DZ134582 | 1GCRKSE04DZ156808 | 1GCRKSE04DZ122156 | 1GCRKSE04DZ131083 | 1GCRKSE04DZ179554 | 1GCRKSE04DZ143475 | 1GCRKSE04DZ119435; 1GCRKSE04DZ194328; 1GCRKSE04DZ175939 | 1GCRKSE04DZ185743 | 1GCRKSE04DZ195866; 1GCRKSE04DZ183183; 1GCRKSE04DZ128328; 1GCRKSE04DZ140317; 1GCRKSE04DZ186620 | 1GCRKSE04DZ145386 | 1GCRKSE04DZ146716 | 1GCRKSE04DZ157554; 1GCRKSE04DZ163175; 1GCRKSE04DZ103350 | 1GCRKSE04DZ191462 | 1GCRKSE04DZ163399; 1GCRKSE04DZ124960 | 1GCRKSE04DZ160664; 1GCRKSE04DZ199030; 1GCRKSE04DZ126577 | 1GCRKSE04DZ106037 | 1GCRKSE04DZ107513 | 1GCRKSE04DZ104689; 1GCRKSE04DZ127793 | 1GCRKSE04DZ136607 | 1GCRKSE04DZ170529

1GCRKSE04DZ140009 | 1GCRKSE04DZ187458 | 1GCRKSE04DZ177366; 1GCRKSE04DZ129382 | 1GCRKSE04DZ109956

1GCRKSE04DZ151852; 1GCRKSE04DZ143668 | 1GCRKSE04DZ189114 | 1GCRKSE04DZ154833 | 1GCRKSE04DZ158557 | 1GCRKSE04DZ173446 | 1GCRKSE04DZ167100 | 1GCRKSE04DZ110542 | 1GCRKSE04DZ145047; 1GCRKSE04DZ102229; 1GCRKSE04DZ149406 | 1GCRKSE04DZ116955 | 1GCRKSE04DZ170580 | 1GCRKSE04DZ118589 | 1GCRKSE04DZ182468 | 1GCRKSE04DZ106703 | 1GCRKSE04DZ117944 | 1GCRKSE04DZ148952 | 1GCRKSE04DZ196855; 1GCRKSE04DZ193454

1GCRKSE04DZ186410 | 1GCRKSE04DZ173317 | 1GCRKSE04DZ187881; 1GCRKSE04DZ132640 | 1GCRKSE04DZ130967; 1GCRKSE04DZ173155; 1GCRKSE04DZ159515; 1GCRKSE04DZ129883 | 1GCRKSE04DZ105597

1GCRKSE04DZ134694 | 1GCRKSE04DZ100173 | 1GCRKSE04DZ191607 | 1GCRKSE04DZ192711 | 1GCRKSE04DZ102635 | 1GCRKSE04DZ199738; 1GCRKSE04DZ183572

1GCRKSE04DZ110346 | 1GCRKSE04DZ182793 | 1GCRKSE04DZ159742; 1GCRKSE04DZ162236; 1GCRKSE04DZ159966 | 1GCRKSE04DZ151656 | 1GCRKSE04DZ197231;

1GCRKSE04DZ129785

| 1GCRKSE04DZ198010 | 1GCRKSE04DZ199304; 1GCRKSE04DZ144173; 1GCRKSE04DZ132184 | 1GCRKSE04DZ116020; 1GCRKSE04DZ137885; 1GCRKSE04DZ103915; 1GCRKSE04DZ128734 | 1GCRKSE04DZ127230; 1GCRKSE04DZ121119 | 1GCRKSE04DZ148451; 1GCRKSE04DZ122979 | 1GCRKSE04DZ149308 | 1GCRKSE04DZ155237 | 1GCRKSE04DZ139359 | 1GCRKSE04DZ101632

1GCRKSE04DZ181725 | 1GCRKSE04DZ112534 | 1GCRKSE04DZ127034

1GCRKSE04DZ113232 | 1GCRKSE04DZ118415 | 1GCRKSE04DZ178095 | 1GCRKSE04DZ164987 | 1GCRKSE04DZ155450 | 1GCRKSE04DZ175374; 1GCRKSE04DZ107673; 1GCRKSE04DZ188383; 1GCRKSE04DZ125820 | 1GCRKSE04DZ106085; 1GCRKSE04DZ184754

1GCRKSE04DZ156968

1GCRKSE04DZ134288 | 1GCRKSE04DZ156064 | 1GCRKSE04DZ145081; 1GCRKSE04DZ115465

1GCRKSE04DZ110640; 1GCRKSE04DZ153391 | 1GCRKSE04DZ112985; 1GCRKSE04DZ195690; 1GCRKSE04DZ173219 | 1GCRKSE04DZ136283 | 1GCRKSE04DZ171406; 1GCRKSE04DZ161264 | 1GCRKSE04DZ126840 | 1GCRKSE04DZ157005 | 1GCRKSE04DZ136039; 1GCRKSE04DZ167582 | 1GCRKSE04DZ187976; 1GCRKSE04DZ164780 | 1GCRKSE04DZ186519 | 1GCRKSE04DZ102361 | 1GCRKSE04DZ100044 | 1GCRKSE04DZ156565 | 1GCRKSE04DZ193194

1GCRKSE04DZ179151; 1GCRKSE04DZ125039 | 1GCRKSE04DZ170367; 1GCRKSE04DZ161104; 1GCRKSE04DZ124697 | 1GCRKSE04DZ104336

1GCRKSE04DZ170059 | 1GCRKSE04DZ160809 | 1GCRKSE04DZ117121; 1GCRKSE04DZ161314 | 1GCRKSE04DZ156694 | 1GCRKSE04DZ118060 | 1GCRKSE04DZ168246 | 1GCRKSE04DZ110475 | 1GCRKSE04DZ132735 | 1GCRKSE04DZ115787 | 1GCRKSE04DZ199965 | 1GCRKSE04DZ102649 |

1GCRKSE04DZ169591

; 1GCRKSE04DZ112517 | 1GCRKSE04DZ195317; 1GCRKSE04DZ177318 | 1GCRKSE04DZ168277; 1GCRKSE04DZ152905 | 1GCRKSE04DZ120438 | 1GCRKSE04DZ122402 | 1GCRKSE04DZ144089 | 1GCRKSE04DZ112159

1GCRKSE04DZ161457 | 1GCRKSE04DZ175150 | 1GCRKSE04DZ192384 | 1GCRKSE04DZ128698 | 1GCRKSE04DZ181384; 1GCRKSE04DZ168280 | 1GCRKSE04DZ141449; 1GCRKSE04DZ141225; 1GCRKSE04DZ108533

1GCRKSE04DZ199559 | 1GCRKSE04DZ169199 | 1GCRKSE04DZ195771 | 1GCRKSE04DZ189579 | 1GCRKSE04DZ159353 | 1GCRKSE04DZ161362 | 1GCRKSE04DZ175326; 1GCRKSE04DZ145890 | 1GCRKSE04DZ142052 | 1GCRKSE04DZ137627; 1GCRKSE04DZ105406 | 1GCRKSE04DZ129852; 1GCRKSE04DZ184012 | 1GCRKSE04DZ161748 | 1GCRKSE04DZ107754

1GCRKSE04DZ100495 | 1GCRKSE04DZ115997 | 1GCRKSE04DZ130628

1GCRKSE04DZ130998 | 1GCRKSE04DZ179165; 1GCRKSE04DZ118981

1GCRKSE04DZ188531 | 1GCRKSE04DZ184737; 1GCRKSE04DZ133318; 1GCRKSE04DZ129172; 1GCRKSE04DZ187332 | 1GCRKSE04DZ182051 | 1GCRKSE04DZ153035 | 1GCRKSE04DZ199450 | 1GCRKSE04DZ181191; 1GCRKSE04DZ158946 | 1GCRKSE04DZ131567 | 1GCRKSE04DZ135280; 1GCRKSE04DZ127826

1GCRKSE04DZ198959 | 1GCRKSE04DZ128040; 1GCRKSE04DZ169042; 1GCRKSE04DZ169879 | 1GCRKSE04DZ146764 | 1GCRKSE04DZ162155; 1GCRKSE04DZ138082 | 1GCRKSE04DZ181434 | 1GCRKSE04DZ175679 | 1GCRKSE04DZ141760; 1GCRKSE04DZ103235 | 1GCRKSE04DZ115630; 1GCRKSE04DZ160695 | 1GCRKSE04DZ123940 | 1GCRKSE04DZ183099; 1GCRKSE04DZ146084; 1GCRKSE04DZ120410 | 1GCRKSE04DZ196435 | 1GCRKSE04DZ160745; 1GCRKSE04DZ175617 | 1GCRKSE04DZ171017; 1GCRKSE04DZ123372 | 1GCRKSE04DZ157103 | 1GCRKSE04DZ110122 | 1GCRKSE04DZ101646; 1GCRKSE04DZ117913 | 1GCRKSE04DZ171907; 1GCRKSE04DZ127633 | 1GCRKSE04DZ164469

1GCRKSE04DZ134968; 1GCRKSE04DZ146747 | 1GCRKSE04DZ152838

1GCRKSE04DZ101100 | 1GCRKSE04DZ161829; 1GCRKSE04DZ119905; 1GCRKSE04DZ185340 | 1GCRKSE04DZ136980; 1GCRKSE04DZ113490 | 1GCRKSE04DZ121850

1GCRKSE04DZ112792 | 1GCRKSE04DZ165881 | 1GCRKSE04DZ168005; 1GCRKSE04DZ106720

1GCRKSE04DZ119032; 1GCRKSE04DZ123923 | 1GCRKSE04DZ120486 | 1GCRKSE04DZ139930; 1GCRKSE04DZ177948

1GCRKSE04DZ112176 | 1GCRKSE04DZ130323; 1GCRKSE04DZ173706; 1GCRKSE04DZ135179 | 1GCRKSE04DZ143489; 1GCRKSE04DZ161121 | 1GCRKSE04DZ183054 | 1GCRKSE04DZ136199 | 1GCRKSE04DZ135330; 1GCRKSE04DZ178582; 1GCRKSE04DZ129687 | 1GCRKSE04DZ183748 | 1GCRKSE04DZ190781 | 1GCRKSE04DZ136817 | 1GCRKSE04DZ143038; 1GCRKSE04DZ197794 | 1GCRKSE04DZ192644 |

