1GC1KTEY2KF1…

Chevrolet

Silverado 2500

1GC1KTEY2KF164347; 1GC1KTEY2KF183240 | 1GC1KTEY2KF193413 | 1GC1KTEY2KF149847; 1GC1KTEY2KF199938; 1GC1KTEY2KF103161 | 1GC1KTEY2KF117948 | 1GC1KTEY2KF134541 | 1GC1KTEY2KF169323 | 1GC1KTEY2KF199339

1GC1KTEY2KF110174; 1GC1KTEY2KF146737 | 1GC1KTEY2KF112376 | 1GC1KTEY2KF179236 | 1GC1KTEY2KF100101; 1GC1KTEY2KF107503

1GC1KTEY2KF152554; 1GC1KTEY2KF101748; 1GC1KTEY2KF169225; 1GC1KTEY2KF103371; 1GC1KTEY2KF143594 | 1GC1KTEY2KF145006 | 1GC1KTEY2KF167524 | 1GC1KTEY2KF198725 | 1GC1KTEY2KF142185 | 1GC1KTEY2KF193332; 1GC1KTEY2KF181052 | 1GC1KTEY2KF117206; 1GC1KTEY2KF197784 | 1GC1KTEY2KF125029 | 1GC1KTEY2KF148360 | 1GC1KTEY2KF103841 | 1GC1KTEY2KF161724

1GC1KTEY2KF163358 | 1GC1KTEY2KF119506 | 1GC1KTEY2KF178068 | 1GC1KTEY2KF142364; 1GC1KTEY2KF123278; 1GC1KTEY2KF165742 | 1GC1KTEY2KF139271; 1GC1KTEY2KF195579 | 1GC1KTEY2KF188261; 1GC1KTEY2KF152862; 1GC1KTEY2KF165918 | 1GC1KTEY2KF184243 | 1GC1KTEY2KF140808 | 1GC1KTEY2KF111714 | 1GC1KTEY2KF107128 | 1GC1KTEY2KF168303; 1GC1KTEY2KF136175 | 1GC1KTEY2KF198109 | 1GC1KTEY2KF171332; 1GC1KTEY2KF172383 | 1GC1KTEY2KF165739; 1GC1KTEY2KF193685 | 1GC1KTEY2KF159228 | 1GC1KTEY2KF151548 | 1GC1KTEY2KF191144; 1GC1KTEY2KF141702 | 1GC1KTEY2KF128691 | 1GC1KTEY2KF142963 | 1GC1KTEY2KF122650 | 1GC1KTEY2KF158872 | 1GC1KTEY2KF172741 | 1GC1KTEY2KF196067; 1GC1KTEY2KF182119 | 1GC1KTEY2KF145345 | 1GC1KTEY2KF168897 | 1GC1KTEY2KF131414; 1GC1KTEY2KF153803 | 1GC1KTEY2KF151131 | 1GC1KTEY2KF199793 | 1GC1KTEY2KF172433; 1GC1KTEY2KF174120; 1GC1KTEY2KF104312

1GC1KTEY2KF119103 | 1GC1KTEY2KF164364 | 1GC1KTEY2KF107274 | 1GC1KTEY2KF108280 | 1GC1KTEY2KF135723 | 1GC1KTEY2KF196795 | 1GC1KTEY2KF142073 | 1GC1KTEY2KF130697 | 1GC1KTEY2KF192942 | 1GC1KTEY2KF193735 | 1GC1KTEY2KF152005; 1GC1KTEY2KF104682; 1GC1KTEY2KF109087 | 1GC1KTEY2KF107906 | 1GC1KTEY2KF130490 | 1GC1KTEY2KF194836 | 1GC1KTEY2KF121580

1GC1KTEY2KF121871 | 1GC1KTEY2KF122194; 1GC1KTEY2KF110305 | 1GC1KTEY2KF126536 | 1GC1KTEY2KF127427 | 1GC1KTEY2KF143529 | 1GC1KTEY2KF178801 | 1GC1KTEY2KF164137 | 1GC1KTEY2KF178491 | 1GC1KTEY2KF148973 | 1GC1KTEY2KF171363; 1GC1KTEY2KF131266; 1GC1KTEY2KF180600 | 1GC1KTEY2KF147371 | 1GC1KTEY2KF118503 | 1GC1KTEY2KF181696 | 1GC1KTEY2KF175896 | 1GC1KTEY2KF143319; 1GC1KTEY2KF198871 | 1GC1KTEY2KF181651; 1GC1KTEY2KF108764; 1GC1KTEY2KF167488 | 1GC1KTEY2KF171735 | 1GC1KTEY2KF139593; 1GC1KTEY2KF160735 | 1GC1KTEY2KF127766 | 1GC1KTEY2KF173968 | 1GC1KTEY2KF109767 | 1GC1KTEY2KF181018; 1GC1KTEY2KF198997 | 1GC1KTEY2KF157995 | 1GC1KTEY2KF164459 | 1GC1KTEY2KF141649 | 1GC1KTEY2KF131235

1GC1KTEY2KF135835; 1GC1KTEY2KF150951 | 1GC1KTEY2KF176742 | 1GC1KTEY2KF136421; 1GC1KTEY2KF178233; 1GC1KTEY2KF174036; 1GC1KTEY2KF164316; 1GC1KTEY2KF177101; 1GC1KTEY2KF118033 | 1GC1KTEY2KF113091; 1GC1KTEY2KF169743; 1GC1KTEY2KF197607; 1GC1KTEY2KF192620 | 1GC1KTEY2KF170021; 1GC1KTEY2KF164543; 1GC1KTEY2KF175834; 1GC1KTEY2KF156491 | 1GC1KTEY2KF160718 | 1GC1KTEY2KF194870 | 1GC1KTEY2KF115858 | 1GC1KTEY2KF125600 | 1GC1KTEY2KF115052 | 1GC1KTEY2KF192553 | 1GC1KTEY2KF108263 | 1GC1KTEY2KF153901 | 1GC1KTEY2KF196960; 1GC1KTEY2KF194674 | 1GC1KTEY2KF103418; 1GC1KTEY2KF129629 | 1GC1KTEY2KF132918; 1GC1KTEY2KF120901

1GC1KTEY2KF144597 | 1GC1KTEY2KF109400 | 1GC1KTEY2KF142722; 1GC1KTEY2KF148925 | 1GC1KTEY2KF139500; 1GC1KTEY2KF121109 | 1GC1KTEY2KF153395; 1GC1KTEY2KF117397

1GC1KTEY2KF164882; 1GC1KTEY2KF166826 | 1GC1KTEY2KF121708 | 1GC1KTEY2KF143711 | 1GC1KTEY2KF162436 | 1GC1KTEY2KF132921; 1GC1KTEY2KF103919

1GC1KTEY2KF125645; 1GC1KTEY2KF187434 | 1GC1KTEY2KF167975; 1GC1KTEY2KF171279 | 1GC1KTEY2KF158676 | 1GC1KTEY2KF115441 | 1GC1KTEY2KF168513; 1GC1KTEY2KF118856; 1GC1KTEY2KF159679 | 1GC1KTEY2KF101362 | 1GC1KTEY2KF118050 | 1GC1KTEY2KF106321; 1GC1KTEY2KF108344 | 1GC1KTEY2KF133325; 1GC1KTEY2KF147824 | 1GC1KTEY2KF117125 | 1GC1KTEY2KF135009

1GC1KTEY2KF107677; 1GC1KTEY2KF162582 | 1GC1KTEY2KF182430; 1GC1KTEY2KF104181 | 1GC1KTEY2KF188230 | 1GC1KTEY2KF193105 | 1GC1KTEY2KF192651 | 1GC1KTEY2KF103953 | 1GC1KTEY2KF160105 | 1GC1KTEY2KF182895 | 1GC1KTEY2KF146866; 1GC1KTEY2KF106612 | 1GC1KTEY2KF141411 | 1GC1KTEY2KF139447; 1GC1KTEY2KF196036 | 1GC1KTEY2KF122714; 1GC1KTEY2KF137665 | 1GC1KTEY2KF117304 | 1GC1KTEY2KF162176

1GC1KTEY2KF159746 | 1GC1KTEY2KF128643 | 1GC1KTEY2KF145703 | 1GC1KTEY2KF111096 | 1GC1KTEY2KF142574 | 1GC1KTEY2KF147001; 1GC1KTEY2KF151744; 1GC1KTEY2KF196294; 1GC1KTEY2KF157947 | 1GC1KTEY2KF116654 | 1GC1KTEY2KF189572

1GC1KTEY2KF159875; 1GC1KTEY2KF194447 | 1GC1KTEY2KF146544; 1GC1KTEY2KF199681 | 1GC1KTEY2KF130439 | 1GC1KTEY2KF114421 | 1GC1KTEY2KF187899; 1GC1KTEY2KF125158 | 1GC1KTEY2KF185361; 1GC1KTEY2KF193508 | 1GC1KTEY2KF163019 | 1GC1KTEY2KF183447; 1GC1KTEY2KF113334 | 1GC1KTEY2KF120297 | 1GC1KTEY2KF140839 | 1GC1KTEY2KF103631 | 1GC1KTEY2KF167619; 1GC1KTEY2KF158421 | 1GC1KTEY2KF159391 | 1GC1KTEY2KF164171 | 1GC1KTEY2KF126018 | 1GC1KTEY2KF101443 | 1GC1KTEY2KF184453 | 1GC1KTEY2KF198353 | 1GC1KTEY2KF125791 | 1GC1KTEY2KF178667; 1GC1KTEY2KF116282 | 1GC1KTEY2KF195923; 1GC1KTEY2KF172707 | 1GC1KTEY2KF108151 | 1GC1KTEY2KF197560 | 1GC1KTEY2KF144437 | 1GC1KTEY2KF169578 | 1GC1KTEY2KF141876; 1GC1KTEY2KF166566; 1GC1KTEY2KF177857; 1GC1KTEY2KF160217 | 1GC1KTEY2KF151677;

1GC1KTEY2KF166390

| 1GC1KTEY2KF157253; 1GC1KTEY2KF122521 | 1GC1KTEY2KF142851; 1GC1KTEY2KF166180; 1GC1KTEY2KF163652; 1GC1KTEY2KF117559 | 1GC1KTEY2KF162520; 1GC1KTEY2KF106528; 1GC1KTEY2KF120073 | 1GC1KTEY2KF134779 |

1GC1KTEY2KF125001

| 1GC1KTEY2KF164011 | 1GC1KTEY2KF108991 | 1GC1KTEY2KF107047; 1GC1KTEY2KF141487 | 1GC1KTEY2KF157379 | 1GC1KTEY2KF181794 | 1GC1KTEY2KF165059; 1GC1KTEY2KF158449 | 1GC1KTEY2KF138802 | 1GC1KTEY2KF144647; 1GC1KTEY2KF178880 | 1GC1KTEY2KF190625 | 1GC1KTEY2KF100065 | 1GC1KTEY2KF108702; 1GC1KTEY2KF167989; 1GC1KTEY2KF152053 | 1GC1KTEY2KF110448 | 1GC1KTEY2KF192360 | 1GC1KTEY2KF101202 | 1GC1KTEY2KF184548 | 1GC1KTEY2KF108506 | 1GC1KTEY2KF164784 | 1GC1KTEY2KF116850 | 1GC1KTEY2KF120204 | 1GC1KTEY2KF134555; 1GC1KTEY2KF152327 | 1GC1KTEY2KF174733 | 1GC1KTEY2KF125676; 1GC1KTEY2KF151386 | 1GC1KTEY2KF161318

1GC1KTEY2KF155678

1GC1KTEY2KF168186 | 1GC1KTEY2KF169421; 1GC1KTEY2KF136001; 1GC1KTEY2KF142042 | 1GC1KTEY2KF179351 | 1GC1KTEY2KF129355; 1GC1KTEY2KF153929 | 1GC1KTEY2KF134703

1GC1KTEY2KF119165 | 1GC1KTEY2KF134913 | 1GC1KTEY2KF123569 | 1GC1KTEY2KF153297 | 1GC1KTEY2KF181388; 1GC1KTEY2KF166339 | 1GC1KTEY2KF162257 | 1GC1KTEY2KF123961 | 1GC1KTEY2KF153669 | 1GC1KTEY2KF160380 | 1GC1KTEY2KF183724 | 1GC1KTEY2KF160802; 1GC1KTEY2KF152439; 1GC1KTEY2KF129193 | 1GC1KTEY2KF187143 | 1GC1KTEY2KF116735; 1GC1KTEY2KF136712;

1GC1KTEY2KF109025

| 1GC1KTEY2KF135656 | 1GC1KTEY2KF108926 | 1GC1KTEY2KF187112 | 1GC1KTEY2KF132224; 1GC1KTEY2KF192603; 1GC1KTEY2KF140159 | 1GC1KTEY2KF135818 | 1GC1KTEY2KF118291; 1GC1KTEY2KF110501 | 1GC1KTEY2KF155695; 1GC1KTEY2KF198000

1GC1KTEY2KF117528; 1GC1KTEY2KF129971 | 1GC1KTEY2KF173646 | 1GC1KTEY2KF105122 | 1GC1KTEY2KF100325; 1GC1KTEY2KF194111 | 1GC1KTEY2KF127315 | 1GC1KTEY2KF174490 | 1GC1KTEY2KF132076 | 1GC1KTEY2KF101412 | 1GC1KTEY2KF150237 | 1GC1KTEY2KF158905 | 1GC1KTEY2KF194495

1GC1KTEY2KF148276; 1GC1KTEY2KF167183; 1GC1KTEY2KF140033

1GC1KTEY2KF178426; 1GC1KTEY2KF181441

1GC1KTEY2KF173890 | 1GC1KTEY2KF192066; 1GC1KTEY2KF136113 | 1GC1KTEY2KF122048 | 1GC1KTEY2KF160458

1GC1KTEY2KF170939

1GC1KTEY2KF113687 | 1GC1KTEY2KF136158; 1GC1KTEY2KF100373; 1GC1KTEY2KF143837; 1GC1KTEY2KF126228; 1GC1KTEY2KF128139 | 1GC1KTEY2KF159889 | 1GC1KTEY2KF168611 | 1GC1KTEY2KF154059 | 1GC1KTEY2KF170648 | 1GC1KTEY2KF155521 | 1GC1KTEY2KF133888 | 1GC1KTEY2KF172075 | 1GC1KTEY2KF154983; 1GC1KTEY2KF118064 | 1GC1KTEY2KF131669 | 1GC1KTEY2KF174585

1GC1KTEY2KF130425; 1GC1KTEY2KF190124; 1GC1KTEY2KF183948 | 1GC1KTEY2KF120459 |

1GC1KTEY2KF126231

| 1GC1KTEY2KF122454; 1GC1KTEY2KF137083 | 1GC1KTEY2KF188258 | 1GC1KTEY2KF157138; 1GC1KTEY2KF149914 | 1GC1KTEY2KF193623 | 1GC1KTEY2KF110966 | 1GC1KTEY2KF113656; 1GC1KTEY2KF153574 | 1GC1KTEY2KF164302; 1GC1KTEY2KF107856; 1GC1KTEY2KF196585 | 1GC1KTEY2KF104178 | 1GC1KTEY2KF137455

1GC1KTEY2KF177308 | 1GC1KTEY2KF109834 | 1GC1KTEY2KF199826; 1GC1KTEY2KF174716; 1GC1KTEY2KF196361; 1GC1KTEY2KF126195 |

1GC1KTEY2KF1011661GC1KTEY2KF145684; 1GC1KTEY2KF123913 | 1GC1KTEY2KF195114 | 1GC1KTEY2KF112488 | 1GC1KTEY2KF195677 | 1GC1KTEY2KF158192 | 1GC1KTEY2KF117142; 1GC1KTEY2KF195372 | 1GC1KTEY2KF108148; 1GC1KTEY2KF145362 | 1GC1KTEY2KF172688; 1GC1KTEY2KF102883 | 1GC1KTEY2KF162629; 1GC1KTEY2KF148214; 1GC1KTEY2KF155356; 1GC1KTEY2KF122325 | 1GC1KTEY2KF180189 | 1GC1KTEY2KF189832 | 1GC1KTEY2KF167202 | 1GC1KTEY2KF175977 | 1GC1KTEY2KF161190; 1GC1KTEY2KF106965; 1GC1KTEY2KF130652; 1GC1KTEY2KF142803

1GC1KTEY2KF106044; 1GC1KTEY2KF107985; 1GC1KTEY2KF181875 | 1GC1KTEY2KF163263

1GC1KTEY2KF155552

; 1GC1KTEY2KF193010; 1GC1KTEY2KF128111 | 1GC1KTEY2KF111289 | 1GC1KTEY2KF190673 | 1GC1KTEY2KF130859 | 1GC1KTEY2KF147676 | 1GC1KTEY2KF193329 | 1GC1KTEY2KF181763; 1GC1KTEY2KF134622; 1GC1KTEY2KF178085 | 1GC1KTEY2KF145314 | 1GC1KTEY2KF140470; 1GC1KTEY2KF142994; 1GC1KTEY2KF107968 | 1GC1KTEY2KF185313 | 1GC1KTEY2KF117707 | 1GC1KTEY2KF126990 | 1GC1KTEY2KF195081 | 1GC1KTEY2KF177406; 1GC1KTEY2KF133065; 1GC1KTEY2KF125306; 1GC1KTEY2KF111535 | 1GC1KTEY2KF116606 | 1GC1KTEY2KF118517 | 1GC1KTEY2KF145927; 1GC1KTEY2KF119618; 1GC1KTEY2KF191371; 1GC1KTEY2KF134104; 1GC1KTEY2KF132000 | 1GC1KTEY2KF154711; 1GC1KTEY2KF143255; 1GC1KTEY2KF185358

1GC1KTEY2KF167586 | 1GC1KTEY2KF189135 | 1GC1KTEY2KF128805 | 1GC1KTEY2KF174814

1GC1KTEY2KF106934 | 1GC1KTEY2KF196232 | 1GC1KTEY2KF193458 | 1GC1KTEY2KF145734 | 1GC1KTEY2KF163697 | 1GC1KTEY2KF158273 | 1GC1KTEY2KF194898; 1GC1KTEY2KF199115; 1GC1KTEY2KF190642 | 1GC1KTEY2KF129176; 1GC1KTEY2KF112491 | 1GC1KTEY2KF104486; 1GC1KTEY2KF191967 | 1GC1KTEY2KF183030 | 1GC1KTEY2KF176420

1GC1KTEY2KF169550 | 1GC1KTEY2KF116170 | 1GC1KTEY2KF172593 | 1GC1KTEY2KF184341 | 1GC1KTEY2KF120462 | 1GC1KTEY2KF174618 | 1GC1KTEY2KF100048 | 1GC1KTEY2KF100647 | 1GC1KTEY2KF161660

1GC1KTEY2KF197994; 1GC1KTEY2KF161965 | 1GC1KTEY2KF193251; 1GC1KTEY2KF133129; 1GC1KTEY2KF138654 | 1GC1KTEY2KF169256 | 1GC1KTEY2KF147547; 1GC1KTEY2KF187093 | 1GC1KTEY2KF113303; 1GC1KTEY2KF184808; 1GC1KTEY2KF120414 | 1GC1KTEY2KF153350 | 1GC1KTEY2KF146978 | 1GC1KTEY2KF154773; 1GC1KTEY2KF104391

1GC1KTEY2KF120221 | 1GC1KTEY2KF123846 | 1GC1KTEY2KF188132 | 1GC1KTEY2KF106111; 1GC1KTEY2KF105864; 1GC1KTEY2KF122101; 1GC1KTEY2KF166616; 1GC1KTEY2KF160248; 1GC1KTEY2KF105248; 1GC1KTEY2KF190253 | 1GC1KTEY2KF124429 | 1GC1KTEY2KF150870; 1GC1KTEY2KF178782 | 1GC1KTEY2KF196053 | 1GC1KTEY2KF167796 | 1GC1KTEY2KF167605; 1GC1KTEY2KF104469 | 1GC1KTEY2KF182511; 1GC1KTEY2KF152117; 1GC1KTEY2KF166776 | 1GC1KTEY2KF114788; 1GC1KTEY2KF199518

1GC1KTEY2KF182797 | 1GC1KTEY2KF178569 | 1GC1KTEY2KF193752 | 1GC1KTEY2KF143689 |

1GC1KTEY2KF170925

| 1GC1KTEY2KF140064 | 1GC1KTEY2KF114337; 1GC1KTEY2KF160895 | 1GC1KTEY2KF174912 | 1GC1KTEY2KF181259 | 1GC1KTEY2KF139755 | 1GC1KTEY2KF170259; 1GC1KTEY2KF186106; 1GC1KTEY2KF199616 | 1GC1KTEY2KF114399 | 1GC1KTEY2KF105427 | 1GC1KTEY2KF178877; 1GC1KTEY2KF163215; 1GC1KTEY2KF119201; 1GC1KTEY2KF142168; 1GC1KTEY2KF131509 | 1GC1KTEY2KF145278 | 1GC1KTEY2KF153560 | 1GC1KTEY2KF103127; 1GC1KTEY2KF133079 | 1GC1KTEY2KF187739 | 1GC1KTEY2KF134491 | 1GC1KTEY2KF105525 | 1GC1KTEY2KF178295; 1GC1KTEY2KF162310 | 1GC1KTEY2KF184324; 1GC1KTEY2KF169032; 1GC1KTEY2KF176031 | 1GC1KTEY2KF105668; 1GC1KTEY2KF195226; 1GC1KTEY2KF148035 | 1GC1KTEY2KF132286 | 1GC1KTEY2KF131980 | 1GC1KTEY2KF190771 | 1GC1KTEY2KF102608; 1GC1KTEY2KF171234; 1GC1KTEY2KF127105 | 1GC1KTEY2KF111616 | 1GC1KTEY2KF140890 | 1GC1KTEY2KF162579; 1GC1KTEY2KF179611 | 1GC1KTEY2KF105038 | 1GC1KTEY2KF170651 | 1GC1KTEY2KF121076; 1GC1KTEY2KF101619 | 1GC1KTEY2KF195016; 1GC1KTEY2KF186736 | 1GC1KTEY2KF129677 |

1GC1KTEY2KF115312

; 1GC1KTEY2KF134877; 1GC1KTEY2KF107307

1GC1KTEY2KF134197; 1GC1KTEY2KF135446 | 1GC1KTEY2KF140484 | 1GC1KTEY2KF137827

1GC1KTEY2KF118310 | 1GC1KTEY2KF119778; 1GC1KTEY2KF161254 | 1GC1KTEY2KF132546 | 1GC1KTEY2KF119697; 1GC1KTEY2KF187644 | 1GC1KTEY2KF144356 | 1GC1KTEY2KF148732; 1GC1KTEY2KF108876 | 1GC1KTEY2KF151100 | 1GC1KTEY2KF126388 | 1GC1KTEY2KF127539 | 1GC1KTEY2KF146088 | 1GC1KTEY2KF141456; 1GC1KTEY2KF168768 | 1GC1KTEY2KF126875; 1GC1KTEY2KF107680 | 1GC1KTEY2KF127945 | 1GC1KTEY2KF160170; 1GC1KTEY2KF141022; 1GC1KTEY2KF164154 | 1GC1KTEY2KF121546; 1GC1KTEY2KF144986; 1GC1KTEY2KF186610 | 1GC1KTEY2KF166096; 1GC1KTEY2KF184503 | 1GC1KTEY2KF107226; 1GC1KTEY2KF102561; 1GC1KTEY2KF183559

1GC1KTEY2KF133146; 1GC1KTEY2KF108831 | 1GC1KTEY2KF194139 | 1GC1KTEY2KF174196 | 1GC1KTEY2KF168348; 1GC1KTEY2KF154336; 1GC1KTEY2KF155194 | 1GC1KTEY2KF154918; 1GC1KTEY2KF162016 | 1GC1KTEY2KF163523; 1GC1KTEY2KF143465 | 1GC1KTEY2KF137794 | 1GC1KTEY2KF150965

1GC1KTEY2KF141215 | 1GC1KTEY2KF123054; 1GC1KTEY2KF117237 | 1GC1KTEY2KF187711 | 1GC1KTEY2KF123104 | 1GC1KTEY2KF129727 | 1GC1KTEY2KF187207 | 1GC1KTEY2KF120557; 1GC1KTEY2KF139397; 1GC1KTEY2KF107002 | 1GC1KTEY2KF198076; 1GC1KTEY2KF173985 | 1GC1KTEY2KF199499 | 1GC1KTEY2KF110286; 1GC1KTEY2KF156037 | 1GC1KTEY2KF123703 | 1GC1KTEY2KF167393; 1GC1KTEY2KF129436; 1GC1KTEY2KF101328 | 1GC1KTEY2KF186414 | 1GC1KTEY2KF112183; 1GC1KTEY2KF189278; 1GC1KTEY2KF123989

1GC1KTEY2KF121031; 1GC1KTEY2KF117402; 1GC1KTEY2KF199552; 1GC1KTEY2KF123135 | 1GC1KTEY2KF137777; 1GC1KTEY2KF158225; 1GC1KTEY2KF158760; 1GC1KTEY2KF154708 | 1GC1KTEY2KF194805; 1GC1KTEY2KF169676; 1GC1KTEY2KF182122 | 1GC1KTEY2KF189801 | 1GC1KTEY2KF152649 | 1GC1KTEY2KF175848 | 1GC1KTEY2KF133776; 1GC1KTEY2KF163702 | 1GC1KTEY2KF136497 | 1GC1KTEY2KF148648 | 1GC1KTEY2KF124236 | 1GC1KTEY2KF190978 | 1GC1KTEY2KF179169; 1GC1KTEY2KF134782; 1GC1KTEY2KF178779; 1GC1KTEY2KF132482 | 1GC1KTEY2KF118453 | 1GC1KTEY2KF181729 | 1GC1KTEY2KF159116 | 1GC1KTEY2KF185697 | 1GC1KTEY2KF143658; 1GC1KTEY2KF152490 | 1GC1KTEY2KF197266; 1GC1KTEY2KF152537 | 1GC1KTEY2KF153509; 1GC1KTEY2KF190916; 1GC1KTEY2KF196182; 1GC1KTEY2KF111602; 1GC1KTEY2KF182296; 1GC1KTEY2KF110658 | 1GC1KTEY2KF163974; 1GC1KTEY2KF150108 | 1GC1KTEY2KF199289; 1GC1KTEY2KF107789 | 1GC1KTEY2KF190592; 1GC1KTEY2KF170004; 1GC1KTEY2KF183934; 1GC1KTEY2KF162372; 1GC1KTEY2KF194819 | 1GC1KTEY2KF115374 | 1GC1KTEY2KF196554 | 1GC1KTEY2KF103080 | 1GC1KTEY2KF105783 | 1GC1KTEY2KF162050 | 1GC1KTEY2KF144793 | 1GC1KTEY2KF177082

1GC1KTEY2KF191239;

1GC1KTEY2KF142820

; 1GC1KTEY2KF149279; 1GC1KTEY2KF103774

1GC1KTEY2KF188468; 1GC1KTEY2KF170715 | 1GC1KTEY2KF187904 | 1GC1KTEY2KF109624 | 1GC1KTEY2KF119666; 1GC1KTEY2KF145152; 1GC1KTEY2KF163005; 1GC1KTEY2KF179494 | 1GC1KTEY2KF189331; 1GC1KTEY2KF118081 | 1GC1KTEY2KF112233; 1GC1KTEY2KF121000 | 1GC1KTEY2KF117383 | 1GC1KTEY2KF145913; 1GC1KTEY2KF141344 | 1GC1KTEY2KF112023; 1GC1KTEY2KF114838 | 1GC1KTEY2KF171251; 1GC1KTEY2KF148441; 1GC1KTEY2KF106013 | 1GC1KTEY2KF189541 | 1GC1KTEY2KF172240 | 1GC1KTEY2KF106917 | 1GC1KTEY2KF141148 | 1GC1KTEY2KF198398

1GC1KTEY2KF162730 | 1GC1KTEY2KF155082 | 1GC1KTEY2KF139920

1GC1KTEY2KF170696

1GC1KTEY2KF121157; 1GC1KTEY2KF127847; 1GC1KTEY2KF180239; 1GC1KTEY2KF132384

1GC1KTEY2KF174893; 1GC1KTEY2KF112569; 1GC1KTEY2KF160587 | 1GC1KTEY2KF151288 | 1GC1KTEY2KF108652 | 1GC1KTEY2KF112099 | 1GC1KTEY2KF147726 | 1GC1KTEY2KF157642 | 1GC1KTEY2KF132904 | 1GC1KTEY2KF103273 | 1GC1KTEY2KF135110 | 1GC1KTEY2KF134233 | 1GC1KTEY2KF174540; 1GC1KTEY2KF126374; 1GC1KTEY2KF185098 | 1GC1KTEY2KF144860; 1GC1KTEY2KF187336 | 1GC1KTEY2KF178331 | 1GC1KTEY2KF113446; 1GC1KTEY2KF156720

1GC1KTEY2KF192083; 1GC1KTEY2KF179740 | 1GC1KTEY2KF193881; 1GC1KTEY2KF132272 | 1GC1KTEY2KF128304 | 1GC1KTEY2KF126844 | 1GC1KTEY2KF161657 | 1GC1KTEY2KF101216 | 1GC1KTEY2KF159648 | 1GC1KTEY2KF161142 | 1GC1KTEY2KF182962 | 1GC1KTEY2KF167832 | 1GC1KTEY2KF161383 | 1GC1KTEY2KF138833; 1GC1KTEY2KF102205 |

1GC1KTEY2KF133261

;

1GC1KTEY2KF159469

| 1GC1KTEY2KF191788; 1GC1KTEY2KF125273; 1GC1KTEY2KF136810; 1GC1KTEY2KF141229; 1GC1KTEY2KF161061 | 1GC1KTEY2KF112958

1GC1KTEY2KF149069; 1GC1KTEY2KF170181; 1GC1KTEY2KF191192; 1GC1KTEY2KF161884 | 1GC1KTEY2KF103208 | 1GC1KTEY2KF151937; 1GC1KTEY2KF183268 | 1GC1KTEY2KF114404; 1GC1KTEY2KF128660 | 1GC1KTEY2KF127380; 1GC1KTEY2KF116041; 1GC1KTEY2KF124544; 1GC1KTEY2KF178362; 1GC1KTEY2KF162369 | 1GC1KTEY2KF119411 | 1GC1KTEY2KF121823; 1GC1KTEY2KF157463 | 1GC1KTEY2KF115505 | 1GC1KTEY2KF197588; 1GC1KTEY2KF116623 | 1GC1KTEY2KF154689; 1GC1KTEY2KF176417 | 1GC1KTEY2KF100129

1GC1KTEY2KF170424; 1GC1KTEY2KF100678 | 1GC1KTEY2KF167474 | 1GC1KTEY2KF131817; 1GC1KTEY2KF116718 | 1GC1KTEY2KF145183 | 1GC1KTEY2KF147659 | 1GC1KTEY2KF142266 | 1GC1KTEY2KF156622 | 1GC1KTEY2KF185974 | 1GC1KTEY2KF145488 | 1GC1KTEY2KF157415; 1GC1KTEY2KF133194; 1GC1KTEY2KF171640 | 1GC1KTEY2KF177678; 1GC1KTEY2KF175820; 1GC1KTEY2KF173078 | 1GC1KTEY2KF140419 | 1GC1KTEY2KF155891 | 1GC1KTEY2KF166471; 1GC1KTEY2KF192262; 1GC1KTEY2KF199468 | 1GC1KTEY2KF129291; 1GC1KTEY2KF157141; 1GC1KTEY2KF160797; 1GC1KTEY2KF166356 | 1GC1KTEY2KF173369 | 1GC1KTEY2KF189619 | 1GC1KTEY2KF185716 | 1GC1KTEY2KF116847; 1GC1KTEY2KF150450 | 1GC1KTEY2KF110062 | 1GC1KTEY2KF178328; 1GC1KTEY2KF197008; 1GC1KTEY2KF167958 | 1GC1KTEY2KF192732 | 1GC1KTEY2KF169936 | 1GC1KTEY2KF137505; 1GC1KTEY2KF153090; 1GC1KTEY2KF194609; 1GC1KTEY2KF185182; 1GC1KTEY2KF169452 | 1GC1KTEY2KF127752 | 1GC1KTEY2KF190267 | 1GC1KTEY2KF157091 | 1GC1KTEY2KF110899; 1GC1KTEY2KF117240 | 1GC1KTEY2KF117867; 1GC1KTEY2KF133857 | 1GC1KTEY2KF112247; 1GC1KTEY2KF188535 | 1GC1KTEY2KF105718 | 1GC1KTEY2KF157124; 1GC1KTEY2KF185070 | 1GC1KTEY2KF153185 | 1GC1KTEY2KF191757; 1GC1KTEY2KF190687; 1GC1KTEY2KF165899; 1GC1KTEY2KF164266 | 1GC1KTEY2KF168625 | 1GC1KTEY2KF136502 | 1GC1KTEY2KF150707; 1GC1KTEY2KF165093 | 1GC1KTEY2KF138671 | 1GC1KTEY2KF187918 | 1GC1KTEY2KF190768 | 1GC1KTEY2KF132160

1GC1KTEY2KF197865 | 1GC1KTEY2KF158936 | 1GC1KTEY2KF157950; 1GC1KTEY2KF197364 |

1GC1KTEY2KF190141

| 1GC1KTEY2KF140680 | 1GC1KTEY2KF113365

1GC1KTEY2KF126987; 1GC1KTEY2KF138749; 1GC1KTEY2KF159522 | 1GC1KTEY2KF114712

1GC1KTEY2KF180581; 1GC1KTEY2KF109879 | 1GC1KTEY2KF186199 | 1GC1KTEY2KF195307 | 1GC1KTEY2KF152845

1GC1KTEY2KF184646;

1GC1KTEY2KF160945

| 1GC1KTEY2KF199034; 1GC1KTEY2KF125421; 1GC1KTEY2KF110868; 1GC1KTEY2KF111342 | 1GC1KTEY2KF172254 | 1GC1KTEY2KF171766 | 1GC1KTEY2KF140677 | 1GC1KTEY2KF153039; 1GC1KTEY2KF138041 | 1GC1KTEY2KF194433 | 1GC1KTEY2KF171167 | 1GC1KTEY2KF111583 | 1GC1KTEY2KF148892 | 1GC1KTEY2KF175400 | 1GC1KTEY2KF145619; 1GC1KTEY2KF105556 |

1GC1KTEY2KF117724

| 1GC1KTEY2KF121885 | 1GC1KTEY2KF182055 | 1GC1KTEY2KF154871 | 1GC1KTEY2KF138248 | 1GC1KTEY2KF127704 | 1GC1KTEY2KF135916; 1GC1KTEY2KF178975 | 1GC1KTEY2KF128237 | 1GC1KTEY2KF140615; 1GC1KTEY2KF113236

1GC1KTEY2KF126150 | 1GC1KTEY2KF150853 | 1GC1KTEY2KF145393; 1GC1KTEY2KF136967 | 1GC1KTEY2KF148682; 1GC1KTEY2KF192164 | 1GC1KTEY2KF102544; 1GC1KTEY2KF197333 | 1GC1KTEY2KF136631; 1GC1KTEY2KF108604 | 1GC1KTEY2KF160475; 1GC1KTEY2KF139948; 1GC1KTEY2KF195937; 1GC1KTEY2KF168799 | 1GC1KTEY2KF146317 | 1GC1KTEY2KF135897

1GC1KTEY2KF122129 | 1GC1KTEY2KF138542 | 1GC1KTEY2KF126732; 1GC1KTEY2KF192021 | 1GC1KTEY2KF158032 | 1GC1KTEY2KF163134; 1GC1KTEY2KF107162; 1GC1KTEY2KF133356; 1GC1KTEY2KF176580 | 1GC1KTEY2KF149606; 1GC1KTEY2KF136094 | 1GC1KTEY2KF190527 | 1GC1KTEY2KF115200; 1GC1KTEY2KF104164 | 1GC1KTEY2KF178684 | 1GC1KTEY2KF108957 | 1GC1KTEY2KF174439 | 1GC1KTEY2KF111597; 1GC1KTEY2KF169192; 1GC1KTEY2KF172867 | 1GC1KTEY2KF155776 | 1GC1KTEY2KF162193 | 1GC1KTEY2KF186302 | 1GC1KTEY2KF129663 | 1GC1KTEY2KF175767 | 1GC1KTEY2KF135687 | 1GC1KTEY2KF130649; 1GC1KTEY2KF144373 | 1GC1KTEY2KF117352 | 1GC1KTEY2KF121675 | 1GC1KTEY2KF183903 | 1GC1KTEY2KF175686 | 1GC1KTEY2KF152408; 1GC1KTEY2KF188728; 1GC1KTEY2KF184694; 1GC1KTEY2KF115360 | 1GC1KTEY2KF166664; 1GC1KTEY2KF171010 | 1GC1KTEY2KF156247 | 1GC1KTEY2KF146480 |

1GC1KTEY2KF179866

; 1GC1KTEY2KF119604; 1GC1KTEY2KF193119 | 1GC1KTEY2KF142607; 1GC1KTEY2KF159343 | 1GC1KTEY2KF134202 | 1GC1KTEY2KF153834 | 1GC1KTEY2KF193637

1GC1KTEY2KF194853 |

1GC1KTEY2KF114581

; 1GC1KTEY2KF175705; 1GC1KTEY2KF136743; 1GC1KTEY2KF174389

1GC1KTEY2KF142493 | 1GC1KTEY2KF199602 | 1GC1KTEY2KF175445; 1GC1KTEY2KF190320 |

1GC1KTEY2KF191581

| 1GC1KTEY2KF130702 | 1GC1KTEY2KF162825; 1GC1KTEY2KF107114 | 1GC1KTEY2KF154840

1GC1KTEY2KF192004 | 1GC1KTEY2KF190110; 1GC1KTEY2KF192908; 1GC1KTEY2KF108733 | 1GC1KTEY2KF185585 | 1GC1KTEY2KF127881 | 1GC1KTEY2KF145720 | 1GC1KTEY2KF185649 | 1GC1KTEY2KF112975 | 1GC1KTEY2KF194156 | 1GC1KTEY2KF197445 | 1GC1KTEY2KF183044; 1GC1KTEY2KF129842 | 1GC1KTEY2KF126570 | 1GC1KTEY2KF123524; 1GC1KTEY2KF178202 | 1GC1KTEY2KF140467 | 1GC1KTEY2KF156460

1GC1KTEY2KF108683 | 1GC1KTEY2KF110126 | 1GC1KTEY2KF145233 | 1GC1KTEY2KF113205

1GC1KTEY2KF114600 | 1GC1KTEY2KF134507;

1GC1KTEY2KF108182

| 1GC1KTEY2KF127394 | 1GC1KTEY2KF143773 | 1GC1KTEY2KF119070 | 1GC1KTEY2KF129274 | 1GC1KTEY2KF148472; 1GC1KTEY2KF113348 | 1GC1KTEY2KF130764 | 1GC1KTEY2KF174778; 1GC1KTEY2KF129646 | 1GC1KTEY2KF181780 | 1GC1KTEY2KF139531; 1GC1KTEY2KF142123; 1GC1KTEY2KF183965; 1GC1KTEY2KF181066; 1GC1KTEY2KF185019 | 1GC1KTEY2KF191533; 1GC1KTEY2KF164803 | 1GC1KTEY2KF119893; 1GC1KTEY2KF168964; 1GC1KTEY2KF103144; 1GC1KTEY2KF138105 | 1GC1KTEY2KF132174; 1GC1KTEY2KF127492 | 1GC1KTEY2KF194545; 1GC1KTEY2KF164638 | 1GC1KTEY2KF147273 | 1GC1KTEY2KF106691 | 1GC1KTEY2KF184596; 1GC1KTEY2KF120333 | 1GC1KTEY2KF162291

1GC1KTEY2KF122776 | 1GC1KTEY2KF129386; 1GC1KTEY2KF108795; 1GC1KTEY2KF138959 | 1GC1KTEY2KF105721

1GC1KTEY2KF177065; 1GC1KTEY2KF126102; 1GC1KTEY2KF168432; 1GC1KTEY2KF185750 | 1GC1KTEY2KF108277; 1GC1KTEY2KF111762; 1GC1KTEY2KF193492 | 1GC1KTEY2KF157897; 1GC1KTEY2KF165028 | 1GC1KTEY2KF139299; 1GC1KTEY2KF140825 | 1GC1KTEY2KF108618 | 1GC1KTEY2KF151193; 1GC1KTEY2KF187501 | 1GC1KTEY2KF104228 | 1GC1KTEY2KF156863; 1GC1KTEY2KF136788

1GC1KTEY2KF184663 | 1GC1KTEY2KF101717; 1GC1KTEY2KF188048 | 1GC1KTEY2KF145281 | 1GC1KTEY2KF147127 | 1GC1KTEY2KF173372; 1GC1KTEY2KF121417 | 1GC1KTEY2KF179642 | 1GC1KTEY2KF133535 | 1GC1KTEY2KF187787 |

1GC1KTEY2KF159388

| 1GC1KTEY2KF117951 | 1GC1KTEY2KF114239; 1GC1KTEY2KF188583; 1GC1KTEY2KF165689; 1GC1KTEY2KF189622;

1GC1KTEY2KF154529

| 1GC1KTEY2KF165630 | 1GC1KTEY2KF173291 | 1GC1KTEY2KF198613 | 1GC1KTEY2KF165644; 1GC1KTEY2KF103712; 1GC1KTEY2KF190155 | 1GC1KTEY2KF173176; 1GC1KTEY2KF190589 | 1GC1KTEY2KF147628 | 1GC1KTEY2KF173260 | 1GC1KTEY2KF103158; 1GC1KTEY2KF195422; 1GC1KTEY2KF107758; 1GC1KTEY2KF171296 | 1GC1KTEY2KF145295; 1GC1KTEY2KF117982 | 1GC1KTEY2KF176840

1GC1KTEY2KF185845 | 1GC1KTEY2KF156510 | 1GC1KTEY2KF157799

1GC1KTEY2KF142445 | 1GC1KTEY2KF138301; 1GC1KTEY2KF124849

1GC1KTEY2KF159262; 1GC1KTEY2KF143109 | 1GC1KTEY2KF123040 | 1GC1KTEY2KF131011 | 1GC1KTEY2KF135396

1GC1KTEY2KF185800; 1GC1KTEY2KF160623 | 1GC1KTEY2KF159567 | 1GC1KTEY2KF117318 | 1GC1KTEY2KF120963 | 1GC1KTEY2KF117349 | 1GC1KTEY2KF130974; 1GC1KTEY2KF188082; 1GC1KTEY2KF167569; 1GC1KTEY2KF144406 | 1GC1KTEY2KF149668; 1GC1KTEY2KF194612; 1GC1KTEY2KF157012 | 1GC1KTEY2KF132692 | 1GC1KTEY2KF189961 | 1GC1KTEY2KF101720 | 1GC1KTEY2KF116444; 1GC1KTEY2KF100339 | 1GC1KTEY2KF158774 | 1GC1KTEY2KF148889 | 1GC1KTEY2KF159620; 1GC1KTEY2KF155146

