1HGCR2F35GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F35GA166505; 1HGCR2F35GA113660 | 1HGCR2F35GA152233 | 1HGCR2F35GA190075; 1HGCR2F35GA192523; 1HGCR2F35GA183207 | 1HGCR2F35GA137294 | 1HGCR2F35GA186902 | 1HGCR2F35GA103596 | 1HGCR2F35GA181165 | 1HGCR2F35GA170182 | 1HGCR2F35GA139627 | 1HGCR2F35GA156721; 1HGCR2F35GA107535; 1HGCR2F35GA162826 | 1HGCR2F35GA144780; 1HGCR2F35GA104554 | 1HGCR2F35GA197818; 1HGCR2F35GA101623; 1HGCR2F35GA138865 | 1HGCR2F35GA102402 | 1HGCR2F35GA181649 | 1HGCR2F35GA112086 | 1HGCR2F35GA145606; 1HGCR2F35GA122570

1HGCR2F35GA189217

1HGCR2F35GA160803 | 1HGCR2F35GA154404

1HGCR2F35GA138204 | 1HGCR2F35GA133181 | 1HGCR2F35GA174507; 1HGCR2F35GA172515; 1HGCR2F35GA113058 | 1HGCR2F35GA115120 | 1HGCR2F35GA113934; 1HGCR2F35GA115585 | 1HGCR2F35GA185992 | 1HGCR2F35GA137215 | 1HGCR2F35GA101105 | 1HGCR2F35GA152622 | 1HGCR2F35GA168657 | 1HGCR2F35GA121063; 1HGCR2F35GA100777 | 1HGCR2F35GA110726; 1HGCR2F35GA186074 | 1HGCR2F35GA189041 | 1HGCR2F35GA197186 | 1HGCR2F35GA131141 | 1HGCR2F35GA188858; 1HGCR2F35GA104408 | 1HGCR2F35GA196135 | 1HGCR2F35GA110841 | 1HGCR2F35GA146917 | 1HGCR2F35GA189301 | 1HGCR2F35GA113464 | 1HGCR2F35GA124321 | 1HGCR2F35GA100116; 1HGCR2F35GA173020; 1HGCR2F35GA169453 | 1HGCR2F35GA145928; 1HGCR2F35GA152670 | 1HGCR2F35GA148974 | 1HGCR2F35GA172661; 1HGCR2F35GA101542 | 1HGCR2F35GA197446 | 1HGCR2F35GA157657; 1HGCR2F35GA103260; 1HGCR2F35GA138137; 1HGCR2F35GA128790

1HGCR2F35GA165807; 1HGCR2F35GA177505 | 1HGCR2F35GA174460; 1HGCR2F35GA133911 | 1HGCR2F35GA109656 | 1HGCR2F35GA139126 | 1HGCR2F35GA196524; 1HGCR2F35GA114811; 1HGCR2F35GA115019; 1HGCR2F35GA133892 | 1HGCR2F35GA184552 | 1HGCR2F35GA134699;

1HGCR2F35GA140213

| 1HGCR2F35GA130409; 1HGCR2F35GA185197 | 1HGCR2F35GA170277; 1HGCR2F35GA198399; 1HGCR2F35GA174717; 1HGCR2F35GA157268 | 1HGCR2F35GA173311 | 1HGCR2F35GA192263 | 1HGCR2F35GA145539

1HGCR2F35GA189525 | 1HGCR2F35GA135545 | 1HGCR2F35GA157125; 1HGCR2F35GA131298 | 1HGCR2F35GA107759; 1HGCR2F35GA116798 | 1HGCR2F35GA156444 | 1HGCR2F35GA131656 | 1HGCR2F35GA175060; 1HGCR2F35GA123055 | 1HGCR2F35GA108927 | 1HGCR2F35GA173387; 1HGCR2F35GA140907 | 1HGCR2F35GA190450 | 1HGCR2F35GA118258 | 1HGCR2F35GA154273

1HGCR2F35GA143015 | 1HGCR2F35GA157920; 1HGCR2F35GA141460; 1HGCR2F35GA118034 | 1HGCR2F35GA146030 | 1HGCR2F35GA128062; 1HGCR2F35GA119913 | 1HGCR2F35GA128000 | 1HGCR2F35GA148926 | 1HGCR2F35GA146285; 1HGCR2F35GA141040; 1HGCR2F35GA151650; 1HGCR2F35GA113125 | 1HGCR2F35GA139630; 1HGCR2F35GA195485 | 1HGCR2F35GA139451 | 1HGCR2F35GA143564; 1HGCR2F35GA112055 | 1HGCR2F35GA130135 | 1HGCR2F35GA109723 | 1HGCR2F35GA152894 | 1HGCR2F35GA192327 | 1HGCR2F35GA192599 | 1HGCR2F35GA122326

1HGCR2F35GA116445 | 1HGCR2F35GA168013 | 1HGCR2F35GA136243 | 1HGCR2F35GA148120 | 1HGCR2F35GA124898 | 1HGCR2F35GA111696; 1HGCR2F35GA134119 | 1HGCR2F35GA127123 | 1HGCR2F35GA106031 | 1HGCR2F35GA165855 | 1HGCR2F35GA103081; 1HGCR2F35GA139952; 1HGCR2F35GA199147

1HGCR2F35GA172143; 1HGCR2F35GA175415 | 1HGCR2F35GA123069; 1HGCR2F35GA111424; 1HGCR2F35GA140261; 1HGCR2F35GA190397 | 1HGCR2F35GA155598; 1HGCR2F35GA155293 | 1HGCR2F35GA101962; 1HGCR2F35GA169775 | 1HGCR2F35GA181201 | 1HGCR2F35GA128966; 1HGCR2F35GA170442 | 1HGCR2F35GA184521; 1HGCR2F35GA167606; 1HGCR2F35GA152779

1HGCR2F35GA105123 | 1HGCR2F35GA143919 | 1HGCR2F35GA108992; 1HGCR2F35GA123833 | 1HGCR2F35GA135285 | 1HGCR2F35GA119328; 1HGCR2F35GA191906; 1HGCR2F35GA118132 | 1HGCR2F35GA111391 | 1HGCR2F35GA157321 | 1HGCR2F35GA106577 | 1HGCR2F35GA111956 | 1HGCR2F35GA180792 | 1HGCR2F35GA195146 | 1HGCR2F35GA176550; 1HGCR2F35GA155794; 1HGCR2F35GA178010 | 1HGCR2F35GA141233; 1HGCR2F35GA125744 | 1HGCR2F35GA113531 | 1HGCR2F35GA141071 | 1HGCR2F35GA199049

1HGCR2F35GA185734 | 1HGCR2F35GA162583 | 1HGCR2F35GA131172; 1HGCR2F35GA180503; 1HGCR2F35GA116641; 1HGCR2F35GA126862

1HGCR2F35GA126067 | 1HGCR2F35GA131530; 1HGCR2F35GA167699

1HGCR2F35GA121502 | 1HGCR2F35GA163023

1HGCR2F35GA120348

1HGCR2F35GA100519 | 1HGCR2F35GA138123 | 1HGCR2F35GA113884 | 1HGCR2F35GA169159; 1HGCR2F35GA107292 | 1HGCR2F35GA129454 | 1HGCR2F35GA125727 | 1HGCR2F35GA186110 | 1HGCR2F35GA194904 | 1HGCR2F35GA132953; 1HGCR2F35GA102190; 1HGCR2F35GA111343; 1HGCR2F35GA119460 | 1HGCR2F35GA159442 | 1HGCR2F35GA194658

1HGCR2F35GA156704 | 1HGCR2F35GA105302 | 1HGCR2F35GA139465; 1HGCR2F35GA135156

1HGCR2F35GA187998 | 1HGCR2F35GA142768; 1HGCR2F35GA107597; 1HGCR2F35GA128868 | 1HGCR2F35GA118759 | 1HGCR2F35GA122682 | 1HGCR2F35GA116655 | 1HGCR2F35GA114324

1HGCR2F35GA171784; 1HGCR2F35GA178895 | 1HGCR2F35GA155004; 1HGCR2F35GA199889 | 1HGCR2F35GA132967 | 1HGCR2F35GA133407; 1HGCR2F35GA102013 | 1HGCR2F35GA168271 | 1HGCR2F35GA117594 | 1HGCR2F35GA153785 | 1HGCR2F35GA128594 | 1HGCR2F35GA189816; 1HGCR2F35GA131463; 1HGCR2F35GA194529 | 1HGCR2F35GA195714; 1HGCR2F35GA169260 | 1HGCR2F35GA124786; 1HGCR2F35GA125856 | 1HGCR2F35GA119510; 1HGCR2F35GA143094; 1HGCR2F35GA128997; 1HGCR2F35GA129311 | 1HGCR2F35GA156394 | 1HGCR2F35GA108135 | 1HGCR2F35GA186124 |

1HGCR2F35GA183191

| 1HGCR2F35GA177553 | 1HGCR2F35GA100181 | 1HGCR2F35GA159683 | 1HGCR2F35GA138011; 1HGCR2F35GA172028 | 1HGCR2F35GA151907 | 1HGCR2F35GA134752 | 1HGCR2F35GA112475 | 1HGCR2F35GA160753 | 1HGCR2F35GA161045; 1HGCR2F35GA138607; 1HGCR2F35GA131978; 1HGCR2F35GA162308; 1HGCR2F35GA139921; 1HGCR2F35GA196586 | 1HGCR2F35GA134511 | 1HGCR2F35GA148294 | 1HGCR2F35GA178900 | 1HGCR2F35GA193557 | 1HGCR2F35GA143080 | 1HGCR2F35GA187774 | 1HGCR2F35GA192134 | 1HGCR2F35GA130152 | 1HGCR2F35GA169730

1HGCR2F35GA101380 | 1HGCR2F35GA198712 | 1HGCR2F35GA198189 | 1HGCR2F35GA127154 | 1HGCR2F35GA171168; 1HGCR2F35GA122858; 1HGCR2F35GA128952 | 1HGCR2F35GA185765 | 1HGCR2F35GA143516 | 1HGCR2F35GA155844 | 1HGCR2F35GA167346; 1HGCR2F35GA173244; 1HGCR2F35GA124237 | 1HGCR2F35GA105008 | 1HGCR2F35GA111360 | 1HGCR2F35GA153009 | 1HGCR2F35GA177293 | 1HGCR2F35GA112220 | 1HGCR2F35GA106501 | 1HGCR2F35GA122195 | 1HGCR2F35GA181697 | 1HGCR2F35GA128126; 1HGCR2F35GA130166 | 1HGCR2F35GA163006; 1HGCR2F35GA188262; 1HGCR2F35GA150983 | 1HGCR2F35GA184180; 1HGCR2F35GA124352; 1HGCR2F35GA161417 | 1HGCR2F35GA175513; 1HGCR2F35GA148313; 1HGCR2F35GA123928; 1HGCR2F35GA112539; 1HGCR2F35GA159439 | 1HGCR2F35GA101038

1HGCR2F35GA130698; 1HGCR2F35GA136761 | 1HGCR2F35GA127493; 1HGCR2F35GA147680; 1HGCR2F35GA190481 | 1HGCR2F35GA118891 | 1HGCR2F35GA158498 | 1HGCR2F35GA160588 | 1HGCR2F35GA169243 | 1HGCR2F35GA109687; 1HGCR2F35GA155049 | 1HGCR2F35GA194062; 1HGCR2F35GA147291; 1HGCR2F35GA102674 | 1HGCR2F35GA120141

1HGCR2F35GA143659 | 1HGCR2F35GA151261 | 1HGCR2F35GA175219

1HGCR2F35GA185104 | 1HGCR2F35GA107261; 1HGCR2F35GA184583 | 1HGCR2F35GA168187; 1HGCR2F35GA156797 | 1HGCR2F35GA179108 | 1HGCR2F35GA126490; 1HGCR2F35GA129955; 1HGCR2F35GA134413; 1HGCR2F35GA186608

1HGCR2F35GA197060 | 1HGCR2F35GA196409 | 1HGCR2F35GA147873; 1HGCR2F35GA170327 | 1HGCR2F35GA191503 | 1HGCR2F35GA163538; 1HGCR2F35GA162048 | 1HGCR2F35GA153429 | 1HGCR2F35GA107678 | 1HGCR2F35GA196619 | 1HGCR2F35GA101864 | 1HGCR2F35GA158341 | 1HGCR2F35GA130510 | 1HGCR2F35GA112802 | 1HGCR2F35GA163037

1HGCR2F35GA164463; 1HGCR2F35GA159537 | 1HGCR2F35GA136890 | 1HGCR2F35GA107423 | 1HGCR2F35GA126327; 1HGCR2F35GA188889 | 1HGCR2F35GA181618 | 1HGCR2F35GA179660; 1HGCR2F35GA112508 | 1HGCR2F35GA107857; 1HGCR2F35GA179030; 1HGCR2F35GA138977 | 1HGCR2F35GA130314 | 1HGCR2F35GA152913 | 1HGCR2F35GA116400

1HGCR2F35GA166777 | 1HGCR2F35GA178041

1HGCR2F35GA1692741HGCR2F35GA114873 | 1HGCR2F35GA140812 | 1HGCR2F35GA156248 | 1HGCR2F35GA161479

1HGCR2F35GA172885 | 1HGCR2F35GA179691 | 1HGCR2F35GA156461 | 1HGCR2F35GA127638; 1HGCR2F35GA170795 | 1HGCR2F35GA133343 | 1HGCR2F35GA138106 | 1HGCR2F35GA179495 | 1HGCR2F35GA138851 | 1HGCR2F35GA173552 | 1HGCR2F35GA159697 | 1HGCR2F35GA135996 | 1HGCR2F35GA170778 | 1HGCR2F35GA185247 | 1HGCR2F35GA161076 | 1HGCR2F35GA143547; 1HGCR2F35GA185619 | 1HGCR2F35GA195034; 1HGCR2F35GA102240 | 1HGCR2F35GA145380; 1HGCR2F35GA177830 | 1HGCR2F35GA114940; 1HGCR2F35GA103209; 1HGCR2F35GA143810 | 1HGCR2F35GA147047; 1HGCR2F35GA120463; 1HGCR2F35GA173101 | 1HGCR2F35GA124495 | 1HGCR2F35GA142186

1HGCR2F35GA153558 | 1HGCR2F35GA165029 | 1HGCR2F35GA121287; 1HGCR2F35GA133147 | 1HGCR2F35GA157299; 1HGCR2F35GA179979; 1HGCR2F35GA147744 | 1HGCR2F35GA106739; 1HGCR2F35GA125825 | 1HGCR2F35GA179125 | 1HGCR2F35GA101590 | 1HGCR2F35GA162647 | 1HGCR2F35GA100228; 1HGCR2F35GA181330 | 1HGCR2F35GA126456; 1HGCR2F35GA153561 | 1HGCR2F35GA150577 | 1HGCR2F35GA184938; 1HGCR2F35GA154161 | 1HGCR2F35GA169033; 1HGCR2F35GA139823; 1HGCR2F35GA119278 | 1HGCR2F35GA142897 | 1HGCR2F35GA189749 | 1HGCR2F35GA107695 | 1HGCR2F35GA141314 | 1HGCR2F35GA154001 | 1HGCR2F35GA183370; 1HGCR2F35GA164351 | 1HGCR2F35GA180839; 1HGCR2F35GA114176; 1HGCR2F35GA183479; 1HGCR2F35GA150871; 1HGCR2F35GA133794 | 1HGCR2F35GA182137 | 1HGCR2F35GA163958; 1HGCR2F35GA134525 | 1HGCR2F35GA193347; 1HGCR2F35GA111830 | 1HGCR2F35GA131267 | 1HGCR2F35GA163121 | 1HGCR2F35GA175706 | 1HGCR2F35GA137134 | 1HGCR2F35GA180758 | 1HGCR2F35GA176001 | 1HGCR2F35GA175950 | 1HGCR2F35GA120222 | 1HGCR2F35GA146044 | 1HGCR2F35GA123265 | 1HGCR2F35GA148750; 1HGCR2F35GA184390 | 1HGCR2F35GA127428; 1HGCR2F35GA194434 | 1HGCR2F35GA166455 | 1HGCR2F35GA175284; 1HGCR2F35GA186155 | 1HGCR2F35GA146786 | 1HGCR2F35GA199715 | 1HGCR2F35GA192201; 1HGCR2F35GA162423 | 1HGCR2F35GA130250; 1HGCR2F35GA197768 | 1HGCR2F35GA190724 | 1HGCR2F35GA143953; 1HGCR2F35GA105980 | 1HGCR2F35GA165550

1HGCR2F35GA119989; 1HGCR2F35GA184311 | 1HGCR2F35GA131544 | 1HGCR2F35GA113836 | 1HGCR2F35GA180128 | 1HGCR2F35GA158582 | 1HGCR2F35GA118339 | 1HGCR2F35GA148506 | 1HGCR2F35GA129292; 1HGCR2F35GA113822 | 1HGCR2F35GA124965 | 1HGCR2F35GA115196 | 1HGCR2F35GA122830 | 1HGCR2F35GA186401; 1HGCR2F35GA156413; 1HGCR2F35GA136257 | 1HGCR2F35GA133374; 1HGCR2F35GA117059 | 1HGCR2F35GA171588 | 1HGCR2F35GA151616; 1HGCR2F35GA160591 | 1HGCR2F35GA139224 | 1HGCR2F35GA102500 | 1HGCR2F35GA111620 | 1HGCR2F35GA164723 | 1HGCR2F35GA146769 | 1HGCR2F35GA137375; 1HGCR2F35GA190416 | 1HGCR2F35GA194675 | 1HGCR2F35GA113268; 1HGCR2F35GA184065 | 1HGCR2F35GA133908; 1HGCR2F35GA120320 | 1HGCR2F35GA119197 | 1HGCR2F35GA158856 | 1HGCR2F35GA141376 | 1HGCR2F35GA193638; 1HGCR2F35GA173874 | 1HGCR2F35GA196426; 1HGCR2F35GA148473 | 1HGCR2F35GA182915; 1HGCR2F35GA104568; 1HGCR2F35GA199620

1HGCR2F35GA143578 | 1HGCR2F35GA189203 | 1HGCR2F35GA173700 | 1HGCR2F35GA111665 | 1HGCR2F35GA136629 | 1HGCR2F35GA189167

1HGCR2F35GA108507; 1HGCR2F35GA119488 | 1HGCR2F35GA164074 | 1HGCR2F35GA134833; 1HGCR2F35GA178556; 1HGCR2F35GA199505 | 1HGCR2F35GA129891 |

1HGCR2F35GA150174

| 1HGCR2F35GA123816 | 1HGCR2F35GA155746; 1HGCR2F35GA156654; 1HGCR2F35GA194000 | 1HGCR2F35GA120768 | 1HGCR2F35GA138350 | 1HGCR2F35GA124934

1HGCR2F35GA193669 | 1HGCR2F35GA138848; 1HGCR2F35GA111147 | 1HGCR2F35GA119376 | 1HGCR2F35GA119765 | 1HGCR2F35GA121273 | 1HGCR2F35GA192683 | 1HGCR2F35GA149901 | 1HGCR2F35GA187211 | 1HGCR2F35GA131723; 1HGCR2F35GA187161 | 1HGCR2F35GA178654; 1HGCR2F35GA157187; 1HGCR2F35GA143645 | 1HGCR2F35GA186740; 1HGCR2F35GA121953 | 1HGCR2F35GA186687; 1HGCR2F35GA162731; 1HGCR2F35GA195244; 1HGCR2F35GA174779; 1HGCR2F35GA155469 | 1HGCR2F35GA126554 | 1HGCR2F35GA156993 | 1HGCR2F35GA188309 | 1HGCR2F35GA184440 | 1HGCR2F35GA186334 | 1HGCR2F35GA170781; 1HGCR2F35GA128174

1HGCR2F35GA166701 | 1HGCR2F35GA108510 | 1HGCR2F35GA177360; 1HGCR2F35GA107549; 1HGCR2F35GA168710; 1HGCR2F35GA171073 | 1HGCR2F35GA157481 | 1HGCR2F35GA185524; 1HGCR2F35GA140714 | 1HGCR2F35GA100911 | 1HGCR2F35GA166410 | 1HGCR2F35GA100066 | 1HGCR2F35GA188794; 1HGCR2F35GA183871

1HGCR2F35GA188603 | 1HGCR2F35GA186284 | 1HGCR2F35GA131009; 1HGCR2F35GA140115 | 1HGCR2F35GA179366 | 1HGCR2F35GA107406 | 1HGCR2F35GA191470 | 1HGCR2F35GA165760 | 1HGCR2F35GA160834; 1HGCR2F35GA156766 | 1HGCR2F35GA123167 | 1HGCR2F35GA194210 | 1HGCR2F35GA132984; 1HGCR2F35GA145315; 1HGCR2F35GA170103; 1HGCR2F35GA177195; 1HGCR2F35GA115750 | 1HGCR2F35GA111438; 1HGCR2F35GA142835 | 1HGCR2F35GA171221 | 1HGCR2F35GA118812 | 1HGCR2F35GA195972 | 1HGCR2F35GA152300 | 1HGCR2F35GA177178 | 1HGCR2F35GA142933 | 1HGCR2F35GA171624 | 1HGCR2F35GA128157 | 1HGCR2F35GA187547 | 1HGCR2F35GA196801; 1HGCR2F35GA177326; 1HGCR2F35GA177939 | 1HGCR2F35GA100827; 1HGCR2F35GA179612 | 1HGCR2F35GA199407 | 1HGCR2F35GA190223; 1HGCR2F35GA136744

1HGCR2F35GA111942; 1HGCR2F35GA114338; 1HGCR2F35GA131494; 1HGCR2F35GA199018; 1HGCR2F35GA183756 | 1HGCR2F35GA191274 | 1HGCR2F35GA192408 | 1HGCR2F35GA165466 | 1HGCR2F35GA179187

1HGCR2F35GA167718; 1HGCR2F35GA150028 | 1HGCR2F35GA196653 | 1HGCR2F35GA177973 | 1HGCR2F35GA180422; 1HGCR2F35GA173437 | 1HGCR2F35GA100682 | 1HGCR2F35GA193042 | 1HGCR2F35GA167928; 1HGCR2F35GA164740

1HGCR2F35GA163216 | 1HGCR2F35GA161871 | 1HGCR2F35GA105882 | 1HGCR2F35GA183305 | 1HGCR2F35GA158758 | 1HGCR2F35GA131995; 1HGCR2F35GA163488 | 1HGCR2F35GA141796; 1HGCR2F35GA167170; 1HGCR2F35GA179559 | 1HGCR2F35GA175530 | 1HGCR2F35GA123296 | 1HGCR2F35GA129213; 1HGCR2F35GA152541 | 1HGCR2F35GA111455 | 1HGCR2F35GA190898 | 1HGCR2F35GA105610 | 1HGCR2F35GA180159 | 1HGCR2F35GA147453

1HGCR2F35GA164088; 1HGCR2F35GA139160; 1HGCR2F35GA171087 | 1HGCR2F35GA182025; 1HGCR2F35GA198208; 1HGCR2F35GA124982 | 1HGCR2F35GA197950; 1HGCR2F35GA116915 | 1HGCR2F35GA162261 | 1HGCR2F35GA175270

1HGCR2F35GA163698; 1HGCR2F35GA166021 | 1HGCR2F35GA149882 | 1HGCR2F35GA101783 | 1HGCR2F35GA130281; 1HGCR2F35GA181022 | 1HGCR2F35GA111049; 1HGCR2F35GA166827 | 1HGCR2F35GA107065 | 1HGCR2F35GA124075 | 1HGCR2F35GA181912 | 1HGCR2F35GA169064 | 1HGCR2F35GA129535

1HGCR2F35GA183496 | 1HGCR2F35GA199391; 1HGCR2F35GA195552; 1HGCR2F35GA189542; 1HGCR2F35GA133200; 1HGCR2F35GA164768 | 1HGCR2F35GA153611; 1HGCR2F35GA168786 | 1HGCR2F35GA156041 | 1HGCR2F35GA155181 | 1HGCR2F35GA156377 | 1HGCR2F35GA199052 | 1HGCR2F35GA113397; 1HGCR2F35GA193493 | 1HGCR2F35GA102495 | 1HGCR2F35GA128398 | 1HGCR2F35GA186415; 1HGCR2F35GA137666 | 1HGCR2F35GA199097; 1HGCR2F35GA112640 | 1HGCR2F35GA185569; 1HGCR2F35GA100925; 1HGCR2F35GA106580 | 1HGCR2F35GA189007; 1HGCR2F35GA185510; 1HGCR2F35GA141474 | 1HGCR2F35GA166620; 1HGCR2F35GA119118

1HGCR2F35GA194059; 1HGCR2F35GA131043; 1HGCR2F35GA113223 | 1HGCR2F35GA136226 | 1HGCR2F35GA111729; 1HGCR2F35GA177116 | 1HGCR2F35GA136999 | 1HGCR2F35GA180324; 1HGCR2F35GA172398

1HGCR2F35GA137604 | 1HGCR2F35GA171395; 1HGCR2F35GA115568

1HGCR2F35GA111407 |

1HGCR2F35GA128403

| 1HGCR2F35GA186060 | 1HGCR2F35GA194806 | 1HGCR2F35GA113819 | 1HGCR2F35GA183000 | 1HGCR2F35GA106479; 1HGCR2F35GA137750

1HGCR2F35GA123606 | 1HGCR2F35GA120950 |

1HGCR2F35GA154094

; 1HGCR2F35GA110211; 1HGCR2F35GA149235; 1HGCR2F35GA159201 | 1HGCR2F35GA110578 | 1HGCR2F35GA163233; 1HGCR2F35GA113030; 1HGCR2F35GA157822 | 1HGCR2F35GA153253 | 1HGCR2F35GA152085; 1HGCR2F35GA174099 | 1HGCR2F35GA110905 | 1HGCR2F35GA182249; 1HGCR2F35GA137957 | 1HGCR2F35GA123458 | 1HGCR2F35GA193462; 1HGCR2F35GA168240; 1HGCR2F35GA104263 | 1HGCR2F35GA140292 | 1HGCR2F35GA143287 | 1HGCR2F35GA126697 | 1HGCR2F35GA116851 | 1HGCR2F35GA153933 | 1HGCR2F35GA123363 | 1HGCR2F35GA118695 | 1HGCR2F35GA169629 | 1HGCR2F35GA142883

1HGCR2F35GA145346; 1HGCR2F35GA153687; 1HGCR2F35GA157139; 1HGCR2F35GA196961; 1HGCR2F35GA182400 | 1HGCR2F35GA185653 | 1HGCR2F35GA128143; 1HGCR2F35GA183806; 1HGCR2F35GA114470 | 1HGCR2F35GA195437 | 1HGCR2F35GA159960 | 1HGCR2F35GA193753 | 1HGCR2F35GA122696 | 1HGCR2F35GA177584; 1HGCR2F35GA172000 | 1HGCR2F35GA177410 | 1HGCR2F35GA147582

1HGCR2F35GA167430; 1HGCR2F35GA133729; 1HGCR2F35GA147713 | 1HGCR2F35GA115179 | 1HGCR2F35GA194398 | 1HGCR2F35GA189105 | 1HGCR2F35GA187239; 1HGCR2F35GA140373 | 1HGCR2F35GA185541; 1HGCR2F35GA145184

1HGCR2F35GA151843 | 1HGCR2F35GA187435 | 1HGCR2F35GA186205 | 1HGCR2F35GA102075; 1HGCR2F35GA199083 | 1HGCR2F35GA149378 | 1HGCR2F35GA135657 | 1HGCR2F35GA163975 | 1HGCR2F35GA143841

1HGCR2F35GA141359; 1HGCR2F35GA183868 | 1HGCR2F35GA157416 | 1HGCR2F35GA187743 | 1HGCR2F35GA164947; 1HGCR2F35GA195647 | 1HGCR2F35GA185667; 1HGCR2F35GA165189; 1HGCR2F35GA112654 | 1HGCR2F35GA194823 | 1HGCR2F35GA129230 | 1HGCR2F35GA101914; 1HGCR2F35GA195440 | 1HGCR2F35GA162499 | 1HGCR2F35GA179237 | 1HGCR2F35GA115960; 1HGCR2F35GA192649; 1HGCR2F35GA103906 | 1HGCR2F35GA164270

1HGCR2F35GA191193; 1HGCR2F35GA173146 | 1HGCR2F35GA137506; 1HGCR2F35GA155570 | 1HGCR2F35GA146156; 1HGCR2F35GA162356; 1HGCR2F35GA137196 |

1HGCR2F35GA100083

| 1HGCR2F35GA104991 | 1HGCR2F35GA152104 | 1HGCR2F35GA175608 | 1HGCR2F35GA112282; 1HGCR2F35GA105817; 1HGCR2F35GA152538 | 1HGCR2F35GA113089 | 1HGCR2F35GA180260 | 1HGCR2F35GA118616; 1HGCR2F35GA191386 | 1HGCR2F35GA156525;

1HGCR2F35GA184762

| 1HGCR2F35GA162664 | 1HGCR2F35GA174250 | 1HGCR2F35GA144150 | 1HGCR2F35GA112329 | 1HGCR2F35GA129826

1HGCR2F35GA117174 | 1HGCR2F35GA109012; 1HGCR2F35GA100293 | 1HGCR2F35GA138462 | 1HGCR2F35GA171154 | 1HGCR2F35GA158520 | 1HGCR2F35GA171879 | 1HGCR2F35GA139093; 1HGCR2F35GA146531 | 1HGCR2F35GA139899 | 1HGCR2F35GA105090; 1HGCR2F35GA166603; 1HGCR2F35GA166696; 1HGCR2F35GA148795 | 1HGCR2F35GA106904 | 1HGCR2F35GA183773

1HGCR2F35GA194353 | 1HGCR2F35GA174569; 1HGCR2F35GA117823; 1HGCR2F35GA163684 | 1HGCR2F35GA123850 | 1HGCR2F35GA111469; 1HGCR2F35GA121774 | 1HGCR2F35GA107289 | 1HGCR2F35GA131205; 1HGCR2F35GA180811; 1HGCR2F35GA118180 | 1HGCR2F35GA182929 | 1HGCR2F35GA147940; 1HGCR2F35GA133777; 1HGCR2F35GA136954; 1HGCR2F35GA100696 | 1HGCR2F35GA192747; 1HGCR2F35GA180940 | 1HGCR2F35GA157061 | 1HGCR2F35GA141653 | 1HGCR2F35GA184891 | 1HGCR2F35GA162566 | 1HGCR2F35GA153656; 1HGCR2F35GA169131; 1HGCR2F35GA142821 | 1HGCR2F35GA167945 | 1HGCR2F35GA126036 | 1HGCR2F35GA113951 | 1HGCR2F35GA127218 | 1HGCR2F35GA151020 | 1HGCR2F35GA129633 | 1HGCR2F35GA143628 | 1HGCR2F35GA127459 | 1HGCR2F35GA145699

1HGCR2F35GA171591 | 1HGCR2F35GA192585 | 1HGCR2F35GA175818 | 1HGCR2F35GA179951; 1HGCR2F35GA105929; 1HGCR2F35GA119619

1HGCR2F35GA138316 | 1HGCR2F35GA150269; 1HGCR2F35GA125291; 1HGCR2F35GA110273; 1HGCR2F35GA117563 | 1HGCR2F35GA184048 | 1HGCR2F35GA178976 | 1HGCR2F35GA134265; 1HGCR2F35GA102741 |

1HGCR2F35GA105753

; 1HGCR2F35GA198046 | 1HGCR2F35GA123377 | 1HGCR2F35GA129714 | 1HGCR2F35GA123590 | 1HGCR2F35GA140194 | 1HGCR2F35GA184227 | 1HGCR2F35GA150367 | 1HGCR2F35GA174510

1HGCR2F35GA184857 | 1HGCR2F35GA133987 | 1HGCR2F35GA143208; 1HGCR2F35GA152717 | 1HGCR2F35GA180601 | 1HGCR2F35GA109642 | 1HGCR2F35GA190562; 1HGCR2F35GA164303; 1HGCR2F35GA188746 | 1HGCR2F35GA116316 | 1HGCR2F35GA121211; 1HGCR2F35GA121340; 1HGCR2F35GA181568 | 1HGCR2F35GA154905 | 1HGCR2F35GA130748; 1HGCR2F35GA122844; 1HGCR2F35GA186916 | 1HGCR2F35GA123234; 1HGCR2F35GA170635 | 1HGCR2F35GA164446 | 1HGCR2F35GA120608 | 1HGCR2F35GA154192; 1HGCR2F35GA112332; 1HGCR2F35GA168822

1HGCR2F35GA169632

1HGCR2F35GA161207; 1HGCR2F35GA199326 | 1HGCR2F35GA114002; 1HGCR2F35GA164236 | 1HGCR2F35GA118423 | 1HGCR2F35GA147775; 1HGCR2F35GA180193 | 1HGCR2F35GA160624 | 1HGCR2F35GA188648 | 1HGCR2F35GA165581 | 1HGCR2F35GA130586 | 1HGCR2F35GA162003 | 1HGCR2F35GA146500

1HGCR2F35GA104764 | 1HGCR2F35GA141197 | 1HGCR2F35GA112864; 1HGCR2F35GA123332 | 1HGCR2F35GA154810 | 1HGCR2F35GA134430 | 1HGCR2F35GA172708

1HGCR2F35GA190741; 1HGCR2F35GA146495

1HGCR2F35GA126960; 1HGCR2F35GA140535 | 1HGCR2F35GA157965

1HGCR2F35GA122116 | 1HGCR2F35GA118454 | 1HGCR2F35GA102884 | 1HGCR2F35GA102822 | 1HGCR2F35GA163426

1HGCR2F35GA135111 | 1HGCR2F35GA152359 | 1HGCR2F35GA189489; 1HGCR2F35GA103064; 1HGCR2F35GA112296 | 1HGCR2F35GA138039 | 1HGCR2F35GA126781 | 1HGCR2F35GA144021 | 1HGCR2F35GA173664; 1HGCR2F35GA124920 | 1HGCR2F35GA141331; 1HGCR2F35GA162213 | 1HGCR2F35GA185281

1HGCR2F35GA150014; 1HGCR2F35GA104120 | 1HGCR2F35GA144116 | 1HGCR2F35GA121189; 1HGCR2F35GA100844 | 1HGCR2F35GA162096; 1HGCR2F35GA125260 | 1HGCR2F35GA123136; 1HGCR2F35GA120107 | 1HGCR2F35GA189864 | 1HGCR2F35GA162776 | 1HGCR2F35GA157495 | 1HGCR2F35GA125193 | 1HGCR2F35GA184759 | 1HGCR2F35GA197334 | 1HGCR2F35GA103825

1HGCR2F35GA183899 | 1HGCR2F35GA131785 | 1HGCR2F35GA182235 | 1HGCR2F35GA148778 | 1HGCR2F35GA147789; 1HGCR2F35GA198676; 1HGCR2F35GA144245 | 1HGCR2F35GA105252 | 1HGCR2F35GA158257 | 1HGCR2F35GA116008 | 1HGCR2F35GA190657;

1HGCR2F35GA171817

; 1HGCR2F35GA134458 | 1HGCR2F35GA116512 | 1HGCR2F35GA169114; 1HGCR2F35GA135254

1HGCR2F35GA142043 | 1HGCR2F35GA186642 | 1HGCR2F35GA191162; 1HGCR2F35GA158937; 1HGCR2F35GA167797; 1HGCR2F35GA188214 | 1HGCR2F35GA164897 | 1HGCR2F35GA161014 | 1HGCR2F35GA109527 | 1HGCR2F35GA147159; 1HGCR2F35GA178248 | 1HGCR2F35GA180050 | 1HGCR2F35GA126179 | 1HGCR2F35GA142382 | 1HGCR2F35GA179786; 1HGCR2F35GA111195 | 1HGCR2F35GA165662 | 1HGCR2F35GA112721; 1HGCR2F35GA121130; 1HGCR2F35GA194935 | 1HGCR2F35GA181599 | 1HGCR2F35GA183093 | 1HGCR2F35GA154774 | 1HGCR2F35GA165161 | 1HGCR2F35GA193591; 1HGCR2F35GA162437 | 1HGCR2F35GA107776 | 1HGCR2F35GA129440; 1HGCR2F35GA190285 | 1HGCR2F35GA148943 | 1HGCR2F35GA161062; 1HGCR2F35GA153205