1GCRKSE04DZ168943

; 1GCRKSE04DZ145730 | 1GCRKSE04DZ163046 | 1GCRKSE04DZ171096 | 1GCRKSE04DZ113960 | 1GCRKSE04DZ178145 | 1GCRKSE04DZ115613 | 1GCRKSE04DZ193437 | 1GCRKSE04DZ148482; 1GCRKSE04DZ183894 | 1GCRKSE04DZ147025 | 1GCRKSE04DZ103011 | 1GCRKSE04DZ125008 | 1GCRKSE04DZ124084 | 1GCRKSE04DZ132475 | 1GCRKSE04DZ166545 | 1GCRKSE04DZ170109 | 1GCRKSE04DZ132167 | 1GCRKSE04DZ180445 | 1GCRKSE04DZ156016 | 1GCRKSE04DZ150233 | 1GCRKSE04DZ158901 | 1GCRKSE04DZ134193; 1GCRKSE04DZ117037; 1GCRKSE04DZ185564 | 1GCRKSE04DZ157778 | 1GCRKSE04DZ147302 | 1GCRKSE04DZ163225; 1GCRKSE04DZ129589 | 1GCRKSE04DZ110301 | 1GCRKSE04DZ188688; 1GCRKSE04DZ188206 | 1GCRKSE04DZ128250 | 1GCRKSE04DZ165489 | 1GCRKSE04DZ131441 | 1GCRKSE04DZ198976 | 1GCRKSE04DZ147574; 1GCRKSE04DZ100643 | 1GCRKSE04DZ191624 | 1GCRKSE04DZ175228 | 1GCRKSE04DZ180722 | 1GCRKSE04DZ124733; 1GCRKSE04DZ153200

1GCRKSE04DZ105017 | 1GCRKSE04DZ198587 | 1GCRKSE04DZ132718; 1GCRKSE04DZ174158; 1GCRKSE04DZ133982 | 1GCRKSE04DZ100142; 1GCRKSE04DZ101534; 1GCRKSE04DZ134517 | 1GCRKSE04DZ175052; 1GCRKSE04DZ184706 | 1GCRKSE04DZ153620 | 1GCRKSE04DZ118771; 1GCRKSE04DZ166187

1GCRKSE04DZ127115 | 1GCRKSE04DZ155917; 1GCRKSE04DZ197813; 1GCRKSE04DZ104935 | 1GCRKSE04DZ141886 | 1GCRKSE04DZ163550 | 1GCRKSE04DZ116454; 1GCRKSE04DZ184589; 1GCRKSE04DZ190005; 1GCRKSE04DZ192434 | 1GCRKSE04DZ102456; 1GCRKSE04DZ148594; 1GCRKSE04DZ117524 | 1GCRKSE04DZ158025 | 1GCRKSE04DZ113697 | 1GCRKSE04DZ172362 | 1GCRKSE04DZ103395

1GCRKSE04DZ184303 | 1GCRKSE04DZ170465 | 1GCRKSE04DZ107804

1GCRKSE04DZ167856 | 1GCRKSE04DZ133156

1GCRKSE04DZ154069 | 1GCRKSE04DZ144948 | 1GCRKSE04DZ163113 | 1GCRKSE04DZ146537; 1GCRKSE04DZ166478; 1GCRKSE04DZ165458

1GCRKSE04DZ126904; 1GCRKSE04DZ179098 | 1GCRKSE04DZ193387; 1GCRKSE04DZ121105 | 1GCRKSE04DZ119595 | 1GCRKSE04DZ128393; 1GCRKSE04DZ183426; 1GCRKSE04DZ107558 | 1GCRKSE04DZ184110; 1GCRKSE04DZ101758 | 1GCRKSE04DZ158347 | 1GCRKSE04DZ180252; 1GCRKSE04DZ116888; 1GCRKSE04DZ132508; 1GCRKSE04DZ167646 | 1GCRKSE04DZ131682;

1GCRKSE04DZ117989

| 1GCRKSE04DZ164066

1GCRKSE04DZ189064 | 1GCRKSE04DZ187783; 1GCRKSE04DZ171681 | 1GCRKSE04DZ142973 | 1GCRKSE04DZ127583; 1GCRKSE04DZ168053; 1GCRKSE04DZ125610 | 1GCRKSE04DZ154654

1GCRKSE04DZ185810; 1GCRKSE04DZ146893

1GCRKSE04DZ111044; 1GCRKSE04DZ128281 | 1GCRKSE04DZ106958 | 1GCRKSE04DZ191350 | 1GCRKSE04DZ133545 | 1GCRKSE04DZ110377; 1GCRKSE04DZ121637 | 1GCRKSE04DZ117068 | 1GCRKSE04DZ119192; 1GCRKSE04DZ114087 | 1GCRKSE04DZ143086 | 1GCRKSE04DZ103851 | 1GCRKSE04DZ109651; 1GCRKSE04DZ141709 | 1GCRKSE04DZ149244 | 1GCRKSE04DZ183152; 1GCRKSE04DZ118639; 1GCRKSE04DZ144528 | 1GCRKSE04DZ174774 | 1GCRKSE04DZ179960 | 1GCRKSE04DZ135442; 1GCRKSE04DZ104319 | 1GCRKSE04DZ152645

1GCRKSE04DZ173611 | 1GCRKSE04DZ183605 | 1GCRKSE04DZ164889; 1GCRKSE04DZ137658 | 1GCRKSE04DZ148014; 1GCRKSE04DZ196449 | 1GCRKSE04DZ151799; 1GCRKSE04DZ121248

1GCRKSE04DZ171700; 1GCRKSE04DZ170417 | 1GCRKSE04DZ154086; 1GCRKSE04DZ185113; 1GCRKSE04DZ129737; 1GCRKSE04DZ190828 | 1GCRKSE04DZ139474;

1GCRKSE04DZ153276

| 1GCRKSE04DZ106281; 1GCRKSE04DZ102019 | 1GCRKSE04DZ124523 | 1GCRKSE04DZ117023; 1GCRKSE04DZ120780 | 1GCRKSE04DZ186827 | 1GCRKSE04DZ152385 | 1GCRKSE04DZ189520; 1GCRKSE04DZ188772; 1GCRKSE04DZ190926; 1GCRKSE04DZ127745 | 1GCRKSE04DZ134050 | 1GCRKSE04DZ198184 | 1GCRKSE04DZ157344; 1GCRKSE04DZ169977 | 1GCRKSE04DZ125025 | 1GCRKSE04DZ131973 | 1GCRKSE04DZ189615; 1GCRKSE04DZ177772; 1GCRKSE04DZ181353 | 1GCRKSE04DZ154380; 1GCRKSE04DZ108340; 1GCRKSE04DZ101808 | 1GCRKSE04DZ181403 | 1GCRKSE04DZ138714 | 1GCRKSE04DZ196516

1GCRKSE04DZ110251 | 1GCRKSE04DZ153021 | 1GCRKSE04DZ149650; 1GCRKSE04DZ148630 | 1GCRKSE04DZ182633 | 1GCRKSE04DZ132847; 1GCRKSE04DZ101565; 1GCRKSE04DZ128961; 1GCRKSE04DZ191638; 1GCRKSE04DZ187931 | 1GCRKSE04DZ192417 | 1GCRKSE04DZ168957 | 1GCRKSE04DZ117216 | 1GCRKSE04DZ172698 | 1GCRKSE04DZ173849 | 1GCRKSE04DZ122240 |

1GCRKSE04DZ170773

; 1GCRKSE04DZ156680; 1GCRKSE04DZ168571; 1GCRKSE04DZ151026 | 1GCRKSE04DZ133240 | 1GCRKSE04DZ180638; 1GCRKSE04DZ120178 | 1GCRKSE04DZ142200 | 1GCRKSE04DZ147932 | 1GCRKSE04DZ120777; 1GCRKSE04DZ186858; 1GCRKSE04DZ118091; 1GCRKSE04DZ193485; 1GCRKSE04DZ142018; 1GCRKSE04DZ192918; 1GCRKSE04DZ195981 | 1GCRKSE04DZ175018

1GCRKSE04DZ183555; 1GCRKSE04DZ160132; 1GCRKSE04DZ155030 | 1GCRKSE04DZ147607 | 1GCRKSE04DZ161796 | 1GCRKSE04DZ170207 | 1GCRKSE04DZ143041; 1GCRKSE04DZ151639 | 1GCRKSE04DZ167212; 1GCRKSE04DZ178503; 1GCRKSE04DZ177254; 1GCRKSE04DZ127003 | 1GCRKSE04DZ106295 | 1GCRKSE04DZ138888 | 1GCRKSE04DZ115367; 1GCRKSE04DZ138227; 1GCRKSE04DZ154220; 1GCRKSE04DZ131004 | 1GCRKSE04DZ152824; 1GCRKSE04DZ176167; 1GCRKSE04DZ160874; 1GCRKSE04DZ157313 | 1GCRKSE04DZ165198; 1GCRKSE04DZ129611 | 1GCRKSE04DZ117717 | 1GCRKSE04DZ192935 | 1GCRKSE04DZ165282 | 1GCRKSE04DZ102831; 1GCRKSE04DZ165878; 1GCRKSE04DZ132136 | 1GCRKSE04DZ198038 | 1GCRKSE04DZ162933 | 1GCRKSE04DZ116969 | 1GCRKSE04DZ182843 | 1GCRKSE04DZ167145 | 1GCRKSE04DZ169574; 1GCRKSE04DZ137613; 1GCRKSE04DZ186679 | 1GCRKSE04DZ121654; 1GCRKSE04DZ178517 | 1GCRKSE04DZ172359 | 1GCRKSE04DZ166559; 1GCRKSE04DZ124912 | 1GCRKSE04DZ119340 | 1GCRKSE04DZ183314; 1GCRKSE04DZ100254 | 1GCRKSE04DZ166500 | 1GCRKSE04DZ151897; 1GCRKSE04DZ145615; 1GCRKSE04DZ177867 | 1GCRKSE04DZ161359 | 1GCRKSE04DZ146800 | 1GCRKSE04DZ174175 | 1GCRKSE04DZ152340; 1GCRKSE04DZ113148 | 1GCRKSE04DZ103901 | 1GCRKSE04DZ193423 | 1GCRKSE04DZ160082 | 1GCRKSE04DZ152127 | 1GCRKSE04DZ171292 | 1GCRKSE04DZ151687 | 1GCRKSE04DZ188965 | 1GCRKSE04DZ157375 | 1GCRKSE04DZ146327 | 1GCRKSE04DZ121041 |