1GC1KTEY2KF176028 | 1GC1KTEY2KF125127; 1GC1KTEY2KF112121

1GC1KTEY2KF160556 | 1GC1KTEY2KF197879

1GC1KTEY2KF140727; 1GC1KTEY2KF124964; 1GC1KTEY2KF113737 | 1GC1KTEY2KF159441 | 1GC1KTEY2KF181777 | 1GC1KTEY2KF121725; 1GC1KTEY2KF165756 | 1GC1KTEY2KF100227 | 1GC1KTEY2KF147578 | 1GC1KTEY2KF169399 | 1GC1KTEY2KF169807; 1GC1KTEY2KF112832 | 1GC1KTEY2KF148567 | 1GC1KTEY2KF160511; 1GC1KTEY2KF179849 | 1GC1KTEY2KF103211; 1GC1KTEY2KF134393; 1GC1KTEY2KF153283; 1GC1KTEY2KF107744 | 1GC1KTEY2KF168933 | 1GC1KTEY2KF156586 | 1GC1KTEY2KF141957; 1GC1KTEY2KF179477; 1GC1KTEY2KF148083; 1GC1KTEY2KF174876 | 1GC1KTEY2KF140145 | 1GC1KTEY2KF186493 | 1GC1KTEY2KF108862; 1GC1KTEY2KF126360; 1GC1KTEY2KF140260 | 1GC1KTEY2KF120560 | 1GC1KTEY2KF159729 | 1GC1KTEY2KF165367 | 1GC1KTEY2KF122003 | 1GC1KTEY2KF187921 | 1GC1KTEY2KF153445 | 1GC1KTEY2KF159231; 1GC1KTEY2KF151730 | 1GC1KTEY2KF100423 | 1GC1KTEY2KF114919; 1GC1KTEY2KF144227; 1GC1KTEY2KF103824; 1GC1KTEY2KF162078 | 1GC1KTEY2KF175395; 1GC1KTEY2KF179012 | 1GC1KTEY2KF191080; 1GC1KTEY2KF136659

1GC1KTEY2KF166602 | 1GC1KTEY2KF118257 | 1GC1KTEY2KF123085; 1GC1KTEY2KF156779 | 1GC1KTEY2KF153977 | 1GC1KTEY2KF174411; 1GC1KTEY2KF190446; 1GC1KTEY2KF107419 | 1GC1KTEY2KF129016; 1GC1KTEY2KF163392 | 1GC1KTEY2KF191760 | 1GC1KTEY2KF138525

1GC1KTEY2KF102138 | 1GC1KTEY2KF100793 | 1GC1KTEY2KF117531 | 1GC1KTEY2KF110871

1GC1KTEY2KF188440

1GC1KTEY2KF132241; 1GC1KTEY2KF198241 | 1GC1KTEY2KF141098; 1GC1KTEY2KF170441 | 1GC1KTEY2KF179317 | 1GC1KTEY2KF190611 | 1GC1KTEY2KF144180 | 1GC1KTEY2KF105623 | 1GC1KTEY2KF120199; 1GC1KTEY2KF125435; 1GC1KTEY2KF158404 | 1GC1KTEY2KF106982; 1GC1KTEY2KF170505; 1GC1KTEY2KF156474 | 1GC1KTEY2KF118274 | 1GC1KTEY2KF100261 | 1GC1KTEY2KF148827 | 1GC1KTEY2KF123510

1GC1KTEY2KF166163; 1GC1KTEY2KF143496 | 1GC1KTEY2KF198417 | 1GC1KTEY2KF114113 | 1GC1KTEY2KF178149 | 1GC1KTEY2KF139464; 1GC1KTEY2KF177423 | 1GC1KTEY2KF175610 | 1GC1KTEY2KF189474 | 1GC1KTEY2KF180399 | 1GC1KTEY2KF113544 | 1GC1KTEY2KF136693 | 1GC1KTEY2KF131686; 1GC1KTEY2KF165286 | 1GC1KTEY2KF112278

1GC1KTEY2KF163117 | 1GC1KTEY2KF161688; 1GC1KTEY2KF103323; 1GC1KTEY2KF101426 | 1GC1KTEY2KF183545

1GC1KTEY2KF101975 | 1GC1KTEY2KF153087; 1GC1KTEY2KF167118 | 1GC1KTEY2KF176448 | 1GC1KTEY2KF170469 | 1GC1KTEY2KF112989 | 1GC1KTEY2KF124298; 1GC1KTEY2KF128576 | 1GC1KTEY2KF183805; 1GC1KTEY2KF167376; 1GC1KTEY2KF173534; 1GC1KTEY2KF199406 | 1GC1KTEY2KF196070 | 1GC1KTEY2KF106349 | 1GC1KTEY2KF157088 | 1GC1KTEY2KF168530; 1GC1KTEY2KF163747 | 1GC1KTEY2KF137519 | 1GC1KTEY2KF199003; 1GC1KTEY2KF118405; 1GC1KTEY2KF145118; 1GC1KTEY2KF183061 | 1GC1KTEY2KF119019; 1GC1KTEY2KF133891 | 1GC1KTEY2KF106979 | 1GC1KTEY2KF135267 | 1GC1KTEY2KF151596 | 1GC1KTEY2KF103709; 1GC1KTEY2KF135026; 1GC1KTEY2KF150190

1GC1KTEY2KF118582

1GC1KTEY2KF149217 | 1GC1KTEY2KF119005

1GC1KTEY2KF101118 | 1GC1KTEY2KF112118 | 1GC1KTEY2KF160007 | 1GC1KTEY2KF111194 | 1GC1KTEY2KF155566; 1GC1KTEY2KF132434

1GC1KTEY2KF147810 | 1GC1KTEY2KF128903; 1GC1KTEY2KF183142 | 1GC1KTEY2KF185280 | 1GC1KTEY2KF137522; 1GC1KTEY2KF125466; 1GC1KTEY2KF165949 | 1GC1KTEY2KF146205 | 1GC1KTEY2KF158418 | 1GC1KTEY2KF193542 | 1GC1KTEY2KF162212; 1GC1KTEY2KF115147; 1GC1KTEY2KF147936; 1GC1KTEY2KF115861; 1GC1KTEY2KF173842 | 1GC1KTEY2KF163800 | 1GC1KTEY2KF151856; 1GC1KTEY2KF188003; 1GC1KTEY2KF100664

1GC1KTEY2KF175526 | 1GC1KTEY2KF141974 | 1GC1KTEY2KF153221; 1GC1KTEY2KF183870 | 1GC1KTEY2KF106545

1GC1KTEY2KF190236

1GC1KTEY2KF115472; 1GC1KTEY2KF171671 | 1GC1KTEY2KF161836;

1GC1KTEY2KF193718

| 1GC1KTEY2KF137424 | 1GC1KTEY2KF146706 | 1GC1KTEY2KF184145 | 1GC1KTEY2KF133972 | 1GC1KTEY2KF173131 | 1GC1KTEY2KF174750; 1GC1KTEY2KF160413 | 1GC1KTEY2KF130540; 1GC1KTEY2KF105735 | 1GC1KTEY2KF118288; 1GC1KTEY2KF139416 | 1GC1KTEY2KF112653; 1GC1KTEY2KF159732 | 1GC1KTEY2KF149282 | 1GC1KTEY2KF193654; 1GC1KTEY2KF165952; 1GC1KTEY2KF143885; 1GC1KTEY2KF115990; 1GC1KTEY2KF113396 | 1GC1KTEY2KF111261 | 1GC1KTEY2KF181391 | 1GC1KTEY2KF165966

1GC1KTEY2KF142736; 1GC1KTEY2KF193041; 1GC1KTEY2KF138282 | 1GC1KTEY2KF113897 | 1GC1KTEY2KF154062

1GC1KTEY2KF113141 | 1GC1KTEY2KF147595; 1GC1KTEY2KF147497 | 1GC1KTEY2KF100888 | 1GC1KTEY2KF157172 | 1GC1KTEY2KF106190 | 1GC1KTEY2KF134829; 1GC1KTEY2KF158063 | 1GC1KTEY2KF170391 | 1GC1KTEY2KF116458 | 1GC1KTEY2KF177356 | 1GC1KTEY2KF160654 | 1GC1KTEY2KF143143 | 1GC1KTEY2KF176739; 1GC1KTEY2KF129484 | 1GC1KTEY2KF122082; 1GC1KTEY2KF140856 | 1GC1KTEY2KF115830 | 1GC1KTEY2KF191225; 1GC1KTEY2KF139822; 1GC1KTEY2KF154093 | 1GC1KTEY2KF185604; 1GC1KTEY2KF106741; 1GC1KTEY2KF164817 | 1GC1KTEY2KF186512 | 1GC1KTEY2KF124799; 1GC1KTEY2KF106089 | 1GC1KTEY2KF117416 | 1GC1KTEY2KF126682 | 1GC1KTEY2KF107517

1GC1KTEY2KF133082; 1GC1KTEY2KF140324 | 1GC1KTEY2KF101099 | 1GC1KTEY2KF158581 | 1GC1KTEY2KF170214; 1GC1KTEY2KF186820 | 1GC1KTEY2KF116136 | 1GC1KTEY2KF169340 | 1GC1KTEY2KF183481 | 1GC1KTEY2KF151999; 1GC1KTEY2KF136130 | 1GC1KTEY2KF117996 | 1GC1KTEY2KF126407; 1GC1KTEY2KF180807 | 1GC1KTEY2KF157835 | 1GC1KTEY2KF164901 | 1GC1KTEY2KF171444; 1GC1KTEY2KF116959 | 1GC1KTEY2KF184856

1GC1KTEY2KF188731 | 1GC1KTEY2KF145667; 1GC1KTEY2KF114953

1GC1KTEY2KF132496

1GC1KTEY2KF142610 | 1GC1KTEY2KF124723; 1GC1KTEY2KF177227; 1GC1KTEY2KF155406 | 1GC1KTEY2KF174909 | 1GC1KTEY2KF199857 | 1GC1KTEY2KF168835 | 1GC1KTEY2KF173050; 1GC1KTEY2KF111826

1GC1KTEY2KF137861

1GC1KTEY2KF141361

1GC1KTEY2KF166440; 1GC1KTEY2KF117898 | 1GC1KTEY2KF107534 | 1GC1KTEY2KF196392; 1GC1KTEY2KF135642 | 1GC1KTEY2KF175204; 1GC1KTEY2KF106481 | 1GC1KTEY2KF168771 | 1GC1KTEY2KF197400 |

1GC1KTEY2KF156135

| 1GC1KTEY2KF109333 | 1GC1KTEY2KF167281; 1GC1KTEY2KF196344; 1GC1KTEY2KF118436; 1GC1KTEY2KF197350 | 1GC1KTEY2KF193248 | 1GC1KTEY2KF193587 | 1GC1KTEY2KF139884 | 1GC1KTEY2KF169127 | 1GC1KTEY2KF130912; 1GC1KTEY2KF168477 | 1GC1KTEY2KF196098 | 1GC1KTEY2KF162596 | 1GC1KTEY2KF105508; 1GC1KTEY2KF107629 | 1GC1KTEY2KF148102 | 1GC1KTEY2KF178930; 1GC1KTEY2KF131915

1GC1KTEY2KF124415 | 1GC1KTEY2KF184582; 1GC1KTEY2KF127038 | 1GC1KTEY2KF146169 | 1GC1KTEY2KF194089 | 1GC1KTEY2KF143823; 1GC1KTEY2KF154854 | 1GC1KTEY2KF119229 | 1GC1KTEY2KF122387 | 1GC1KTEY2KF176661 | 1GC1KTEY2KF162744 | 1GC1KTEY2KF171301; 1GC1KTEY2KF108635 | 1GC1KTEY2KF172027 | 1GC1KTEY2KF196439; 1GC1KTEY2KF141263; 1GC1KTEY2KF159407 | 1GC1KTEY2KF160119; 1GC1KTEY2KF140131; 1GC1KTEY2KF142025 | 1GC1KTEY2KF139559; 1GC1KTEY2KF119022; 1GC1KTEY2KF118078 | 1GC1KTEY2KF146740; 1GC1KTEY2KF151615 | 1GC1KTEY2KF125953 | 1GC1KTEY2KF135351 | 1GC1KTEY2KF133230; 1GC1KTEY2KF183495 | 1GC1KTEY2KF138928 | 1GC1KTEY2KF170844; 1GC1KTEY2KF100230; 1GC1KTEY2KF117657

1GC1KTEY2KF153168 | 1GC1KTEY2KF116704 | 1GC1KTEY2KF176272 | 1GC1KTEY2KF146415

1GC1KTEY2KF189815 | 1GC1KTEY2KF175199 | 1GC1KTEY2KF163313 | 1GC1KTEY2KF180841 | 1GC1KTEY2KF189281; 1GC1KTEY2KF163537 | 1GC1KTEY2KF152733; 1GC1KTEY2KF169337 | 1GC1KTEY2KF169757 | 1GC1KTEY2KF126004 | 1GC1KTEY2KF148052 | 1GC1KTEY2KF174747; 1GC1KTEY2KF121921 | 1GC1KTEY2KF176269 | 1GC1KTEY2KF170388; 1GC1KTEY2KF144602; 1GC1KTEY2KF160573 | 1GC1KTEY2KF193539 | 1GC1KTEY2KF109865 | 1GC1KTEY2KF139433 | 1GC1KTEY2KF173758 | 1GC1KTEY2KF132644 | 1GC1KTEY2KF128741; 1GC1KTEY2KF133907; 1GC1KTEY2KF141943 | 1GC1KTEY2KF197543 | 1GC1KTEY2KF101006; 1GC1KTEY2KF191161 | 1GC1KTEY2KF120171; 1GC1KTEY2KF189412 | 1GC1KTEY2KF120915; 1GC1KTEY2KF109249 | 1GC1KTEY2KF160976 | 1GC1KTEY2KF198272 | 1GC1KTEY2KF144504 | 1GC1KTEY2KF143062 | 1GC1KTEY2KF186378 | 1GC1KTEY2KF112698

1GC1KTEY2KF143787

1GC1KTEY2KF166406 | 1GC1KTEY2KF194352; 1GC1KTEY2KF116928 | 1GC1KTEY2KF176465 | 1GC1KTEY2KF151954

1GC1KTEY2KF148388; 1GC1KTEY2KF161710 | 1GC1KTEY2KF184291

1GC1KTEY2KF161464 | 1GC1KTEY2KF135334; 1GC1KTEY2KF178457; 1GC1KTEY2KF177941

1GC1KTEY2KF101393 | 1GC1KTEY2KF188602 | 1GC1KTEY2KF161500 | 1GC1KTEY2KF168169 | 1GC1KTEY2KF106187

1GC1KTEY2KF145071 | 1GC1KTEY2KF112555; 1GC1KTEY2KF114015 | 1GC1KTEY2KF197493; 1GC1KTEY2KF143059

1GC1KTEY2KF118484

1GC1KTEY2KF168527; 1GC1KTEY2KF128898 | 1GC1KTEY2KF188356; 1GC1KTEY2KF158709; 1GC1KTEY2KF135141; 1GC1KTEY2KF178507; 1GC1KTEY2KF186171 | 1GC1KTEY2KF120008 | 1GC1KTEY2KF130537; 1GC1KTEY2KF133387; 1GC1KTEY2KF176725; 1GC1KTEY2KF103029 | 1GC1KTEY2KF170035 | 1GC1KTEY2KF188373

1GC1KTEY2KF160220 | 1GC1KTEY2KF132191; 1GC1KTEY2KF157155; 1GC1KTEY2KF137262; 1GC1KTEY2KF165255; 1GC1KTEY2KF132062 | 1GC1KTEY2KF109509; 1GC1KTEY2KF115097 |

1GC1KTEY2KF132854

; 1GC1KTEY2KF145877 | 1GC1KTEY2KF122826; 1GC1KTEY2KF199177; 1GC1KTEY2KF126343 | 1GC1KTEY2KF121689 | 1GC1KTEY2KF150884

1GC1KTEY2KF107405; 1GC1KTEY2KF136760

1GC1KTEY2KF131218

| 1GC1KTEY2KF189202 | 1GC1KTEY2KF109560 | 1GC1KTEY2KF112474 | 1GC1KTEY2KF168706;

1GC1KTEY2KF167734

| 1GC1KTEY2KF133485

1GC1KTEY2KF170519 | 1GC1KTEY2KF128786; 1GC1KTEY2KF120428; 1GC1KTEY2KF148407 | 1GC1KTEY2KF102026 | 1GC1KTEY2KF114371 | 1GC1KTEY2KF115214 | 1GC1KTEY2KF119876 | 1GC1KTEY2KF187384 | 1GC1KTEY2KF184890; 1GC1KTEY2KF195467 |

1GC1KTEY2KF121093

| 1GC1KTEY2KF155860; 1GC1KTEY2KF170097 | 1GC1KTEY2KF133843 | 1GC1KTEY2KF142543; 1GC1KTEY2KF134250; 1GC1KTEY2KF169810; 1GC1KTEY2KF108814 | 1GC1KTEY2KF194416; 1GC1KTEY2KF169564 | 1GC1KTEY2KF191970 | 1GC1KTEY2KF157074; 1GC1KTEY2KF168012 | 1GC1KTEY2KF130392 | 1GC1KTEY2KF146172 | 1GC1KTEY2KF150027 | 1GC1KTEY2KF190480 | 1GC1KTEY2KF114483 | 1GC1KTEY2KF140761 | 1GC1KTEY2KF115696; 1GC1KTEY2KF134118; 1GC1KTEY2KF179205 | 1GC1KTEY2KF179754 | 1GC1KTEY2KF106335; 1GC1KTEY2KF153266 | 1GC1KTEY2KF180967; 1GC1KTEY2KF121594 | 1GC1KTEY2KF103998

1GC1KTEY2KF161030 | 1GC1KTEY2KF100938 | 1GC1KTEY2KF177163; 1GC1KTEY2KF100941; 1GC1KTEY2KF132269

1GC1KTEY2KF126357; 1GC1KTEY2KF152358; 1GC1KTEY2KF127542 | 1GC1KTEY2KF166423; 1GC1KTEY2KF150058 | 1GC1KTEY2KF168673 | 1GC1KTEY2KF156684 | 1GC1KTEY2KF157561 | 1GC1KTEY2KF139013

1GC1KTEY2KF107016 | 1GC1KTEY2KF144163 | 1GC1KTEY2KF111731 | 1GC1KTEY2KF182783; 1GC1KTEY2KF197882; 1GC1KTEY2KF107632 | 1GC1KTEY2KF100504 | 1GC1KTEY2KF173548; 1GC1KTEY2KF199583 | 1GC1KTEY2KF122924; 1GC1KTEY2KF164395 | 1GC1KTEY2KF140162; 1GC1KTEY2KF111633; 1GC1KTEY2KF131087; 1GC1KTEY2KF146267; 1GC1KTEY2KF129372; 1GC1KTEY2KF115424; 1GC1KTEY2KF168818; 1GC1KTEY2KF181598 | 1GC1KTEY2KF104634 | 1GC1KTEY2KF105296 | 1GC1KTEY2KF105461 | 1GC1KTEY2KF144244 | 1GC1KTEY2KF191421 | 1GC1KTEY2KF105802;

1GC1KTEY2KF173226

| 1GC1KTEY2KF176837 | 1GC1KTEY2KF192780 | 1GC1KTEY2KF166647 | 1GC1KTEY2KF115388; 1GC1KTEY2KF110059 | 1GC1KTEY2KF192925 | 1GC1KTEY2KF127573 | 1GC1KTEY2KF188681 | 1GC1KTEY2KF155132 | 1GC1KTEY2KF140758 | 1GC1KTEY2KF155972; 1GC1KTEY2KF110904; 1GC1KTEY2KF187983 | 1GC1KTEY2KF109431; 1GC1KTEY2KF114547; 1GC1KTEY2KF180046 | 1GC1KTEY2KF118470; 1GC1KTEY2KF199194 | 1GC1KTEY2KF155907; 1GC1KTEY2KF167085; 1GC1KTEY2KF128142 | 1GC1KTEY2KF176711; 1GC1KTEY2KF193296 | 1GC1KTEY2KF114791; 1GC1KTEY2KF183500; 1GC1KTEY2KF162064 | 1GC1KTEY2KF130070 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 2500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GC1KTEY2KF1.
1GC1KTEY2KF139450

1GC1KTEY2KF153672 | 1GC1KTEY2KF103547; 1GC1KTEY2KF162355; 1GC1KTEY2KF193895 | 1GC1KTEY2KF157284 | 1GC1KTEY2KF158015 | 1GC1KTEY2KF138914; 1GC1KTEY2KF163716 | 1GC1KTEY2KF174991 | 1GC1KTEY2KF119098 | 1GC1KTEY2KF134331; 1GC1KTEY2KF161027 | 1GC1KTEY2KF179348 | 1GC1KTEY2KF187031 | 1GC1KTEY2KF176935 | 1GC1KTEY2KF131607 | 1GC1KTEY2KF140873; 1GC1KTEY2KF115133; 1GC1KTEY2KF195646

1GC1KTEY2KF174005

1GC1KTEY2KF129243 | 1GC1KTEY2KF199101

1GC1KTEY2KF179835

1GC1KTEY2KF182878 | 1GC1KTEY2KF128366 | 1GC1KTEY2KF177146 | 1GC1KTEY2KF156183 | 1GC1KTEY2KF178653 | 1GC1KTEY2KF188924; 1GC1KTEY2KF134586; 1GC1KTEY2KF193606; 1GC1KTEY2KF178927 | 1GC1KTEY2KF159911; 1GC1KTEY2KF173436 | 1GC1KTEY2KF197106; 1GC1KTEY2KF143630

1GC1KTEY2KF142140 | 1GC1KTEY2KF115584

1GC1KTEY2KF136239

1GC1KTEY2KF152389 | 1GC1KTEY2KF138377

1GC1KTEY2KF194173; 1GC1KTEY2KF169368 | 1GC1KTEY2KF137620 | 1GC1KTEY2KF176501 |

1GC1KTEY2KF183643

| 1GC1KTEY2KF123488 | 1GC1KTEY2KF125838 | 1GC1KTEY2KF122373; 1GC1KTEY2KF104083 | 1GC1KTEY2KF186557; 1GC1KTEY2KF131929; 1GC1KTEY2KF110823; 1GC1KTEY2KF159326; 1GC1KTEY2KF118002 | 1GC1KTEY2KF128478; 1GC1KTEY2KF164025 | 1GC1KTEY2KF125824 | 1GC1KTEY2KF166082; 1GC1KTEY2KF153512 | 1GC1KTEY2KF144809

1GC1KTEY2KF151534; 1GC1KTEY2KF188311 | 1GC1KTEY2KF198224 | 1GC1KTEY2KF106500; 1GC1KTEY2KF152909; 1GC1KTEY2KF117903 | 1GC1KTEY2KF180483 | 1GC1KTEY2KF111874 | 1GC1KTEY2KF141389 | 1GC1KTEY2KF179673 | 1GC1KTEY2KF155700 | 1GC1KTEY2KF193699 | 1GC1KTEY2KF149802 | 1GC1KTEY2KF148813 | 1GC1KTEY2KF182718; 1GC1KTEY2KF111860; 1GC1KTEY2KF184405 | 1GC1KTEY2KF159908 | 1GC1KTEY2KF175137 | 1GC1KTEY2KF122471; 1GC1KTEY2KF167927 | 1GC1KTEY2KF114046 | 1GC1KTEY2KF103760; 1GC1KTEY2KF118789 | 1GC1KTEY2KF126097; 1GC1KTEY2KF161450; 1GC1KTEY2KF182833; 1GC1KTEY2KF187109; 1GC1KTEY2KF196733 | 1GC1KTEY2KF180872; 1GC1KTEY2KF156703 | 1GC1KTEY2KF109963 | 1GC1KTEY2KF129324 | 1GC1KTEY2KF148844

1GC1KTEY2KF140887; 1GC1KTEY2KF115987 | 1GC1KTEY2KF194688; 1GC1KTEY2KF178829 | 1GC1KTEY2KF113088 | 1GC1KTEY2KF181455; 1GC1KTEY2KF132126; 1GC1KTEY2KF193072; 1GC1KTEY2KF107310; 1GC1KTEY2KF114628 | 1GC1KTEY2KF112295 | 1GC1KTEY2KF163232 | 1GC1KTEY2KF155051 | 1GC1KTEY2KF199504 | 1GC1KTEY2KF177759 | 1GC1KTEY2KF170908 | 1GC1KTEY2KF108988 | 1GC1KTEY2KF137715 | 1GC1KTEY2KF158239; 1GC1KTEY2KF134085 | 1GC1KTEY2KF180175 | 1GC1KTEY2KF101295 | 1GC1KTEY2KF156393; 1GC1KTEY2KF104259; 1GC1KTEY2KF150495 | 1GC1KTEY2KF176403; 1GC1KTEY2KF153705; 1GC1KTEY2KF154420 | 1GC1KTEY2KF127234; 1GC1KTEY2KF144230 | 1GC1KTEY2KF110983; 1GC1KTEY2KF159066 | 1GC1KTEY2KF120283; 1GC1KTEY2KF190043; 1GC1KTEY2KF199809 | 1GC1KTEY2KF177843 | 1GC1KTEY2KF126939 |

1GC1KTEY2KF181410

; 1GC1KTEY2KF181293 | 1GC1KTEY2KF133499 | 1GC1KTEY2KF189118 | 1GC1KTEY2KF133342

1GC1KTEY2KF144275 | 1GC1KTEY2KF172450; 1GC1KTEY2KF129467 | 1GC1KTEY2KF191399; 1GC1KTEY2KF178717 | 1GC1KTEY2KF183299; 1GC1KTEY2KF192567 | 1GC1KTEY2KF151632 | 1GC1KTEY2KF125449; 1GC1KTEY2KF189913 | 1GC1KTEY2KF148245; 1GC1KTEY2KF160671 | 1GC1KTEY2KF142297 | 1GC1KTEY2KF120431; 1GC1KTEY2KF108585; 1GC1KTEY2KF140243 | 1GC1KTEY2KF199132; 1GC1KTEY2KF161285 | 1GC1KTEY2KF167104 | 1GC1KTEY2KF114709; 1GC1KTEY2KF164199 | 1GC1KTEY2KF164641 | 1GC1KTEY2KF163635 | 1GC1KTEY2KF180810 | 1GC1KTEY2KF130991 | 1GC1KTEY2KF143028 | 1GC1KTEY2KF170360 | 1GC1KTEY2KF182458 | 1GC1KTEY2KF135740; 1GC1KTEY2KF120378

1GC1KTEY2KF173954 | 1GC1KTEY2KF102172; 1GC1KTEY2KF114435;

1GC1KTEY2KF159942

; 1GC1KTEY2KF118534; 1GC1KTEY2KF133986 | 1GC1KTEY2KF183013 | 1GC1KTEY2KF187188 | 1GC1KTEY2KF142333; 1GC1KTEY2KF113057; 1GC1KTEY2KF129422

1GC1KTEY2KF108294; 1GC1KTEY2KF160752 | 1GC1KTEY2KF173307 | 1GC1KTEY2KF123863 | 1GC1KTEY2KF136841 | 1GC1KTEY2KF193945 | 1GC1KTEY2KF161769 |

1GC1KTEY2KF106996

| 1GC1KTEY2KF187448 | 1GC1KTEY2KF151467 | 1GC1KTEY2KF128707; 1GC1KTEY2KF177860; 1GC1KTEY2KF147662; 1GC1KTEY2KF150013; 1GC1KTEY2KF123619 | 1GC1KTEY2KF111700; 1GC1KTEY2KF169046 | 1GC1KTEY2KF183318 | 1GC1KTEY2KF164512 | 1GC1KTEY2KF127511 | 1GC1KTEY2KF189765 |

1GC1KTEY2KF104150

| 1GC1KTEY2KF133020 | 1GC1KTEY2KF196120; 1GC1KTEY2KF185456 | 1GC1KTEY2KF115343 | 1GC1KTEY2KF143742 | 1GC1KTEY2KF176790 | 1GC1KTEY2KF106271; 1GC1KTEY2KF199907 | 1GC1KTEY2KF167362 | 1GC1KTEY2KF164087 | 1GC1KTEY2KF150867 | 1GC1KTEY2KF177583 | 1GC1KTEY2KF171783; 1GC1KTEY2KF103242 | 1GC1KTEY2KF125502 | 1GC1KTEY2KF185666 | 1GC1KTEY2KF184033 | 1GC1KTEY2KF110594 | 1GC1KTEY2KF107288

1GC1KTEY2KF118713 | 1GC1KTEY2KF108411

1GC1KTEY2KF113950 | 1GC1KTEY2KF134152 | 1GC1KTEY2KF163943 | 1GC1KTEY2KF148696 | 1GC1KTEY2KF156748; 1GC1KTEY2KF195713 |

1GC1KTEY2KF134569

| 1GC1KTEY2KF196845; 1GC1KTEY2KF194402 | 1GC1KTEY2KF177812 | 1GC1KTEY2KF131445 | 1GC1KTEY2KF109770; 1GC1KTEY2KF196778 | 1GC1KTEY2KF126021 | 1GC1KTEY2KF104116; 1GC1KTEY2KF182945

1GC1KTEY2KF185702 | 1GC1KTEY2KF152926 | 1GC1KTEY2KF157270 | 1GC1KTEY2KF128562

1GC1KTEY2KF121272

1GC1KTEY2KF128321; 1GC1KTEY2KF146656 | 1GC1KTEY2KF118176 | 1GC1KTEY2KF104374 | 1GC1KTEY2KF164722 | 1GC1KTEY2KF188275; 1GC1KTEY2KF102222 | 1GC1KTEY2KF164719

1GC1KTEY2KF1757841GC1KTEY2KF154191 | 1GC1KTEY2KF125144 | 1GC1KTEY2KF110675

1GC1KTEY2KF195369 | 1GC1KTEY2KF130666; 1GC1KTEY2KF104648 | 1GC1KTEY2KF199969; 1GC1KTEY2KF185859 | 1GC1KTEY2KF109784; 1GC1KTEY2KF162243 | 1GC1KTEY2KF195193; 1GC1KTEY2KF168902 | 1GC1KTEY2KF164686; 1GC1KTEY2KF144115 | 1GC1KTEY2KF195386 | 1GC1KTEY2KF159410 | 1GC1KTEY2KF124432; 1GC1KTEY2KF135804 | 1GC1KTEY2KF148987 | 1GC1KTEY2KF128609 | 1GC1KTEY2KF157429 | 1GC1KTEY2KF107257 | 1GC1KTEY2KF199843 | 1GC1KTEY2KF174523; 1GC1KTEY2KF169631 | 1GC1KTEY2KF161593 | 1GC1KTEY2KF133258 | 1GC1KTEY2KF138427; 1GC1KTEY2KF166468 | 1GC1KTEY2KF174988; 1GC1KTEY2KF153381 | 1GC1KTEY2KF163604 | 1GC1KTEY2KF170973; 1GC1KTEY2KF106142 | 1GC1KTEY2KF194920; 1GC1KTEY2KF187756 | 1GC1KTEY2KF195758

1GC1KTEY2KF185991 | 1GC1KTEY2KF136015

1GC1KTEY2KF167930 | 1GC1KTEY2KF122700; 1GC1KTEY2KF103032; 1GC1KTEY2KF178183 | 1GC1KTEY2KF111258; 1GC1KTEY2KF106738 | 1GC1KTEY2KF159617;

1GC1KTEY2KF163764

; 1GC1KTEY2KF123782 | 1GC1KTEY2KF125662 | 1GC1KTEY2KF134054

1GC1KTEY2KF167216; 1GC1KTEY2KF118677; 1GC1KTEY2KF126956

1GC1KTEY2KF158547 | 1GC1KTEY2KF176496 | 1GC1KTEY2KF198952; 1GC1KTEY2KF105220 | 1GC1KTEY2KF103564; 1GC1KTEY2KF195856; 1GC1KTEY2KF165532 | 1GC1KTEY2KF167913 | 1GC1KTEY2KF108974 | 1GC1KTEY2KF122227; 1GC1KTEY2KF155244; 1GC1KTEY2KF176286; 1GC1KTEY2KF167295 | 1GC1KTEY2KF188986 | 1GC1KTEY2KF141652 | 1GC1KTEY2KF155387; 1GC1KTEY2KF139254; 1GC1KTEY2KF175039 | 1GC1KTEY2KF185781; 1GC1KTEY2KF118369;

1GC1KTEY2KF176806

; 1GC1KTEY2KF180628 | 1GC1KTEY2KF114466 | 1GC1KTEY2KF101359

1GC1KTEY2KF112992

1GC1KTEY2KF122261; 1GC1KTEY2KF122308 | 1GC1KTEY2KF100602 | 1GC1KTEY2KF140694 | 1GC1KTEY2KF146947 | 1GC1KTEY2KF114418 | 1GC1KTEY2KF102933 | 1GC1KTEY2KF145698 | 1GC1KTEY2KF161612; 1GC1KTEY2KF148858; 1GC1KTEY2KF197039 | 1GC1KTEY2KF102527 | 1GC1KTEY2KF148794 | 1GC1KTEY2KF136872 | 1GC1KTEY2KF119747 | 1GC1KTEY2KF185912

1GC1KTEY2KF193878; 1GC1KTEY2KF172559 | 1GC1KTEY2KF150089 | 1GC1KTEY2KF140386 | 1GC1KTEY2KF155888 | 1GC1KTEY2KF191502 | 1GC1KTEY2KF177907 | 1GC1KTEY2KF115598 | 1GC1KTEY2KF187840 | 1GC1KTEY2KF149993; 1GC1KTEY2KF106125 | 1GC1KTEY2KF165711 | 1GC1KTEY2KF172464; 1GC1KTEY2KF123166 | 1GC1KTEY2KF169628; 1GC1KTEY2KF136323; 1GC1KTEY2KF115228 | 1GC1KTEY2KF172321 | 1GC1KTEY2KF162856 | 1GC1KTEY2KF196215;

1GC1KTEY2KF137195

| 1GC1KTEY2KF155311

1GC1KTEY2KF194240; 1GC1KTEY2KF157110 | 1GC1KTEY2KF172058; 1GC1KTEY2KF164946; 1GC1KTEY2KF127167 | 1GC1KTEY2KF136290 | 1GC1KTEY2KF117822; 1GC1KTEY2KF149721 | 1GC1KTEY2KF146155 | 1GC1KTEY2KF179981 | 1GC1KTEY2KF125628 | 1GC1KTEY2KF130795

1GC1KTEY2KF130022 | 1GC1KTEY2KF189023; 1GC1KTEY2KF165403; 1GC1KTEY2KF155065; 1GC1KTEY2KF171962 | 1GC1KTEY2KF179950 | 1GC1KTEY2KF185053 |

1GC1KTEY2KF164445

| 1GC1KTEY2KF136211 | 1GC1KTEY2KF135298 | 1GC1KTEY2KF128951; 1GC1KTEY2KF124625; 1GC1KTEY2KF129050 | 1GC1KTEY2KF112409 | 1GC1KTEY2KF110160; 1GC1KTEY2KF166115; 1GC1KTEY2KF140551; 1GC1KTEY2KF107596 | 1GC1KTEY2KF174179 | 1GC1KTEY2KF186123; 1GC1KTEY2KF108571 | 1GC1KTEY2KF175932; 1GC1KTEY2KF164476

1GC1KTEY2KF189877 |

1GC1KTEY2KF1877421GC1KTEY2KF186669 | 1GC1KTEY2KF157317 | 1GC1KTEY2KF100874 | 1GC1KTEY2KF181701 | 1GC1KTEY2KF197526 | 1GC1KTEY2KF104567; 1GC1KTEY2KF149962

1GC1KTEY2KF128657 | 1GC1KTEY2KF189958 | 1GC1KTEY2KF157575

1GC1KTEY2KF102818; 1GC1KTEY2KF119943; 1GC1KTEY2KF184002; 1GC1KTEY2KF130196

1GC1KTEY2KF166700 | 1GC1KTEY2KF139867 | 1GC1KTEY2KF117464; 1GC1KTEY2KF143515 | 1GC1KTEY2KF194707 | 1GC1KTEY2KF119036 | 1GC1KTEY2KF177633 | 1GC1KTEY2KF198756 |

1GC1KTEY2KF105573

| 1GC1KTEY2KF195257; 1GC1KTEY2KF130635; 1GC1KTEY2KF194996

1GC1KTEY2KF180287 | 1GC1KTEY2KF169693; 1GC1KTEY2KF151341 | 1GC1KTEY2KF132563; 1GC1KTEY2KF169158 |

1GC1KTEY2KF199955

| 1GC1KTEY2KF184758 | 1GC1KTEY2KF119621 | 1GC1KTEY2KF187949 | 1GC1KTEY2KF188888; 1GC1KTEY2KF193315 | 1GC1KTEY2KF198305 | 1GC1KTEY2KF160637 | 1GC1KTEY2KF159794 | 1GC1KTEY2KF171816; 1GC1KTEY2KF148584; 1GC1KTEY2KF164607 | 1GC1KTEY2KF108179 | 1GC1KTEY2KF182170; 1GC1KTEY2KF122342 | 1GC1KTEY2KF175462; 1GC1KTEY2KF121918

1GC1KTEY2KF174182; 1GC1KTEY2KF191838; 1GC1KTEY2KF132708 | 1GC1KTEY2KF193282 | 1GC1KTEY2KF131753

1GC1KTEY2KF129453 | 1GC1KTEY2KF158855; 1GC1KTEY2KF184615 | 1GC1KTEY2KF116427 | 1GC1KTEY2KF157513 | 1GC1KTEY2KF141991; 1GC1KTEY2KF189684 | 1GC1KTEY2KF114516

1GC1KTEY2KF143921

1GC1KTEY2KF129470 | 1GC1KTEY2KF192861 | 1GC1KTEY2KF101765 | 1GC1KTEY2KF124950; 1GC1KTEY2KF191872 | 1GC1KTEY2KF104701

1GC1KTEY2KF194061

1GC1KTEY2KF162498 | 1GC1KTEY2KF137780; 1GC1KTEY2KF151078 | 1GC1KTEY2KF120638 | 1GC1KTEY2KF174392 | 1GC1KTEY2KF184744 | 1GC1KTEY2KF141571; 1GC1KTEY2KF186459 | 1GC1KTEY2KF146477 | 1GC1KTEY2KF168382 | 1GC1KTEY2KF137875; 1GC1KTEY2KF135074

1GC1KTEY2KF167684 | 1GC1KTEY2KF182928 | 1GC1KTEY2KF193833 | 1GC1KTEY2KF180676

1GC1KTEY2KF135477 | 1GC1KTEY2KF124818 | 1GC1KTEY2KF139982

1GC1KTEY2KF118954; 1GC1KTEY2KF145930 | 1GC1KTEY2KF188485 |

1GC1KTEY2KF148262

; 1GC1KTEY2KF197140; 1GC1KTEY2KF173324; 1GC1KTEY2KF187529; 1GC1KTEY2KF134846; 1GC1KTEY2KF122504; 1GC1KTEY2KF161433; 1GC1KTEY2KF137634; 1GC1KTEY2KF158452 | 1GC1KTEY2KF103256

1GC1KTEY2KF135270 | 1GC1KTEY2KF142560 | 1GC1KTEY2KF152313 | 1GC1KTEY2KF177079; 1GC1KTEY2KF145958 | 1GC1KTEY2KF190639 | 1GC1KTEY2KF120803; 1GC1KTEY2KF109669 | 1GC1KTEY2KF193346 | 1GC1KTEY2KF154496; 1GC1KTEY2KF128125; 1GC1KTEY2KF164123 | 1GC1KTEY2KF174246; 1GC1KTEY2KF133938

1GC1KTEY2KF188969; 1GC1KTEY2KF195324 | 1GC1KTEY2KF154949; 1GC1KTEY2KF156023 |

1GC1KTEY2KF150562

| 1GC1KTEY2KF198787 | 1GC1KTEY2KF159861; 1GC1KTEY2KF107615 | 1GC1KTEY2KF175350 | 1GC1KTEY2KF102821 | 1GC1KTEY2KF113317; 1GC1KTEY2KF101751; 1GC1KTEY2KF141392 | 1GC1KTEY2KF143739; 1GC1KTEY2KF135236 | 1GC1KTEY2KF115679 | 1GC1KTEY2KF198692 |

1GC1KTEY2KF141778

| 1GC1KTEY2KF179110; 1GC1KTEY2KF159052 | 1GC1KTEY2KF178104 | 1GC1KTEY2KF156409 | 1GC1KTEY2KF144714; 1GC1KTEY2KF196828; 1GC1KTEY2KF118629; 1GC1KTEY2KF130215 | 1GC1KTEY2KF127976

1GC1KTEY2KF122910 | 1GC1KTEY2KF129596 | 1GC1KTEY2KF180886; 1GC1KTEY2KF196134 | 1GC1KTEY2KF177485 | 1GC1KTEY2KF116413; 1GC1KTEY2KF182167; 1GC1KTEY2KF193556 | 1GC1KTEY2KF121742

1GC1KTEY2KF177325; 1GC1KTEY2KF189104 | 1GC1KTEY2KF127332 | 1GC1KTEY2KF145202 | 1GC1KTEY2KF159780; 1GC1KTEY2KF144938 | 1GC1KTEY2KF134698; 1GC1KTEY2KF149718

1GC1KTEY2KF144941 | 1GC1KTEY2KF182685 | 1GC1KTEY2KF117027 | 1GC1KTEY2KF182931 | 1GC1KTEY2KF163988 | 1GC1KTEY2KF166969 | 1GC1KTEY2KF184601 | 1GC1KTEY2KF113477 | 1GC1KTEY2KF169838 |

1GC1KTEY2KF197073

| 1GC1KTEY2KF145894; 1GC1KTEY2KF161996

1GC1KTEY2KF136435 | 1GC1KTEY2KF167748 | 1GC1KTEY2KF160122 | 1GC1KTEY2KF112362; 1GC1KTEY2KF173467; 1GC1KTEY2KF150691; 1GC1KTEY2KF114158; 1GC1KTEY2KF144745 | 1GC1KTEY2KF140582; 1GC1KTEY2KF165661; 1GC1KTEY2KF102902; 1GC1KTEY2KF159486 | 1GC1KTEY2KF153218; 1GC1KTEY2KF135138; 1GC1KTEY2KF186946; 1GC1KTEY2KF173355; 1GC1KTEY2KF123345; 1GC1KTEY2KF102107 | 1GC1KTEY2KF190852; 1GC1KTEY2KF167149; 1GC1KTEY2KF102723; 1GC1KTEY2KF193959 | 1GC1KTEY2KF172285 |