1HGCR2F35GA150188; 1HGCR2F35GA172689; 1HGCR2F35GA136131; 1HGCR2F35GA143760; 1HGCR2F35GA193817; 1HGCR2F35GA199682; 1HGCR2F35GA180713; 1HGCR2F35GA134380; 1HGCR2F35GA197026 | 1HGCR2F35GA152247 | 1HGCR2F35GA146366

1HGCR2F35GA106188 | 1HGCR2F35GA183322 | 1HGCR2F35GA184020 | 1HGCR2F35GA107910; 1HGCR2F35GA145329 | 1HGCR2F35GA188990 | 1HGCR2F35GA184261 | 1HGCR2F35GA188570; 1HGCR2F35GA112346

1HGCR2F35GA159120

1HGCR2F35GA189962; 1HGCR2F35GA150286 | 1HGCR2F35GA152796; 1HGCR2F35GA180579; 1HGCR2F35GA138199 | 1HGCR2F35GA181179; 1HGCR2F35GA114064 | 1HGCR2F35GA194630; 1HGCR2F35GA117935 | 1HGCR2F35GA115778; 1HGCR2F35GA108667 | 1HGCR2F35GA124514

1HGCR2F35GA147677; 1HGCR2F35GA192926 | 1HGCR2F35GA183126; 1HGCR2F35GA102321 | 1HGCR2F35GA122827 | 1HGCR2F35GA130829 | 1HGCR2F35GA142558; 1HGCR2F35GA118521 | 1HGCR2F35GA187550 | 1HGCR2F35GA142978; 1HGCR2F35GA126134 | 1HGCR2F35GA156928 | 1HGCR2F35GA167038; 1HGCR2F35GA182199 | 1HGCR2F35GA168075; 1HGCR2F35GA158579 | 1HGCR2F35GA178055 | 1HGCR2F35GA182297 | 1HGCR2F35GA185751 | 1HGCR2F35GA180386; 1HGCR2F35GA127817; 1HGCR2F35GA107275 | 1HGCR2F35GA178363; 1HGCR2F35GA165158 | 1HGCR2F35GA113092 | 1HGCR2F35GA116560; 1HGCR2F35GA104960; 1HGCR2F35GA172076 | 1HGCR2F35GA168058 | 1HGCR2F35GA120835 | 1HGCR2F35GA177908; 1HGCR2F35GA134539 | 1HGCR2F35GA109768 | 1HGCR2F35GA159845 | 1HGCR2F35GA168903 | 1HGCR2F35GA102111 | 1HGCR2F35GA189945 | 1HGCR2F35GA158131 | 1HGCR2F35GA177911 | 1HGCR2F35GA161806; 1HGCR2F35GA104845 | 1HGCR2F35GA175771 | 1HGCR2F35GA140289 | 1HGCR2F35GA147985 | 1HGCR2F35GA139014 | 1HGCR2F35GA157304; 1HGCR2F35GA161580; 1HGCR2F35GA164219 | 1HGCR2F35GA174555 | 1HGCR2F35GA128417; 1HGCR2F35GA159859 | 1HGCR2F35GA137358

1HGCR2F35GA171509 | 1HGCR2F35GA196247; 1HGCR2F35GA174071; 1HGCR2F35GA127512 | 1HGCR2F35GA129177 | 1HGCR2F35GA106398; 1HGCR2F35GA132113 | 1HGCR2F35GA182557 | 1HGCR2F35GA181554 | 1HGCR2F35GA110922

1HGCR2F35GA102948 | 1HGCR2F35GA162924 | 1HGCR2F35GA147310 |

1HGCR2F35GA195258

| 1HGCR2F35GA163328 | 1HGCR2F35GA158307 | 1HGCR2F35GA105364 | 1HGCR2F35GA189668 | 1HGCR2F35GA143354; 1HGCR2F35GA168528 | 1HGCR2F35GA109849 | 1HGCR2F35GA147338 | 1HGCR2F35GA104859 | 1HGCR2F35GA178427 |

1HGCR2F35GA180663

| 1HGCR2F35GA164477 | 1HGCR2F35GA159098 | 1HGCR2F35GA107762; 1HGCR2F35GA101525 | 1HGCR2F35GA183434; 1HGCR2F35GA147081 | 1HGCR2F35GA117353 |

1HGCR2F35GA199746

; 1HGCR2F35GA135481 | 1HGCR2F35GA165015 | 1HGCR2F35GA132743 | 1HGCR2F35GA130345 | 1HGCR2F35GA105963 | 1HGCR2F35GA126103 | 1HGCR2F35GA107440 | 1HGCR2F35GA162518 | 1HGCR2F35GA163460 | 1HGCR2F35GA129437 | 1HGCR2F35GA107003 | 1HGCR2F35GA160431; 1HGCR2F35GA132435

1HGCR2F35GA123024 | 1HGCR2F35GA105591; 1HGCR2F35GA156864; 1HGCR2F35GA193459 | 1HGCR2F35GA168268; 1HGCR2F35GA125341

1HGCR2F35GA133570

1HGCR2F35GA121693; 1HGCR2F35GA176953 | 1HGCR2F35GA118681 | 1HGCR2F35GA161160; 1HGCR2F35GA155147; 1HGCR2F35GA173096 | 1HGCR2F35GA164365; 1HGCR2F35GA199875; 1HGCR2F35GA172286 | 1HGCR2F35GA155679; 1HGCR2F35GA136212 | 1HGCR2F35GA158081 | 1HGCR2F35GA155438 | 1HGCR2F35GA182302; 1HGCR2F35GA168397 | 1HGCR2F35GA152703 | 1HGCR2F35GA156637 | 1HGCR2F35GA194238; 1HGCR2F35GA124464 | 1HGCR2F35GA114999; 1HGCR2F35GA192361 |

1HGCR2F35GA110046

; 1HGCR2F35GA197219 | 1HGCR2F35GA119698 | 1HGCR2F35GA120771 | 1HGCR2F35GA176645; 1HGCR2F35GA187757 | 1HGCR2F35GA146397

1HGCR2F35GA187628 | 1HGCR2F35GA139207 | 1HGCR2F35GA127462; 1HGCR2F35GA194272; 1HGCR2F35GA154290; 1HGCR2F35GA195566 | 1HGCR2F35GA132659; 1HGCR2F35GA158260; 1HGCR2F35GA158095 | 1HGCR2F35GA191517; 1HGCR2F35GA154208 | 1HGCR2F35GA111827; 1HGCR2F35GA125484 | 1HGCR2F35GA174622; 1HGCR2F35GA148263; 1HGCR2F35GA146741 | 1HGCR2F35GA105171 | 1HGCR2F35GA151390; 1HGCR2F35GA197849; 1HGCR2F35GA103100 | 1HGCR2F35GA114095 | 1HGCR2F35GA148649; 1HGCR2F35GA151440 | 1HGCR2F35GA185880; 1HGCR2F35GA110502 | 1HGCR2F35GA173471 | 1HGCR2F35GA150370 | 1HGCR2F35GA103601 | 1HGCR2F35GA119992; 1HGCR2F35GA122276 | 1HGCR2F35GA136856; 1HGCR2F35GA114517 | 1HGCR2F35GA136601; 1HGCR2F35GA158145 | 1HGCR2F35GA168416 | 1HGCR2F35GA123086 | 1HGCR2F35GA113562; 1HGCR2F35GA145282; 1HGCR2F35GA194451; 1HGCR2F35GA176905 | 1HGCR2F35GA146447

1HGCR2F35GA157724 | 1HGCR2F35GA156170 | 1HGCR2F35GA135318; 1HGCR2F35GA199911; 1HGCR2F35GA110127; 1HGCR2F35GA169825 | 1HGCR2F35GA140485 | 1HGCR2F35GA199908; 1HGCR2F35GA123279; 1HGCR2F35GA100746 | 1HGCR2F35GA149705 | 1HGCR2F35GA148442 | 1HGCR2F35GA122794

1HGCR2F35GA189802 | 1HGCR2F35GA117580; 1HGCR2F35GA127431 | 1HGCR2F35GA188679; 1HGCR2F35GA164298; 1HGCR2F35GA181859 | 1HGCR2F35GA159473 | 1HGCR2F35GA125761; 1HGCR2F35GA188732 | 1HGCR2F35GA102867; 1HGCR2F35GA139580 | 1HGCR2F35GA122763; 1HGCR2F35GA171736; 1HGCR2F35GA144200; 1HGCR2F35GA131222 | 1HGCR2F35GA109415 | 1HGCR2F35GA131348

1HGCR2F35GA130443 | 1HGCR2F35GA110385; 1HGCR2F35GA106708 | 1HGCR2F35GA196507 | 1HGCR2F35GA113321; 1HGCR2F35GA135058 | 1HGCR2F35GA174135

1HGCR2F35GA113903 | 1HGCR2F35GA120673 | 1HGCR2F35GA145850 |

1HGCR2F35GA183465

| 1HGCR2F35GA193364 | 1HGCR2F35GA114548 | 1HGCR2F35GA188410 | 1HGCR2F35GA194921; 1HGCR2F35GA178346; 1HGCR2F35GA155357 | 1HGCR2F35GA121886 | 1HGCR2F35GA114484; 1HGCR2F35GA165516 | 1HGCR2F35GA154936 | 1HGCR2F35GA177665 | 1HGCR2F35GA194403 |

1HGCR2F35GA188245

| 1HGCR2F35GA152829 | 1HGCR2F35GA190089; 1HGCR2F35GA103470 | 1HGCR2F35GA198029; 1HGCR2F35GA117496; 1HGCR2F35GA149252

1HGCR2F35GA113898; 1HGCR2F35GA103498 | 1HGCR2F35GA158274 | 1HGCR2F35GA157397 | 1HGCR2F35GA181750 | 1HGCR2F35GA191209; 1HGCR2F35GA169551 | 1HGCR2F35GA123122 | 1HGCR2F35GA162034 | 1HGCR2F35GA103548; 1HGCR2F35GA186091; 1HGCR2F35GA108314 | 1HGCR2F35GA187077; 1HGCR2F35GA195745 | 1HGCR2F35GA132368 | 1HGCR2F35GA154032; 1HGCR2F35GA170862; 1HGCR2F35GA171428 | 1HGCR2F35GA128241; 1HGCR2F35GA195521; 1HGCR2F35GA168061; 1HGCR2F35GA179142 | 1HGCR2F35GA108894 | 1HGCR2F35GA112184

1HGCR2F35GA163913 | 1HGCR2F35GA187418 | 1HGCR2F35GA160736 | 1HGCR2F35GA167119 | 1HGCR2F35GA118308

1HGCR2F35GA125498; 1HGCR2F35GA100715 | 1HGCR2F35GA113142 | 1HGCR2F35GA182641 | 1HGCR2F35GA189248; 1HGCR2F35GA110757; 1HGCR2F35GA191257 | 1HGCR2F35GA104831; 1HGCR2F35GA137151 | 1HGCR2F35GA107888; 1HGCR2F35GA166942 | 1HGCR2F35GA128644

1HGCR2F35GA146951; 1HGCR2F35GA136288 | 1HGCR2F35GA102688 |

1HGCR2F35GA170652

| 1HGCR2F35GA159019 | 1HGCR2F35GA153639; 1HGCR2F35GA155942; 1HGCR2F35GA151065; 1HGCR2F35GA172482 | 1HGCR2F35GA179223 | 1HGCR2F35GA186995 | 1HGCR2F35GA178850; 1HGCR2F35GA196605 | 1HGCR2F35GA163927 | 1HGCR2F35GA187497 | 1HGCR2F35GA187144; 1HGCR2F35GA112671

1HGCR2F35GA117708 | 1HGCR2F35GA198273 | 1HGCR2F35GA159781; 1HGCR2F35GA168254 | 1HGCR2F35GA118079 | 1HGCR2F35GA127252

1HGCR2F35GA164866; 1HGCR2F35GA162602; 1HGCR2F35GA181974; 1HGCR2F35GA121368

1HGCR2F35GA105770

1HGCR2F35GA104649 | 1HGCR2F35GA115389; 1HGCR2F35GA135576 | 1HGCR2F35GA152460; 1HGCR2F35GA106241 | 1HGCR2F35GA136338 | 1HGCR2F35GA193803; 1HGCR2F35GA113206 | 1HGCR2F35GA115439; 1HGCR2F35GA109592 | 1HGCR2F35GA156640; 1HGCR2F35GA155472 | 1HGCR2F35GA148411; 1HGCR2F35GA139868 | 1HGCR2F35GA148134 | 1HGCR2F35GA103582 | 1HGCR2F35GA123525 | 1HGCR2F35GA176483 | 1HGCR2F35GA103646 | 1HGCR2F35GA159084 | 1HGCR2F35GA179299 | 1HGCR2F35GA102531; 1HGCR2F35GA172546; 1HGCR2F35GA112881 | 1HGCR2F35GA152197 | 1HGCR2F35GA110693 | 1HGCR2F35GA100665 | 1HGCR2F35GA127977 | 1HGCR2F35GA199231;

1HGCR2F35GA196782

| 1HGCR2F35GA120642 | 1HGCR2F35GA123976 | 1HGCR2F35GA182395 | 1HGCR2F35GA113805

1HGCR2F35GA198953; 1HGCR2F35GA159036 | 1HGCR2F35GA118096; 1HGCR2F35GA101122 | 1HGCR2F35GA176080 | 1HGCR2F35GA143502 | 1HGCR2F35GA118468 | 1HGCR2F35GA153186 | 1HGCR2F35GA170540 | 1HGCR2F35GA141281 | 1HGCR2F35GA167153 | 1HGCR2F35GA142804; 1HGCR2F35GA179044; 1HGCR2F35GA140647 | 1HGCR2F35GA159649 | 1HGCR2F35GA153995 | 1HGCR2F35GA116784 | 1HGCR2F35GA163183 | 1HGCR2F35GA138395; 1HGCR2F35GA195325; 1HGCR2F35GA166763; 1HGCR2F35GA107308 | 1HGCR2F35GA177424; 1HGCR2F35GA148716

1HGCR2F35GA145492; 1HGCR2F35GA130247 | 1HGCR2F35GA125176 | 1HGCR2F35GA120477;

1HGCR2F35GA115893

; 1HGCR2F35GA197754 | 1HGCR2F35GA116378 | 1HGCR2F35GA118146 | 1HGCR2F35GA191730; 1HGCR2F35GA116381; 1HGCR2F35GA175320 | 1HGCR2F35GA162521; 1HGCR2F35GA133178; 1HGCR2F35GA165712; 1HGCR2F35GA137554

1HGCR2F35GA191467; 1HGCR2F35GA144584; 1HGCR2F35GA136579 | 1HGCR2F35GA137540; 1HGCR2F35GA150756 | 1HGCR2F35GA155553; 1HGCR2F35GA191582; 1HGCR2F35GA115408

1HGCR2F35GA153365 | 1HGCR2F35GA119930 | 1HGCR2F35GA102612; 1HGCR2F35GA146299; 1HGCR2F35GA193333 | 1HGCR2F35GA179349; 1HGCR2F35GA165726 | 1HGCR2F35GA177388 | 1HGCR2F35GA112587; 1HGCR2F35GA124657 | 1HGCR2F35GA185152

1HGCR2F35GA128286 | 1HGCR2F35GA174894 | 1HGCR2F35GA172532 | 1HGCR2F35GA135495 | 1HGCR2F35GA125419 | 1HGCR2F35GA189928 | 1HGCR2F35GA152605 | 1HGCR2F35GA114162 | 1HGCR2F35GA138879 | 1HGCR2F35GA170036; 1HGCR2F35GA190044; 1HGCR2F35GA145878

1HGCR2F35GA122598 | 1HGCR2F35GA199150 | 1HGCR2F35GA139904 | 1HGCR2F35GA161644 | 1HGCR2F35GA163880

1HGCR2F35GA136419 | 1HGCR2F35GA160381 | 1HGCR2F35GA106272 | 1HGCR2F35GA113416 | 1HGCR2F35GA197298 | 1HGCR2F35GA114985; 1HGCR2F35GA141863 | 1HGCR2F35GA183594 | 1HGCR2F35GA118020; 1HGCR2F35GA156900 | 1HGCR2F35GA193266 | 1HGCR2F35GA148019; 1HGCR2F35GA146142; 1HGCR2F35GA147209 | 1HGCR2F35GA150563 | 1HGCR2F35GA114243 | 1HGCR2F35GA199343; 1HGCR2F35GA158985 | 1HGCR2F35GA106725; 1HGCR2F35GA127834 | 1HGCR2F35GA140227; 1HGCR2F35GA133293

1HGCR2F35GA131690; 1HGCR2F35GA194501 | 1HGCR2F35GA128384

1HGCR2F35GA115876 | 1HGCR2F35GA108586 | 1HGCR2F35GA153124

1HGCR2F35GA108457; 1HGCR2F35GA130815 | 1HGCR2F35GA138901 | 1HGCR2F35GA149249 | 1HGCR2F35GA181392 | 1HGCR2F35GA136033; 1HGCR2F35GA145752 | 1HGCR2F35GA175432 | 1HGCR2F35GA112024 | 1HGCR2F35GA110063 | 1HGCR2F35GA117997; 1HGCR2F35GA180677 | 1HGCR2F35GA121175; 1HGCR2F35GA133360; 1HGCR2F35GA134816 | 1HGCR2F35GA190836 | 1HGCR2F35GA114291

1HGCR2F35GA142110 | 1HGCR2F35GA148747 | 1HGCR2F35GA145041 | 1HGCR2F35GA127235; 1HGCR2F35GA109950; 1HGCR2F35GA101640 | 1HGCR2F35GA152202 | 1HGCR2F35GA150126 | 1HGCR2F35GA112007 | 1HGCR2F35GA167492 | 1HGCR2F35GA160266; 1HGCR2F35GA176497 | 1HGCR2F35GA149834; 1HGCR2F35GA105722; 1HGCR2F35GA171963; 1HGCR2F35GA120625; 1HGCR2F35GA184292; 1HGCR2F35GA158680 | 1HGCR2F35GA120561 | 1HGCR2F35GA186429 | 1HGCR2F35GA189296

1HGCR2F35GA182316 | 1HGCR2F35GA110547; 1HGCR2F35GA145234 | 1HGCR2F35GA117854 | 1HGCR2F35GA166083 | 1HGCR2F35GA194756 | 1HGCR2F35GA119927 | 1HGCR2F35GA163359; 1HGCR2F35GA122181 | 1HGCR2F35GA172692 | 1HGCR2F35GA181246 | 1HGCR2F35GA117188 | 1HGCR2F35GA120351

1HGCR2F35GA123783; 1HGCR2F35GA191579; 1HGCR2F35GA174376; 1HGCR2F35GA108829; 1HGCR2F35GA108541

1HGCR2F35GA124318 | 1HGCR2F35GA126750 | 1HGCR2F35GA167086 | 1HGCR2F35GA193218 | 1HGCR2F35GA155956; 1HGCR2F35GA121998 | 1HGCR2F35GA135304 | 1HGCR2F35GA101394; 1HGCR2F35GA146626; 1HGCR2F35GA180114 | 1HGCR2F35GA135366; 1HGCR2F35GA171820; 1HGCR2F35GA156251; 1HGCR2F35GA171302; 1HGCR2F35GA161398 | 1HGCR2F35GA168965 | 1HGCR2F35GA103551 | 1HGCR2F35GA137831 | 1HGCR2F35GA132886 | 1HGCR2F35GA152250 | 1HGCR2F35GA129132 | 1HGCR2F35GA135271; 1HGCR2F35GA165659;

1HGCR2F35GA154113

| 1HGCR2F35GA136758 | 1HGCR2F35GA167685 | 1HGCR2F35GA165418 | 1HGCR2F35GA139840 | 1HGCR2F35GA175642; 1HGCR2F35GA175379 | 1HGCR2F35GA132791 | 1HGCR2F35GA128935 | 1HGCR2F35GA151051 | 1HGCR2F35GA172949 | 1HGCR2F35GA171932 | 1HGCR2F35GA121726 | 1HGCR2F35GA116848 | 1HGCR2F35GA126652; 1HGCR2F35GA139479 | 1HGCR2F35GA102383 | 1HGCR2F35GA146643 | 1HGCR2F35GA135321 | 1HGCR2F35GA199892

1HGCR2F35GA126621 | 1HGCR2F35GA116994 | 1HGCR2F35GA193221; 1HGCR2F35GA186267 | 1HGCR2F35GA128045 | 1HGCR2F35GA174572; 1HGCR2F35GA100620 | 1HGCR2F35GA176239 | 1HGCR2F35GA130779; 1HGCR2F35GA114226 | 1HGCR2F35GA193154 | 1HGCR2F35GA132449 | 1HGCR2F35GA134153; 1HGCR2F35GA189427; 1HGCR2F35GA175866 | 1HGCR2F35GA111777; 1HGCR2F35GA131012 | 1HGCR2F35GA196216; 1HGCR2F35GA151437 | 1HGCR2F35GA132337 | 1HGCR2F35GA132144 | 1HGCR2F35GA130460; 1HGCR2F35GA152801 | 1HGCR2F35GA150899; 1HGCR2F35GA191484 | 1HGCR2F35GA181215; 1HGCR2F35GA118440 | 1HGCR2F35GA104540; 1HGCR2F35GA101556

1HGCR2F35GA175768

1HGCR2F35GA110029; 1HGCR2F35GA124562; 1HGCR2F35GA154712 | 1HGCR2F35GA152958; 1HGCR2F35GA135805; 1HGCR2F35GA170067 | 1HGCR2F35GA132256; 1HGCR2F35GA118387 | 1HGCR2F35GA132838 | 1HGCR2F35GA101282; 1HGCR2F35GA150045 | 1HGCR2F35GA170084 | 1HGCR2F35GA159926

1HGCR2F35GA1735661HGCR2F35GA105462 | 1HGCR2F35GA103839 | 1HGCR2F35GA143743 | 1HGCR2F35GA179870

1HGCR2F35GA147534

1HGCR2F35GA139613 | 1HGCR2F35GA193896 | 1HGCR2F35GA101766 | 1HGCR2F35GA192439 | 1HGCR2F35GA140759; 1HGCR2F35GA197785 | 1HGCR2F35GA101329 |

1HGCR2F35GA187872

| 1HGCR2F35GA118888; 1HGCR2F35GA166018; 1HGCR2F35GA126859; 1HGCR2F35GA188438 | 1HGCR2F35GA185782; 1HGCR2F35GA167816 | 1HGCR2F35GA148196; 1HGCR2F35GA192280; 1HGCR2F35GA117210 | 1HGCR2F35GA163622 | 1HGCR2F35GA157626 | 1HGCR2F35GA182963 | 1HGCR2F35GA165676

1HGCR2F35GA169128; 1HGCR2F35GA115067 | 1HGCR2F35GA152488; 1HGCR2F35GA165063; 1HGCR2F35GA157612

1HGCR2F35GA101024 | 1HGCR2F35GA125100 | 1HGCR2F35GA160204 | 1HGCR2F35GA159196; 1HGCR2F35GA150417 | 1HGCR2F35GA170344 | 1HGCR2F35GA180498 | 1HGCR2F35GA154659 | 1HGCR2F35GA167489 | 1HGCR2F35GA131849 | 1HGCR2F35GA114307; 1HGCR2F35GA175740 | 1HGCR2F35GA163149 | 1HGCR2F35GA162535; 1HGCR2F35GA158601

1HGCR2F35GA198371 | 1HGCR2F35GA181408 | 1HGCR2F35GA199844 | 1HGCR2F35GA170845; 1HGCR2F35GA164625; 1HGCR2F35GA182655 | 1HGCR2F35GA171610 | 1HGCR2F35GA176631; 1HGCR2F35GA176984 | 1HGCR2F35GA173910 | 1HGCR2F35GA147629

1HGCR2F35GA129356

1HGCR2F35GA135383; 1HGCR2F35GA133262 | 1HGCR2F35GA146061; 1HGCR2F35GA194319; 1HGCR2F35GA120575; 1HGCR2F35GA118101 | 1HGCR2F35GA157836 | 1HGCR2F35GA184339 | 1HGCR2F35GA181344 | 1HGCR2F35GA165595; 1HGCR2F35GA100004 | 1HGCR2F35GA144214 | 1HGCR2F35GA100343; 1HGCR2F35GA190772

1HGCR2F35GA120382

1HGCR2F35GA158436; 1HGCR2F35GA198743

1HGCR2F35GA115909; 1HGCR2F35GA186026 | 1HGCR2F35GA100732

1HGCR2F35GA163524 | 1HGCR2F35GA123699 | 1HGCR2F35GA157111; 1HGCR2F35GA121404 | 1HGCR2F35GA175009 | 1HGCR2F35GA153348 |

1HGCR2F35GA146674

| 1HGCR2F35GA167122 | 1HGCR2F35GA166035; 1HGCR2F35GA122231; 1HGCR2F35GA191985; 1HGCR2F35GA138364 | 1HGCR2F35GA184096

1HGCR2F35GA124156; 1HGCR2F35GA115490 | 1HGCR2F35GA189346 | 1HGCR2F35GA169842 | 1HGCR2F35GA129843; 1HGCR2F35GA101170

1HGCR2F35GA127719 | 1HGCR2F35GA175317; 1HGCR2F35GA162051; 1HGCR2F35GA165340 | 1HGCR2F35GA154418

1HGCR2F35GA132483 | 1HGCR2F35GA133519

1HGCR2F35GA124139; 1HGCR2F35GA121564 | 1HGCR2F35GA106692 | 1HGCR2F35GA131625; 1HGCR2F35GA122312 | 1HGCR2F35GA174667 | 1HGCR2F35GA159604 | 1HGCR2F35GA118664; 1HGCR2F35GA188407 | 1HGCR2F35GA185801 | 1HGCR2F35GA180744; 1HGCR2F35GA149672 | 1HGCR2F35GA160882; 1HGCR2F35GA124545 | 1HGCR2F35GA184289 | 1HGCR2F35GA194952; 1HGCR2F35GA178931; 1HGCR2F35GA194112 | 1HGCR2F35GA102450 | 1HGCR2F35GA182851 | 1HGCR2F35GA150725 |

1HGCR2F35GA197396

| 1HGCR2F35GA152362; 1HGCR2F35GA107969 | 1HGCR2F35GA153222; 1HGCR2F35GA120138; 1HGCR2F35GA130569

1HGCR2F35GA113691

| 1HGCR2F35GA154919 | 1HGCR2F35GA109320; 1HGCR2F35GA113609 | 1HGCR2F35GA192859 | 1HGCR2F35GA108099 | 1HGCR2F35GA161501 | 1HGCR2F35GA198340; 1HGCR2F35GA115571; 1HGCR2F35GA135593 | 1HGCR2F35GA104599; 1HGCR2F35GA131091 | 1HGCR2F35GA153916 | 1HGCR2F35GA186169; 1HGCR2F35GA106224 | 1HGCR2F35GA195180 | 1HGCR2F35GA128255 | 1HGCR2F35GA190545; 1HGCR2F35GA178962; 1HGCR2F35GA156752

1HGCR2F35GA168626 | 1HGCR2F35GA179156; 1HGCR2F35GA101119; 1HGCR2F35GA132239 | 1HGCR2F35GA184695 | 1HGCR2F35GA159943 | 1HGCR2F35GA117286; 1HGCR2F35GA137327; 1HGCR2F35GA172045; 1HGCR2F35GA102982 | 1HGCR2F35GA131916 | 1HGCR2F35GA161918 | 1HGCR2F35GA179075 | 1HGCR2F35GA195230 | 1HGCR2F35GA191694; 1HGCR2F35GA165001; 1HGCR2F35GA162972 | 1HGCR2F35GA104344 | 1HGCR2F35GA171431 | 1HGCR2F35GA183563 | 1HGCR2F35GA144813 | 1HGCR2F35GA113027 | 1HGCR2F35GA114646 | 1HGCR2F35GA197124 | 1HGCR2F35GA187693

1HGCR2F35GA161370 | 1HGCR2F35GA179173 | 1HGCR2F35GA144679; 1HGCR2F35GA108698 | 1HGCR2F35GA188276 | 1HGCR2F35GA137487 | 1HGCR2F35GA163703; 1HGCR2F35GA105512; 1HGCR2F35GA161689 | 1HGCR2F35GA135853 | 1HGCR2F35GA147260

1HGCR2F35GA145198; 1HGCR2F35GA187659 | 1HGCR2F35GA145783; 1HGCR2F35GA157190 | 1HGCR2F35GA124397; 1HGCR2F35GA132726; 1HGCR2F35GA163412 | 1HGCR2F35GA126442 | 1HGCR2F35GA113593; 1HGCR2F35GA111004; 1HGCR2F35GA165984 | 1HGCR2F35GA121306 | 1HGCR2F35GA160526 | 1HGCR2F35GA151678 | 1HGCR2F35GA183174; 1HGCR2F35GA197155 | 1HGCR2F35GA192490 | 1HGCR2F35GA163944 | 1HGCR2F35GA107096 | 1HGCR2F35GA111732 | 1HGCR2F35GA184244 | 1HGCR2F35GA194899; 1HGCR2F35GA171171; 1HGCR2F35GA170411 | 1HGCR2F35GA125632; 1HGCR2F35GA195163; 1HGCR2F35GA192988 | 1HGCR2F35GA187452 | 1HGCR2F35GA107874; 1HGCR2F35GA172062; 1HGCR2F35GA102643 | 1HGCR2F35GA134203 |

1HGCR2F35GA189251

| 1HGCR2F35GA108054

1HGCR2F35GA105185; 1HGCR2F35GA100813; 1HGCR2F35GA133259; 1HGCR2F35GA105333 | 1HGCR2F35GA179089

1HGCR2F35GA194787 | 1HGCR2F35GA164320; 1HGCR2F35GA157352 | 1HGCR2F35GA174264 | 1HGCR2F35GA106403 | 1HGCR2F35GA198998; 1HGCR2F35GA100438 | 1HGCR2F35GA119183; 1HGCR2F35GA125906

1HGCR2F35GA144195 | 1HGCR2F35GA173549; 1HGCR2F35GA178380 | 1HGCR2F35GA133391 | 1HGCR2F35GA125615 | 1HGCR2F35GA126280 | 1HGCR2F35GA105459; 1HGCR2F35GA164771; 1HGCR2F35GA170621 | 1HGCR2F35GA184373 | 1HGCR2F35GA164561 | 1HGCR2F35GA134069 | 1HGCR2F35GA127901; 1HGCR2F35GA173065 | 1HGCR2F35GA154189 | 1HGCR2F35GA134976; 1HGCR2F35GA115442; 1HGCR2F35GA120219 | 1HGCR2F35GA153608 | 1HGCR2F35GA117319 | 1HGCR2F35GA104280; 1HGCR2F35GA101279; 1HGCR2F35GA185121 | 1HGCR2F35GA170456 | 1HGCR2F35GA188553; 1HGCR2F35GA160901 | 1HGCR2F35GA128840 | 1HGCR2F35GA154077 | 1HGCR2F35GA181845; 1HGCR2F35GA114890; 1HGCR2F35GA111889

1HGCR2F35GA183143; 1HGCR2F35GA145024; 1HGCR2F35GA194241

1HGCR2F35GA191727

| 1HGCR2F35GA101993 | 1HGCR2F35GA115957; 1HGCR2F35GA185328 | 1HGCR2F35GA148683 | 1HGCR2F35GA125453 |

1HGCR2F35GA194742

| 1HGCR2F35GA122780 | 1HGCR2F35GA158002 | 1HGCR2F35GA139028; 1HGCR2F35GA117160; 1HGCR2F35GA128353 | 1HGCR2F35GA168996 | 1HGCR2F35GA126991 | 1HGCR2F35GA149199 | 1HGCR2F35GA171543; 1HGCR2F35GA175365 | 1HGCR2F35GA104702 | 1HGCR2F35GA194207 | 1HGCR2F35GA194093; 1HGCR2F35GA160946; 1HGCR2F35GA197530; 1HGCR2F35GA173695 | 1HGCR2F35GA164415

1HGCR2F35GA164141 | 1HGCR2F35GA176919 | 1HGCR2F35GA182784 | 1HGCR2F35GA132354 | 1HGCR2F35GA125050; 1HGCR2F35GA135075 | 1HGCR2F35GA165841 | 1HGCR2F35GA104313 | 1HGCR2F35GA161935;

1HGCR2F35GA197835

| 1HGCR2F35GA177634 | 1HGCR2F35GA195678 | 1HGCR2F35GA134296 | 1HGCR2F35GA114923 | 1HGCR2F35GA115134 | 1HGCR2F35GA192876 | 1HGCR2F35GA181389 | 1HGCR2F35GA193106 | 1HGCR2F35GA111309; 1HGCR2F35GA174233; 1HGCR2F35GA171767; 1HGCR2F35GA186558 | 1HGCR2F35GA101704 | 1HGCR2F35GA136792 | 1HGCR2F35GA132645 | 1HGCR2F35GA180761 | 1HGCR2F35GA126733 | 1HGCR2F35GA194594 | 1HGCR2F35GA141426; 1HGCR2F35GA160879; 1HGCR2F35GA161577 | 1HGCR2F35GA168111 | 1HGCR2F35GA116476; 1HGCR2F35GA158694 |

1HGCR2F35GA195969

| 1HGCR2F35GA102738 | 1HGCR2F35GA165337 | 1HGCR2F35GA169419 | 1HGCR2F35GA103467 | 1HGCR2F35GA183708; 1HGCR2F35GA175947 | 1HGCR2F35GA198242 | 1HGCR2F35GA129924 | 1HGCR2F35GA103243

1HGCR2F35GA197981

1HGCR2F35GA168500 | 1HGCR2F35GA198550 | 1HGCR2F35GA121032; 1HGCR2F35GA137456 | 1HGCR2F35GA155522 | 1HGCR2F35GA107017; 1HGCR2F35GA132287; 1HGCR2F35GA165404 | 1HGCR2F35GA181716; 1HGCR2F35GA178315; 1HGCR2F35GA193168 | 1HGCR2F35GA103033 | 1HGCR2F35GA126943; 1HGCR2F35GA143323

1HGCR2F35GA144181 | 1HGCR2F35GA170506; 1HGCR2F35GA179819 | 1HGCR2F35GA180176 | 1HGCR2F35GA198919; 1HGCR2F35GA163667; 1HGCR2F35GA150658; 1HGCR2F35GA123749 | 1HGCR2F35GA130099; 1HGCR2F35GA163619

1HGCR2F35GA149185 | 1HGCR2F35GA127381 | 1HGCR2F35GA197592; 1HGCR2F35GA153432 |

1HGCR2F35GA1392721HGCR2F35GA123489 | 1HGCR2F35GA101816; 1HGCR2F35GA158291 | 1HGCR2F35GA101850 | 1HGCR2F35GA159022 | 1HGCR2F35GA125551 | 1HGCR2F35GA115716; 1HGCR2F35GA151700; 1HGCR2F35GA119300 | 1HGCR2F35GA141216; 1HGCR2F35GA125145; 1HGCR2F35GA185135 | 1HGCR2F35GA179917; 1HGCR2F35GA177648; 1HGCR2F35GA184776 | 1HGCR2F35GA171803 | 1HGCR2F35GA121290 | 1HGCR2F35GA122245 | 1HGCR2F35GA135223 | 1HGCR2F35GA170988 | 1HGCR2F35GA185796 | 1HGCR2F35GA198967

1HGCR2F35GA183952; 1HGCR2F35GA174636; 1HGCR2F35GA142432; 1HGCR2F35GA162292; 1HGCR2F35GA187323; 1HGCR2F35GA122133 | 1HGCR2F35GA193879; 1HGCR2F35GA199021 | 1HGCR2F35GA188522; 1HGCR2F35GA176208 | 1HGCR2F35GA184079 | 1HGCR2F35GA102089