1GCRKSE04DZ166819

; 1GCRKSE04DZ161426 | 1GCRKSE04DZ182048 | 1GCRKSE04DZ140690 | 1GCRKSE04DZ163001 | 1GCRKSE04DZ187718 | 1GCRKSE04DZ143282 | 1GCRKSE04DZ179103 | 1GCRKSE04DZ102439; 1GCRKSE04DZ151575; 1GCRKSE04DZ101193 | 1GCRKSE04DZ187363 | 1GCRKSE04DZ118673; 1GCRKSE04DZ162852 | 1GCRKSE04DZ122545 | 1GCRKSE04DZ164293 | 1GCRKSE04DZ188898; 1GCRKSE04DZ110170; 1GCRKSE04DZ102375; 1GCRKSE04DZ171423 | 1GCRKSE04DZ135067; 1GCRKSE04DZ192563; 1GCRKSE04DZ119533 | 1GCRKSE04DZ160549 | 1GCRKSE04DZ139491 | 1GCRKSE04DZ145257 | 1GCRKSE04DZ105731 | 1GCRKSE04DZ113652 | 1GCRKSE04DZ176931; 1GCRKSE04DZ158252; 1GCRKSE04DZ148031 | 1GCRKSE04DZ167274; 1GCRKSE04DZ107978 | 1GCRKSE04DZ135845 | 1GCRKSE04DZ173091 | 1GCRKSE04DZ119726 | 1GCRKSE04DZ161751 | 1GCRKSE04DZ194829 | 1GCRKSE04DZ106216 | 1GCRKSE04DZ198220 | 1GCRKSE04DZ173589; 1GCRKSE04DZ181630; 1GCRKSE04DZ198993 | 1GCRKSE04DZ169882; 1GCRKSE04DZ129706;

1GCRKSE04DZ189873

; 1GCRKSE04DZ110752 | 1GCRKSE04DZ199884

1GCRKSE04DZ141404 | 1GCRKSE04DZ171311 | 1GCRKSE04DZ175231 | 1GCRKSE04DZ160633 | 1GCRKSE04DZ162687;

1GCRKSE04DZ112226

| 1GCRKSE04DZ199867 | 1GCRKSE04DZ135005 | 1GCRKSE04DZ140379 | 1GCRKSE04DZ162446 | 1GCRKSE04DZ151284 | 1GCRKSE04DZ189582; 1GCRKSE04DZ116549; 1GCRKSE04DZ182289 | 1GCRKSE04DZ177982; 1GCRKSE04DZ120620 | 1GCRKSE04DZ182616; 1GCRKSE04DZ132685 | 1GCRKSE04DZ131651 | 1GCRKSE04DZ155545; 1GCRKSE04DZ109570 | 1GCRKSE04DZ184642 | 1GCRKSE04DZ195348 | 1GCRKSE04DZ138437 | 1GCRKSE04DZ122223; 1GCRKSE04DZ187069 | 1GCRKSE04DZ176427; 1GCRKSE04DZ137725 | 1GCRKSE04DZ117409 | 1GCRKSE04DZ108189; 1GCRKSE04DZ156291; 1GCRKSE04DZ195429 | 1GCRKSE04DZ193163 | 1GCRKSE04DZ194636; 1GCRKSE04DZ135666 | 1GCRKSE04DZ166058 | 1GCRKSE04DZ160714; 1GCRKSE04DZ144190 | 1GCRKSE04DZ166903 | 1GCRKSE04DZ166125

1GCRKSE04DZ182602 | 1GCRKSE04DZ120696; 1GCRKSE04DZ105535 | 1GCRKSE04DZ122299; 1GCRKSE04DZ140205 | 1GCRKSE04DZ168375 | 1GCRKSE04DZ104739

1GCRKSE04DZ163452 |

1GCRKSE04DZ120603

; 1GCRKSE04DZ100707; 1GCRKSE04DZ183944 | 1GCRKSE04DZ140091 | 1GCRKSE04DZ126627 | 1GCRKSE04DZ189825 | 1GCRKSE04DZ164519; 1GCRKSE04DZ164407 | 1GCRKSE04DZ145419

1GCRKSE04DZ154167 | 1GCRKSE04DZ165153 | 1GCRKSE04DZ178369 | 1GCRKSE04DZ135408 | 1GCRKSE04DZ152578 | 1GCRKSE04DZ168179 | 1GCRKSE04DZ161281; 1GCRKSE04DZ127373; 1GCRKSE04DZ118978

1GCRKSE04DZ122982 | 1GCRKSE04DZ169395 | 1GCRKSE04DZ113070

1GCRKSE04DZ167422 | 1GCRKSE04DZ143072; 1GCRKSE04DZ126563 | 1GCRKSE04DZ122030 | 1GCRKSE04DZ104871; 1GCRKSE04DZ177111

1GCRKSE04DZ162642 | 1GCRKSE04DZ147221; 1GCRKSE04DZ197195 | 1GCRKSE04DZ183412 |

1GCRKSE04DZ189694

; 1GCRKSE04DZ171485 | 1GCRKSE04DZ191154 | 1GCRKSE04DZ131469 | 1GCRKSE04DZ101341 | 1GCRKSE04DZ160986 | 1GCRKSE04DZ113098 | 1GCRKSE04DZ154735

1GCRKSE04DZ188755 | 1GCRKSE04DZ146487; 1GCRKSE04DZ113974; 1GCRKSE04DZ167002; 1GCRKSE04DZ111710 | 1GCRKSE04DZ165234; 1GCRKSE04DZ155609 | 1GCRKSE04DZ198914 | 1GCRKSE04DZ162124; 1GCRKSE04DZ193390 | 1GCRKSE04DZ133335; 1GCRKSE04DZ162382 | 1GCRKSE04DZ122576 | 1GCRKSE04DZ129723 | 1GCRKSE04DZ124781 | 1GCRKSE04DZ115966 | 1GCRKSE04DZ182387 | 1GCRKSE04DZ106460 | 1GCRKSE04DZ184933 | 1GCRKSE04DZ106491; 1GCRKSE04DZ140821 | 1GCRKSE04DZ139605 | 1GCRKSE04DZ145002 | 1GCRKSE04DZ160406 | 1GCRKSE04DZ155819

1GCRKSE04DZ171695; 1GCRKSE04DZ148403; 1GCRKSE04DZ168506; 1GCRKSE04DZ199903 | 1GCRKSE04DZ104398

1GCRKSE04DZ120553 | 1GCRKSE04DZ178971 | 1GCRKSE04DZ182566 | 1GCRKSE04DZ121217 | 1GCRKSE04DZ120729 | 1GCRKSE04DZ128829; 1GCRKSE04DZ154511; 1GCRKSE04DZ123503 | 1GCRKSE04DZ174449 | 1GCRKSE04DZ112680; 1GCRKSE04DZ193325; 1GCRKSE04DZ113330; 1GCRKSE04DZ155223; 1GCRKSE04DZ115353 | 1GCRKSE04DZ132198 | 1GCRKSE04DZ196144 | 1GCRKSE04DZ152130 | 1GCRKSE04DZ192319; 1GCRKSE04DZ173866 | 1GCRKSE04DZ144514 | 1GCRKSE04DZ133819; 1GCRKSE04DZ149423 | 1GCRKSE04DZ156601 | 1GCRKSE04DZ157196 | 1GCRKSE04DZ140043 | 1GCRKSE04DZ143024; 1GCRKSE04DZ181658 | 1GCRKSE04DZ150507; 1GCRKSE04DZ131522 | 1GCRKSE04DZ108709

1GCRKSE04DZ141600;

1GCRKSE04DZ147140

| 1GCRKSE04DZ152984 | 1GCRKSE04DZ154928 | 1GCRKSE04DZ120469; 1GCRKSE04DZ158414; 1GCRKSE04DZ188187 | 1GCRKSE04DZ155240 | 1GCRKSE04DZ148322 | 1GCRKSE04DZ178209; 1GCRKSE04DZ157540 | 1GCRKSE04DZ176301 | 1GCRKSE04DZ179926 | 1GCRKSE04DZ165332; 1GCRKSE04DZ137918; 1GCRKSE04DZ180056; 1GCRKSE04DZ109357 | 1GCRKSE04DZ142875 | 1GCRKSE04DZ172006; 1GCRKSE04DZ177609;

1GCRKSE04DZ122092

| 1GCRKSE04DZ130905; 1GCRKSE04DZ194815

1GCRKSE04DZ167016 | 1GCRKSE04DZ145064; 1GCRKSE04DZ112503 | 1GCRKSE04DZ159899

1GCRKSE04DZ174242 | 1GCRKSE04DZ155979 | 1GCRKSE04DZ177447; 1GCRKSE04DZ140348 | 1GCRKSE04DZ148837 | 1GCRKSE04DZ124800 | 1GCRKSE04DZ147977; 1GCRKSE04DZ112842 | 1GCRKSE04DZ148529; 1GCRKSE04DZ151236; 1GCRKSE04DZ196323; 1GCRKSE04DZ111934 | 1GCRKSE04DZ133643 | 1GCRKSE04DZ123131 | 1GCRKSE04DZ196189 | 1GCRKSE04DZ144156 | 1GCRKSE04DZ162141 | 1GCRKSE04DZ101484 | 1GCRKSE04DZ126269 | 1GCRKSE04DZ172717 | 1GCRKSE04DZ164228 | 1GCRKSE04DZ120018 | 1GCRKSE04DZ194913 | 1GCRKSE04DZ150488; 1GCRKSE04DZ109147 | 1GCRKSE04DZ103428