1GC1KTEY2KF125869

; 1GC1KTEY2KF180032 | 1GC1KTEY2KF135429 | 1GC1KTEY2KF124785; 1GC1KTEY2KF119327; 1GC1KTEY2KF134801; 1GC1KTEY2KF129534 | 1GC1KTEY2KF170830 | 1GC1KTEY2KF171511; 1GC1KTEY2KF156507 | 1GC1KTEY2KF152750

1GC1KTEY2KF137228 | 1GC1KTEY2KF188325 | 1GC1KTEY2KF141750 | 1GC1KTEY2KF169385; 1GC1KTEY2KF169869 | 1GC1KTEY2KF101913 | 1GC1KTEY2KF185473 |

1GC1KTEY2KF199745

| 1GC1KTEY2KF187417 | 1GC1KTEY2KF180774; 1GC1KTEY2KF188941 | 1GC1KTEY2KF180838

1GC1KTEY2KF175266; 1GC1KTEY2KF152246; 1GC1KTEY2KF186445 | 1GC1KTEY2KF104293 | 1GC1KTEY2KF196473; 1GC1KTEY2KF188678 | 1GC1KTEY2KF186686 | 1GC1KTEY2KF169886

1GC1KTEY2KF118260 | 1GC1KTEY2KF168172 | 1GC1KTEY2KF194349 | 1GC1KTEY2KF168978; 1GC1KTEY2KF128450 | 1GC1KTEY2KF129694 | 1GC1KTEY2KF166910

1GC1KTEY2KF108120 | 1GC1KTEY2KF151176; 1GC1KTEY2KF195596 | 1GC1KTEY2KF168690; 1GC1KTEY2KF123751 | 1GC1KTEY2KF138055 | 1GC1KTEY2KF127833; 1GC1KTEY2KF178586; 1GC1KTEY2KF109493 | 1GC1KTEY2KF181374 | 1GC1KTEY2KF127993 | 1GC1KTEY2KF144325; 1GC1KTEY2KF197803 | 1GC1KTEY2KF168222 | 1GC1KTEY2KF152974 | 1GC1KTEY2KF136578; 1GC1KTEY2KF104245 | 1GC1KTEY2KF133017 |

1GC1KTEY2KF133695

; 1GC1KTEY2KF102267; 1GC1KTEY2KF120302 | 1GC1KTEY2KF167331

1GC1KTEY2KF134457; 1GC1KTEY2KF180998 | 1GC1KTEY2KF157351 | 1GC1KTEY2KF176899 | 1GC1KTEY2KF128979 | 1GC1KTEY2KF100518 | 1GC1KTEY2KF191323 | 1GC1KTEY2KF184226; 1GC1KTEY2KF111518 | 1GC1KTEY2KF173808 | 1GC1KTEY2KF136869;

1GC1KTEY2KF156264

;

1GC1KTEY2KF152263

| 1GC1KTEY2KF144972 | 1GC1KTEY2KF176367 | 1GC1KTEY2KF147211 | 1GC1KTEY2KF128836

1GC1KTEY2KF178197 | 1GC1KTEY2KF152098 | 1GC1KTEY2KF166261 | 1GC1KTEY2KF173159 | 1GC1KTEY2KF162081 | 1GC1KTEY2KF140906 | 1GC1KTEY2KF109221 | 1GC1KTEY2KF111521; 1GC1KTEY2KF175140 | 1GC1KTEY2KF121515

1GC1KTEY2KF139674 | 1GC1KTEY2KF172125; 1GC1KTEY2KF181200; 1GC1KTEY2KF180337; 1GC1KTEY2KF172187 | 1GC1KTEY2KF181407; 1GC1KTEY2KF165871 | 1GC1KTEY2KF101524; 1GC1KTEY2KF180077; 1GC1KTEY2KF115035 | 1GC1KTEY2KF106514 | 1GC1KTEY2KF103435 | 1GC1KTEY2KF180922 | 1GC1KTEY2KF133650 | 1GC1KTEY2KF104830 | 1GC1KTEY2KF172013; 1GC1KTEY2KF131106 | 1GC1KTEY2KF134183; 1GC1KTEY2KF173565 | 1GC1KTEY2KF169371; 1GC1KTEY2KF191922 | 1GC1KTEY2KF194660 | 1GC1KTEY2KF175154; 1GC1KTEY2KF142347; 1GC1KTEY2KF195517; 1GC1KTEY2KF145782; 1GC1KTEY2KF162646 | 1GC1KTEY2KF164249 | 1GC1KTEY2KF199051 | 1GC1KTEY2KF189037 | 1GC1KTEY2KF182590 | 1GC1KTEY2KF152229 | 1GC1KTEY2KF155003 | 1GC1KTEY2KF168561 | 1GC1KTEY2KF144700 | 1GC1KTEY2KF191094; 1GC1KTEY2KF172352 | 1GC1KTEY2KF170486 | 1GC1KTEY2KF191676 | 1GC1KTEY2KF140355 | 1GC1KTEY2KF171539 | 1GC1KTEY2KF185103 | 1GC1KTEY2KF155048

1GC1KTEY2KF129856; 1GC1KTEY2KF133518 | 1GC1KTEY2KF187952 | 1GC1KTEY2KF135950; 1GC1KTEY2KF163683

1GC1KTEY2KF196490 | 1GC1KTEY2KF116251; 1GC1KTEY2KF137178; 1GC1KTEY2KF107324; 1GC1KTEY2KF111454 | 1GC1KTEY2KF174781 | 1GC1KTEY2KF176157

1GC1KTEY2KF195663; 1GC1KTEY2KF158211 | 1GC1KTEY2KF119442; 1GC1KTEY2KF174103; 1GC1KTEY2KF166762 | 1GC1KTEY2KF168009 | 1GC1KTEY2KF180306; 1GC1KTEY2KF107761 | 1GC1KTEY2KF179463 | 1GC1KTEY2KF118646

1GC1KTEY2KF141053 | 1GC1KTEY2KF182072 | 1GC1KTEY2KF126830 | 1GC1KTEY2KF199941; 1GC1KTEY2KF102575; 1GC1KTEY2KF164283; 1GC1KTEY2KF178734

1GC1KTEY2KF189491 | 1GC1KTEY2KF102298 | 1GC1KTEY2KF178538 | 1GC1KTEY2KF142302 | 1GC1KTEY2KF139965; 1GC1KTEY2KF148097 | 1GC1KTEY2KF142171 | 1GC1KTEY2KF151016 | 1GC1KTEY2KF149881 | 1GC1KTEY2KF119375; 1GC1KTEY2KF184789; 1GC1KTEY2KF168866; 1GC1KTEY2KF114645 | 1GC1KTEY2KF144759; 1GC1KTEY2KF104732 | 1GC1KTEY2KF136970 | 1GC1KTEY2KF185487 | 1GC1KTEY2KF158970 | 1GC1KTEY2KF103869 | 1GC1KTEY2KF168446 | 1GC1KTEY2KF138198 | 1GC1KTEY2KF176885 | 1GC1KTEY2KF132515 | 1GC1KTEY2KF147743; 1GC1KTEY2KF145135; 1GC1KTEY2KF145412 | 1GC1KTEY2KF187630 | 1GC1KTEY2KF105170 | 1GC1KTEY2KF177809; 1GC1KTEY2KF175056

1GC1KTEY2KF168088 | 1GC1KTEY2KF103452 | 1GC1KTEY2KF100051 | 1GC1KTEY2KF155969 | 1GC1KTEY2KF106383; 1GC1KTEY2KF166101 | 1GC1KTEY2KF195601 | 1GC1KTEY2KF111910 | 1GC1KTEY2KF194593 | 1GC1KTEY2KF171833 | 1GC1KTEY2KF148049 | 1GC1KTEY2KF116010 | 1GC1KTEY2KF197462; 1GC1KTEY2KF190009; 1GC1KTEY2KF160153 | 1GC1KTEY2KF125225 | 1GC1KTEY2KF153722 | 1GC1KTEY2KF179043 | 1GC1KTEY2KF122440 | 1GC1KTEY2KF109607; 1GC1KTEY2KF194397 | 1GC1KTEY2KF142462

1GC1KTEY2KF146933 | 1GC1KTEY2KF188762; 1GC1KTEY2KF121336; 1GC1KTEY2KF173422 | 1GC1KTEY2KF108540; 1GC1KTEY2KF151470; 1GC1KTEY2KF131302 | 1GC1KTEY2KF184372; 1GC1KTEY2KF105119 | 1GC1KTEY2KF151792; 1GC1KTEY2KF171072 | 1GC1KTEY2KF147242

1GC1KTEY2KF174263

1GC1KTEY2KF121966 | 1GC1KTEY2KF117710 | 1GC1KTEY2KF114810 | 1GC1KTEY2KF158922 | 1GC1KTEY2KF109719; 1GC1KTEY2KF199325

1GC1KTEY2KF116296; 1GC1KTEY2KF156992 | 1GC1KTEY2KF121398 | 1GC1KTEY2KF134149 | 1GC1KTEY2KF185215 | 1GC1KTEY2KF184775; 1GC1KTEY2KF141845 | 1GC1KTEY2KF105847; 1GC1KTEY2KF127329 | 1GC1KTEY2KF119425 | 1GC1KTEY2KF139657 | 1GC1KTEY2KF176319 | 1GC1KTEY2KF167863 | 1GC1KTEY2KF169113 | 1GC1KTEY2KF149783 | 1GC1KTEY2KF196974 | 1GC1KTEY2KF151338 | 1GC1KTEY2KF198577 | 1GC1KTEY2KF170598 | 1GC1KTEY2KF140744 | 1GC1KTEY2KF184176 | 1GC1KTEY2KF151422 | 1GC1KTEY2KF129341 | 1GC1KTEY2KF151291; 1GC1KTEY2KF169645; 1GC1KTEY2KF182492 | 1GC1KTEY2KF182654; 1GC1KTEY2KF125757 | 1GC1KTEY2KF149332; 1GC1KTEY2KF139156 | 1GC1KTEY2KF129548 | 1GC1KTEY2KF152084; 1GC1KTEY2KF162405 | 1GC1KTEY2KF118775; 1GC1KTEY2KF183464 | 1GC1KTEY2KF168723 | 1GC1KTEY2KF172836 | 1GC1KTEY2KF121403 | 1GC1KTEY2KF167894; 1GC1KTEY2KF139383; 1GC1KTEY2KF186588; 1GC1KTEY2KF131476; 1GC1KTEY2KF153770 | 1GC1KTEY2KF150819 | 1GC1KTEY2KF131185; 1GC1KTEY2KF186879 | 1GC1KTEY2KF177275 | 1GC1KTEY2KF169077; 1GC1KTEY2KF176563; 1GC1KTEY2KF147046 | 1GC1KTEY2KF175087 | 1GC1KTEY2KF199356 | 1GC1KTEY2KF153025; 1GC1KTEY2KF194321 | 1GC1KTEY2KF154238; 1GC1KTEY2KF123975; 1GC1KTEY2KF146074; 1GC1KTEY2KF156538 | 1GC1KTEY2KF102236 | 1GC1KTEY2KF181231 | 1GC1KTEY2KF155339 | 1GC1KTEY2KF104875 | 1GC1KTEY2KF133633; 1GC1KTEY2KF172576; 1GC1KTEY2KF146835

1GC1KTEY2KF189846; 1GC1KTEY2KF109655; 1GC1KTEY2KF105332 | 1GC1KTEY2KF144664 | 1GC1KTEY2KF173713 | 1GC1KTEY2KF156104 | 1GC1KTEY2KF101460; 1GC1KTEY2KF129825 | 1GC1KTEY2KF190494 | 1GC1KTEY2KF198823 | 1GC1KTEY2KF137049 | 1GC1KTEY2KF100115 | 1GC1KTEY2KF145605; 1GC1KTEY2KF129405; 1GC1KTEY2KF179379; 1GC1KTEY2KF185005 | 1GC1KTEY2KF181973; 1GC1KTEY2KF159925 | 1GC1KTEY2KF186994 | 1GC1KTEY2KF189636 | 1GC1KTEY2KF199776; 1GC1KTEY2KF150187 | 1GC1KTEY2KF197770 | 1GC1KTEY2KF141117;

1GC1KTEY2KF125984

; 1GC1KTEY2KF167264; 1GC1KTEY2KF105637 | 1GC1KTEY2KF169516 | 1GC1KTEY2KF196084 | 1GC1KTEY2KF181908; 1GC1KTEY2KF195503

1GC1KTEY2KF122597

; 1GC1KTEY2KF179589 | 1GC1KTEY2KF153879; 1GC1KTEY2KF163327 | 1GC1KTEY2KF173405; 1GC1KTEY2KF167703 | 1GC1KTEY2KF113415 | 1GC1KTEY2KF133793 | 1GC1KTEY2KF106304; 1GC1KTEY2KF102141 | 1GC1KTEY2KF132353

1GC1KTEY2KF171380 | 1GC1KTEY2KF199888 | 1GC1KTEY2KF148553 | 1GC1KTEY2KF106173 | 1GC1KTEY2KF163750 | 1GC1KTEY2KF129162 | 1GC1KTEY2KF160279; 1GC1KTEY2KF103855 | 1GC1KTEY2KF145121 | 1GC1KTEY2KF118243 | 1GC1KTEY2KF152621

1GC1KTEY2KF119084; 1GC1KTEY2KF195470 | 1GC1KTEY2KF108361 | 1GC1KTEY2KF198269 | 1GC1KTEY2KF189989 | 1GC1KTEY2KF107341 | 1GC1KTEY2KF104973 | 1GC1KTEY2KF159178; 1GC1KTEY2KF187997; 1GC1KTEY2KF142428; 1GC1KTEY2KF176482 | 1GC1KTEY2KF192231 | 1GC1KTEY2KF195632; 1GC1KTEY2KF162789 | 1GC1KTEY2KF150688 | 1GC1KTEY2KF186090 | 1GC1KTEY2KF181553; 1GC1KTEY2KF175025 | 1GC1KTEY2KF149671; 1GC1KTEY2KF113883 | 1GC1KTEY2KF170746 | 1GC1KTEY2KF163408 | 1GC1KTEY2KF121370 |

1GC1KTEY2KF196697

| 1GC1KTEY2KF143613; 1GC1KTEY2KF165207 | 1GC1KTEY2KF160038; 1GC1KTEY2KF107954

1GC1KTEY2KF100857; 1GC1KTEY2KF123443 | 1GC1KTEY2KF184629 | 1GC1KTEY2KF169774; 1GC1KTEY2KF186039; 1GC1KTEY2KF101054 | 1GC1KTEY2KF191290 | 1GC1KTEY2KF169435

1GC1KTEY2KF141618; 1GC1KTEY2KF150481 | 1GC1KTEY2KF151873 | 1GC1KTEY2KF123720; 1GC1KTEY2KF159200; 1GC1KTEY2KF169919 | 1GC1KTEY2KF149833; 1GC1KTEY2KF124995; 1GC1KTEY2KF156796; 1GC1KTEY2KF189670 | 1GC1KTEY2KF143661; 1GC1KTEY2KF163201 | 1GC1KTEY2KF124561 | 1GC1KTEY2KF113799

1GC1KTEY2KF164218; 1GC1KTEY2KF165384; 1GC1KTEY2KF167328; 1GC1KTEY2KF164204 | 1GC1KTEY2KF154787; 1GC1KTEY2KF167717; 1GC1KTEY2KF165465 | 1GC1KTEY2KF135706; 1GC1KTEY2KF192973 | 1GC1KTEY2KF183738 | 1GC1KTEY2KF126553 | 1GC1KTEY2KF149511 | 1GC1KTEY2KF130294

1GC1KTEY2KF114905 | 1GC1KTEY2KF155485 | 1GC1KTEY2KF160928 | 1GC1KTEY2KF172870 | 1GC1KTEY2KF132188 | 1GC1KTEY2KF179639; 1GC1KTEY2KF141960 | 1GC1KTEY2KF195355 | 1GC1KTEY2KF157432 | 1GC1KTEY2KF190544 | 1GC1KTEY2KF130313 |

1GC1KTEY2KF103810

| 1GC1KTEY2KF177261 | 1GC1KTEY2KF186526

1GC1KTEY2KF197753 |

1GC1KTEY2KF1861541GC1KTEY2KF181634 | 1GC1KTEY2KF109980 | 1GC1KTEY2KF115763 | 1GC1KTEY2KF115908 | 1GC1KTEY2KF197574; 1GC1KTEY2KF179723 | 1GC1KTEY2KF197946 | 1GC1KTEY2KF143093 | 1GC1KTEY2KF186185 | 1GC1KTEY2KF164879 | 1GC1KTEY2KF183884 | 1GC1KTEY2KF121269 | 1GC1KTEY2KF163957 | 1GC1KTEY2KF169175 | 1GC1KTEY2KF127637; 1GC1KTEY2KF161495; 1GC1KTEY2KF167510; 1GC1KTEY2KF163621 | 1GC1KTEY2KF122678 | 1GC1KTEY2KF107775; 1GC1KTEY2KF171329; 1GC1KTEY2KF121028 | 1GC1KTEY2KF125113 | 1GC1KTEY2KF125841 | 1GC1KTEY2KF196540; 1GC1KTEY2KF110272 | 1GC1KTEY2KF142204; 1GC1KTEY2KF148410 | 1GC1KTEY2KF120834 | 1GC1KTEY2KF127699 | 1GC1KTEY2KF179186; 1GC1KTEY2KF151047 | 1GC1KTEY2KF197591 | 1GC1KTEY2KF174361; 1GC1KTEY2KF141893

1GC1KTEY2KF107193 | 1GC1KTEY2KF139061; 1GC1KTEY2KF136337 | 1GC1KTEY2KF169547 | 1GC1KTEY2KF100471 | 1GC1KTEY2KF173145 | 1GC1KTEY2KF118114; 1GC1KTEY2KF123877 | 1GC1KTEY2KF171699 | 1GC1KTEY2KF125564 | 1GC1KTEY2KF131199; 1GC1KTEY2KF188597 | 1GC1KTEY2KF166874; 1GC1KTEY2KF175414 | 1GC1KTEY2KF196702; 1GC1KTEY2KF166308

1GC1KTEY2KF112345 | 1GC1KTEY2KF138685 | 1GC1KTEY2KF146639 | 1GC1KTEY2KF158578 | 1GC1KTEY2KF128772 | 1GC1KTEY2KF148830; 1GC1KTEY2KF138881 | 1GC1KTEY2KF118811; 1GC1KTEY2KF141179 | 1GC1KTEY2KF156362 | 1GC1KTEY2KF171797; 1GC1KTEY2KF147239 |

1GC1KTEY2KF140372

; 1GC1KTEY2KF171525; 1GC1KTEY2KF192469 | 1GC1KTEY2KF150755 | 1GC1KTEY2KF181603; 1GC1KTEY2KF170133 | 1GC1KTEY2KF140923 | 1GC1KTEY2KF106948 | 1GC1KTEY2KF178278; 1GC1KTEY2KF136385; 1GC1KTEY2KF135320 | 1GC1KTEY2KF176224 | 1GC1KTEY2KF111728 | 1GC1KTEY2KF113513; 1GC1KTEY2KF178555

1GC1KTEY2KF101149 | 1GC1KTEY2KF106156 | 1GC1KTEY2KF101877 | 1GC1KTEY2KF135401; 1GC1KTEY2KF112944 | 1GC1KTEY2KF132112; 1GC1KTEY2KF178510 | 1GC1KTEY2KF163506; 1GC1KTEY2KF192715; 1GC1KTEY2KF161805; 1GC1KTEY2KF148021 |

1GC1KTEY2KF1734191GC1KTEY2KF179107 | 1GC1KTEY2KF167961 | 1GC1KTEY2KF183920; 1GC1KTEY2KF184209 | 1GC1KTEY2KF152344 | 1GC1KTEY2KF149654 | 1GC1KTEY2KF110742 | 1GC1KTEY2KF168317

1GC1KTEY2KF189197; 1GC1KTEY2KF116024 | 1GC1KTEY2KF157754 | 1GC1KTEY2KF115049 | 1GC1KTEY2KF153848

1GC1KTEY2KF185232 | 1GC1KTEY2KF196411; 1GC1KTEY2KF134135 | 1GC1KTEY2KF136287 | 1GC1KTEY2KF107467 | 1GC1KTEY2KF150092 | 1GC1KTEY2KF103354; 1GC1KTEY2KF137858 | 1GC1KTEY2KF195629; 1GC1KTEY2KF143238

1GC1KTEY2KF150738; 1GC1KTEY2KF136662 | 1GC1KTEY2KF169189 | 1GC1KTEY2KF156555; 1GC1KTEY2KF142624 | 1GC1KTEY2KF108893; 1GC1KTEY2KF127220 | 1GC1KTEY2KF148729 | 1GC1KTEY2KF129078 | 1GC1KTEY2KF184081 | 1GC1KTEY2KF123068 | 1GC1KTEY2KF130683; 1GC1KTEY2KF115486 | 1GC1KTEY2KF194383 | 1GC1KTEY2KF164977; 1GC1KTEY2KF111843

1GC1KTEY2KF108568 | 1GC1KTEY2KF198210; 1GC1KTEY2KF106626; 1GC1KTEY2KF105850 | 1GC1KTEY2KF102656 | 1GC1KTEY2KF186915; 1GC1KTEY2KF166065 | 1GC1KTEY2KF133048 | 1GC1KTEY2KF107453 | 1GC1KTEY2KF114449 | 1GC1KTEY2KF160900; 1GC1KTEY2KF100700; 1GC1KTEY2KF198966; 1GC1KTEY2KF109185 | 1GC1KTEY2KF124916 | 1GC1KTEY2KF177910; 1GC1KTEY2KF166227 | 1GC1KTEY2KF100163

1GC1KTEY2KF159293; 1GC1KTEY2KF187000; 1GC1KTEY2KF144891; 1GC1KTEY2KF199521 | 1GC1KTEY2KF194030; 1GC1KTEY2KF129887 | 1GC1KTEY2KF138489; 1GC1KTEY2KF167698 | 1GC1KTEY2KF142252; 1GC1KTEY2KF176644; 1GC1KTEY2KF124365 | 1GC1KTEY2KF119537; 1GC1KTEY2KF146091 | 1GC1KTEY2KF180550 | 1GC1KTEY2KF199874 | 1GC1KTEY2KF180466 | 1GC1KTEY2KF104052 | 1GC1KTEY2KF128559 | 1GC1KTEY2KF180533; 1GC1KTEY2KF158757; 1GC1KTEY2KF173100; 1GC1KTEY2KF179382 | 1GC1KTEY2KF102320; 1GC1KTEY2KF138086 | 1GC1KTEY2KF143322; 1GC1KTEY2KF131428; 1GC1KTEY2KF186980 | 1GC1KTEY2KF144339; 1GC1KTEY2KF144213 | 1GC1KTEY2KF192875 | 1GC1KTEY2KF176398 | 1GC1KTEY2KF173209 | 1GC1KTEY2KF166129; 1GC1KTEY2KF112815; 1GC1KTEY2KF184470; 1GC1KTEY2KF109347 | 1GC1KTEY2KF192939 | 1GC1KTEY2KF148939; 1GC1KTEY2KF146401 | 1GC1KTEY2KF170293; 1GC1KTEY2KF130246 | 1GC1KTEY2KF193217; 1GC1KTEY2KF155518; 1GC1KTEY2KF195128 | 1GC1KTEY2KF130604

1GC1KTEY2KF107095 | 1GC1KTEY2KF142588

1GC1KTEY2KF194657 | 1GC1KTEY2KF139304 | 1GC1KTEY2KF162937; 1GC1KTEY2KF168463; 1GC1KTEY2KF173047

1GC1KTEY2KF131588; 1GC1KTEY2KF151761; 1GC1KTEY2KF136936 | 1GC1KTEY2KF173694; 1GC1KTEY2KF181021

1GC1KTEY2KF155440 |

1GC1KTEY2KF176000

| 1GC1KTEY2KF162727; 1GC1KTEY2KF100017;

1GC1KTEY2KF108019

| 1GC1KTEY2KF131364 | 1GC1KTEY2KF101491 | 1GC1KTEY2KF194075 | 1GC1KTEY2KF153865

1GC1KTEY2KF173629 | 1GC1KTEY2KF154451; 1GC1KTEY2KF155308; 1GC1KTEY2KF171623 | 1GC1KTEY2KF168043; 1GC1KTEY2KF131171 | 1GC1KTEY2KF123412; 1GC1KTEY2KF108750 | 1GC1KTEY2KF118842 | 1GC1KTEY2KF113818 | 1GC1KTEY2KF115293 | 1GC1KTEY2KF179804 | 1GC1KTEY2KF189829; 1GC1KTEY2KF176059; 1GC1KTEY2KF148990 | 1GC1KTEY2KF196537

1GC1KTEY2KF110014; 1GC1KTEY2KF185862 | 1GC1KTEY2KF197476 | 1GC1KTEY2KF126679 | 1GC1KTEY2KF139819 | 1GC1KTEY2KF194724; 1GC1KTEY2KF163439; 1GC1KTEY2KF128724 | 1GC1KTEY2KF156250 | 1GC1KTEY2KF130943 | 1GC1KTEY2KF175106 | 1GC1KTEY2KF180368 | 1GC1KTEY2KF170195

1GC1KTEY2KF154417 | 1GC1KTEY2KF180631 | 1GC1KTEY2KF104505 | 1GC1KTEY2KF178460 | 1GC1KTEY2KF105539; 1GC1KTEY2KF164753; 1GC1KTEY2KF125063 | 1GC1KTEY2KF192150; 1GC1KTEY2KF109705; 1GC1KTEY2KF125998 | 1GC1KTEY2KF124804; 1GC1KTEY2KF170682; 1GC1KTEY2KF158466 | 1GC1KTEY2KF193976 | 1GC1KTEY2KF147337 | 1GC1KTEY2KF158094 | 1GC1KTEY2KF183237 | 1GC1KTEY2KF102415 | 1GC1KTEY2KF115875; 1GC1KTEY2KF107940 | 1GC1KTEY2KF132143; 1GC1KTEY2KF117643 | 1GC1KTEY2KF191810; 1GC1KTEY2KF101023 | 1GC1KTEY2KF110840 | 1GC1KTEY2KF108053 | 1GC1KTEY2KF184288; 1GC1KTEY2KF146057 | 1GC1KTEY2KF197297; 1GC1KTEY2KF111485; 1GC1KTEY2KF133244; 1GC1KTEY2KF104388 | 1GC1KTEY2KF147113

1GC1KTEY2KF152280 | 1GC1KTEY2KF168821

1GC1KTEY2KF190107 | 1GC1KTEY2KF173095 | 1GC1KTEY2KF176692; 1GC1KTEY2KF172061 | 1GC1KTEY2KF149072 | 1GC1KTEY2KF143210; 1GC1KTEY2KF153896; 1GC1KTEY2KF170570; 1GC1KTEY2KF104147; 1GC1KTEY2KF142929 | 1GC1KTEY2KF116153

1GC1KTEY2KF191497; 1GC1KTEY2KF137472; 1GC1KTEY2KF103001; 1GC1KTEY2KF133597 | 1GC1KTEY2KF156832; 1GC1KTEY2KF131459; 1GC1KTEY2KF173520; 1GC1KTEY2KF105704 | 1GC1KTEY2KF146981 | 1GC1KTEY2KF154434 | 1GC1KTEY2KF188390 | 1GC1KTEY2KF144289 | 1GC1KTEY2KF185165 | 1GC1KTEY2KF180113 | 1GC1KTEY2KF164378; 1GC1KTEY2KF129985

1GC1KTEY2KF142414 | 1GC1KTEY2KF135527 | 1GC1KTEY2KF143384;

1GC1KTEY2KF172934

| 1GC1KTEY2KF191869 | 1GC1KTEY2KF138170 | 1GC1KTEY2KF110613 | 1GC1KTEY2KF168138 | 1GC1KTEY2KF100552; 1GC1KTEY2KF155745; 1GC1KTEY2KF157365 | 1GC1KTEY2KF166051 | 1GC1KTEY2KF119702 | 1GC1KTEY2KF148312; 1GC1KTEY2KF113270 | 1GC1KTEY2KF164770 | 1GC1KTEY2KF132417 | 1GC1KTEY2KF104651 | 1GC1KTEY2KF124639 | 1GC1KTEY2KF121756; 1GC1KTEY2KF106027; 1GC1KTEY2KF191595

1GC1KTEY2KF158628 | 1GC1KTEY2KF176384 | 1GC1KTEY2KF185408 | 1GC1KTEY2KF138508; 1GC1KTEY2KF182282 | 1GC1KTEY2KF199678; 1GC1KTEY2KF137911 | 1GC1KTEY2KF199597; 1GC1KTEY2KF171556 | 1GC1KTEY2KF107100 | 1GC1KTEY2KF120770; 1GC1KTEY2KF102835 | 1GC1KTEY2KF154739 | 1GC1KTEY2KF141635 | 1GC1KTEY2KF138783 |

1GC1KTEY2KF126584

; 1GC1KTEY2KF147323 | 1GC1KTEY2KF189040 | 1GC1KTEY2KF165921 | 1GC1KTEY2KF131252 | 1GC1KTEY2KF145331; 1GC1KTEY2KF100177 | 1GC1KTEY2KF189233

1GC1KTEY2KF108716 | 1GC1KTEY2KF172416 | 1GC1KTEY2KF187885

1GC1KTEY2KF153008 | 1GC1KTEY2KF140274 | 1GC1KTEY2KF114662 | 1GC1KTEY2KF164381 | 1GC1KTEY2KF172948 | 1GC1KTEY2KF198174

1GC1KTEY2KF184484 | 1GC1KTEY2KF159259; 1GC1KTEY2KF163733

1GC1KTEY2KF173484 | 1GC1KTEY2KF112068; 1GC1KTEY2KF108747; 1GC1KTEY2KF153249; 1GC1KTEY2KF113527; 1GC1KTEY2KF167880 | 1GC1KTEY2KF156801 | 1GC1KTEY2KF151971 | 1GC1KTEY2KF152201 | 1GC1KTEY2KF193573

1GC1KTEY2KF170102; 1GC1KTEY2KF154630 | 1GC1KTEY2KF172920 | 1GC1KTEY2KF173064 | 1GC1KTEY2KF175560 | 1GC1KTEY2KF187059; 1GC1KTEY2KF192200 | 1GC1KTEY2KF105363; 1GC1KTEY2KF103600; 1GC1KTEY2KF110207; 1GC1KTEY2KF109073; 1GC1KTEY2KF130103 | 1GC1KTEY2KF140047; 1GC1KTEY2KF162419 | 1GC1KTEY2KF143160 | 1GC1KTEY2KF119957 | 1GC1KTEY2KF149329; 1GC1KTEY2KF103094 | 1GC1KTEY2KF120137 | 1GC1KTEY2KF182802 | 1GC1KTEY2KF151209; 1GC1KTEY2KF181679; 1GC1KTEY2KF138556; 1GC1KTEY2KF106903 | 1GC1KTEY2KF128058; 1GC1KTEY2KF198515 | 1GC1KTEY2KF182900 | 1GC1KTEY2KF108442 | 1GC1KTEY2KF157625 | 1GC1KTEY2KF117366; 1GC1KTEY2KF180497 | 1GC1KTEY2KF172657; 1GC1KTEY2KF139691; 1GC1KTEY2KF111406 | 1GC1KTEY2KF133132 | 1GC1KTEY2KF126472; 1GC1KTEY2KF113639 | 1GC1KTEY2KF114080 | 1GC1KTEY2KF130568; 1GC1KTEY2KF195999; 1GC1KTEY2KF122583; 1GC1KTEY2KF176529 | 1GC1KTEY2KF177244

1GC1KTEY2KF174537 | 1GC1KTEY2KF138492 | 1GC1KTEY2KF131820 | 1GC1KTEY2KF180421 | 1GC1KTEY2KF109882 | 1GC1KTEY2KF188826; 1GC1KTEY2KF191824 | 1GC1KTEY2KF158080 | 1GC1KTEY2KF155874 | 1GC1KTEY2KF197672 | 1GC1KTEY2KF156328 | 1GC1KTEY2KF143370; 1GC1KTEY2KF119795; 1GC1KTEY2KF184419 | 1GC1KTEY2KF185036; 1GC1KTEY2KF127007 | 1GC1KTEY2KF136242; 1GC1KTEY2KF120090 | 1GC1KTEY2KF151372

1GC1KTEY2KF161786 | 1GC1KTEY2KF146768; 1GC1KTEY2KF132367 | 1GC1KTEY2KF156426 | 1GC1KTEY2KF174022 | 1GC1KTEY2KF106139 | 1GC1KTEY2KF147158 | 1GC1KTEY2KF112152 | 1GC1KTEY2KF171217; 1GC1KTEY2KF185439; 1GC1KTEY2KF196988 |

1GC1KTEY2KF132725

| 1GC1KTEY2KF194710

1GC1KTEY2KF151128; 1GC1KTEY2KF131395; 1GC1KTEY2KF187210 | 1GC1KTEY2KF104858 | 1GC1KTEY2KF149931 | 1GC1KTEY2KF130327; 1GC1KTEY2KF128674 | 1GC1KTEY2KF112507 | 1GC1KTEY2KF177745 | 1GC1KTEY2KF148424 | 1GC1KTEY2KF196571; 1GC1KTEY2KF181844; 1GC1KTEY2KF151887 | 1GC1KTEY2KF165031 | 1GC1KTEY2KF157298 | 1GC1KTEY2KF192858 | 1GC1KTEY2KF114936 | 1GC1KTEY2KF106884 |

1GC1KTEY2KF156295

| 1GC1KTEY2KF109512 | 1GC1KTEY2KF143580 | 1GC1KTEY2KF186316; 1GC1KTEY2KF154613 | 1GC1KTEY2KF128853 | 1GC1KTEY2KF105282 | 1GC1KTEY2KF105072 | 1GC1KTEY2KF174232; 1GC1KTEY2KF118937 | 1GC1KTEY2KF105542

1GC1KTEY2KF101376 | 1GC1KTEY2KF167460; 1GC1KTEY2KF198594; 1GC1KTEY2KF143577; 1GC1KTEY2KF172755; 1GC1KTEY2KF183335; 1GC1KTEY2KF187594 | 1GC1KTEY2KF198689 | 1GC1KTEY2KF154241 | 1GC1KTEY2KF165112 | 1GC1KTEY2KF137956; 1GC1KTEY2KF112586 | 1GC1KTEY2KF166244 | 1GC1KTEY2KF104990 |

1GC1KTEY2KF155650

| 1GC1KTEY2KF195095 | 1GC1KTEY2KF115973 | 1GC1KTEY2KF184355 | 1GC1KTEY2KF105492 | 1GC1KTEY2KF115455; 1GC1KTEY2KF196196; 1GC1KTEY2KF138752 | 1GC1KTEY2KF132935; 1GC1KTEY2KF141554; 1GC1KTEY2KF156913

1GC1KTEY2KF136371 | 1GC1KTEY2KF172402 | 1GC1KTEY2KF180449; 1GC1KTEY2KF149055 | 1GC1KTEY2KF123118; 1GC1KTEY2KF182069 | 1GC1KTEY2KF139836; 1GC1KTEY2KF120669 | 1GC1KTEY2KF147063 | 1GC1KTEY2KF159651 | 1GC1KTEY2KF156457 | 1GC1KTEY2KF151842 | 1GC1KTEY2KF126889 | 1GC1KTEY2KF137746 | 1GC1KTEY2KF124026; 1GC1KTEY2KF198126 | 1GC1KTEY2KF198501; 1GC1KTEY2KF100342; 1GC1KTEY2KF119277 | 1GC1KTEY2KF146642 | 1GC1KTEY2KF126066; 1GC1KTEY2KF162548; 1GC1KTEY2KF198918 | 1GC1KTEY2KF133809

1GC1KTEY2KF114757; 1GC1KTEY2KF198675 | 1GC1KTEY2KF100387

1GC1KTEY2KF198904

1GC1KTEY2KF197087; 1GC1KTEY2KF160962; 1GC1KTEY2KF165420; 1GC1KTEY2KF137293; 1GC1KTEY2KF197235; 1GC1KTEY2KF181567 | 1GC1KTEY2KF136161; 1GC1KTEY2KF166695 | 1GC1KTEY2KF123507 |

1GC1KTEY2KF186347

| 1GC1KTEY2KF149167 | 1GC1KTEY2KF111177; 1GC1KTEY2KF136676 | 1GC1KTEY2KF197901 | 1GC1KTEY2KF177521

1GC1KTEY2KF115794; 1GC1KTEY2KF116945; 1GC1KTEY2KF198451 | 1GC1KTEY2KF143272; 1GC1KTEY2KF126973 | 1GC1KTEY2KF109915 | 1GC1KTEY2KF118758 | 1GC1KTEY2KF154546 | 1GC1KTEY2KF128089

1GC1KTEY2KF121739; 1GC1KTEY2KF118324 | 1GC1KTEY2KF175901 | 1GC1KTEY2KF188955; 1GC1KTEY2KF175882 | 1GC1KTEY2KF177115 | 1GC1KTEY2KF134412 | 1GC1KTEY2KF165692; 1GC1KTEY2KF103063 | 1GC1KTEY2KF165319 | 1GC1KTEY2KF144468 | 1GC1KTEY2KF147094 | 1GC1KTEY2KF137486 | 1GC1KTEY2KF126892 | 1GC1KTEY2KF163148 | 1GC1KTEY2KF197011 | 1GC1KTEY2KF104939; 1GC1KTEY2KF132014 | 1GC1KTEY2KF139934; 1GC1KTEY2KF142915 | 1GC1KTEY2KF153042 | 1GC1KTEY2KF133745; 1GC1KTEY2KF141909 | 1GC1KTEY2KF172609 | 1GC1KTEY2KF137018 | 1GC1KTEY2KF153347; 1GC1KTEY2KF102852 | 1GC1KTEY2KF117884 | 1GC1KTEY2KF149038 | 1GC1KTEY2KF105914 | 1GC1KTEY2KF198157; 1GC1KTEY2KF179253 | 1GC1KTEY2KF164185 | 1GC1KTEY2KF179561; 1GC1KTEY2KF103659; 1GC1KTEY2KF165238 | 1GC1KTEY2KF147788 | 1GC1KTEY2KF110708 |

1GC1KTEY2KF118386

| 1GC1KTEY2KF107209 | 1GC1KTEY2KF147189; 1GC1KTEY2KF107971; 1GC1KTEY2KF186381 | 1GC1KTEY2KF126648; 1GC1KTEY2KF144194 | 1GC1KTEY2KF149458 | 1GC1KTEY2KF190897 | 1GC1KTEY2KF166020 | 1GC1KTEY2KF117111 | 1GC1KTEY2KF128271 | 1GC1KTEY2KF156782 | 1GC1KTEY2KF158791

1GC1KTEY2KF119828

1GC1KTEY2KF170858; 1GC1KTEY2KF185523 | 1GC1KTEY2KF145250 | 1GC1KTEY2KF149508 | 1GC1KTEY2KF180225 | 1GC1KTEY2KF123779 | 1GC1KTEY2KF185067; 1GC1KTEY2KF123362 | 1GC1KTEY2KF158502; 1GC1KTEY2KF116329

1GC1KTEY2KF185151; 1GC1KTEY2KF157608; 1GC1KTEY2KF129498; 1GC1KTEY2KF147953; 1GC1KTEY2KF165417 | 1GC1KTEY2KF188423; 1GC1KTEY2KF110515 | 1GC1KTEY2KF164235 | 1GC1KTEY2KF174666 | 1GC1KTEY2KF122356 | 1GC1KTEY2KF186719; 1GC1KTEY2KF187322; 1GC1KTEY2KF193511

1GC1KTEY2KF187675 | 1GC1KTEY2KF131557; 1GC1KTEY2KF143241 | 1GC1KTEY2KF142056

1GC1KTEY2KF152683; 1GC1KTEY2KF124754; 1GC1KTEY2KF153557; 1GC1KTEY2KF149752; 1GC1KTEY2KF160878 | 1GC1KTEY2KF126715 | 1GC1KTEY2KF109039; 1GC1KTEY2KF135530; 1GC1KTEY2KF188194 | 1GC1KTEY2KF128738 | 1GC1KTEY2KF195310; 1GC1KTEY2KF183710; 1GC1KTEY2KF151839 | 1GC1KTEY2KF123667 | 1GC1KTEY2KF166292 | 1GC1KTEY2KF179009 | 1GC1KTEY2KF155857

1GC1KTEY2KF147290 | 1GC1KTEY2KF146303 | 1GC1KTEY2KF174134 | 1GC1KTEY2KF178703 | 1GC1KTEY2KF115195; 1GC1KTEY2KF127895; 1GC1KTEY2KF152697 | 1GC1KTEY2KF175476 | 1GC1KTEY2KF178488 | 1GC1KTEY2KF195176 | 1GC1KTEY2KF105962 | 1GC1KTEY2KF123247; 1GC1KTEY2KF142865 | 1GC1KTEY2KF183836 | 1GC1KTEY2KF121692; 1GC1KTEY2KF183450; 1GC1KTEY2KF112250; 1GC1KTEY2KF172772 | 1GC1KTEY2KF199728 | 1GC1KTEY2KF116699; 1GC1KTEY2KF140520 | 1GC1KTEY2KF101555 | 1GC1KTEY2KF150786 | 1GC1KTEY2KF173341; 1GC1KTEY2KF160783; 1GC1KTEY2KF123457 | 1GC1KTEY2KF147161 | 1GC1KTEY2KF120347; 1GC1KTEY2KF110420; 1GC1KTEY2KF144261 | 1GC1KTEY2KF175879; 1GC1KTEY2KF195274 | 1GC1KTEY2KF193136; 1GC1KTEY2KF176594 | 1GC1KTEY2KF160010; 1GC1KTEY2KF174330 | 1GC1KTEY2KF189667; 1GC1KTEY2KF116640 | 1GC1KTEY2KF156619 | 1GC1KTEY2KF122888 | 1GC1KTEY2KF111857 | 1GC1KTEY2KF116590