1HGCR2F35GA141636; 1HGCR2F35GA188391 | 1HGCR2F35GA160459; 1HGCR2F35GA155973 | 1HGCR2F35GA112668; 1HGCR2F35GA184129

1HGCR2F35GA108460 | 1HGCR2F35GA144536; 1HGCR2F35GA119667 | 1HGCR2F35GA142415; 1HGCR2F35GA170005 | 1HGCR2F35GA152667 | 1HGCR2F35GA119636 | 1HGCR2F35GA156220 | 1HGCR2F35GA103341

1HGCR2F35GA100679; 1HGCR2F35GA115098 | 1HGCR2F35GA187192 | 1HGCR2F35GA114033 |

1HGCR2F35GA112704

| 1HGCR2F35GA137571; 1HGCR2F35GA115103 | 1HGCR2F35GA160770 | 1HGCR2F35GA186835; 1HGCR2F35GA108880; 1HGCR2F35GA119121 | 1HGCR2F35GA156198; 1HGCR2F35GA113335 | 1HGCR2F35GA128515; 1HGCR2F35GA108474

1HGCR2F35GA109611 | 1HGCR2F35GA153852 | 1HGCR2F35GA141393; 1HGCR2F35GA192098 | 1HGCR2F35GA167184 | 1HGCR2F35GA187581; 1HGCR2F35GA136582 | 1HGCR2F35GA101654

1HGCR2F35GA147517 | 1HGCR2F35GA197043; 1HGCR2F35GA146884; 1HGCR2F35GA128711; 1HGCR2F35GA116588 | 1HGCR2F35GA110032 | 1HGCR2F35GA106143 | 1HGCR2F35GA136078 | 1HGCR2F35GA170666; 1HGCR2F35GA104439 | 1HGCR2F35GA115425 | 1HGCR2F35GA165872 | 1HGCR2F35GA158887; 1HGCR2F35GA145721; 1HGCR2F35GA133388 | 1HGCR2F35GA199942

1HGCR2F35GA124688 | 1HGCR2F35GA120401 | 1HGCR2F35GA134847; 1HGCR2F35GA157089; 1HGCR2F35GA164818 | 1HGCR2F35GA145931 | 1HGCR2F35GA120933

1HGCR2F35GA149056; 1HGCR2F35GA161269; 1HGCR2F35GA107891 | 1HGCR2F35GA125002

1HGCR2F35GA186804 | 1HGCR2F35GA102724 | 1HGCR2F35GA166388; 1HGCR2F35GA186978 | 1HGCR2F35GA171476 | 1HGCR2F35GA124173 | 1HGCR2F35GA185149 | 1HGCR2F35GA139062; 1HGCR2F35GA105641

1HGCR2F35GA194627; 1HGCR2F35GA134394; 1HGCR2F35GA104666 | 1HGCR2F35GA155519; 1HGCR2F35GA112816; 1HGCR2F35GA157478 | 1HGCR2F35GA137277 | 1HGCR2F35GA152586 | 1HGCR2F35GA140891 | 1HGCR2F35GA147999 | 1HGCR2F35GA187421 | 1HGCR2F35GA124478 | 1HGCR2F35GA193235 | 1HGCR2F35GA103369; 1HGCR2F35GA114971 | 1HGCR2F35GA166004; 1HGCR2F35GA189752 | 1HGCR2F35GA105011 | 1HGCR2F35GA138493 | 1HGCR2F35GA127476; 1HGCR2F35GA151213 | 1HGCR2F35GA109544 | 1HGCR2F35GA198354 | 1HGCR2F35GA149896; 1HGCR2F35GA130524 | 1HGCR2F35GA151809 | 1HGCR2F35GA183448; 1HGCR2F35GA124383 |

1HGCR2F35GA125226

| 1HGCR2F35GA127946; 1HGCR2F35GA149736; 1HGCR2F35GA131057 | 1HGCR2F35GA166312; 1HGCR2F35GA178394 | 1HGCR2F35GA132001 | 1HGCR2F35GA135352 | 1HGCR2F35GA129180; 1HGCR2F35GA146223 | 1HGCR2F35GA117871 | 1HGCR2F35GA161773 | 1HGCR2F35GA180078; 1HGCR2F35GA103257; 1HGCR2F35GA141362; 1HGCR2F35GA165211 | 1HGCR2F35GA137232 | 1HGCR2F35GA104151 | 1HGCR2F35GA100598 | 1HGCR2F35GA188777 | 1HGCR2F35GA120236

1HGCR2F35GA141958 | 1HGCR2F35GA197527

1HGCR2F35GA108278; 1HGCR2F35GA153950 | 1HGCR2F35GA172305 | 1HGCR2F35GA183983 | 1HGCR2F35GA120379; 1HGCR2F35GA199309

1HGCR2F35GA191288 | 1HGCR2F35GA124030 | 1HGCR2F35GA165127 | 1HGCR2F35GA168707 | 1HGCR2F35GA160851 | 1HGCR2F35GA162289 | 1HGCR2F35GA181327 | 1HGCR2F35GA134251 | 1HGCR2F35GA176709 | 1HGCR2F35GA118518; 1HGCR2F35GA191100 | 1HGCR2F35GA121113; 1HGCR2F35GA172773 | 1HGCR2F35GA156914 | 1HGCR2F35GA192344

1HGCR2F35GA173583 | 1HGCR2F35GA174863; 1HGCR2F35GA116574

1HGCR2F35GA114386; 1HGCR2F35GA162471 | 1HGCR2F35GA103534; 1HGCR2F35GA108619 | 1HGCR2F35GA103565; 1HGCR2F35GA174927 | 1HGCR2F35GA131902; 1HGCR2F35GA111701 | 1HGCR2F35GA183269 | 1HGCR2F35GA133620 | 1HGCR2F35GA199259 | 1HGCR2F35GA128580 | 1HGCR2F35GA100200; 1HGCR2F35GA158548; 1HGCR2F35GA179805 | 1HGCR2F35GA174880; 1HGCR2F35GA166570

1HGCR2F35GA110287; 1HGCR2F35GA147808 | 1HGCR2F35GA176290 | 1HGCR2F35GA114145 | 1HGCR2F35GA107258 | 1HGCR2F35GA133830 | 1HGCR2F35GA126800; 1HGCR2F35GA136470 | 1HGCR2F35GA104232

1HGCR2F35GA120074 | 1HGCR2F35GA112959; 1HGCR2F35GA170716; 1HGCR2F35GA132208 | 1HGCR2F35GA186592; 1HGCR2F35GA110452 | 1HGCR2F35GA146710 | 1HGCR2F35GA184793 | 1HGCR2F35GA160008 | 1HGCR2F35GA105204; 1HGCR2F35GA169761 | 1HGCR2F35GA164544

1HGCR2F35GA117711

1HGCR2F35GA145086 | 1HGCR2F35GA110967 | 1HGCR2F35GA166598; 1HGCR2F35GA164334 | 1HGCR2F35GA156458 | 1HGCR2F35GA134220; 1HGCR2F35GA135013 | 1HGCR2F35GA172904 | 1HGCR2F35GA147792; 1HGCR2F35GA134959 | 1HGCR2F35GA165970 | 1HGCR2F35GA165175; 1HGCR2F35GA161952

1HGCR2F35GA120270;

1HGCR2F35GA180808

| 1HGCR2F35GA117949; 1HGCR2F35GA163989 | 1HGCR2F35GA159702; 1HGCR2F35GA195471 | 1HGCR2F35GA151079 | 1HGCR2F35GA172031 | 1HGCR2F35GA103727; 1HGCR2F35GA180971

1HGCR2F35GA143838 | 1HGCR2F35GA144682 | 1HGCR2F35GA166665; 1HGCR2F35GA174734 | 1HGCR2F35GA135108; 1HGCR2F35GA144469; 1HGCR2F35GA180145 | 1HGCR2F35GA155021; 1HGCR2F35GA110225 | 1HGCR2F35GA147923 | 1HGCR2F35GA188326 |

1HGCR2F35GA144309

| 1HGCR2F35GA167363 | 1HGCR2F35GA128823

1HGCR2F35GA135626; 1HGCR2F35GA146416 | 1HGCR2F35GA195065

1HGCR2F35GA117885 | 1HGCR2F35GA189900; 1HGCR2F35GA109236 | 1HGCR2F35GA157030 | 1HGCR2F35GA102044 | 1HGCR2F35GA186172; 1HGCR2F35GA171865 | 1HGCR2F35GA143385

1HGCR2F35GA160140 | 1HGCR2F35GA126425; 1HGCR2F35GA145735 | 1HGCR2F35GA178086 | 1HGCR2F35GA147274 | 1HGCR2F35GA187807 | 1HGCR2F35GA157254 | 1HGCR2F35GA167217; 1HGCR2F35GA138526 | 1HGCR2F35GA165287 | 1HGCR2F35GA173308 | 1HGCR2F35GA107356 | 1HGCR2F35GA125114 | 1HGCR2F35GA137442

1HGCR2F35GA139188 | 1HGCR2F35GA138672; 1HGCR2F35GA169744 | 1HGCR2F35GA136274 | 1HGCR2F35GA132046

1HGCR2F35GA187676; 1HGCR2F35GA163720 | 1HGCR2F35GA167766; 1HGCR2F35GA146982 | 1HGCR2F35GA109351 | 1HGCR2F35GA157979 | 1HGCR2F35GA179903; 1HGCR2F35GA190979 | 1HGCR2F35GA110581

1HGCR2F35GA136825; 1HGCR2F35GA182204 | 1HGCR2F35GA192036 | 1HGCR2F35GA141488 | 1HGCR2F35GA110354 | 1HGCR2F35GA126845 | 1HGCR2F35GA197737 | 1HGCR2F35GA113061 | 1HGCR2F35GA199570

1HGCR2F35GA130989 | 1HGCR2F35GA117904

1HGCR2F35GA171901

1HGCR2F35GA145105; 1HGCR2F35GA159179;

1HGCR2F35GA130233

| 1HGCR2F35GA192215 | 1HGCR2F35GA189833 | 1HGCR2F35GA136906 | 1HGCR2F35GA145007 | 1HGCR2F35GA129616 | 1HGCR2F35GA123654 | 1HGCR2F35GA106658 | 1HGCR2F35GA141751 | 1HGCR2F35GA184549 | 1HGCR2F35GA144102; 1HGCR2F35GA120494 | 1HGCR2F35GA151597

1HGCR2F35GA124559; 1HGCR2F35GA105686; 1HGCR2F35GA165290 | 1HGCR2F35GA171977 | 1HGCR2F35GA109009; 1HGCR2F35GA126828 | 1HGCR2F35GA191534 | 1HGCR2F35GA176872 | 1HGCR2F35GA191890 | 1HGCR2F35GA198838; 1HGCR2F35GA178718; 1HGCR2F35GA130121; 1HGCR2F35GA177312 | 1HGCR2F35GA107616 | 1HGCR2F35GA110712 | 1HGCR2F35GA101251 | 1HGCR2F35GA195809; 1HGCR2F35GA130264 | 1HGCR2F35GA196975

1HGCR2F35GA185989 | 1HGCR2F35GA125596; 1HGCR2F35GA140843 | 1HGCR2F35GA183854; 1HGCR2F35GA174216; 1HGCR2F35GA155195 | 1HGCR2F35GA133018; 1HGCR2F35GA191078; 1HGCR2F35GA162258 |

1HGCR2F35GA119054

; 1HGCR2F35GA104571 | 1HGCR2F35GA154662 | 1HGCR2F35GA191775 | 1HGCR2F35GA129972; 1HGCR2F35GA198709 | 1HGCR2F35GA167444; 1HGCR2F35GA196331 | 1HGCR2F35GA190061; 1HGCR2F35GA106966 | 1HGCR2F35GA147565 | 1HGCR2F35GA162759; 1HGCR2F35GA146755 | 1HGCR2F35GA193476 | 1HGCR2F35GA173390 | 1HGCR2F35GA148585 | 1HGCR2F35GA188701 | 1HGCR2F35GA174961; 1HGCR2F35GA148599; 1HGCR2F35GA108524 | 1HGCR2F35GA133410 | 1HGCR2F35GA187127 | 1HGCR2F35GA184177 | 1HGCR2F35GA119491 | 1HGCR2F35GA180548; 1HGCR2F35GA144374 | 1HGCR2F35GA166892 | 1HGCR2F35GA166617; 1HGCR2F35GA195583 | 1HGCR2F35GA134749; 1HGCR2F35GA110595

1HGCR2F35GA190867 | 1HGCR2F35GA134086; 1HGCR2F35GA153494 | 1HGCR2F35GA108720 | 1HGCR2F35GA118826; 1HGCR2F35GA117336 | 1HGCR2F35GA191341 | 1HGCR2F35GA107180 | 1HGCR2F35GA164043 | 1HGCR2F35GA197902 | 1HGCR2F35GA115358 | 1HGCR2F35GA127011 | 1HGCR2F35GA154225;

1HGCR2F35GA145900

| 1HGCR2F35GA129762 | 1HGCR2F35GA176869; 1HGCR2F35GA119863; 1HGCR2F35GA187919 | 1HGCR2F35GA183613; 1HGCR2F35GA185863; 1HGCR2F35GA176161

1HGCR2F35GA110628; 1HGCR2F35GA193977; 1HGCR2F35GA190951 | 1HGCR2F35GA102058 | 1HGCR2F35GA161594 | 1HGCR2F35GA132564 | 1HGCR2F35GA148005 | 1HGCR2F35GA145153; 1HGCR2F35GA127350 | 1HGCR2F35GA185605; 1HGCR2F35GA130880 | 1HGCR2F35GA142334; 1HGCR2F35GA153771 | 1HGCR2F35GA160199 | 1HGCR2F35GA182896

1HGCR2F35GA144827; 1HGCR2F35GA113688; 1HGCR2F35GA184650 | 1HGCR2F35GA166178

1HGCR2F35GA112105

| 1HGCR2F35GA109284

1HGCR2F35GA120754; 1HGCR2F35GA112217 | 1HGCR2F35GA161966 | 1HGCR2F35GA116199; 1HGCR2F35GA168870; 1HGCR2F35GA133455; 1HGCR2F35GA188150 | 1HGCR2F35GA121872 | 1HGCR2F35GA168917 | 1HGCR2F35GA191615; 1HGCR2F35GA140650 | 1HGCR2F35GA142656 | 1HGCR2F35GA187337 | 1HGCR2F35GA123718; 1HGCR2F35GA159067 | 1HGCR2F35GA156931; 1HGCR2F35GA164608

1HGCR2F35GA120057;

1HGCR2F35GA191422

| 1HGCR2F35GA141541; 1HGCR2F35GA196149 | 1HGCR2F35GA170120 | 1HGCR2F35GA147257; 1HGCR2F35GA167881; 1HGCR2F35GA109172 | 1HGCR2F35GA168951 | 1HGCR2F35GA175124 | 1HGCR2F35GA157562; 1HGCR2F35GA115599 | 1HGCR2F35GA105655 | 1HGCR2F35GA167573; 1HGCR2F35GA172109 | 1HGCR2F35GA165788 | 1HGCR2F35GA184809 | 1HGCR2F35GA144276 | 1HGCR2F35GA192392 | 1HGCR2F35GA100178 | 1HGCR2F35GA110936

1HGCR2F35GA135044 | 1HGCR2F35GA114758; 1HGCR2F35GA128739 | 1HGCR2F35GA172434 | 1HGCR2F35GA178881; 1HGCR2F35GA169811; 1HGCR2F35GA152328 | 1HGCR2F35GA154175 | 1HGCR2F35GA178220 | 1HGCR2F35GA121578 | 1HGCR2F35GA154631 | 1HGCR2F35GA107342 | 1HGCR2F35GA172854; 1HGCR2F35GA151275; 1HGCR2F35GA169940

1HGCR2F35GA147694 | 1HGCR2F35GA196328 | 1HGCR2F35GA154581 | 1HGCR2F35GA139336 | 1HGCR2F35GA188780 | 1HGCR2F35GA163264; 1HGCR2F35GA147050 | 1HGCR2F35GA126909; 1HGCR2F35GA180291; 1HGCR2F35GA195793 | 1HGCR2F35GA150479; 1HGCR2F35GA156783; 1HGCR2F35GA160638 | 1HGCR2F35GA130622 | 1HGCR2F35GA185118 | 1HGCR2F35GA136596; 1HGCR2F35GA193400 | 1HGCR2F35GA150918; 1HGCR2F35GA116977 | 1HGCR2F35GA186320; 1HGCR2F35GA107034 | 1HGCR2F35GA123220 | 1HGCR2F35GA122519 | 1HGCR2F35GA118504; 1HGCR2F35GA104005

1HGCR2F35GA154709 | 1HGCR2F35GA107471 | 1HGCR2F35GA147422 | 1HGCR2F35GA192909 | 1HGCR2F35GA183823 | 1HGCR2F35GA144326 | 1HGCR2F35GA189735 | 1HGCR2F35GA142849; 1HGCR2F35GA187502 | 1HGCR2F35GA172983 | 1HGCR2F35GA135268 | 1HGCR2F35GA142947 | 1HGCR2F35GA134170 | 1HGCR2F35GA123881; 1HGCR2F35GA137635 | 1HGCR2F35GA127364

1HGCR2F35GA119393 | 1HGCR2F35GA133164

1HGCR2F35GA117207 | 1HGCR2F35GA194174; 1HGCR2F35GA111794; 1HGCR2F35GA121466; 1HGCR2F35GA129695 | 1HGCR2F35GA178959; 1HGCR2F35GA170392

1HGCR2F35GA182414 | 1HGCR2F35GA149820 | 1HGCR2F35GA140521 | 1HGCR2F35GA170215

1HGCR2F35GA171770 | 1HGCR2F35GA186690 | 1HGCR2F35GA133245; 1HGCR2F35GA135822 | 1HGCR2F35GA182431 | 1HGCR2F35GA116154 | 1HGCR2F35GA169324; 1HGCR2F35GA177794; 1HGCR2F35GA101573 | 1HGCR2F35GA171512 | 1HGCR2F35GA187015; 1HGCR2F35GA134492 | 1HGCR2F35GA185622 | 1HGCR2F35GA142639 | 1HGCR2F35GA157996; 1HGCR2F35GA113139 | 1HGCR2F35GA114677; 1HGCR2F35GA178878; 1HGCR2F35GA156492; 1HGCR2F35GA167542

1HGCR2F35GA175916

1HGCR2F35GA162597 | 1HGCR2F35GA198970 | 1HGCR2F35GA104196 | 1HGCR2F35GA104456

1HGCR2F35GA134542

1HGCR2F35GA175558 | 1HGCR2F35GA147176 | 1HGCR2F35GA150529; 1HGCR2F35GA111293 | 1HGCR2F35GA177567 | 1HGCR2F35GA161529; 1HGCR2F35GA135464

1HGCR2F35GA162874; 1HGCR2F35GA193204 |

1HGCR2F35GA164706

| 1HGCR2F35GA187029; 1HGCR2F35GA108796; 1HGCR2F35GA108183 | 1HGCR2F35GA191095; 1HGCR2F35GA184101; 1HGCR2F35GA164883 | 1HGCR2F35GA119801

1HGCR2F35GA139496; 1HGCR2F35GA109575; 1HGCR2F35GA146707 | 1HGCR2F35GA164804 |

1HGCR2F35GA193140

; 1HGCR2F35GA121046 | 1HGCR2F35GA132273 | 1HGCR2F35GA106093; 1HGCR2F35GA152278; 1HGCR2F35GA146271; 1HGCR2F35GA114744

1HGCR2F35GA176788; 1HGCR2F35GA158078; 1HGCR2F35GA112136 | 1HGCR2F35GA148215; 1HGCR2F35GA150966; 1HGCR2F35GA114436

1HGCR2F35GA151308 | 1HGCR2F35GA119037 | 1HGCR2F35GA143192 | 1HGCR2F35GA150241 | 1HGCR2F35GA105347 | 1HGCR2F35GA154872; 1HGCR2F35GA199729 | 1HGCR2F35GA147307; 1HGCR2F35GA160364 | 1HGCR2F35GA146612 | 1HGCR2F35GA162129; 1HGCR2F35GA191873 | 1HGCR2F35GA196278 | 1HGCR2F35GA158355 | 1HGCR2F35GA139367 | 1HGCR2F35GA187936 | 1HGCR2F35GA139000 | 1HGCR2F35GA169078; 1HGCR2F35GA122102; 1HGCR2F35GA159747; 1HGCR2F35GA199617; 1HGCR2F35GA109348 | 1HGCR2F35GA179609 | 1HGCR2F35GA133486 | 1HGCR2F35GA143855 | 1HGCR2F35GA108118 | 1HGCR2F35GA105932 | 1HGCR2F35GA110838; 1HGCR2F35GA118907; 1HGCR2F35GA138932 | 1HGCR2F35GA170764 | 1HGCR2F35GA187001 | 1HGCR2F35GA183031 | 1HGCR2F35GA130037

1HGCR2F35GA164642

1HGCR2F35GA165919 | 1HGCR2F35GA139711; 1HGCR2F35GA135772 | 1HGCR2F35GA146383

1HGCR2F35GA157755; 1HGCR2F35GA199262; 1HGCR2F35GA148330; 1HGCR2F35GA181358; 1HGCR2F35GA164124

1HGCR2F35GA158517; 1HGCR2F35GA124092 | 1HGCR2F35GA102285 | 1HGCR2F35GA199567 | 1HGCR2F35GA191016; 1HGCR2F35GA103193; 1HGCR2F35GA128904

1HGCR2F35GA100472; 1HGCR2F35GA188973 | 1HGCR2F35GA126375; 1HGCR2F35GA166990 | 1HGCR2F35GA169677; 1HGCR2F35GA173356 | 1HGCR2F35GA154614 | 1HGCR2F35GA126814; 1HGCR2F35GA164222 | 1HGCR2F35GA195941

1HGCR2F35GA175074 | 1HGCR2F35GA135724

1HGCR2F35GA105977 | 1HGCR2F35GA158744; 1HGCR2F35GA123198 | 1HGCR2F35GA163409; 1HGCR2F35GA188939 | 1HGCR2F35GA165242 | 1HGCR2F35GA129681 | 1HGCR2F35GA129017 | 1HGCR2F35GA138560 | 1HGCR2F35GA117384 | 1HGCR2F35GA122679 | 1HGCR2F35GA193994 | 1HGCR2F35GA118244 | 1HGCR2F35GA106062; 1HGCR2F35GA138171; 1HGCR2F35GA137960; 1HGCR2F35GA174524 | 1HGCR2F35GA117675 | 1HGCR2F35GA127803; 1HGCR2F35GA106823; 1HGCR2F35GA144049 | 1HGCR2F35GA151793 | 1HGCR2F35GA114288 | 1HGCR2F35GA195468 | 1HGCR2F35GA136694 | 1HGCR2F35GA197933 | 1HGCR2F35GA165273 | 1HGCR2F35GA151017 | 1HGCR2F35GA132225 | 1HGCR2F35GA189444 | 1HGCR2F35GA178542 | 1HGCR2F35GA181232; 1HGCR2F35GA197088

1HGCR2F35GA126053 | 1HGCR2F35GA175589 | 1HGCR2F35GA109866; 1HGCR2F35GA154998; 1HGCR2F35GA157576 | 1HGCR2F35GA193915; 1HGCR2F35GA195695 | 1HGCR2F35GA159652; 1HGCR2F35GA108085; 1HGCR2F35GA198869 | 1HGCR2F35GA193509 | 1HGCR2F35GA110662 | 1HGCR2F35GA152040; 1HGCR2F35GA139787; 1HGCR2F35GA154788 | 1HGCR2F35GA196829 | 1HGCR2F35GA117109 | 1HGCR2F35GA154399; 1HGCR2F35GA124108; 1HGCR2F35GA104294 | 1HGCR2F35GA139434; 1HGCR2F35GA119135; 1HGCR2F35GA138591; 1HGCR2F35GA142074; 1HGCR2F35GA172093 | 1HGCR2F35GA105283 | 1HGCR2F35GA152989 | 1HGCR2F35GA182462; 1HGCR2F35GA167847; 1HGCR2F35GA140857; 1HGCR2F35GA196698 | 1HGCR2F35GA116882 | 1HGCR2F35GA196569; 1HGCR2F35GA164138 | 1HGCR2F35GA165225; 1HGCR2F35GA193283; 1HGCR2F35GA171655 | 1HGCR2F35GA142995; 1HGCR2F35GA127042 | 1HGCR2F35GA180615; 1HGCR2F35GA149798; 1HGCR2F35GA107793 | 1HGCR2F35GA173728 | 1HGCR2F35GA110337 | 1HGCR2F35GA158839 | 1HGCR2F35GA197477 | 1HGCR2F35GA180369 | 1HGCR2F35GA167671 | 1HGCR2F35GA198063 | 1HGCR2F35GA189895; 1HGCR2F35GA139420; 1HGCR2F35GA177682; 1HGCR2F35GA175043; 1HGCR2F35GA115506 | 1HGCR2F35GA115117 | 1HGCR2F35GA161272

1HGCR2F35GA168593; 1HGCR2F35GA168805 | 1HGCR2F35GA177441; 1HGCR2F35GA169369; 1HGCR2F35GA184664

1HGCR2F35GA148067 | 1HGCR2F35GA167198; 1HGCR2F35GA197852 | 1HGCR2F35GA127526; 1HGCR2F35GA103713; 1HGCR2F35GA151454 | 1HGCR2F35GA118048 | 1HGCR2F35GA173163 | 1HGCR2F35GA191355; 1HGCR2F35GA189508; 1HGCR2F35GA115649 | 1HGCR2F35GA190996 | 1HGCR2F35GA185958 | 1HGCR2F35GA166536 | 1HGCR2F35GA175575

1HGCR2F35GA188357 | 1HGCR2F35GA174488 | 1HGCR2F35GA122942; 1HGCR2F35GA191260 | 1HGCR2F35GA159165 | 1HGCR2F35GA165144 | 1HGCR2F35GA167654 | 1HGCR2F35GA160817 | 1HGCR2F35GA128496; 1HGCR2F35GA145217; 1HGCR2F35GA177763 | 1HGCR2F35GA115182; 1HGCR2F35GA105154 | 1HGCR2F35GA159800 | 1HGCR2F35GA184115; 1HGCR2F35GA115988 | 1HGCR2F35GA116963 | 1HGCR2F35GA164527; 1HGCR2F35GA112038 | 1HGCR2F35GA172630 | 1HGCR2F35GA151552 | 1HGCR2F35GA156685; 1HGCR2F35GA125808; 1HGCR2F35GA137568 | 1HGCR2F35GA173650 | 1HGCR2F35GA166309 | 1HGCR2F35GA180226; 1HGCR2F35GA145718 | 1HGCR2F35GA103792; 1HGCR2F35GA174703 | 1HGCR2F35GA105493 | 1HGCR2F35GA185717; 1HGCR2F35GA181991 | 1HGCR2F35GA160087 | 1HGCR2F35GA142852 | 1HGCR2F35GA160350 | 1HGCR2F35GA150515; 1HGCR2F35GA193588 | 1HGCR2F35GA181795

1HGCR2F35GA151342 | 1HGCR2F35GA156847 | 1HGCR2F35GA160378; 1HGCR2F35GA151776 | 1HGCR2F35GA135674; 1HGCR2F35GA157433 | 1HGCR2F35GA133780 | 1HGCR2F35GA112525

1HGCR2F35GA156699; 1HGCR2F35GA162020 | 1HGCR2F35GA159795 | 1HGCR2F35GA144570; 1HGCR2F35GA103274

1HGCR2F35GA148361; 1HGCR2F35GA116252 | 1HGCR2F35GA119846; 1HGCR2F35GA153642

1HGCR2F35GA154029

1HGCR2F35GA123542; 1HGCR2F35GA198631

1HGCR2F35GA140874

| 1HGCR2F35GA104246

1HGCR2F35GA106644; 1HGCR2F35GA124190 | 1HGCR2F35GA113044 | 1HGCR2F35GA171798 | 1HGCR2F35GA193980 | 1HGCR2F35GA149591 | 1HGCR2F35GA154984 | 1HGCR2F35GA133701 | 1HGCR2F35GA144097 | 1HGCR2F35GA159280 | 1HGCR2F35GA150644 | 1HGCR2F35GA152877 | 1HGCR2F35GA104361 | 1HGCR2F35GA114596; 1HGCR2F35GA183661; 1HGCR2F35GA119961 | 1HGCR2F35GA161692; 1HGCR2F35GA120611 | 1HGCR2F35GA127509; 1HGCR2F35GA107163

1HGCR2F35GA126778 | 1HGCR2F35GA126506; 1HGCR2F35GA177150 | 1HGCR2F35GA122343; 1HGCR2F35GA171980; 1HGCR2F35GA127588 | 1HGCR2F35GA132810; 1HGCR2F35GA153673 | 1HGCR2F35GA199701 | 1HGCR2F35GA197074

1HGCR2F35GA161031; 1HGCR2F35GA193610 |

1HGCR2F35GA184017

| 1HGCR2F35GA116932 | 1HGCR2F35GA182445 | 1HGCR2F35GA195454; 1HGCR2F35GA117143 | 1HGCR2F35GA173017 |

1HGCR2F35GA124206

| 1HGCR2F35GA182185 | 1HGCR2F35GA169307 | 1HGCR2F35GA184499 | 1HGCR2F35GA144228 | 1HGCR2F35GA185166; 1HGCR2F35GA108975 | 1HGCR2F35GA117157 | 1HGCR2F35GA173518; 1HGCR2F35GA146528 | 1HGCR2F35GA147212; 1HGCR2F35GA191324 | 1HGCR2F35GA161675 | 1HGCR2F35GA134766 | 1HGCR2F35GA125940 | 1HGCR2F35GA128451; 1HGCR2F35GA164589 | 1HGCR2F35GA113402 | 1HGCR2F35GA191761; 1HGCR2F35GA120818 | 1HGCR2F35GA106367 | 1HGCR2F35GA131592 | 1HGCR2F35GA160400

1HGCR2F35GA186107

1HGCR2F35GA123847; 1HGCR2F35GA192697; 1HGCR2F35GA173843 | 1HGCR2F35GA178668; 1HGCR2F35GA170814; 1HGCR2F35GA116526 | 1HGCR2F35GA161630; 1HGCR2F35GA185202 | 1HGCR2F35GA155701 | 1HGCR2F35GA168156 | 1HGCR2F35GA113013; 1HGCR2F35GA125954 | 1HGCR2F35GA113108 | 1HGCR2F35GA131771 | 1HGCR2F35GA119295 | 1HGCR2F35GA155990 | 1HGCR2F35GA165399 | 1HGCR2F35GA145363 | 1HGCR2F35GA111259 | 1HGCR2F35GA130877; 1HGCR2F35GA192067 |

1HGCR2F35GA128319

| 1HGCR2F35GA161515; 1HGCR2F35GA140552 | 1HGCR2F35GA198726 | 1HGCR2F35GA190027 | 1HGCR2F35GA153544; 1HGCR2F35GA138008 | 1HGCR2F35GA164687 | 1HGCR2F35GA112234; 1HGCR2F35GA132418; 1HGCR2F35GA114100 | 1HGCR2F35GA136839 | 1HGCR2F35GA142575 | 1HGCR2F35GA131608 | 1HGCR2F35GA142950; 1HGCR2F35GA183885 | 1HGCR2F35GA107194; 1HGCR2F35GA141992 | 1HGCR2F35GA125517; 1HGCR2F35GA117255; 1HGCR2F35GA195356 | 1HGCR2F35GA127168

1HGCR2F35GA159389 | 1HGCR2F35GA150112 | 1HGCR2F35GA183644

1HGCR2F35GA160252 | 1HGCR2F35GA199214; 1HGCR2F35GA172756 | 1HGCR2F35GA173082 | 1HGCR2F35GA154449 | 1HGCR2F35GA192540 | 1HGCR2F35GA111536

1HGCR2F35GA124691; 1HGCR2F35GA176211; 1HGCR2F35GA150434 | 1HGCR2F35GA151499;

1HGCR2F35GA189265

| 1HGCR2F35GA168349; 1HGCR2F35GA165113; 1HGCR2F35GA177245

1HGCR2F35GA183188; 1HGCR2F35GA117739 | 1HGCR2F35GA184387; 1HGCR2F35GA128899 | 1HGCR2F35GA111102; 1HGCR2F35GA178024

1HGCR2F35GA143001 | 1HGCR2F35GA164835 | 1HGCR2F35GA194644 | 1HGCR2F35GA179500 | 1HGCR2F35GA187984; 1HGCR2F35GA196877 | 1HGCR2F35GA196863 | 1HGCR2F35GA174426 | 1HGCR2F35GA124187 | 1HGCR2F35GA189458 | 1HGCR2F35GA147341 | 1HGCR2F35GA131401; 1HGCR2F35GA172417 | 1HGCR2F35GA175723 | 1HGCR2F35GA155648 | 1HGCR2F35GA162180 | 1HGCR2F35GA153074 | 1HGCR2F35GA173423 | 1HGCR2F35GA143693 | 1HGCR2F35GA119944

1HGCR2F35GA100889 | 1HGCR2F35GA176225 | 1HGCR2F35GA112430 | 1HGCR2F35GA170912; 1HGCR2F35GA177522

1HGCR2F35GA193865; 1HGCR2F35GA138042 | 1HGCR2F35GA185183 | 1HGCR2F35GA185023 | 1HGCR2F35GA118745; 1HGCR2F35GA172126; 1HGCR2F35GA168660 | 1HGCR2F35GA170831 | 1HGCR2F35GA136842 | 1HGCR2F35GA116090 | 1HGCR2F35GA101136 | 1HGCR2F35GA136016 | 1HGCR2F35GA127302; 1HGCR2F35GA189153 | 1HGCR2F35GA174541 | 1HGCR2F35GA124979 | 1HGCR2F35GA106689 | 1HGCR2F35GA177942; 1HGCR2F35GA179965 | 1HGCR2F35GA156878 | 1HGCR2F35GA107048 | 1HGCR2F35GA127073 | 1HGCR2F35GA136260 | 1HGCR2F35GA149042 | 1HGCR2F35GA169680; 1HGCR2F35GA107583 | 1HGCR2F35GA178444 | 1HGCR2F35GA106921 | 1HGCR2F35GA102626 | 1HGCR2F35GA184941 | 1HGCR2F35GA175141 | 1HGCR2F35GA121144 | 1HGCR2F35GA116638; 1HGCR2F35GA137800; 1HGCR2F35GA140129; 1HGCR2F35GA108362 | 1HGCR2F35GA144410 | 1HGCR2F35GA118485; 1HGCR2F35GA165239 | 1HGCR2F35GA109317 | 1HGCR2F35GA114968 | 1HGCR2F35GA119605; 1HGCR2F35GA144519 | 1HGCR2F35GA163832 | 1HGCR2F35GA115280 | 1HGCR2F35GA148909 | 1HGCR2F35GA196037 | 1HGCR2F35GA177746 | 1HGCR2F35GA190786 | 1HGCR2F35GA134105 | 1HGCR2F35GA130362 | 1HGCR2F35GA106871; 1HGCR2F35GA185345 | 1HGCR2F35GA183515 | 1HGCR2F35GA175091; 1HGCR2F35GA101346 | 1HGCR2F35GA178136 | 1HGCR2F35GA139871 | 1HGCR2F35GA103937 | 1HGCR2F35GA102304 | 1HGCR2F35GA147131; 1HGCR2F35GA108636 | 1HGCR2F35GA180890; 1HGCR2F35GA185703 | 1HGCR2F35GA170554 | 1HGCR2F35GA148344 | 1HGCR2F35GA179190; 1HGCR2F35GA105249; 1HGCR2F35GA187306; 1HGCR2F35GA164253; 1HGCR2F35GA104389; 1HGCR2F35GA142480 | 1HGCR2F35GA187404 | 1HGCR2F35GA172577; 1HGCR2F35GA111181 | 1HGCR2F35GA109771 | 1HGCR2F35GA117773 | 1HGCR2F35GA134654; 1HGCR2F35GA105140 | 1HGCR2F35GA199956 | 1HGCR2F35GA198127; 1HGCR2F35GA125016; 1HGCR2F35GA139448; 1HGCR2F35GA188200 | 1HGCR2F35GA149459 | 1HGCR2F35GA118762;