1GCRKSE04DZ158381

1GCRKSE04DZ177352 | 1GCRKSE04DZ115384 | 1GCRKSE04DZ154623 | 1GCRKSE04DZ186259 | 1GCRKSE04DZ129950; 1GCRKSE04DZ154783; 1GCRKSE04DZ109990 | 1GCRKSE04DZ120035 | 1GCRKSE04DZ111500 | 1GCRKSE04DZ118544 | 1GCRKSE04DZ119080 | 1GCRKSE04DZ152032; 1GCRKSE04DZ127051 | 1GCRKSE04DZ162320; 1GCRKSE04DZ168408 | 1GCRKSE04DZ184088;

1GCRKSE04DZ187119

| 1GCRKSE04DZ108516; 1GCRKSE04DZ147817; 1GCRKSE04DZ158848 | 1GCRKSE04DZ100187

1GCRKSE04DZ141029; 1GCRKSE04DZ179375; 1GCRKSE04DZ135960 | 1GCRKSE04DZ178890; 1GCRKSE04DZ180462; 1GCRKSE04DZ169400 | 1GCRKSE04DZ199710; 1GCRKSE04DZ155559; 1GCRKSE04DZ163726; 1GCRKSE04DZ177268; 1GCRKSE04DZ191574 | 1GCRKSE04DZ103980; 1GCRKSE04DZ148689

1GCRKSE04DZ109441 | 1GCRKSE04DZ128913; 1GCRKSE04DZ181451; 1GCRKSE04DZ177397 | 1GCRKSE04DZ190067

1GCRKSE04DZ102487; 1GCRKSE04DZ153178

1GCRKSE04DZ115689 | 1GCRKSE04DZ113358 | 1GCRKSE04DZ151592; 1GCRKSE04DZ145503;

1GCRKSE04DZ1598541GCRKSE04DZ176895; 1GCRKSE04DZ105048 | 1GCRKSE04DZ166433 | 1GCRKSE04DZ153472 | 1GCRKSE04DZ191395; 1GCRKSE04DZ198511 | 1GCRKSE04DZ154282 | 1GCRKSE04DZ133044 | 1GCRKSE04DZ197245 | 1GCRKSE04DZ155321 | 1GCRKSE04DZ152614 | 1GCRKSE04DZ141306 | 1GCRKSE04DZ181840 | 1GCRKSE04DZ159269 | 1GCRKSE04DZ191297; 1GCRKSE04DZ133917 | 1GCRKSE04DZ135750 | 1GCRKSE04DZ157263 | 1GCRKSE04DZ191381 | 1GCRKSE04DZ176153; 1GCRKSE04DZ164617 | 1GCRKSE04DZ140656; 1GCRKSE04DZ152841; 1GCRKSE04DZ167923 | 1GCRKSE04DZ137806; 1GCRKSE04DZ182244 | 1GCRKSE04DZ131312; 1GCRKSE04DZ147882; 1GCRKSE04DZ159062 | 1GCRKSE04DZ116485 | 1GCRKSE04DZ191476 | 1GCRKSE04DZ147218; 1GCRKSE04DZ119063 | 1GCRKSE04DZ168702 | 1GCRKSE04DZ106250; 1GCRKSE04DZ190084 | 1GCRKSE04DZ145677; 1GCRKSE04DZ197973

1GCRKSE04DZ118625 | 1GCRKSE04DZ170272 | 1GCRKSE04DZ198475; 1GCRKSE04DZ143184 | 1GCRKSE04DZ134338 | 1GCRKSE04DZ137336; 1GCRKSE04DZ123839; 1GCRKSE04DZ195818; 1GCRKSE04DZ160275; 1GCRKSE04DZ198752 | 1GCRKSE04DZ199433; 1GCRKSE04DZ124411 | 1GCRKSE04DZ127292 | 1GCRKSE04DZ119225 | 1GCRKSE04DZ180333 | 1GCRKSE04DZ187072 | 1GCRKSE04DZ172328

1GCRKSE04DZ185581; 1GCRKSE04DZ174600 | 1GCRKSE04DZ130189; 1GCRKSE04DZ159045 | 1GCRKSE04DZ137496 | 1GCRKSE04DZ141807 | 1GCRKSE04DZ197276 | 1GCRKSE04DZ155920 | 1GCRKSE04DZ102053; 1GCRKSE04DZ144416 | 1GCRKSE04DZ149714; 1GCRKSE04DZ107964 | 1GCRKSE04DZ176637 | 1GCRKSE04DZ150331; 1GCRKSE04DZ147638 | 1GCRKSE04DZ134100 | 1GCRKSE04DZ107902; 1GCRKSE04DZ108130; 1GCRKSE04DZ108967; 1GCRKSE04DZ114932; 1GCRKSE04DZ173334; 1GCRKSE04DZ184947; 1GCRKSE04DZ162463; 1GCRKSE04DZ115207 | 1GCRKSE04DZ178548 | 1GCRKSE04DZ187511; 1GCRKSE04DZ127759 | 1GCRKSE04DZ124554 | 1GCRKSE04DZ125669; 1GCRKSE04DZ132024

1GCRKSE04DZ107835; 1GCRKSE04DZ179392; 1GCRKSE04DZ119371; 1GCRKSE04DZ181370 | 1GCRKSE04DZ161572 | 1GCRKSE04DZ129074 | 1GCRKSE04DZ136879 | 1GCRKSE04DZ167615

1GCRKSE04DZ143671 | 1GCRKSE04DZ129446; 1GCRKSE04DZ157277; 1GCRKSE04DZ122612 | 1GCRKSE04DZ157652 |

1GCRKSE04DZ127129

| 1GCRKSE04DZ195219 | 1GCRKSE04DZ199299 | 1GCRKSE04DZ184690; 1GCRKSE04DZ136803;

1GCRKSE04DZ104840

| 1GCRKSE04DZ102585 |

1GCRKSE04DZ165928

| 1GCRKSE04DZ102974; 1GCRKSE04DZ173480; 1GCRKSE04DZ153875; 1GCRKSE04DZ162754; 1GCRKSE04DZ136641 | 1GCRKSE04DZ166027 | 1GCRKSE04DZ149602 | 1GCRKSE04DZ126613; 1GCRKSE04DZ179201 | 1GCRKSE04DZ195334; 1GCRKSE04DZ141323

1GCRKSE04DZ167761 | 1GCRKSE04DZ159241 | 1GCRKSE04DZ197911 | 1GCRKSE04DZ154637; 1GCRKSE04DZ142553; 1GCRKSE04DZ175262 | 1GCRKSE04DZ100657 | 1GCRKSE04DZ164567

1GCRKSE04DZ183703 | 1GCRKSE04DZ104479; 1GCRKSE04DZ126630 | 1GCRKSE04DZ145307; 1GCRKSE04DZ186424 | 1GCRKSE04DZ194944 | 1GCRKSE04DZ118530 | 1GCRKSE04DZ199576 | 1GCRKSE04DZ104997 | 1GCRKSE04DZ111531 | 1GCRKSE04DZ160390 | 1GCRKSE04DZ195513 | 1GCRKSE04DZ108614 | 1GCRKSE04DZ149017; 1GCRKSE04DZ178873 | 1GCRKSE04DZ129298 | 1GCRKSE04DZ175620 | 1GCRKSE04DZ140916 | 1GCRKSE04DZ171843 | 1GCRKSE04DZ134825 | 1GCRKSE04DZ102411; 1GCRKSE04DZ112355 | 1GCRKSE04DZ154184; 1GCRKSE04DZ156887; 1GCRKSE04DZ163838 | 1GCRKSE04DZ149065; 1GCRKSE04DZ176170 | 1GCRKSE04DZ125011 | 1GCRKSE04DZ173320 | 1GCRKSE04DZ116793; 1GCRKSE04DZ170496

1GCRKSE04DZ180347

1GCRKSE04DZ168554 | 1GCRKSE04DZ194703 | 1GCRKSE04DZ192210 | 1GCRKSE04DZ183085; 1GCRKSE04DZ118527 | 1GCRKSE04DZ104420; 1GCRKSE04DZ186178; 1GCRKSE04DZ126434 | 1GCRKSE04DZ171728 | 1GCRKSE04DZ118995; 1GCRKSE04DZ161300; 1GCRKSE04DZ116616 | 1GCRKSE04DZ171034 | 1GCRKSE04DZ118334 | 1GCRKSE04DZ196743 | 1GCRKSE04DZ123730 | 1GCRKSE04DZ159174; 1GCRKSE04DZ141421 | 1GCRKSE04DZ106880; 1GCRKSE04DZ123355 | 1GCRKSE04DZ148448

1GCRKSE04DZ142746; 1GCRKSE04DZ180882; 1GCRKSE04DZ174726 | 1GCRKSE04DZ150605 | 1GCRKSE04DZ117832 | 1GCRKSE04DZ111853 | 1GCRKSE04DZ146389; 1GCRKSE04DZ180199; 1GCRKSE04DZ150278; 1GCRKSE04DZ138969 | 1GCRKSE04DZ182261 | 1GCRKSE04DZ181031 | 1GCRKSE04DZ159644 | 1GCRKSE04DZ190196; 1GCRKSE04DZ147137; 1GCRKSE04DZ163998 | 1GCRKSE04DZ116339; 1GCRKSE04DZ167386 | 1GCRKSE04DZ145405 | 1GCRKSE04DZ136056; 1GCRKSE04DZ145422 | 1GCRKSE04DZ127082; 1GCRKSE04DZ161765

1GCRKSE04DZ190151;