1GC1KTEY2KF170536; 1GC1KTEY2KF101037 | 1GC1KTEY2KF114502 | 1GC1KTEY2KF106870 | 1GC1KTEY2KF188566

1GC1KTEY2KF184520; 1GC1KTEY2KF198899 | 1GC1KTEY2KF190074 | 1GC1KTEY2KF156197; 1GC1KTEY2KF137987; 1GC1KTEY2KF163859; 1GC1KTEY2KF100597 | 1GC1KTEY2KF155597 | 1GC1KTEY2KF127640; 1GC1KTEY2KF113155; 1GC1KTEY2KF163568; 1GC1KTEY2KF111664 | 1GC1KTEY2KF190477; 1GC1KTEY2KF124348 | 1GC1KTEY2KF104908; 1GC1KTEY2KF128173 | 1GC1KTEY2KF119571 | 1GC1KTEY2KF172139 | 1GC1KTEY2KF132028 | 1GC1KTEY2KF184534 | 1GC1KTEY2KF187241; 1GC1KTEY2KF172903 | 1GC1KTEY2KF124642 | 1GC1KTEY2KF121501 | 1GC1KTEY2KF160055 | 1GC1KTEY2KF102110

1GC1KTEY2KF132420; 1GC1KTEY2KF185778 | 1GC1KTEY2KF138640 | 1GC1KTEY2KF162453; 1GC1KTEY2KF146284 | 1GC1KTEY2KF191208 | 1GC1KTEY2KF117576 | 1GC1KTEY2KF159505 | 1GC1KTEY2KF129808; 1GC1KTEY2KF132479 | 1GC1KTEY2KF100907; 1GC1KTEY2KF195405

1GC1KTEY2KF187966; 1GC1KTEY2KF165322 | 1GC1KTEY2KF158340 |

1GC1KTEY2KF184811

; 1GC1KTEY2KF106836; 1GC1KTEY2KF158743 | 1GC1KTEY2KF104844; 1GC1KTEY2KF187546 | 1GC1KTEY2KF134099 | 1GC1KTEY2KF154532; 1GC1KTEY2KF177938 | 1GC1KTEY2KF188910 | 1GC1KTEY2KF184551 | 1GC1KTEY2KF112622 | 1GC1KTEY2KF131901 | 1GC1KTEY2KF122731; 1GC1KTEY2KF127072

1GC1KTEY2KF160377 | 1GC1KTEY2KF159245 | 1GC1KTEY2KF123295 | 1GC1KTEY2KF196831; 1GC1KTEY2KF139478 | 1GC1KTEY2KF154885 | 1GC1KTEY2KF198322 | 1GC1KTEY2KF111034 | 1GC1KTEY2KF141795; 1GC1KTEY2KF111115 | 1GC1KTEY2KF186350 | 1GC1KTEY2KF155499; 1GC1KTEY2KF183397 | 1GC1KTEY2KF156359; 1GC1KTEY2KF105167 | 1GC1KTEY2KF147564; 1GC1KTEY2KF171105 | 1GC1KTEY2KF191189; 1GC1KTEY2KF177552; 1GC1KTEY2KF176160 | 1GC1KTEY2KF175574 | 1GC1KTEY2KF132613 | 1GC1KTEY2KF171606; 1GC1KTEY2KF150061 | 1GC1KTEY2KF113642

1GC1KTEY2KF133860 | 1GC1KTEY2KF130800 | 1GC1KTEY2KF194481; 1GC1KTEY2KF178376 | 1GC1KTEY2KF101832 | 1GC1KTEY2KF103838 | 1GC1KTEY2KF153378 | 1GC1KTEY2KF151579; 1GC1KTEY2KF131865; 1GC1KTEY2KF102611 | 1GC1KTEY2KF105380 | 1GC1KTEY2KF106772 | 1GC1KTEY2KF173811; 1GC1KTEY2KF106450 |

1GC1KTEY2KF111499

| 1GC1KTEY2KF179785 | 1GC1KTEY2KF175073 | 1GC1KTEY2KF169600 | 1GC1KTEY2KF113592; 1GC1KTEY2KF188065 | 1GC1KTEY2KF157978

1GC1KTEY2KF155938 | 1GC1KTEY2KF192813 | 1GC1KTEY2KF149010

1GC1KTEY2KF130456; 1GC1KTEY2KF115956; 1GC1KTEY2KF123099; 1GC1KTEY2KF199180 | 1GC1KTEY2KF111311 | 1GC1KTEY2KF110093 | 1GC1KTEY2KF128464; 1GC1KTEY2KF130201 | 1GC1KTEY2KF143112 | 1GC1KTEY2KF120168

1GC1KTEY2KF162999; 1GC1KTEY2KF165983 | 1GC1KTEY2KF150254; 1GC1KTEY2KF188163 | 1GC1KTEY2KF161139 | 1GC1KTEY2KF156488 | 1GC1KTEY2KF167359 | 1GC1KTEY2KF189247 | 1GC1KTEY2KF170472 | 1GC1KTEY2KF103886 | 1GC1KTEY2KF181942; 1GC1KTEY2KF104892 | 1GC1KTEY2KF113219 | 1GC1KTEY2KF198921 | 1GC1KTEY2KF112684; 1GC1KTEY2KF176045; 1GC1KTEY2KF134443; 1GC1KTEY2KF108599 | 1GC1KTEY2KF197123; 1GC1KTEY2KF124320 | 1GC1KTEY2KF101085 | 1GC1KTEY2KF185957 | 1GC1KTEY2KF140730; 1GC1KTEY2KF113124 | 1GC1KTEY2KF175459 | 1GC1KTEY2KF195825; 1GC1KTEY2KF119733 | 1GC1KTEY2KF108389 | 1GC1KTEY2KF110269; 1GC1KTEY2KF162145 | 1GC1KTEY2KF164526; 1GC1KTEY2KF100082 | 1GC1KTEY2KF137035 | 1GC1KTEY2KF166034 | 1GC1KTEY2KF152795 | 1GC1KTEY2KF100289 | 1GC1KTEY2KF186560 | 1GC1KTEY2KF106867 | 1GC1KTEY2KF114726 | 1GC1KTEY2KF129419 | 1GC1KTEY2KF192035 | 1GC1KTEY2KF163103; 1GC1KTEY2KF180824 | 1GC1KTEY2KF123216; 1GC1KTEY2KF152134; 1GC1KTEY2KF182461; 1GC1KTEY2KF151145 | 1GC1KTEY2KF110210

1GC1KTEY2KF180788; 1GC1KTEY2KF175218; 1GC1KTEY2KF153476 | 1GC1KTEY2KF127153; 1GC1KTEY2KF193993; 1GC1KTEY2KF186865 | 1GC1KTEY2KF166681 | 1GC1KTEY2KF174313 | 1GC1KTEY2KF109798 | 1GC1KTEY2KF153753; 1GC1KTEY2KF138007 | 1GC1KTEY2KF149427 | 1GC1KTEY2KF147886 | 1GC1KTEY2KF124852; 1GC1KTEY2KF177292 | 1GC1KTEY2KF137066; 1GC1KTEY2KF145426 | 1GC1KTEY2KF167670 | 1GC1KTEY2KF197932; 1GC1KTEY2KF155809 | 1GC1KTEY2KF151498 | 1GC1KTEY2KF116878 | 1GC1KTEY2KF137584 | 1GC1KTEY2KF106643 | 1GC1KTEY2KF196408 | 1GC1KTEY2KF149394 | 1GC1KTEY2KF126116 | 1GC1KTEY2KF162890 | 1GC1KTEY2KF136077; 1GC1KTEY2KF116217 | 1GC1KTEY2KF141182; 1GC1KTEY2KF186056 | 1GC1KTEY2KF167944 | 1GC1KTEY2KF175798 | 1GC1KTEY2KF146883; 1GC1KTEY2KF159973 | 1GC1KTEY2KF140307 | 1GC1KTEY2KF155342

1GC1KTEY2KF149024 | 1GC1KTEY2KF191516 | 1GC1KTEY2KF157043 | 1GC1KTEY2KF172111; 1GC1KTEY2KF144440 |

1GC1KTEY2KF188776

; 1GC1KTEY2KF178314

1GC1KTEY2KF162288 | 1GC1KTEY2KF112300; 1GC1KTEY2KF168740 | 1GC1KTEY2KF149198 | 1GC1KTEY2KF167491 | 1GC1KTEY2KF102897

1GC1KTEY2KF161822 | 1GC1KTEY2KF161447 | 1GC1KTEY2KF187854; 1GC1KTEY2KF145815 | 1GC1KTEY2KF170990 | 1GC1KTEY2KF131204 | 1GC1KTEY2KF171153 | 1GC1KTEY2KF129758 | 1GC1KTEY2KF152330 | 1GC1KTEY2KF116816

1GC1KTEY2KF134314 | 1GC1KTEY2KF125631 | 1GC1KTEY2KF139917 | 1GC1KTEY2KF159181; 1GC1KTEY2KF156958 | 1GC1KTEY2KF170827; 1GC1KTEY2KF114841; 1GC1KTEY2KF162274

1GC1KTEY2KF177342; 1GC1KTEY2KF175428; 1GC1KTEY2KF134426; 1GC1KTEY2KF150335 | 1GC1KTEY2KF132157; 1GC1KTEY2KF157592 | 1GC1KTEY2KF188938; 1GC1KTEY2KF179088 | 1GC1KTEY2KF104231 | 1GC1KTEY2KF191368; 1GC1KTEY2KF142946 | 1GC1KTEY2KF138668 | 1GC1KTEY2KF183660; 1GC1KTEY2KF182041; 1GC1KTEY2KF151307 | 1GC1KTEY2KF158726 | 1GC1KTEY2KF110319 | 1GC1KTEY2KF178152; 1GC1KTEY2KF114984 | 1GC1KTEY2KF170052 | 1GC1KTEY2KF135639 | 1GC1KTEY2KF164557; 1GC1KTEY2KF117013 | 1GC1KTEY2KF113009

1GC1KTEY2KF164610 | 1GC1KTEY2KF155602; 1GC1KTEY2KF106674; 1GC1KTEY2KF197347; 1GC1KTEY2KF106657 | 1GC1KTEY2KF161268; 1GC1KTEY2KF119909; 1GC1KTEY2KF128254

1GC1KTEY2KF197915 | 1GC1KTEY2KF109302 | 1GC1KTEY2KF123202; 1GC1KTEY2KF147855 | 1GC1KTEY2KF121174; 1GC1KTEY2KF193007 | 1GC1KTEY2KF173632; 1GC1KTEY2KF105749 | 1GC1KTEY2KF137598

1GC1KTEY2KF158841 | 1GC1KTEY2KF116511 |

1GC1KTEY2KF113821

| 1GC1KTEY2KF119568 | 1GC1KTEY2KF184713 |

1GC1KTEY2KF182427

; 1GC1KTEY2KF146916 | 1GC1KTEY2KF193766; 1GC1KTEY2KF157107 | 1GC1KTEY2KF116508; 1GC1KTEY2KF163179 | 1GC1KTEY2KF141831 | 1GC1KTEY2KF133812

1GC1KTEY2KF174828 | 1GC1KTEY2KF150397; 1GC1KTEY2KF117254 | 1GC1KTEY2KF111504 | 1GC1KTEY2KF134975 | 1GC1KTEY2KF188972; 1GC1KTEY2KF189586; 1GC1KTEY2KF153591; 1GC1KTEY2KF105086 | 1GC1KTEY2KF158967; 1GC1KTEY2KF128769 | 1GC1KTEY2KF114211 | 1GC1KTEY2KF172271 | 1GC1KTEY2KF115570 | 1GC1KTEY2KF181620

1GC1KTEY2KF175333 | 1GC1KTEY2KF129940 | 1GC1KTEY2KF123958 | 1GC1KTEY2KF181195 | 1GC1KTEY2KF132336; 1GC1KTEY2KF148956; 1GC1KTEY2KF145376; 1GC1KTEY2KF122969; 1GC1KTEY2KF120316; 1GC1KTEY2KF197221 | 1GC1KTEY2KF144342 | 1GC1KTEY2KF145751; 1GC1KTEY2KF123474; 1GC1KTEY2KF116573 | 1GC1KTEY2KF148326

1GC1KTEY2KF142848; 1GC1KTEY2KF177194; 1GC1KTEY2KF143367 | 1GC1KTEY2KF182704 | 1GC1KTEY2KF103628 | 1GC1KTEY2KF143918 | 1GC1KTEY2KF113916 | 1GC1KTEY2KF153784; 1GC1KTEY2KF122812 | 1GC1KTEY2KF161853 | 1GC1KTEY2KF133437; 1GC1KTEY2KF113320 | 1GC1KTEY2KF152456; 1GC1KTEY2KF105606 | 1GC1KTEY2KF199535 | 1GC1KTEY2KF194643 | 1GC1KTEY2KF174327; 1GC1KTEY2KF154353; 1GC1KTEY2KF182251 | 1GC1KTEY2KF105136 |

1GC1KTEY2KF109462

; 1GC1KTEY2KF130585 | 1GC1KTEY2KF154319

1GC1KTEY2KF153154; 1GC1KTEY2KF196022; 1GC1KTEY2KF158385; 1GC1KTEY2KF156202 | 1GC1KTEY2KF121367; 1GC1KTEY2KF187613 | 1GC1KTEY2KF121899 |

1GC1KTEY2KF121983

| 1GC1KTEY2KF118520; 1GC1KTEY2KF197817; 1GC1KTEY2KF105069 | 1GC1KTEY2KF190883 | 1GC1KTEY2KF134006; 1GC1KTEY2KF101703; 1GC1KTEY2KF171542 | 1GC1KTEY2KF118632; 1GC1KTEY2KF167507 | 1GC1KTEY2KF183528 | 1GC1KTEY2KF180760 | 1GC1KTEY2KF168558 | 1GC1KTEY2KF158368 | 1GC1KTEY2KF187868 | 1GC1KTEY2KF189426 | 1GC1KTEY2KF114998 | 1GC1KTEY2KF127914 | 1GC1KTEY2KF154594 | 1GC1KTEY2KF125046 | 1GC1KTEY2KF176207 | 1GC1KTEY2KF106559;

1GC1KTEY2KF197252

; 1GC1KTEY2KF153123 | 1GC1KTEY2KF199759 | 1GC1KTEY2KF176577 | 1GC1KTEY2KF111695 | 1GC1KTEY2KF123037 | 1GC1KTEY2KF144955;

1GC1KTEY2KF129789

; 1GC1KTEY2KF158712 | 1GC1KTEY2KF117075; 1GC1KTEY2KF146334 | 1GC1KTEY2KF140081; 1GC1KTEY2KF166714 | 1GC1KTEY2KF197798; 1GC1KTEY2KF115522 | 1GC1KTEY2KF162775 | 1GC1KTEY2KF135043 | 1GC1KTEY2KF132210 |

1GC1KTEY2KF164963

| 1GC1KTEY2KF115813 | 1GC1KTEY2KF182573 | 1GC1KTEY2KF178281 | 1GC1KTEY2KF190060 | 1GC1KTEY2KF189054 | 1GC1KTEY2KF160881 | 1GC1KTEY2KF186963; 1GC1KTEY2KF143045; 1GC1KTEY2KF123149 | 1GC1KTEY2KF163490; 1GC1KTEY2KF120977 | 1GC1KTEY2KF147760; 1GC1KTEY2KF133826

1GC1KTEY2KF163098; 1GC1KTEY2KF181438 | 1GC1KTEY2KF151310 | 1GC1KTEY2KF173243 | 1GC1KTEY2KF160959 | 1GC1KTEY2KF190317 | 1GC1KTEY2KF137214 | 1GC1KTEY2KF169404; 1GC1KTEY2KF113785 | 1GC1KTEY2KF179222 | 1GC1KTEY2KF124771; 1GC1KTEY2KF152473 | 1GC1KTEY2KF190222 | 1GC1KTEY2KF153011; 1GC1KTEY2KF198014; 1GC1KTEY2KF119408; 1GC1KTEY2KF118193 | 1GC1KTEY2KF181892; 1GC1KTEY2KF165434; 1GC1KTEY2KF128416

1GC1KTEY2KF141103 |

1GC1KTEY2KF190561

| 1GC1KTEY2KF103404; 1GC1KTEY2KF173212 | 1GC1KTEY2KF107176;

1GC1KTEY2KF103466

| 1GC1KTEY2KF175221 | 1GC1KTEY2KF180757 | 1GC1KTEY2KF159455

1GC1KTEY2KF179334 | 1GC1KTEY2KF192391 | 1GC1KTEY2KF131283 | 1GC1KTEY2KF194867; 1GC1KTEY2KF179320 | 1GC1KTEY2KF128626 | 1GC1KTEY2KF175638; 1GC1KTEY2KF110417 | 1GC1KTEY2KF165160 | 1GC1KTEY2KF108098 | 1GC1KTEY2KF102382; 1GC1KTEY2KF161643; 1GC1KTEY2KF178541 | 1GC1KTEY2KF187532

1GC1KTEY2KF169662 | 1GC1KTEY2KF107081; 1GC1KTEY2KF169449; 1GC1KTEY2KF187479 | 1GC1KTEY2KF179544

1GC1KTEY2KF192214

| 1GC1KTEY2KF153851 | 1GC1KTEY2KF125208 | 1GC1KTEY2KF169788 | 1GC1KTEY2KF189099

1GC1KTEY2KF142381 | 1GC1KTEY2KF154143 | 1GC1KTEY2KF181746 | 1GC1KTEY2KF194304 | 1GC1KTEY2KF159536 | 1GC1KTEY2KF159634 | 1GC1KTEY2KF119280; 1GC1KTEY2KF196246 | 1GC1KTEY2KF163893 | 1GC1KTEY2KF102690 | 1GC1KTEY2KF125368 | 1GC1KTEY2KF117108; 1GC1KTEY2KF123944 | 1GC1KTEY2KF135592 | 1GC1KTEY2KF150996 | 1GC1KTEY2KF123796; 1GC1KTEY2KF108554; 1GC1KTEY2KF184131 | 1GC1KTEY2KF134247

1GC1KTEY2KF135124 | 1GC1KTEY2KF184498; 1GC1KTEY2KF186221; 1GC1KTEY2KF166745

1GC1KTEY2KF102754

1GC1KTEY2KF157009 | 1GC1KTEY2KF106951; 1GC1KTEY2KF150920 | 1GC1KTEY2KF175431; 1GC1KTEY2KF180709 | 1GC1KTEY2KF120512; 1GC1KTEY2KF128349 | 1GC1KTEY2KF186817 | 1GC1KTEY2KF117612 | 1GC1KTEY2KF194691 | 1GC1KTEY2KF118565 | 1GC1KTEY2KF197090 | 1GC1KTEY2KF194934 | 1GC1KTEY2KF116721 | 1GC1KTEY2KF195761 | 1GC1KTEY2KF122955 | 1GC1KTEY2KF192830; 1GC1KTEY2KF132580 | 1GC1KTEY2KF149878; 1GC1KTEY2KF190429; 1GC1KTEY2KF194058 | 1GC1KTEY2KF106478 | 1GC1KTEY2KF132448; 1GC1KTEY2KF116198; 1GC1KTEY2KF176255; 1GC1KTEY2KF188051 | 1GC1KTEY2KF117805 | 1GC1KTEY2KF112104; 1GC1KTEY2KF174019 | 1GC1KTEY2KF110630 | 1GC1KTEY2KF151727; 1GC1KTEY2KF182721

1GC1KTEY2KF124382 | 1GC1KTEY2KF125418 | 1GC1KTEY2KF119599 | 1GC1KTEY2KF194500 | 1GC1KTEY2KF189295 | 1GC1KTEY2KF189748 | 1GC1KTEY2KF176871

1GC1KTEY2KF144051; 1GC1KTEY2KF140663 | 1GC1KTEY2KF192178 | 1GC1KTEY2KF171993 | 1GC1KTEY2KF145510; 1GC1KTEY2KF177230 | 1GC1KTEY2KF132756

1GC1KTEY2KF113981; 1GC1KTEY2KF158161; 1GC1KTEY2KF149234; 1GC1KTEY2KF165241 | 1GC1KTEY2KF144311

1GC1KTEY2KF189250 | 1GC1KTEY2KF119800; 1GC1KTEY2KF183366

1GC1KTEY2KF183898 | 1GC1KTEY2KF179706 | 1GC1KTEY2KF113866 | 1GC1KTEY2KF107243; 1GC1KTEY2KF170312; 1GC1KTEY2KF144812 | 1GC1KTEY2KF129503; 1GC1KTEY2KF179902; 1GC1KTEY2KF161058; 1GC1KTEY2KF188891; 1GC1KTEY2KF183433 | 1GC1KTEY2KF161335 | 1GC1KTEY2KF158287; 1GC1KTEY2KF184761 | 1GC1KTEY2KF169063 | 1GC1KTEY2KF178796 | 1GC1KTEY2KF181133

1GC1KTEY2KF191998; 1GC1KTEY2KF163876 | 1GC1KTEY2KF163795 | 1GC1KTEY2KF153204 | 1GC1KTEY2KF185568 | 1GC1KTEY2KF127623 | 1GC1KTEY2KF111423; 1GC1KTEY2KF110854; 1GC1KTEY2KF162940; 1GC1KTEY2KF126312 | 1GC1KTEY2KF186624 | 1GC1KTEY2KF197459 | 1GC1KTEY2KF102009 | 1GC1KTEY2KF153056 | 1GC1KTEY2KF174280 | 1GC1KTEY2KF188521; 1GC1KTEY2KF113169 | 1GC1KTEY2KF184839 | 1GC1KTEY2KF153624 | 1GC1KTEY2KF130473; 1GC1KTEY2KF172674 | 1GC1KTEY2KF176997; 1GC1KTEY2KF174845

1GC1KTEY2KF112006 | 1GC1KTEY2KF193394; 1GC1KTEY2KF120526; 1GC1KTEY2KF192326

1GC1KTEY2KF114032; 1GC1KTEY2KF170679 | 1GC1KTEY2KF167250 | 1GC1KTEY2KF126861 | 1GC1KTEY2KF136192 | 1GC1KTEY2KF185540 | 1GC1KTEY2KF127198; 1GC1KTEY2KF178345 | 1GC1KTEY2KF156068 | 1GC1KTEY2KF133714 | 1GC1KTEY2KF128920 | 1GC1KTEY2KF144258; 1GC1KTEY2KF187708 | 1GC1KTEY2KF163778 | 1GC1KTEY2KF153171 | 1GC1KTEY2KF121949 | 1GC1KTEY2KF189880 |

1GC1KTEY2KF100809

| 1GC1KTEY2KF113608 | 1GC1KTEY2KF184887 | 1GC1KTEY2KF126603; 1GC1KTEY2KF139089 | 1GC1KTEY2KF144017; 1GC1KTEY2KF116167 | 1GC1KTEY2KF114273 | 1GC1KTEY2KF183917 | 1GC1KTEY2KF137973; 1GC1KTEY2KF170410 | 1GC1KTEY2KF191774 | 1GC1KTEY2KF193198 | 1GC1KTEY2KF162808 | 1GC1KTEY2KF131221 | 1GC1KTEY2KF155471 | 1GC1KTEY2KF159021 | 1GC1KTEY2KF143840; 1GC1KTEY2KF164929; 1GC1KTEY2KF187160 | 1GC1KTEY2KF172917 | 1GC1KTEY2KF157169; 1GC1KTEY2KF122146 | 1GC1KTEY2KF199311 | 1GC1KTEY2KF104472 | 1GC1KTEY2KF186784; 1GC1KTEY2KF103130 | 1GC1KTEY2KF166325; 1GC1KTEY2KF179690 | 1GC1KTEY2KF167247; 1GC1KTEY2KF130084 | 1GC1KTEY2KF118355 | 1GC1KTEY2KF156278 | 1GC1KTEY2KF110739

1GC1KTEY2KF110529 | 1GC1KTEY2KF125015 | 1GC1KTEY2KF120039 | 1GC1KTEY2KF147791 | 1GC1KTEY2KF109851

1GC1KTEY2KF123748; 1GC1KTEY2KF130733 | 1GC1KTEY2KF118226 | 1GC1KTEY2KF113589 | 1GC1KTEY2KF155079 | 1GC1KTEY2KF143269

1GC1KTEY2KF191726 | 1GC1KTEY2KF174554 | 1GC1KTEY2KF104410 | 1GC1KTEY2KF106285 | 1GC1KTEY2KF109638

1GC1KTEY2KF105265 | 1GC1KTEY2KF177597 | 1GC1KTEY2KF116671; 1GC1KTEY2KF106562; 1GC1KTEY2KF152375; 1GC1KTEY2KF196666 | 1GC1KTEY2KF103791; 1GC1KTEY2KF171704 | 1GC1KTEY2KF142705 | 1GC1KTEY2KF194772 | 1GC1KTEY2KF134281 | 1GC1KTEY2KF150139; 1GC1KTEY2KF107890; 1GC1KTEY2KF169029 | 1GC1KTEY2KF135317 | 1GC1KTEY2KF151601; 1GC1KTEY2KF115309 | 1GC1KTEY2KF177650; 1GC1KTEY2KF136368 | 1GC1KTEY2KF150206 | 1GC1KTEY2KF167037; 1GC1KTEY2KF184937 | 1GC1KTEY2KF171489

1GC1KTEY2KF126469 | 1GC1KTEY2KF140971

1GC1KTEY2KF158144 | 1GC1KTEY2KF125709 | 1GC1KTEY2KF174764 | 1GC1KTEY2KF143952 | 1GC1KTEY2KF196456 | 1GC1KTEY2KF137763; 1GC1KTEY2KF143546 | 1GC1KTEY2KF123586 | 1GC1KTEY2KF140811 | 1GC1KTEY2KF179057 | 1GC1KTEY2KF111079

1GC1KTEY2KF183089 | 1GC1KTEY2KF110336 | 1GC1KTEY2KF105055 | 1GC1KTEY2KF192827 | 1GC1KTEY2KF199812 | 1GC1KTEY2KF196893 | 1GC1KTEY2KF196313; 1GC1KTEY2KF155423 | 1GC1KTEY2KF123197 | 1GC1KTEY2KF170200; 1GC1KTEY2KF141375; 1GC1KTEY2KF191340; 1GC1KTEY2KF189538 | 1GC1KTEY2KF176921 | 1GC1KTEY2KF169905 | 1GC1KTEY2KF188549 | 1GC1KTEY2KF147192 | 1GC1KTEY2KF194951 | 1GC1KTEY2KF199700 | 1GC1KTEY2KF192617

1GC1KTEY2KF140338; 1GC1KTEY2KF188812; 1GC1KTEY2KF132661; 1GC1KTEY2KF157348; 1GC1KTEY2KF198403; 1GC1KTEY2KF142154 | 1GC1KTEY2KF141070; 1GC1KTEY2KF112619 | 1GC1KTEY2KF118159 | 1GC1KTEY2KF137651 | 1GC1KTEY2KF106092 | 1GC1KTEY2KF144678 | 1GC1KTEY2KF151436 | 1GC1KTEY2KF149623 | 1GC1KTEY2KF177986 | 1GC1KTEY2KF110577 | 1GC1KTEY2KF163926 | 1GC1KTEY2KF146141 | 1GC1KTEY2KF168253; 1GC1KTEY2KF144650; 1GC1KTEY2KF108425 | 1GC1KTEY2KF177695 | 1GC1KTEY2KF107078 | 1GC1KTEY2KF102270 | 1GC1KTEY2KF172318 | 1GC1KTEY2KF136886 | 1GC1KTEY2KF128187; 1GC1KTEY2KF191905 | 1GC1KTEY2KF130389 | 1GC1KTEY2KF150769; 1GC1KTEY2KF156149; 1GC1KTEY2KF140209 | 1GC1KTEY2KF176305 | 1GC1KTEY2KF161352 | 1GC1KTEY2KF174702 | 1GC1KTEY2KF153588

1GC1KTEY2KF124172

1GC1KTEY2KF161156; 1GC1KTEY2KF106593; 1GC1KTEY2KF165725 | 1GC1KTEY2KF192794

1GC1KTEY2KF142512 | 1GC1KTEY2KF189751 | 1GC1KTEY2KF198045; 1GC1KTEY2KF147516; 1GC1KTEY2KF104679; 1GC1KTEY2KF193167 | 1GC1KTEY2KF149086; 1GC1KTEY2KF126777 | 1GC1KTEY2KF168642 | 1GC1KTEY2KF137889 | 1GC1KTEY2KF106223 | 1GC1KTEY2KF116668 | 1GC1KTEY2KF115701 | 1GC1KTEY2KF168849 | 1GC1KTEY2KF100258

1GC1KTEY2KF173503 | 1GC1KTEY2KF131526 | 1GC1KTEY2KF104813 | 1GC1KTEY2KF135933

1GC1KTEY2KF136984 | 1GC1KTEY2KF157821 | 1GC1KTEY2KF188387 | 1GC1KTEY2KF191807 | 1GC1KTEY2KF184193

1GC1KTEY2KF146589; 1GC1KTEY2KF124690 | 1GC1KTEY2KF194237 | 1GC1KTEY2KF152988; 1GC1KTEY2KF109722 | 1GC1KTEY2KF113835 | 1GC1KTEY2KF144132 | 1GC1KTEY2KF167572 | 1GC1KTEY2KF100468 | 1GC1KTEY2KF128061 | 1GC1KTEY2KF118212 | 1GC1KTEY2KF198658 | 1GC1KTEY2KF158984 | 1GC1KTEY2KF126729; 1GC1KTEY2KF156314

1GC1KTEY2KF102737 | 1GC1KTEY2KF171122

1GC1KTEY2KF132501; 1GC1KTEY2KF166891 | 1GC1KTEY2KF109218 | 1GC1KTEY2KF190608; 1GC1KTEY2KF190172; 1GC1KTEY2KF154188; 1GC1KTEY2KF140632 | 1GC1KTEY2KF147256 | 1GC1KTEY2KF100079 | 1GC1KTEY2KF147225 | 1GC1KTEY2KF164221 | 1GC1KTEY2KF134992 |

1GC1KTEY2KF141666

; 1GC1KTEY2KF165045; 1GC1KTEY2KF110546 | 1GC1KTEY2KF115102; 1GC1KTEY2KF176630

1GC1KTEY2KF178992 | 1GC1KTEY2KF103970 | 1GC1KTEY2KF190396

1GC1KTEY2KF116234 | 1GC1KTEY2KF153526 | 1GC1KTEY2KF122860 | 1GC1KTEY2KF178359; 1GC1KTEY2KF137732 | 1GC1KTEY2KF103046 | 1GC1KTEY2KF110403 | 1GC1KTEY2KF104438 | 1GC1KTEY2KF134488 | 1GC1KTEY2KF185330 | 1GC1KTEY2KF146995; 1GC1KTEY2KF186428 | 1GC1KTEY2KF121255; 1GC1KTEY2KF150447 | 1GC1KTEY2KF139898; 1GC1KTEY2KF129310 | 1GC1KTEY2KF150609; 1GC1KTEY2KF160699; 1GC1KTEY2KF132207 | 1GC1KTEY2KF146687 | 1GC1KTEY2KF175123; 1GC1KTEY2KF120140 | 1GC1KTEY2KF124611 | 1GC1KTEY2KF187725 | 1GC1KTEY2KF185411 | 1GC1KTEY2KF118338 | 1GC1KTEY2KF176787 | 1GC1KTEY2KF185828; 1GC1KTEY2KF122518 | 1GC1KTEY2KF116587 | 1GC1KTEY2KF137150 | 1GC1KTEY2KF101135; 1GC1KTEY2KF142638 | 1GC1KTEY2KF119960 | 1GC1KTEY2KF176966; 1GC1KTEY2KF133549

1GC1KTEY2KF115018 | 1GC1KTEY2KF164834 | 1GC1KTEY2KF137813 | 1GC1KTEY2KF163246 | 1GC1KTEY2KF147905 | 1GC1KTEY2KF199972 | 1GC1KTEY2KF104956 | 1GC1KTEY2KF152294 | 1GC1KTEY2KF122616 | 1GC1KTEY2KF116086

1GC1KTEY2KF183271; 1GC1KTEY2KF105301; 1GC1KTEY2KF102401; 1GC1KTEY2KF162758; 1GC1KTEY2KF133406 | 1GC1KTEY2KF141568; 1GC1KTEY2KF187045 | 1GC1KTEY2KF106366

1GC1KTEY2KF169791 | 1GC1KTEY2KF137679; 1GC1KTEY2KF178135; 1GC1KTEY2KF189071; 1GC1KTEY2KF134071

1GC1KTEY2KF121529 | 1GC1KTEY2KF120719 | 1GC1KTEY2KF117321 | 1GC1KTEY2KF153302; 1GC1KTEY2KF109168

1GC1KTEY2KF165580 | 1GC1KTEY2KF172769 | 1GC1KTEY2KF191483; 1GC1KTEY2KF125533 | 1GC1KTEY2KF113253;

1GC1KTEY2KF154658

; 1GC1KTEY2KF131638 | 1GC1KTEY2KF151551 | 1GC1KTEY2KF189460; 1GC1KTEY2KF135849 | 1GC1KTEY2KF141814; 1GC1KTEY2KF198885 | 1GC1KTEY2KF192505; 1GC1KTEY2KF131932; 1GC1KTEY2KF185327 | 1GC1KTEY2KF197414

1GC1KTEY2KF107291 | 1GC1KTEY2KF127251; 1GC1KTEY2KF126083;

1GC1KTEY2KF162503

; 1GC1KTEY2KF159763 | 1GC1KTEY2KF121224; 1GC1KTEY2KF182329 | 1GC1KTEY2KF121305 | 1GC1KTEY2KF199566 | 1GC1KTEY2KF116895 | 1GC1KTEY2KF125354; 1GC1KTEY2KF111647; 1GC1KTEY2KF112412

1GC1KTEY2KF116301; 1GC1KTEY2KF184100 | 1GC1KTEY2KF192052 | 1GC1KTEY2KF159844

1GC1KTEY2KF125774 |

1GC1KTEY2KF141196

| 1GC1KTEY2KF141019 | 1GC1KTEY2KF119151 | 1GC1KTEY2KF143126 | 1GC1KTEY2KF163618 | 1GC1KTEY2KF192763 | 1GC1KTEY2KF122258 | 1GC1KTEY2KF192102; 1GC1KTEY2KF146043; 1GC1KTEY2KF160136; 1GC1KTEY2KF161870 | 1GC1KTEY2KF196800 | 1GC1KTEY2KF128996 | 1GC1KTEY2KF162677 | 1GC1KTEY2KF156846;

1GC1KTEY2KF104911

; 1GC1KTEY2KF182816 | 1GC1KTEY2KF163828 | 1GC1KTEY2KF100275 | 1GC1KTEY2KF170343; 1GC1KTEY2KF167555 | 1GC1KTEY2KF188499 | 1GC1KTEY2KF166289 | 1GC1KTEY2KF168270

1GC1KTEY2KF145748 | 1GC1KTEY2KF191158 | 1GC1KTEY2KF176675; 1GC1KTEY2KF135284; 1GC1KTEY2KF166678; 1GC1KTEY2KF163344; 1GC1KTEY2KF192181; 1GC1KTEY2KF145765 | 1GC1KTEY2KF116184; 1GC1KTEY2KF138850

1GC1KTEY2KF185277; 1GC1KTEY2KF170276; 1GC1KTEY2KF173114 | 1GC1KTEY2KF174599 | 1GC1KTEY2KF197509; 1GC1KTEY2KF107131; 1GC1KTEY2KF152831 | 1GC1KTEY2KF149007 | 1GC1KTEY2KF196652; 1GC1KTEY2KF171377 | 1GC1KTEY2KF149301; 1GC1KTEY2KF168057 | 1GC1KTEY2KF162517; 1GC1KTEY2KF124141; 1GC1KTEY2KF141151; 1GC1KTEY2KF148665 | 1GC1KTEY2KF129923 | 1GC1KTEY2KF168110; 1GC1KTEY2KF195419; 1GC1KTEY2KF161240; 1GC1KTEY2KF154403; 1GC1KTEY2KF110563; 1GC1KTEY2KF100292 | 1GC1KTEY2KF129713 | 1GC1KTEY2KF199664 | 1GC1KTEY2KF135169 | 1GC1KTEY2KF104360; 1GC1KTEY2KF170617; 1GC1KTEY2KF194478; 1GC1KTEY2KF180659 | 1GC1KTEY2KF174067; 1GC1KTEY2KF104827 | 1GC1KTEY2KF130277 | 1GC1KTEY2KF190303 | 1GC1KTEY2KF139576; 1GC1KTEY2KF100745 | 1GC1KTEY2KF165014; 1GC1KTEY2KF160315 | 1GC1KTEY2KF102057; 1GC1KTEY2KF186672 | 1GC1KTEY2KF119750; 1GC1KTEY2KF177647 | 1GC1KTEY2KF134605 | 1GC1KTEY2KF113902; 1GC1KTEY2KF142400 | 1GC1KTEY2KF106609

1GC1KTEY2KF156572 | 1GC1KTEY2KF111048; 1GC1KTEY2KF162467; 1GC1KTEY2KF100759

1GC1KTEY2KF159424; 1GC1KTEY2KF125242 | 1GC1KTEY2KF129937; 1GC1KTEY2KF113186

1GC1KTEY2KF125547 | 1GC1KTEY2KF113284; 1GC1KTEY2KF188552 | 1GC1KTEY2KF166499 | 1GC1KTEY2KF106318 | 1GC1KTEY2KF199017 | 1GC1KTEY2KF118985; 1GC1KTEY2KF135091 | 1GC1KTEY2KF113401

1GC1KTEY2KF198630 | 1GC1KTEY2KF153994 | 1GC1KTEY2KF165627 | 1GC1KTEY2KF147144 | 1GC1KTEY2KF138265; 1GC1KTEY2KF162761 | 1GC1KTEY2KF144521

1GC1KTEY2KF108358 | 1GC1KTEY2KF171668; 1GC1KTEY2KF111812; 1GC1KTEY2KF128223; 1GC1KTEY2KF134751 | 1GC1KTEY2KF131591 | 1GC1KTEY2KF127010; 1GC1KTEY2KF127024 | 1GC1KTEY2KF176658 | 1GC1KTEY2KF102771

1GC1KTEY2KF119232; 1GC1KTEY2KF105654 | 1GC1KTEY2KF191256; 1GC1KTEY2KF199714; 1GC1KTEY2KF161187 | 1GC1KTEY2KF170018; 1GC1KTEY2KF160833 | 1GC1KTEY2KF138718 | 1GC1KTEY2KF163361; 1GC1KTEY2KF119716 | 1GC1KTEY2KF173792 | 1GC1KTEY2KF137908; 1GC1KTEY2KF145622 | 1GC1KTEY2KF122633 | 1GC1KTEY2KF180919 | 1GC1KTEY2KF160542 | 1GC1KTEY2KF110370; 1GC1KTEY2KF167278; 1GC1KTEY2KF152828 | 1GC1KTEY2KF123359; 1GC1KTEY2KF132949; 1GC1KTEY2KF128867 | 1GC1KTEY2KF119781 | 1GC1KTEY2KF185909; 1GC1KTEY2KF150402 | 1GC1KTEY2KF178765 | 1GC1KTEY2KF184436 | 1GC1KTEY2KF124396; 1GC1KTEY2KF107842 | 1GC1KTEY2KF135379 | 1GC1KTEY2KF150643 | 1GC1KTEY2KF102513 | 1GC1KTEY2KF102785 | 1GC1KTEY2KF179172 | 1GC1KTEY2KF174487 | 1GC1KTEY2KF191550 | 1GC1KTEY2KF138458 | 1GC1KTEY2KF174568 | 1GC1KTEY2KF195968 | 1GC1KTEY2KF144003 | 1GC1KTEY2KF122972 | 1GC1KTEY2KF157544

1GC1KTEY2KF195291 | 1GC1KTEY2KF145975 | 1GC1KTEY2KF194108; 1GC1KTEY2KF128819 | 1GC1KTEY2KF118730 | 1GC1KTEY2KF136032; 1GC1KTEY2KF118615 | 1GC1KTEY2KF150593; 1GC1KTEY2KF193749

1GC1KTEY2KF176983

| 1GC1KTEY2KF176076 | 1GC1KTEY2KF112071 | 1GC1KTEY2KF161707 | 1GC1KTEY2KF171282 | 1GC1KTEY2KF149170; 1GC1KTEY2KF104343 | 1GC1KTEY2KF121479 | 1GC1KTEY2KF105377 | 1GC1KTEY2KF132823

1GC1KTEY2KF150836 | 1GC1KTEY2KF161626 | 1GC1KTEY2KF153316

1GC1KTEY2KF187126 | 1GC1KTEY2KF197395; 1GC1KTEY2KF130053 | 1GC1KTEY2KF143756 | 1GC1KTEY2KF190740; 1GC1KTEY2KF148231 | 1GC1KTEY2KF137567; 1GC1KTEY2KF126245 | 1GC1KTEY2KF120980

1GC1KTEY2KF190432 | 1GC1KTEY2KF149685; 1GC1KTEY2KF181424 |

1GC1KTEY2KF154272

| 1GC1KTEY2KF117545 | 1GC1KTEY2KF160525 | 1GC1KTEY2KF114676 | 1GC1KTEY2KF163280; 1GC1KTEY2KF140968; 1GC1KTEY2KF166003 | 1GC1KTEY2KF101961 | 1GC1KTEY2KF164865; 1GC1KTEY2KF134345 | 1GC1KTEY2KF104455 | 1GC1KTEY2KF144082 | 1GC1KTEY2KF120896 | 1GC1KTEY2KF144969; 1GC1KTEY2KF112801 | 1GC1KTEY2KF143286; 1GC1KTEY2KF154966 | 1GC1KTEY2KF119344

1GC1KTEY2KF151002 | 1GC1KTEY2KF174151 | 1GC1KTEY2KF109445 | 1GC1KTEY2KF165658 | 1GC1KTEY2KF174294; 1GC1KTEY2KF168401 | 1GC1KTEY2KF174795 | 1GC1KTEY2KF192570; 1GC1KTEY2KF148519; 1GC1KTEY2KF170567; 1GC1KTEY2KF192844; 1GC1KTEY2KF191001 |

1GC1KTEY2KF142669

| 1GC1KTEY2KF145328 | 1GC1KTEY2KF167121 | 1GC1KTEY2KF184632; 1GC1KTEY2KF183156; 1GC1KTEY2KF159102 | 1GC1KTEY2KF160850 | 1GC1KTEY2KF172237

1GC1KTEY2KF161982 | 1GC1KTEY2KF160346 | 1GC1KTEY2KF154725 | 1GC1KTEY2KF109090

1GC1KTEY2KF156071 | 1GC1KTEY2KF127377 | 1GC1KTEY2KF106352; 1GC1KTEY2KF143353 | 1GC1KTEY2KF134409; 1GC1KTEY2KF179074; 1GC1KTEY2KF109977 | 1GC1KTEY2KF163053 | 1GC1KTEY2KF136757 | 1GC1KTEY2KF122535 | 1GC1KTEY2KF103984