1HGCR2F35GA111164

| 1HGCR2F35GA124853 | 1HGCR2F35GA178492 | 1HGCR2F35GA113190 | 1HGCR2F35GA146576; 1HGCR2F35GA106613 | 1HGCR2F35GA165631 | 1HGCR2F35GA144746; 1HGCR2F35GA174068 | 1HGCR2F35GA191419; 1HGCR2F35GA184597

1HGCR2F35GA193381; 1HGCR2F35GA109222

1HGCR2F35GA187046; 1HGCR2F35GA125842; 1HGCR2F35GA189685 | 1HGCR2F35GA119832; 1HGCR2F35GA188620 | 1HGCR2F35GA176306; 1HGCR2F35GA113559 | 1HGCR2F35GA175107; 1HGCR2F35GA184003

1HGCR2F35GA166195; 1HGCR2F35GA160994; 1HGCR2F35GA198225; 1HGCR2F35GA181084 | 1HGCR2F35GA123301

1HGCR2F35GA117398 | 1HGCR2F35GA134508; 1HGCR2F35GA168318; 1HGCR2F35GA163295 | 1HGCR2F35GA133424; 1HGCR2F35GA189492

1HGCR2F35GA189363 | 1HGCR2F35GA119085; 1HGCR2F35GA108202 | 1HGCR2F35GA161109 | 1HGCR2F35GA127316 | 1HGCR2F35GA127347 | 1HGCR2F35GA129776; 1HGCR2F35GA140387 | 1HGCR2F35GA112914 | 1HGCR2F35GA142723

1HGCR2F35GA156718 | 1HGCR2F35GA177570; 1HGCR2F35GA144620 | 1HGCR2F35GA107907 | 1HGCR2F35GA185684; 1HGCR2F35GA111780 | 1HGCR2F35GA162079 | 1HGCR2F35GA174040 | 1HGCR2F35GA157917 | 1HGCR2F35GA146898; 1HGCR2F35GA159392 | 1HGCR2F35GA191405 | 1HGCR2F35GA105039 | 1HGCR2F35GA133813 | 1HGCR2F35GA127221 | 1HGCR2F35GA162714; 1HGCR2F35GA132578 | 1HGCR2F35GA119233; 1HGCR2F35GA129373 | 1HGCR2F35GA159912 | 1HGCR2F35GA194708 | 1HGCR2F35GA117465 | 1HGCR2F35GA142107 | 1HGCR2F35GA148053 | 1HGCR2F35GA135559 | 1HGCR2F35GA101461 | 1HGCR2F35GA190464; 1HGCR2F35GA190982; 1HGCR2F35GA114727; 1HGCR2F35GA148103 | 1HGCR2F35GA182719 | 1HGCR2F35GA142544 | 1HGCR2F35GA114260; 1HGCR2F35GA186737 | 1HGCR2F35GA144018 | 1HGCR2F35GA170151 | 1HGCR2F35GA112606 | 1HGCR2F35GA161255 | 1HGCR2F35GA113447; 1HGCR2F35GA137148

1HGCR2F35GA141572; 1HGCR2F35GA103520 | 1HGCR2F35GA120169; 1HGCR2F35GA164379 | 1HGCR2F35GA118714 | 1HGCR2F35GA144438 | 1HGCR2F35GA183417 | 1HGCR2F35GA162955; 1HGCR2F35GA128742 | 1HGCR2F35GA113674 | 1HGCR2F35GA143032 | 1HGCR2F35GA131818 | 1HGCR2F35GA133469; 1HGCR2F35GA159327; 1HGCR2F35GA140082 | 1HGCR2F35GA144830 | 1HGCR2F35GA193834; 1HGCR2F35GA119670 | 1HGCR2F35GA152491; 1HGCR2F35GA192487 | 1HGCR2F35GA154841 | 1HGCR2F35GA152393 | 1HGCR2F35GA121662; 1HGCR2F35GA124884

1HGCR2F35GA180002 | 1HGCR2F35GA190643; 1HGCR2F35GA187886 | 1HGCR2F35GA110371 | 1HGCR2F35GA170859; 1HGCR2F35GA195860 | 1HGCR2F35GA160610 | 1HGCR2F35GA162907 | 1HGCR2F35GA154824; 1HGCR2F35GA166441 | 1HGCR2F35GA199360 | 1HGCR2F35GA102853; 1HGCR2F35GA122505 | 1HGCR2F35GA199925

1HGCR2F35GA109267; 1HGCR2F35GA179772; 1HGCR2F35GA135416 | 1HGCR2F35GA180274

1HGCR2F35GA166486

1HGCR2F35GA138302; 1HGCR2F35GA195504; 1HGCR2F35GA137246; 1HGCR2F35GA136968; 1HGCR2F35GA147369 | 1HGCR2F35GA186754; 1HGCR2F35GA139305; 1HGCR2F35GA132869

1HGCR2F35GA137621 | 1HGCR2F35GA154533

1HGCR2F35GA116297 | 1HGCR2F35GA146660

1HGCR2F35GA168920; 1HGCR2F35GA146903 | 1HGCR2F35GA147064 | 1HGCR2F35GA165791 | 1HGCR2F35GA150773 | 1HGCR2F35GA139935 | 1HGCR2F35GA196832; 1HGCR2F35GA122813 | 1HGCR2F35GA190495 | 1HGCR2F35GA138283; 1HGCR2F35GA184955 | 1HGCR2F35GA182266 | 1HGCR2F35GA190478 | 1HGCR2F35GA173373 |

1HGCR2F35GA104067

| 1HGCR2F35GA132628 | 1HGCR2F35GA153060 | 1HGCR2F35GA149607; 1HGCR2F35GA143418 | 1HGCR2F35GA183028 | 1HGCR2F35GA112427; 1HGCR2F35GA186639 | 1HGCR2F35GA194790 | 1HGCR2F35GA108300 | 1HGCR2F35GA104585 | 1HGCR2F35GA126120; 1HGCR2F35GA137683 | 1HGCR2F35GA170330; 1HGCR2F35GA140244 | 1HGCR2F35GA102366; 1HGCR2F35GA159814; 1HGCR2F35GA111326 | 1HGCR2F35GA148182 | 1HGCR2F35GA187726 | 1HGCR2F35GA166147; 1HGCR2F35GA102691 | 1HGCR2F35GA187662 | 1HGCR2F35GA160509 | 1HGCR2F35GA108734 | 1HGCR2F35GA171851

1HGCR2F35GA168125 | 1HGCR2F35GA186043 | 1HGCR2F35GA128756; 1HGCR2F35GA159182; 1HGCR2F35GA115375 | 1HGCR2F35GA128479 | 1HGCR2F35GA186463 | 1HGCR2F35GA143337 | 1HGCR2F35GA114467; 1HGCR2F35GA182722

1HGCR2F35GA142320

; 1HGCR2F35GA103226 | 1HGCR2F35GA111617

1HGCR2F35GA144925; 1HGCR2F35GA105543 | 1HGCR2F35GA148179 |

1HGCR2F35GA121631

| 1HGCR2F35GA158386; 1HGCR2F35GA101301

1HGCR2F35GA102559 | 1HGCR2F35GA156234; 1HGCR2F35GA121225 | 1HGCR2F35GA134332 | 1HGCR2F35GA143175

1HGCR2F35GA170957 | 1HGCR2F35GA174202; 1HGCR2F35GA109818; 1HGCR2F35GA119586; 1HGCR2F35GA123444 | 1HGCR2F35GA167136 | 1HGCR2F35GA147503; 1HGCR2F35GA195924 | 1HGCR2F35GA141698 | 1HGCR2F35GA148022; 1HGCR2F35GA126098; 1HGCR2F35GA122861 | 1HGCR2F35GA196359; 1HGCR2F35GA197141; 1HGCR2F35GA176077 | 1HGCR2F35GA199651 | 1HGCR2F35GA182834; 1HGCR2F35GA172921; 1HGCR2F35GA145394 | 1HGCR2F35GA173857; 1HGCR2F35GA177309; 1HGCR2F35GA123251 | 1HGCR2F35GA125405 | 1HGCR2F35GA164155 | 1HGCR2F35GA194580; 1HGCR2F35GA182980 | 1HGCR2F35GA104148; 1HGCR2F35GA137909 | 1HGCR2F35GA144083; 1HGCR2F35GA193767

1HGCR2F35GA104750 | 1HGCR2F35GA158534 | 1HGCR2F35GA167556 | 1HGCR2F35GA199469 | 1HGCR2F35GA199293; 1HGCR2F35GA181151 | 1HGCR2F35GA198418 | 1HGCR2F35GA134671; 1HGCR2F35GA145444 | 1HGCR2F35GA134721; 1HGCR2F35GA157982; 1HGCR2F35GA177066 | 1HGCR2F35GA185085 | 1HGCR2F35GA113612

1HGCR2F35GA103856; 1HGCR2F35GA145766; 1HGCR2F35GA139997 | 1HGCR2F35GA104683; 1HGCR2F35GA101430; 1HGCR2F35GA102934; 1HGCR2F35GA116283 | 1HGCR2F35GA121323; 1HGCR2F35GA169694 | 1HGCR2F35GA137179;

1HGCR2F35GA195048

| 1HGCR2F35GA192313 | 1HGCR2F35GA121385 | 1HGCR2F35GA191498 | 1HGCR2F35GA174698; 1HGCR2F35GA101203; 1HGCR2F35GA193641;

1HGCR2F35GA193655

| 1HGCR2F35GA102156 | 1HGCR2F35GA184678; 1HGCR2F35GA151292; 1HGCR2F35GA170165; 1HGCR2F35GA114212 | 1HGCR2F35GA196622 | 1HGCR2F35GA149428 | 1HGCR2F35GA192151; 1HGCR2F35GA128448 | 1HGCR2F35GA155813 | 1HGCR2F35GA138946; 1HGCR2F35GA185829 | 1HGCR2F35GA130457 | 1HGCR2F35GA156590 | 1HGCR2F35GA177147 | 1HGCR2F35GA171199; 1HGCR2F35GA157318 | 1HGCR2F35GA199696 | 1HGCR2F35GA138817

1HGCR2F35GA122097 | 1HGCR2F35GA137344; 1HGCR2F35GA122066; 1HGCR2F35GA175186; 1HGCR2F35GA146335 | 1HGCR2F35GA114629

1HGCR2F35GA102769

| 1HGCR2F35GA183451 | 1HGCR2F35GA163507 | 1HGCR2F35GA143130 | 1HGCR2F35GA187564; 1HGCR2F35GA131740 | 1HGCR2F35GA149171 | 1HGCR2F35GA190920 | 1HGCR2F35GA178430 | 1HGCR2F35GA183787 | 1HGCR2F35GA107213 | 1HGCR2F35GA189220 | 1HGCR2F35GA179528 | 1HGCR2F35GA140356

1HGCR2F35GA191940; 1HGCR2F35GA193784 | 1HGCR2F35GA157223 | 1HGCR2F35GA118910; 1HGCR2F35GA191839 | 1HGCR2F35GA174846; 1HGCR2F35GA147436; 1HGCR2F35GA190187; 1HGCR2F35GA160557 | 1HGCR2F35GA148988 | 1HGCR2F35GA131611 | 1HGCR2F35GA105574; 1HGCR2F35GA110239; 1HGCR2F35GA158789; 1HGCR2F35GA142396 | 1HGCR2F35GA144598 | 1HGCR2F35GA193672; 1HGCR2F35GA133956 | 1HGCR2F35GA152863

1HGCR2F35GA136713 | 1HGCR2F35GA114792 | 1HGCR2F35GA162387; 1HGCR2F35GA140308; 1HGCR2F35GA199164 | 1HGCR2F35GA189184 | 1HGCR2F35GA173776 | 1HGCR2F35GA108488 | 1HGCR2F35GA105476 | 1HGCR2F35GA174796; 1HGCR2F35GA146190 | 1HGCR2F35GA115070 | 1HGCR2F35GA115036; 1HGCR2F35GA119149 | 1HGCR2F35GA161384; 1HGCR2F35GA174765; 1HGCR2F35GA169758

1HGCR2F35GA113383; 1HGCR2F35GA119457 | 1HGCR2F35GA199472 | 1HGCR2F35GA134962 | 1HGCR2F35GA132323; 1HGCR2F35GA111973; 1HGCR2F35GA196491 | 1HGCR2F35GA186351

1HGCR2F35GA124044; 1HGCR2F35GA157450 | 1HGCR2F35GA191663; 1HGCR2F35GA151518 | 1HGCR2F35GA174409 | 1HGCR2F35GA138431 | 1HGCR2F35GA180789 |

1HGCR2F35GA133326

| 1HGCR2F35GA182283 | 1HGCR2F35GA114422 | 1HGCR2F35GA146187

1HGCR2F35GA154922 | 1HGCR2F35GA189847 | 1HGCR2F35GA183501 | 1HGCR2F35GA117790 | 1HGCR2F35GA157092 | 1HGCR2F35GA144956 | 1HGCR2F35GA134668 | 1HGCR2F35GA152961 | 1HGCR2F35GA101699 | 1HGCR2F35GA120155 | 1HGCR2F35GA106661; 1HGCR2F35GA145640 | 1HGCR2F35GA134928

1HGCR2F35GA109026 | 1HGCR2F35GA134315 | 1HGCR2F35GA119653; 1HGCR2F35GA133066; 1HGCR2F35GA102092 | 1HGCR2F35GA141006 | 1HGCR2F35GA153754; 1HGCR2F35GA119068; 1HGCR2F35GA157108; 1HGCR2F35GA127865

1HGCR2F35GA182347 | 1HGCR2F35GA186477; 1HGCR2F35GA120690; 1HGCR2F35GA124349 | 1HGCR2F35GA173177

1HGCR2F35GA157710 | 1HGCR2F35GA150708; 1HGCR2F35GA195423 | 1HGCR2F35GA149011; 1HGCR2F35GA132922; 1HGCR2F35GA167329; 1HGCR2F35GA128885

1HGCR2F35GA172322 | 1HGCR2F35GA158923 | 1HGCR2F35GA153575; 1HGCR2F35GA198547 | 1HGCR2F35GA101377 | 1HGCR2F35GA197558; 1HGCR2F35GA111603; 1HGCR2F35GA188066 | 1HGCR2F35GA159893 | 1HGCR2F35GA100374 | 1HGCR2F35GA120110 | 1HGCR2F35GA110516 | 1HGCR2F35GA125999; 1HGCR2F35GA159408; 1HGCR2F35GA170943; 1HGCR2F35GA197270 | 1HGCR2F35GA162809 | 1HGCR2F35GA104490 | 1HGCR2F35GA190349; 1HGCR2F35GA175303; 1HGCR2F35GA125873; 1HGCR2F35GA163314; 1HGCR2F35GA156735

1HGCR2F35GA111231; 1HGCR2F35GA149221 | 1HGCR2F35GA156539 | 1HGCR2F35GA117689; 1HGCR2F35GA166102; 1HGCR2F35GA188360

1HGCR2F35GA127736 | 1HGCR2F35GA198435; 1HGCR2F35GA150627

1HGCR2F35GA116672 | 1HGCR2F35GA181490 | 1HGCR2F35GA136372 | 1HGCR2F35GA198337; 1HGCR2F35GA171414;

1HGCR2F35GA168948

| 1HGCR2F35GA123556 | 1HGCR2F35GA160722; 1HGCR2F35GA143712; 1HGCR2F35GA156072 | 1HGCR2F35GA154483 | 1HGCR2F35GA109401; 1HGCR2F35GA120303; 1HGCR2F35GA178749 | 1HGCR2F35GA115859 | 1HGCR2F35GA107146 | 1HGCR2F35GA191758 | 1HGCR2F35GA173504; 1HGCR2F35GA167623; 1HGCR2F35GA158713; 1HGCR2F35GA184566 | 1HGCR2F35GA103212; 1HGCR2F35GA171526 | 1HGCR2F35GA161420 | 1HGCR2F35GA185474; 1HGCR2F35GA121483 | 1HGCR2F35GA100567; 1HGCR2F35GA129048 | 1HGCR2F35GA140390; 1HGCR2F35GA191050 | 1HGCR2F35GA167279 | 1HGCR2F35GA165614; 1HGCR2F35GA159828; 1HGCR2F35GA198175 | 1HGCR2F35GA135500 | 1HGCR2F35GA169985; 1HGCR2F35GA180629 | 1HGCR2F35GA155312 | 1HGCR2F35GA148439 | 1HGCR2F35GA108622; 1HGCR2F35GA182493; 1HGCR2F35GA178508 | 1HGCR2F35GA188035 | 1HGCR2F35GA126649; 1HGCR2F35GA182350 | 1HGCR2F35GA131107 | 1HGCR2F35GA112248; 1HGCR2F35GA136811 | 1HGCR2F35GA155892; 1HGCR2F35GA192005 | 1HGCR2F35GA172241 | 1HGCR2F35GA175382; 1HGCR2F35GA191954; 1HGCR2F35GA148148; 1HGCR2F35GA139529; 1HGCR2F35GA178623 | 1HGCR2F35GA147002; 1HGCR2F35GA102335

1HGCR2F35GA161725; 1HGCR2F35GA197771 | 1HGCR2F35GA198614; 1HGCR2F35GA125369; 1HGCR2F35GA169792 | 1HGCR2F35GA141569 | 1HGCR2F35GA109270 | 1HGCR2F35GA178038 | 1HGCR2F35GA197365; 1HGCR2F35GA172594 | 1HGCR2F35GA109785 | 1HGCR2F35GA142690

1HGCR2F35GA119796

1HGCR2F35GA153026

1HGCR2F35GA119894 | 1HGCR2F35GA146562; 1HGCR2F35GA167640 | 1HGCR2F35GA198497 | 1HGCR2F35GA127932 | 1HGCR2F35GA196085 | 1HGCR2F35GA188875; 1HGCR2F35GA109429; 1HGCR2F35GA175169; 1HGCR2F35GA165046 | 1HGCR2F35GA122620 | 1HGCR2F35GA124447 | 1HGCR2F35GA109382 | 1HGCR2F35GA167251

1HGCR2F35GA166097; 1HGCR2F35GA161224 | 1HGCR2F35GA139739 | 1HGCR2F35GA186432; 1HGCR2F35GA123573; 1HGCR2F35GA101878 | 1HGCR2F35GA114632; 1HGCR2F35GA169954

1HGCR2F35GA188455; 1HGCR2F35GA191713 | 1HGCR2F35GA175477; 1HGCR2F35GA178413 | 1HGCR2F35GA177214 | 1HGCR2F35GA151891 | 1HGCR2F35GA160963 | 1HGCR2F35GA139885; 1HGCR2F35GA144472; 1HGCR2F35GA157206; 1HGCR2F35GA128918; 1HGCR2F35GA146108 | 1HGCR2F35GA188164 | 1HGCR2F35GA175656 | 1HGCR2F35GA101959 | 1HGCR2F35GA128689 | 1HGCR2F35GA164690; 1HGCR2F35GA114453; 1HGCR2F35GA195857; 1HGCR2F35GA117966 | 1HGCR2F35GA130474 | 1HGCR2F35GA187287 | 1HGCR2F35GA142530 | 1HGCR2F35GA121919 | 1HGCR2F35GA102352

1HGCR2F35GA197513 | 1HGCR2F35GA130555 | 1HGCR2F35GA178766; 1HGCR2F35GA161305; 1HGCR2F35GA102027 | 1HGCR2F35GA182865; 1HGCR2F35GA145122 | 1HGCR2F35GA156301 | 1HGCR2F35GA199374 | 1HGCR2F35GA194885; 1HGCR2F35GA142706 | 1HGCR2F35GA145802 | 1HGCR2F35GA172787 | 1HGCR2F35GA118969; 1HGCR2F35GA141524 | 1HGCR2F35GA152846; 1HGCR2F35GA128269 | 1HGCR2F35GA101637; 1HGCR2F35GA109169 | 1HGCR2F35GA116736 | 1HGCR2F35GA146996; 1HGCR2F35GA117627; 1HGCR2F35GA169498; 1HGCR2F35GA130491 | 1HGCR2F35GA109091; 1HGCR2F35GA178511; 1HGCR2F35GA161899 | 1HGCR2F35GA178735; 1HGCR2F35GA121967 | 1HGCR2F35GA116087 | 1HGCR2F35GA196393; 1HGCR2F35GA193039; 1HGCR2F35GA149543; 1HGCR2F35GA155651

1HGCR2F35GA162695 | 1HGCR2F35GA163278

1HGCR2F35GA133231; 1HGCR2F35GA150675; 1HGCR2F35GA118406 | 1HGCR2F35GA179447 | 1HGCR2F35GA105350 | 1HGCR2F35GA150840 | 1HGCR2F35GA155665 | 1HGCR2F35GA110158

1HGCR2F35GA164639; 1HGCR2F35GA131642 | 1HGCR2F35GA151504 | 1HGCR2F35GA178752 | 1HGCR2F35GA104795 | 1HGCR2F35GA188956 | 1HGCR2F35GA147470;

1HGCR2F35GA199133

| 1HGCR2F35GA139286 | 1HGCR2F35GA103307; 1HGCR2F35GA184647 | 1HGCR2F35GA135190 | 1HGCR2F35GA179514 | 1HGCR2F35GA158551 | 1HGCR2F35GA178265; 1HGCR2F35GA157674; 1HGCR2F35GA158467 | 1HGCR2F35GA195633 | 1HGCR2F35GA193932 | 1HGCR2F35GA167976 | 1HGCR2F35GA147226; 1HGCR2F35GA146979 | 1HGCR2F35GA131639; 1HGCR2F35GA174930; 1HGCR2F35GA151955 | 1HGCR2F35GA187791; 1HGCR2F35GA138929;

1HGCR2F35GA195597

; 1HGCR2F35GA188536; 1HGCR2F35GA110449 | 1HGCR2F35GA182638; 1HGCR2F35GA161532; 1HGCR2F35GA194109; 1HGCR2F35GA106806

1HGCR2F35GA188715 | 1HGCR2F35GA186852

1HGCR2F35GA102562; 1HGCR2F35GA163331 | 1HGCR2F35GA162616; 1HGCR2F35GA115618 | 1HGCR2F35GA192103

1HGCR2F35GA189010 | 1HGCR2F35GA136808; 1HGCR2F35GA130653; 1HGCR2F35GA177813

1HGCR2F35GA198192; 1HGCR2F35GA185250 | 1HGCR2F35GA147078 | 1HGCR2F35GA113271; 1HGCR2F35GA130541 | 1HGCR2F35GA169341; 1HGCR2F35GA194854; 1HGCR2F35GA148277; 1HGCR2F35GA149154 | 1HGCR2F35GA174586 | 1HGCR2F35GA169596; 1HGCR2F35GA100861; 1HGCR2F35GA167010 | 1HGCR2F35GA159229 | 1HGCR2F35GA125033

1HGCR2F35GA119748; 1HGCR2F35GA136985

1HGCR2F35GA110872; 1HGCR2F35GA162342; 1HGCR2F35GA182946

1HGCR2F35GA164432; 1HGCR2F35GA105672 | 1HGCR2F35GA172479; 1HGCR2F35GA161353; 1HGCR2F35GA150319; 1HGCR2F35GA188584 | 1HGCR2F35GA165645; 1HGCR2F35GA100763; 1HGCR2F35GA126604 | 1HGCR2F35GA105199 | 1HGCR2F35GA171042 | 1HGCR2F35GA153298 | 1HGCR2F35GA180565 | 1HGCR2F35GA117322 | 1HGCR2F35GA172210 | 1HGCR2F35GA128658; 1HGCR2F35GA158324 | 1HGCR2F35GA123461 | 1HGCR2F35GA117658; 1HGCR2F35GA155715 | 1HGCR2F35GA154046 | 1HGCR2F35GA173924 | 1HGCR2F35GA126523 | 1HGCR2F35GA184504 | 1HGCR2F35GA169937; 1HGCR2F35GA121208 | 1HGCR2F35GA152782 | 1HGCR2F35GA176340; 1HGCR2F35GA165600 | 1HGCR2F35GA123248; 1HGCR2F35GA102514 | 1HGCR2F35GA120060 | 1HGCR2F35GA115005 | 1HGCR2F35GA144066 | 1HGCR2F35GA125811; 1HGCR2F35GA107602; 1HGCR2F35GA128188 | 1HGCR2F35GA172790; 1HGCR2F35GA139675 | 1HGCR2F35GA122018 | 1HGCR2F35GA190030 | 1HGCR2F35GA104862 | 1HGCR2F35GA197639 | 1HGCR2F35GA144360 | 1HGCR2F35GA127591 | 1HGCR2F35GA196152 | 1HGCR2F35GA132158; 1HGCR2F35GA154256

1HGCR2F35GA122441; 1HGCR2F35GA146111 | 1HGCR2F35GA141121; 1HGCR2F35GA180985 | 1HGCR2F35GA131429 | 1HGCR2F35GA135707 | 1HGCR2F35GA151423

1HGCR2F35GA123105 | 1HGCR2F35GA157349; 1HGCR2F35GA198094 | 1HGCR2F35GA156086 | 1HGCR2F35GA136291 | 1HGCR2F35GA120558 | 1HGCR2F35GA128854 | 1HGCR2F35GA158422 | 1HGCR2F35GA138140; 1HGCR2F35GA118390 | 1HGCR2F35GA166424 | 1HGCR2F35GA179268 | 1HGCR2F35GA166813; 1HGCR2F35GA174751 | 1HGCR2F35GA171011 | 1HGCR2F35GA161854 | 1HGCR2F35GA193946; 1HGCR2F35GA159330 | 1HGCR2F35GA161028 | 1HGCR2F35GA131379

1HGCR2F35GA179853; 1HGCR2F35GA143046 | 1HGCR2F35GA128210 | 1HGCR2F35GA132189; 1HGCR2F35GA134329; 1HGCR2F35GA108328 | 1HGCR2F35GA124240; 1HGCR2F35GA181053; 1HGCR2F35GA161787 | 1HGCR2F35GA161322; 1HGCR2F35GA177603 | 1HGCR2F35GA174006 | 1HGCR2F35GA184745; 1HGCR2F35GA140163 | 1HGCR2F35GA165371 | 1HGCR2F35GA131270 | 1HGCR2F35GA108782 | 1HGCR2F35GA167587; 1HGCR2F35GA184213

1HGCR2F35GA181411 | 1HGCR2F35GA118275; 1HGCR2F35GA163670; 1HGCR2F35GA175401;

1HGCR2F35GA105719

; 1HGCR2F35GA172806 | 1HGCR2F35GA175138 | 1HGCR2F35GA168321 | 1HGCR2F35GA129857 | 1HGCR2F35GA138414; 1HGCR2F35GA191677 | 1HGCR2F35GA110497 | 1HGCR2F35GA187094 | 1HGCR2F35GA106045 | 1HGCR2F35GA199410; 1HGCR2F35GA147128; 1HGCR2F35GA134704

1HGCR2F35GA192862 | 1HGCR2F35GA182512 | 1HGCR2F35GA141586; 1HGCR2F35GA160025; 1HGCR2F35GA146657 | 1HGCR2F35GA119345 | 1HGCR2F35GA125159 | 1HGCR2F35GA198760; 1HGCR2F35GA154354; 1HGCR2F35GA164494 | 1HGCR2F35GA104053 | 1HGCR2F35GA119507 | 1HGCR2F35GA136517 | 1HGCR2F35GA189931; 1HGCR2F35GA132340 | 1HGCR2F35GA173521 | 1HGCR2F35GA168724; 1HGCR2F35GA133732 | 1HGCR2F35GA175155 | 1HGCR2F35GA115229 | 1HGCR2F35GA101265 | 1HGCR2F35GA115344; 1HGCR2F35GA142687; 1HGCR2F35GA174345

1HGCR2F35GA173907 | 1HGCR2F35GA162891 | 1HGCR2F35GA160249; 1HGCR2F35GA121810 | 1HGCR2F35GA134377 | 1HGCR2F35GA172336 | 1HGCR2F35GA192070

1HGCR2F35GA121970 | 1HGCR2F35GA122701; 1HGCR2F35GA174457 | 1HGCR2F35GA123184

1HGCR2F35GA103999 | 1HGCR2F35GA147386 | 1HGCR2F35GA141300 | 1HGCR2F35GA195874 | 1HGCR2F35GA159070; 1HGCR2F35GA120897 | 1HGCR2F35GA142799; 1HGCR2F35GA156587 | 1HGCR2F35GA191338 | 1HGCR2F35GA181893 | 1HGCR2F35GA101069; 1HGCR2F35GA161997 | 1HGCR2F35GA116946 | 1HGCR2F35GA110418 | 1HGCR2F35GA173051 | 1HGCR2F35GA102965 |

1HGCR2F35GA193851

| 1HGCR2F35GA167380; 1HGCR2F35GA135741 | 1HGCR2F35GA164950 | 1HGCR2F35GA127624 | 1HGCR2F35GA137702 | 1HGCR2F35GA111150 | 1HGCR2F35GA101721 | 1HGCR2F35GA139384 |

1HGCR2F35GA151969

| 1HGCR2F35GA120446 | 1HGCR2F35GA170294 | 1HGCR2F35GA162227 | 1HGCR2F35GA146478; 1HGCR2F35GA134606; 1HGCR2F35GA119443; 1HGCR2F35GA109821; 1HGCR2F35GA187595; 1HGCR2F35GA118843; 1HGCR2F35GA158954 | 1HGCR2F35GA142155; 1HGCR2F35GA160915; 1HGCR2F35GA182526 | 1HGCR2F35GA196684 | 1HGCR2F35GA126277; 1HGCR2F35GA160462

1HGCR2F35GA108426 | 1HGCR2F35GA174720; 1HGCR2F35GA198581 | 1HGCR2F35GA126666 | 1HGCR2F35GA197690; 1HGCR2F35GA134914 | 1HGCR2F35GA129115; 1HGCR2F35GA118941 | 1HGCR2F35GA131026 | 1HGCR2F35GA128465 | 1HGCR2F35GA125257 | 1HGCR2F35GA174958 | 1HGCR2F35GA148568; 1HGCR2F35GA111990 | 1HGCR2F35GA137022 | 1HGCR2F35GA141717; 1HGCR2F35GA122651 | 1HGCR2F35GA130328 | 1HGCR2F35GA137120 | 1HGCR2F35GA129647 | 1HGCR2F35GA179206; 1HGCR2F35GA109916 | 1HGCR2F35GA184924; 1HGCR2F35GA106286 | 1HGCR2F35GA166746 | 1HGCR2F35GA126117; 1HGCR2F35GA161711 | 1HGCR2F35GA199858 | 1HGCR2F35GA142284 | 1HGCR2F35GA163040; 1HGCR2F35GA192165 | 1HGCR2F35GA102416; 1HGCR2F35GA130412 | 1HGCR2F35GA106515 | 1HGCR2F35GA129339 | 1HGCR2F35GA109799

1HGCR2F35GA138669; 1HGCR2F35GA141961

1HGCR2F35GA197608 | 1HGCR2F35GA198452 | 1HGCR2F35GA109124; 1HGCR2F35GA132533 | 1HGCR2F35GA141166; 1HGCR2F35GA112279 | 1HGCR2F35GA139790; 1HGCR2F35GA169386; 1HGCR2F35GA171137; 1HGCR2F35GA103811 | 1HGCR2F35GA197057; 1HGCR2F35GA154497; 1HGCR2F35GA118194; 1HGCR2F35GA125386 | 1HGCR2F35GA163197 | 1HGCR2F35GA199035 | 1HGCR2F35GA142088; 1HGCR2F35GA189136 | 1HGCR2F35GA186818 | 1HGCR2F35GA119412 | 1HGCR2F35GA157741

1HGCR2F35GA137229; 1HGCR2F35GA150997 | 1HGCR2F35GA121547 | 1HGCR2F35GA184325 | 1HGCR2F35GA111861; 1HGCR2F35GA119815; 1HGCR2F35GA154130 | 1HGCR2F35GA169002 | 1HGCR2F35GA161756 |

1HGCR2F35GA145704

| 1HGCR2F35GA182106; 1HGCR2F35GA138056;

1HGCR2F35GA150207

;

1HGCR2F35GA134122

| 1HGCR2F35GA120334; 1HGCR2F35GA101668; 1HGCR2F35GA185099 | 1HGCR2F35GA146593; 1HGCR2F35GA156122; 1HGCR2F35GA151941 | 1HGCR2F35GA109852 | 1HGCR2F35GA120785 | 1HGCR2F35GA187208; 1HGCR2F35GA164401 | 1HGCR2F35GA168867; 1HGCR2F35GA145573 | 1HGCR2F35GA143726 | 1HGCR2F35GA195938 | 1HGCR2F35GA105378 | 1HGCR2F35GA139353 | 1HGCR2F35GA168612; 1HGCR2F35GA131415 | 1HGCR2F35GA101475; 1HGCR2F35GA147520 | 1HGCR2F35GA189718 | 1HGCR2F35GA153091 | 1HGCR2F35GA109379 | 1HGCR2F35GA162325 | 1HGCR2F35GA146092 |

1HGCR2F35GA154502

| 1HGCR2F35GA128661; 1HGCR2F35GA135139; 1HGCR2F35GA145556; 1HGCR2F35GA193185 | 1HGCR2F35GA172613; 1HGCR2F35GA103789 | 1HGCR2F35GA193705 | 1HGCR2F35GA126585 | 1HGCR2F35GA195020; 1HGCR2F35GA153866 | 1HGCR2F35GA179027 | 1HGCR2F35GA117126 | 1HGCR2F35GA187600 | 1HGCR2F35GA145945 | 1HGCR2F35GA112833 | 1HGCR2F35GA150787 | 1HGCR2F35GA131074 | 1HGCR2F35GA110984 | 1HGCR2F35GA168884 | 1HGCR2F35GA131138; 1HGCR2F35GA132371 | 1HGCR2F35GA188567 | 1HGCR2F35GA138381; 1HGCR2F35GA167007 | 1HGCR2F35GA124027 | 1HGCR2F35GA113495 | 1HGCR2F35GA104084 | 1HGCR2F35GA124917 | 1HGCR2F35GA166648 | 1HGCR2F35GA159909 | 1HGCR2F35GA123931; 1HGCR2F35GA143791

1HGCR2F35GA119152; 1HGCR2F35GA100357

1HGCR2F35GA168108; 1HGCR2F35GA165130 | 1HGCR2F35GA162065; 1HGCR2F35GA150949; 1HGCR2F35GA190528 | 1HGCR2F35GA125078 | 1HGCR2F35GA193123 | 1HGCR2F35GA150806 | 1HGCR2F35GA192120; 1HGCR2F35GA106711 | 1HGCR2F35GA189766 | 1HGCR2F35GA163801 | 1HGCR2F35GA197401 | 1HGCR2F35GA104098 | 1HGCR2F35GA177231 | 1HGCR2F35GA173342 | 1HGCR2F35GA145833; 1HGCR2F35GA149512 | 1HGCR2F35GA140695

1HGCR2F35GA130913 | 1HGCR2F35GA155018 | 1HGCR2F35GA141068; 1HGCR2F35GA151177 | 1HGCR2F35GA102206

1HGCR2F35GA140342; 1HGCR2F35GA151521

1HGCR2F35GA136355 | 1HGCR2F35GA166729 | 1HGCR2F35GA173745; 1HGCR2F35GA170196 | 1HGCR2F35GA153799 | 1HGCR2F35GA141555 | 1HGCR2F35GA120656 | 1HGCR2F35GA100262; 1HGCR2F35GA136632; 1HGCR2F35GA146321 | 1HGCR2F35GA154967; 1HGCR2F35GA136369 | 1HGCR2F35GA198788 | 1HGCR2F35GA114906 | 1HGCR2F35GA118129; 1HGCR2F35GA149977 | 1HGCR2F35GA119409