1GCRKSE04DZ120097

; 1GCRKSE04DZ112422; 1GCRKSE04DZ137384 | 1GCRKSE04DZ194152 | 1GCRKSE04DZ165024 | 1GCRKSE04DZ156193; 1GCRKSE04DZ196533

1GCRKSE04DZ123405 | 1GCRKSE04DZ189680 | 1GCRKSE04DZ188609 | 1GCRKSE04DZ123422 | 1GCRKSE04DZ175858

1GCRKSE04DZ190425 | 1GCRKSE04DZ179666; 1GCRKSE04DZ199514; 1GCRKSE04DZ190389 | 1GCRKSE04DZ166304; 1GCRKSE04DZ165590 | 1GCRKSE04DZ186973 | 1GCRKSE04DZ162625 | 1GCRKSE04DZ173530; 1GCRKSE04DZ177724; 1GCRKSE04DZ122559 | 1GCRKSE04DZ193616; 1GCRKSE04DZ126305 | 1GCRKSE04DZ116048 | 1GCRKSE04DZ142570 | 1GCRKSE04DZ151060 | 1GCRKSE04DZ134985; 1GCRKSE04DZ147963 | 1GCRKSE04DZ173186 | 1GCRKSE04DZ146036 | 1GCRKSE04DZ135229 | 1GCRKSE04DZ198816; 1GCRKSE04DZ188948 | 1GCRKSE04DZ155688; 1GCRKSE04DZ142813; 1GCRKSE04DZ167601; 1GCRKSE04DZ119757 | 1GCRKSE04DZ157683; 1GCRKSE04DZ164102 | 1GCRKSE04DZ107852; 1GCRKSE04DZ102991 | 1GCRKSE04DZ103946; 1GCRKSE04DZ159871; 1GCRKSE04DZ179604 | 1GCRKSE04DZ157733; 1GCRKSE04DZ159434 | 1GCRKSE04DZ148854 |

1GCRKSE04DZ125364

; 1GCRKSE04DZ183023 | 1GCRKSE04DZ138096

1GCRKSE04DZ130869; 1GCRKSE04DZ144660 | 1GCRKSE04DZ199156 | 1GCRKSE04DZ122187

1GCRKSE04DZ122805 | 1GCRKSE04DZ102599; 1GCRKSE04DZ168022; 1GCRKSE04DZ163600; 1GCRKSE04DZ156971; 1GCRKSE04DZ153780 | 1GCRKSE04DZ188626; 1GCRKSE04DZ105518; 1GCRKSE04DZ124036; 1GCRKSE04DZ105504 | 1GCRKSE04DZ100318 | 1GCRKSE04DZ141208; 1GCRKSE04DZ185144 | 1GCRKSE04DZ128491 | 1GCRKSE04DZ122464; 1GCRKSE04DZ168327; 1GCRKSE04DZ198086; 1GCRKSE04DZ111304 | 1GCRKSE04DZ164195 | 1GCRKSE04DZ120570 | 1GCRKSE04DZ187864 | 1GCRKSE04DZ129107 | 1GCRKSE04DZ183071 | 1GCRKSE04DZ191526 | 1GCRKSE04DZ132153; 1GCRKSE04DZ189954

1GCRKSE04DZ153505 | 1GCRKSE04DZ145176 | 1GCRKSE04DZ131262; 1GCRKSE04DZ141144 | 1GCRKSE04DZ125980; 1GCRKSE04DZ128457; 1GCRKSE04DZ155125 | 1GCRKSE04DZ114350; 1GCRKSE04DZ177108

1GCRKSE04DZ170269 |

1GCRKSE04DZ105986

; 1GCRKSE04DZ135747; 1GCRKSE04DZ180848; 1GCRKSE04DZ195463; 1GCRKSE04DZ111951

1GCRKSE04DZ174189 | 1GCRKSE04DZ142701

1GCRKSE04DZ140303; 1GCRKSE04DZ148496 | 1GCRKSE04DZ194684 | 1GCRKSE04DZ135862 | 1GCRKSE04DZ177853 | 1GCRKSE04DZ145310; 1GCRKSE04DZ150877 | 1GCRKSE04DZ144917 | 1GCRKSE04DZ113568

1GCRKSE04DZ177013 | 1GCRKSE04DZ181224 | 1GCRKSE04DZ172510 | 1GCRKSE04DZ110055 | 1GCRKSE04DZ105759 | 1GCRKSE04DZ174810; 1GCRKSE04DZ134405 | 1GCRKSE04DZ176430; 1GCRKSE04DZ180428; 1GCRKSE04DZ127440

1GCRKSE04DZ119256 | 1GCRKSE04DZ141113 | 1GCRKSE04DZ173432 | 1GCRKSE04DZ195530 | 1GCRKSE04DZ147719 | 1GCRKSE04DZ172104

1GCRKSE04DZ111772 | 1GCRKSE04DZ107687 | 1GCRKSE04DZ199917 | 1GCRKSE04DZ137062 | 1GCRKSE04DZ169929 | 1GCRKSE04DZ175567 | 1GCRKSE04DZ179344 | 1GCRKSE04DZ126417 | 1GCRKSE04DZ166769 | 1GCRKSE04DZ183359 | 1GCRKSE04DZ112663

1GCRKSE04DZ158736; 1GCRKSE04DZ159093; 1GCRKSE04DZ130807; 1GCRKSE04DZ144206 | 1GCRKSE04DZ184205 | 1GCRKSE04DZ136204 | 1GCRKSE04DZ148028 | 1GCRKSE04DZ119743 | 1GCRKSE04DZ188707 | 1GCRKSE04DZ106331 | 1GCRKSE04DZ167176 | 1GCRKSE04DZ109116 | 1GCRKSE04DZ106961 | 1GCRKSE04DZ144237 | 1GCRKSE04DZ133853 | 1GCRKSE04DZ150281 | 1GCRKSE04DZ143217 | 1GCRKSE04DZ106054 | 1GCRKSE04DZ136333 | 1GCRKSE04DZ154802 | 1GCRKSE04DZ181689

1GCRKSE04DZ109469 | 1GCRKSE04DZ167694 | 1GCRKSE04DZ190554

1GCRKSE04DZ114185 | 1GCRKSE04DZ192868 | 1GCRKSE04DZ115675; 1GCRKSE04DZ147011; 1GCRKSE04DZ186066; 1GCRKSE04DZ147736 | 1GCRKSE04DZ165380 | 1GCRKSE04DZ139815; 1GCRKSE04DZ143377 | 1GCRKSE04DZ148417; 1GCRKSE04DZ157392; 1GCRKSE04DZ110220 | 1GCRKSE04DZ171633; 1GCRKSE04DZ174547; 1GCRKSE04DZ164682 | 1GCRKSE04DZ167095; 1GCRKSE04DZ152676 | 1GCRKSE04DZ121489 | 1GCRKSE04DZ154850 | 1GCRKSE04DZ161877 | 1GCRKSE04DZ107124; 1GCRKSE04DZ156999 | 1GCRKSE04DZ141838; 1GCRKSE04DZ161507 | 1GCRKSE04DZ183913 | 1GCRKSE04DZ142763 | 1GCRKSE04DZ185807 | 1GCRKSE04DZ108290 | 1GCRKSE04DZ148157 | 1GCRKSE04DZ160860 | 1GCRKSE04DZ122318 | 1GCRKSE04DZ163242 | 1GCRKSE04DZ162270 | 1GCRKSE04DZ160972 | 1GCRKSE04DZ115921 | 1GCRKSE04DZ107401 | 1GCRKSE04DZ160910

1GCRKSE04DZ139233 | 1GCRKSE04DZ168392; 1GCRKSE04DZ187816 | 1GCRKSE04DZ177089; 1GCRKSE04DZ150166; 1GCRKSE04DZ151754; 1GCRKSE04DZ190568 | 1GCRKSE04DZ145727 | 1GCRKSE04DZ194166 | 1GCRKSE04DZ145923 | 1GCRKSE04DZ181210; 1GCRKSE04DZ129284 | 1GCRKSE04DZ139247

1GCRKSE04DZ161944; 1GCRKSE04DZ105065; 1GCRKSE04DZ181126; 1GCRKSE04DZ191039; 1GCRKSE04DZ166271; 1GCRKSE04DZ176380; 1GCRKSE04DZ154265; 1GCRKSE04DZ181823 | 1GCRKSE04DZ103414 | 1GCRKSE04DZ129978

1GCRKSE04DZ172393 | 1GCRKSE04DZ197942 | 1GCRKSE04DZ145274 | 1GCRKSE04DZ105079; 1GCRKSE04DZ117961; 1GCRKSE04DZ103056; 1GCRKSE04DZ198315; 1GCRKSE04DZ148353 |

1GCRKSE04DZ189534

| 1GCRKSE04DZ118897; 1GCRKSE04DZ123694 | 1GCRKSE04DZ151785 | 1GCRKSE04DZ154895 | 1GCRKSE04DZ186388

1GCRKSE04DZ188674 | 1GCRKSE04DZ124151; 1GCRKSE04DZ127941;

1GCRKSE04DZ161667

| 1GCRKSE04DZ169915; 1GCRKSE04DZ119323

1GCRKSE04DZ172412 | 1GCRKSE04DZ139622 | 1GCRKSE04DZ115823

1GCRKSE04DZ122500

1GCRKSE04DZ174676; 1GCRKSE04DZ106653; 1GCRKSE04DZ122111 | 1GCRKSE04DZ133884 | 1GCRKSE04DZ171390 | 1GCRKSE04DZ175505; 1GCRKSE04DZ159028 | 1GCRKSE04DZ146862; 1GCRKSE04DZ108662; 1GCRKSE04DZ118611 | 1GCRKSE04DZ133321 | 1GCRKSE04DZ158459

1GCRKSE04DZ192515 | 1GCRKSE04DZ184155 | 1GCRKSE04DZ198122 | 1GCRKSE04DZ124876 | 1GCRKSE04DZ195656; 1GCRKSE04DZ117586 | 1GCRKSE04DZ131116 | 1GCRKSE04DZ104921 | 1GCRKSE04DZ197732; 1GCRKSE04DZ136378 | 1GCRKSE04DZ107284; 1GCRKSE04DZ177559 | 1GCRKSE04DZ177917