1GC1KTEY2KF145801; 1GC1KTEY2KF138184 | 1GC1KTEY2KF184307

1GC1KTEY2KF143420; 1GC1KTEY2KF152666 | 1GC1KTEY2KF102463 | 1GC1KTEY2KF189006 | 1GC1KTEY2KF115391 | 1GC1KTEY2KF101250 | 1GC1KTEY2KF160539 | 1GC1KTEY2KF155325 | 1GC1KTEY2KF161755; 1GC1KTEY2KF119487; 1GC1KTEY2KF152778

1GC1KTEY2KF151114 | 1GC1KTEY2KF185201 | 1GC1KTEY2KF138511 | 1GC1KTEY2KF155910; 1GC1KTEY2KF177700 | 1GC1KTEY2KF164705 | 1GC1KTEY2KF138329; 1GC1KTEY2KF194559 | 1GC1KTEY2KF162307 | 1GC1KTEY2KF133602

1GC1KTEY2KF106898; 1GC1KTEY2KF109204 | 1GC1KTEY2KF188700 |

1GC1KTEY2KF1819901GC1KTEY2KF196618 | 1GC1KTEY2KF157060 |

1GC1KTEY2KF190723

; 1GC1KTEY2KF169922 | 1GC1KTEY2KF149766 | 1GC1KTEY2KF130036; 1GC1KTEY2KF121952; 1GC1KTEY2KF123572 | 1GC1KTEY2KF195341; 1GC1KTEY2KF189507; 1GC1KTEY2KF198482 | 1GC1KTEY2KF139030 | 1GC1KTEY2KF126567 | 1GC1KTEY2KF100034 | 1GC1KTEY2KF101331 | 1GC1KTEY2KF188860; 1GC1KTEY2KF164932 | 1GC1KTEY2KF189734; 1GC1KTEY2KF130926 | 1GC1KTEY2KF164090 | 1GC1KTEY2KF148617 | 1GC1KTEY2KF143644 | 1GC1KTEY2KF165191 | 1GC1KTEY2KF183352; 1GC1KTEY2KF136564

1GC1KTEY2KF152425 | 1GC1KTEY2KF173582; 1GC1KTEY2KF133616 | 1GC1KTEY2KF118422 | 1GC1KTEY2KF103077 | 1GC1KTEY2KF170942 | 1GC1KTEY2KF154644; 1GC1KTEY2KF135432

1GC1KTEY2KF142459 | 1GC1KTEY2KF131039 | 1GC1KTEY2KF126391 | 1GC1KTEY2KF129002; 1GC1KTEY2KF181164 | 1GC1KTEY2KF170620; 1GC1KTEY2KF112720; 1GC1KTEY2KF150285; 1GC1KTEY2KF142350; 1GC1KTEY2KF137942 | 1GC1KTEY2KF124012; 1GC1KTEY2KF156670 | 1GC1KTEY2KF178670

1GC1KTEY2KF168981

1GC1KTEY2KF188292; 1GC1KTEY2KF180323 | 1GC1KTEY2KF166387; 1GC1KTEY2KF144065 | 1GC1KTEY2KF144129 | 1GC1KTEY2KF174375 |

1GC1KTEY2KF141747

; 1GC1KTEY2KF154627 | 1GC1KTEY2KF102981 | 1GC1KTEY2KF173386 | 1GC1KTEY2KF170584; 1GC1KTEY2KF131882 | 1GC1KTEY2KF154756 | 1GC1KTEY2KF118419 | 1GC1KTEY2KF110241 | 1GC1KTEY2KF108084; 1GC1KTEY2KF182525 | 1GC1KTEY2KF113561 | 1GC1KTEY2KF135365 | 1GC1KTEY2KF155762; 1GC1KTEY2KF116394 | 1GC1KTEY2KF147418; 1GC1KTEY2KF175915; 1GC1KTEY2KF125726 | 1GC1KTEY2KF183609 | 1GC1KTEY2KF158208 | 1GC1KTEY2KF191600 | 1GC1KTEY2KF186283 | 1GC1KTEY2KF115617; 1GC1KTEY2KF150576 | 1GC1KTEY2KF168236 | 1GC1KTEY2KF169533; 1GC1KTEY2KF134328 | 1GC1KTEY2KF155017; 1GC1KTEY2KF102365; 1GC1KTEY2KF135513 | 1GC1KTEY2KF104214 |

1GC1KTEY2KF182993

; 1GC1KTEY2KF116119 | 1GC1KTEY2KF159553; 1GC1KTEY2KF103533; 1GC1KTEY2KF125578 |

1GC1KTEY2KF121787

| 1GC1KTEY2KF122292; 1GC1KTEY2KF109350; 1GC1KTEY2KF172724

1GC1KTEY2KF123880; 1GC1KTEY2KF114970 | 1GC1KTEY2KF148536 | 1GC1KTEY2KF139285; 1GC1KTEY2KF163456; 1GC1KTEY2KF196635; 1GC1KTEY2KF121112; 1GC1KTEY2KF113429 | 1GC1KTEY2KF190513 | 1GC1KTEY2KF124981; 1GC1KTEY2KF198496 | 1GC1KTEY2KF111938 | 1GC1KTEY2KF117481; 1GC1KTEY2KF109266; 1GC1KTEY2KF116377 | 1GC1KTEY2KF104357

1GC1KTEY2KF104066; 1GC1KTEY2KF150349; 1GC1KTEY2KF184274; 1GC1KTEY2KF167300 | 1GC1KTEY2KF161738; 1GC1KTEY2KF133471; 1GC1KTEY2KF168379; 1GC1KTEY2KF142087 | 1GC1KTEY2KF159214 | 1GC1KTEY2KF132711

1GC1KTEY2KF165143; 1GC1KTEY2KF177776

1GC1KTEY2KF186395 | 1GC1KTEY2KF167846; 1GC1KTEY2KF151162; 1GC1KTEY2KF136208; 1GC1KTEY2KF156085; 1GC1KTEY2KF106576 | 1GC1KTEY2KF118307; 1GC1KTEY2KF142817 | 1GC1KTEY2KF165448; 1GC1KTEY2KF147869 | 1GC1KTEY2KF189894 | 1GC1KTEY2KF102625 | 1GC1KTEY2KF107579; 1GC1KTEY2KF102706 | 1GC1KTEY2KF191306 | 1GC1KTEY2KF113222 | 1GC1KTEY2KF196764; 1GC1KTEY2KF117688; 1GC1KTEY2KF198949 | 1GC1KTEY2KF109901; 1GC1KTEY2KF131008

1GC1KTEY2KF145491 | 1GC1KTEY2KF141425 | 1GC1KTEY2KF129260 | 1GC1KTEY2KF197154 | 1GC1KTEY2KF123653 | 1GC1KTEY2KF125919; 1GC1KTEY2KF126911 | 1GC1KTEY2KF159357; 1GC1KTEY2KF122132 | 1GC1KTEY2KF172500 | 1GC1KTEY2KF165594 | 1GC1KTEY2KF135768; 1GC1KTEY2KF144888; 1GC1KTEY2KF118047; 1GC1KTEY2KF119523; 1GC1KTEY2KF167135 | 1GC1KTEY2KF122311 | 1GC1KTEY2KF197283 | 1GC1KTEY2KF125189 | 1GC1KTEY2KF140565

1GC1KTEY2KF199549 | 1GC1KTEY2KF180791; 1GC1KTEY2KF180953 | 1GC1KTEY2KF149590 | 1GC1KTEY2KF129873 | 1GC1KTEY2KF136354 | 1GC1KTEY2KF156118 | 1GC1KTEY2KF152781 | 1GC1KTEY2KF176708 | 1GC1KTEY2KF182346; 1GC1KTEY2KF101782 | 1GC1KTEY2KF112314 | 1GC1KTEY2KF117920

1GC1KTEY2KF175722 | 1GC1KTEY2KF106447 | 1GC1KTEY2KF141330; 1GC1KTEY2KF103807 | 1GC1KTEY2KF100969

1GC1KTEY2KF178247 | 1GC1KTEY2KF170780 | 1GC1KTEY2KF166342 |

1GC1KTEY2KF148259

; 1GC1KTEY2KF116363 | 1GC1KTEY2KF154286; 1GC1KTEY2KF148066; 1GC1KTEY2KF130182; 1GC1KTEY2KF105699 | 1GC1KTEY2KF172030 | 1GC1KTEY2KF143076 | 1GC1KTEY2KF199275 | 1GC1KTEY2KF146530; 1GC1KTEY2KF161528; 1GC1KTEY2KF195792 | 1GC1KTEY2KF110188; 1GC1KTEY2KF177213; 1GC1KTEY2KF143532; 1GC1KTEY2KF100826 | 1GC1KTEY2KF170066 |

1GC1KTEY2KF174098

; 1GC1KTEY2KF123409 | 1GC1KTEY2KF102592 | 1GC1KTEY2KF150948 | 1GC1KTEY2KF180712 | 1GC1KTEY2KF129047; 1GC1KTEY2KF152151; 1GC1KTEY2KF171802 | 1GC1KTEY2KF120798 | 1GC1KTEY2KF152859 | 1GC1KTEY2KF120123 | 1GC1KTEY2KF157902 | 1GC1KTEY2KF162002; 1GC1KTEY2KF156281 | 1GC1KTEY2KF172982; 1GC1KTEY2KF182699; 1GC1KTEY2KF108537 | 1GC1KTEY2KF114127;

1GC1KTEY2KF177535

| 1GC1KTEY2KF140176

1GC1KTEY2KF180208 | 1GC1KTEY2KF142039 | 1GC1KTEY2KF162047; 1GC1KTEY2KF136595 | 1GC1KTEY2KF151923; 1GC1KTEY2KF194626 | 1GC1KTEY2KF109414 | 1GC1KTEY2KF186722 | 1GC1KTEY2KF106397 | 1GC1KTEY2KF181035; 1GC1KTEY2KF195243 | 1GC1KTEY2KF181889 | 1GC1KTEY2KF117609 | 1GC1KTEY2KF126309; 1GC1KTEY2KF168219; 1GC1KTEY2KF153641 | 1GC1KTEY2KF108313 | 1GC1KTEY2KF134796

1GC1KTEY2KF180435 | 1GC1KTEY2KF196005 | 1GC1KTEY2KF148133 | 1GC1KTEY2KF100860 | 1GC1KTEY2KF124866

1GC1KTEY2KF195842 | 1GC1KTEY2KF182735 | 1GC1KTEY2KF139044 | 1GC1KTEY2KF152070; 1GC1KTEY2KF121207 | 1GC1KTEY2KF177373; 1GC1KTEY2KF193928 | 1GC1KTEY2KF151985 | 1GC1KTEY2KF103662 | 1GC1KTEY2KF167815 | 1GC1KTEY2KF102558

1GC1KTEY2KF127363

1GC1KTEY2KF155258 | 1GC1KTEY2KF132594 | 1GC1KTEY2KF191046 | 1GC1KTEY2KF102978; 1GC1KTEY2KF120266 | 1GC1KTEY2KF155180 | 1GC1KTEY2KF151629;

1GC1KTEY2KF181522

| 1GC1KTEY2KF171136; 1GC1KTEY2KF118100; 1GC1KTEY2KF117030; 1GC1KTEY2KF115245 | 1GC1KTEY2KF197185; 1GC1KTEY2KF197056; 1GC1KTEY2KF160590

1GC1KTEY2KF124074

1GC1KTEY2KF111681; 1GC1KTEY2KF143305; 1GC1KTEY2KF139108 | 1GC1KTEY2KF159164; 1GC1KTEY2KF142896 | 1GC1KTEY2KF112328 | 1GC1KTEY2KF101314 | 1GC1KTEY2KF122437; 1GC1KTEY2KF155020; 1GC1KTEY2KF191032 | 1GC1KTEY2KF149735 | 1GC1KTEY2KF129582; 1GC1KTEY2KF183822 | 1GC1KTEY2KF193847; 1GC1KTEY2KF148505 | 1GC1KTEY2KF121577 | 1GC1KTEY2KF168205 | 1GC1KTEY2KF175347 | 1GC1KTEY2KF104570 | 1GC1KTEY2KF181343; 1GC1KTEY2KF148875; 1GC1KTEY2KF133759; 1GC1KTEY2KF123684; 1GC1KTEY2KF102043 | 1GC1KTEY2KF190690 | 1GC1KTEY2KF130571 | 1GC1KTEY2KF131090; 1GC1KTEY2KF142008 | 1GC1KTEY2KF128402; 1GC1KTEY2KF177499

1GC1KTEY2KF138539 | 1GC1KTEY2KF166549 |

1GC1KTEY2KF100440

| 1GC1KTEY2KF126942 | 1GC1KTEY2KF136645 | 1GC1KTEY2KF184579 | 1GC1KTEY2KF182413; 1GC1KTEY2KF147287 | 1GC1KTEY2KF199647; 1GC1KTEY2KF179219 | 1GC1KTEY2KF162484 | 1GC1KTEY2KF193380 | 1GC1KTEY2KF174926 | 1GC1KTEY2KF151081 | 1GC1KTEY2KF110885; 1GC1KTEY2KF128884; 1GC1KTEY2KF184680 | 1GC1KTEY2KF132997 | 1GC1KTEY2KF124608; 1GC1KTEY2KF124463; 1GC1KTEY2KF109526 | 1GC1KTEY2KF147130

1GC1KTEY2KF171394 | 1GC1KTEY2KF182203

1GC1KTEY2KF185554; 1GC1KTEY2KF169287; 1GC1KTEY2KF178748; 1GC1KTEY2KF137021 | 1GC1KTEY2KF103516 | 1GC1KTEY2KF100955 | 1GC1KTEY2KF147774;

1GC1KTEY2KF155390

| 1GC1KTEY2KF191127 | 1GC1KTEY2KF192648; 1GC1KTEY2KF160430 |

1GC1KTEY2KF143336

| 1GC1KTEY2KF157916 | 1GC1KTEY2KF156569 | 1GC1KTEY2KF104861 | 1GC1KTEY2KF153655 | 1GC1KTEY2KF170357 | 1GC1KTEY2KF168544 | 1GC1KTEY2KF183626 | 1GC1KTEY2KF176109; 1GC1KTEY2KF174358 | 1GC1KTEY2KF131896; 1GC1KTEY2KF194528 | 1GC1KTEY2KF191712 | 1GC1KTEY2KF172495; 1GC1KTEY2KF158029; 1GC1KTEY2KF150299; 1GC1KTEY2KF180080 | 1GC1KTEY2KF183657; 1GC1KTEY2KF154692 | 1GC1KTEY2KF145037; 1GC1KTEY2KF141828

1GC1KTEY2KF113849; 1GC1KTEY2KF172996 |

1GC1KTEY2KF199146

; 1GC1KTEY2KF161531 | 1GC1KTEY2KF110255 | 1GC1KTEY2KF114161 | 1GC1KTEY2KF195789 | 1GC1KTEY2KF101457; 1GC1KTEY2KF156121; 1GC1KTEY2KF143188 | 1GC1KTEY2KF138721; 1GC1KTEY2KF149041

1GC1KTEY2KF136824 | 1GC1KTEY2KF161013

1GC1KTEY2KF137990 | 1GC1KTEY2KF106853 | 1GC1KTEY2KF111373; 1GC1KTEY2KF138363; 1GC1KTEY2KF101667

1GC1KTEY2KF141800

1GC1KTEY2KF108327; 1GC1KTEY2KF127086; 1GC1KTEY2KF150982

1GC1KTEY2KF107145 | 1GC1KTEY2KF109008 | 1GC1KTEY2KF139402

1GC1KTEY2KF162694; 1GC1KTEY2KF135219; 1GC1KTEY2KF195730 | 1GC1KTEY2KF144048 | 1GC1KTEY2KF152943 | 1GC1KTEY2KF122180 |

1GC1KTEY2KF1659041GC1KTEY2KF163036; 1GC1KTEY2KF182542 | 1GC1KTEY2KF108859; 1GC1KTEY2KF185246 | 1GC1KTEY2KF139058 | 1GC1KTEY2KF117173

1GC1KTEY2KF168754 | 1GC1KTEY2KF185926 | 1GC1KTEY2KF125340 | 1GC1KTEY2KF111132; 1GC1KTEY2KF130179 | 1GC1KTEY2KF180645 | 1GC1KTEY2KF154384 | 1GC1KTEY2KF105217

1GC1KTEY2KF124169 | 1GC1KTEY2KF130229; 1GC1KTEY2KF187692; 1GC1KTEY2KF160234; 1GC1KTEY2KF101197 | 1GC1KTEY2KF118209 | 1GC1KTEY2KF111678 | 1GC1KTEY2KF166437 | 1GC1KTEY2KF128495 | 1GC1KTEY2KF142378 | 1GC1KTEY2KF163909; 1GC1KTEY2KF187191

1GC1KTEY2KF198806 | 1GC1KTEY2KF153414 | 1GC1KTEY2KF164400 | 1GC1KTEY2KF174201

1GC1KTEY2KF136922 | 1GC1KTEY2KF165479 | 1GC1KTEY2KF134359; 1GC1KTEY2KF146611 | 1GC1KTEY2KF138699 | 1GC1KTEY2KF132840 | 1GC1KTEY2KF195694 | 1GC1KTEY2KF134300 | 1GC1KTEY2KF171055; 1GC1KTEY2KF123281; 1GC1KTEY2KF111566; 1GC1KTEY2KF125130 | 1GC1KTEY2KF165398 | 1GC1KTEY2KF163120 | 1GC1KTEY2KF174943 | 1GC1KTEY2KF183304 | 1GC1KTEY2KF129226 | 1GC1KTEY2KF111082 | 1GC1KTEY2KF134121 | 1GC1KTEY2KF182024; 1GC1KTEY2KF144826; 1GC1KTEY2KF124303 | 1GC1KTEY2KF154563; 1GC1KTEY2KF146558 | 1GC1KTEY2KF112636; 1GC1KTEY2KF138332

1GC1KTEY2KF199390 | 1GC1KTEY2KF164574 | 1GC1KTEY2KF179303 | 1GC1KTEY2KF163814 | 1GC1KTEY2KF124401 | 1GC1KTEY2KF178619; 1GC1KTEY2KF178412 | 1GC1KTEY2KF160198 | 1GC1KTEY2KF155163 | 1GC1KTEY2KF167314 | 1GC1KTEY2KF199244 | 1GC1KTEY2KF123670 | 1GC1KTEY2KF122874; 1GC1KTEY2KF162131; 1GC1KTEY2KF145653 | 1GC1KTEY2KF142591 | 1GC1KTEY2KF149556 | 1GC1KTEY2KF154823 | 1GC1KTEY2KF195002 | 1GC1KTEY2KF185621 | 1GC1KTEY2KF154904

1GC1KTEY2KF109154; 1GC1KTEY2KF121532 | 1GC1KTEY2KF109896 | 1GC1KTEY2KF120882; 1GC1KTEY2KF153798

1GC1KTEY2KF173033; 1GC1KTEY2KF167006 | 1GC1KTEY2KF133177 | 1GC1KTEY2KF141781 | 1GC1KTEY2KF121868; 1GC1KTEY2KF191886 | 1GC1KTEY2KF101930 | 1GC1KTEY2KF126522; 1GC1KTEY2KF106416; 1GC1KTEY2KF123006 | 1GC1KTEY2KF145961; 1GC1KTEY2KF181519 | 1GC1KTEY2KF155454 | 1GC1KTEY2KF131719 | 1GC1KTEY2KF168947; 1GC1KTEY2KF173906 | 1GC1KTEY2KF179558 | 1GC1KTEY2KF135883 | 1GC1KTEY2KF164106 | 1GC1KTEY2KF166907 | 1GC1KTEY2KF196568 | 1GC1KTEY2KF129761 | 1GC1KTEY2KF155681 | 1GC1KTEY2KF141604 | 1GC1KTEY2KF193816 | 1GC1KTEY2KF145300; 1GC1KTEY2KF143997 |

1GC1KTEY2KF184565

; 1GC1KTEY2KF153932 | 1GC1KTEY2KF172299; 1GC1KTEY2KF120767; 1GC1KTEY2KF195520

1GC1KTEY2KF159830 | 1GC1KTEY2KF143157; 1GC1KTEY2KF192892 | 1GC1KTEY2KF167765 | 1GC1KTEY2KF196781 | 1GC1KTEY2KF185022; 1GC1KTEY2KF198532 | 1GC1KTEY2KF149797 | 1GC1KTEY2KF188633 | 1GC1KTEY2KF114354 | 1GC1KTEY2KF190415

1GC1KTEY2KF104200 | 1GC1KTEY2KF154126; 1GC1KTEY2KF101264 | 1GC1KTEY2KF139612 | 1GC1KTEY2KF163487

1GC1KTEY2KF144079; 1GC1KTEY2KF186431; 1GC1KTEY2KF180970 | 1GC1KTEY2KF181536 | 1GC1KTEY2KF161304; 1GC1KTEY2KF110479 | 1GC1KTEY2KF153736; 1GC1KTEY2KF178751; 1GC1KTEY2KF147452 | 1GC1KTEY2KF139660 | 1GC1KTEY2KF172951 | 1GC1KTEY2KF128481 | 1GC1KTEY2KF110191 | 1GC1KTEY2KF133664; 1GC1KTEY2KF171265 | 1GC1KTEY2KF155292 | 1GC1KTEY2KF103502 | 1GC1KTEY2KF186543 | 1GC1KTEY2KF172979 | 1GC1KTEY2KF146107; 1GC1KTEY2KF111468 |

1GC1KTEY2KF122177

; 1GC1KTEY2KF187353

1GC1KTEY2KF119263; 1GC1KTEY2KF116315; 1GC1KTEY2KF130165; 1GC1KTEY2KF120722 | 1GC1KTEY2KF157267 | 1GC1KTEY2KF183951; 1GC1KTEY2KF101488 | 1GC1KTEY2KF152540; 1GC1KTEY2KF169242

1GC1KTEY2KF187319; 1GC1KTEY2KF136600 | 1GC1KTEY2KF108666

1GC1KTEY2KF100499 | 1GC1KTEY2KF119246 | 1GC1KTEY2KF172349 | 1GC1KTEY2KF128531 | 1GC1KTEY2KF161299 | 1GC1KTEY2KF129632 | 1GC1KTEY2KF125323 | 1GC1KTEY2KF143224 | 1GC1KTEY2KF111146 | 1GC1KTEY2KF130358; 1GC1KTEY2KF172190; 1GC1KTEY2KF140601 | 1GC1KTEY2KF113706; 1GC1KTEY2KF156930 |

1GC1KTEY2KF149315

; 1GC1KTEY2KF190091 | 1GC1KTEY2KF172447 | 1GC1KTEY2KF163831; 1GC1KTEY2KF145085 | 1GC1KTEY2KF155177; 1GC1KTEY2KF105198 | 1GC1KTEY2KF116993; 1GC1KTEY2KF171024; 1GC1KTEY2KF175753 | 1GC1KTEY2KF131798 | 1GC1KTEY2KF151453 | 1GC1KTEY2KF116055; 1GC1KTEY2KF185196; 1GC1KTEY2KF172531

1GC1KTEY2KF158001 | 1GC1KTEY2KF151226 | 1GC1KTEY2KF160184 | 1GC1KTEY2KF100132 | 1GC1KTEY2KF167992 | 1GC1KTEY2KF103239 | 1GC1KTEY2KF132577

1GC1KTEY2KF118601 | 1GC1KTEY2KF151789; 1GC1KTEY2KF106822 | 1GC1KTEY2KF127248 | 1GC1KTEY2KF116749 | 1GC1KTEY2KF142798; 1GC1KTEY2KF148164 | 1GC1KTEY2KF194884

1GC1KTEY2KF187773 | 1GC1KTEY2KF187563; 1GC1KTEY2KF139366; 1GC1KTEY2KF186851

1GC1KTEY2KF175624 | 1GC1KTEY2KF173761; 1GC1KTEY2KF136046 | 1GC1KTEY2KF147029; 1GC1KTEY2KF142137 | 1GC1KTEY2KF124740 | 1GC1KTEY2KF165840 | 1GC1KTEY2KF172545; 1GC1KTEY2KF145474 | 1GC1KTEY2KF155647; 1GC1KTEY2KF135303 | 1GC1KTEY2KF134619 | 1GC1KTEY2KF199695; 1GC1KTEY2KF110045; 1GC1KTEY2KF125497; 1GC1KTEY2KF124513; 1GC1KTEY2KF184968 | 1GC1KTEY2KF108330 | 1GC1KTEY2KF182010; 1GC1KTEY2KF148486 | 1GC1KTEY2KF135253 | 1GC1KTEY2KF121014 | 1GC1KTEY2KF189605 | 1GC1KTEY2KF174148 | 1GC1KTEY2KF175817 | 1GC1KTEY2KF180743

1GC1KTEY2KF161903 | 1GC1KTEY2KF108246 | 1GC1KTEY2KF143207 | 1GC1KTEY2KF175946 | 1GC1KTEY2KF114564 | 1GC1KTEY2KF192746 | 1GC1KTEY2KF195727 | 1GC1KTEY2KF193797 | 1GC1KTEY2KF148309; 1GC1KTEY2KF172108 | 1GC1KTEY2KF136533

1GC1KTEY2KF100437 | 1GC1KTEY2KF124124 | 1GC1KTEY2KF110935 | 1GC1KTEY2KF199048; 1GC1KTEY2KF157818 | 1GC1KTEY2KF109199; 1GC1KTEY2KF150304; 1GC1KTEY2KF144633; 1GC1KTEY2KF175865; 1GC1KTEY2KF156054; 1GC1KTEY2KF169998; 1GC1KTEY2KF199129 | 1GC1KTEY2KF104942 | 1GC1KTEY2KF197686 | 1GC1KTEY2KF104424 | 1GC1KTEY2KF173775 | 1GC1KTEY2KF131851 | 1GC1KTEY2KF127430; 1GC1KTEY2KF133180 | 1GC1KTEY2KF118680 | 1GC1KTEY2KF149976 | 1GC1KTEY2KF198207 | 1GC1KTEY2KF189345 | 1GC1KTEY2KF125211 | 1GC1KTEY2KF103192 | 1GC1KTEY2KF184095 | 1GC1KTEY2KF175591 | 1GC1KTEY2KF166146; 1GC1KTEY2KF148150; 1GC1KTEY2KF189393 | 1GC1KTEY2KF170049; 1GC1KTEY2KF119456; 1GC1KTEY2KF198059 | 1GC1KTEY2KF101779 | 1GC1KTEY2KF145832; 1GC1KTEY2KF189328 | 1GC1KTEY2KF183058

1GC1KTEY2KF175509; 1GC1KTEY2KF113074 | 1GC1KTEY2KF162470 | 1GC1KTEY2KF151419

1GC1KTEY2KF179429; 1GC1KTEY2KF159472 | 1GC1KTEY2KF125404

1GC1KTEY2KF138279; 1GC1KTEY2KF174473 | 1GC1KTEY2KF104049 | 1GC1KTEY2KF113267 | 1GC1KTEY2KF135222; 1GC1KTEY2KF179298; 1GC1KTEY2KF182749 | 1GC1KTEY2KF124933 | 1GC1KTEY2KF148357; 1GC1KTEY2KF190821 | 1GC1KTEY2KF159004; 1GC1KTEY2KF161562

1GC1KTEY2KF170889; 1GC1KTEY2KF194125 | 1GC1KTEY2KF106710 | 1GC1KTEY2KF128870 | 1GC1KTEY2KF177969 | 1GC1KTEY2KF124107; 1GC1KTEY2KF131543 | 1GC1KTEY2KF118131 | 1GC1KTEY2KF178023 | 1GC1KTEY2KF151890 | 1GC1KTEY2KF160394

1GC1KTEY2KF166986 | 1GC1KTEY2KF174277 | 1GC1KTEY2KF151775 | 1GC1KTEY2KF118548 | 1GC1KTEY2KF162565

1GC1KTEY2KF198739; 1GC1KTEY2KF149573 | 1GC1KTEY2KF121496

1GC1KTEY2KF125175 | 1GC1KTEY2KF157687; 1GC1KTEY2KF122275; 1GC1KTEY2KF127475 | 1GC1KTEY2KF165501 | 1GC1KTEY2KF196523; 1GC1KTEY2KF131154 | 1GC1KTEY2KF102947 | 1GC1KTEY2KF165837; 1GC1KTEY2KF185425 | 1GC1KTEY2KF193220;

1GC1KTEY2KF122020

| 1GC1KTEY2KF100728 | 1GC1KTEY2KF127864 | 1GC1KTEY2KF188759 | 1GC1KTEY2KF155664 | 1GC1KTEY2KF187305 | 1GC1KTEY2KF172481; 1GC1KTEY2KF187157; 1GC1KTEY2KF165885 |

1GC1KTEY2KF104889

| 1GC1KTEY2KF151565; 1GC1KTEY2KF132045 | 1GC1KTEY2KF144910 | 1GC1KTEY2KF193783 | 1GC1KTEY2KF112703; 1GC1KTEY2KF127282 | 1GC1KTEY2KF198255

1GC1KTEY2KF192956 | 1GC1KTEY2KF150366 | 1GC1KTEY2KF192245 | 1GC1KTEY2KF195078 | 1GC1KTEY2KF178216 |

1GC1KTEY2KF131056

| 1GC1KTEY2KF161402 | 1GC1KTEY2KF169726 | 1GC1KTEY2KF197218 | 1GC1KTEY2KF148181; 1GC1KTEY2KF126326; 1GC1KTEY2KF156443; 1GC1KTEY2KF141036 | 1GC1KTEY2KF107260; 1GC1KTEY2KF173873; 1GC1KTEY2KF103421 | 1GC1KTEY2KF196487; 1GC1KTEY2KF126763 |

1GC1KTEY2KF179978

; 1GC1KTEY2KF106805; 1GC1KTEY2KF109428 | 1GC1KTEY2KF145040 |

1GC1KTEY2KF119053

; 1GC1KTEY2KF118498; 1GC1KTEY2KF118923; 1GC1KTEY2KF119473; 1GC1KTEY2KF117769; 1GC1KTEY2KF128240; 1GC1KTEY2KF157382; 1GC1KTEY2KF181813 | 1GC1KTEY2KF175803 | 1GC1KTEY2KF180452; 1GC1KTEY2KF102799 | 1GC1KTEY2KF166843 | 1GC1KTEY2KF101409; 1GC1KTEY2KF180502; 1GC1KTEY2KF183478 | 1GC1KTEY2KF106769; 1GC1KTEY2KF139979; 1GC1KTEY2KF132319

1GC1KTEY2KF107212 | 1GC1KTEY2KF119179; 1GC1KTEY2KF170603

1GC1KTEY2KF189409 | 1GC1KTEY2KF137441; 1GC1KTEY2KF113060 | 1GC1KTEY2KF144471 | 1GC1KTEY2KF162095 | 1GC1KTEY2KF117450; 1GC1KTEY2KF171847 | 1GC1KTEY2KF179883 | 1GC1KTEY2KF149945; 1GC1KTEY2KF194044 | 1GC1KTEY2KF158659; 1GC1KTEY2KF100731; 1GC1KTEY2KF149749 | 1GC1KTEY2KF198286 | 1GC1KTEY2KF198336 | 1GC1KTEY2KF122843; 1GC1KTEY2KF141165 | 1GC1KTEY2KF133003 | 1GC1KTEY2KF137729; 1GC1KTEY2KF169001 | 1GC1KTEY2KF192519 | 1GC1KTEY2KF193931; 1GC1KTEY2KF153820 | 1GC1KTEY2KF100406 | 1GC1KTEY2KF127878; 1GC1KTEY2KF158788 | 1GC1KTEY2KF120929; 1GC1KTEY2KF198661 | 1GC1KTEY2KF191452 | 1GC1KTEY2KF140937

1GC1KTEY2KF199387 | 1GC1KTEY2KF152635 | 1GC1KTEY2KF190656

1GC1KTEY2KF183416 | 1GC1KTEY2KF112863 | 1GC1KTEY2KF174456 | 1GC1KTEY2KF126696 | 1GC1KTEY2KF181584 | 1GC1KTEY2KF147404 | 1GC1KTEY2KF173730

1GC1KTEY2KF161478; 1GC1KTEY2KF137892

1GC1KTEY2KF190348 | 1GC1KTEY2KF127069

1GC1KTEY2KF139187

1GC1KTEY2KF192293 | 1GC1KTEY2KF181228 | 1GC1KTEY2KF165305; 1GC1KTEY2KF111650 | 1GC1KTEY2KF165272

1GC1KTEY2KF120672 | 1GC1KTEY2KF121143 | 1GC1KTEY2KF157530; 1GC1KTEY2KF154577 | 1GC1KTEY2KF138931

1GC1KTEY2KF169239; 1GC1KTEY2KF130487 | 1GC1KTEY2KF139495; 1GC1KTEY2KF111888; 1GC1KTEY2KF187515; 1GC1KTEY2KF125550 | 1GC1KTEY2KF108201; 1GC1KTEY2KF161366; 1GC1KTEY2KF196117 | 1GC1KTEY2KF186655; 1GC1KTEY2KF107436; 1GC1KTEY2KF192410 | 1GC1KTEY2KF199213; 1GC1KTEY2KF182315; 1GC1KTEY2KF109591 | 1GC1KTEY2KF183125

1GC1KTEY2KF108828 |

1GC1KTEY2KF158483

| 1GC1KTEY2KF110644 | 1GC1KTEY2KF142249 | 1GC1KTEY2KF197137 | 1GC1KTEY2KF156331; 1GC1KTEY2KF132787; 1GC1KTEY2KF185229; 1GC1KTEY2KF178166; 1GC1KTEY2KF113995 | 1GC1KTEY2KF179267 | 1GC1KTEY2KF191175; 1GC1KTEY2KF145457 | 1GC1KTEY2KF124253; 1GC1KTEY2KF159374; 1GC1KTEY2KF100485; 1GC1KTEY2KF155034; 1GC1KTEY2KF193038 | 1GC1KTEY2KF103693 | 1GC1KTEY2KF155289; 1GC1KTEY2KF144874; 1GC1KTEY2KF139688; 1GC1KTEY2KF132773

1GC1KTEY2KF153817 | 1GC1KTEY2KF194206 | 1GC1KTEY2KF178524 | 1GC1KTEY2KF179415 | 1GC1KTEY2KF105976 | 1GC1KTEY2KF120493 | 1GC1KTEY2KF110918

1GC1KTEY2KF190737 | 1GC1KTEY2KF190088; 1GC1KTEY2KF145636 | 1GC1KTEY2KF114175; 1GC1KTEY2KF171878; 1GC1KTEY2KF107646; 1GC1KTEY2KF106108 | 1GC1KTEY2KF118906 | 1GC1KTEY2KF139805; 1GC1KTEY2KF108392 | 1GC1KTEY2KF128593 | 1GC1KTEY2KF101541; 1GC1KTEY2KF163585; 1GC1KTEY2KF198742 | 1GC1KTEY2KF129307; 1GC1KTEY2KF171928 | 1GC1KTEY2KF161321; 1GC1KTEY2KF160041; 1GC1KTEY2KF129288 | 1GC1KTEY2KF124110; 1GC1KTEY2KF122664 | 1GC1KTEY2KF151355

1GC1KTEY2KF148374 | 1GC1KTEY2KF154935; 1GC1KTEY2KF116539 | 1GC1KTEY2KF145863; 1GC1KTEY2KF117772; 1GC1KTEY2KF126634 | 1GC1KTEY2KF145944

1GC1KTEY2KF183027 | 1GC1KTEY2KF125516 | 1GC1KTEY2KF106237 | 1GC1KTEY2KF177034; 1GC1KTEY2KF138203 | 1GC1KTEY2KF181326; 1GC1KTEY2KF151050 | 1GC1KTEY2KF128156

1GC1KTEY2KF158175 | 1GC1KTEY2KF198529 | 1GC1KTEY2KF177454 | 1GC1KTEY2KF162162 | 1GC1KTEY2KF187370 | 1GC1KTEY2KF132658; 1GC1KTEY2KF157723 | 1GC1KTEY2KF148715 | 1GC1KTEY2KF129680; 1GC1KTEY2KF174408 | 1GC1KTEY2KF133096; 1GC1KTEY2KF189653 | 1GC1KTEY2KF164350; 1GC1KTEY2KF136256 | 1GC1KTEY2KF190785 | 1GC1KTEY2KF135012 | 1GC1KTEY2KF102530; 1GC1KTEY2KF184114

1GC1KTEY2KF150545 | 1GC1KTEY2KF160640 | 1GC1KTEY2KF123930 | 1GC1KTEY2KF101121 | 1GC1KTEY2KF139951 | 1GC1KTEY2KF164655

1GC1KTEY2KF148018; 1GC1KTEY2KF194786

1GC1KTEY2KF126620 | 1GC1KTEY2KF110112 | 1GC1KTEY2KF110482

1GC1KTEY2KF172044; 1GC1KTEY2KF150478; 1GC1KTEY2KF191449 | 1GC1KTEY2KF107033 | 1GC1KTEY2KF105878; 1GC1KTEY2KF128965; 1GC1KTEY2KF166258 | 1GC1KTEY2KF175316; 1GC1KTEY2KF141537

1GC1KTEY2KF165496 | 1GC1KTEY2KF176904 | 1GC1KTEY2KF138816; 1GC1KTEY2KF176451 | 1GC1KTEY2KF176854 | 1GC1KTEY2KF168396 | 1GC1KTEY2KF133910 | 1GC1KTEY2KF151758; 1GC1KTEY2KF145409; 1GC1KTEY2KF102589 | 1GC1KTEY2KF168995

1GC1KTEY2KF149704; 1GC1KTEY2KF120848 | 1GC1KTEY2KF147399; 1GC1KTEY2KF162954 | 1GC1KTEY2KF142090; 1GC1KTEY2KF163991 | 1GC1KTEY2KF138119; 1GC1KTEY2KF148634 | 1GC1KTEY2KF183786; 1GC1KTEY2KF120574 | 1GC1KTEY2KF172884

1GC1KTEY2KF154398

1GC1KTEY2KF194299; 1GC1KTEY2KF103483 | 1GC1KTEY2KF193301 | 1GC1KTEY2KF177681; 1GC1KTEY2KF165370 | 1GC1KTEY2KF198854 |

1GC1KTEY2KF111003

; 1GC1KTEY2KF194450

1GC1KTEY2KF118971 | 1GC1KTEY2KF143725 | 1GC1KTEY2KF135558 | 1GC1KTEY2KF124009 | 1GC1KTEY2KF118808 |

1GC1KTEY2KF168883

| 1GC1KTEY2KF186137; 1GC1KTEY2KF197834; 1GC1KTEY2KF157026; 1GC1KTEY2KF143000 | 1GC1KTEY2KF127346; 1GC1KTEY2KF187014 | 1GC1KTEY2KF140016; 1GC1KTEY2KF136614 | 1GC1KTEY2KF173940 | 1GC1KTEY2KF154868 | 1GC1KTEY2KF145880

1GC1KTEY2KF117674 | 1GC1KTEY2KF109588; 1GC1KTEY2KF133373 | 1GC1KTEY2KF137052 | 1GC1KTEY2KF135821 | 1GC1KTEY2KF142655; 1GC1KTEY2KF142218; 1GC1KTEY2KF116203; 1GC1KTEY2KF132871; 1GC1KTEY2KF198143; 1GC1KTEY2KF146060 | 1GC1KTEY2KF175963; 1GC1KTEY2KF128688 | 1GC1KTEY2KF191077 | 1GC1KTEY2KF156524; 1GC1KTEY2KF125080 | 1GC1KTEY2KF116525 | 1GC1KTEY2KF154076 | 1GC1KTEY2KF141926 | 1GC1KTEY2KF123541 | 1GC1KTEY2KF150111; 1GC1KTEY2KF111129 | 1GC1KTEY2KF195808 | 1GC1KTEY2KF165482; 1GC1KTEY2KF192312; 1GC1KTEY2KF160606 | 1GC1KTEY2KF165210 | 1GC1KTEY2KF178989; 1GC1KTEY2KF188129 | 1GC1KTEY2KF188471 | 1GC1KTEY2KF178698; 1GC1KTEY2KF179799 | 1GC1KTEY2KF185876; 1GC1KTEY2KF177714; 1GC1KTEY2KF156653

1GC1KTEY2KF119764; 1GC1KTEY2KF174442 | 1GC1KTEY2KF183688; 1GC1KTEY2KF169709 | 1GC1KTEY2KF199020 | 1GC1KTEY2KF185389 | 1GC1KTEY2KF117562 | 1GC1KTEY2KF126858; 1GC1KTEY2KF103614 | 1GC1KTEY2KF164851; 1GC1KTEY2KF102480

1GC1KTEY2KF145023 | 1GC1KTEY2KF180418; 1GC1KTEY2KF104021 | 1GC1KTEY2KF130960

1GC1KTEY2KF176689 | 1GC1KTEY2KF147354 | 1GC1KTEY2KF120543

1GC1KTEY2KF198563; 1GC1KTEY2KF118016 | 1GC1KTEY2KF100003

1GC1KTEY2KF141280 | 1GC1KTEY2KF180340; 1GC1KTEY2KF140050 | 1GC1KTEY2KF139268

1GC1KTEY2KF110224 | 1GC1KTEY2KF170522 |

1GC1KTEY2KF1476931GC1KTEY2KF177096 | 1GC1KTEY2KF142882 | 1GC1KTEY2KF106061 | 1GC1KTEY2KF150030; 1GC1KTEY2KF184467; 1GC1KTEY2KF183593 | 1GC1KTEY2KF114368 | 1GC1KTEY2KF146575 | 1GC1KTEY2KF121353 | 1GC1KTEY2KF105458 | 1GC1KTEY2KF124480 | 1GC1KTEY2KF162338 | 1GC1KTEY2KF196330 | 1GC1KTEY2KF160721

1GC1KTEY2KF169354; 1GC1KTEY2KF152800; 1GC1KTEY2KF118744 | 1GC1KTEY2KF178037

1GC1KTEY2KF175008

1GC1KTEY2KF129520; 1GC1KTEY2KF120641 | 1GC1KTEY2KF143398; 1GC1KTEY2KF116797; 1GC1KTEY2KF188809 | 1GC1KTEY2KF167166 | 1GC1KTEY2KF191287

1GC1KTEY2KF118145; 1GC1KTEY2KF173453 | 1GC1KTEY2KF156894 | 1GC1KTEY2KF169273

1GC1KTEY2KF194285

1GC1KTEY2KF170763; 1GC1KTEY2KF179284; 1GC1KTEY2KF194822 | 1GC1KTEY2KF135852 | 1GC1KTEY2KF114225 | 1GC1KTEY2KF104665 | 1GC1KTEY2KF175607; 1GC1KTEY2KF164056 | 1GC1KTEY2KF189975 | 1GC1KTEY2KF180693 | 1GC1KTEY2KF186798; 1GC1KTEY2KF174229; 1GC1KTEY2KF128934 | 1GC1KTEY2KF142221; 1GC1KTEY2KF103676 | 1GC1KTEY2KF166860