1HGCR2F35GA127851; 1HGCR2F35GA153897 | 1HGCR2F35GA140034 | 1HGCR2F35GA129664 | 1HGCR2F35GA153379 | 1HGCR2F35GA128305 | 1HGCR2F35GA121824 | 1HGCR2F35GA166875; 1HGCR2F35GA101234 | 1HGCR2F35GA150322 | 1HGCR2F35GA110421 | 1HGCR2F35GA110256 | 1HGCR2F35GA103517 | 1HGCR2F35GA195311 | 1HGCR2F35GA131804 | 1HGCR2F35GA133536 | 1HGCR2F35GA130703; 1HGCR2F35GA116686; 1HGCR2F35GA186561 | 1HGCR2F35GA154435; 1HGCR2F35GA190559 | 1HGCR2F35GA112699 | 1HGCR2F35GA148893; 1HGCR2F35GA180825 | 1HGCR2F35GA124335 | 1HGCR2F35GA190688; 1HGCR2F35GA159666 | 1HGCR2F35GA133553 | 1HGCR2F35GA106546 | 1HGCR2F35GA149445 | 1HGCR2F35GA104537 | 1HGCR2F35GA127896; 1HGCR2F35GA159456 | 1HGCR2F35GA129812 | 1HGCR2F35GA125128 | 1HGCR2F35GA167749

1HGCR2F35GA138249; 1HGCR2F35GA129938; 1HGCR2F35GA101220 | 1HGCR2F35GA151471; 1HGCR2F35GA178539 | 1HGCR2F35GA193073; 1HGCR2F35GA170537 |

1HGCR2F35GA152068

; 1HGCR2F35GA132709 | 1HGCR2F35GA121242 | 1HGCR2F35GA147467; 1HGCR2F35GA113187; 1HGCR2F35GA179769 | 1HGCR2F35GA127185 | 1HGCR2F35GA138896 | 1HGCR2F35GA132029; 1HGCR2F35GA120740 | 1HGCR2F35GA172742 | 1HGCR2F35GA184132 | 1HGCR2F35GA190125 | 1HGCR2F35GA113075 | 1HGCR2F35GA116865 | 1HGCR2F35GA176998 | 1HGCR2F35GA174832 | 1HGCR2F35GA101833 | 1HGCR2F35GA177469 | 1HGCR2F35GA175785 | 1HGCR2F35GA114355 | 1HGCR2F35GA120821 | 1HGCR2F35GA126635 | 1HGCR2F35GA197012 | 1HGCR2F35GA104733; 1HGCR2F35GA110077; 1HGCR2F35GA108989; 1HGCR2F35GA184163 | 1HGCR2F35GA143709 | 1HGCR2F35GA117613 | 1HGCR2F35GA104215; 1HGCR2F35GA156623; 1HGCR2F35GA105915 | 1HGCR2F35GA121869 | 1HGCR2F35GA126151 | 1HGCR2F35GA179755; 1HGCR2F35GA101458; 1HGCR2F35GA193574 | 1HGCR2F35GA178153 | 1HGCR2F35GA141913 | 1HGCR2F35GA199584 | 1HGCR2F35GA159005

1HGCR2F35GA125209 | 1HGCR2F35GA153527 | 1HGCR2F35GA156945; 1HGCR2F35GA163104; 1HGCR2F35GA170585; 1HGCR2F35GA138347 | 1HGCR2F35GA141085; 1HGCR2F35GA124755; 1HGCR2F35GA125520; 1HGCR2F35GA125548; 1HGCR2F35GA170926; 1HGCR2F35GA169663;

1HGCR2F35GA130832

| 1HGCR2F35GA185460 | 1HGCR2F35GA148859 | 1HGCR2F35GA101752; 1HGCR2F35GA166469; 1HGCR2F35GA138221 |

1HGCR2F35GA122729

; 1HGCR2F35GA169209 | 1HGCR2F35GA176130;

1HGCR2F35GA104912

; 1HGCR2F35GA177729 | 1HGCR2F35GA189086

1HGCR2F35GA187032 | 1HGCR2F35GA168769; 1HGCR2F35GA142012; 1HGCR2F35GA130085 | 1HGCR2F35GA134895

1HGCR2F35GA100102 | 1HGCR2F35GA157044 | 1HGCR2F35GA181957 | 1HGCR2F35GA172014 | 1HGCR2F35GA198564 | 1HGCR2F35GA185040; 1HGCR2F35GA186219

1HGCR2F35GA102710; 1HGCR2F35GA149302 | 1HGCR2F35GA135125 | 1HGCR2F35GA183210 | 1HGCR2F35GA133116; 1HGCR2F35GA168190; 1HGCR2F35GA140468 |

1HGCR2F35GA103078

| 1HGCR2F35GA121001 |

1HGCR2F35GA110533

| 1HGCR2F35GA152751 | 1HGCR2F35GA130717

1HGCR2F35GA143306; 1HGCR2F35GA141264 | 1HGCR2F35GA190531; 1HGCR2F35GA125582 | 1HGCR2F35GA114341; 1HGCR2F35GA190903 | 1HGCR2F35GA128191; 1HGCR2F35GA172871; 1HGCR2F35GA183109 | 1HGCR2F35GA103677 | 1HGCR2F35GA195826 | 1HGCR2F35GA104943 | 1HGCR2F35GA161983; 1HGCR2F35GA163605; 1HGCR2F35GA191520; 1HGCR2F35GA119622 | 1HGCR2F35GA122262 | 1HGCR2F35GA174054

1HGCR2F35GA149123 | 1HGCR2F35GA117000; 1HGCR2F35GA114193; 1HGCR2F35GA172384 | 1HGCR2F35GA137098

1HGCR2F35GA177715; 1HGCR2F35GA150904 | 1HGCR2F35GA135187 | 1HGCR2F35GA147971 | 1HGCR2F35GA145038 | 1HGCR2F35GA163345 | 1HGCR2F35GA137845 | 1HGCR2F35GA108121 | 1HGCR2F35GA152684 | 1HGCR2F35GA103484; 1HGCR2F35GA157660 | 1HGCR2F35GA180209 | 1HGCR2F35GA176371; 1HGCR2F35GA118003

1HGCR2F35GA119717 | 1HGCR2F35GA126974 | 1HGCR2F35GA112251; 1HGCR2F35GA161241 | 1HGCR2F35GA150191 | 1HGCR2F35GA192294 | 1HGCR2F35GA122908 | 1HGCR2F35GA111844; 1HGCR2F35GA127557

1HGCR2F35GA147646 | 1HGCR2F35GA113772 | 1HGCR2F35GA188293 | 1HGCR2F35GA139773; 1HGCR2F35GA191923; 1HGCR2F35GA119099 | 1HGCR2F35GA195017; 1HGCR2F35GA137778; 1HGCR2F35GA198113 | 1HGCR2F35GA115621 | 1HGCR2F35GA101847 | 1HGCR2F35GA109477 | 1HGCR2F35GA171249 | 1HGCR2F35GA173809; 1HGCR2F35GA133682; 1HGCR2F35GA100570 | 1HGCR2F35GA182123; 1HGCR2F35GA199634; 1HGCR2F35GA120009 | 1HGCR2F35GA191369 | 1HGCR2F35GA199102 | 1HGCR2F35GA126358 | 1HGCR2F35GA117532 | 1HGCR2F35GA148540 | 1HGCR2F35GA141443 | 1HGCR2F35GA132712 | 1HGCR2F35GA151468 | 1HGCR2F35GA187970 | 1HGCR2F35GA173261; 1HGCR2F35GA151485; 1HGCR2F35GA115831 | 1HGCR2F35GA126201 | 1HGCR2F35GA167525 | 1HGCR2F35GA182901 |

1HGCR2F35GA137747

| 1HGCR2F35GA163362 | 1HGCR2F35GA137182 | 1HGCR2F35GA161143 | 1HGCR2F35GA109088 | 1HGCR2F35GA158646

1HGCR2F35GA157643; 1HGCR2F35GA140471 | 1HGCR2F35GA187788 | 1HGCR2F35GA161563 | 1HGCR2F35GA154645 | 1HGCR2F35GA120088

1HGCR2F35GA134587 | 1HGCR2F35GA151082 | 1HGCR2F35GA168772; 1HGCR2F35GA145914 | 1HGCR2F35GA121239 | 1HGCR2F35GA175088; 1HGCR2F35GA125470; 1HGCR2F35GA190626 | 1HGCR2F35GA171350 | 1HGCR2F35GA181828; 1HGCR2F35GA144794 | 1HGCR2F35GA118499 | 1HGCR2F35GA163586; 1HGCR2F35GA101198 | 1HGCR2F35GA114842 | 1HGCR2F35GA196734 | 1HGCR2F35GA169548; 1HGCR2F35GA116669; 1HGCR2F35GA153138

1HGCR2F35GA148389

1HGCR2F35GA193512 | 1HGCR2F35GA145220 | 1HGCR2F35GA186270 | 1HGCR2F35GA115702; 1HGCR2F35GA153317 | 1HGCR2F35GA168609 | 1HGCR2F35GA112993; 1HGCR2F35GA172496; 1HGCR2F35GA117031 | 1HGCR2F35GA165998 | 1HGCR2F35GA167461 | 1HGCR2F35GA132290

1HGCR2F35GA141295 | 1HGCR2F35GA149462; 1HGCR2F35GA182221 | 1HGCR2F35GA124111; 1HGCR2F35GA164186; 1HGCR2F35GA117434 | 1HGCR2F35GA148652 | 1HGCR2F35GA174412; 1HGCR2F35GA186656 | 1HGCR2F35GA197687 | 1HGCR2F35GA159490 | 1HGCR2F35GA158064 | 1HGCR2F35GA156069 | 1HGCR2F35GA100276 | 1HGCR2F35GA145458 | 1HGCR2F35GA140762 | 1HGCR2F35GA130667

1HGCR2F35GA169016 | 1HGCR2F35GA178105 | 1HGCR2F35GA181876 | 1HGCR2F35GA147663 | 1HGCR2F35GA184308 | 1HGCR2F35GA167752 | 1HGCR2F35GA134637 | 1HGCR2F35GA172465; 1HGCR2F35GA135349 | 1HGCR2F35GA170909 | 1HGCR2F35GA101315

1HGCR2F35GA126294 | 1HGCR2F35GA141667 | 1HGCR2F35GA112394 | 1HGCR2F35GA182705 | 1HGCR2F35GA130538 | 1HGCR2F35GA189461

1HGCR2F35GA150000 | 1HGCR2F35GA136730; 1HGCR2F35GA148375 |

1HGCR2F35GA190593

|

1HGCR2F35GA1110181HGCR2F35GA191131 | 1HGCR2F35GA124058; 1HGCR2F35GA148733 | 1HGCR2F35GA185037 | 1HGCR2F35GA177780 | 1HGCR2F35GA118535 | 1HGCR2F35GA191792; 1HGCR2F35GA133603 | 1HGCR2F35GA198466 | 1HGCR2F35GA124836 | 1HGCR2F35GA158470; 1HGCR2F35GA135528; 1HGCR2F35GA116817 | 1HGCR2F35GA180100 | 1HGCR2F35GA186253 | 1HGCR2F35GA158453; 1HGCR2F35GA149851; 1HGCR2F35GA172188 | 1HGCR2F35GA181439; 1HGCR2F35GA190514; 1HGCR2F35GA175446; 1HGCR2F35GA183319 | 1HGCR2F35GA136176 | 1HGCR2F35GA149557 | 1HGCR2F35GA123962; 1HGCR2F35GA164530 | 1HGCR2F35GA159957 | 1HGCR2F35GA163457; 1HGCR2F35GA198015 | 1HGCR2F35GA165323; 1HGCR2F35GA123752 | 1HGCR2F35GA103663; 1HGCR2F35GA138574 | 1HGCR2F35GA155696; 1HGCR2F35GA184230; 1HGCR2F35GA117269; 1HGCR2F35GA129146 | 1HGCR2F35GA122004 | 1HGCR2F35GA148358 | 1HGCR2F35GA105803; 1HGCR2F35GA133634 | 1HGCR2F35GA181652 | 1HGCR2F35GA192814 | 1HGCR2F35GA134024 | 1HGCR2F35GA115635; 1HGCR2F35GA140311 | 1HGCR2F35GA141894 | 1HGCR2F35GA173616; 1HGCR2F35GA102836

1HGCR2F35GA159571 | 1HGCR2F35GA129566 | 1HGCR2F35GA147372 | 1HGCR2F35GA178377

1HGCR2F35GA103730 | 1HGCR2F35GA126182; 1HGCR2F35GA137005 | 1HGCR2F35GA113366 | 1HGCR2F35GA100410 | 1HGCR2F35GA156296

1HGCR2F35GA111374 | 1HGCR2F35GA129194 | 1HGCR2F35GA176418; 1HGCR2F35GA132211 | 1HGCR2F35GA155407

1HGCR2F35GA117661 | 1HGCR2F35GA145167 | 1HGCR2F35GA103842 | 1HGCR2F35GA176693 | 1HGCR2F35GA132614 | 1HGCR2F35GA155309 | 1HGCR2F35GA123427 | 1HGCR2F35GA129471; 1HGCR2F35GA181148; 1HGCR2F35GA145993; 1HGCR2F35GA197303 | 1HGCR2F35GA132760 | 1HGCR2F35GA195664 | 1HGCR2F35GA164981; 1HGCR2F35GA177374; 1HGCR2F35GA195129 | 1HGCR2F35GA183112;

1HGCR2F35GA149638

; 1HGCR2F35GA165936; 1HGCR2F35GA187483; 1HGCR2F35GA108443 | 1HGCR2F35GA163717 | 1HGCR2F35GA123685; 1HGCR2F35GA189122 | 1HGCR2F35GA129261 | 1HGCR2F35GA149476; 1HGCR2F35GA189850 | 1HGCR2F35GA196197 | 1HGCR2F35GA184907; 1HGCR2F35GA106465 | 1HGCR2F35GA146125; 1HGCR2F35GA183840; 1HGCR2F35GA130488; 1HGCR2F35GA136503; 1HGCR2F35GA176810 | 1HGCR2F35GA157819 | 1HGCR2F35GA149347 | 1HGCR2F35GA173003 | 1HGCR2F35GA141765 | 1HGCR2F35GA156427; 1HGCR2F35GA171140; 1HGCR2F35GA176158 | 1HGCR2F35GA141491; 1HGCR2F35GA140793; 1HGCR2F35GA124724; 1HGCR2F35GA192571 | 1HGCR2F35GA102187; 1HGCR2F35GA108023 | 1HGCR2F35GA158405 | 1HGCR2F35GA116171; 1HGCR2F35GA186575 | 1HGCR2F35GA124948

1HGCR2F35GA132757; 1HGCR2F35GA190609;

1HGCR2F35GA168335

;

1HGCR2F35GA198368

| 1HGCR2F35GA184356 | 1HGCR2F35GA171252 | 1HGCR2F35GA191128

1HGCR2F35GA167668 | 1HGCR2F35GA172918 | 1HGCR2F35GA195101 | 1HGCR2F35GA160896 | 1HGCR2F35GA156363; 1HGCR2F35GA182848; 1HGCR2F35GA138588 | 1HGCR2F35GA141135; 1HGCR2F35GA110483; 1HGCR2F35GA149624; 1HGCR2F35GA194305; 1HGCR2F35GA199603; 1HGCR2F35GA151566; 1HGCR2F35GA109334 | 1HGCR2F35GA155620 | 1HGCR2F35GA177164 | 1HGCR2F35GA118325 | 1HGCR2F35GA116428 | 1HGCR2F35GA113920 | 1HGCR2F35GA129874 | 1HGCR2F35GA138767; 1HGCR2F35GA174085; 1HGCR2F35GA118566 | 1HGCR2F35GA105879 | 1HGCR2F35GA115828; 1HGCR2F35GA174247 | 1HGCR2F35GA124223; 1HGCR2F35GA155939 | 1HGCR2F35GA184275

1HGCR2F35GA118776; 1HGCR2F35GA128563 | 1HGCR2F35GA162082 | 1HGCR2F35GA169646; 1HGCR2F35GA154564 | 1HGCR2F35GA118728; 1HGCR2F35GA139241; 1HGCR2F35GA176838 | 1HGCR2F35GA112895; 1HGCR2F35GA192358 | 1HGCR2F35GA130961 | 1HGCR2F35GA136677 | 1HGCR2F35GA135206 | 1HGCR2F35GA159506; 1HGCR2F35GA126540 | 1HGCR2F35GA165502; 1HGCR2F35GA123797; 1HGCR2F35GA152930 | 1HGCR2F35GA175737 | 1HGCR2F35GA116185; 1HGCR2F35GA128921 | 1HGCR2F35GA191596 | 1HGCR2F35GA106174 | 1HGCR2F35GA196118 | 1HGCR2F35GA112797 | 1HGCR2F35GA180582 | 1HGCR2F35GA167167 | 1HGCR2F35GA149641; 1HGCR2F35GA167704 | 1HGCR2F35GA148800; 1HGCR2F35GA170828 | 1HGCR2F35GA167072 | 1HGCR2F35GA196717 | 1HGCR2F35GA151258; 1HGCR2F35GA134198 | 1HGCR2F35GA115215 | 1HGCR2F35GA198984 | 1HGCR2F35GA100469 | 1HGCR2F35GA133651 | 1HGCR2F35GA100195 | 1HGCR2F35GA156976 | 1HGCR2F35GA176807 | 1HGCR2F35GA159053 | 1HGCR2F35GA131236 | 1HGCR2F35GA154368; 1HGCR2F35GA128725 | 1HGCR2F35GA148327 | 1HGCR2F35GA182543 | 1HGCR2F35GA153236 | 1HGCR2F35GA172501 | 1HGCR2F35GA172966; 1HGCR2F35GA178069

1HGCR2F35GA132015 | 1HGCR2F35GA135450;

1HGCR2F35GA131382

| 1HGCR2F35GA150742 | 1HGCR2F35GA193316 | 1HGCR2F35GA166164 | 1HGCR2F35GA173888 | 1HGCR2F35GA144892 | 1HGCR2F35GA192375 | 1HGCR2F35GA190058 | 1HGCR2F35GA179867; 1HGCR2F35GA124299 | 1HGCR2F35GA174748 | 1HGCR2F35GA108491; 1HGCR2F35GA149865; 1HGCR2F35GA179397; 1HGCR2F35GA175799 | 1HGCR2F35GA137165

1HGCR2F35GA144391 | 1HGCR2F35GA170618 | 1HGCR2F35GA183160 | 1HGCR2F35GA143631 | 1HGCR2F35GA198161; 1HGCR2F35GA129082 | 1HGCR2F35GA191436; 1HGCR2F35GA198855 | 1HGCR2F35GA104487 | 1HGCR2F35GA129051; 1HGCR2F35GA159232; 1HGCR2F35GA104909; 1HGCR2F35GA118227; 1HGCR2F35GA116249 | 1HGCR2F35GA187905; 1HGCR2F35GA130605 | 1HGCR2F35GA118874 | 1HGCR2F35GA171848 | 1HGCR2F35GA125937; 1HGCR2F35GA174118; 1HGCR2F35GA141801; 1HGCR2F35GA169713 | 1HGCR2F35GA100651 | 1HGCR2F35GA128627; 1HGCR2F35GA129468

1HGCR2F35GA147890; 1HGCR2F35GA104442 | 1HGCR2F35GA142902 | 1HGCR2F35GA133827; 1HGCR2F35GA171106 | 1HGCR2F35GA105235; 1HGCR2F35GA129499 | 1HGCR2F35GA197995 | 1HGCR2F35GA166181

1HGCR2F35GA115313 | 1HGCR2F35GA140101 | 1HGCR2F35GA125565 | 1HGCR2F35GA107339 | 1HGCR2F35GA162678 | 1HGCR2F35GA163748

1HGCR2F35GA182560 | 1HGCR2F35GA175673 | 1HGCR2F35GA155763 | 1HGCR2F35GA137070 | 1HGCR2F35GA131933 | 1HGCR2F35GA144729 | 1HGCR2F35GA186396; 1HGCR2F35GA114078; 1HGCR2F35GA161823 | 1HGCR2F35GA178847 | 1HGCR2F35GA194711; 1HGCR2F35GA101802 | 1HGCR2F35GA187841 | 1HGCR2F35GA165824 | 1HGCR2F35GA102920

1HGCR2F35GA172191 | 1HGCR2F35GA191310; 1HGCR2F35GA156007

1HGCR2F35GA153947; 1HGCR2F35GA148814 | 1HGCR2F35GA134167 | 1HGCR2F35GA124285 | 1HGCR2F35GA131513

1HGCR2F35GA182428 | 1HGCR2F35GA136937; 1HGCR2F35GA115201 | 1HGCR2F35GA123511; 1HGCR2F35GA115246 | 1HGCR2F35GA197205 | 1HGCR2F35GA137313 | 1HGCR2F35GA108295; 1HGCR2F35GA132807 | 1HGCR2F35GA155858; 1HGCR2F35GA138557; 1HGCR2F35GA185930; 1HGCR2F35GA195115; 1HGCR2F35GA134783; 1HGCR2F35GA163071 | 1HGCR2F35GA102772; 1HGCR2F35GA172580 | 1HGCR2F35GA195518 | 1HGCR2F35GA100553; 1HGCR2F35GA144939 | 1HGCR2F35GA106255 | 1HGCR2F35GA182686 | 1HGCR2F35GA121080 | 1HGCR2F35GA100388; 1HGCR2F35GA193686; 1HGCR2F35GA134248; 1HGCR2F35GA194997 | 1HGCR2F35GA113917 | 1HGCR2F35GA168674

1HGCR2F35GA127641 | 1HGCR2F35GA196443 | 1HGCR2F35GA161336 | 1HGCR2F35GA174975; 1HGCR2F35GA121158; 1HGCR2F35GA179481 | 1HGCR2F35GA113657 | 1HGCR2F35GA130216 | 1HGCR2F35GA136484 |

1HGCR2F35GA149994

; 1HGCR2F35GA180436; 1HGCR2F35GA121659; 1HGCR2F35GA162275; 1HGCR2F35GA136324 | 1HGCR2F35GA172739 | 1HGCR2F35GA175690 | 1HGCR2F35GA160476 | 1HGCR2F35GA189573 | 1HGCR2F35GA152295 | 1HGCR2F35GA194689; 1HGCR2F35GA193137; 1HGCR2F35GA128546 | 1HGCR2F35GA120995; 1HGCR2F35GA126022 | 1HGCR2F35GA144147 | 1HGCR2F35GA144259 | 1HGCR2F35GA150594 | 1HGCR2F35GA134363 | 1HGCR2F35GA136775 | 1HGCR2F35GA167802 | 1HGCR2F35GA138719 | 1HGCR2F35GA142818 | 1HGCR2F35GA100441 | 1HGCR2F35GA172353 | 1HGCR2F35GA194840 | 1HGCR2F35GA103095 | 1HGCR2F35GA118342; 1HGCR2F35GA157271 | 1HGCR2F35GA190237 | 1HGCR2F35GA155083; 1HGCR2F35GA196376; 1HGCR2F35GA160445 | 1HGCR2F35GA182803 | 1HGCR2F35GA142611 | 1HGCR2F35GA139806; 1HGCR2F35GA199245; 1HGCR2F35GA121757 | 1HGCR2F35GA129731; 1HGCR2F35GA124304 | 1HGCR2F35GA196104; 1HGCR2F35GA184633 | 1HGCR2F35GA129079

1HGCR2F35GA136422 | 1HGCR2F35GA134556; 1HGCR2F35GA180596 | 1HGCR2F35GA138736 | 1HGCR2F35GA112265 | 1HGCR2F35GA169808 | 1HGCR2F35GA136047 | 1HGCR2F35GA121421 | 1HGCR2F35GA112511; 1HGCR2F35GA151986 | 1HGCR2F35GA106336; 1HGCR2F35GA121497 | 1HGCR2F35GA148912 | 1HGCR2F35GA199553; 1HGCR2F35GA155200 | 1HGCR2F35GA103890 | 1HGCR2F35GA112458 | 1HGCR2F35GA155276 | 1HGCR2F35GA123475 | 1HGCR2F35GA186494; 1HGCR2F35GA185975; 1HGCR2F35GA108393 | 1HGCR2F35GA148408; 1HGCR2F35GA198841; 1HGCR2F35GA116137 | 1HGCR2F35GA151731

1HGCR2F35GA105638 | 1HGCR2F35GA152975; 1HGCR2F35GA152619 | 1HGCR2F35GA101492 | 1HGCR2F35GA162969 | 1HGCR2F35GA175298; 1HGCR2F35GA138252; 1HGCR2F35GA195616 | 1HGCR2F35GA197236; 1HGCR2F35GA148229 | 1HGCR2F35GA112573 | 1HGCR2F35GA143340 | 1HGCR2F35GA102996 | 1HGCR2F35GA166259; 1HGCR2F35GA129728 | 1HGCR2F35GA118082 | 1HGCR2F35GA109530; 1HGCR2F35GA134282 | 1HGCR2F35GA146805 | 1HGCR2F35GA117241; 1HGCR2F35GA198533 | 1HGCR2F35GA162504 | 1HGCR2F35GA124741; 1HGCR2F35GA144486 | 1HGCR2F35GA166200 | 1HGCR2F35GA192652

1HGCR2F35GA136386

1HGCR2F35GA112072 | 1HGCR2F35GA136159 | 1HGCR2F35GA146691; 1HGCR2F35GA177889; 1HGCR2F35GA186057 | 1HGCR2F35GA128093 | 1HGCR2F35GA116039; 1HGCR2F35GA152992; 1HGCR2F35GA103808 | 1HGCR2F35GA160820; 1HGCR2F35GA145170; 1HGCR2F35GA169100 | 1HGCR2F35GA151924 | 1HGCR2F35GA140065 | 1HGCR2F35GA120043 | 1HGCR2F35GA116302 | 1HGCR2F35GA173972 | 1HGCR2F35GA167959 | 1HGCR2F35GA143869; 1HGCR2F35GA140566; 1HGCR2F35GA133276

1HGCR2F35GA117756 | 1HGCR2F35GA175236 | 1HGCR2F35GA111262

1HGCR2F35GA140177 | 1HGCR2F35GA190691 | 1HGCR2F35GA112198 | 1HGCR2F35GA192800 | 1HGCR2F35GA155178; 1HGCR2F35GA158176; 1HGCR2F35GA126439 | 1HGCR2F35GA154323 | 1HGCR2F35GA184406 | 1HGCR2F35GA165306; 1HGCR2F35GA110807 | 1HGCR2F35GA124481 | 1HGCR2F35GA197947 | 1HGCR2F35GA113478 | 1HGCR2F35GA156203; 1HGCR2F35GA145010

1HGCR2F35GA111679 | 1HGCR2F35GA110015 | 1HGCR2F35GA170697 | 1HGCR2F35GA139661 | 1HGCR2F35GA191372; 1HGCR2F35GA190674 | 1HGCR2F35GA141605 | 1HGCR2F35GA130426 | 1HGCR2F35GA105266 | 1HGCR2F35GA175883 | 1HGCR2F35GA132600 | 1HGCR2F35GA152099 | 1HGCR2F35GA145864 | 1HGCR2F35GA178864

1HGCR2F35GA159263; 1HGCR2F35GA194773; 1HGCR2F35GA166780; 1HGCR2F35GA124271; 1HGCR2F35GA121614 | 1HGCR2F35GA124366; 1HGCR2F35GA128871; 1HGCR2F35GA180307 |

1HGCR2F35GA183935

; 1HGCR2F35GA148876 | 1HGCR2F35GA153057

1HGCR2F35GA120849 | 1HGCR2F35GA175902

1HGCR2F35GA149316; 1HGCR2F35GA162390 | 1HGCR2F35GA109057 | 1HGCR2F35GA156671 | 1HGCR2F35GA148537; 1HGCR2F35GA109897 | 1HGCR2F35GA195731 | 1HGCR2F35GA194515 | 1HGCR2F35GA171333 | 1HGCR2F35GA171347 | 1HGCR2F35GA169484 | 1HGCR2F35GA164592 | 1HGCR2F35GA151857 | 1HGCR2F35GA131589; 1HGCR2F35GA156346 | 1HGCR2F35GA173485 | 1HGCR2F35GA154306 | 1HGCR2F35GA183949 | 1HGCR2F35GA143497 | 1HGCR2F35GA161627 | 1HGCR2F35GA155987 | 1HGCR2F35GA129678; 1HGCR2F35GA173132; 1HGCR2F35GA146822; 1HGCR2F35GA176564 | 1HGCR2F35GA117272 | 1HGCR2F35GA142981 | 1HGCR2F35GA188469; 1HGCR2F35GA140678 | 1HGCR2F35GA142267 | 1HGCR2F35GA137781 | 1HGCR2F35GA111553 | 1HGCR2F35GA157707 | 1HGCR2F35GA179898 | 1HGCR2F35GA177732 | 1HGCR2F35GA106840 | 1HGCR2F35GA193798; 1HGCR2F35GA137697; 1HGCR2F35GA187225 | 1HGCR2F35GA148991; 1HGCR2F35GA139594

1HGCR2F35GA192411 | 1HGCR2F35GA158159 | 1HGCR2F35GA147601; 1HGCR2F35GA144455 | 1HGCR2F35GA130068 | 1HGCR2F35GA175494 | 1HGCR2F35GA195177 | 1HGCR2F35GA193252; 1HGCR2F35GA111908; 1HGCR2F35GA108166; 1HGCR2F35GA182008; 1HGCR2F35GA142141 | 1HGCR2F35GA136940 | 1HGCR2F35GA113741; 1HGCR2F35GA197673; 1HGCR2F35GA194157 | 1HGCR2F35GA150692 | 1HGCR2F35GA144973; 1HGCR2F35GA146853; 1HGCR2F35GA149090 | 1HGCR2F35GA119684 | 1HGCR2F35GA109219; 1HGCR2F35GA145332 | 1HGCR2F35GA139577 | 1HGCR2F35GA115652; 1HGCR2F35GA110368 | 1HGCR2F35GA149879 | 1HGCR2F35GA170201; 1HGCR2F35GA173499 | 1HGCR2F35GA183532 | 1HGCR2F35GA177844 | 1HGCR2F35GA181120; 1HGCR2F35GA177536; 1HGCR2F35GA126568 | 1HGCR2F35GA182218; 1HGCR2F35GA186883 | 1HGCR2F35GA113853 | 1HGCR2F35GA161451 | 1HGCR2F35GA191808; 1HGCR2F35GA180954 | 1HGCR2F35GA158999 | 1HGCR2F35GA111634 | 1HGCR2F35GA164673 | 1HGCR2F35GA140826; 1HGCR2F35GA186186 | 1HGCR2F35GA197740 | 1HGCR2F35GA155875 | 1HGCR2F35GA105297 | 1HGCR2F35GA176368 | 1HGCR2F35GA114503; 1HGCR2F35GA127378; 1HGCR2F35GA197351; 1HGCR2F35GA181537

1HGCR2F35GA177035 | 1HGCR2F35GA181263 | 1HGCR2F35GA115926 | 1HGCR2F35GA171994 | 1HGCR2F35GA130863 | 1HGCR2F35GA150157 | 1HGCR2F35GA172420 | 1HGCR2F35GA155830 | 1HGCR2F35GA187967; 1HGCR2F35GA100245 | 1HGCR2F35GA192537 | 1HGCR2F35GA155584 | 1HGCR2F35GA164429 | 1HGCR2F35GA129325 | 1HGCR2F35GA105946 | 1HGCR2F35GA179920 | 1HGCR2F35GA163376 | 1HGCR2F35GA149025 | 1HGCR2F35GA188343; 1HGCR2F35GA190965; 1HGCR2F35GA165869; 1HGCR2F35GA140504; 1HGCR2F35GA145069 | 1HGCR2F35GA153821 | 1HGCR2F35GA104716; 1HGCR2F35GA197432 | 1HGCR2F35GA105588; 1HGCR2F35GA160039 | 1HGCR2F35GA158842 | 1HGCR2F35GA140888 | 1HGCR2F35GA106160 | 1HGCR2F35GA150305; 1HGCR2F35GA165077 | 1HGCR2F35GA100701 | 1HGCR2F35GA128577 | 1HGCR2F35GA107647 | 1HGCR2F35GA189878 | 1HGCR2F35GA115800; 1HGCR2F35GA153110; 1HGCR2F35GA117952 | 1HGCR2F35GA163085

1HGCR2F35GA174281 | 1HGCR2F35GA181117 | 1HGCR2F35GA141247 | 1HGCR2F35GA147405 | 1HGCR2F35GA139756 | 1HGCR2F35GA147324;

1HGCR2F35GA1217091HGCR2F35GA152572 | 1HGCR2F35GA167900 | 1HGCR2F35GA179707 | 1HGCR2F35GA139546 |

1HGCR2F35GA169534

| 1HGCR2F35GA184468; 1HGCR2F35GA131866; 1HGCR2F35GA132063 | 1HGCR2F35GA186544

1HGCR2F35GA198032; 1HGCR2F35GA138980; 1HGCR2F35GA144651 | 1HGCR2F35GA163152; 1HGCR2F35GA158808 | 1HGCR2F35GA121645 | 1HGCR2F35GA150448 | 1HGCR2F35GA183546 | 1HGCR2F35GA113738 | 1HGCR2F35GA150093 | 1HGCR2F35GA102903 | 1HGCR2F35GA180906; 1HGCR2F35GA155729 | 1HGCR2F35GA163135

1HGCR2F35GA188665; 1HGCR2F35GA107826 | 1HGCR2F35GA101184 | 1HGCR2F35GA112170 | 1HGCR2F35GA166245 | 1HGCR2F35GA188231 | 1HGCR2F35GA156573 | 1HGCR2F35GA132242 | 1HGCR2F35GA154337; 1HGCR2F35GA112928; 1HGCR2F35GA182977; 1HGCR2F35GA107972 | 1HGCR2F35GA199813; 1HGCR2F35GA181375 | 1HGCR2F35GA104117;

1HGCR2F35GA129308

| 1HGCR2F35GA128692 | 1HGCR2F35GA106790 | 1HGCR2F35GA140745

1HGCR2F35GA191842 | 1HGCR2F35GA154371; 1HGCR2F35GA109494 | 1HGCR2F35GA108569; 1HGCR2F35GA161403 | 1HGCR2F35GA117224; 1HGCR2F35GA163247 | 1HGCR2F35GA116929 | 1HGCR2F35GA197222 | 1HGCR2F35GA111486

1HGCR2F35GA188147 | 1HGCR2F35GA129793; 1HGCR2F35GA142589 | 1HGCR2F35GA162728 | 1HGCR2F35GA106756 | 1HGCR2F35GA148764 | 1HGCR2F35GA176175 | 1HGCR2F35GA147825 | 1HGCR2F35GA147016

1HGCR2F35GA159425; 1HGCR2F35GA192246 | 1HGCR2F35GA153267 | 1HGCR2F35GA159778 | 1HGCR2F35GA179593 | 1HGCR2F35GA128076; 1HGCR2F35GA125095; 1HGCR2F35GA162468; 1HGCR2F35GA162132 | 1HGCR2F35GA122567 | 1HGCR2F35GA184342

1HGCR2F35GA176323 | 1HGCR2F35GA159750; 1HGCR2F35GA144987; 1HGCR2F35GA166519; 1HGCR2F35GA190710 | 1HGCR2F35GA199181; 1HGCR2F35GA131432; 1HGCR2F35GA154144; 1HGCR2F35GA137862; 1HGCR2F35GA167265; 1HGCR2F35GA171882 | 1HGCR2F35GA189024; 1HGCR2F35GA189170; 1HGCR2F35GA137389; 1HGCR2F35GA198886; 1HGCR2F35GA139966; 1HGCR2F35GA150109