1GCRKSE04DZ192028 | 1GCRKSE04DZ144531 | 1GCRKSE04DZ150992; 1GCRKSE04DZ138552 | 1GCRKSE04DZ158199; 1GCRKSE04DZ199061

1GCRKSE04DZ199187 | 1GCRKSE04DZ125378; 1GCRKSE04DZ157618 | 1GCRKSE04DZ181563

1GCRKSE04DZ130418 | 1GCRKSE04DZ106300; 1GCRKSE04DZ104367 | 1GCRKSE04DZ102117 | 1GCRKSE04DZ136350 | 1GCRKSE04DZ184897 | 1GCRKSE04DZ151883 | 1GCRKSE04DZ144867 | 1GCRKSE04DZ132363; 1GCRKSE04DZ125588 | 1GCRKSE04DZ169414 | 1GCRKSE04DZ101095 | 1GCRKSE04DZ115899 | 1GCRKSE04DZ155268; 1GCRKSE04DZ185547 | 1GCRKSE04DZ105910; 1GCRKSE04DZ112050

1GCRKSE04DZ127096 | 1GCRKSE04DZ186021

1GCRKSE04DZ184351 | 1GCRKSE04DZ125140; 1GCRKSE04DZ167291 | 1GCRKSE04DZ111836 | 1GCRKSE04DZ103042 | 1GCRKSE04DZ136929; 1GCRKSE04DZ140902; 1GCRKSE04DZ116275 | 1GCRKSE04DZ164326 | 1GCRKSE04DZ154704; 1GCRKSE04DZ140852 | 1GCRKSE04DZ184222 | 1GCRKSE04DZ113103 | 1GCRKSE04DZ190991 | 1GCRKSE04DZ164911; 1GCRKSE04DZ189033 | 1GCRKSE04DZ118222 | 1GCRKSE04DZ183474 | 1GCRKSE04DZ132086; 1GCRKSE04DZ165587 | 1GCRKSE04DZ100402 | 1GCRKSE04DZ141452 | 1GCRKSE04DZ182910

1GCRKSE04DZ139720

1GCRKSE04DZ111223; 1GCRKSE04DZ138048 | 1GCRKSE04DZ132914 | 1GCRKSE04DZ127387 | 1GCRKSE04DZ159319 | 1GCRKSE04DZ135540 | 1GCRKSE04DZ136946 | 1GCRKSE04DZ152791 | 1GCRKSE04DZ136493 | 1GCRKSE04DZ145484 | 1GCRKSE04DZ147171 | 1GCRKSE04DZ101209; 1GCRKSE04DZ102750; 1GCRKSE04DZ148286 | 1GCRKSE04DZ150247 | 1GCRKSE04DZ193261; 1GCRKSE04DZ176802; 1GCRKSE04DZ165167 | 1GCRKSE04DZ173933 | 1GCRKSE04DZ185175; 1GCRKSE04DZ191865; 1GCRKSE04DZ170188; 1GCRKSE04DZ132007; 1GCRKSE04DZ196404 | 1GCRKSE04DZ134999; 1GCRKSE04DZ194099; 1GCRKSE04DZ111156 | 1GCRKSE04DZ107060; 1GCRKSE04DZ160194 | 1GCRKSE04DZ141564 | 1GCRKSE04DZ198749; 1GCRKSE04DZ105471 | 1GCRKSE04DZ123050 | 1GCRKSE04DZ177920 | 1GCRKSE04DZ192286 | 1GCRKSE04DZ138146 | 1GCRKSE04DZ167534 | 1GCRKSE04DZ193874 | 1GCRKSE04DZ193681 | 1GCRKSE04DZ118513; 1GCRKSE04DZ104904; 1GCRKSE04DZ151110 | 1GCRKSE04DZ137093 | 1GCRKSE04DZ117975 | 1GCRKSE04DZ183698 | 1GCRKSE04DZ141824 | 1GCRKSE04DZ128345 | 1GCRKSE04DZ178307 | 1GCRKSE04DZ147879; 1GCRKSE04DZ147610; 1GCRKSE04DZ135828

1GCRKSE04DZ147591; 1GCRKSE04DZ106183 | 1GCRKSE04DZ140074; 1GCRKSE04DZ190053; 1GCRKSE04DZ197407 | 1GCRKSE04DZ137708

1GCRKSE04DZ176203 | 1GCRKSE04DZ152628 | 1GCRKSE04DZ107057 | 1GCRKSE04DZ164732

1GCRKSE04DZ129849 | 1GCRKSE04DZ120522 | 1GCRKSE04DZ118088; 1GCRKSE04DZ176833 | 1GCRKSE04DZ100156; 1GCRKSE04DZ110363 | 1GCRKSE04DZ170627 | 1GCRKSE04DZ181675 | 1GCRKSE04DZ182907 | 1GCRKSE04DZ119984; 1GCRKSE04DZ158574 | 1GCRKSE04DZ137630

1GCRKSE04DZ149857 | 1GCRKSE04DZ111741 | 1GCRKSE04DZ152290 | 1GCRKSE04DZ175911; 1GCRKSE04DZ167629 | 1GCRKSE04DZ117507

1GCRKSE04DZ121251; 1GCRKSE04DZ147784 | 1GCRKSE04DZ162219; 1GCRKSE04DZ173401

1GCRKSE04DZ111335; 1GCRKSE04DZ119693; 1GCRKSE04DZ187122; 1GCRKSE04DZ164553; 1GCRKSE04DZ127809 | 1GCRKSE04DZ110847 | 1GCRKSE04DZ140589

1GCRKSE04DZ165072 | 1GCRKSE04DZ123937 | 1GCRKSE04DZ121475 | 1GCRKSE04DZ166982; 1GCRKSE04DZ179585 | 1GCRKSE04DZ171938; 1GCRKSE04DZ192871; 1GCRKSE04DZ190117; 1GCRKSE04DZ178789 | 1GCRKSE04DZ106099 | 1GCRKSE04DZ156260 | 1GCRKSE04DZ160776 | 1GCRKSE04DZ138292 | 1GCRKSE04DZ135134; 1GCRKSE04DZ166755; 1GCRKSE04DZ116003;

1GCRKSE04DZ128815

| 1GCRKSE04DZ198198; 1GCRKSE04DZ102506 | 1GCRKSE04DZ144268 | 1GCRKSE04DZ128247 | 1GCRKSE04DZ187623 | 1GCRKSE04DZ169655; 1GCRKSE04DZ169090; 1GCRKSE04DZ137000 | 1GCRKSE04DZ157148; 1GCRKSE04DZ138759; 1GCRKSE04DZ105695 | 1GCRKSE04DZ139989 | 1GCRKSE04DZ115210

1GCRKSE04DZ150720 | 1GCRKSE04DZ149583; 1GCRKSE04DZ170823; 1GCRKSE04DZ139149 | 1GCRKSE04DZ100755 | 1GCRKSE04DZ148059 | 1GCRKSE04DZ166240 | 1GCRKSE04DZ130161 | 1GCRKSE04DZ121587 | 1GCRKSE04DZ157408 | 1GCRKSE04DZ175438; 1GCRKSE04DZ108791; 1GCRKSE04DZ193762; 1GCRKSE04DZ193504; 1GCRKSE04DZ128748 | 1GCRKSE04DZ171146; 1GCRKSE04DZ124568 | 1GCRKSE04DZ132301 | 1GCRKSE04DZ106068; 1GCRKSE04DZ187685 | 1GCRKSE04DZ180395; 1GCRKSE04DZ137546 | 1GCRKSE04DZ146649; 1GCRKSE04DZ153150 | 1GCRKSE04DZ131407 | 1GCRKSE04DZ146294 | 1GCRKSE04DZ112307 | 1GCRKSE04DZ147929 | 1GCRKSE04DZ181109 | 1GCRKSE04DZ124022

1GCRKSE04DZ140608

| 1GCRKSE04DZ116874; 1GCRKSE04DZ142147 | 1GCRKSE04DZ165718 | 1GCRKSE04DZ192059 | 1GCRKSE04DZ101436 | 1GCRKSE04DZ137434; 1GCRKSE04DZ169252 | 1GCRKSE04DZ153813; 1GCRKSE04DZ129897; 1GCRKSE04DZ196497 | 1GCRKSE04DZ181028 | 1GCRKSE04DZ177643; 1GCRKSE04DZ165251 | 1GCRKSE04DZ118768 | 1GCRKSE04DZ172930 | 1GCRKSE04DZ136591; 1GCRKSE04DZ160101 | 1GCRKSE04DZ142424 | 1GCRKSE04DZ135599 | 1GCRKSE04DZ131777; 1GCRKSE04DZ126188 | 1GCRKSE04DZ196273 | 1GCRKSE04DZ164827

1GCRKSE04DZ183264; 1GCRKSE04DZ122822

1GCRKSE04DZ113862; 1GCRKSE04DZ136560 | 1GCRKSE04DZ139099 | 1GCRKSE04DZ139765 | 1GCRKSE04DZ171194; 1GCRKSE04DZ172474; 1GCRKSE04DZ124702 | 1GCRKSE04DZ194071; 1GCRKSE04DZ159823 | 1GCRKSE04DZ160440 | 1GCRKSE04DZ157165 | 1GCRKSE04DZ124621 | 1GCRKSE04DZ130015 |

1GCRKSE04DZ1182361GCRKSE04DZ185628; 1GCRKSE04DZ150409 | 1GCRKSE04DZ175021; 1GCRKSE04DZ186035 | 1GCRKSE04DZ110394; 1GCRKSE04DZ104207; 1GCRKSE04DZ170613; 1GCRKSE04DZ182504

1GCRKSE04DZ192983; 1GCRKSE04DZ168991 | 1GCRKSE04DZ180123

1GCRKSE04DZ134565; 1GCRKSE04DZ192272 | 1GCRKSE04DZ101548 | 1GCRKSE04DZ101906 | 1GCRKSE04DZ124666

1GCRKSE04DZ163919; 1GCRKSE04DZ174869 | 1GCRKSE04DZ176394; 1GCRKSE04DZ152709 | 1GCRKSE04DZ168621 | 1GCRKSE04DZ108936; 1GCRKSE04DZ159479 | 1GCRKSE04DZ106801 | 1GCRKSE04DZ157098