1GC1KTEY2KF151811; 1GC1KTEY2KF152442; 1GC1KTEY2KF163067 | 1GC1KTEY2KF112796; 1GC1KTEY2KF161206 | 1GC1KTEY2KF182959; 1GC1KTEY2KF125886; 1GC1KTEY2KF104018 | 1GC1KTEY2KF110580 | 1GC1KTEY2KF165563 | 1GC1KTEY2KF188518 | 1GC1KTEY2KF112166; 1GC1KTEY2KF177003; 1GC1KTEY2KF159682 | 1GC1KTEY2KF162209 |

1GC1KTEY2KF154899

| 1GC1KTEY2KF130523 | 1GC1KTEY2KF138038; 1GC1KTEY2KF127055 | 1GC1KTEY2KF154837; 1GC1KTEY2KF185506; 1GC1KTEY2KF122986; 1GC1KTEY2KF192634 | 1GC1KTEY2KF190351 | 1GC1KTEY2KF198790

1GC1KTEY2KF146799 | 1GC1KTEY2KF102866 | 1GC1KTEY2KF195811 | 1GC1KTEY2KF153333 | 1GC1KTEY2KF180127 | 1GC1KTEY2KF111924 | 1GC1KTEY2KF139240; 1GC1KTEY2KF154224

1GC1KTEY2KF120056 | 1GC1KTEY2KF181617 | 1GC1KTEY2KF157494 | 1GC1KTEY2KF131140 | 1GC1KTEY2KF163599

1GC1KTEY2KF184422; 1GC1KTEY2KF161481 | 1GC1KTEY2KF130375 | 1GC1KTEY2KF142641 | 1GC1KTEY2KF190530 | 1GC1KTEY2KF137181 | 1GC1KTEY2KF129338 | 1GC1KTEY2KF170228 | 1GC1KTEY2KF183321 | 1GC1KTEY2KF138735; 1GC1KTEY2KF199485 | 1GC1KTEY2KF104102 | 1GC1KTEY2KF159133 | 1GC1KTEY2KF109848; 1GC1KTEY2KF198773 | 1GC1KTEY2KF112197; 1GC1KTEY2KF154465

1GC1KTEY2KF183531 | 1GC1KTEY2KF184873 | 1GC1KTEY2KF178409; 1GC1KTEY2KF106464; 1GC1KTEY2KF114189 | 1GC1KTEY2KF122809 | 1GC1KTEY2KF195209 | 1GC1KTEY2KF152652 | 1GC1KTEY2KF160069 | 1GC1KTEY2KF180936; 1GC1KTEY2KF120476 | 1GC1KTEY2KF130098; 1GC1KTEY2KF132899

1GC1KTEY2KF162534 | 1GC1KTEY2KF148293; 1GC1KTEY2KF163781

1GC1KTEY2KF173856

1GC1KTEY2KF113382; 1GC1KTEY2KF151906; 1GC1KTEY2KF178622 | 1GC1KTEY2KF154014 | 1GC1KTEY2KF171038

1GC1KTEY2KF124043 | 1GC1KTEY2KF143031; 1GC1KTEY2KF124558 | 1GC1KTEY2KF100910; 1GC1KTEY2KF147175 | 1GC1KTEY2KF179947 | 1GC1KTEY2KF101698 | 1GC1KTEY2KF118825; 1GC1KTEY2KF102351 | 1GC1KTEY2KF158614 | 1GC1KTEY2KF142770

1GC1KTEY2KF164428 | 1GC1KTEY2KF114693 | 1GC1KTEY2KF195887 | 1GC1KTEY2KF126214; 1GC1KTEY2KF102964; 1GC1KTEY2KF132370 | 1GC1KTEY2KF181665 | 1GC1KTEY2KF119439 | 1GC1KTEY2KF121448 | 1GC1KTEY2KF145443 | 1GC1KTEY2KF147645; 1GC1KTEY2KF105993 |

1GC1KTEY2KF135088

| 1GC1KTEY2KF160766 | 1GC1KTEY2KF187580 | 1GC1KTEY2KF122941; 1GC1KTEY2KF162226 | 1GC1KTEY2KF189121 | 1GC1KTEY2KF111051 | 1GC1KTEY2KF129095 | 1GC1KTEY2KF167667 | 1GC1KTEY2KF159696; 1GC1KTEY2KF191547 | 1GC1KTEY2KF163084; 1GC1KTEY2KF198448 | 1GC1KTEY2KF116430 | 1GC1KTEY2KF106707; 1GC1KTEY2KF172562 | 1GC1KTEY2KF171850; 1GC1KTEY2KF144146 | 1GC1KTEY2KF189443; 1GC1KTEY2KF103340

1GC1KTEY2KF111793; 1GC1KTEY2KF156541; 1GC1KTEY2KF160024; 1GC1KTEY2KF147421 | 1GC1KTEY2KF110997 | 1GC1KTEY2KF148679; 1GC1KTEY2KF185814; 1GC1KTEY2KF115567

1GC1KTEY2KF110434; 1GC1KTEY2KF150903; 1GC1KTEY2KF196229 | 1GC1KTEY2KF197977

1GC1KTEY2KF162663; 1GC1KTEY2KF162839

1GC1KTEY2KF111955; 1GC1KTEY2KF133311; 1GC1KTEY2KF197896; 1GC1KTEY2KF115276 | 1GC1KTEY2KF123314; 1GC1KTEY2KF172206 | 1GC1KTEY2KF190298; 1GC1KTEY2KF153610 | 1GC1KTEY2KF156698; 1GC1KTEY2KF176062; 1GC1KTEY2KF143935 | 1GC1KTEY2KF180547 | 1GC1KTEY2KF122079 | 1GC1KTEY2KF133468

1GC1KTEY2KF132532 | 1GC1KTEY2KF125452 | 1GC1KTEY2KF107338

1GC1KTEY2KF128500 | 1GC1KTEY2KF172142; 1GC1KTEY2KF176952 | 1GC1KTEY2KF111809 | 1GC1KTEY2KF159777; 1GC1KTEY2KF138444 | 1GC1KTEY2KF149119

1GC1KTEY2KF189510 | 1GC1KTEY2KF162615; 1GC1KTEY2KF152599; 1GC1KTEY2KF193525; 1GC1KTEY2KF189555 | 1GC1KTEY2KF191628 | 1GC1KTEY2KF137245 | 1GC1KTEY2KF161125

1GC1KTEY2KF110076; 1GC1KTEY2KF101670 | 1GC1KTEY2KF148343 | 1GC1KTEY2KF134068; 1GC1KTEY2KF170875

1GC1KTEY2KF142977 | 1GC1KTEY2KF109753; 1GC1KTEY2KF130280; 1GC1KTEY2KF185618; 1GC1KTEY2KF193024 | 1GC1KTEY2KF158595 | 1GC1KTEY2KF197963; 1GC1KTEY2KF166633 | 1GC1KTEY2KF104097; 1GC1KTEY2KF144177 | 1GC1KTEY2KF160508 | 1GC1KTEY2KF116783 | 1GC1KTEY2KF150657 | 1GC1KTEY2KF137536 | 1GC1KTEY2KF127203; 1GC1KTEY2KF102124 | 1GC1KTEY2KF140436 | 1GC1KTEY2KF161237 | 1GC1KTEY2KF134264 | 1GC1KTEY2KF162713; 1GC1KTEY2KF123233 | 1GC1KTEY2KF166504; 1GC1KTEY2KF103581 | 1GC1KTEY2KF119540; 1GC1KTEY2KF190334; 1GC1KTEY2KF169841

1GC1KTEY2KF140713; 1GC1KTEY2KF134510 | 1GC1KTEY2KF171413 | 1GC1KTEY2KF183108; 1GC1KTEY2KF191662 | 1GC1KTEY2KF112149 | 1GC1KTEY2KF164073 | 1GC1KTEY2KF136452

1GC1KTEY2KF171749 | 1GC1KTEY2KF149105 | 1GC1KTEY2KF154790; 1GC1KTEY2KF117139; 1GC1KTEY2KF172822; 1GC1KTEY2KF152179; 1GC1KTEY2KF158497; 1GC1KTEY2KF171346; 1GC1KTEY2KF154515; 1GC1KTEY2KF169953

1GC1KTEY2KF177924; 1GC1KTEY2KF192147; 1GC1KTEY2KF166583; 1GC1KTEY2KF142672; 1GC1KTEY2KF186252 | 1GC1KTEY2KF148200 | 1GC1KTEY2KF159438; 1GC1KTEY2KF169712 | 1GC1KTEY2KF115410 | 1GC1KTEY2KF155731 | 1GC1KTEY2KF143854 | 1GC1KTEY2KF199082 | 1GC1KTEY2KF171900 | 1GC1KTEY2KF116346 | 1GC1KTEY2KF133115; 1GC1KTEY2KF158399 | 1GC1KTEY2KF125399 | 1GC1KTEY2KF192259 | 1GC1KTEY2KF142784 | 1GC1KTEY2KF115066; 1GC1KTEY2KF146804 |

1GC1KTEY2KF117447

| 1GC1KTEY2KF173825

1GC1KTEY2KF177731; 1GC1KTEY2KF123717 | 1GC1KTEY2KF107498 | 1GC1KTEY2KF162968; 1GC1KTEY2KF109820 | 1GC1KTEY2KF185943 | 1GC1KTEY2KF169290 | 1GC1KTEY2KF189796

1GC1KTEY2KF187577

| 1GC1KTEY2KF157964

1GC1KTEY2KF149850; 1GC1KTEY2KF148570 | 1GC1KTEY2KF188793 | 1GC1KTEY2KF132966 | 1GC1KTEY2KF103743; 1GC1KTEY2KF197512 | 1GC1KTEY2KF114208 | 1GC1KTEY2KF148469 | 1GC1KTEY2KF185571 | 1GC1KTEY2KF133454 | 1GC1KTEY2KF114385; 1GC1KTEY2KF196389 | 1GC1KTEY2KF187837 | 1GC1KTEY2KF173601 | 1GC1KTEY2KF110384; 1GC1KTEY2KF148780 | 1GC1KTEY2KF125483; 1GC1KTEY2KF161951; 1GC1KTEY2KF144387; 1GC1KTEY2KF159276; 1GC1KTEY2KF111244 | 1GC1KTEY2KF189264 | 1GC1KTEY2KF113978 | 1GC1KTEY2KF146849; 1GC1KTEY2KF177518 | 1GC1KTEY2KF159312; 1GC1KTEY2KF106660 | 1GC1KTEY2KF131381 | 1GC1KTEY2KF198868 | 1GC1KTEY2KF136550 | 1GC1KTEY2KF123426 | 1GC1KTEY2KF116976 | 1GC1KTEY2KF145054

1GC1KTEY2KF192584 | 1GC1KTEY2KF187403 | 1GC1KTEY2KF120817 | 1GC1KTEY2KF177289 | 1GC1KTEY2KF187806 | 1GC1KTEY2KF134278 | 1GC1KTEY2KF136919 | 1GC1KTEY2KF179138 | 1GC1KTEY2KF197624

1GC1KTEY2KF196442; 1GC1KTEY2KF119859

1GC1KTEY2KF179513 | 1GC1KTEY2KF114063 | 1GC1KTEY2KF104441 | 1GC1KTEY2KF131946; 1GC1KTEY2KF150979 | 1GC1KTEY2KF139609; 1GC1KTEY2KF145541; 1GC1KTEY2KF130148; 1GC1KTEY2KF131431

1GC1KTEY2KF120400; 1GC1KTEY2KF173923; 1GC1KTEY2KF190754

1GC1KTEY2KF196277 | 1GC1KTEY2KF135947

1GC1KTEY2KF108005 | 1GC1KTEY2KF177258 | 1GC1KTEY2KF192018 | 1GC1KTEY2KF171508 | 1GC1KTEY2KF181469 | 1GC1KTEY2KF124379; 1GC1KTEY2KF112264; 1GC1KTEY2KF138380 | 1GC1KTEY2KF166213 | 1GC1KTEY2KF126441 | 1GC1KTEY2KF178300; 1GC1KTEY2KF135771 | 1GC1KTEY2KF156751; 1GC1KTEY2KF184162 | 1GC1KTEY2KF191113; 1GC1KTEY2KF132398; 1GC1KTEY2KF115519; 1GC1KTEY2KF124222

1GC1KTEY2KF129128 | 1GC1KTEY2KF130893; 1GC1KTEY2KF152571 | 1GC1KTEY2KF187076; 1GC1KTEY2KF176126 | 1GC1KTEY2KF188115 | 1GC1KTEY2KF155955 | 1GC1KTEY2KF123538; 1GC1KTEY2KF158998

1GC1KTEY2KF104522 | 1GC1KTEY2KF183853 | 1GC1KTEY2KF112846 | 1GC1KTEY2KF144695 | 1GC1KTEY2KF160461 | 1GC1KTEY2KF181214; 1GC1KTEY2KF182606

1GC1KTEY2KF101622 | 1GC1KTEY2KF125936 | 1GC1KTEY2KF198160 | 1GC1KTEY2KF186901 | 1GC1KTEY2KF122552

1GC1KTEY2KF116900 | 1GC1KTEY2KF135995 | 1GC1KTEY2KF184257; 1GC1KTEY2KF127413 | 1GC1KTEY2KF168365 | 1GC1KTEY2KF161772; 1GC1KTEY2KF150724

1GC1KTEY2KF103290; 1GC1KTEY2KF151064 | 1GC1KTEY2KF138069; 1GC1KTEY2KF193802; 1GC1KTEY2KF122793 | 1GC1KTEY2KF127458 | 1GC1KTEY2KF131400 | 1GC1KTEY2KF151212 |

1GC1KTEY2KF132739

| 1GC1KTEY2KF151713 | 1GC1KTEY2KF168852; 1GC1KTEY2KF146365 |

1GC1KTEY2KF126276

| 1GC1KTEY2KF105931 | 1GC1KTEY2KF162632 | 1GC1KTEY2KF111471 | 1GC1KTEY2KF159150 | 1GC1KTEY2KF196599; 1GC1KTEY2KF161920 | 1GC1KTEY2KF115939; 1GC1KTEY2KF103399; 1GC1KTEY2KF121286; 1GC1KTEY2KF116265; 1GC1KTEY2KF117495 | 1GC1KTEY2KF156233 | 1GC1KTEY2KF196201; 1GC1KTEY2KF109932; 1GC1KTEY2KF143403 | 1GC1KTEY2KF121322 | 1GC1KTEY2KF110787; 1GC1KTEY2KF195940; 1GC1KTEY2KF181732 | 1GC1KTEY2KF128433 | 1GC1KTEY2KF167233 | 1GC1KTEY2KF189863 | 1GC1KTEY2KF187482 | 1GC1KTEY2KF194187 | 1GC1KTEY2KF146527; 1GC1KTEY2KF127735

1GC1KTEY2KF153252;

1GC1KTEY2KF125581

| 1GC1KTEY2KF117786; 1GC1KTEY2KF150660 | 1GC1KTEY2KF114872 | 1GC1KTEY2KF194013 | 1GC1KTEY2KF105105

1GC1KTEY2KF189944; 1GC1KTEY2KF143434 | 1GC1KTEY2KF154479 | 1GC1KTEY2KF184730 | 1GC1KTEY2KF166728; 1GC1KTEY2KF152912; 1GC1KTEY2KF131994

1GC1KTEY2KF104729 | 1GC1KTEY2KF107582 | 1GC1KTEY2KF112927 | 1GC1KTEY2KF157320; 1GC1KTEY2KF179625

1GC1KTEY2KF190138; 1GC1KTEY2KF126438; 1GC1KTEY2KF149461 | 1GC1KTEY2KF102074; 1GC1KTEY2KF118372; 1GC1KTEY2KF157236 | 1GC1KTEY2KF193962 | 1GC1KTEY2KF175249; 1GC1KTEY2KF110689; 1GC1KTEY2KF108408 | 1GC1KTEY2KF121059 | 1GC1KTEY2KF110000; 1GC1KTEY2KF102639 | 1GC1KTEY2KF110756; 1GC1KTEY2KF104276 | 1GC1KTEY2KF188227 | 1GC1KTEY2KF165868; 1GC1KTEY2KF137312; 1GC1KTEY2KF195033 | 1GC1KTEY2KF142753; 1GC1KTEY2KF143983 | 1GC1KTEY2KF101605 | 1GC1KTEY2KF108909; 1GC1KTEY2KF162324 | 1GC1KTEY2KF168124; 1GC1KTEY2KF119182 | 1GC1KTEY2KF177020 | 1GC1KTEY2KF108473 | 1GC1KTEY2KF149475 | 1GC1KTEY2KF192388 | 1GC1KTEY2KF116931 | 1GC1KTEY2KF128917 | 1GC1KTEY2KF197204 | 1GC1KTEY2KF159715 | 1GC1KTEY2KF195890 | 1GC1KTEY2KF121384; 1GC1KTEY2KF182265 | 1GC1KTEY2KF107713; 1GC1KTEY2KF175512; 1GC1KTEY2KF100681; 1GC1KTEY2KF105797 | 1GC1KTEY2KF184369 | 1GC1KTEY2KF105766 | 1GC1KTEY2KF175557 | 1GC1KTEY2KF112281 | 1GC1KTEY2KF134460 | 1GC1KTEY2KF128190; 1GC1KTEY2KF123250 | 1GC1KTEY2KF160993; 1GC1KTEY2KF116220

1GC1KTEY2KF194268; 1GC1KTEY2KF195047 | 1GC1KTEY2KF123555 | 1GC1KTEY2KF157396 | 1GC1KTEY2KF177826 | 1GC1KTEY2KF137276 | 1GC1KTEY2KF137360 | 1GC1KTEY2KF151243 | 1GC1KTEY2KF186400 | 1GC1KTEY2KF170147

1GC1KTEY2KF123071 | 1GC1KTEY2KF195744; 1GC1KTEY2KF143174

1GC1KTEY2KF154501 | 1GC1KTEY2KF113012 | 1GC1KTEY2KF145992 | 1GC1KTEY2KF145670; 1GC1KTEY2KF187238 | 1GC1KTEY2KF101927 | 1GC1KTEY2KF133308 | 1GC1KTEY2KF162811; 1GC1KTEY2KF173663 | 1GC1KTEY2KF165997 | 1GC1KTEY2KF139139;

1GC1KTEY2KF164042

| 1GC1KTEY2KF198367

1GC1KTEY2KF182105; 1GC1KTEY2KF112040 | 1GC1KTEY2KF157205; 1GC1KTEY2KF111759 | 1GC1KTEY2KF160668

1GC1KTEY2KF144535 | 1GC1KTEY2KF101345 | 1GC1KTEY2KF154305 | 1GC1KTEY2KF120185 | 1GC1KTEY2KF194318 | 1GC1KTEY2KF185652 | 1GC1KTEY2KF116752

1GC1KTEY2KF180404 | 1GC1KTEY2KF134636 | 1GC1KTEY2KF168480; 1GC1KTEY2KF172612 | 1GC1KTEY2KF169161 | 1GC1KTEY2KF165353; 1GC1KTEY2KF108912 | 1GC1KTEY2KF134734 | 1GC1KTEY2KF144292; 1GC1KTEY2KF112426; 1GC1KTEY2KF151694 | 1GC1KTEY2KF195484 | 1GC1KTEY2KF135415 | 1GC1KTEY2KF199986

1GC1KTEY2KF183075 | 1GC1KTEY2KF109123 | 1GC1KTEY2KF166079; 1GC1KTEY2KF170732

1GC1KTEY2KF168091; 1GC1KTEY2KF129744; 1GC1KTEY2KF119490

1GC1KTEY2KF112748; 1GC1KTEY2KF110465 | 1GC1KTEY2KF106433 | 1GC1KTEY2KF124494 | 1GC1KTEY2KF104620 | 1GC1KTEY2KF108375 | 1GC1KTEY2KF103449

1GC1KTEY2KF136726 | 1GC1KTEY2KF189216 | 1GC1KTEY2KF139514 | 1GC1KTEY2KF160167 | 1GC1KTEY2KF187496; 1GC1KTEY2KF148620; 1GC1KTEY2KF199258 | 1GC1KTEY2KF175493; 1GC1KTEY2KF121188 | 1GC1KTEY2KF191984; 1GC1KTEY2KF182668 | 1GC1KTEY2KF123832; 1GC1KTEY2KF145460

1GC1KTEY2KF128030 | 1GC1KTEY2KF135480; 1GC1KTEY2KF126455 | 1GC1KTEY2KF126178 | 1GC1KTEY2KF190835

1GC1KTEY2KF109381 | 1GC1KTEY2KF136547 | 1GC1KTEY2KF193122 | 1GC1KTEY2KF155633 | 1GC1KTEY2KF119361 | 1GC1KTEY2KF113138 | 1GC1KTEY2KF156877 | 1GC1KTEY2KF105881 | 1GC1KTEY2KF166731; 1GC1KTEY2KF121160 | 1GC1KTEY2KF136483; 1GC1KTEY2KF165675 | 1GC1KTEY2KF168785; 1GC1KTEY2KF145247 | 1GC1KTEY2KF157303; 1GC1KTEY2KF172691 | 1GC1KTEY2KF192097 | 1GC1KTEY2KF146009

1GC1KTEY2KF188020; 1GC1KTEY2KF131493; 1GC1KTEY2KF162887; 1GC1KTEY2KF192133 | 1GC1KTEY2KF119649; 1GC1KTEY2KF123622 | 1GC1KTEY2KF157186 | 1GC1KTEY2KF119120 | 1GC1KTEY2KF101880; 1GC1KTEY2KF134376 | 1GC1KTEY2KF182136 | 1GC1KTEY2KF158533 |

1GC1KTEY2KF137133

| 1GC1KTEY2KF122499 | 1GC1KTEY2KF117271 | 1GC1KTEY2KF119926

1GC1KTEY2KF167779 | 1GC1KTEY2KF188180; 1GC1KTEY2KF115181 | 1GC1KTEY2KF135902; 1GC1KTEY2KF138296 | 1GC1KTEY2KF101104 | 1GC1KTEY2KF176532 | 1GC1KTEY2KF182444 | 1GC1KTEY2KF182508; 1GC1KTEY2KF141859 | 1GC1KTEY2KF112782; 1GC1KTEY2KF111356 | 1GC1KTEY2KF132238; 1GC1KTEY2KF101068 | 1GC1KTEY2KF152215; 1GC1KTEY2KF130408 | 1GC1KTEY2KF111891 | 1GC1KTEY2KF189149 | 1GC1KTEY2KF109056 | 1GC1KTEY2KF100535; 1GC1KTEY2KF121840 | 1GC1KTEY2KF122938 | 1GC1KTEY2KF181925 | 1GC1KTEY2KF197042 | 1GC1KTEY2KF166518 | 1GC1KTEY2KF193668 | 1GC1KTEY2KF177549 | 1GC1KTEY2KF117299 | 1GC1KTEY2KF123829; 1GC1KTEY2KF103726 | 1GC1KTEY2KF104780 | 1GC1KTEY2KF132031; 1GC1KTEY2KF144499; 1GC1KTEY2KF114144; 1GC1KTEY2KF147550 | 1GC1KTEY2KF147306; 1GC1KTEY2KF162033; 1GC1KTEY2KF115889 | 1GC1KTEY2KF193203; 1GC1KTEY2KF166485; 1GC1KTEY2KF109686; 1GC1KTEY2KF177888 | 1GC1KTEY2KF197767

1GC1KTEY2KF101846 | 1GC1KTEY2KF176918 | 1GC1KTEY2KF112829 | 1GC1KTEY2KF121451

1GC1KTEY2KF111390 | 1GC1KTEY2KF117738 | 1GC1KTEY2KF155583 | 1GC1KTEY2KF199924

1GC1KTEY2KF109557; 1GC1KTEY2KF125807 | 1GC1KTEY2KF191029; 1GC1KTEY2KF140341 | 1GC1KTEY2KF149489 | 1GC1KTEY2KF140291 | 1GC1KTEY2KF137939 | 1GC1KTEY2KF112572 | 1GC1KTEY2KF190706 | 1GC1KTEY2KF128710; 1GC1KTEY2KF171248; 1GC1KTEY2KF154112 | 1GC1KTEY2KF166888 | 1GC1KTEY2KF121613 | 1GC1KTEY2KF131848 | 1GC1KTEY2KF184159

1GC1KTEY2KF176336 | 1GC1KTEY2KF106240 | 1GC1KTEY2KF173999; 1GC1KTEY2KF138251

1GC1KTEY2KF107873 | 1GC1KTEY2KF172626 | 1GC1KTEY2KF190284; 1GC1KTEY2KF150125 | 1GC1KTEY2KF191337

1GC1KTEY2KF164915 | 1GC1KTEY2KF135561 | 1GC1KTEY2KF112894 | 1GC1KTEY2KF108215 | 1GC1KTEY2KF129954 | 1GC1KTEY2KF182363 | 1GC1KTEY2KF138962 | 1GC1KTEY2KF146124 | 1GC1KTEY2KF176322 | 1GC1KTEY2KF102429

1GC1KTEY2KF137102 | 1GC1KTEY2KF148763; 1GC1KTEY2KF191130 | 1GC1KTEY2KF122065 | 1GC1KTEY2KF107355; 1GC1KTEY2KF131655; 1GC1KTEY2KF138864 | 1GC1KTEY2KF122390; 1GC1KTEY2KF191936 | 1GC1KTEY2KF183223; 1GC1KTEY2KF125743

1GC1KTEY2KF133339; 1GC1KTEY2KF127170; 1GC1KTEY2KF168429

1GC1KTEY2KF113432; 1GC1KTEY2KF122681 | 1GC1KTEY2KF187689 | 1GC1KTEY2KF145359

1GC1KTEY2KF120686; 1GC1KTEY2KF114631 | 1GC1KTEY2KF134717; 1GC1KTEY2KF170634; 1GC1KTEY2KF105671;

1GC1KTEY2KF121854

; 1GC1KTEY2KF139335 | 1GC1KTEY2KF189992 | 1GC1KTEY2KF124317 | 1GC1KTEY2KF187398; 1GC1KTEY2KF109106; 1GC1KTEY2KF158337

1GC1KTEY2KF163389; 1GC1KTEY2KF115116; 1GC1KTEY2KF182850; 1GC1KTEY2KF174697; 1GC1KTEY2KF153462 | 1GC1KTEY2KF155213; 1GC1KTEY2KF134216 | 1GC1KTEY2KF174215 | 1GC1KTEY2KF167023; 1GC1KTEY2KF134474 | 1GC1KTEY2KF180385 | 1GC1KTEY2KF127508; 1GC1KTEY2KF119991 | 1GC1KTEY2KF104519; 1GC1KTEY2KF140985 | 1GC1KTEY2KF138394 | 1GC1KTEY2KF172223 | 1GC1KTEY2KF195288; 1GC1KTEY2KF110711 | 1GC1KTEY2KF134040 | 1GC1KTEY2KF109011 | 1GC1KTEY2KF192990; 1GC1KTEY2KF117755; 1GC1KTEY2KF196425 | 1GC1KTEY2KF168074 | 1GC1KTEY2KF102642 | 1GC1KTEY2KF145099 | 1GC1KTEY2KF177051 | 1GC1KTEY2KF194917; 1GC1KTEY2KF164560 | 1GC1KTEY2KF116833; 1GC1KTEY2KF177602 | 1GC1KTEY2KF132109 | 1GC1KTEY2KF179432 | 1GC1KTEY2KF190379 | 1GC1KTEY2KF171959 | 1GC1KTEY2KF158838; 1GC1KTEY2KF170455; 1GC1KTEY2KF113768 | 1GC1KTEY2KF139738 | 1GC1KTEY2KF114550 | 1GC1KTEY2KF165224 | 1GC1KTEY2KF181181 | 1GC1KTEY2KF152277; 1GC1KTEY2KF198546 | 1GC1KTEY2KF128013

1GC1KTEY2KF196019 | 1GC1KTEY2KF184727 | 1GC1KTEY2KF191385; 1GC1KTEY2KF168592; 1GC1KTEY2KF116380 | 1GC1KTEY2KF157768 | 1GC1KTEY2KF115469; 1GC1KTEY2KF115178 | 1GC1KTEY2KF147709 | 1GC1KTEY2KF131834; 1GC1KTEY2KF186803; 1GC1KTEY2KF151369 | 1GC1KTEY2KF119683; 1GC1KTEY2KF128318 | 1GC1KTEY2KF132630 | 1GC1KTEY2KF130621; 1GC1KTEY2KF101958 | 1GC1KTEY2KF194190

1GC1KTEY2KF169130; 1GC1KTEY2KF114001

1GC1KTEY2KF127301 | 1GC1KTEY2KF119215 | 1GC1KTEY2KF156166

1GC1KTEY2KF119358 | 1GC1KTEY2KF153493

1GC1KTEY2KF174800; 1GC1KTEY2KF163022; 1GC1KTEY2KF129369 | 1GC1KTEY2KF174604 | 1GC1KTEY2KF186087; 1GC1KTEY2KF123992 | 1GC1KTEY2KF130151 | 1GC1KTEY2KF122339 | 1GC1KTEY2KF176823 | 1GC1KTEY2KF153400 | 1GC1KTEY2KF101247 | 1GC1KTEY2KF110157 | 1GC1KTEY2KF154742 | 1GC1KTEY2KF183979; 1GC1KTEY2KF167541; 1GC1KTEY2KF112216 |

1GC1KTEY2KF101281

| 1GC1KTEY2KF118839

1GC1KTEY2KF190866 | 1GC1KTEY2KF126486 | 1GC1KTEY2KF198465 |

1GC1KTEY2KF132627

; 1GC1KTEY2KF182086; 1GC1KTEY2KF134989; 1GC1KTEY2KF172478; 1GC1KTEY2KF173517 | 1GC1KTEY2KF107999 | 1GC1KTEY2KF136953 | 1GC1KTEY2KF123121 | 1GC1KTEY2KF179480 | 1GC1KTEY2KF124267 | 1GC1KTEY2KF174960; 1GC1KTEY2KF128352; 1GC1KTEY2KF105394 | 1GC1KTEY2KF165854 | 1GC1KTEY2KF112538; 1GC1KTEY2KF106786 | 1GC1KTEY2KF195453; 1GC1KTEY2KF121210 | 1GC1KTEY2KF107159 | 1GC1KTEY2KF170178 | 1GC1KTEY2KF115777; 1GC1KTEY2KF113852; 1GC1KTEY2KF142767 | 1GC1KTEY2KF155714 | 1GC1KTEY2KF186929 | 1GC1KTEY2KF123300 | 1GC1KTEY2KF146253 | 1GC1KTEY2KF148651; 1GC1KTEY2KF127797; 1GC1KTEY2KF138766 | 1GC1KTEY2KF106755 | 1GC1KTEY2KF154028; 1GC1KTEY2KF130361; 1GC1KTEY2KF127122 | 1GC1KTEY2KF113298 | 1GC1KTEY2KF105895 |

1GC1KTEY2KF152067

; 1GC1KTEY2KF112751; 1GC1KTEY2KF114578 | 1GC1KTEY2KF170892; 1GC1KTEY2KF175090; 1GC1KTEY2KF114256 | 1GC1KTEY2KF115892 | 1GC1KTEY2KF170374 | 1GC1KTEY2KF192407; 1GC1KTEY2KF163070; 1GC1KTEY2KF171427 | 1GC1KTEY2KF149699 | 1GC1KTEY2KF105489 | 1GC1KTEY2KF165076 | 1GC1KTEY2KF127556 | 1GC1KTEY2KF131722; 1GC1KTEY2KF136628 | 1GC1KTEY2KF119554; 1GC1KTEY2KF109543 | 1GC1KTEY2KF100311 | 1GC1KTEY2KF167409 | 1GC1KTEY2KF107548 | 1GC1KTEY2KF142106 | 1GC1KTEY2KF172366 | 1GC1KTEY2KF108456 | 1GC1KTEY2KF151503; 1GC1KTEY2KF140940; 1GC1KTEY2KF124575; 1GC1KTEY2KF146950 | 1GC1KTEY2KF100549 | 1GC1KTEY2KF175719 | 1GC1KTEY2KF186140 | 1GC1KTEY2KF165806; 1GC1KTEY2KF100308 | 1GC1KTEY2KF181083; 1GC1KTEY2KF120445 | 1GC1KTEY2KF168494; 1GC1KTEY2KF181939; 1GC1KTEY2KF171069 | 1GC1KTEY2KF140114; 1GC1KTEY2KF157852; 1GC1KTEY2KF194576; 1GC1KTEY2KF122230 | 1GC1KTEY2KF145796

1GC1KTEY2KF128612 | 1GC1KTEY2KF108067; 1GC1KTEY2KF122289; 1GC1KTEY2KF191466 | 1GC1KTEY2KF124155 | 1GC1KTEY2KF102012; 1GC1KTEY2KF130263 | 1GC1KTEY2KF195615 | 1GC1KTEY2KF171315; 1GC1KTEY2KF162842 | 1GC1KTEY2KF104696 | 1GC1KTEY2KF186297 | 1GC1KTEY2KF183755; 1GC1KTEY2KF140579 | 1GC1KTEY2KF133440; 1GC1KTEY2KF198580 | 1GC1KTEY2KF106819

1GC1KTEY2KF176143 | 1GC1KTEY2KF195436; 1GC1KTEY2KF189362; 1GC1KTEY2KF103905 | 1GC1KTEY2KF130716 | 1GC1KTEY2KF121563 | 1GC1KTEY2KF197638 | 1GC1KTEY2KF139142; 1GC1KTEY2KF164980

1GC1KTEY2KF117979 | 1GC1KTEY2KF112135; 1GC1KTEY2KF150156 | 1GC1KTEY2KF177311 | 1GC1KTEY2KF123636

1GC1KTEY2KF164624 | 1GC1KTEY2KF156345 | 1GC1KTEY2KF199065 | 1GC1KTEY2KF199910

1GC1KTEY2KF102253 | 1GC1KTEY2KF102950; 1GC1KTEY2KF139870 | 1GC1KTEY2KF117335 | 1GC1KTEY2KF115326 | 1GC1KTEY2KF158550 | 1GC1KTEY2KF136581; 1GC1KTEY2KF122759 | 1GC1KTEY2KF189698 | 1GC1KTEY2KF133924 | 1GC1KTEY2KF142719 | 1GC1KTEY2KF168589 | 1GC1KTEY2KF133728

1GC1KTEY2KF159665 | 1GC1KTEY2KF139724 | 1GC1KTEY2KF124138; 1GC1KTEY2KF147998 | 1GC1KTEY2KF164297 |

1GC1KTEY2KF129159

; 1GC1KTEY2KF110627 | 1GC1KTEY2KF127136 | 1GC1KTEY2KF114922 | 1GC1KTEY2KF103757; 1GC1KTEY2KF181049; 1GC1KTEY2KF158323

1GC1KTEY2KF188714

1GC1KTEY2KF103287; 1GC1KTEY2KF158645 | 1GC1KTEY2KF154367; 1GC1KTEY2KF198479; 1GC1KTEY2KF139125 | 1GC1KTEY2KF177728 | 1GC1KTEY2KF179771 | 1GC1KTEY2KF154174; 1GC1KTEY2KF153607 | 1GC1KTEY2KF165451; 1GC1KTEY2KF147970; 1GC1KTEY2KF102673 | 1GC1KTEY2KF152957; 1GC1KTEY2KF193086 | 1GC1KTEY2KF100213 | 1GC1KTEY2KF155986 | 1GC1KTEY2KF186235; 1GC1KTEY2KF109641 | 1GC1KTEY2KF111745;

1GC1KTEY2KF199860

| 1GC1KTEY2KF168026; 1GC1KTEY2KF137553 | 1GC1KTEY2KF137357 | 1GC1KTEY2KF194254 | 1GC1KTEY2KF180984 | 1GC1KTEY2KF138847; 1GC1KTEY2KF129551 | 1GC1KTEY2KF146219 | 1GC1KTEY2KF158256; 1GC1KTEY2KF192441 | 1GC1KTEY2KF185795 | 1GC1KTEY2KF158886 | 1GC1KTEY2KF174117; 1GC1KTEY2KF169824; 1GC1KTEY2KF130067

1GC1KTEY2KF158127 | 1GC1KTEY2KF104195; 1GC1KTEY2KF168267; 1GC1KTEY2KF106268; 1GC1KTEY2KF176210; 1GC1KTEY2KF112605; 1GC1KTEY2KF133163 | 1GC1KTEY2KF198062 | 1GC1KTEY2KF170262 | 1GC1KTEY2KF174859 | 1GC1KTEY2KF163845 | 1GC1KTEY2KF144454; 1GC1KTEY2KF153915 | 1GC1KTEY2KF114743 | 1GC1KTEY2KF147483; 1GC1KTEY2KF111101; 1GC1KTEY2KF186218; 1GC1KTEY2KF130778 | 1GC1KTEY2KF171931 | 1GC1KTEY2KF158130

1GC1KTEY2KF133969; 1GC1KTEY2KF185148 | 1GC1KTEY2KF130005; 1GC1KTEY2KF170438 | 1GC1KTEY2KF172898; 1GC1KTEY2KF153459 | 1GC1KTEY2KF152876 | 1GC1KTEY2KF190057 | 1GC1KTEY2KF183769; 1GC1KTEY2KF165935; 1GC1KTEY2KF178863 | 1GC1KTEY2KF195338; 1GC1KTEY2KF182332 | 1GC1KTEY2KF187269 | 1GC1KTEY2KF146561 | 1GC1KTEY2KF148911; 1GC1KTEY2KF115715; 1GC1KTEY2KF147502; 1GC1KTEY2KF111986 | 1GC1KTEY2KF125967; 1GC1KTEY2KF105315 | 1GC1KTEY2KF149346 | 1GC1KTEY2KF170665; 1GC1KTEY2KF143014; 1GC1KTEY2KF174831 | 1GC1KTEY2KF180578 | 1GC1KTEY2KF112667; 1GC1KTEY2KF169595 | 1GC1KTEY2KF170553 | 1GC1KTEY2KF180211 | 1GC1KTEY2KF128285 | 1GC1KTEY2KF137200 | 1GC1KTEY2KF194948; 1GC1KTEY2KF150271 | 1GC1KTEY2KF117660; 1GC1KTEY2KF144096

1GC1KTEY2KF181360; 1GC1KTEY2KF160749 | 1GC1KTEY2KF167636 | 1GC1KTEY2KF189166 | 1GC1KTEY2KF139741 | 1GC1KTEY2KF153073 | 1GC1KTEY2KF105587 | 1GC1KTEY2KF151324 | 1GC1KTEY2KF140422; 1GC1KTEY2KF173016 | 1GC1KTEY2KF137097; 1GC1KTEY2KF163666; 1GC1KTEY2KF142395 | 1GC1KTEY2KF136466; 1GC1KTEY2KF193850; 1GC1KTEY2KF195551 | 1GC1KTEY2KF174652 | 1GC1KTEY2KF154109 | 1GC1KTEY2KF130506 | 1GC1KTEY2KF138606 | 1GC1KTEY2KF120106 | 1GC1KTEY2KF168608 | 1GC1KTEY2KF141523 | 1GC1KTEY2KF133504 | 1GC1KTEY2KF137231 | 1GC1KTEY2KF179365 | 1GC1KTEY2KF119635 | 1GC1KTEY2KF182671; 1GC1KTEY2KF131770 | 1GC1KTEY2KF130876; 1GC1KTEY2KF150559

1GC1KTEY2KF136080 | 1GC1KTEY2KF199342 | 1GC1KTEY2KF177387 | 1GC1KTEY2KF151260 | 1GC1KTEY2KF162601; 1GC1KTEY2KF112734; 1GC1KTEY2KF106531 | 1GC1KTEY2KF114323 | 1GC1KTEY2KF150934 | 1GC1KTEY2KF130781; 1GC1KTEY2KF100633 | 1GC1KTEY2KF134748 | 1GC1KTEY2KF106299 | 1GC1KTEY2KF121420 | 1GC1KTEY2KF149248 | 1GC1KTEY2KF105685 | 1GC1KTEY2KF150805

1GC1KTEY2KF134166 | 1GC1KTEY2KF136127 | 1GC1KTEY2KF171475 | 1GC1KTEY2KF160931 | 1GC1KTEY2KF131560 | 1GC1KTEY2KF191418 | 1GC1KTEY2KF113947 | 1GC1KTEY2KF126598 | 1GC1KTEY2KF120395 | 1GC1KTEY2KF163182 | 1GC1KTEY2KF134524; 1GC1KTEY2KF170164 | 1GC1KTEY2KF109817; 1GC1KTEY2KF136063; 1GC1KTEY2KF159309 | 1GC1KTEY2KF132885; 1GC1KTEY2KF185117; 1GC1KTEY2KF144924; 1GC1KTEY2KF179656 | 1GC1KTEY2KF136225 | 1GC1KTEY2KF150240 | 1GC1KTEY2KF113740

1GC1KTEY2KF116279 | 1GC1KTEY2KF124592 | 1GC1KTEY2KF153767 | 1GC1KTEY2KF160086 | 1GC1KTEY2KF100616 | 1GC1KTEY2KF145166; 1GC1KTEY2KF115164 | 1GC1KTEY2KF144101 | 1GC1KTEY2KF195159 | 1GC1KTEY2KF147841; 1GC1KTEY2KF104617 | 1GC1KTEY2KF193430 | 1GC1KTEY2KF147208 | 1GC1KTEY2KF105010; 1GC1KTEY2KF143692; 1GC1KTEY2KF125337 | 1GC1KTEY2KF166809; 1GC1KTEY2KF124821; 1GC1KTEY2KF153638; 1GC1KTEY2KF173288; 1GC1KTEY2KF110921

1GC1KTEY2KF151663; 1GC1KTEY2KF134295 | 1GC1KTEY2KF114452 | 1GC1KTEY2KF159195; 1GC1KTEY2KF140453; 1GC1KTEY2KF169581 | 1GC1KTEY2KF134944; 1GC1KTEY2KF196151 | 1GC1KTEY2KF125760

1GC1KTEY2KF197641 | 1GC1KTEY2KF192729; 1GC1KTEY2KF193444; 1GC1KTEY2KF108621; 1GC1KTEY2KF145149 | 1GC1KTEY2KF131316 | 1GC1KTEY2KF166194 | 1GC1KTEY2KF197557