1HGCR2F35GA196345 | 1HGCR2F35GA190948; 1HGCR2F35GA189279; 1HGCR2F35GA185216 | 1HGCR2F35GA179884; 1HGCR2F35GA141104; 1HGCR2F35GA143550 | 1HGCR2F35GA134234 | 1HGCR2F35GA143533 | 1HGCR2F35GA143824 | 1HGCR2F35GA191825 | 1HGCR2F35GA137585 | 1HGCR2F35GA125212 | 1HGCR2F35GA192473 | 1HGCR2F35GA149686 | 1HGCR2F35GA160784

1HGCR2F35GA182011 | 1HGCR2F35GA196510 | 1HGCR2F35GA170473; 1HGCR2F35GA145265;

1HGCR2F35GA178251

| 1HGCR2F35GA150238 | 1HGCR2F35GA123802

1HGCR2F35GA119555 | 1HGCR2F35GA112718; 1HGCR2F35GA147145; 1HGCR2F35GA138476; 1HGCR2F35GA130930 | 1HGCR2F35GA123864; 1HGCR2F35GA193090 | 1HGCR2F35GA125503 | 1HGCR2F35GA177343; 1HGCR2F35GA160235 | 1HGCR2F35GA176452 | 1HGCR2F35GA139143; 1HGCR2F35GA138025; 1HGCR2F35GA102528; 1HGCR2F35GA142365; 1HGCR2F35GA181604; 1HGCR2F35GA196636 | 1HGCR2F35GA122892 | 1HGCR2F35GA149980 | 1HGCR2F35GA181814 | 1HGCR2F35GA181781; 1HGCR2F35GA183014 | 1HGCR2F35GA121192

1HGCR2F35GA188388; 1HGCR2F35GA130295 | 1HGCR2F35GA116347 | 1HGCR2F35GA133973; 1HGCR2F35GA137991; 1HGCR2F35GA160798

1HGCR2F35GA141457; 1HGCR2F35GA150210 | 1HGCR2F35GA107082 | 1HGCR2F35GA140809; 1HGCR2F35GA106269 | 1HGCR2F35GA177858 | 1HGCR2F35GA150868 | 1HGCR2F35GA161837; 1HGCR2F35GA172403 | 1HGCR2F35GA137425 | 1HGCR2F35GA131351 | 1HGCR2F35GA197883 | 1HGCR2F35GA122049

1HGCR2F35GA182252 | 1HGCR2F35GA125534 | 1HGCR2F35GA171557 | 1HGCR2F35GA120317 | 1HGCR2F35GA142222 | 1HGCR2F35GA163815; 1HGCR2F35GA179643 | 1HGCR2F35GA164754; 1HGCR2F35GA110743; 1HGCR2F35GA158050 | 1HGCR2F35GA186849; 1HGCR2F35GA102299 | 1HGCR2F35GA154158; 1HGCR2F35GA181635 | 1HGCR2F35GA135397 | 1HGCR2F35GA121595 | 1HGCR2F35GA140602; 1HGCR2F35GA104358; 1HGCR2F35GA114825 | 1HGCR2F35GA149140 | 1HGCR2F35GA131396 | 1HGCR2F35GA109639 | 1HGCR2F35GA155228 | 1HGCR2F35GA170974; 1HGCR2F35GA170148 | 1HGCR2F35GA190240 | 1HGCR2F35GA131060; 1HGCR2F35GA197429 | 1HGCR2F35GA191226 | 1HGCR2F35GA177391 | 1HGCR2F35GA128787; 1HGCR2F35GA105414; 1HGCR2F35GA102237 | 1HGCR2F35GA152832; 1HGCR2F35GA103632 | 1HGCR2F35GA141023 | 1HGCR2F35GA120916 | 1HGCR2F35GA113982; 1HGCR2F35GA163894 | 1HGCR2F35GA198287 | 1HGCR2F35GA161790

1HGCR2F35GA170070; 1HGCR2F35GA143600 | 1HGCR2F35GA169470 | 1HGCR2F35GA121337 | 1HGCR2F35GA118177 |

1HGCR2F35GA174989

; 1HGCR2F35GA183255 | 1HGCR2F35GA106594; 1HGCR2F35GA115814 | 1HGCR2F35GA136145; 1HGCR2F35GA173535 | 1HGCR2F35GA187645 | 1HGCR2F35GA185720 | 1HGCR2F35GA108233 | 1HGCR2F35GA113576

1HGCR2F35GA198144; 1HGCR2F35GA150613; 1HGCR2F35GA134881 | 1HGCR2F35GA130197

1HGCR2F35GA106563; 1HGCR2F35GA163099; 1HGCR2F35GA127705; 1HGCR2F35GA108846

1HGCR2F35GA127607 | 1HGCR2F35GA188021; 1HGCR2F35GA107650 | 1HGCR2F35GA145203; 1HGCR2F35GA147761 | 1HGCR2F35GA187869 | 1HGCR2F35GA170487

1HGCR2F35GA188181 | 1HGCR2F35GA122259 | 1HGCR2F35GA180517 | 1HGCR2F35GA137618 | 1HGCR2F35GA140924 | 1HGCR2F35GA186947; 1HGCR2F35GA103145 | 1HGCR2F35GA151728; 1HGCR2F35GA114582 | 1HGCR2F35GA129163; 1HGCR2F35GA156430 | 1HGCR2F35GA119426 | 1HGCR2F35GA143595; 1HGCR2F35GA134041; 1HGCR2F35GA148554 | 1HGCR2F35GA198385

1HGCR2F35GA194692; 1HGCR2F35GA192330 | 1HGCR2F35GA128224

1HGCR2F35GA114520 | 1HGCR2F35GA108068 | 1HGCR2F35GA129423 | 1HGCR2F35GA112542 | 1HGCR2F35GA189976 | 1HGCR2F35GA159103; 1HGCR2F35GA123041 | 1HGCR2F35GA167864; 1HGCR2F35GA170280; 1HGCR2F35GA127199 | 1HGCR2F35GA174684; 1HGCR2F35GA110080 | 1HGCR2F35GA155102 | 1HGCR2F35GA104876 | 1HGCR2F35GA112301 | 1HGCR2F35GA170117 | 1HGCR2F35GA127610

1HGCR2F35GA112976 | 1HGCR2F35GA110189 | 1HGCR2F35GA183482

1HGCR2F35GA137988 | 1HGCR2F35GA122617 | 1HGCR2F35GA186379 | 1HGCR2F35GA184888 | 1HGCR2F35GA119040 | 1HGCR2F35GA114579; 1HGCR2F35GA197916 | 1HGCR2F35GA102979 | 1HGCR2F35GA193395 | 1HGCR2F35GA127056; 1HGCR2F35GA104134; 1HGCR2F35GA178198 | 1HGCR2F35GA141250; 1HGCR2F35GA116123 | 1HGCR2F35GA191565

1HGCR2F35GA124819 | 1HGCR2F35GA102349 | 1HGCR2F35GA100164 | 1HGCR2F35GA151647 | 1HGCR2F35GA179948 | 1HGCR2F35GA163474; 1HGCR2F35GA138641; 1HGCR2F35GA156167; 1HGCR2F35GA174362 | 1HGCR2F35GA181277; 1HGCR2F35GA158596; 1HGCR2F35GA101413; 1HGCR2F35GA114081 | 1HGCR2F35GA131575 | 1HGCR2F35GA117742 | 1HGCR2F35GA112413; 1HGCR2F35GA192750 | 1HGCR2F35GA187242; 1HGCR2F35GA160123; 1HGCR2F35GA199424 | 1HGCR2F35GA114694 | 1HGCR2F35GA131852;

1HGCR2F35GA181487

| 1HGCR2F35GA117305 | 1HGCR2F35GA196944 | 1HGCR2F35GA115554 | 1HGCR2F35GA120883 | 1HGCR2F35GA143984 | 1HGCR2F35GA129597 | 1HGCR2F35GA177262 | 1HGCR2F35GA107924 | 1HGCR2F35GA149655 | 1HGCR2F35GA176970 | 1HGCR2F35GA174944 | 1HGCR2F35GA103050 | 1HGCR2F35GA135951 | 1HGCR2F35GA123072 | 1HGCR2F35GA194479; 1HGCR2F35GA120866; 1HGCR2F35GA169145 | 1HGCR2F35GA192781 | 1HGCR2F35GA172935; 1HGCR2F35GA129518; 1HGCR2F35GA107499 | 1HGCR2F35GA176273 | 1HGCR2F35GA107809; 1HGCR2F35GA159375 | 1HGCR2F35GA100049; 1HGCR2F35GA102142 | 1HGCR2F35GA166908 | 1HGCR2F35GA176726; 1HGCR2F35GA120396; 1HGCR2F35GA126795 | 1HGCR2F35GA114159; 1HGCR2F35GA152121 | 1HGCR2F35GA129129; 1HGCR2F35GA138820; 1HGCR2F35GA116221 | 1HGCR2F35GA186222 | 1HGCR2F35GA183689 | 1HGCR2F35GA118549 | 1HGCR2F35GA123315 | 1HGCR2F35GA188424 | 1HGCR2F35GA162549 | 1HGCR2F35GA128837 | 1HGCR2F35GA177357 | 1HGCR2F35GA198158 | 1HGCR2F35GA178489 | 1HGCR2F35GA183837

1HGCR2F35GA137876 | 1HGCR2F35GA123217 | 1HGCR2F35GA141832; 1HGCR2F35GA188617 | 1HGCR2F35GA196054; 1HGCR2F35GA149770; 1HGCR2F35GA124402 | 1HGCR2F35GA109804 | 1HGCR2F35GA149204; 1HGCR2F35GA106451 | 1HGCR2F35GA191968 | 1HGCR2F35GA113450 | 1HGCR2F35GA117045; 1HGCR2F35GA167105 | 1HGCR2F35GA149784; 1HGCR2F35GA198628; 1HGCR2F35GA120026 | 1HGCR2F35GA147033;

1HGCR2F35GA176063

; 1HGCR2F35GA106952 | 1HGCR2F35GA115022 | 1HGCR2F35GA171090; 1HGCR2F35GA113500 | 1HGCR2F35GA176404 | 1HGCR2F35GA111682; 1HGCR2F35GA164205 | 1HGCR2F35GA176581

1HGCR2F35GA188813; 1HGCR2F35GA153902

1HGCR2F35GA174152 | 1HGCR2F35GA130670 | 1HGCR2F35GA157058 | 1HGCR2F35GA151681; 1HGCR2F35GA155391 | 1HGCR2F35GA144231 | 1HGCR2F35GA100973 | 1HGCR2F35GA139854 | 1HGCR2F35GA192943 | 1HGCR2F35GA140616 | 1HGCR2F35GA135027 | 1HGCR2F35GA133309; 1HGCR2F35GA147498 | 1HGCR2F35GA100584 | 1HGCR2F35GA192893; 1HGCR2F35GA175933 | 1HGCR2F35GA167394; 1HGCR2F35GA197480 | 1HGCR2F35GA181280 | 1HGCR2F35GA107518

1HGCR2F35GA161059 | 1HGCR2F35GA170053 | 1HGCR2F35GA116140 | 1HGCR2F35GA182820 | 1HGCR2F35GA198290

1HGCR2F35GA127722 | 1HGCR2F35GA104618; 1HGCR2F35GA152023; 1HGCR2F35GA156038 | 1HGCR2F35GA112878; 1HGCR2F35GA157013

1HGCR2F35GA131687 | 1HGCR2F35GA171672; 1HGCR2F35GA110970

1HGCR2F35GA141149; 1HGCR2F35GA125677; 1HGCR2F35GA187760

1HGCR2F35GA120981; 1HGCR2F35GA148246 | 1HGCR2F35GA166732 | 1HGCR2F35GA176094 |

1HGCR2F35GA119703

; 1HGCR2F35GA141944 | 1HGCR2F35GA183904 | 1HGCR2F35GA158209; 1HGCR2F35GA108801 | 1HGCR2F35GA176967 | 1HGCR2F35GA160719; 1HGCR2F35GA164382 | 1HGCR2F35GA177617 | 1HGCR2F35GA110208

1HGCR2F35GA103971 | 1HGCR2F35GA107860 | 1HGCR2F35GA185491 | 1HGCR2F35GA151003 | 1HGCR2F35GA147095 | 1HGCR2F35GA172238 | 1HGCR2F35GA145511; 1HGCR2F35GA127543 | 1HGCR2F35GA176533 | 1HGCR2F35GA176824; 1HGCR2F35GA156315; 1HGCR2F35GA173180 | 1HGCR2F35GA125243; 1HGCR2F35GA104375 | 1HGCR2F35GA189038 | 1HGCR2F35GA158873 | 1HGCR2F35GA124643 | 1HGCR2F35GA133679 | 1HGCR2F35GA148036 | 1HGCR2F35GA103047 | 1HGCR2F35GA169212 | 1HGCR2F35GA187855 | 1HGCR2F35GA194269 | 1HGCR2F35GA119572; 1HGCR2F35GA105042 | 1HGCR2F35GA108684 | 1HGCR2F35GA143113 | 1HGCR2F35GA110113 | 1HGCR2F35GA169968; 1HGCR2F35GA118647; 1HGCR2F35GA185054; 1HGCR2F35GA171753; 1HGCR2F35GA190013 | 1HGCR2F35GA196295

1HGCR2F35GA194031 | 1HGCR2F35GA100133; 1HGCR2F35GA194420 | 1HGCR2F35GA113240 | 1HGCR2F35GA126313; 1HGCR2F35GA121077 | 1HGCR2F35GA157335 | 1HGCR2F35GA185264; 1HGCR2F35GA174491 | 1HGCR2F35GA103405 | 1HGCR2F35GA114016 | 1HGCR2F35GA112444 | 1HGCR2F35GA151602 | 1HGCR2F35GA182736; 1HGCR2F35GA141880

1HGCR2F35GA121791; 1HGCR2F35GA192568 | 1HGCR2F35GA193378 | 1HGCR2F35GA194126; 1HGCR2F35GA175110

1HGCR2F35GA103372; 1HGCR2F35GA144617; 1HGCR2F35GA101072; 1HGCR2F35GA156556 | 1HGCR2F35GA115456 | 1HGCR2F35GA183742 | 1HGCR2F35GA105798;

1HGCR2F35GA106854

; 1HGCR2F35GA182753; 1HGCR2F35GA173647; 1HGCR2F35GA170568; 1HGCR2F35GA174393 | 1HGCR2F35GA181313 | 1HGCR2F35GA124707 | 1HGCR2F35GA151096; 1HGCR2F35GA186673

1HGCR2F35GA146772 | 1HGCR2F35GA187824; 1HGCR2F35GA111987 | 1HGCR2F35GA149560 | 1HGCR2F35GA196071; 1HGCR2F35GA197091 | 1HGCR2F35GA174605 | 1HGCR2F35GA115165 | 1HGCR2F35GA105381 | 1HGCR2F35GA130894 | 1HGCR2F35GA163734

1HGCR2F35GA106028; 1HGCR2F35GA176628; 1HGCR2F35GA172997 | 1HGCR2F35GA153804 | 1HGCR2F35GA136923; 1HGCR2F35GA120852; 1HGCR2F35GA174121 | 1HGCR2F35GA196281 | 1HGCR2F35GA149364 | 1HGCR2F35GA107955 | 1HGCR2F35GA186799 | 1HGCR2F35GA168898 | 1HGCR2F35GA152152; 1HGCR2F35GA169422 | 1HGCR2F35GA133861; 1HGCR2F35GA159585 | 1HGCR2F35GA179688 | 1HGCR2F35GA170246; 1HGCR2F35GA130801; 1HGCR2F35GA145248; 1HGCR2F35GA190268; 1HGCR2F35GA106630; 1HGCR2F35GA129289; 1HGCR2F35GA199228; 1HGCR2F35GA197656; 1HGCR2F35GA129101 | 1HGCR2F35GA144164; 1HGCR2F35GA144715 | 1HGCR2F35GA172272; 1HGCR2F35GA186723 | 1HGCR2F35GA116901; 1HGCR2F35GA102951 | 1HGCR2F35GA176046 | 1HGCR2F35GA159991; 1HGCR2F35GA137280 | 1HGCR2F35GA139319 | 1HGCR2F35GA110290 | 1HGCR2F35GA117367

1HGCR2F35GA130958; 1HGCR2F35GA171266 | 1HGCR2F35GA182073 | 1HGCR2F35GA189198; 1HGCR2F35GA120527

1HGCR2F35GA110306; 1HGCR2F35GA121015 | 1HGCR2F35GA121581 | 1HGCR2F35GA175897 | 1HGCR2F35GA144911 | 1HGCR2F35GA127963 | 1HGCR2F35GA158372; 1HGCR2F35GA106627; 1HGCR2F35GA151244

1HGCR2F35GA154953 | 1HGCR2F35GA126599; 1HGCR2F35GA103131; 1HGCR2F35GA148960 | 1HGCR2F35GA153690 | 1HGCR2F35GA193624 | 1HGCR2F35GA165497 | 1HGCR2F35GA116168; 1HGCR2F35GA174815 | 1HGCR2F35GA142916 | 1HGCR2F35GA151129; 1HGCR2F35GA136064 | 1HGCR2F35GA196930 | 1HGCR2F35GA117448 | 1HGCR2F35GA115411 | 1HGCR2F35GA153706 | 1HGCR2F35GA140454; 1HGCR2F35GA109107; 1HGCR2F35GA193025;

1HGCR2F35GA106238

; 1HGCR2F35GA112766 | 1HGCR2F35GA185300 | 1HGCR2F35GA141930 | 1HGCR2F35GA186964 | 1HGCR2F35GA109625; 1HGCR2F35GA185748 |

1HGCR2F35GA196412

| 1HGCR2F35GA146870 | 1HGCR2F35GA152118 | 1HGCR2F35GA190769; 1HGCR2F35GA107664; 1HGCR2F35GA120799 | 1HGCR2F35GA103386 | 1HGCR2F35GA164172 | 1HGCR2F35GA171638; 1HGCR2F35GA192733; 1HGCR2F35GA137795; 1HGCR2F35GA199200 | 1HGCR2F35GA152376; 1HGCR2F35GA126912 | 1HGCR2F35GA111505 | 1HGCR2F35GA129275 | 1HGCR2F35GA196572 | 1HGCR2F35GA100522

1HGCR2F35GA151289 | 1HGCR2F35GA158940 | 1HGCR2F35GA107468

1HGCR2F35GA170649 | 1HGCR2F35GA102576 | 1HGCR2F35GA133648 | 1HGCR2F35GA129003 | 1HGCR2F35GA145542 | 1HGCR2F35GA148862 | 1HGCR2F35GA188696 | 1HGCR2F35GA182817 | 1HGCR2F35GA195700 | 1HGCR2F35GA106532 | 1HGCR2F35GA142866; 1HGCR2F35GA171719 | 1HGCR2F35GA185331 | 1HGCR2F35GA147937; 1HGCR2F35GA172269 | 1HGCR2F35GA144908

1HGCR2F35GA174104

1HGCR2F35GA171493 | 1HGCR2F35GA144861

1HGCR2F35GA186821; 1HGCR2F35GA151583 | 1HGCR2F35GA168979; 1HGCR2F35GA125713 | 1HGCR2F35GA132502 | 1HGCR2F35GA104201 | 1HGCR2F35GA146139; 1HGCR2F35GA152698 | 1HGCR2F35GA188505 | 1HGCR2F35GA151812; 1HGCR2F35GA161885 | 1HGCR2F35GA169601 | 1HGCR2F35GA175754

1HGCR2F35GA159117; 1HGCR2F35GA153978 | 1HGCR2F35GA169310 | 1HGCR2F35GA122732; 1HGCR2F35GA177004 | 1HGCR2F35GA122634 | 1HGCR2F35GA189430 | 1HGCR2F35GA125081 | 1HGCR2F35GA195907 | 1HGCR2F35GA122455 | 1HGCR2F35GA186480 | 1HGCR2F35GA123394; 1HGCR2F35GA131477 | 1HGCR2F35GA101010; 1HGCR2F35GA131253; 1HGCR2F35GA197642; 1HGCR2F35GA163779 | 1HGCR2F35GA138686 |

1HGCR2F35GA117451

| 1HGCR2F35GA171459

1HGCR2F35GA165256 | 1HGCR2F35GA169288 | 1HGCR2F35GA140583; 1HGCR2F35GA151325 | 1HGCR2F35GA167511 | 1HGCR2F35GA189914

1HGCR2F35GA143371; 1HGCR2F35GA185572 | 1HGCR2F35GA181571 | 1HGCR2F35GA166830 |

1HGCR2F35GA102660

| 1HGCR2F35GA107714 | 1HGCR2F35GA179240 | 1HGCR2F35GA110676 | 1HGCR2F35GA198130; 1HGCR2F35GA106742 | 1HGCR2F35GA141510 | 1HGCR2F35GA184423 | 1HGCR2F35GA140941 | 1HGCR2F35GA103758 | 1HGCR2F35GA183045

1HGCR2F35GA188133 | 1HGCR2F35GA154516 | 1HGCR2F35GA122052 | 1HGCR2F35GA162745 | 1HGCR2F35GA111441 | 1HGCR2F35GA138445 | 1HGCR2F35GA123900 | 1HGCR2F35GA100407 | 1HGCR2F35GA180551; 1HGCR2F35GA113481 | 1HGCR2F35GA160977 | 1HGCR2F35GA178606; 1HGCR2F35GA150482 | 1HGCR2F35GA194417 | 1HGCR2F35GA187631 | 1HGCR2F35GA105428; 1HGCR2F35GA119166 | 1HGCR2F35GA182882; 1HGCR2F35GA152037 | 1HGCR2F35GA169503; 1HGCR2F35GA163555 | 1HGCR2F35GA101086 | 1HGCR2F35GA170876 | 1HGCR2F35GA188861 | 1HGCR2F35GA133228 | 1HGCR2F35GA177651 | 1HGCR2F35GA125436; 1HGCR2F35GA123945; 1HGCR2F35GA130278; 1HGCR2F35GA150076; 1HGCR2F35GA102464 | 1HGCR2F35GA155360; 1HGCR2F35GA125792 | 1HGCR2F35GA179383

1HGCR2F35GA178637; 1HGCR2F35GA172207 | 1HGCR2F35GA126165 | 1HGCR2F35GA133102 | 1HGCR2F35GA181683 | 1HGCR2F35GA193560; 1HGCR2F35GA122410; 1HGCR2F35GA139949; 1HGCR2F35GA184969

1HGCR2F35GA119362 | 1HGCR2F35GA120513 | 1HGCR2F35GA106014 | 1HGCR2F35GA114310 | 1HGCR2F35GA127848 | 1HGCR2F35GA157402; 1HGCR2F35GA109205 | 1HGCR2F35GA192991 | 1HGCR2F35GA183224 | 1HGCR2F35GA172840 | 1HGCR2F35GA137439; 1HGCR2F35GA181909 | 1HGCR2F35GA151938

1HGCR2F35GA188987 | 1HGCR2F35GA138218 | 1HGCR2F35GA153351 | 1HGCR2F35GA112041 | 1HGCR2F35GA154466; 1HGCR2F35GA161367 | 1HGCR2F35GA127283; 1HGCR2F35GA159313; 1HGCR2F35GA135884 | 1HGCR2F35GA125923 | 1HGCR2F35GA150255; 1HGCR2F35GA143158 | 1HGCR2F35GA144004; 1HGCR2F35GA187273 | 1HGCR2F35GA184034

1HGCR2F35GA145251 | 1HGCR2F35GA119331; 1HGCR2F35GA178170 | 1HGCR2F35GA118809 | 1HGCR2F35GA120687 | 1HGCR2F35GA151888 | 1HGCR2F35GA149932; 1HGCR2F35GA100021; 1HGCR2F35GA195986; 1HGCR2F35GA125985 | 1HGCR2F35GA195342 | 1HGCR2F35GA106109 | 1HGCR2F35GA119202 | 1HGCR2F35GA133844;

1HGCR2F35GA162177

| 1HGCR2F35GA114369 | 1HGCR2F35GA166228; 1HGCR2F35GA108345; 1HGCR2F35GA113979 | 1HGCR2F35GA175821 | 1HGCR2F35GA148084 | 1HGCR2F35GA194837; 1HGCR2F35GA111598 | 1HGCR2F35GA126263; 1HGCR2F35GA140860 | 1HGCR2F35GA108006; 1HGCR2F35GA175351 | 1HGCR2F35GA101153 | 1HGCR2F35GA186317 | 1HGCR2F35GA182140; 1HGCR2F35GA181098 | 1HGCR2F35GA186365 | 1HGCR2F35GA137361; 1HGCR2F35GA134301; 1HGCR2F35GA196166;

1HGCR2F35GA143466

| 1HGCR2F35GA127140 | 1HGCR2F35GA117191; 1HGCR2F35GA142608 | 1HGCR2F35GA125047 | 1HGCR2F35GA116770 | 1HGCR2F35GA115277; 1HGCR2F35GA192912 | 1HGCR2F35GA190447

1HGCR2F35GA176502; 1HGCR2F35GA106529

1HGCR2F35GA183157; 1HGCR2F35GA181134

1HGCR2F35GA114209; 1HGCR2F35GA172529 | 1HGCR2F35GA149297 | 1HGCR2F35GA163054; 1HGCR2F35GA109186

1HGCR2F35GA157366; 1HGCR2F35GA181005; 1HGCR2F35GA161112; 1HGCR2F35GA166679 | 1HGCR2F35GA102268; 1HGCR2F35GA127445

1HGCR2F35GA124951 | 1HGCR2F35GA194255

1HGCR2F35GA138266

1HGCR2F35GA176189; 1HGCR2F35GA149946 | 1HGCR2F35GA151860; 1HGCR2F35GA170229; 1HGCR2F35GA158193 | 1HGCR2F35GA180632 | 1HGCR2F35GA168691 | 1HGCR2F35GA195759; 1HGCR2F35GA179318 | 1HGCR2F35GA148618

1HGCR2F35GA158047; 1HGCR2F35GA137537 | 1HGCR2F35GA121452 | 1HGCR2F35GA164995; 1HGCR2F35GA106773 | 1HGCR2F35GA179822 | 1HGCR2F35GA187189 | 1HGCR2F35GA122939

1HGCR2F35GA138770; 1HGCR2F35GA188925 | 1HGCR2F35GA135948 | 1HGCR2F35GA169839 | 1HGCR2F35GA152734 |

1HGCR2F35GA192022

| 1HGCR2F35GA103694; 1HGCR2F35GA175849 | 1HGCR2F35GA158632 | 1HGCR2F35GA152331 | 1HGCR2F35GA110323 | 1HGCR2F35GA124769; 1HGCR2F35GA110161 | 1HGCR2F35GA121838 | 1HGCR2F35GA130300

1HGCR2F35GA153107 | 1HGCR2F35GA127008 | 1HGCR2F35GA153446

1HGCR2F35GA127767; 1HGCR2F35GA101671

1HGCR2F35GA125680 | 1HGCR2F35GA195292 | 1HGCR2F35GA109561 | 1HGCR2F35GA173079 | 1HGCR2F35GA140986 | 1HGCR2F35GA145637 | 1HGCR2F35GA134590; 1HGCR2F35GA158100; 1HGCR2F35GA188004; 1HGCR2F35GA121807; 1HGCR2F35GA170098 | 1HGCR2F35GA164916 | 1HGCR2F35GA164933 | 1HGCR2F35GA167721; 1HGCR2F35GA148781 | 1HGCR2F35GA112637

1HGCR2F35GA195387; 1HGCR2F35GA181442 | 1HGCR2F35GA164107 | 1HGCR2F35GA119474 | 1HGCR2F35GA109740; 1HGCR2F35GA135769 | 1HGCR2F35GA133505 | 1HGCR2F35GA102254 |

1HGCR2F35GA198077

| 1HGCR2F35GA100326 | 1HGCR2F35GA122150 | 1HGCR2F35GA132919 | 1HGCR2F35GA190271 | 1HGCR2F35GA121435 | 1HGCR2F35GA122388 | 1HGCR2F35GA183272 | 1HGCR2F35GA109883; 1HGCR2F35GA195227 | 1HGCR2F35GA126070; 1HGCR2F35GA131446 | 1HGCR2F35GA135609 | 1HGCR2F35GA133133 | 1HGCR2F35GA145959 | 1HGCR2F35GA123153 | 1HGCR2F35GA115151; 1HGCR2F35GA170375; 1HGCR2F35GA184843 | 1HGCR2F35GA173048

1HGCR2F35GA118583 | 1HGCR2F35GA185278 | 1HGCR2F35GA139059 | 1HGCR2F35GA122357 | 1HGCR2F35GA181425 | 1HGCR2F35GA144522 | 1HGCR2F35GA173938; 1HGCR2F35GA173129 |

1HGCR2F35GA125887

; 1HGCR2F35GA183398 | 1HGCR2F35GA195275; 1HGCR2F35GA119975 | 1HGCR2F35GA103159; 1HGCR2F35GA182770 | 1HGCR2F35GA133598; 1HGCR2F35GA138784 | 1HGCR2F35GA120124 | 1HGCR2F35GA174197 | 1HGCR2F35GA195843

1HGCR2F35GA143662 | 1HGCR2F35GA104828 | 1HGCR2F35GA110130 | 1HGCR2F35GA172837; 1HGCR2F35GA164348 | 1HGCR2F35GA169355; 1HGCR2F35GA145119 | 1HGCR2F35GA182767 | 1HGCR2F35GA144388 | 1HGCR2F35GA143435 | 1HGCR2F35GA156332 | 1HGCR2F35GA132192; 1HGCR2F35GA145475 | 1HGCR2F35GA141684; 1HGCR2F35GA196474 | 1HGCR2F35GA160543 | 1HGCR2F35GA135660 | 1HGCR2F35GA171316; 1HGCR2F35GA102786; 1HGCR2F35GA156282 | 1HGCR2F35GA111214 | 1HGCR2F35GA150496 | 1HGCR2F35GA108670 | 1HGCR2F35GA109737; 1HGCR2F35GA132032; 1HGCR2F35GA168982; 1HGCR2F35GA117112 | 1HGCR2F35GA170022 | 1HGCR2F35GA184602; 1HGCR2F35GA109589 | 1HGCR2F35GA137943 | 1HGCR2F35GA164110; 1HGCR2F35GA130619 | 1HGCR2F35GA154550 | 1HGCR2F35GA189332

1HGCR2F35GA180033 | 1HGCR2F35GA105431; 1HGCR2F35GA192635; 1HGCR2F35GA133004 | 1HGCR2F35GA141412; 1HGCR2F35GA183627; 1HGCR2F35GA103629 | 1HGCR2F35GA197284; 1HGCR2F35GA150384; 1HGCR2F35GA106210 | 1HGCR2F35GA176337 | 1HGCR2F35GA122407; 1HGCR2F35GA139157; 1HGCR2F35GA162244

1HGCR2F35GA133438 | 1HGCR2F35GA114789 | 1HGCR2F35GA101427 | 1HGCR2F35GA184910; 1HGCR2F35GA134184; 1HGCR2F35GA120964 | 1HGCR2F35GA142091; 1HGCR2F35GA123413; 1HGCR2F35GA172370 | 1HGCR2F35GA148487 | 1HGCR2F35GA117479; 1HGCR2F35GA157240; 1HGCR2F35GA168030 | 1HGCR2F35GA156055; 1HGCR2F35GA185362 | 1HGCR2F35GA185913; 1HGCR2F35GA178072 | 1HGCR2F35GA152054 | 1HGCR2F35GA182476 | 1HGCR2F35GA155634 | 1HGCR2F35GA177598 | 1HGCR2F35GA105218 | 1HGCR2F35GA115845; 1HGCR2F35GA166293 | 1HGCR2F35GA152765 | 1HGCR2F35GA108409; 1HGCR2F35GA178993 | 1HGCR2F35GA155777 | 1HGCR2F35GA135979; 1HGCR2F35GA155052 | 1HGCR2F35GA175804 | 1HGCR2F35GA122956 | 1HGCR2F35GA120592 | 1HGCR2F35GA152412 | 1HGCR2F35GA120639 | 1HGCR2F35GA192764 | 1HGCR2F35GA132841 | 1HGCR2F35GA159876 | 1HGCR2F35GA130202 | 1HGCR2F35GA143063 | 1HGCR2F35GA152443; 1HGCR2F35GA143774 | 1HGCR2F35GA112685 | 1HGCR2F35GA122309; 1HGCR2F35GA132855 | 1HGCR2F35GA113786 | 1HGCR2F35GA162793 | 1HGCR2F35GA102481; 1HGCR2F35GA177892; 1HGCR2F35GA106837 | 1HGCR2F35GA136467; 1HGCR2F35GA166276 | 1HGCR2F35GA173406; 1HGCR2F35GA173681; 1HGCR2F35GA199648 | 1HGCR2F35GA125601 | 1HGCR2F35GA198936 | 1HGCR2F35GA151910; 1HGCR2F35GA165953 | 1HGCR2F35GA157898 | 1HGCR2F35GA145623; 1HGCR2F35GA139644; 1HGCR2F35GA199777; 1HGCR2F35GA120012 | 1HGCR2F35GA182333 | 1HGCR2F35GA148697 | 1HGCR2F35GA187063; 1HGCR2F35GA173731 | 1HGCR2F35GA122469 | 1HGCR2F35GA147355; 1HGCR2F35GA100990 | 1HGCR2F35GA100892 | 1HGCR2F35GA112119 | 1HGCR2F35GA100424; 1HGCR2F35GA119958; 1HGCR2F35GA135142; 1HGCR2F35GA153284 | 1HGCR2F35GA171705 | 1HGCR2F35GA122147; 1HGCR2F35GA111519; 1HGCR2F35GA123038; 1HGCR2F35GA110788 | 1HGCR2F35GA188097;

1HGCR2F35GA199732

; 1HGCR2F35GA181103 | 1HGCR2F35GA139501 | 1HGCR2F35GA149168 | 1HGCR2F35GA110192 | 1HGCR2F35GA142785; 1HGCR2F35GA116395 | 1HGCR2F35GA147551; 1HGCR2F35GA137408 | 1HGCR2F35GA101606 | 1HGCR2F35GA185670 | 1HGCR2F35GA146965; 1HGCR2F35GA148425 | 1HGCR2F35GA180999 | 1HGCR2F35GA155133 | 1HGCR2F35GA192974 | 1HGCR2F35GA173860 | 1HGCR2F35GA165421; 1HGCR2F35GA151356 | 1HGCR2F35GA113870 | 1HGCR2F35GA113304

1HGCR2F35GA131754; 1HGCR2F35GA184082; 1HGCR2F35GA114114 | 1HGCR2F35GA160512; 1HGCR2F35GA157688 | 1HGCR2F35GA106207 | 1HGCR2F35GA169520 | 1HGCR2F35GA196023 | 1HGCR2F35GA198774 | 1HGCR2F35GA196958 | 1HGCR2F35GA124903; 1HGCR2F35GA154855 | 1HGCR2F35GA121905 | 1HGCR2F35GA109902 | 1HGCR2F35GA143922 | 1HGCR2F35GA195776 | 1HGCR2F35GA145749; 1HGCR2F35GA145847 | 1HGCR2F35GA179531; 1HGCR2F35GA101539 | 1HGCR2F35GA132693 | 1HGCR2F35GA185443; 1HGCR2F35GA108040 | 1HGCR2F35GA111410; 1HGCR2F35GA142771

1HGCR2F35GA183367 | 1HGCR2F35GA102657 | 1HGCR2F35GA198757 | 1HGCR2F35GA132998

1HGCR2F35GA181988; 1HGCR2F35GA194577; 1HGCR2F35GA123508 | 1HGCR2F35GA192019 | 1HGCR2F35GA101217 | 1HGCR2F35GA151762; 1HGCR2F35GA198449; 1HGCR2F35GA113285 | 1HGCR2F35GA119751; 1HGCR2F35GA125789; 1HGCR2F35GA105056; 1HGCR2F35GA114050

1HGCR2F35GA162485 | 1HGCR2F35GA178122 | 1HGCR2F35GA174653 | 1HGCR2F35GA131527; 1HGCR2F35GA161434; 1HGCR2F35GA142964 | 1HGCR2F35GA185815 | 1HGCR2F35GA199519 | 1HGCR2F35GA148666; 1HGCR2F35GA195406