1GCRKSE04DZ102389 | 1GCRKSE04DZ171129 | 1GCRKSE04DZ119421 | 1GCRKSE04DZ157439; 1GCRKSE04DZ181692

1GCRKSE04DZ175827 | 1GCRKSE04DZ139409 | 1GCRKSE04DZ185127 | 1GCRKSE04DZ133755; 1GCRKSE04DZ181806; 1GCRKSE04DZ179750 | 1GCRKSE04DZ154248; 1GCRKSE04DZ103378; 1GCRKSE04DZ186911

1GCRKSE04DZ112145; 1GCRKSE04DZ134680 | 1GCRKSE04DZ102845; 1GCRKSE04DZ164763; 1GCRKSE04DZ149969 | 1GCRKSE04DZ185452 | 1GCRKSE04DZ105907; 1GCRKSE04DZ131990 | 1GCRKSE04DZ176265 | 1GCRKSE04DZ193048 | 1GCRKSE04DZ133027 | 1GCRKSE04DZ143315 | 1GCRKSE04DZ188576 | 1GCRKSE04DZ154329; 1GCRKSE04DZ111495

1GCRKSE04DZ188769 | 1GCRKSE04DZ146506 | 1GCRKSE04DZ107320 | 1GCRKSE04DZ103039; 1GCRKSE04DZ102327; 1GCRKSE04DZ124750; 1GCRKSE04DZ190456 | 1GCRKSE04DZ160955; 1GCRKSE04DZ194524 | 1GCRKSE04DZ182809

1GCRKSE04DZ173026; 1GCRKSE04DZ141970 | 1GCRKSE04DZ133495; 1GCRKSE04DZ151477 | 1GCRKSE04DZ138910; 1GCRKSE04DZ142908 | 1GCRKSE04DZ154296 | 1GCRKSE04DZ176850 | 1GCRKSE04DZ194667 | 1GCRKSE04DZ187590; 1GCRKSE04DZ123727 | 1GCRKSE04DZ106541

1GCRKSE04DZ127325 | 1GCRKSE04DZ141905; 1GCRKSE04DZ126319; 1GCRKSE04DZ119046 | 1GCRKSE04DZ137790; 1GCRKSE04DZ172958 | 1GCRKSE04DZ123596; 1GCRKSE04DZ171969; 1GCRKSE04DZ133920 | 1GCRKSE04DZ181935 | 1GCRKSE04DZ120052

1GCRKSE04DZ132573 | 1GCRKSE04DZ113618; 1GCRKSE04DZ193664 | 1GCRKSE04DZ194426; 1GCRKSE04DZ188481 | 1GCRKSE04DZ104837; 1GCRKSE04DZ161393 | 1GCRKSE04DZ161717 | 1GCRKSE04DZ115045 | 1GCRKSE04DZ151981 | 1GCRKSE04DZ140687; 1GCRKSE04DZ143430; 1GCRKSE04DZ130502 | 1GCRKSE04DZ101551 | 1GCRKSE04DZ140088; 1GCRKSE04DZ166108; 1GCRKSE04DZ126255; 1GCRKSE04DZ116745 | 1GCRKSE04DZ131956

1GCRKSE04DZ166593

1GCRKSE04DZ186505 | 1GCRKSE04DZ146148 | 1GCRKSE04DZ196693 | 1GCRKSE04DZ112629 | 1GCRKSE04DZ190179 | 1GCRKSE04DZ179716; 1GCRKSE04DZ107950 | 1GCRKSE04DZ110573

1GCRKSE04DZ164052 | 1GCRKSE04DZ198279 | 1GCRKSE04DZ147512 | 1GCRKSE04DZ173303; 1GCRKSE04DZ107866 | 1GCRKSE04DZ136185 | 1GCRKSE04DZ152483; 1GCRKSE04DZ168456 | 1GCRKSE04DZ141774; 1GCRKSE04DZ191140 | 1GCRKSE04DZ100500; 1GCRKSE04DZ178596 | 1GCRKSE04DZ149454

1GCRKSE04DZ141063; 1GCRKSE04DZ126921; 1GCRKSE04DZ115515 | 1GCRKSE04DZ194698 | 1GCRKSE04DZ125252 | 1GCRKSE04DZ179571 | 1GCRKSE04DZ198170 | 1GCRKSE04DZ133061 | 1GCRKSE04DZ125719

1GCRKSE04DZ150376 | 1GCRKSE04DZ172586

1GCRKSE04DZ192160

| 1GCRKSE04DZ130838; 1GCRKSE04DZ168764; 1GCRKSE04DZ100898; 1GCRKSE04DZ173060

1GCRKSE04DZ174581 | 1GCRKSE04DZ103560; 1GCRKSE04DZ141158; 1GCRKSE04DZ121900; 1GCRKSE04DZ128992 | 1GCRKSE04DZ174967

1GCRKSE04DZ100559

; 1GCRKSE04DZ128586 | 1GCRKSE04DZ173124; 1GCRKSE04DZ140480; 1GCRKSE04DZ142892

1GCRKSE04DZ144304; 1GCRKSE04DZ184740; 1GCRKSE04DZ171244 | 1GCRKSE04DZ189436 | 1GCRKSE04DZ126692 | 1GCRKSE04DZ121492; 1GCRKSE04DZ144898; 1GCRKSE04DZ185015 | 1GCRKSE04DZ108273; 1GCRKSE04DZ108659; 1GCRKSE04DZ177786 | 1GCRKSE04DZ158669; 1GCRKSE04DZ193986; 1GCRKSE04DZ118883 | 1GCRKSE04DZ125445 | 1GCRKSE04DZ198721

1GCRKSE04DZ122139; 1GCRKSE04DZ189761

1GCRKSE04DZ145100 | 1GCRKSE04DZ122285 | 1GCRKSE04DZ167971 | 1GCRKSE04DZ149762

1GCRKSE04DZ115952; 1GCRKSE04DZ109018 | 1GCRKSE04DZ166223; 1GCRKSE04DZ125218 | 1GCRKSE04DZ157926 | 1GCRKSE04DZ170840 | 1GCRKSE04DZ154699

1GCRKSE04DZ100531 | 1GCRKSE04DZ158817 | 1GCRKSE04DZ187556 | 1GCRKSE04DZ192398 | 1GCRKSE04DZ155349 | 1GCRKSE04DZ168313; 1GCRKSE04DZ194720 | 1GCRKSE04DZ100948 | 1GCRKSE04DZ150815 | 1GCRKSE04DZ166206; 1GCRKSE04DZ173947 | 1GCRKSE04DZ153682; 1GCRKSE04DZ193468 | 1GCRKSE04DZ195012; 1GCRKSE04DZ178193; 1GCRKSE04DZ119354; 1GCRKSE04DZ174788; 1GCRKSE04DZ162284 | 1GCRKSE04DZ158039

1GCRKSE04DZ145162; 1GCRKSE04DZ139071 | 1GCRKSE04DZ187282; 1GCRKSE04DZ137188 | 1GCRKSE04DZ176234 | 1GCRKSE04DZ183720 | 1GCRKSE04DZ169526

1GCRKSE04DZ158042 | 1GCRKSE04DZ181319 | 1GCRKSE04DZ114462

1GCRKSE04DZ128099; 1GCRKSE04DZ117281; 1GCRKSE04DZ197455 | 1GCRKSE04DZ175875 | 1GCRKSE04DZ160423 | 1GCRKSE04DZ111237 | 1GCRKSE04DZ184883; 1GCRKSE04DZ174502; 1GCRKSE04DZ195494 | 1GCRKSE04DZ183961 | 1GCRKSE04DZ158977 | 1GCRKSE04DZ138132 | 1GCRKSE04DZ149082; 1GCRKSE04DZ104613 | 1GCRKSE04DZ142293 | 1GCRKSE04DZ136073 | 1GCRKSE04DZ116163; 1GCRKSE04DZ197519 | 1GCRKSE04DZ115885 | 1GCRKSE04DZ189355 | 1GCRKSE04DZ130712 | 1GCRKSE04DZ154752 | 1GCRKSE04DZ173950; 1GCRKSE04DZ108841 | 1GCRKSE04DZ189551 | 1GCRKSE04DZ183779 | 1GCRKSE04DZ115398; 1GCRKSE04DZ169736 | 1GCRKSE04DZ182437 | 1GCRKSE04DZ170126; 1GCRKSE04DZ160146

1GCRKSE04DZ119791; 1GCRKSE04DZ104384 | 1GCRKSE04DZ188934 | 1GCRKSE04DZ117345; 1GCRKSE04DZ152564; 1GCRKSE04DZ181207 | 1GCRKSE04DZ123047 | 1GCRKSE04DZ185189 | 1GCRKSE04DZ197763 | 1GCRKSE04DZ112582 | 1GCRKSE04DZ149986; 1GCRKSE04DZ177187 | 1GCRKSE04DZ172295 | 1GCRKSE04DZ124893; 1GCRKSE04DZ125929 | 1GCRKSE04DZ166691 | 1GCRKSE04DZ154461 | 1GCRKSE04DZ156114 | 1GCRKSE04DZ148532 | 1GCRKSE04DZ155836 | 1GCRKSE04DZ156503 | 1GCRKSE04DZ125431 | 1GCRKSE04DZ186018

1GCRKSE04DZ156789 | 1GCRKSE04DZ100139 | 1GCRKSE04DZ199240 |

1GCRKSE04DZ196922

| 1GCRKSE04DZ148336 | 1GCRKSE04DZ173916 | 1GCRKSE04DZ122593 | 1GCRKSE04DZ127597; 1GCRKSE04DZ167484; 1GCRKSE04DZ175844 | 1GCRKSE04DZ183958 | 1GCRKSE04DZ162298 | 1GCRKSE04DZ157327; 1GCRKSE04DZ188397; 1GCRKSE04DZ112274 | 1GCRKSE04DZ105499 | 1GCRKSE04DZ101355; 1GCRKSE04DZ193941 | 1GCRKSE04DZ118916