1GC1KTEY2KF139707 | 1GC1KTEY2KF146494 | 1GC1KTEY2KF100650; 1GC1KTEY2KF174649 | 1GC1KTEY2KF138895 | 1GC1KTEY2KF121997; 1GC1KTEY2KF113026; 1GC1KTEY2KF191659 | 1GC1KTEY2KF146690 | 1GC1KTEY2KF168639 | 1GC1KTEY2KF113964 | 1GC1KTEY2KF101992 | 1GC1KTEY2KF139190; 1GC1KTEY2KF184078 | 1GC1KTEY2KF167653; 1GC1KTEY2KF191919 | 1GC1KTEY2KF119845; 1GC1KTEY2KF124351 | 1GC1KTEY2KF192598; 1GC1KTEY2KF144020; 1GC1KTEY2KF100180 | 1GC1KTEY2KF180662 | 1GC1KTEY2KF101684

1GC1KTEY2KF126259 | 1GC1KTEY2KF177048 | 1GC1KTEY2KF190558 | 1GC1KTEY2KF117514; 1GC1KTEY2KF193069 | 1GC1KTEY2KF180015 | 1GC1KTEY2KF119814 | 1GC1KTEY2KF141716 | 1GC1KTEY2KF140288 | 1GC1KTEY2KF107663; 1GC1KTEY2KF153963 | 1GC1KTEY2KF178071

1GC1KTEY2KF120025 | 1GC1KTEY2KF192682; 1GC1KTEY2KF119585 | 1GC1KTEY2KF105024 | 1GC1KTEY2KF192696

1GC1KTEY2KF129615 | 1GC1KTEY2KF117593 | 1GC1KTEY2KF109574 | 1GC1KTEY2KF145555 | 1GC1KTEY2KF152019 | 1GC1KTEY2KF143482; 1GC1KTEY2KF148746; 1GC1KTEY2KF196263 | 1GC1KTEY2KF124284; 1GC1KTEY2KF131574; 1GC1KTEY2KF142557; 1GC1KTEY2KF188244

1GC1KTEY2KF103337 | 1GC1KTEY2KF108960; 1GC1KTEY2KF108800 | 1GC1KTEY2KF158306 | 1GC1KTEY2KF101152; 1GC1KTEY2KF173338; 1GC1KTEY2KF180001 | 1GC1KTEY2KF126794 | 1GC1KTEY2KF112202 | 1GC1KTEY2KF163411 | 1GC1KTEY2KF154000; 1GC1KTEY2KF163294; 1GC1KTEY2KF103385 | 1GC1KTEY2KF142526; 1GC1KTEY2KF115083; 1GC1KTEY2KF182766 | 1GC1KTEY2KF178720 | 1GC1KTEY2KF163165 | 1GC1KTEY2KF135494 | 1GC1KTEY2KF159827 | 1GC1KTEY2KF198370 | 1GC1KTEY2KF194979 | 1GC1KTEY2KF172660 | 1GC1KTEY2KF100762 | 1GC1KTEY2KF189359; 1GC1KTEY2KF117285

1GC1KTEY2KF108781 | 1GC1KTEY2KF150674

1GC1KTEY2KF128383 | 1GC1KTEY2KF133731 | 1GC1KTEY2KF140792 | 1GC1KTEY2KF120736 | 1GC1KTEY2KF107825 | 1GC1KTEY2KF111163; 1GC1KTEY2KF121658 | 1GC1KTEY2KF150268 | 1GC1KTEY2KF188874; 1GC1KTEY2KF199230 | 1GC1KTEY2KF184940 | 1GC1KTEY2KF192424 | 1GC1KTEY2KF160301 | 1GC1KTEY2KF111549; 1GC1KTEY2KF148455 | 1GC1KTEY2KF173680; 1GC1KTEY2KF152814 | 1GC1KTEY2KF127816; 1GC1KTEY2KF146236 | 1GC1KTEY2KF105945 | 1GC1KTEY2KF197719 | 1GC1KTEY2KF169855 | 1GC1KTEY2KF163277 | 1GC1KTEY2KF196716 | 1GC1KTEY2KF186462 | 1GC1KTEY2KF155616 | 1GC1KTEY2KF168141; 1GC1KTEY2KF144728 | 1GC1KTEY2KF165062 | 1GC1KTEY2KF151159

1GC1KTEY2KF109929 | 1GC1KTEY2KF196165; 1GC1KTEY2KF186476 | 1GC1KTEY2KF129775; 1GC1KTEY2KF184338; 1GC1KTEY2KF191709 | 1GC1KTEY2KF125855 | 1GC1KTEY2KF185120 | 1GC1KTEY2KF101572 | 1GC1KTEY2KF136855 | 1GC1KTEY2KF182976 | 1GC1KTEY2KF182752 | 1GC1KTEY2KF152568

1GC1KTEY2KF162971 | 1GC1KTEY2KF134961;

1GC1KTEY2KF182489

; 1GC1KTEY2KF180273 | 1GC1KTEY2KF147077 | 1GC1KTEY2KF105816; 1GC1KTEY2KF186025 | 1GC1KTEY2KF118887

1GC1KTEY2KF157771

1GC1KTEY2KF183562 | 1GC1KTEY2KF107727 | 1GC1KTEY2KF148908 | 1GC1KTEY2KF154255; 1GC1KTEY2KF167054; 1GC1KTEY2KF188289

1GC1KTEY2KF134958 | 1GC1KTEY2KF157639; 1GC1KTEY2KF125239; 1GC1KTEY2KF156667; 1GC1KTEY2KF108649 | 1GC1KTEY2KF168916; 1GC1KTEY2KF103936; 1GC1KTEY2KF126908 | 1GC1KTEY2KF132255; 1GC1KTEY2KF165613; 1GC1KTEY2KF159939; 1GC1KTEY2KF140775 | 1GC1KTEY2KF160914 | 1GC1KTEY2KF102334 | 1GC1KTEY2KF102379 | 1GC1KTEY2KF131977; 1GC1KTEY2KF135544; 1GC1KTEY2KF164588 | 1GC1KTEY2KF115004 | 1GC1KTEY2KF190205 | 1GC1KTEY2KF128335 | 1GC1KTEY2KF178846; 1GC1KTEY2KF105251

1GC1KTEY2KF111227 | 1GC1KTEY2KF108943 | 1GC1KTEY2KF170083 | 1GC1KTEY2KF188647 | 1GC1KTEY2KF131963; 1GC1KTEY2KF119392 | 1GC1KTEY2KF109476 | 1GC1KTEY2KF168687 | 1GC1KTEY2KF155096; 1GC1KTEY2KF149220 | 1GC1KTEY2KF133051 | 1GC1KTEY2KF152960 | 1GC1KTEY2KF158600 | 1GC1KTEY2KF181827; 1GC1KTEY2KF115021 | 1GC1KTEY2KF143790 | 1GC1KTEY2KF168415 | 1GC1KTEY2KF104746 | 1GC1KTEY2KF157849 | 1GC1KTEY2KF138573 | 1GC1KTEY2KF129081 | 1GC1KTEY2KF143675 | 1GC1KTEY2KF114595 | 1GC1KTEY2KF117061 | 1GC1KTEY2KF196179; 1GC1KTEY2KF136418 | 1GC1KTEY2KF167457 | 1GC1KTEY2KF146463 | 1GC1KTEY2KF117190 | 1GC1KTEY2KF115729; 1GC1KTEY2KF112054 | 1GC1KTEY2KF194903; 1GC1KTEY2KF154031 | 1GC1KTEY2KF150917 | 1GC1KTEY2KF107811 | 1GC1KTEY2KF196358; 1GC1KTEY2KF188177 | 1GC1KTEY2KF137309 | 1GC1KTEY2KF135799

1GC1KTEY2KF102169 | 1GC1KTEY2KF167829; 1GC1KTEY2KF173470; 1GC1KTEY2KF138122 | 1GC1KTEY2KF114886 | 1GC1KTEY2KF145569; 1GC1KTEY2KF110322 | 1GC1KTEY2KF163196 | 1GC1KTEY2KF130019 | 1GC1KTEY2KF190575 | 1GC1KTEY2KF114242; 1GC1KTEY2KF124088 | 1GC1KTEY2KF112085 | 1GC1KTEY2KF193704; 1GC1KTEY2KF155468 | 1GC1KTEY2KF181648 | 1GC1KTEY2KF185733 | 1GC1KTEY2KF119330; 1GC1KTEY2KF151968; 1GC1KTEY2KF134572 | 1GC1KTEY2KF123328 | 1GC1KTEY2KF138993 | 1GC1KTEY2KF138461; 1GC1KTEY2KF163554

1GC1KTEY2KF113804 | 1GC1KTEY2KF109610 | 1GC1KTEY2KF147919 | 1GC1KTEY2KF104553 | 1GC1KTEY2KF139352 | 1GC1KTEY2KF146897

1GC1KTEY2KF139769 | 1GC1KTEY2KF141473 | 1GC1KTEY2KF153199

1GC1KTEY2KF128044; 1GC1KTEY2KF199650 | 1GC1KTEY2KF129100; 1GC1KTEY2KF115648 | 1GC1KTEY2KF134880

1GC1KTEY2KF149184;

1GC1KTEY2KF105959

| 1GC1KTEY2KF140999 | 1GC1KTEY2KF131803 | 1GC1KTEY2KF192987; 1GC1KTEY2KF162923; 1GC1KTEY2KF145507; 1GC1KTEY2KF136306 | 1GC1KTEY2KF152487; 1GC1KTEY2KF157740 | 1GC1KTEY2KF173744; 1GC1KTEY2KF178958 | 1GC1KTEY2KF193590 | 1GC1KTEY2KF137410; 1GC1KTEY2KF125290 | 1GC1KTEY2KF184842 | 1GC1KTEY2KF115732 | 1GC1KTEY2KF109316 |

1GC1KTEY2KF147984

; 1GC1KTEY2KF101040 | 1GC1KTEY2KF142509; 1GC1KTEY2KF175770; 1GC1KTEY2KF171587 | 1GC1KTEY2KF111776; 1GC1KTEY2KF113611; 1GC1KTEY2KF180614; 1GC1KTEY2KF185442 | 1GC1KTEY2KF170956 | 1GC1KTEY2KF193475 | 1GC1KTEY2KF109736 | 1GC1KTEY2KF171864 | 1GC1KTEY2KF198627 | 1GC1KTEY2KF137617; 1GC1KTEY2KF156006 | 1GC1KTEY2KF164252; 1GC1KTEY2KF109946; 1GC1KTEY2KF110496 | 1GC1KTEY2KF165773 | 1GC1KTEY2KF140498 | 1GC1KTEY2KF139626 | 1GC1KTEY2KF161917 | 1GC1KTEY2KF186753 | 1GC1KTEY2KF165790; 1GC1KTEY2KF145104 | 1GC1KTEY2KF121773 | 1GC1KTEY2KF116069 | 1GC1KTEY2KF159097 | 1GC1KTEY2KF191791; 1GC1KTEY2KF144843 | 1GC1KTEY2KF150318 | 1GC1KTEY2KF107369 | 1GC1KTEY2KF130845; 1GC1KTEY2KF188342 | 1GC1KTEY2KF147600; 1GC1KTEY2KF177566; 1GC1KTEY2KF120705 | 1GC1KTEY2KF187935; 1GC1KTEY2KF102740 | 1GC1KTEY2KF177390; 1GC1KTEY2KF192228; 1GC1KTEY2KF180242; 1GC1KTEY2KF115942

1GC1KTEY2KF131350 | 1GC1KTEY2KF127783 | 1GC1KTEY2KF145717 | 1GC1KTEY2KF176868 | 1GC1KTEY2KF147712

1GC1KTEY2KF149153 | 1GC1KTEY2KF103922 | 1GC1KTEY2KF104004 | 1GC1KTEY2KF152148 | 1GC1KTEY2KF116881 | 1GC1KTEY2KF114824 | 1GC1KTEY2KF149959 | 1GC1KTEY2KF164431; 1GC1KTEY2KF107064 | 1GC1KTEY2KF182847 | 1GC1KTEY2KF108845 | 1GC1KTEY2KF107422 | 1GC1KTEY2KF192455 | 1GC1KTEY2KF166373 | 1GC1KTEY2KF138153; 1GC1KTEY2KF131641; 1GC1KTEY2KF179897 | 1GC1KTEY2KF103113

1GC1KTEY2KF175171; 1GC1KTEY2KF121661 | 1GC1KTEY2KF104035 | 1GC1KTEY2KF130831 | 1GC1KTEY2KF192116 | 1GC1KTEY2KF109235 | 1GC1KTEY2KF182234 | 1GC1KTEY2KF148777 | 1GC1KTEY2KF132983 | 1GC1KTEY2KF191242 | 1GC1KTEY2KF175252

1GC1KTEY2KF173274 | 1GC1KTEY2KF143904 | 1GC1KTEY2KF187224; 1GC1KTEY2KF165708; 1GC1KTEY2KF167877 | 1GC1KTEY2KF188454 | 1GC1KTEY2KF131025; 1GC1KTEY2KF107808; 1GC1KTEY2KF100390 | 1GC1KTEY2KF183285 | 1GC1KTEY2KF178443 | 1GC1KTEY2KF135673; 1GC1KTEY2KF121062 | 1GC1KTEY2KF148004 | 1GC1KTEY2KF161223 | 1GC1KTEY2KF124589 | 1GC1KTEY2KF193427; 1GC1KTEY2KF135205

1GC1KTEY2KF120350 | 1GC1KTEY2KF177972; 1GC1KTEY2KF144518 | 1GC1KTEY2KF138704; 1GC1KTEY2KF173727; 1GC1KTEY2KF199163 | 1GC1KTEY2KF113043 | 1GC1KTEY2KF155115 | 1GC1KTEY2KF142834 | 1GC1KTEY2KF152411 | 1GC1KTEY2KF138587; 1GC1KTEY2KF114855 | 1GC1KTEY2KF178572; 1GC1KTEY2KF107601 | 1GC1KTEY2KF181987 | 1GC1KTEY2KF173839; 1GC1KTEY2KF134832 | 1GC1KTEY2KF160332 |

1GC1KTEY2KF189300

| 1GC1KTEY2KF154210 | 1GC1KTEY2KF108196; 1GC1KTEY2KF186767 | 1GC1KTEY2KF134927; 1GC1KTEY2KF130599 | 1GC1KTEY2KF153543 | 1GC1KTEY2KF175641 | 1GC1KTEY2KF198840 | 1GC1KTEY2KF126147 | 1GC1KTEY2KF104262 | 1GC1KTEY2KF136273 | 1GC1KTEY2KF169872 | 1GC1KTEY2KF160816; 1GC1KTEY2KF104326; 1GC1KTEY2KF136449

1GC1KTEY2KF125788; 1GC1KTEY2KF194982 | 1GC1KTEY2KF189927;

1GC1KTEY2KF139772

| 1GC1KTEY2KF116637; 1GC1KTEY2KF128108 | 1GC1KTEY2KF153106; 1GC1KTEY2KF198319 | 1GC1KTEY2KF139075 | 1GC1KTEY2KF104794 | 1GC1KTEY2KF191015 | 1GC1KTEY2KF174053; 1GC1KTEY2KF172335 | 1GC1KTEY2KF159990 | 1GC1KTEY2KF152361 | 1GC1KTEY2KF192889 | 1GC1KTEY2KF119389; 1GC1KTEY2KF156975; 1GC1KTEY2KF169614 | 1GC1KTEY2KF138623 | 1GC1KTEY2KF117819; 1GC1KTEY2KF127525 | 1GC1KTEY2KF171685 | 1GC1KTEY2KF184310 | 1GC1KTEY2KF135611 | 1GC1KTEY2KF122762; 1GC1KTEY2KF132093 | 1GC1KTEY2KF133583 | 1GC1KTEY2KF135186 | 1GC1KTEY2KF196862 | 1GC1KTEY2KF171458; 1GC1KTEY2KF165577; 1GC1KTEY2KF102088 | 1GC1KTEY2KF116556 | 1GC1KTEY2KF166275 | 1GC1KTEY2KF199373; 1GC1KTEY2KF186607; 1GC1KTEY2KF148522; 1GC1KTEY2KF182007 | 1GC1KTEY2KF144583 | 1GC1KTEY2KF111907 | 1GC1KTEY2KF171752; 1GC1KTEY2KF121790 | 1GC1KTEY2KF135107 | 1GC1KTEY2KF140789; 1GC1KTEY2KF175168 | 1GC1KTEY2KF147435 | 1GC1KTEY2KF160489 | 1GC1KTEY2KF139349 | 1GC1KTEY2KF142283; 1GC1KTEY2KF146625 | 1GC1KTEY2KF141439 | 1GC1KTEY2KF171718; 1GC1KTEY2KF149136; 1GC1KTEY2KF124060; 1GC1KTEY2KF102060 | 1GC1KTEY2KF189782; 1GC1KTEY2KF146723 | 1GC1KTEY2KF141912 | 1GC1KTEY2KF187286

1GC1KTEY2KF163330 | 1GC1KTEY2KF155129

1GC1KTEY2KF179270 | 1GC1KTEY2KF186204; 1GC1KTEY2KF127671 | 1GC1KTEY2KF117870 | 1GC1KTEY2KF106495 | 1GC1KTEY2KF124186; 1GC1KTEY2KF189376 | 1GC1KTEY2KF166924; 1GC1KTEY2KF122907 | 1GC1KTEY2KF156765 | 1GC1KTEY2KF131137; 1GC1KTEY2KF126519 | 1GC1KTEY2KF167720; 1GC1KTEY2KF160329; 1GC1KTEY2KF135981; 1GC1KTEY2KF105203 | 1GC1KTEY2KF113933; 1GC1KTEY2KF178040 | 1GC1KTEY2KF183190; 1GC1KTEY2KF177664

1GC1KTEY2KF117478

| 1GC1KTEY2KF169967; 1GC1KTEY2KF161867 | 1GC1KTEY2KF157446; 1GC1KTEY2KF140212 | 1GC1KTEY2KF118095; 1GC1KTEY2KF163571 | 1GC1KTEY2KF166972 | 1GC1KTEY2KF194335 | 1GC1KTEY2KF194741 | 1GC1KTEY2KF127590; 1GC1KTEY2KF161691 | 1GC1KTEY2KF181004; 1GC1KTEY2KF103497 | 1GC1KTEY2KF161349; 1GC1KTEY2KF188017; 1GC1KTEY2KF101300 | 1GC1KTEY2KF160296;

1GC1KTEY2KF135964

| 1GC1KTEY2KF176773 | 1GC1KTEY2KF169418; 1GC1KTEY2KF151095; 1GC1KTEY2KF170911

1GC1KTEY2KF162792 | 1GC1KTEY2KF146592

1GC1KTEY2KF138234 | 1GC1KTEY2KF134863; 1GC1KTEY2KF116489; 1GC1KTEY2KF160847 | 1GC1KTEY2KF161092 | 1GC1KTEY2KF115925; 1GC1KTEY2KF140369; 1GC1KTEY2KF129890 | 1GC1KTEY2KF143949; 1GC1KTEY2KF174425 | 1GC1KTEY2KF153686; 1GC1KTEY2KF148228 | 1GC1KTEY2KF116802 | 1GC1KTEY2KF139562 | 1GC1KTEY2KF169211 | 1GC1KTEY2KF136791; 1GC1KTEY2KF124205 | 1GC1KTEY2KF100356; 1GC1KTEY2KF192701; 1GC1KTEY2KF102186 | 1GC1KTEY2KF101071 | 1GC1KTEY2KF164333 | 1GC1KTEY2KF104925 | 1GC1KTEY2KF197249 | 1GC1KTEY2KF165529; 1GC1KTEY2KF105928; 1GC1KTEY2KF106688; 1GC1KTEY2KF182153; 1GC1KTEY2KF132837 | 1GC1KTEY2KF128075 | 1GC1KTEY2KF130232 | 1GC1KTEY2KF158113; 1GC1KTEY2KF154482 | 1GC1KTEY2KF100566; 1GC1KTEY2KF120588 | 1GC1KTEY2KF131347; 1GC1KTEY2KF152702 | 1GC1KTEY2KF146673 | 1GC1KTEY2KF156989 | 1GC1KTEY2KF176613; 1GC1KTEY2KF157866 | 1GC1KTEY2KF114192 | 1GC1KTEY2KF159858 | 1GC1KTEY2KF183819 | 1GC1KTEY2KF115438; 1GC1KTEY2KF169144; 1GC1KTEY2KF146432 | 1GC1KTEY2KF122096 | 1GC1KTEY2KF180256; 1GC1KTEY2KF106920; 1GC1KTEY2KF178264 | 1GC1KTEY2KF110238; 1GC1KTEY2KF179818; 1GC1KTEY2KF187028

1GC1KTEY2KF165188 | 1GC1KTEY2KF161271; 1GC1KTEY2KF154045 | 1GC1KTEY2KF159603; 1GC1KTEY2KF155261; 1GC1KTEY2KF155728; 1GC1KTEY2KF154580 | 1GC1KTEY2KF129792; 1GC1KTEY2KF137701 | 1GC1KTEY2KF187627 | 1GC1KTEY2KF189779; 1GC1KTEY2KF185084; 1GC1KTEY2KF194027 | 1GC1KTEY2KF157219 | 1GC1KTEY2KF186008 | 1GC1KTEY2KF142980 | 1GC1KTEY2KF116864 | 1GC1KTEY2KF178250 | 1GC1KTEY2KF179995 | 1GC1KTEY2KF171945 | 1GC1KTEY2KF114497; 1GC1KTEY2KF174571 | 1GC1KTEY2KF170150 | 1GC1KTEY2KF139710; 1GC1KTEY2KF124947 | 1GC1KTEY2KF170326; 1GC1KTEY2KF108134; 1GC1KTEY2KF179575 | 1GC1KTEY2KF196148 | 1GC1KTEY2KF118663 | 1GC1KTEY2KF126133 | 1GC1KTEY2KF191211; 1GC1KTEY2KF106058 | 1GC1KTEY2KF179737; 1GC1KTEY2KF105041

1GC1KTEY2KF125595 | 1GC1KTEY2KF118128 | 1GC1KTEY2KF188650 |

1GC1KTEY2KF100986

| 1GC1KTEY2KF164168 | 1GC1KTEY2KF149203 | 1GC1KTEY2KF152991 | 1GC1KTEY2KF166454 | 1GC1KTEY2KF181830 | 1GC1KTEY2KF140548 | 1GC1KTEY2KF193461 | 1GC1KTEY2KF144390; 1GC1KTEY2KF185134 | 1GC1KTEY2KF191631 | 1GC1KTEY2KF105475 | 1GC1KTEY2KF101829; 1GC1KTEY2KF156300 | 1GC1KTEY2KF181858 | 1GC1KTEY2KF181472 | 1GC1KTEY2KF196926

1GC1KTEY2KF193170 | 1GC1KTEY2KF144308 | 1GC1KTEY2KF171119 | 1GC1KTEY2KF153719 | 1GC1KTEY2KF120655; 1GC1KTEY2KF112670 | 1GC1KTEY2KF190849 | 1GC1KTEY2KF100583 | 1GC1KTEY2KF162128 | 1GC1KTEY2KF161898 | 1GC1KTEY2KF155230 | 1GC1KTEY2KF188406 | 1GC1KTEY2KF135575 | 1GC1KTEY2KF164008 | 1GC1KTEY2KF129601

1GC1KTEY2KF179527 | 1GC1KTEY2KF136838 | 1GC1KTEY2KF112524 | 1GC1KTEY2KF175042

1GC1KTEY2KF149864 | 1GC1KTEY2KF114340 | 1GC1KTEY2KF109283

1GC1KTEY2KF139092 | 1GC1KTEY2KF124530 | 1GC1KTEY2KF189717 | 1GC1KTEY2KF137388 | 1GC1KTEY2KF101989 | 1GC1KTEY2KF124706; 1GC1KTEY2KF123152 | 1GC1KTEY2KF137343 | 1GC1KTEY2KF142431 | 1GC1KTEY2KF154997 | 1GC1KTEY2KF186249 | 1GC1KTEY2KF193640 | 1GC1KTEY2KF125922 | 1GC1KTEY2KF120154 | 1GC1KTEY2KF132403

1GC1KTEY2KF147967 | 1GC1KTEY2KF127217 | 1GC1KTEY2KF137603 | 1GC1KTEY2KF126424 | 1GC1KTEY2KF173310; 1GC1KTEY2KF182377; 1GC1KTEY2KF138024 | 1GC1KTEY2KF188843 | 1GC1KTEY2KF186977 | 1GC1KTEY2KF104536; 1GC1KTEY2KF187465 | 1GC1KTEY2KF180354

1GC1KTEY2KF166048; 1GC1KTEY2KF110837; 1GC1KTEY2KF171976 | 1GC1KTEY2KF101507 | 1GC1KTEY2KF101734 | 1GC1KTEY2KF122647; 1GC1KTEY2KF186042 | 1GC1KTEY2KF114287; 1GC1KTEY2KF187871; 1GC1KTEY2KF164509 | 1GC1KTEY2KF150352 | 1GC1KTEY2KF113625; 1GC1KTEY2KF166017; 1GC1KTEY2KF129209

1GC1KTEY2KF103645 | 1GC1KTEY2KF191855; 1GC1KTEY2KF160251

1GC1KTEY2KF189457; 1GC1KTEY2KF177177 | 1GC1KTEY2KF121630; 1GC1KTEY2KF196876; 1GC1KTEY2KF142686 | 1GC1KTEY2KF170794 | 1GC1KTEY2KF187062; 1GC1KTEY2KF160282

1GC1KTEY2KF133647 | 1GC1KTEY2KF140517; 1GC1KTEY2KF119067 | 1GC1KTEY2KF120753 | 1GC1KTEY2KF158516; 1GC1KTEY2KF188146 | 1GC1KTEY2KF164820 | 1GC1KTEY2KF109140 | 1GC1KTEY2KF149542 | 1GC1KTEY2KF197848; 1GC1KTEY2KF169984; 1GC1KTEY2KF158354; 1GC1KTEY2KF100776 | 1GC1KTEY2KF146396; 1GC1KTEY2KF133292; 1GC1KTEY2KF196604

1GC1KTEY2KF121241 | 1GC1KTEY2KF110028 | 1GC1KTEY2KF190026; 1GC1KTEY2KF184212 | 1GC1KTEY2KF110773; 1GC1KTEY2KF131736 | 1GC1KTEY2KF138797 | 1GC1KTEY2KF139321

1GC1KTEY2KF134667 | 1GC1KTEY2KF133390; 1GC1KTEY2KF172643 | 1GC1KTEY2KF165109 | 1GC1KTEY2KF192195 | 1GC1KTEY2KF195064 | 1GC1KTEY2KF141408 | 1GC1KTEY2KF112961 | 1GC1KTEY2KF164767; 1GC1KTEY2KF110661; 1GC1KTEY2KF138590 | 1GC1KTEY2KF149587 | 1GC1KTEY2KF141599 | 1GC1KTEY2KF146446 | 1GC1KTEY2KF121806; 1GC1KTEY2KF174070 | 1GC1KTEY2KF117853 | 1GC1KTEY2KF123698 | 1GC1KTEY2KF125161 | 1GC1KTEY2KF102284

1GC1KTEY2KF187661 | 1GC1KTEY2KF123376

1GC1KTEY2KF196943 | 1GC1KTEY2KF152618 | 1GC1KTEY2KF186641

1GC1KTEY2KF108103; 1GC1KTEY2KF112779

1GC1KTEY2KF154370; 1GC1KTEY2KF180094; 1GC1KTEY2KF105430 | 1GC1KTEY2KF192049; 1GC1KTEY2KF194271 | 1GC1KTEY2KF179141 | 1GC1KTEY2KF167152

1GC1KTEY2KF123815; 1GC1KTEY2KF124446; 1GC1KTEY2KF123894 | 1GC1KTEY2KF193184; 1GC1KTEY2KF157401 | 1GC1KTEY2KF115259; 1GC1KTEY2KF152120 | 1GC1KTEY2KF175302; 1GC1KTEY2KF127900; 1GC1KTEY2KF150612

1GC1KTEY2KF128755 | 1GC1KTEY2KF181357 | 1GC1KTEY2KF149122 | 1GC1KTEY2KF115620; 1GC1KTEY2KF198420; 1GC1KTEY2KF101796 | 1GC1KTEY2KF143871; 1GC1KTEY2KF155826 | 1GC1KTEY2KF124219 | 1GC1KTEY2KF133566 | 1GC1KTEY2KF189068 | 1GC1KTEY2KF128027 | 1GC1KTEY2KF193377 | 1GC1KTEY2KF107386 | 1GC1KTEY2KF104777 | 1GC1KTEY2KF127721; 1GC1KTEY2KF109395 | 1GC1KTEY2KF194562 | 1GC1KTEY2KF128822 | 1GC1KTEY2KF154921 |

1GC1KTEY2KF143448

| 1GC1KTEY2KF197381 | 1GC1KTEY2KF150383; 1GC1KTEY2KF108697 | 1GC1KTEY2KF162159 |

1GC1KTEY2KF165546

; 1GC1KTEY2KF170813; 1GC1KTEY2KF101538 | 1GC1KTEY2KF146754; 1GC1KTEY2KF129906; 1GC1KTEY2KF101510; 1GC1KTEY2KF113172; 1GC1KTEY2KF183254 | 1GC1KTEY2KF147533 | 1GC1KTEY2KF192522; 1GC1KTEY2KF125970 | 1GC1KTEY2KF184985; 1GC1KTEY2KF192343; 1GC1KTEY2KF115911 | 1GC1KTEY2KF194755; 1GC1KTEY2KF122602 | 1GC1KTEY2KF132742; 1GC1KTEY2KF123331; 1GC1KTEY2KF166955 | 1GC1KTEY2KF181682; 1GC1KTEY2KF195985; 1GC1KTEY2KF182623 | 1GC1KTEY2KF138010 | 1GC1KTEY2KF122485 | 1GC1KTEY2KF136029; 1GC1KTEY2KF104598; 1GC1KTEY2KF184047

1GC1KTEY2KF194142; 1GC1KTEY2KF168575; 1GC1KTEY2KF121465 | 1GC1KTEY2KF160864 | 1GC1KTEY2KF118890 | 1GC1KTEY2KF141084; 1GC1KTEY2KF100020 | 1GC1KTEY2KF133700; 1GC1KTEY2KF130330 | 1GC1KTEY2KF137696 | 1GC1KTEY2KF188504 | 1GC1KTEY2KF157527 | 1GC1KTEY2KF170309 | 1GC1KTEY2KF145068 | 1GC1KTEY2KF110109

1GC1KTEY2KF165174; 1GC1KTEY2KF171654

1GC1KTEY2KF167068 | 1GC1KTEY2KF156734 | 1GC1KTEY2KF139481 | 1GC1KTEY2KF198384 | 1GC1KTEY2KF100924

1GC1KTEY2KF168320 | 1GC1KTEY2KF143868 | 1GC1KTEY2KF183996; 1GC1KTEY2KF146785 | 1GC1KTEY2KF133552 | 1GC1KTEY2KF171637 | 1GC1KTEY2KF121837 | 1GC1KTEY2KF119862; 1GC1KTEY2KF113480; 1GC1KTEY2KF137407 | 1GC1KTEY2KF149895 | 1GC1KTEY2KF164462 | 1GC1KTEY2KF161089 | 1GC1KTEY2KF169306 | 1GC1KTEY2KF110790 | 1GC1KTEY2KF146379; 1GC1KTEY2KF176188 | 1GC1KTEY2KF156927 |

1GC1KTEY2KF190382

; 1GC1KTEY2KF180869 | 1GC1KTEY2KF147614; 1GC1KTEY2KF105184; 1GC1KTEY2KF157589 | 1GC1KTEY2KF127119 | 1GC1KTEY2KF108487 | 1GC1KTEY2KF132322 | 1GC1KTEY2KF132305; 1GC1KTEY2KF156040 | 1GC1KTEY2KF155373; 1GC1KTEY2KF175364 | 1GC1KTEY2KF100972 | 1GC1KTEY2KF121644 | 1GC1KTEY2KF110367 | 1GC1KTEY2KF186848; 1GC1KTEY2KF125077; 1GC1KTEY2KF113754 | 1GC1KTEY2KF158371; 1GC1KTEY2KF168804 | 1GC1KTEY2KF154322; 1GC1KTEY2KF133289; 1GC1KTEY2KF160704 | 1GC1KTEY2KF190947 |

1GC1KTEY2KF153882

| 1GC1KTEY2KF114774

1GC1KTEY2KF177616; 1GC1KTEY2KF138220 | 1GC1KTEY2KF179396 | 1GC1KTEY2KF179852 | 1GC1KTEY2KF109378 | 1GC1KTEY2KF146513; 1GC1KTEY2KF123393 | 1GC1KTEY2KF120607 | 1GC1KTEY2KF181276 | 1GC1KTEY2KF125385 | 1GC1KTEY2KF179401 | 1GC1KTEY2KF136905 | 1GC1KTEY2KF161514 | 1GC1KTEY2KF141442 | 1GC1KTEY2KF155275 | 1GC1KTEY2KF133874 | 1GC1KTEY2KF165269 | 1GC1KTEY2KF173193; 1GC1KTEY2KF181262; 1GC1KTEY2KF181309 | 1GC1KTEY2KF138637 | 1GC1KTEY2KF140842 | 1GC1KTEY2KF188213; 1GC1KTEY2KF199437; 1GC1KTEY2KF186896 | 1GC1KTEY2KF174084 | 1GC1KTEY2KF164140 | 1GC1KTEY2KF146110 | 1GC1KTEY2KF172173 | 1GC1KTEY2KF115746 | 1GC1KTEY2KF119974 | 1GC1KTEY2KF182637; 1GC1KTEY2KF198983 | 1GC1KTEY2KF133034 | 1GC1KTEY2KF156717

1GC1KTEY2KF173615; 1GC1KTEY2KF188907 | 1GC1KTEY2KF182914; 1GC1KTEY2KF125905 | 1GC1KTEY2KF144549 | 1GC1KTEY2KF148701; 1GC1KTEY2KF138136; 1GC1KTEY2KF166535; 1GC1KTEY2KF127749 | 1GC1KTEY2KF161108; 1GC1KTEY2KF167040 | 1GC1KTEY2KF137469 | 1GC1KTEY2KF189085 | 1GC1KTEY2KF134720 | 1GC1KTEY2KF140596 | 1GC1KTEY2KF137438 | 1GC1KTEY2KF113494; 1GC1KTEY2KF132806 | 1GC1KTEY2KF189183 | 1GC1KTEY2KF186770 | 1GC1KTEY2KF147015; 1GC1KTEY2KF101944 | 1GC1KTEY2KF148603; 1GC1KTEY2KF126262; 1GC1KTEY2KF185683; 1GC1KTEY2KF171881 | 1GC1KTEY2KF172089; 1GC1KTEY2KF126049; 1GC1KTEY2KF140405 | 1GC1KTEY2KF168155; 1GC1KTEY2KF158953; 1GC1KTEY2KF147922; 1GC1KTEY2KF105511

1GC1KTEY2KF134362; 1GC1KTEY2KF173002; 1GC1KTEY2KF163229 | 1GC1KTEY2KF121045; 1GC1KTEY2KF162260 | 1GC1KTEY2KF196859 | 1GC1KTEY2KF175588 | 1GC1KTEY2KF177468 | 1GC1KTEY2KF132465 | 1GC1KTEY2KF182220; 1GC1KTEY2KF198112; 1GC1KTEY2KF121319; 1GC1KTEY2KF107839 | 1GC1KTEY2KF167801 | 1GC1KTEY2KF152764 | 1GC1KTEY2KF171170 | 1GC1KTEY2KF153235 | 1GC1KTEY2KF182881 | 1GC1KTEY2KF120865

1GC1KTEY2KF112457 | 1GC1KTEY2KF162114 | 1GC1KTEY2KF139528 | 1GC1KTEY2KF148861; 1GC1KTEY2KF131624; 1GC1KTEY2KF195548 | 1GC1KTEY2KF152523 | 1GC1KTEY2KF178006 | 1GC1KTEY2KF162906 | 1GC1KTEY2KF124673; 1GC1KTEY2KF160427 | 1GC1KTEY2KF127668 | 1GC1KTEY2KF113379 | 1GC1KTEY2KF110806 | 1GC1KTEY2KF163960 | 1GC1KTEY2KF130909; 1GC1KTEY2KF170407 | 1GC1KTEY2KF152585; 1GC1KTEY2KF179026 | 1GC1KTEY2KF189720 | 1GC1KTEY2KF111213; 1GC1KTEY2KF174683; 1GC1KTEY2KF149444; 1GC1KTEY2KF154157 | 1GC1KTEY2KF122163 | 1GC1KTEY2KF114659 | 1GC1KTEY2KF155535 | 1GC1KTEY2KF150528 | 1GC1KTEY2KF199440; 1GC1KTEY2KF120879 | 1GC1KTEY2KF167071 | 1GC1KTEY2KF149265 | 1GC1KTEY2KF130618; 1GC1KTEY2KF135690 | 1GC1KTEY2KF182184 | 1GC1KTEY2KF139318; 1GC1KTEY2KF126701 | 1GC1KTEY2KF127959 | 1GC1KTEY2KF117691; 1GC1KTEY2KF135382 | 1GC1KTEY2KF195145 | 1GC1KTEY2KF149816 | 1GC1KTEY2KF149492; 1GC1KTEY2KF168351; 1GC1KTEY2KF126164; 1GC1KTEY2KF111440 | 1GC1KTEY2KF137682 | 1GC1KTEY2KF124527 | 1GC1KTEY2KF141540; 1GC1KTEY2KF195775 | 1GC1KTEY2KF182556 | 1GC1KTEY2KF142932 | 1GC1KTEY2KF198935 | 1GC1KTEY2KF134930 | 1GC1KTEY2KF184677; 1GC1KTEY2KF157611 | 1GC1KTEY2KF159701; 1GC1KTEY2KF134815; 1GC1KTEY2KF169502 | 1GC1KTEY2KF177762 | 1GC1KTEY2KF176353 | 1GC1KTEY2KF131512; 1GC1KTEY2KF153137 | 1GC1KTEY2KF177440; 1GC1KTEY2KF197302 | 1GC1KTEY2KF154448; 1GC1KTEY2KF193265 | 1GC1KTEY2KF194738 | 1GC1KTEY2KF116685 | 1GC1KTEY2KF153980; 1GC1KTEY2KF195498 | 1GC1KTEY2KF129033 | 1GC1KTEY2KF123765; 1GC1KTEY2KF199308; 1GC1KTEY2KF130814; 1GC1KTEY2KF101636 | 1GC1KTEY2KF156099 | 1GC1KTEY2KF133423

1GC1KTEY2KF128092; 1GC1KTEY2KF184954 | 1GC1KTEY2KF137830; 1GC1KTEY2KF147838 | 1GC1KTEY2KF144485 | 1GC1KTEY2KF192357 | 1GC1KTEY2KF161545

1GC1KTEY2KF150075 | 1GC1KTEY2KF174506; 1GC1KTEY2KF168298 | 1GC1KTEY2KF144762 | 1GC1KTEY2KF138167 | 1GC1KTEY2KF124768; 1GC1KTEY2KF185375 | 1GC1KTEY2KF122549 | 1GC1KTEY2KF185179; 1GC1KTEY2KF155941 | 1GC1KTEY2KF117836 | 1GC1KTEY2KF137925 | 1GC1KTEY2KF154160; 1GC1KTEY2KF105444; 1GC1KTEY2KF174165

1GC1KTEY2KF130344

1GC1KTEY2KF134037; 1GC1KTEY2KF184792; 1GC1KTEY2KF199423 | 1GC1KTEY2KF168656;

1GC1KTEY2KF184016

| 1GC1KTEY2KF160072; 1GC1KTEY2KF197610 | 1GC1KTEY2KF182248 | 1GC1KTEY2KF197736; 1GC1KTEY2KF140629; 1GC1KTEY2KF142879; 1GC1KTEY2KF172965 | 1GC1KTEY2KF181147; 1GC1KTEY2KF107050 | 1GC1KTEY2KF179964; 1GC1KTEY2KF105329; 1GC1KTEY2KF136516 | 1GC1KTEY2KF189524; 1GC1KTEY2KF146026 | 1GC1KTEY2KF115665; 1GC1KTEY2KF198093 | 1GC1KTEY2KF129565 | 1GC1KTEY2KF104763; 1GC1KTEY2KF147449 | 1GC1KTEY2KF101815 | 1GC1KTEY2KF112443 | 1GC1KTEY2KF150514; 1GC1KTEY2KF123927 | 1GC1KTEY2KF158189 | 1GC1KTEY2KF176241 | 1GC1KTEY2KF108165 | 1GC1KTEY2KF152165

1GC1KTEY2KF100812

1GC1KTEY2KF148942; 1GC1KTEY2KF199731 | 1GC1KTEY2KF101801 | 1GC1KTEY2KF180192 | 1GC1KTEY2KF117156; 1GC1KTEY2KF139545; 1GC1KTEY2KF180905 | 1GC1KTEY2KF146382 | 1GC1KTEY2KF135978 | 1GC1KTEY2KF191578 | 1GC1KTEY2KF176093; 1GC1KTEY2KF157477 | 1GC1KTEY2KF136404 | 1GC1KTEY2KF146222 | 1GC1KTEY2KF120932; 1GC1KTEY2KF117626; 1GC1KTEY2KF116542; 1GC1KTEY2KF194769; 1GC1KTEY2KF187367

1GC1KTEY2KF127850; 1GC1KTEY2KF188745 | 1GC1KTEY2KF184128 | 1GC1KTEY2KF192374 | 1GC1KTEY2KF141277; 1GC1KTEY2KF161397 | 1GC1KTEY2KF115827

1GC1KTEY2KF106075 | 1GC1KTEY2KF196649 | 1GC1KTEY2KF190964 | 1GC1KTEY2KF141313 | 1GC1KTEY2KF186266 | 1GC1KTEY2KF155924

1GC1KTEY2KF181150; 1GC1KTEY2KF190365 | 1GC1KTEY2KF186638 | 1GC1KTEY2KF157981 | 1GC1KTEY2KF103595 | 1GC1KTEY2KF196750 | 1GC1KTEY2KF157558 | 1GC1KTEY2KF165787 | 1GC1KTEY2KF143806 | 1GC1KTEY2KF129999 | 1GC1KTEY2KF136709; 1GC1KTEY2KF118873 | 1GC1KTEY2KF129811; 1GC1KTEY2KF110031 | 1GC1KTEY2KF139111 | 1GC1KTEY2KF176112; 1GC1KTEY2KF118727 | 1GC1KTEY2KF169094; 1GC1KTEY2KF150223 | 1GC1KTEY2KF191564; 1GC1KTEY2KF122857 | 1GC1KTEY2KF149380; 1GC1KTEY2KF135348 | 1GC1KTEY2KF173162 | 1GC1KTEY2KF156944 | 1GC1KTEY2KF152182 | 1GC1KTEY2KF192472 | 1GC1KTEY2KF177955 | 1GC1KTEY2KF147631 | 1GC1KTEY2KF137004; 1GC1KTEY2KF156829 | 1GC1KTEY2KF123264 | 1GC1KTEY2KF146012 | 1GC1KTEY2KF186073 | 1GC1KTEY2KF100454;