1HGCR2F35GA144889 | 1HGCR2F35GA108555

1HGCR2F35GA199388 | 1HGCR2F35GA108412 | 1HGCR2F35GA118213 | 1HGCR2F35GA177486; 1HGCR2F35GA114131; 1HGCR2F35GA102108 | 1HGCR2F35GA195373 | 1HGCR2F35GA173289 | 1HGCR2F35GA155259 | 1HGCR2F35GA143225; 1HGCR2F35GA145427 | 1HGCR2F35GA113318 | 1HGCR2F35GA191999 | 1HGCR2F35GA148392 | 1HGCR2F35GA153012

1HGCR2F35GA177455; 1HGCR2F35GA196121 | 1HGCR2F35GA138297; 1HGCR2F35GA182378 | 1HGCR2F35GA124268 | 1HGCR2F35GA158906 | 1HGCR2F35GA191047 | 1HGCR2F35GA181862 | 1HGCR2F35GA106448; 1HGCR2F35GA102318 |

1HGCR2F35GA176614

| 1HGCR2F35GA143029; 1HGCR2F35GA190433 | 1HGCR2F35GA123346; 1HGCR2F35GA125324 | 1HGCR2F35GA149400; 1HGCR2F35GA153382 | 1HGCR2F35GA164267; 1HGCR2F35GA112167 | 1HGCR2F35GA167783 | 1HGCR2F35GA144696 | 1HGCR2F35GA167220 | 1HGCR2F35GA165385 | 1HGCR2F35GA100939 | 1HGCR2F35GA107633 | 1HGCR2F35GA115912 | 1HGCR2F35GA143872 | 1HGCR2F35GA172157 | 1HGCR2F35GA106126 | 1HGCR2F35GA131219; 1HGCR2F35GA180081; 1HGCR2F35GA188682; 1HGCR2F35GA112489; 1HGCR2F35GA119359 | 1HGCR2F35GA123668 | 1HGCR2F35GA108832

1HGCR2F35GA137716

1HGCR2F35GA152569 |

1HGCR2F35GA185006

; 1HGCR2F35GA169727 | 1HGCR2F35GA168738

1HGCR2F35GA153477; 1HGCR2F35GA120978 | 1HGCR2F35GA160154 | 1HGCR2F35GA112783 | 1HGCR2F35GA194871 | 1HGCR2F35GA130636; 1HGCR2F35GA134623 | 1HGCR2F35GA129034 | 1HGCR2F35GA105221; 1HGCR2F35GA193428 | 1HGCR2F35GA115392 | 1HGCR2F35GA116610 | 1HGCR2F35GA155603; 1HGCR2F35GA159974 | 1HGCR2F35GA152815; 1HGCR2F35GA169971 | 1HGCR2F35GA126084 | 1HGCR2F35GA155617 | 1HGCR2F35GA169436 | 1HGCR2F35GA157464 | 1HGCR2F35GA171039 | 1HGCR2F35GA144701 | 1HGCR2F35GA137828 | 1HGCR2F35GA116235 | 1HGCR2F35GA164009 | 1HGCR2F35GA149087

1HGCR2F35GA167203; 1HGCR2F35GA167833; 1HGCR2F35GA142527 | 1HGCR2F35GA140146 | 1HGCR2F35GA152149 | 1HGCR2F35GA193350; 1HGCR2F35GA191887 | 1HGCR2F35GA141815 | 1HGCR2F35GA192389 |

1HGCR2F35GA166925

| 1HGCR2F35GA140731; 1HGCR2F35GA157609

1HGCR2F35GA144262; 1HGCR2F35GA107051; 1HGCR2F35GA135447 | 1HGCR2F35GA104165 | 1HGCR2F35GA191212 | 1HGCR2F35GA170439 | 1HGCR2F35GA167024; 1HGCR2F35GA182171; 1HGCR2F35GA138994

1HGCR2F35GA175561 | 1HGCR2F35GA195082 | 1HGCR2F35GA191453; 1HGCR2F35GA179271; 1HGCR2F35GA105395; 1HGCR2F35GA151664 | 1HGCR2F35GA161739

1HGCR2F35GA198872 | 1HGCR2F35GA168044 | 1HGCR2F35GA145816 | 1HGCR2F35GA180467; 1HGCR2F35GA171381 | 1HGCR2F35GA188942; 1HGCR2F35GA153530 | 1HGCR2F35GA133665; 1HGCR2F35GA102707 | 1HGCR2F35GA192828

1HGCR2F35GA115053 | 1HGCR2F35GA127333 | 1HGCR2F35GA110175 | 1HGCR2F35GA138882 | 1HGCR2F35GA189959 | 1HGCR2F35GA110810 | 1HGCR2F35GA162101 | 1HGCR2F35GA196927 | 1HGCR2F35GA162812 | 1HGCR2F35GA154063 | 1HGCR2F35GA104229; 1HGCR2F35GA108748; 1HGCR2F35GA178217 | 1HGCR2F35GA189590 | 1HGCR2F35GA168450

1HGCR2F35GA135299 | 1HGCR2F35GA183336 | 1HGCR2F35GA127655 | 1HGCR2F35GA104604; 1HGCR2F35GA156668; 1HGCR2F35GA180968; 1HGCR2F35GA109964 | 1HGCR2F35GA135240; 1HGCR2F35GA103744 | 1HGCR2F35GA195955 | 1HGCR2F35GA126196 | 1HGCR2F35GA131950 | 1HGCR2F35GA111035 | 1HGCR2F35GA135934;

1HGCR2F35GA137523

| 1HGCR2F35GA173793 | 1HGCR2F35GA149669 | 1HGCR2F35GA163992 |

1HGCR2F35GA153088

| 1HGCR2F35GA105137; 1HGCR2F35GA180534 | 1HGCR2F35GA114274; 1HGCR2F35GA118924

1HGCR2F35GA182364 | 1HGCR2F35GA122715

1HGCR2F35GA137599 | 1HGCR2F35GA141278

1HGCR2F35GA154743 | 1HGCR2F35GA179741 | 1HGCR2F35GA114405 | 1HGCR2F35GA151972 | 1HGCR2F35GA126988; 1HGCR2F35GA116106 | 1HGCR2F35GA187838 | 1HGCR2F35GA118700 | 1HGCR2F35GA100018; 1HGCR2F35GA160705; 1HGCR2F35GA146559 | 1HGCR2F35GA197169 | 1HGCR2F35GA127929 | 1HGCR2F35GA132581; 1HGCR2F35GA167377

1HGCR2F35GA114680; 1HGCR2F35GA166360; 1HGCR2F35GA160607 | 1HGCR2F35GA135433 | 1HGCR2F35GA148621 | 1HGCR2F35GA173454; 1HGCR2F35GA130040 | 1HGCR2F35GA101587 | 1HGCR2F35GA142009; 1HGCR2F35GA187113; 1HGCR2F35GA109995 | 1HGCR2F35GA189699 | 1HGCR2F35GA139689 | 1HGCR2F35GA133357; 1HGCR2F35GA114839; 1HGCR2F35GA135688 | 1HGCR2F35GA145055 | 1HGCR2F35GA182624 | 1HGCR2F35GA134718; 1HGCR2F35GA178802; 1HGCR2F35GA114128; 1HGCR2F35GA177228; 1HGCR2F35GA186382 | 1HGCR2F35GA174992; 1HGCR2F35GA121449; 1HGCR2F35GA160297; 1HGCR2F35GA166682; 1HGCR2F35GA148232 | 1HGCR2F35GA127980 | 1HGCR2F35GA139322 | 1HGCR2F35GA184728 | 1HGCR2F35GA136551 | 1HGCR2F35GA129549 | 1HGCR2F35GA130975 | 1HGCR2F35GA177102; 1HGCR2F35GA143256 | 1HGCR2F35GA101718; 1HGCR2F35GA153169 | 1HGCR2F35GA177987 | 1HGCR2F35GA184471 | 1HGCR2F35GA154127 | 1HGCR2F35GA110824

1HGCR2F35GA112962 | 1HGCR2F35GA151194 | 1HGCR2F35GA193249 | 1HGCR2F35GA156959 | 1HGCR2F35GA123721

1HGCR2F35GA113755; 1HGCR2F35GA136436 | 1HGCR2F35GA168383; 1HGCR2F35GA151695 | 1HGCR2F35GA150885; 1HGCR2F35GA133472 | 1HGCR2F35GA184681 | 1HGCR2F35GA105705; 1HGCR2F35GA124738 | 1HGCR2F35GA195891

1HGCR2F35GA126876; 1HGCR2F35GA185409

1HGCR2F35GA101881 | 1HGCR2F35GA189380 | 1HGCR2F35GA147114

1HGCR2F35GA114761; 1HGCR2F35GA120172 | 1HGCR2F35GA167895 | 1HGCR2F35GA186933 | 1HGCR2F35GA170019 | 1HGCR2F35GA124013; 1HGCR2F35GA144844 | 1HGCR2F35GA146013; 1HGCR2F35GA169582; 1HGCR2F35GA174359 | 1HGCR2F35GA150420; 1HGCR2F35GA108037 | 1HGCR2F35GA102139 | 1HGCR2F35GA113237 | 1HGCR2F35GA119071; 1HGCR2F35GA168237 | 1HGCR2F35GA157691 |

1HGCR2F35GA173826

| 1HGCR2F35GA170571 | 1HGCR2F35GA107731 | 1HGCR2F35GA152510 | 1HGCR2F35GA129096; 1HGCR2F35GA110404 | 1HGCR2F35GA132631 | 1HGCR2F35GA152006

1HGCR2F35GA142236 | 1HGCR2F35GA176595 | 1HGCR2F35GA146464

1HGCR2F35GA189234 | 1HGCR2F35GA153480 | 1HGCR2F35GA148635 | 1HGCR2F35GA174619 | 1HGCR2F35GA121516 | 1HGCR2F35GA110094; 1HGCR2F35GA116333 | 1HGCR2F35GA152555; 1HGCR2F35GA194322 | 1HGCR2F35GA173468

1HGCR2F35GA132788 | 1HGCR2F35GA165533 | 1HGCR2F35GA165905 | 1HGCR2F35GA195096 | 1HGCR2F35GA197110; 1HGCR2F35GA135061; 1HGCR2F35GA145301 | 1HGCR2F35GA150854 | 1HGCR2F35GA168545 | 1HGCR2F35GA183420 | 1HGCR2F35GA195261; 1HGCR2F35GA146609

1HGCR2F35GA146688; 1HGCR2F35GA157500

1HGCR2F35GA194983 | 1HGCR2F35GA122584 | 1HGCR2F35GA110550 | 1HGCR2F35GA140079; 1HGCR2F35GA190755; 1HGCR2F35GA176287 | 1HGCR2F35GA141975 | 1HGCR2F35GA119023; 1HGCR2F35GA149414 | 1HGCR2F35GA163118 | 1HGCR2F35GA135531; 1HGCR2F35GA195390 | 1HGCR2F35GA196264; 1HGCR2F35GA180470 | 1HGCR2F35GA122360 | 1HGCR2F35GA135898; 1HGCR2F35GA121788 | 1HGCR2F35GA103579 | 1HGCR2F35GA165547 | 1HGCR2F35GA135514 |

1HGCR2F35GA152927

| 1HGCR2F35GA127915

1HGCR2F35GA168576 | 1HGCR2F35GA155388; 1HGCR2F35GA109253

1HGCR2F35GA129941 | 1HGCR2F35GA144634

1HGCR2F35GA169517 | 1HGCR2F35GA158663 | 1HGCR2F35GA123430; 1HGCR2F35GA143399; 1HGCR2F35GA176855 | 1HGCR2F35GA186950; 1HGCR2F35GA105526 | 1HGCR2F35GA182610 | 1HGCR2F35GA143239; 1HGCR2F35GA132077 | 1HGCR2F35GA144875 | 1HGCR2F35GA157593 | 1HGCR2F35GA114808 | 1HGCR2F35GA152135 | 1HGCR2F35GA189606 | 1HGCR2F35GA135870 | 1HGCR2F35GA182672; 1HGCR2F35GA165578; 1HGCR2F35GA184194 | 1HGCR2F35GA177956

1HGCR2F35GA182588 | 1HGCR2F35GA193171 | 1HGCR2F35GA199861 | 1HGCR2F35GA157769; 1HGCR2F35GA181182 | 1HGCR2F35GA110001; 1HGCR2F35GA131303; 1HGCR2F35GA158971; 1HGCR2F35GA133214

1HGCR2F35GA155911 | 1HGCR2F35GA106899 | 1HGCR2F35GA199522 | 1HGCR2F35GA126019 | 1HGCR2F35GA116719 | 1HGCR2F35GA184535 | 1HGCR2F35GA102898 | 1HGCR2F35GA192182 | 1HGCR2F35GA180873; 1HGCR2F35GA191856 | 1HGCR2F35GA112315 | 1HGCR2F35GA196880; 1HGCR2F35GA179416 | 1HGCR2F35GA170750

1HGCR2F35GA170960 | 1HGCR2F35GA145962 | 1HGCR2F35GA141703; 1HGCR2F35GA194188 | 1HGCR2F35GA157383; 1HGCR2F35GA173633; 1HGCR2F35GA121161; 1HGCR2F35GA118065; 1HGCR2F35GA160428; 1HGCR2F35GA155374 | 1HGCR2F35GA164060 | 1HGCR2F35GA117028; 1HGCR2F35GA162860 | 1HGCR2F35GA178671

1HGCR2F35GA194014; 1HGCR2F35GA104652; 1HGCR2F35GA148957 | 1HGCR2F35GA101007 | 1HGCR2F35GA126361 | 1HGCR2F35GA134217 | 1HGCR2F35GA153320; 1HGCR2F35GA153740 | 1HGCR2F35GA172563 | 1HGCR2F35GA162406 | 1HGCR2F35GA166133; 1HGCR2F35GA174474; 1HGCR2F35GA173325; 1HGCR2F35GA115974 | 1HGCR2F35GA137490; 1HGCR2F35GA135867 | 1HGCR2F35GA111939 | 1HGCR2F35GA126618 | 1HGCR2F35GA166438; 1HGCR2F35GA126537; 1HGCR2F35GA164964; 1HGCR2F35GA154080; 1HGCR2F35GA159599; 1HGCR2F35GA165810

1HGCR2F35GA165208 | 1HGCR2F35GA183403 | 1HGCR2F35GA103503 | 1HGCR2F35GA103162; 1HGCR2F35GA172112 | 1HGCR2F35GA117062 | 1HGCR2F35GA133150 |

1HGCR2F35GA160218

; 1HGCR2F35GA193736; 1HGCR2F35GA146240; 1HGCR2F35GA189721; 1HGCR2F35GA111715 | 1HGCR2F35GA146206 | 1HGCR2F35GA179111; 1HGCR2F35GA141670 | 1HGCR2F35GA119247 | 1HGCR2F35GA140938 | 1HGCR2F35GA131768 | 1HGCR2F35GA140910 | 1HGCR2F35GA188472 |

1HGCR2F35GA123380

| 1HGCR2F35GA157447

1HGCR2F35GA109558 | 1HGCR2F35GA100360; 1HGCR2F35GA118311 | 1HGCR2F35GA180257 | 1HGCR2F35GA109446; 1HGCR2F35GA196992; 1HGCR2F35GA145587 | 1HGCR2F35GA128949; 1HGCR2F35GA144357; 1HGCR2F35GA157142 | 1HGCR2F35GA153172; 1HGCR2F35GA170358 | 1HGCR2F35GA191789; 1HGCR2F35GA167993; 1HGCR2F35GA185507; 1HGCR2F35GA117093; 1HGCR2F35GA191971 | 1HGCR2F35GA135738 | 1HGCR2F35GA104800 | 1HGCR2F35GA182607 | 1HGCR2F35GA168352 | 1HGCR2F35GA131897 | 1HGCR2F35GA183241; 1HGCR2F35GA143211 | 1HGCR2F35GA172059 | 1HGCR2F35GA183921 | 1HGCR2F35GA151180; 1HGCR2F35GA123623 | 1HGCR2F35GA135836 | 1HGCR2F35GA190318 | 1HGCR2F35GA191744; 1HGCR2F35GA150739 | 1HGCR2F35GA111083 | 1HGCR2F35GA196703; 1HGCR2F35GA189671; 1HGCR2F35GA179013 | 1HGCR2F35GA122424 | 1HGCR2F35GA164057 | 1HGCR2F35GA105896 | 1HGCR2F35GA196815 | 1HGCR2F35GA144763 | 1HGCR2F35GA144567 | 1HGCR2F35GA157786 | 1HGCR2F35GA180727 | 1HGCR2F35GA127574; 1HGCR2F35GA142494 | 1HGCR2F35GA152166 | 1HGCR2F35GA112931 | 1HGCR2F35GA176516 |

1HGCR2F35GA179304

| 1HGCR2F35GA147758 | 1HGCR2F35GA193770 | 1HGCR2F35GA151230 | 1HGCR2F35GA194224; 1HGCR2F35GA194532 | 1HGCR2F35GA191307

1HGCR2F35GA132905 | 1HGCR2F35GA161126; 1HGCR2F35GA118115 | 1HGCR2F35GA174670 | 1HGCR2F35GA168304 | 1HGCR2F35GA138610 | 1HGCR2F35GA135917; 1HGCR2F35GA119782 | 1HGCR2F35GA134945 | 1HGCR2F35GA188598 | 1HGCR2F35GA148201

1HGCR2F35GA121712

1HGCR2F35GA116591 | 1HGCR2F35GA197494 |

1HGCR2F35GA1764661HGCR2F35GA170599 | 1HGCR2F35GA180453

1HGCR2F35GA140339 | 1HGCR2F35GA153303 | 1HGCR2F35GA160641 | 1HGCR2F35GA141345; 1HGCR2F35GA105607 | 1HGCR2F35GA115232; 1HGCR2F35GA153589; 1HGCR2F35GA109060 | 1HGCR2F35GA104747; 1HGCR2F35GA176922 | 1HGCR2F35GA119281; 1HGCR2F35GA146402 | 1HGCR2F35GA196099

1HGCR2F35GA127171 | 1HGCR2F35GA155245 | 1HGCR2F35GA153270; 1HGCR2F35GA186088

1HGCR2F35GA119541 | 1HGCR2F35GA168447; 1HGCR2F35GA183353

1HGCR2F35GA157867 | 1HGCR2F35GA127560 | 1HGCR2F35GA171056

1HGCR2F35GA178833; 1HGCR2F35GA151759 |

1HGCR2F35GA150689

| 1HGCR2F35GA149137; 1HGCR2F35GA116056 | 1HGCR2F35GA156475 | 1HGCR2F35GA184714 | 1HGCR2F35GA106076 | 1HGCR2F35GA189475; 1HGCR2F35GA146836; 1HGCR2F35GA168027 | 1HGCR2F35GA144732; 1HGCR2F35GA107020 | 1HGCR2F35GA111178 | 1HGCR2F35GA187712; 1HGCR2F35GA173597 | 1HGCR2F35GA127090 | 1HGCR2F35GA161613; 1HGCR2F35GA160106 | 1HGCR2F35GA155097 | 1HGCR2F35GA108765 | 1HGCR2F35GA128501 | 1HGCR2F35GA185488; 1HGCR2F35GA198824 | 1HGCR2F35GA141877

1HGCR2F35GA189072 | 1HGCR2F35GA190934; 1HGCR2F35GA177438 | 1HGCR2F35GA180243 | 1HGCR2F35GA143807 | 1HGCR2F35GA177259 | 1HGCR2F35GA193526; 1HGCR2F35GA199536 | 1HGCR2F35GA189637 | 1HGCR2F35GA197625 | 1HGCR2F35GA131088 | 1HGCR2F35GA199357 | 1HGCR2F35GA138803; 1HGCR2F35GA190805 | 1HGCR2F35GA180212; 1HGCR2F35GA102609; 1HGCR2F35GA191002

1HGCR2F35GA137652 | 1HGCR2F35GA112735 | 1HGCR2F35GA188634; 1HGCR2F35GA198810 | 1HGCR2F35GA146514 | 1HGCR2F35GA188102 |

1HGCR2F35GA172255

| 1HGCR2F35GA175687

1HGCR2F35GA107132; 1HGCR2F35GA187399; 1HGCR2F35GA189282; 1HGCR2F35GA180310 | 1HGCR2F35GA184454 | 1HGCR2F35GA182798 | 1HGCR2F35GA174782 | 1HGCR2F35GA178640 | 1HGCR2F35GA103985 | 1HGCR2F35GA197799; 1HGCR2F35GA192618; 1HGCR2F35GA147162; 1HGCR2F35GA127204 | 1HGCR2F35GA136498 | 1HGCR2F35GA134279 | 1HGCR2F35GA146173; 1HGCR2F35GA131284 | 1HGCR2F35GA195339 | 1HGCR2F35GA194286 | 1HGCR2F35GA116820 | 1HGCR2F35GA131320 | 1HGCR2F35GA119877

1HGCR2F35GA175222 | 1HGCR2F35GA113867 | 1HGCR2F35GA183529; 1HGCR2F35GA179836 | 1HGCR2F35GA196250 | 1HGCR2F35GA126683 | 1HGCR2F35GA184258 | 1HGCR2F35GA124772 | 1HGCR2F35GA175852; 1HGCR2F35GA171204 | 1HGCR2F35GA193199 | 1HGCR2F35GA182994 | 1HGCR2F35GA139109

1HGCR2F35GA144407 | 1HGCR2F35GA168142 | 1HGCR2F35GA137067 |

1HGCR2F35GA183997

| 1HGCR2F35GA145489; 1HGCR2F35GA176242; 1HGCR2F35GA195194 | 1HGCR2F35GA108944 | 1HGCR2F35GA104330 | 1HGCR2F35GA154452; 1HGCR2F35GA113173; 1HGCR2F35GA161188 | 1HGCR2F35GA103615 | 1HGCR2F35GA174443 | 1HGCR2F35GA194546; 1HGCR2F35GA116753; 1HGCR2F35GA130149 | 1HGCR2F35GA183580; 1HGCR2F35GA109463; 1HGCR2F35GA190108; 1HGCR2F35GA187614 | 1HGCR2F35GA143290 | 1HGCR2F35GA162681; 1HGCR2F35GA155827 | 1HGCR2F35GA136453 | 1HGCR2F35GA106787 | 1HGCR2F35GA199486 | 1HGCR2F35GA126344 | 1HGCR2F35GA168495; 1HGCR2F35GA129258 | 1HGCR2F35GA189394; 1HGCR2F35GA177021 | 1HGCR2F35GA129342 | 1HGCR2F35GA144441 | 1HGCR2F35GA113710 | 1HGCR2F35GA138722; 1HGCR2F35GA166861 | 1HGCR2F35GA190335 | 1HGCR2F35GA160171; 1HGCR2F35GA125310 | 1HGCR2F35GA134850 | 1HGCR2F35GA122214 | 1HGCR2F35GA129969 | 1HGCR2F35GA195308 | 1HGCR2F35GA176385; 1HGCR2F35GA114856

1HGCR2F35GA141734 | 1HGCR2F35GA117529 | 1HGCR2F35GA100052; 1HGCR2F35GA140230 | 1HGCR2F35GA134993; 1HGCR2F35GA166567; 1HGCR2F35GA125971 | 1HGCR2F35GA128207 | 1HGCR2F35GA109706; 1HGCR2F35GA110659; 1HGCR2F35GA185359

1HGCR2F35GA154242 | 1HGCR2F35GA187175; 1HGCR2F35GA146819; 1HGCR2F35GA196362 | 1HGCR2F35GA180095 | 1HGCR2F35GA181585 | 1HGCR2F35GA169890 | 1HGCR2F35GA160672; 1HGCR2F35GA101508 | 1HGCR2F35GA125372 | 1HGCR2F35GA115764 | 1HGCR2F35GA114372 | 1HGCR2F35GA185393 | 1HGCR2F35GA193882 | 1HGCR2F35GA171445 | 1HGCR2F35GA103761 | 1HGCR2F35GA171834 | 1HGCR2F35GA136520 | 1HGCR2F35GA122472 | 1HGCR2F35GA120737; 1HGCR2F35GA107454 | 1HGCR2F35GA130331; 1HGCR2F35GA193607 | 1HGCR2F35GA126330; 1HGCR2F35GA103288; 1HGCR2F35GA116364; 1HGCR2F35GA104988; 1HGCR2F35GA135478 | 1HGCR2F35GA158629 | 1HGCR2F35GA164852; 1HGCR2F35GA176435; 1HGCR2F35GA160865 | 1HGCR2F35GA163250

1HGCR2F35GA134038 | 1HGCR2F35GA123671 | 1HGCR2F35GA154757 | 1HGCR2F35GA149073 |

1HGCR2F35GA133195

| 1HGCR2F35GA154239 | 1HGCR2F35GA117515

1HGCR2F35GA120544; 1HGCR2F35GA108913 | 1HGCR2F35GA166116 | 1HGCR2F35GA146934 | 1HGCR2F35GA178587; 1HGCR2F35GA140180; 1HGCR2F35GA173339 | 1HGCR2F35GA181229 | 1HGCR2F35GA142253; 1HGCR2F35GA199973 | 1HGCR2F35GA156217

1HGCR2F35GA147288 | 1HGCR2F35GA186611 | 1HGCR2F35GA147730 | 1HGCR2F35GA103002 |

1HGCR2F35GA123895

| 1HGCR2F35GA140700 | 1HGCR2F35GA131835 | 1HGCR2F35GA191064; 1HGCR2F35GA116722 | 1HGCR2F35GA132175 | 1HGCR2F35GA122875 | 1HGCR2F35GA192702 | 1HGCR2F35GA199066 | 1HGCR2F35GA145461 | 1HGCR2F35GA192621 | 1HGCR2F35GA170134 | 1HGCR2F35GA109981; 1HGCR2F35GA157285 | 1HGCR2F35GA190819; 1HGCR2F35GA143886; 1HGCR2F35GA132306 | 1HGCR2F35GA177049 | 1HGCR2F35GA190707 | 1HGCR2F35GA196460 | 1HGCR2F35GA138705; 1HGCR2F35GA163572 | 1HGCR2F35GA106000; 1HGCR2F35GA116834 | 1HGCR2F35GA186625 | 1HGCR2F35GA142348; 1HGCR2F35GA149431 | 1HGCR2F35GA157514 | 1HGCR2F35GA136341; 1HGCR2F35GA169579 | 1HGCR2F35GA151163; 1HGCR2F35GA175995; 1HGCR2F35GA103887 | 1HGCR2F35GA178928 | 1HGCR2F35GA198645 | 1HGCR2F35GA117546; 1HGCR2F35GA112380 | 1HGCR2F35GA138333 | 1HGCR2F35GA135819 | 1HGCR2F35GA161708 | 1HGCR2F35GA193963 | 1HGCR2F35GA149283; 1HGCR2F35GA139031 | 1HGCR2F35GA158288; 1HGCR2F35GA166522 | 1HGCR2F35GA148098; 1HGCR2F35GA186348; 1HGCR2F35GA146867; 1HGCR2F35GA103128 | 1HGCR2F35GA123329; 1HGCR2F35GA138154 | 1HGCR2F35GA103114 | 1HGCR2F35GA107986 | 1HGCR2F35GA171378 | 1HGCR2F35GA119250 | 1HGCR2F35GA145377 | 1HGCR2F35GA100231 | 1HGCR2F35GA134573; 1HGCR2F35GA144505

1HGCR2F35GA141927; 1HGCR2F35GA187578 | 1HGCR2F35GA159277; 1HGCR2F35GA197706 | 1HGCR2F35GA181733 | 1HGCR2F35GA144133 | 1HGCR2F35GA179478; 1HGCR2F35GA195728 | 1HGCR2F35GA138655 | 1HGCR2F35GA124416 | 1HGCR2F35GA105400;

1HGCR2F35GA186589

; 1HGCR2F35GA116509 | 1HGCR2F35GA111097 | 1HGCR2F35GA142513; 1HGCR2F35GA173258; 1HGCR2F35GA190884; 1HGCR2F35GA112556 | 1HGCR2F35GA105820; 1HGCR2F35GA193722; 1HGCR2F35GA130796; 1HGCR2F35GA181361 | 1HGCR2F35GA196300 | 1HGCR2F35GA116414; 1HGCR2F35GA174877; 1HGCR2F35GA101511 | 1HGCR2F35GA123539 | 1HGCR2F35GA178184; 1HGCR2F35GA192778 | 1HGCR2F35GA134444 | 1HGCR2F35GA189377; 1HGCR2F35GA129583; 1HGCR2F35GA102223 | 1HGCR2F35GA129406; 1HGCR2F35GA182381

1HGCR2F35GA116624; 1HGCR2F35GA141622 | 1HGCR2F35GA118289; 1HGCR2F35GA189881 | 1HGCR2F35GA159862 | 1HGCR2F35GA109933 | 1HGCR2F35GA115697 | 1HGCR2F35GA144990; 1HGCR2F35GA118860; 1HGCR2F35GA129986 | 1HGCR2F35GA117482 | 1HGCR2F35GA185846; 1HGCR2F35GA152345 | 1HGCR2F35GA148831; 1HGCR2F35GA170733 | 1HGCR2F35GA140955 | 1HGCR2F35GA111245 | 1HGCR2F35GA174166 | 1HGCR2F35GA161157 | 1HGCR2F35GA100794 | 1HGCR2F35GA176144 | 1HGCR2F35GA167878; 1HGCR2F35GA179402; 1HGCR2F35GA148604 | 1HGCR2F35GA137926; 1HGCR2F35GA149848 | 1HGCR2F35GA154600; 1HGCR2F35GA123492; 1HGCR2F35GA159361 | 1HGCR2F35GA160283; 1HGCR2F35GA115747 | 1HGCR2F35GA104506 | 1HGCR2F35GA159148; 1HGCR2F35GA106918 | 1HGCR2F35GA179352 | 1HGCR2F35GA133441; 1HGCR2F35GA198578; 1HGCR2F35GA125890 | 1HGCR2F35GA155150; 1HGCR2F35GA157156; 1HGCR2F35GA146450; 1HGCR2F35GA184518

1HGCR2F35GA100942 | 1HGCR2F35GA120091

1HGCR2F35GA130992 | 1HGCR2F35GA132466

1HGCR2F35GA160395 | 1HGCR2F35GA109690 | 1HGCR2F35GA130023; 1HGCR2F35GA160686 | 1HGCR2F35GA163846; 1HGCR2F35GA143077; 1HGCR2F35GA109141; 1HGCR2F35GA116218 | 1HGCR2F35GA127882; 1HGCR2F35GA144343 | 1HGCR2F35GA150546 | 1HGCR2F35GA170425; 1HGCR2F35GA119720 | 1HGCR2F35GA192277 | 1HGCR2F35GA163569 | 1HGCR2F35GA179433 | 1HGCR2F35GA162115 | 1HGCR2F35GA170747; 1HGCR2F35GA122486 | 1HGCR2F35GA138915 | 1HGCR2F35GA177052 | 1HGCR2F35GA171946

1HGCR2F35GA171364; 1HGCR2F35GA195681 | 1HGCR2F35GA126215; 1HGCR2F35GA156024; 1HGCR2F35GA117644

1HGCR2F35GA105834 | 1HGCR2F35GA184616; 1HGCR2F35GA148070

1HGCR2F35GA125663 | 1HGCR2F35GA194448; 1HGCR2F35GA136565 | 1HGCR2F35GA122553 | 1HGCR2F35GA154628 | 1HGCR2F35GA138090 | 1HGCR2F35GA134640 | 1HGCR2F35GA157934; 1HGCR2F35GA122746 | 1HGCR2F35GA102805 | 1HGCR2F35GA132421 | 1HGCR2F35GA173986 | 1HGCR2F35GA116266 | 1HGCR2F35GA164396 | 1HGCR2F35GA141183; 1HGCR2F35GA194661 | 1HGCR2F35GA187256 | 1HGCR2F35GA135335; 1HGCR2F35GA194370

1HGCR2F35GA108930 | 1HGCR2F35GA171400 | 1HGCR2F35GA178296 | 1HGCR2F35GA169565 | 1HGCR2F35GA162311 | 1HGCR2F35GA172711 | 1HGCR2F35GA187953; 1HGCR2F35GA137330 | 1HGCR2F35GA117868 | 1HGCR2F35GA178816 | 1HGCR2F35GA158484 | 1HGCR2F35GA164799 | 1HGCR2F35GA122911; 1HGCR2F35GA178797 | 1HGCR2F35GA171669; 1HGCR2F35GA107504 | 1HGCR2F35GA124805; 1HGCR2F35GA148702 | 1HGCR2F35GA168562 | 1HGCR2F35GA121922; 1HGCR2F35GA178590 | 1HGCR2F35GA157173 | 1HGCR2F35GA156279 | 1HGCR2F35GA108653; 1HGCR2F35GA173194 | 1HGCR2F35GA189511; 1HGCR2F35GA159764 | 1HGCR2F35GA163300; 1HGCR2F35GA141202; 1HGCR2F35GA188827 | 1HGCR2F35GA126229; 1HGCR2F35GA146304 | 1HGCR2F35GA168514 | 1HGCR2F35GA110466 | 1HGCR2F35GA173955 | 1HGCR2F35GA107129; 1HGCR2F35GA155035; 1HGCR2F35GA143127 | 1HGCR2F35GA124660 | 1HGCR2F35GA134931; 1HGCR2F35GA173213 | 1HGCR2F35GA159716 | 1HGCR2F35GA141989 | 1HGCR2F35GA157853 | 1HGCR2F35GA178167 | 1HGCR2F35GA109043 | 1HGCR2F35GA140437; 1HGCR2F35GA190111 | 1HGCR2F35GA106112; 1HGCR2F35GA121399 | 1HGCR2F35GA187158 | 1HGCR2F35GA156489; 1HGCR2F35GA132936 | 1HGCR2F35GA173969 | 1HGCR2F35GA144665; 1HGCR2F35GA142351 | 1HGCR2F35GA197267 | 1HGCR2F35GA184972 | 1HGCR2F35GA107101; 1HGCR2F35GA131883 | 1HGCR2F35GA193820; 1HGCR2F35GA140597 | 1HGCR2F35GA152457 | 1HGCR2F35GA152216 | 1HGCR2F35GA146545; 1HGCR2F35GA131365 | 1HGCR2F35GA130183 | 1HGCR2F35GA147484; 1HGCR2F35GA111021; 1HGCR2F35GA192604 | 1HGCR2F35GA181036; 1HGCR2F35GA106949; 1HGCR2F35GA198502 | 1HGCR2F35GA150353 | 1HGCR2F35GA132872 | 1HGCR2F35GA110886 | 1HGCR2F35GA150059; 1HGCR2F35GA160168 | 1HGCR2F35GA151132 | 1HGCR2F35GA130846; 1HGCR2F35GA121628 | 1HGCR2F35GA140406 | 1HGCR2F35GA140972 | 1HGCR2F35GA141782

1HGCR2F35GA163068

1HGCR2F35GA170523 | 1HGCR2F35GA187922; 1HGCR2F35GA138073; 1HGCR2F35GA115991; 1HGCR2F35GA115781 | 1HGCR2F35GA112623 | 1HGCR2F35GA107745 | 1HGCR2F35GA156380 | 1HGCR2F35GA104957; 1HGCR2F35GA125131 | 1HGCR2F35GA101900; 1HGCR2F35GA106417 | 1HGCR2F35GA161174 | 1HGCR2F35GA179545; 1HGCR2F35GA135402 | 1HGCR2F35GA116607 | 1HGCR2F35GA199939

1HGCR2F35GA164091; 1HGCR2F35GA106983 | 1HGCR2F35GA160221 | 1HGCR2F35GA170702; 1HGCR2F35GA111875 | 1HGCR2F35GA191291 | 1HGCR2F35GA159134; 1HGCR2F35GA109365