1GCRKSE04DZ115532; 1GCRKSE04DZ123226 | 1GCRKSE04DZ181336 | 1GCRKSE04DZ157635

1GCRKSE04DZ174211 | 1GCRKSE04DZ118110; 1GCRKSE04DZ137143 | 1GCRKSE04DZ124537 | 1GCRKSE04DZ165010 | 1GCRKSE04DZ142634; 1GCRKSE04DZ141614; 1GCRKSE04DZ143573; 1GCRKSE04DZ152810; 1GCRKSE04DZ118821; 1GCRKSE04DZ120259

1GCRKSE04DZ139975; 1GCRKSE04DZ129267; 1GCRKSE04DZ155691; 1GCRKSE04DZ121153; 1GCRKSE04DZ143704 | 1GCRKSE04DZ176072 |

1GCRKSE04DZ110072

| 1GCRKSE04DZ181899; 1GCRKSE04DZ193051 | 1GCRKSE04DZ142228 | 1GCRKSE04DZ171647; 1GCRKSE04DZ156484 | 1GCRKSE04DZ146697 | 1GCRKSE04DZ101307 | 1GCRKSE04DZ129401 | 1GCRKSE04DZ159112; 1GCRKSE04DZ161555 | 1GCRKSE04DZ148949; 1GCRKSE04DZ110668; 1GCRKSE04DZ157764 | 1GCRKSE04DZ157229 | 1GCRKSE04DZ116423 | 1GCRKSE04DZ103574; 1GCRKSE04DZ162415; 1GCRKSE04DZ150314 | 1GCRKSE04DZ135649 | 1GCRKSE04DZ126949 | 1GCRKSE04DZ123369; 1GCRKSE04DZ180879 | 1GCRKSE04DZ186892

1GCRKSE04DZ105163; 1GCRKSE04DZ115854; 1GCRKSE04DZ165525; 1GCRKSE04DZ178291 | 1GCRKSE04DZ144366 | 1GCRKSE04DZ105891 | 1GCRKSE04DZ158090 | 1GCRKSE04DZ120004; 1GCRKSE04DZ191333 | 1GCRKSE04DZ150006

1GCRKSE04DZ195074; 1GCRKSE04DZ166299; 1GCRKSE04DZ109696 | 1GCRKSE04DZ100240 | 1GCRKSE04DZ113716 | 1GCRKSE04DZ181661 | 1GCRKSE04DZ122271 | 1GCRKSE04DZ174371 | 1GCRKSE04DZ166738; 1GCRKSE04DZ115188 | 1GCRKSE04DZ104742; 1GCRKSE04DZ178212; 1GCRKSE04DZ197116 | 1GCRKSE04DZ178484

1GCRKSE04DZ147364; 1GCRKSE04DZ143296 | 1GCRKSE04DZ114882 | 1GCRKSE04DZ125705 | 1GCRKSE04DZ102523 | 1GCRKSE04DZ122058 | 1GCRKSE04DZ171857 | 1GCRKSE04DZ192529 | 1GCRKSE04DZ127406; 1GCRKSE04DZ132606

1GCRKSE04DZ128412 | 1GCRKSE04DZ183166; 1GCRKSE04DZ180851; 1GCRKSE04DZ135117 | 1GCRKSE04DZ128068; 1GCRKSE04DZ164021; 1GCRKSE04DZ188853 | 1GCRKSE04DZ124439 | 1GCRKSE04DZ158770

1GCRKSE04DZ167775; 1GCRKSE04DZ173088 | 1GCRKSE04DZ179067; 1GCRKSE04DZ124814; 1GCRKSE04DZ113795

1GCRKSE04DZ180591 | 1GCRKSE04DZ115255 | 1GCRKSE04DZ191252; 1GCRKSE04DZ175214 | 1GCRKSE04DZ130872 | 1GCRKSE04DZ185046 | 1GCRKSE04DZ121069 | 1GCRKSE04DZ136252 | 1GCRKSE04DZ126207 | 1GCRKSE04DZ188805; 1GCRKSE04DZ151270

1GCRKSE04DZ177674 |

1GCRKSE04DZ126580

| 1GCRKSE04DZ110489 |

1GCRKSE04DZ126272

| 1GCRKSE04DZ169025 | 1GCRKSE04DZ197424 | 1GCRKSE04DZ173396; 1GCRKSE04DZ140169; 1GCRKSE04DZ132380 | 1GCRKSE04DZ114459 | 1GCRKSE04DZ152063; 1GCRKSE04DZ117426

1GCRKSE04DZ162950 | 1GCRKSE04DZ100836 | 1GCRKSE04DZ186875 | 1GCRKSE04DZ163774; 1GCRKSE04DZ195706 | 1GCRKSE04DZ192742 | 1GCRKSE04DZ179036 | 1GCRKSE04DZ126420 | 1GCRKSE04DZ112937; 1GCRKSE04DZ132248; 1GCRKSE04DZ146876; 1GCRKSE04DZ137742 | 1GCRKSE04DZ167680; 1GCRKSE04DZ190652 | 1GCRKSE04DZ138941; 1GCRKSE04DZ156033; 1GCRKSE04DZ133691

1GCRKSE04DZ123002 | 1GCRKSE04DZ151706; 1GCRKSE04DZ118656; 1GCRKSE04DZ146554 |

1GCRKSE04DZ116308

; 1GCRKSE04DZ176640 | 1GCRKSE04DZ179621 | 1GCRKSE04DZ102182; 1GCRKSE04DZ151124 | 1GCRKSE04DZ158834 | 1GCRKSE04DZ167548 | 1GCRKSE04DZ141094 | 1GCRKSE04DZ118866 | 1GCRKSE04DZ106006 | 1GCRKSE04DZ186049; 1GCRKSE04DZ111092 | 1GCRKSE04DZ196354; 1GCRKSE04DZ143055 | 1GCRKSE04DZ136123 | 1GCRKSE04DZ122772 | 1GCRKSE04DZ116289 | 1GCRKSE04DZ121511 | 1GCRKSE04DZ113246; 1GCRKSE04DZ188352 | 1GCRKSE04DZ179747; 1GCRKSE04DZ165833; 1GCRKSE04DZ148613; 1GCRKSE04DZ172037; 1GCRKSE04DZ139197 | 1GCRKSE04DZ195768 | 1GCRKSE04DZ184656; 1GCRKSE04DZ160583 | 1GCRKSE04DZ113683 | 1GCRKSE04DZ105132 | 1GCRKSE04DZ143945; 1GCRKSE04DZ105275 | 1GCRKSE04DZ125574 | 1GCRKSE04DZ191283; 1GCRKSE04DZ148224 | 1GCRKSE04DZ123906 | 1GCRKSE04DZ181188; 1GCRKSE04DZ196791 | 1GCRKSE04DZ193003 |

1GCRKSE04DZ162835

| 1GCRKSE04DZ101775; 1GCRKSE04DZ199769 | 1GCRKSE04DZ106071; 1GCRKSE04DZ128989 | 1GCRKSE04DZ116518; 1GCRKSE04DZ123341 | 1GCRKSE04DZ173656; 1GCRKSE04DZ101890 | 1GCRKSE04DZ130564 | 1GCRKSE04DZ154556 | 1GCRKSE04DZ173298

1GCRKSE04DZ172202; 1GCRKSE04DZ178923 | 1GCRKSE04DZ138454

1GCRKSE04DZ184561 | 1GCRKSE04DZ105681 | 1GCRKSE04DZ109567 | 1GCRKSE04DZ107477 | 1GCRKSE04DZ184284

1GCRKSE04DZ152760 | 1GCRKSE04DZ153374 |

1GCRKSE04DZ1827001GCRKSE04DZ116258 | 1GCRKSE04DZ126000; 1GCRKSE04DZ124490 | 1GCRKSE04DZ113909 | 1GCRKSE04DZ198265; 1GCRKSE04DZ113988 | 1GCRKSE04DZ115918 | 1GCRKSE04DZ193034 | 1GCRKSE04DZ113067; 1GCRKSE04DZ134551 | 1GCRKSE04DZ191509 | 1GCRKSE04DZ145128 | 1GCRKSE04DZ142777 | 1GCRKSE04DZ119810; 1GCRKSE04DZ174399; 1GCRKSE04DZ185791 | 1GCRKSE04DZ128264 | 1GCRKSE04DZ122433; 1GCRKSE04DZ121959 | 1GCRKSE04DZ141368 | 1GCRKSE04DZ161880; 1GCRKSE04DZ134047 | 1GCRKSE04DZ158882 | 1GCRKSE04DZ184687; 1GCRKSE04DZ198430 | 1GCRKSE04DZ193129; 1GCRKSE04DZ105311

1GCRKSE04DZ160891 | 1GCRKSE04DZ190277; 1GCRKSE04DZ146781 | 1GCRKSE04DZ107088; 1GCRKSE04DZ127308 | 1GCRKSE04DZ111075; 1GCRKSE04DZ172183 | 1GCRKSE04DZ114767 | 1GCRKSE04DZ183751; 1GCRKSE04DZ115868 | 1GCRKSE04DZ163337; 1GCRKSE04DZ156436 | 1GCRKSE04DZ120276; 1GCRKSE04DZ170854 | 1GCRKSE04DZ112498 | 1GCRKSE04DZ152418 | 1GCRKSE04DZ108242 | 1GCRKSE04DZ120164 | 1GCRKSE04DZ109584; 1GCRKSE04DZ160499 | 1GCRKSE04DZ126773

1GCRKSE04DZ151169 | 1GCRKSE04DZ111898 | 1GCRKSE04DZ123016 | 1GCRKSE04DZ195320

1GCRKSE04DZ134176 | 1GCRKSE04DZ193311; 1GCRKSE04DZ169106; 1GCRKSE04DZ186455 | 1GCRKSE04DZ141984 | 1GCRKSE04DZ144187 | 1GCRKSE04DZ185595 |