1GC1KTEY2KF125256

| 1GC1KTEY2KF144616; 1GC1KTEY2KF127685 | 1GC1KTEY2KF129212 | 1GC1KTEY2KF125032 | 1GC1KTEY2KF100194 | 1GC1KTEY2KF126780 | 1GC1KTEY2KF167443 | 1GC1KTEY2KF141294; 1GC1KTEY2KF179060; 1GC1KTEY2KF157706 | 1GC1KTEY2KF126035

1GC1KTEY2KF168107 | 1GC1KTEY2KF146429; 1GC1KTEY2KF100843; 1GC1KTEY2KF103015 | 1GC1KTEY2KF137374 | 1GC1KTEY2KF180290 | 1GC1KTEY2KF170987

1GC1KTEY2KF184050 | 1GC1KTEY2KF166812

1GC1KTEY2KF104603; 1GC1KTEY2KF140193 | 1GC1KTEY2KF121238 | 1GC1KTEY2KF124477 | 1GC1KTEY2KF197025 | 1GC1KTEY2KF158631 | 1GC1KTEY2KF122891; 1GC1KTEY2KF191693 | 1GC1KTEY2KF141621; 1GC1KTEY2KF160685; 1GC1KTEY2KF184064 | 1GC1KTEY2KF119652 | 1GC1KTEY2KF127587; 1GC1KTEY2KF190219 | 1GC1KTEY2KF145524 | 1GC1KTEY2KF193489 | 1GC1KTEY2KF135608 | 1GC1KTEY2KF109803 | 1GC1KTEY2KF115357; 1GC1KTEY2KF111020 | 1GC1KTEY2KF111325 | 1GC1KTEY2KF125287; 1GC1KTEY2KF165336 | 1GC1KTEY2KF196621 | 1GC1KTEY2KF108439 | 1GC1KTEY2KF119988 | 1GC1KTEY2KF141358 | 1GC1KTEY2KF113558 | 1GC1KTEY2KF166650 | 1GC1KTEY2KF144034; 1GC1KTEY2KF145779; 1GC1KTEY2KF168284; 1GC1KTEY2KF149413; 1GC1KTEY2KF150741; 1GC1KTEY2KF101586;

1GC1KTEY2KF158290

| 1GC1KTEY2KF117092; 1GC1KTEY2KF150416 | 1GC1KTEY2KF124897

1GC1KTEY2KF122051 | 1GC1KTEY2KF133227 | 1GC1KTEY2KF181911 | 1GC1KTEY2KF162422 | 1GC1KTEY2KF169080; 1GC1KTEY2KF155101 | 1GC1KTEY2KF135866 | 1GC1KTEY2KF131610 | 1GC1KTEY2KF124687 | 1GC1KTEY2KF186882 | 1GC1KTEY2KF178474 | 1GC1KTEY2KF133955 | 1GC1KTEY2KF102219 | 1GC1KTEY2KF116914 |

1GC1KTEY2KF1969121GC1KTEY2KF156152 | 1GC1KTEY2KF183383 | 1GC1KTEY2KF141697

1GC1KTEY2KF185831; 1GC1KTEY2KF156216 | 1GC1KTEY2KF186932 | 1GC1KTEY2KF183206; 1GC1KTEY2KF183612 | 1GC1KTEY2KF191614; 1GC1KTEY2KF179687; 1GC1KTEY2KF133762 | 1GC1KTEY2KF139643; 1GC1KTEY2KF133521 | 1GC1KTEY2KF183674

1GC1KTEY2KF117268

1GC1KTEY2KF131462 | 1GC1KTEY2KF148195

1GC1KTEY2KF152716 | 1GC1KTEY2KF126925; 1GC1KTEY2KF126665; 1GC1KTEY2KF137648 | 1GC1KTEY2KF130554 | 1GC1KTEY2KF137570 | 1GC1KTEY2KF141733 | 1GC1KTEY2KF179446; 1GC1KTEY2KF184999; 1GC1KTEY2KF191435; 1GC1KTEY2KF177180; 1GC1KTEY2KF134670 | 1GC1KTEY2KF122115 | 1GC1KTEY2KF103872; 1GC1KTEY2KF159083 | 1GC1KTEY2KF127296 | 1GC1KTEY2KF143479 | 1GC1KTEY2KF102687; 1GC1KTEY2KF191063 | 1GC1KTEY2KF120087 | 1GC1KTEY2KF103550 |

1GC1KTEY2KF150044

; 1GC1KTEY2KF196375 | 1GC1KTEY2KF146348; 1GC1KTEY2KF199762; 1GC1KTEY2KF122468 | 1GC1KTEY2KF197980; 1GC1KTEY2KF135625 | 1GC1KTEY2KF153428; 1GC1KTEY2KF104584 |

1GC1KTEY2KF121627

| 1GC1KTEY2KF115150 | 1GC1KTEY2KF185392 | 1GC1KTEY2KF178118 | 1GC1KTEY2KF184971; 1GC1KTEY2KF140002; 1GC1KTEY2KF141490 | 1GC1KTEY2KF195839 | 1GC1KTEY2KF102303 | 1GC1KTEY2KF150531 | 1GC1KTEY2KF139853

1GC1KTEY2KF173596; 1GC1KTEY2KF164669 | 1GC1KTEY2KF183982; 1GC1KTEY2KF149430; 1GC1KTEY2KF195534

1GC1KTEY2KF154952 | 1GC1KTEY2KF123491 | 1GC1KTEY2KF198837 | 1GC1KTEY2KF111437; 1GC1KTEY2KF181861 | 1GC1KTEY2KF146298 | 1GC1KTEY2KF111180 | 1GC1KTEY2KF105007 | 1GC1KTEY2KF144423 | 1GC1KTEY2KF103306; 1GC1KTEY2KF158242 | 1GC1KTEY2KF186834

1GC1KTEY2KF114077 | 1GC1KTEY2KF138430 | 1GC1KTEY2KF108229 | 1GC1KTEY2KF132675 | 1GC1KTEY2KF119313;

1GC1KTEY2KF145586

| 1GC1KTEY2KF136774

1GC1KTEY2KF116105 | 1GC1KTEY2KF192679; 1GC1KTEY2KF180371; 1GC1KTEY2KF129257 | 1GC1KTEY2KF195050 | 1GC1KTEY2KF175283; 1GC1KTEY2KF145197 | 1GC1KTEY2KF193721 | 1GC1KTEY2KF108117; 1GC1KTEY2KF129145 |

1GC1KTEY2KF126052

| 1GC1KTEY2KF157673 | 1GC1KTEY2KF143708; 1GC1KTEY2KF130988; 1GC1KTEY2KF142235 | 1GC1KTEY2KF100244 | 1GC1KTEY2KF177132 | 1GC1KTEY2KF101894

1GC1KTEY2KF107937 | 1GC1KTEY2KF136189 | 1GC1KTEY2KF147080 | 1GC1KTEY2KF178815; 1GC1KTEY2KF119912 | 1GC1KTEY2KF178894 | 1GC1KTEY2KF171007 | 1GC1KTEY2KF119196 | 1GC1KTEY2KF152196 | 1GC1KTEY2KF185599 | 1GC1KTEY2KF103225 | 1GC1KTEY2KF107792; 1GC1KTEY2KF145989 | 1GC1KTEY2KF176546 | 1GC1KTEY2KF120011; 1GC1KTEY2KF105153; 1GC1KTEY2KF173789; 1GC1KTEY2KF183402 | 1GC1KTEY2KF167426

1GC1KTEY2KF116122; 1GC1KTEY2KF188034

1GC1KTEY2KF140095 | 1GC1KTEY2KF175235; 1GC1KTEY2KF184923; 1GC1KTEY2KF115536 | 1GC1KTEY2KF192777; 1GC1KTEY2KF199633; 1GC1KTEY2KF190981 | 1GC1KTEY2KF195162 | 1GC1KTEY2KF141134; 1GC1KTEY2KF190012

1GC1KTEY2KF195680; 1GC1KTEY2KF116332 | 1GC1KTEY2KF158046 | 1GC1KTEY2KF107887; 1GC1KTEY2KF100714

1GC1KTEY2KF126827 | 1GC1KTEY2KF175381 | 1GC1KTEY2KF116038; 1GC1KTEY2KF144566; 1GC1KTEY2KF139786 | 1GC1KTEY2KF116461 | 1GC1KTEY2KF177793 | 1GC1KTEY2KF141005 | 1GC1KTEY2KF190463 | 1GC1KTEY2KF126505 | 1GC1KTEY2KF127606; 1GC1KTEY2KF157883 | 1GC1KTEY2KF185490; 1GC1KTEY2KF127461 | 1GC1KTEY2KF130828; 1GC1KTEY2KF103175; 1GC1KTEY2KF197428; 1GC1KTEY2KF131767 | 1GC1KTEY2KF141506 | 1GC1KTEY2KF165157; 1GC1KTEY2KF151520 | 1GC1KTEY2KF192911; 1GC1KTEY2KF186168 | 1GC1KTEY2KF163649 | 1GC1KTEY2KF194092; 1GC1KTEY2KF176756; 1GC1KTEY2KF110952; 1GC1KTEY2KF115682; 1GC1KTEY2KF131378 | 1GC1KTEY2KF196683

1GC1KTEY2KF174957 | 1GC1KTEY2KF172528 | 1GC1KTEY2KF135754; 1GC1KTEY2KF189930 | 1GC1KTEY2KF157057; 1GC1KTEY2KF189152 | 1GC1KTEY2KF113690; 1GC1KTEY2KF151517; 1GC1KTEY2KF113463 | 1GC1KTEY2KF135155 | 1GC1KTEY2KF131249 | 1GC1KTEY2KF100146; 1GC1KTEY2KF127184 | 1GC1KTEY2KF182640 | 1GC1KTEY2KF195971 | 1GC1KTEY2KF189569

1GC1KTEY2KF152022; 1GC1KTEY2KF149900; 1GC1KTEY2KF170701; 1GC1KTEY2KF139206

1GC1KTEY2KF169483 | 1GC1KTEY2KF178393; 1GC1KTEY2KF168060 | 1GC1KTEY2KF109459 | 1GC1KTEY2KF152893; 1GC1KTEY2KF109252 | 1GC1KTEY2KF145572 | 1GC1KTEY2KF178961 | 1GC1KTEY2KF131168 | 1GC1KTEY2KF149363; 1GC1KTEY2KF177437 | 1GC1KTEY2KF175669; 1GC1KTEY2KF115553 | 1GC1KTEY2KF137116 | 1GC1KTEY2KF176515; 1GC1KTEY2KF105590 | 1GC1KTEY2KF191743; 1GC1KTEY2KF169208 | 1GC1KTEY2KF120364

1GC1KTEY2KF113351 | 1GC1KTEY2KF108022 | 1GC1KTEY2KF139237 | 1GC1KTEY2KF188101

1GC1KTEY2KF128206 | 1GC1KTEY2KF130747 | 1GC1KTEY2KF143563 | 1GC1KTEY2KF118968 | 1GC1KTEY2KF112880 | 1GC1KTEY2KF199096; 1GC1KTEY2KF183187 | 1GC1KTEY2KF161934 | 1GC1KTEY2KF160265; 1GC1KTEY2KF125614 | 1GC1KTEY2KF159035 | 1GC1KTEY2KF191841

1GC1KTEY2KF164798 | 1GC1KTEY2KF168950; 1GC1KTEY2KF187174 | 1GC1KTEY2KF192665 | 1GC1KTEY2KF146320; 1GC1KTEY2KF133941; 1GC1KTEY2KF140503 | 1GC1KTEY2KF190169 | 1GC1KTEY2KF109994; 1GC1KTEY2KF152036; 1GC1KTEY2KF107372

1GC1KTEY2KF176238 | 1GC1KTEY2KF162873 | 1GC1KTEY2KF161416; 1GC1KTEY2KF172156; 1GC1KTEY2KF116072 | 1GC1KTEY2KF170861 | 1GC1KTEY2KF108523

1GC1KTEY2KF144731 | 1GC1KTEY2KF109297; 1GC1KTEY2KF117934 | 1GC1KTEY2KF163425 | 1GC1KTEY2KF126746 | 1GC1KTEY2KF141988 | 1GC1KTEY2KF111017; 1GC1KTEY2KF157785 | 1GC1KTEY2KF102916 | 1GC1KTEY2KF105640; 1GC1KTEY2KF151940 | 1GC1KTEY2KF181312 | 1GC1KTEY2KF199227 | 1GC1KTEY2KF197929 | 1GC1KTEY2KF122728; 1GC1KTEY2KF153431 | 1GC1KTEY2KF152232; 1GC1KTEY2KF147340

1GC1KTEY2KF124057 | 1GC1KTEY2KF179768 | 1GC1KTEY2KF183111 | 1GC1KTEY2KF124883; 1GC1KTEY2KF180516 | 1GC1KTEY2KF137164 | 1GC1KTEY2KF104133 | 1GC1KTEY2KF146964

1GC1KTEY2KF181956; 1GC1KTEY2KF163862 | 1GC1KTEY2KF162680 | 1GC1KTEY2KF161819 | 1GC1KTEY2KF182038 |

1GC1KTEY2KF172738

| 1GC1KTEY2KF173971; 1GC1KTEY2KF167345; 1GC1KTEY2KF152604 | 1GC1KTEY2KF196909; 1GC1KTEY2KF139223 | 1GC1KTEY2KF105413; 1GC1KTEY2KF105900 | 1GC1KTEY2KF112913

1GC1KTEY2KF138346; 1GC1KTEY2KF180029 | 1GC1KTEY2KF158807

1GC1KTEY2KF199292 | 1GC1KTEY2KF111275; 1GC1KTEY2KF166941 | 1GC1KTEY2KF193055 | 1GC1KTEY2KF164039; 1GC1KTEY2KF155759; 1GC1KTEY2KF190818 | 1GC1KTEY2KF190950; 1GC1KTEY2KF146138; 1GC1KTEY2KF120851 | 1GC1KTEY2KF133681 | 1GC1KTEY2KF146771 | 1GC1KTEY2KF197199

1GC1KTEY2KF175980; 1GC1KTEY2KF120249 | 1GC1KTEY2KF173579 | 1GC1KTEY2KF181715; 1GC1KTEY2KF179608; 1GC1KTEY2KF195260; 1GC1KTEY2KF120218; 1GC1KTEY2KF113673 | 1GC1KTEY2KF128268; 1GC1KTEY2KF147385 | 1GC1KTEY2KF154675 | 1GC1KTEY2KF126410 | 1GC1KTEY2KF158810 | 1GC1KTEY2KF117500; 1GC1KTEY2KF145846 | 1GC1KTEY2KF194366; 1GC1KTEY2KF169015 | 1GC1KTEY2KF183772 | 1GC1KTEY2KF167622 | 1GC1KTEY2KF139027 | 1GC1KTEY2KF111230; 1GC1KTEY2KF130442; 1GC1KTEY2KF198188 |

1GC1KTEY2KF197431

| 1GC1KTEY2KF170245; 1GC1KTEY2KF157480; 1GC1KTEY2KF191404; 1GC1KTEY2KF181097 | 1GC1KTEY2KF149637; 1GC1KTEY2KF126651 | 1GC1KTEY2KF150142 | 1GC1KTEY2KF186364 | 1GC1KTEY2KF132529; 1GC1KTEY2KF159049 | 1GC1KTEY2KF161741 | 1GC1KTEY2KF166177 | 1GC1KTEY2KF178605 | 1GC1KTEY2KF164896 | 1GC1KTEY2KF151033; 1GC1KTEY2KF101863 | 1GC1KTEY2KF197851; 1GC1KTEY2KF192276 | 1GC1KTEY2KF172710 | 1GC1KTEY2KF125712 | 1GC1KTEY2KF140534; 1GC1KTEY2KF154207 | 1GC1KTEY2KF157737; 1GC1KTEY2KF130134; 1GC1KTEY2KF172819; 1GC1KTEY2KF137326; 1GC1KTEY2KF166230 | 1GC1KTEY2KF101569 | 1GC1KTEY2KF152392 | 1GC1KTEY2KF195131; 1GC1KTEY2KF110353 | 1GC1KTEY2KF181505

1GC1KTEY2KF107923; 1GC1KTEY2KF165000; 1GC1KTEY2KF131073 | 1GC1KTEY2KF199454 | 1GC1KTEY2KF186509; 1GC1KTEY2KF183514; 1GC1KTEY2KF124737; 1GC1KTEY2KF158693; 1GC1KTEY2KF172853 | 1GC1KTEY2KF192536 | 1GC1KTEY2KF115231 | 1GC1KTEY2KF177017; 1GC1KTEY2KF176627 | 1GC1KTEY2KF113771; 1GC1KTEY2KF121434; 1GC1KTEY2KF155227 | 1GC1KTEY2KF189314

1GC1KTEY2KF195906; 1GC1KTEY2KF160444; 1GC1KTEY2KF110451; 1GC1KTEY2KF173937 | 1GC1KTEY2KF120509; 1GC1KTEY2KF156376; 1GC1KTEY2KF171492; 1GC1KTEY2KF193153

1GC1KTEY2KF158919; 1GC1KTEY2KF183867 | 1GC1KTEY2KF163473; 1GC1KTEY2KF192309

1GC1KTEY2KF137844 | 1GC1KTEY2KF150626 | 1GC1KTEY2KF144907; 1GC1KTEY2KF171184; 1GC1KTEY2KF193900 | 1GC1KTEY2KF130957; 1GC1KTEY2KF127931; 1GC1KTEY2KF110725; 1GC1KTEY2KF127962 | 1GC1KTEY2KF143627 | 1GC1KTEY2KF188616 | 1GC1KTEY2KF112765; 1GC1KTEY2KF196103 | 1GC1KTEY2KF193914 | 1GC1KTEY2KF193671 | 1GC1KTEY2KF117058

1GC1KTEY2KF102849 | 1GC1KTEY2KF187658 | 1GC1KTEY2KF179155; 1GC1KTEY2KF137391; 1GC1KTEY2KF140100; 1GC1KTEY2KF198644; 1GC1KTEY2KF102446 | 1GC1KTEY2KF135737

1GC1KTEY2KF190401 | 1GC1KTEY2KF180595; 1GC1KTEY2KF114094; 1GC1KTEY2KF159519; 1GC1KTEY2KF146186 | 1GC1KTEY2KF112930 | 1GC1KTEY2KF147581 | 1GC1KTEY2KF159598 | 1GC1KTEY2KF110532 |

1GC1KTEY2KF114029

| 1GC1KTEY2KF143417; 1GC1KTEY2KF129517

1GC1KTEY2KF102995; 1GC1KTEY2KF177339; 1GC1KTEY2KF114967 | 1GC1KTEY2KF115262 | 1GC1KTEY2KF142316 | 1GC1KTEY2KF132952 | 1GC1KTEY2KF184386 | 1GC1KTEY2KF177504; 1GC1KTEY2KF153140 | 1GC1KTEY2KF126813; 1GC1KTEY2KF130862; 1GC1KTEY2KF158564; 1GC1KTEY2KF147757; 1GC1KTEY2KF132451 | 1GC1KTEY2KF135057 | 1GC1KTEY2KF104407 | 1GC1KTEY2KF149539 | 1GC1KTEY2KF114869 | 1GC1KTEY2KF121711 | 1GC1KTEY2KF131042

1GC1KTEY2KF134538; 1GC1KTEY2KF101183 | 1GC1KTEY2KF111972 | 1GC1KTEY2KF179916 | 1GC1KTEY2KF102396 | 1GC1KTEY2KF133678; 1GC1KTEY2KF116248 | 1GC1KTEY2KF174344 | 1GC1KTEY2KF111065; 1GC1KTEY2KF159360 | 1GC1KTEY2KF114614; 1GC1KTEY2KF181116; 1GC1KTEY2KF135172 | 1GC1KTEY2KF175378 | 1GC1KTEY2KF197171 | 1GC1KTEY2KF158158 | 1GC1KTEY2KF173257; 1GC1KTEY2KF157804 | 1GC1KTEY2KF146818 | 1GC1KTEY2KF188079; 1GC1KTEY2KF172514 | 1GC1KTEY2KF191953 | 1GC1KTEY2KF123605 | 1GC1KTEY2KF143501; 1GC1KTEY2KF176434

1GC1KTEY2KF120252 | 1GC1KTEY2KF176191; 1GC1KTEY2KF118579; 1GC1KTEY2KF173887; 1GC1KTEY2KF120610; 1GC1KTEY2KF119148 | 1GC1KTEY2KF148116 | 1GC1KTEY2KF192438 | 1GC1KTEY2KF171895

1GC1KTEY2KF163912; 1GC1KTEY2KF121482 | 1GC1KTEY2KF122695 | 1GC1KTEY2KF150464; 1GC1KTEY2KF198711; 1GC1KTEY2KF123460 | 1GC1KTEY2KF124270 | 1GC1KTEY2KF132790

1GC1KTEY2KF157222; 1GC1KTEY2KF170729 | 1GC1KTEY2KF102155 | 1GC1KTEY2KF159987 | 1GC1KTEY2KF111387; 1GC1KTEY2KF178944; 1GC1KTEY2KF179091 | 1GC1KTEY2KF148598 | 1GC1KTEY2KF164736; 1GC1KTEY2KF129114 | 1GC1KTEY2KF115603 | 1GC1KTEY2KF103368 | 1GC1KTEY2KF161111 | 1GC1KTEY2KF158077; 1GC1KTEY2KF140128; 1GC1KTEY2KF155793 | 1GC1KTEY2KF193363; 1GC1KTEY2KF125872 | 1GC1KTEY2KF121904; 1GC1KTEY2KF141067 | 1GC1KTEY2KF178121 | 1GC1KTEY2KF171203 | 1GC1KTEY2KF149377 | 1GC1KTEY2KF113530; 1GC1KTEY2KF155437 | 1GC1KTEY2KF193279 | 1GC1KTEY2KF126293 | 1GC1KTEY2KF127279 | 1GC1KTEY2KF160203 | 1GC1KTEY2KF147466 | 1GC1KTEY2KF130750 | 1GC1KTEY2KF197168

1GC1KTEY2KF159570; 1GC1KTEY2KF117089 | 1GC1KTEY2KF174974; 1GC1KTEY2KF156815 | 1GC1KTEY2KF114290; 1GC1KTEY2KF150173; 1GC1KTEY2KF133101; 1GC1KTEY2KF161609 | 1GC1KTEY2KF162100;

1GC1KTEY2KF151582

| 1GC1KTEY2KF157334 | 1GC1KTEY2KF105346 | 1GC1KTEY2KF158869 | 1GC1KTEY2KF114306 | 1GC1KTEY2KF134023

1GC1KTEY2KF152506 | 1GC1KTEY2KF141862 | 1GC1KTEY2KF196957 | 1GC1KTEY2KF185960 | 1GC1KTEY2KF164848; 1GC1KTEY2KF115844 | 1GC1KTEY2KF150321; 1GC1KTEY2KF181570 | 1GC1KTEY2KF128299; 1GC1KTEY2KF133213 | 1GC1KTEY2KF173128; 1GC1KTEY2KF190902; 1GC1KTEY2KF163151 | 1GC1KTEY2KF182301 | 1GC1KTEY2KF113723; 1GC1KTEY2KF116475; 1GC1KTEY2KF102768; 1GC1KTEY2KF102804; 1GC1KTEY2KF124902 | 1GC1KTEY2KF123801; 1GC1KTEY2KF147032; 1GC1KTEY2KF182539 | 1GC1KTEY2KF175994; 1GC1KTEY2KF104309 | 1GC1KTEY2KF156961; 1GC1KTEY2KF187255 | 1GC1KTEY2KF143191; 1GC1KTEY2KF165823 | 1GC1KTEY2KF106402 | 1GC1KTEY2KF166938 | 1GC1KTEY2KF183741; 1GC1KTEY2KF161075 | 1GC1KTEY2KF171590; 1GC1KTEY2KF129131; 1GC1KTEY2KF135785; 1GC1KTEY2KF177891 | 1GC1KTEY2KF182198; 1GC1KTEY2KF117187; 1GC1KTEY2KF108490 |

1GC1KTEY2KF131879

| 1GC1KTEY2KF164672

1GC1KTEY2KF185537; 1GC1KTEY2KF177471 | 1GC1KTEY2KF146852; 1GC1KTEY2KF179821; 1GC1KTEY2KF110949; 1GC1KTEY2KF186333 |

1GC1KTEY2KF173677

; 1GC1KTEY2KF150433 | 1GC1KTEY2KF136998 | 1GC1KTEY2KF198708 | 1GC1KTEY2KF142901; 1GC1KTEY2KF125693 | 1GC1KTEY2KF197722 | 1GC1KTEY2KF155843; 1GC1KTEY2KF186011 | 1GC1KTEY2KF181178 | 1GC1KTEY2KF171086; 1GC1KTEY2KF176949 | 1GC1KTEY2KF140078; 1GC1KTEY2KF190270

1GC1KTEY2KF154806; 1GC1KTEY2KF125371 | 1GC1KTEY2KF188664; 1GC1KTEY2KF141764; 1GC1KTEY2KF118694 | 1GC1KTEY2KF169659 | 1GC1KTEY2KF150500; 1GC1KTEY2KF147368 | 1GC1KTEY2KF117741 | 1GC1KTEY2KF149296 | 1GC1KTEY2KF117917; 1GC1KTEY2KF105752; 1GC1KTEY2KF166759 |

1GC1KTEY2KF195100

; 1GC1KTEY2KF106206 | 1GC1KTEY2KF155504 | 1GC1KTEY2KF149525 | 1GC1KTEY2KF131333; 1GC1KTEY2KF107551; 1GC1KTEY2KF111339; 1GC1KTEY2KF153946; 1GC1KTEY2KF182217 | 1GC1KTEY2KF134684 | 1GC1KTEY2KF102432 | 1GC1KTEY2KF179933 | 1GC1KTEY2KF109137; 1GC1KTEY2KF141246 | 1GC1KTEY2KF176014 | 1GC1KTEY2KF199471 | 1GC1KTEY2KF114760; 1GC1KTEY2KF101653; 1GC1KTEY2KF113107 | 1GC1KTEY2KF106724 | 1GC1KTEY2KF119117; 1GC1KTEY2KF186574 | 1GC1KTEY2KF166552 | 1GC1KTEY2KF152103 | 1GC1KTEY2KF101233 | 1GC1KTEY2KF129579 | 1GC1KTEY2KF112037; 1GC1KTEY2KF177874; 1GC1KTEY2KF157656 | 1GC1KTEY2KF194965 | 1GC1KTEY2KF111308

1GC1KTEY2KF106030 | 1GC1KTEY2KF170231 | 1GC1KTEY2KF148147; 1GC1KTEY2KF138315

1GC1KTEY2KF172805 | 1GC1KTEY2KF120591 | 1GC1KTEY2KF172092 | 1GC1KTEY2KF151680 | 1GC1KTEY2KF102317 | 1GC1KTEY2KF125659 | 1GC1KTEY2KF156605 | 1GC1KTEY2KF103967 | 1GC1KTEY2KF182394 | 1GC1KTEY2KF126617

1GC1KTEY2KF174635; 1GC1KTEY2KF109171 | 1GC1KTEY2KF108070 | 1GC1KTEY2KF178099; 1GC1KTEY2KF121935; 1GC1KTEY2KF135589 | 1GC1KTEY2KF162551 | 1GC1KTEY2KF185635

1GC1KTEY2KF137147 | 1GC1KTEY2KF140226; 1GC1KTEY2KF118792; 1GC1KTEY2KF167538 | 1GC1KTEY2KF198028 | 1GC1KTEY2KF166793 | 1GC1KTEY2KF151825 | 1GC1KTEY2KF124835 | 1GC1KTEY2KF158824; 1GC1KTEY2KF163375 | 1GC1KTEY2KF193234; 1GC1KTEY2KF127654 | 1GC1KTEY2KF161948 | 1GC1KTEY2KF121191 | 1GC1KTEY2KF118341 | 1GC1KTEY2KF146608 | 1GC1KTEY2KF196327 | 1GC1KTEY2KF194223 | 1GC1KTEY2KF138945; 1GC1KTEY2KF130120; 1GC1KTEY2KF124978; 1GC1KTEY2KF173498 | 1GC1KTEY2KF118596; 1GC1KTEY2KF192486 | 1GC1KTEY2KF183139; 1GC1KTEY2KF168334; 1GC1KTEY2KF115634 | 1GC1KTEY2KF132059 | 1GC1KTEY2KF194464; 1GC1KTEY2KF122423; 1GC1KTEY2KF167099; 1GC1KTEY2KF165515; 1GC1KTEY2KF127802 | 1GC1KTEY2KF147872 | 1GC1KTEY2KF115780 | 1GC1KTEY2KF183707; 1GC1KTEY2KF108036 | 1GC1KTEY2KF184517 | 1GC1KTEY2KF127489; 1GC1KTEY2KF131297; 1GC1KTEY2KF101474; 1GC1KTEY2KF172304 | 1GC1KTEY2KF109364; 1GC1KTEY2KF115407 | 1GC1KTEY2KF126200 | 1GC1KTEY2KF120042; 1GC1KTEY2KF107694; 1GC1KTEY2KF161044 |

1GC1KTEY2KF169497

| 1GC1KTEY2KF161576; 1GC1KTEY2KF111552; 1GC1KTEY2KF128528 | 1GC1KTEY2KF186591 | 1GC1KTEY2KF146351 | 1GC1KTEY2KF177129 | 1GC1KTEY2KF151274; 1GC1KTEY2KF170116 | 1GC1KTEY2KF189488 | 1GC1KTEY2KF161173 | 1GC1KTEY2KF129064; 1GC1KTEY2KF190933 | 1GC1KTEY2KF119294; 1GC1KTEY2KF149928; 1GC1KTEY2KF140310; 1GC1KTEY2KF139996 | 1GC1KTEY2KF127444 | 1GC1KTEY2KF156412 | 1GC1KTEY2KF173081 | 1GC1KTEY2KF199891 | 1GC1KTEY2KF151484 | 1GC1KTEY2KF122017; 1GC1KTEY2KF182475; 1GC1KTEY2KF146270 | 1GC1KTEY2KF185747; 1GC1KTEY2KF107730 | 1GC1KTEY2KF161559 | 1GC1KTEY2KF146902 | 1GC1KTEY2KF142476 | 1GC1KTEY2KF149640 | 1GC1KTEY2KF141120; 1GC1KTEY2KF171461 | 1GC1KTEY2KF161674 | 1GC1KTEY2KF147807 | 1GC1KTEY2KF135463

1GC1KTEY2KF172786 | 1GC1KTEY2KF184260 | 1GC1KTEY2KF186705; 1GC1KTEY2KF141201 | 1GC1KTEY2KF195212; 1GC1KTEY2KF142011; 1GC1KTEY2KF175736; 1GC1KTEY2KF150822; 1GC1KTEY2KF175929; 1GC1KTEY2KF122566 | 1GC1KTEY2KF180564 | 1GC1KTEY2KF163540; 1GC1KTEY2KF140646; 1GC1KTEY2KF104987 | 1GC1KTEY2KF151257 | 1GC1KTEY2KF100891 | 1GC1KTEY2KF105234; 1GC1KTEY2KF132868

1GC1KTEY2KF175011 | 1GC1KTEY2KF181486 | 1GC1KTEY2KF138976 | 1GC1KTEY2KF161979; 1GC1KTEY2KF111969 | 1GC1KTEY2KF105833 | 1GC1KTEY2KF167782; 1GC1KTEY2KF184825 | 1GC1KTEY2KF190186 | 1GC1KTEY2KF136144

1GC1KTEY2KF185764 | 1GC1KTEY2KF160363; 1GC1KTEY2KF145538 | 1GC1KTEY2KF131705; 1GC1KTEY2KF185988; 1GC1KTEY2KF198434 | 1GC1KTEY2KF162341 | 1GC1KTEY2KF144552 | 1GC1KTEY2KF162985; 1GC1KTEY2KF153364 | 1GC1KTEY2KF167197 | 1GC1KTEY2KF112460 | 1GC1KTEY2KF178913 | 1GC1KTEY2KF175851 | 1GC1KTEY2KF112359 | 1GC1KTEY2KF139903 | 1GC1KTEY2KF196814 |

1GC1KTEY2KF118467

| 1GC1KTEY2KF122745 | 1GC1KTEY2KF120624; 1GC1KTEY2KF190995 | 1GC1KTEY2KF113110 | 1GC1KTEY2KF169760 | 1GC1KTEY2KF133275 | 1GC1KTEY2KF191354 |

1GC1KTEY2KF124091

; 1GC1KTEY2KF112541 | 1GC1KTEY2KF131784

1GC1KTEY2KF196280 | 1GC1KTEY2KF129968 | 1GC1KTEY2KF187823 | 1GC1KTEY2KF154269 | 1GC1KTEY2KF171573 | 1GC1KTEY2KF100695 | 1GC1KTEY2KF166521; 1GC1KTEY2KF141585

1GC1KTEY2KF179124 | 1GC1KTEY2KF109042; 1GC1KTEY2KF174621; 1GC1KTEY2KF150710 | 1GC1KTEY2KF171721 | 1GC1KTEY2KF188695 | 1GC1KTEY2KF100096 | 1GC1KTEY2KF139173; 1GC1KTEY2KF176370 | 1GC1KTEY2KF191273 | 1GC1KTEY2KF117223 | 1GC1KTEY2KF176479 | 1GC1KTEY2KF124656 | 1GC1KTEY2KF109672 | 1GC1KTEY2KF148178 | 1GC1KTEY2KF157933 | 1GC1KTEY2KF118999 | 1GC1KTEY2KF145829 | 1GC1KTEY2KF197820; 1GC1KTEY2KF159813 | 1GC1KTEY2KF125094

1GC1KTEY2KF180063; 1GC1KTEY2KF141327 | 1GC1KTEY2KF142199 | 1GC1KTEY2KF155812 | 1GC1KTEY2KF187420; 1GC1KTEY2KF185294; 1GC1KTEY2KF130117; 1GC1KTEY2KF118940 | 1GC1KTEY2KF157690 | 1GC1KTEY2KF164493; 1GC1KTEY2KF128545 | 1GC1KTEY2KF134765 | 1GC1KTEY2KF183576;

1GC1KTEY2KF150772

| 1GC1KTEY2KF132689 | 1GC1KTEY2KF112393 | 1GC1KTEY2KF106254 | 1GC1KTEY2KF122034 | 1GC1KTEY2KF197655; 1GC1KTEY2KF166857 | 1GC1KTEY2KF107565; 1GC1KTEY2KF128447; 1GC1KTEY2KF164414; 1GC1KTEY2KF188437

1GC1KTEY2KF102348 | 1GC1KTEY2KF198031

1GC1KTEY2KF156880 | 1GC1KTEY2KF120820 | 1GC1KTEY2KF138413; 1GC1KTEY2KF118551 |

1GC1KTEY2KF180726

| 1GC1KTEY2KF124334; 1GC1KTEY2KF151646; 1GC1KTEY2KF154661 | 1GC1KTEY2KF125810; 1GC1KTEY2KF168737 | 1GC1KTEY2KF127718 | 1GC1KTEY2KF163442 | 1GC1KTEY2KF188308 | 1GC1KTEY2KF123023 | 1GC1KTEY2KF178832; 1GC1KTEY2KF175672; 1GC1KTEY2KF102091; 1GC1KTEY2KF171430 | 1GC1KTEY2KF144681 | 1GC1KTEY2KF110692 | 1GC1KTEY2KF112510; 1GC1KTEY2KF137259 | 1GC1KTEY2KF114533 | 1GC1KTEY2KF169466 |

1GC1KTEY2KF102477

| 1GC1KTEY2KF116962; 1GC1KTEY2KF198191; 1GC1KTEY2KF127265

1GC1KTEY2KF131672 | 1GC1KTEY2KF179592 | 1GC1KTEY2KF196991 | 1GC1KTEY2KF138475; 1GC1KTEY2KF138072 | 1GC1KTEY2KF114130 | 1GC1KTEY2KF164994 | 1GC1KTEY2KF126181 | 1GC1KTEY2KF196747 | 1GC1KTEY2KF181102 | 1GC1KTEY2KF127041; 1GC1KTEY2KF160492; 1GC1KTEY2KF178636 | 1GC1KTEY2KF104715 | 1GC1KTEY2KF182864 | 1GC1KTEY2KF112717; 1GC1KTEY2KF120994; 1GC1KTEY2KF107470; 1GC1KTEY2KF131123; 1GC1KTEY2KF189703 | 1GC1KTEY2KF159147

1GC1KTEY2KF107484 | 1GC1KTEY2KF194531; 1GC1KTEY2KF141232; 1GC1KTEY2KF134894 | 1GC1KTEY2KF195954 | 1GC1KTEY2KF143451

1GC1KTEY2KF173551 | 1GC1KTEY2KF183691 | 1GC1KTEY2KF144857 | 1GC1KTEY2KF128514

1GC1KTEY2KF191645; 1GC1KTEY2KF141683; 1GC1KTEY2KF183173 | 1GC1KTEY2KF171914 | 1GC1KTEY2KF111941; 1GC1KTEY2KF115651 | 1GC1KTEY2KF182380 | 1GC1KTEY2KF197669

1GC1KTEY2KF136399 | 1GC1KTEY2KF102494 | 1GC1KTEY2KF122406 | 1GC1KTEY2KF176174 | 1GC1KTEY2KF166132; 1GC1KTEY2KF182279

1GC1KTEY2KF175655; 1GC1KTEY2KF180161 | 1GC1KTEY2KF129730 | 1GC1KTEY2KF146821

1GC1KTEY2KF123734 | 1GC1KTEY2KF193864 | 1GC1KTEY2KF117965; 1GC1KTEY2KF171198 | 1GC1KTEY2KF197316; 1GC1KTEY2KF196506; 1GC1KTEY2KF159956 | 1GC1KTEY2KF112331 | 1GC1KTEY2KF197378 | 1GC1KTEY2KF145216 | 1GC1KTEY2KF190799; 1GC1KTEY2KF103189 |

1GC1KTEY2KF143966

| 1GC1KTEY2KF119831; 1GC1KTEY2KF129839 | 1GC1KTEY2KF167751 | 1GC1KTEY2KF188339; 1GC1KTEY2KF112877 | 1GC1KTEY2KF178054 | 1GC1KTEY2KF180158; 1GC1KTEY2KF175543; 1GC1KTEY2KF159018 | 1GC1KTEY2KF135060 | 1GC1KTEY2KF138878 | 1GC1KTEY2KF100521 | 1GC1KTEY2KF184906 | 1GC1KTEY2KF152747 | 1GC1KTEY2KF128948 | 1GC1KTEY2KF156636

1GC1KTEY2KF134653 | 1GC1KTEY2KF128982 | 1GC1KTEY2KF151405; 1GC1KTEY2KF195582

1GC1KTEY2KF120235 | 1GC1KTEY2KF111292; 1GC1KTEY2KF185263 | 1GC1KTEY2KF198238 | 1GC1KTEY2KF114807; 1GC1KTEY2KF120381 | 1GC1KTEY2KF194514 | 1GC1KTEY2KF101278; 1GC1KTEY2KF171220 | 1GC1KTEY2KF172397 | 1GC1KTEY2KF175297; 1GC1KTEY2KF130411; 1GC1KTEY2KF117044 | 1GC1KTEY2KF188857

1GC1KTEY2KF108232; 1GC1KTEY2KF136340 | 1GC1KTEY2KF119134; 1GC1KTEY2KF145264 | 1GC1KTEY2KF136807 | 1GC1KTEY2KF158662; 1GC1KTEY2KF149251 | 1GC1KTEY2KF185344 | 1GC1KTEY2KF170777; 1GC1KTEY2KF128397 | 1GC1KTEY2KF118162; 1GC1KTEY2KF199261; 1GC1KTEY2KF105279 | 1GC1KTEY2KF138217; 1GC1KTEY2KF108778

1GC1KTEY2KF140257 | 1GC1KTEY2KF110398 | 1GC1KTEY2KF121126; 1GC1KTEY2KF195873 | 1GC1KTEY2KF165126 | 1GC1KTEY2KF103788 | 1GC1KTEY2KF113575 | 1GC1KTEY2KF148438 | 1GC1KTEY2KF122213 | 1GC1KTEY2KF125192 | 1GC1KTEY2KF140954 | 1GC1KTEY2KF155549 | 1GC1KTEY2KF185893 | 1GC1KTEY2KF122244 | 1GC1KTEY2KF180130; 1GC1KTEY2KF169970; 1GC1KTEY2KF162386 | 1GC1KTEY2KF199079 | 1GC1KTEY2KF159892 | 1GC1KTEY2KF195565 | 1GC1KTEY2KF150898; 1GC1KTEY2KF187451; 1GC1KTEY2KF120946 | 1GC1KTEY2KF167412 | 1GC1KTEY2KF171041; 1GC1KTEY2KF123183 | 1GC1KTEY2KF179530 | 1GC1KTEY2KF190804 | 1GC1KTEY2KF164591 | 1GC1KTEY2KF127928

1GC1KTEY2KF187272 | 1GC1KTEY2KF143899 | 1GC1KTEY2KF144776 | 1GC1KTEY2KF117433 | 1GC1KTEY2KF182587 | 1GC1KTEY2KF116766 | 1GC1KTEY2KF181245; 1GC1KTEY2KF188096 | 1GC1KTEY2KF107520

1GC1KTEY2KF166311; 1GC1KTEY2KF138900; 1GC1KTEY2KF118761 | 1GC1KTEY2KF175185 | 1GC1KTEY2KF116007 | 1GC1KTEY2KF159584 | 1GC1KTEY2KF180855 | 1GC1KTEY2KF110143 | 1GC1KTEY2KF166597; 1GC1KTEY2KF148391; 1GC1KTEY2KF172268 | 1GC1KTEY2KF174862; 1GC1KTEY2KF183349; 1GC1KTEY2KF116492 | 1GC1KTEY2KF197705; 1GC1KTEY2KF187790 | 1GC1KTEY2KF180144; 1GC1KTEY2KF158435

1GC1KTEY2KF151808 | 1GC1KTEY2KF103578 | 1GC1KTEY2KF120784 | 1GC1KTEY2KF183092