1HGCR2F35GA109396; 1HGCR2F35GA136162 | 1HGCR2F35GA194367 | 1HGCR2F35GA149395 | 1HGCR2F35GA171025 | 1HGCR2F35GA142463

1HGCR2F35GA134685 | 1HGCR2F35GA195650 | 1HGCR2F35GA105865 | 1HGCR2F35GA180680 | 1HGCR2F35GA130393 | 1HGCR2F35GA164611; 1HGCR2F35GA187080; 1HGCR2F35GA127025 | 1HGCR2F35GA156606 | 1HGCR2F35GA104523 | 1HGCR2F35GA141846 | 1HGCR2F35GA165886 | 1HGCR2F35GA126389 | 1HGCR2F35GA116980 | 1HGCR2F35GA105901 | 1HGCR2F35GA149350 | 1HGCR2F35GA123119 | 1HGCR2F35GA198421 | 1HGCR2F35GA131981

1HGCR2F35GA120415 | 1HGCR2F35GA179092 | 1HGCR2F35GA194045; 1HGCR2F35GA109513; 1HGCR2F35GA199441; 1HGCR2F35GA154693 | 1HGCR2F35GA195762 | 1HGCR2F35GA182574 | 1HGCR2F35GA199763 | 1HGCR2F35GA192425 | 1HGCR2F35GA110144; 1HGCR2F35GA144052 | 1HGCR2F35GA199598 | 1HGCR2F35GA145279; 1HGCR2F35GA182879 | 1HGCR2F35GA124576 | 1HGCR2F35GA128160 | 1HGCR2F35GA159523; 1HGCR2F35GA134427 | 1HGCR2F35GA198905 | 1HGCR2F35GA164978 | 1HGCR2F35GA105784 | 1HGCR2F35GA171896; 1HGCR2F35GA161904; 1HGCR2F35GA190660 | 1HGCR2F35GA178282; 1HGCR2F35GA153513; 1HGCR2F35GA131821 | 1HGCR2F35GA180372 | 1HGCR2F35GA168478 | 1HGCR2F35GA176113; 1HGCR2F35GA123993; 1HGCR2F35GA167962 | 1HGCR2F35GA164575 | 1HGCR2F35GA149719; 1HGCR2F35GA151387 | 1HGCR2F35GA158775

1HGCR2F35GA147727 | 1HGCR2F35GA116543 | 1HGCR2F35GA159540; 1HGCR2F35GA152748 | 1HGCR2F35GA124125 | 1HGCR2F35GA178279 | 1HGCR2F35GA159554; 1HGCR2F35GA135173 | 1HGCR2F35GA170893 | 1HGCR2F35GA137263 | 1HGCR2F35GA120205; 1HGCR2F35GA149929; 1HGCR2F35GA148151 | 1HGCR2F35GA156136 | 1HGCR2F35GA177472 | 1HGCR2F35GA142057 | 1HGCR2F35GA148117; 1HGCR2F35GA181621; 1HGCR2F35GA104893; 1HGCR2F35GA129390; 1HGCR2F35GA108572 | 1HGCR2F35GA103954; 1HGCR2F35GA130751 | 1HGCR2F35GA138543 | 1HGCR2F35GA133617 | 1HGCR2F35GA111066

1HGCR2F35GA112850 | 1HGCR2F35GA172868; 1HGCR2F35GA150935; 1HGCR2F35GA105851 | 1HGCR2F35GA120706 | 1HGCR2F35GA172451 | 1HGCR2F35GA155441 | 1HGCR2F35GA170389; 1HGCR2F35GA139563

1HGCR2F35GA168559; 1HGCR2F35GA116073 | 1HGCR2F35GA124710 | 1HGCR2F35GA175527; 1HGCR2F35GA141619; 1HGCR2F35GA157951 | 1HGCR2F35GA176421 | 1HGCR2F35GA174331; 1HGCR2F35GA142737

1HGCR2F35GA108281 | 1HGCR2F35GA154791; 1HGCR2F35GA124433; 1HGCR2F35GA187449; 1HGCR2F35GA137103 | 1HGCR2F35GA157531 | 1HGCR2F35GA176791

1HGCR2F35GA162843 | 1HGCR2F35GA136307 | 1HGCR2F35GA129244

1HGCR2F35GA142625 |

1HGCR2F35GA130572

| 1HGCR2F35GA168531 | 1HGCR2F35GA138512 | 1HGCR2F35GA143905; 1HGCR2F35GA132385 | 1HGCR2F35GA140518 | 1HGCR2F35GA163782 | 1HGCR2F35GA163393 | 1HGCR2F35GA159246 | 1HGCR2F35GA160090 |

1HGCR2F35GA115540

; 1HGCR2F35GA108877 | 1HGCR2F35GA170800 | 1HGCR2F35GA129700 | 1HGCR2F35GA155925 | 1HGCR2F35GA158338 | 1HGCR2F35GA115733 | 1HGCR2F35GA124674 | 1HGCR2F35GA165564 | 1HGCR2F35GA111763 | 1HGCR2F35GA197866 | 1HGCR2F35GA168755; 1HGCR2F35GA163510; 1HGCR2F35GA151034 | 1HGCR2F35GA117918

1HGCR2F35GA183059 | 1HGCR2F35GA158310 | 1HGCR2F35GA103775 | 1HGCR2F35GA100486 | 1HGCR2F35GA193901; 1HGCR2F35GA133889 | 1HGCR2F35GA154211; 1HGCR2F35GA102870

1HGCR2F35GA194143; 1HGCR2F35GA147954; 1HGCR2F35GA186771 | 1HGCR2F35GA108359 | 1HGCR2F35GA117725 | 1HGCR2F35GA100956 | 1HGCR2F35GA104814

1HGCR2F35GA153401; 1HGCR2F35GA137473 | 1HGCR2F35GA192084 | 1HGCR2F35GA130782; 1HGCR2F35GA178461 | 1HGCR2F35GA188729 | 1HGCR2F35GA158243 | 1HGCR2F35GA102433 | 1HGCR2F35GA119264; 1HGCR2F35GA190190 | 1HGCR2F35GA127414 | 1HGCR2F35GA191176 | 1HGCR2F35GA132161 | 1HGCR2F35GA178301; 1HGCR2F35GA120480; 1HGCR2F35GA181943; 1HGCR2F35GA184860 | 1HGCR2F35GA122035 | 1HGCR2F35GA146027 | 1HGCR2F35GA135903 | 1HGCR2F35GA188908 | 1HGCR2F35GA131169 | 1HGCR2F35GA133567; 1HGCR2F35GA156010 | 1HGCR2F35GA115683 | 1HGCR2F35GA128367 | 1HGCR2F35GA163765; 1HGCR2F35GA160848 | 1HGCR2F35GA157075; 1HGCR2F35GA153883 | 1HGCR2F35GA110953 | 1HGCR2F35GA187709 | 1HGCR2F35GA122987 | 1HGCR2F35GA116803; 1HGCR2F35GA197415 | 1HGCR2F35GA147811 | 1HGCR2F35GA190321; 1HGCR2F35GA163930; 1HGCR2F35GA103355 | 1HGCR2F35GA108152 | 1HGCR2F35GA131737 | 1HGCR2F35GA106370

1HGCR2F35GA192442 | 1HGCR2F35GA142303; 1HGCR2F35GA175253 | 1HGCR2F35GA161465; 1HGCR2F35GA136193; 1HGCR2F35GA189654 | 1HGCR2F35GA121094 | 1HGCR2F35GA140258 | 1HGCR2F35GA170604 | 1HGCR2F35GA105624 | 1HGCR2F35GA189783; 1HGCR2F35GA108250; 1HGCR2F35GA103324 | 1HGCR2F35GA108264; 1HGCR2F35GA100455 |

1HGCR2F35GA1057361HGCR2F35GA101928 | 1HGCR2F35GA111312 | 1HGCR2F35GA128059 | 1HGCR2F35GA123170; 1HGCR2F35GA187130; 1HGCR2F35GA135920 | 1HGCR2F35GA145797; 1HGCR2F35GA158811 | 1HGCR2F35GA185412 | 1HGCR2F35GA138185; 1HGCR2F35GA166357 | 1HGCR2F35GA105025; 1HGCR2F35GA181540 | 1HGCR2F35GA196913 | 1HGCR2F35GA156542; 1HGCR2F35GA127249; 1HGCR2F35GA147842; 1HGCR2F35GA120589 | 1HGCR2F35GA186897 | 1HGCR2F35GA111746 |

1HGCR2F35GA100617

| 1HGCR2F35GA130734 | 1HGCR2F35GA190139 | 1HGCR2F35GA143614 | 1HGCR2F35GA107227 | 1HGCR2F35GA115943 | 1HGCR2F35GA161210 | 1HGCR2F35GA191811; 1HGCR2F35GA142205 | 1HGCR2F35GA106935 | 1HGCR2F35GA186298 | 1HGCR2F35GA175026 | 1HGCR2F35GA108605; 1HGCR2F35GA142754 | 1HGCR2F35GA126232; 1HGCR2F35GA186236 | 1HGCR2F35GA199195; 1HGCR2F35GA158503 | 1HGCR2F35GA191632; 1HGCR2F35GA116204; 1HGCR2F35GA168223

1HGCR2F35GA176449 | 1HGCR2F35GA194613 | 1HGCR2F35GA177200; 1HGCR2F35GA117692 | 1HGCR2F35GA132127 | 1HGCR2F35GA127039 | 1HGCR2F35GA109835 | 1HGCR2F35GA179934 | 1HGCR2F35GA138378 | 1HGCR2F35GA114730 | 1HGCR2F35GA197575 | 1HGCR2F35GA189329; 1HGCR2F35GA162373 | 1HGCR2F35GA151146; 1HGCR2F35GA169095 | 1HGCR2F35GA185636; 1HGCR2F35GA121600 | 1HGCR2F35GA172319; 1HGCR2F35GA180730 | 1HGCR2F35GA147193 | 1HGCR2F35GA145430; 1HGCR2F35GA163829 | 1HGCR2F35GA160574 | 1HGCR2F35GA190870 | 1HGCR2F35GA130376 | 1HGCR2F35GA185295; 1HGCR2F35GA197723; 1HGCR2F35GA181473; 1HGCR2F35GA176032 | 1HGCR2F35GA162941 | 1HGCR2F35GA182591 | 1HGCR2F35GA168402 | 1HGCR2F35GA113948 | 1HGCR2F35GA126408; 1HGCR2F35GA123959 | 1HGCR2F35GA127798 | 1HGCR2F35GA118597

1HGCR2F35GA187810; 1HGCR2F35GA169257 | 1HGCR2F35GA103338 | 1HGCR2F35GA132404 | 1HGCR2F35GA118051; 1HGCR2F35GA126764; 1HGCR2F35GA177777; 1HGCR2F35GA120530 | 1HGCR2F35GA143404 | 1HGCR2F35GA127994; 1HGCR2F35GA199276 | 1HGCR2F35GA149493; 1HGCR2F35GA113626 | 1HGCR2F35GA194966; 1HGCR2F35GA176841; 1HGCR2F35GA166407 | 1HGCR2F35GA175205; 1HGCR2F35GA190092; 1HGCR2F35GA179724 |

1HGCR2F35GA106885

| 1HGCR2F35GA120253 | 1HGCR2F35GA170263

1HGCR2F35GA151874 | 1HGCR2F35GA107244 | 1HGCR2F35GA132080 |

1HGCR2F35GA109432

; 1HGCR2F35GA147596

1HGCR2F35GA180842 | 1HGCR2F35GA113156 | 1HGCR2F35GA168433 | 1HGCR2F35GA182669; 1HGCR2F35GA143970 | 1HGCR2F35GA128028 | 1HGCR2F35GA168206 | 1HGCR2F35GA187290 | 1HGCR2F35GA177133 | 1HGCR2F35GA153818 | 1HGCR2F35GA104926 | 1HGCR2F35GA105994; 1HGCR2F35GA137019 | 1HGCR2F35GA167041 | 1HGCR2F35GA104070 | 1HGCR2F35GA106353; 1HGCR2F35GA135092 | 1HGCR2F35GA110645 | 1HGCR2F35GA135786 | 1HGCR2F35GA167850 | 1HGCR2F35GA141099 | 1HGCR2F35GA136114 | 1HGCR2F35GA186009 | 1HGCR2F35GA150272 | 1HGCR2F35GA104182; 1HGCR2F35GA104425; 1HGCR2F35GA183658 | 1HGCR2F35GA111357 | 1HGCR2F35GA122889; 1HGCR2F35GA165693; 1HGCR2F35GA163961 | 1HGCR2F35GA180355 | 1HGCR2F35GA109074 | 1HGCR2F35GA128708 | 1HGCR2F35GA134461; 1HGCR2F35GA172952

1HGCR2F35GA196314; 1HGCR2F35GA170313 | 1HGCR2F35GA168285 | 1HGCR2F35GA131186 | 1HGCR2F35GA105767; 1HGCR2F35GA142673

1HGCR2F35GA197317 | 1HGCR2F35GA111584; 1HGCR2F35GA193302 | 1HGCR2F35GA193008 | 1HGCR2F35GA194725; 1HGCR2F35GA180047; 1HGCR2F35GA188228; 1HGCR2F35GA150224; 1HGCR2F35GA152314 | 1HGCR2F35GA118678 | 1HGCR2F35GA155214 | 1HGCR2F35GA114047 | 1HGCR2F35GA167069 | 1HGCR2F35GA192957; 1HGCR2F35GA144312 | 1HGCR2F35GA102755; 1HGCR2F35GA189797; 1HGCR2F35GA128420

1HGCR2F35GA186527 | 1HGCR2F35GA138798 | 1HGCR2F35GA153981 | 1HGCR2F35GA165192 | 1HGCR2F35GA164513; 1HGCR2F35GA125730 | 1HGCR2F35GA129759 | 1HGCR2F35GA183675 | 1HGCR2F35GA122777 | 1HGCR2F35GA163541 | 1HGCR2F35GA127106 | 1HGCR2F35GA107681 | 1HGCR2F35GA176547;

1HGCR2F35GA123007

| 1HGCR2F35GA137893 | 1HGCR2F35GA100780 | 1HGCR2F35GA149266 | 1HGCR2F35GA189623 | 1HGCR2F35GA119524 | 1HGCR2F35GA194739 |

1HGCR2F35GA184146

| 1HGCR2F35GA116767; 1HGCR2F35GA103680; 1HGCR2F35GA183790 | 1HGCR2F35GA149963 | 1HGCR2F35GA140423; 1HGCR2F35GA125775; 1HGCR2F35GA197897 | 1HGCR2F35GA178573 | 1HGCR2F35GA179058 | 1HGCR2F35GA130054 | 1HGCR2F35GA177679

1HGCR2F35GA112010

| 1HGCR2F35GA101895 | 1HGCR2F35GA140017; 1HGCR2F35GA110631 | 1HGCR2F35GA142401; 1HGCR2F35GA178945; 1HGCR2F35GA157027 | 1HGCR2F35GA122178 | 1HGCR2F35GA197348; 1HGCR2F35GA149106; 1HGCR2F35GA177407 | 1HGCR2F35GA162650 | 1HGCR2F35GA185944

1HGCR2F35GA166214; 1HGCR2F35GA180923; 1HGCR2F35GA142169; 1HGCR2F35GA101248 | 1HGCR2F35GA168688 | 1HGCR2F35GA137392; 1HGCR2F35GA129910; 1HGCR2F35GA129602; 1HGCR2F35GA126831; 1HGCR2F35GA100259 | 1HGCR2F35GA155326 | 1HGCR2F35GA125288 | 1HGCR2F35GA136646 | 1HGCR2F35GA139403 | 1HGCR2F35GA136310 | 1HGCR2F35GA108863 | 1HGCR2F35GA142740 | 1HGCR2F35GA107390 | 1HGCR2F35GA181800; 1HGCR2F35GA158226 | 1HGCR2F35GA136548 | 1HGCR2F35GA198239

1HGCR2F35GA124867; 1HGCR2F35GA124500 | 1HGCR2F35GA150790 | 1HGCR2F35GA125064 | 1HGCR2F35GA120267 | 1HGCR2F35GA102819

1HGCR2F35GA141829; 1HGCR2F35GA160929 | 1HGCR2F35GA173292 | 1HGCR2F35GA110855; 1HGCR2F35GA194191 | 1HGCR2F35GA192716 | 1HGCR2F35GA114565 | 1HGCR2F35GA138834 | 1HGCR2F35GA159294; 1HGCR2F35GA155682; 1HGCR2F35GA111133 | 1HGCR2F35GA178203; 1HGCR2F35GA101976 | 1HGCR2F35GA188312 | 1HGCR2F35GA161742 | 1HGCR2F35GA133990; 1HGCR2F35GA175172 | 1HGCR2F35GA113545 | 1HGCR2F35GA180064; 1HGCR2F35GA146738 | 1HGCR2F35GA198600 | 1HGCR2F35GA145685 |

1HGCR2F35GA171008

; 1HGCR2F35GA110919 | 1HGCR2F35GA155343 | 1HGCR2F35GA153334 | 1HGCR2F35GA196796 | 1HGCR2F35GA113433 | 1HGCR2F35GA150465 | 1HGCR2F35GA173812; 1HGCR2F35GA163491; 1HGCR2F35GA113349 | 1HGCR2F35GA102125

1HGCR2F35GA148845 | 1HGCR2F35GA154340 | 1HGCR2F35GA179061; 1HGCR2F35GA116705 | 1HGCR2F35GA104778; 1HGCR2F35GA142026; 1HGCR2F35GA121855

1HGCR2F35GA181506 | 1HGCR2F35GA133052 | 1HGCR2F35GA194918; 1HGCR2F35GA139482; 1HGCR2F35GA178704 | 1HGCR2F35GA165628

1HGCR2F35GA133312 | 1HGCR2F35GA106319;

1HGCR2F35GA118972

| 1HGCR2F35GA108779 | 1HGCR2F35GA159344 | 1HGCR2F35GA102917 | 1HGCR2F35GA109110 | 1HGCR2F35GA190173 | 1HGCR2F35GA192554 | 1HGCR2F35GA128434 | 1HGCR2F35GA115327; 1HGCR2F35GA107728 | 1HGCR2F35GA114601;

1HGCR2F35GA154421

; 1HGCR2F35GA127686 | 1HGCR2F35GA131673 | 1HGCR2F35GA166794 | 1HGCR2F35GA103016 | 1HGCR2F35GA142477; 1HGCR2F35GA166343 | 1HGCR2F35GA198807; 1HGCR2F35GA130104

1HGCR2F35GA139692 | 1HGCR2F35GA169050 | 1HGCR2F35GA151406

1HGCR2F35GA194868

1HGCR2F35GA190853 | 1HGCR2F35GA118602; 1HGCR2F35GA146318; 1HGCR2F35GA168139 | 1HGCR2F35GA185894; 1HGCR2F35GA159358 | 1HGCR2F35GA101167

1HGCR2F35GA156153 | 1HGCR2F35GA100312; 1HGCR2F35GA140325 | 1HGCR2F35GA174278 | 1HGCR2F35GA142060 | 1HGCR2F35GA133021; 1HGCR2F35GA168092 | 1HGCR2F35GA186138 | 1HGCR2F35GA116557; 1HGCR2F35GA149915 | 1HGCR2F35GA138638; 1HGCR2F35GA128322; 1HGCR2F35GA198693; 1HGCR2F35GA167508 | 1HGCR2F35GA175978 | 1HGCR2F35GA100214 | 1HGCR2F35GA147548

1HGCR2F35GA199004 | 1HGCR2F35GA117837 | 1HGCR2F35GA127784 | 1HGCR2F35GA126148; 1HGCR2F35GA186303 | 1HGCR2F35GA158212; 1HGCR2F35GA136663 | 1HGCR2F35GA116879; 1HGCR2F35GA144035; 1HGCR2F35GA121418 | 1HGCR2F35GA150532; 1HGCR2F35GA156511 | 1HGCR2F35GA135089; 1HGCR2F35GA112203; 1HGCR2F35GA173602; 1HGCR2F35GA170179

1HGCR2F35GA135965 | 1HGCR2F35GA176578 | 1HGCR2F35GA156105 | 1HGCR2F35GA118356 | 1HGCR2F35GA128630 | 1HGCR2F35GA117787 | 1HGCR2F35GA157805 | 1HGCR2F35GA123766 | 1HGCR2F35GA177701

1HGCR2F35GA185586 | 1HGCR2F35GA137036 | 1HGCR2F35GA126957; 1HGCR2F35GA131799

1HGCR2F35GA169873 | 1HGCR2F35GA173034 | 1HGCR2F35GA180484 | 1HGCR2F35GA107311 | 1HGCR2F35GA122522 | 1HGCR2F35GA158016 | 1HGCR2F35GA115487 | 1HGCR2F35GA160073 | 1HGCR2F35GA112492 | 1HGCR2F35GA180288 | 1HGCR2F35GA108958 | 1HGCR2F35GA153768 | 1HGCR2F35GA175012 | 1HGCR2F35GA145654; 1HGCR2F35GA164656 | 1HGCR2F35GA190142 | 1HGCR2F35GA191243 | 1HGCR2F35GA113965; 1HGCR2F35GA174300 | 1HGCR2F35GA167055 | 1HGCR2F35GA102061; 1HGCR2F35GA139370 | 1HGCR2F35GA160347; 1HGCR2F35GA129065 | 1HGCR2F35GA137764 | 1HGCR2F35GA114775 | 1HGCR2F35GA104974 | 1HGCR2F35GA149509 | 1HGCR2F35GA152720; 1HGCR2F35GA155262 | 1HGCR2F35GA111813 | 1HGCR2F35GA163653 | 1HGCR2F35GA116042 | 1HGCR2F35GA103422 | 1HGCR2F35GA115795;

1HGCR2F35GA185376

| 1HGCR2F35GA120432 | 1HGCR2F35GA127820 | 1HGCR2F35GA191680 | 1HGCR2F35GA118650 | 1HGCR2F35GA176662 | 1HGCR2F35GA117630 | 1HGCR2F35GA112900; 1HGCR2F35GA174328 | 1HGCR2F35GA112752; 1HGCR2F35GA199665 | 1HGCR2F35GA180338 | 1HGCR2F35GA108247 | 1HGCR2F35GA105316; 1HGCR2F35GA128014 | 1HGCR2F35GA101797 | 1HGCR2F35GA185698 | 1HGCR2F35GA135710 | 1HGCR2F35GA172160; 1HGCR2F35GA100536 | 1HGCR2F35GA182168 | 1HGCR2F35GA176659 | 1HGCR2F35GA160185 | 1HGCR2F35GA114419 | 1HGCR2F35GA167458 | 1HGCR2F35GA134735 | 1HGCR2F35GA111116 | 1HGCR2F35GA110614 | 1HGCR2F35GA144858; 1HGCR2F35GA151311

1HGCR2F35GA198306 | 1HGCR2F35GA119779 | 1HGCR2F35GA189119 | 1HGCR2F35GA131334 | 1HGCR2F35GA103436; 1HGCR2F35GA197978 | 1HGCR2F35GA134878; 1HGCR2F35GA140499; 1HGCR2F35GA103310; 1HGCR2F35GA187340 | 1HGCR2F35GA191145 | 1HGCR2F35GA110564 | 1HGCR2F35GA169923 | 1HGCR2F35GA120365; 1HGCR2F35GA118938 | 1HGCR2F35GA139983 | 1HGCR2F35GA110435 | 1HGCR2F35GA161319 | 1HGCR2F35GA196555 | 1HGCR2F35GA112363 | 1HGCR2F35GA132676 | 1HGCR2F35GA136095; 1HGCR2F35GA146058; 1HGCR2F35GA158033 | 1HGCR2F35GA188486; 1HGCR2F35GA162339 | 1HGCR2F35GA124061

1HGCR2F35GA112153 | 1HGCR2F35GA119006 | 1HGCR2F35GA174295 | 1HGCR2F35GA127400; 1HGCR2F35GA154726 | 1HGCR2F35GA193445 | 1HGCR2F35GA178783; 1HGCR2F35GA190156; 1HGCR2F35GA199679 | 1HGCR2F35GA192232 | 1HGCR2F35GA115294 | 1HGCR2F35GA117420

1HGCR2F35GA194336 | 1HGCR2F35GA108751 | 1HGCR2F35GA112590 | 1HGCR2F35GA175611; 1HGCR2F35GA196670 | 1HGCR2F35GA157738 | 1HGCR2F35GA143676 | 1HGCR2F35GA198662; 1HGCR2F35GA179996 | 1HGCR2F35GA112945; 1HGCR2F35GA107230 | 1HGCR2F35GA171462 | 1HGCR2F35GA104697 | 1HGCR2F35GA121984; 1HGCR2F35GA126005 | 1HGCR2F35GA113254; 1HGCR2F35GA150661 | 1HGCR2F35GA142592 | 1HGCR2F35GA124822 | 1HGCR2F35GA120298 | 1HGCR2F35GA155116 | 1HGCR2F35GA137084; 1HGCR2F35GA167332 |

1HGCR2F35GA192117

; 1HGCR2F35GA127879 | 1HGCR2F35GA167234 | 1HGCR2F35GA134797 | 1HGCR2F35GA174023; 1HGCR2F35GA125355; 1HGCR2F35GA198080 | 1HGCR2F35GA132595; 1HGCR2F35GA117840 | 1HGCR2F35GA179657; 1HGCR2F35GA133584 | 1HGCR2F35GA115537 | 1HGCR2F35GA101489; 1HGCR2F35GA100147 | 1HGCR2F35GA187533; 1HGCR2F35GA110399; 1HGCR2F35GA188259; 1HGCR2F35GA139532; 1HGCR2F35GA199438 | 1HGCR2F35GA124593 | 1HGCR2F35GA167931 | 1HGCR2F35GA167315 | 1HGCR2F35GA109754 | 1HGCR2F35GA105848 | 1HGCR2F35GA147887 | 1HGCR2F35GA192960 | 1HGCR2F35GA181523; 1HGCR2F35GA175267 | 1HGCR2F35GA171297; 1HGCR2F35GA196183; 1HGCR2F35GA173941; 1HGCR2F35GA175057; 1HGCR2F35GA195549; 1HGCR2F35GA160333; 1HGCR2F35GA111567; 1HGCR2F35GA142270

1HGCR2F35GA191629; 1HGCR2F35GA132399 | 1HGCR2F35GA166911 | 1HGCR2F35GA149574 | 1HGCR2F35GA125839; 1HGCR2F35GA196720; 1HGCR2F35GA177181; 1HGCR2F35GA157948; 1HGCR2F35GA101041 | 1HGCR2F35GA165032 | 1HGCR2F35GA145881; 1HGCR2F35GA157559

1HGCR2F35GA177925 | 1HGCR2F35GA138087

1HGCR2F35GA131561; 1HGCR2F35GA174538 | 1HGCR2F35GA121533 | 1HGCR2F35GA158890 | 1HGCR2F35GA141409; 1HGCR2F35GA121760 | 1HGCR2F35GA169338 | 1HGCR2F35GA122648 | 1HGCR2F35GA139398 | 1HGCR2F35GA163877; 1HGCR2F35GA157884 | 1HGCR2F35GA175981; 1HGCR2F35GA179254 | 1HGCR2F35GA110709 | 1HGCR2F35GA143449 | 1HGCR2F35GA179139 | 1HGCR2F35GA169615 | 1HGCR2F35GA100875; 1HGCR2F35GA114257 | 1HGCR2F35GA107812 | 1HGCR2F35GA149333

1HGCR2F35GA122021 | 1HGCR2F35GA180775; 1HGCR2F35GA101055 | 1HGCR2F35GA147839 | 1HGCR2F35GA190366 | 1HGCR2F35GA156895 | 1HGCR2F35GA142317 | 1HGCR2F35GA140681 | 1HGCR2F35GA176886;

1HGCR2F35GA163863

| 1HGCR2F35GA140132 | 1HGCR2F35GA111892 | 1HGCR2F35GA128773 | 1HGCR2F35GA186768 | 1HGCR2F35GA184812 | 1HGCR2F35GA179626 | 1HGCR2F35GA156119 | 1HGCR2F35GA171607; 1HGCR2F35GA171915; 1HGCR2F35GA132452 | 1HGCR2F35GA122083; 1HGCR2F35GA159618; 1HGCR2F35GA103419 | 1HGCR2F35GA151549 | 1HGCR2F35GA156881 | 1HGCR2F35GA173714; 1HGCR2F35GA166844; 1HGCR2F35GA151339 | 1HGCR2F35GA165743 | 1HGCR2F35GA113707; 1HGCR2F35GA152281; 1HGCR2F35GA180405 | 1HGCR2F35GA123637

1HGCR2F35GA188830; 1HGCR2F35GA136209; 1HGCR2F35GA128482; 1HGCR2F35GA198211; 1HGCR2F35GA163202 | 1HGCR2F35GA142561

1HGCR2F35GA122200; 1HGCR2F35GA140633; 1HGCR2F35GA175625 | 1HGCR2F35GA117806 | 1HGCR2F35GA173678 | 1HGCR2F35GA194384; 1HGCR2F35GA105073

1HGCR2F35GA132774; 1HGCR2F35GA190352 | 1HGCR2F35GA197463; 1HGCR2F35GA128370; 1HGCR2F35GA173230 | 1HGCR2F35GA145508; 1HGCR2F35GA131558 | 1HGCR2F35GA151826 | 1HGCR2F35GA143967; 1HGCR2F35GA100309

1HGCR2F35GA123640; 1HGCR2F35GA150398; 1HGCR2F35GA125338 | 1HGCR2F35GA193848; 1HGCR2F35GA139658 | 1HGCR2F35GA155164 | 1HGCR2F35GA159487

1HGCR2F35GA174314; 1HGCR2F35GA144293; 1HGCR2F35GA146920 | 1HGCR2F35GA109978 | 1HGCR2F35GA143452; 1HGCR2F35GA161496; 1HGCR2F35GA137201 | 1HGCR2F35GA188763; 1HGCR2F35GA181070 | 1HGCR2F35GA162017 | 1HGCR2F35GA196233; 1HGCR2F35GA185233 | 1HGCR2F35GA119829; 1HGCR2F35GA175544 | 1HGCR2F35GA153737 | 1HGCR2F35GA106322 | 1HGCR2F35GA158369 | 1HGCR2F35GA194160; 1HGCR2F35GA132824 | 1HGCR2F35GA124254 | 1HGCR2F35GA113352; 1HGCR2F35GA105560 | 1HGCR2F35GA100830 | 1HGCR2F35GA107177; 1HGCR2F35GA162910 | 1HGCR2F35GA143273 | 1HGCR2F35GA184986 | 1HGCR2F35GA150160; 1HGCR2F35GA117370 | 1HGCR2F35GA114713 | 1HGCR2F35GA165757; 1HGCR2F35GA197320; 1HGCR2F35GA199312; 1HGCR2F35GA175396

1HGCR2F35GA133939

1HGCR2F35GA118292; 1HGCR2F35GA179562 | 1HGCR2F35GA150630 | 1HGCR2F35GA140003 | 1HGCR2F35GA180694 | 1HGCR2F35GA136050 | 1HGCR2F35GA191081; 1HGCR2F35GA184051 | 1HGCR2F35GA166326 | 1HGCR2F35GA195602 | 1HGCR2F35GA181778 | 1HGCR2F35GA159988 | 1HGCR2F35GA128272 | 1HGCR2F35GA161921 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F35GA1.
1HGCR2F35GA141507; 1HGCR2F35GA183725; 1HGCR2F35GA107387 | 1HGCR2F35GA188844 | 1HGCR2F35GA155861 | 1HGCR2F35GA130507 | 1HGCR2F35GA134864 | 1HGCR2F35GA126893 | 1HGCR2F35GA113643; 1HGCR2F35GA151745 | 1HGCR2F35GA143189 | 1HGCR2F35GA124626 | 1HGCR2F35GA138400 | 1HGCR2F35GA141152; 1HGCR2F35GA169176

1HGCR2F35GA140664; 1HGCR2F35GA117403; 1HGCR2F35GA197561

1HGCR2F35GA106496 | 1HGCR2F35GA145296 | 1HGCR2F35GA139417; 1HGCR2F35GA158730 | 1HGCR2F35GA172448 | 1HGCR2F35GA109947; 1HGCR2F35GA164849; 1HGCR2F35GA180419 | 1HGCR2F35GA131947 | 1HGCR2F35GA155567; 1HGCR2F35GA124531 | 1HGCR2F35GA159568 | 1HGCR2F35GA161448; 1HGCR2F35GA114498; 1HGCR2F35GA117899

1HGCR2F35GA154547 | 1HGCR2F35GA178914 | 1HGCR2F35GA153219 |

1HGCR2F35GA157903

; 1HGCR2F35GA109303 | 1HGCR2F35GA188519; 1HGCR2F35GA171686 | 1HGCR2F35GA108104 | 1HGCR2F35GA104103 | 1HGCR2F35GA185779

1HGCR2F35GA146237; 1HGCR2F35GA169887 | 1HGCR2F35GA133763; 1HGCR2F35GA165449; 1HGCR2F35GA103923 | 1HGCR2F35GA177620 | 1HGCR2F35GA145525 | 1HGCR2F35GA114534; 1HGCR2F35GA155231; 1HGCR2F35GA159151 | 1HGCR2F35GA177018; 1HGCR2F35GA195888 | 1HGCR2F35GA165838; 1HGCR2F35GA152880 | 1HGCR2F35GA155505 | 1HGCR2F35GA157772 | 1HGCR2F35GA161238; 1HGCR2F35GA150062 | 1HGCR2F35GA197379 | 1HGCR2F35GA185961 | 1HGCR2F35GA128112; 1HGCR2F35GA119314; 1HGCR2F35GA164317; 1HGCR2F35GA104781 | 1HGCR2F35GA122228; 1HGCR2F35GA125629; 1HGCR2F35GA163751 | 1HGCR2F35GA103873 | 1HGCR2F35GA130765 | 1HGCR2F35GA179710; 1HGCR2F35GA160011 | 1HGCR2F35GA120723 | 1HGCR2F35GA154595; 1HGCR2F35GA195910; 1HGCR2F35GA111648; 1HGCR2F35GA118373; 1HGCR2F35GA173759 | 1HGCR2F35GA197589 | 1HGCR2F35GA162762; 1HGCR2F35GA158968 | 1HGCR2F35GA109155; 1HGCR2F35GA110760 | 1HGCR2F35GA145976 | 1HGCR2F35GA139174 | 1HGCR2F35GA174183; 1HGCR2F35GA114887 | 1HGCR2F35GA129809 | 1HGCR2F35GA179674

1HGCR2F35GA125162 | 1HGCR2F35GA141118 | 1HGCR2F35GA186530 | 1HGCR2F35GA160302 | 1HGCR2F35GA166262; 1HGCR2F35GA112847

1HGCR2F35GA185832 | 1HGCR2F35GA156833 | 1HGCR2F35GA175463 | 1HGCR2F35GA181294; 1HGCR2F35GA135562 | 1HGCR2F35GA195213

1HGCR2F35GA108216 | 1HGCR2F35GA107700; 1HGCR2F35GA102478 | 1HGCR2F35GA191646 | 1HGCR2F35GA118857; 1HGCR2F35GA166858; 1HGCR2F35GA142298; 1HGCR2F35GA139255 | 1HGCR2F35GA134010; 1HGCR2F35GA172725 | 1HGCR2F35GA190822 | 1HGCR2F35GA173115 | 1HGCR2F35GA143998; 1HGCR2F35GA178475 | 1HGCR2F35GA145413 | 1HGCR2F35GA106384; 1HGCR2F35GA118471 | 1HGCR2F35GA154807 | 1HGCR2F35GA107325 | 1HGCR2F35GA190383 | 1HGCR2F35GA163281 | 1HGCR2F35GA165967

1HGCR2F35GA153396; 1HGCR2F35GA100150 | 1HGCR2F35GA140048 | 1HGCR2F35GA158825 | 1HGCR2F35GA156850 | 1HGCR2F35GA197382; 1HGCR2F35GA186141 | 1HGCR2F35GA111651 | 1HGCR2F35GA148571 | 1HGCR2F35GA142446

1HGCR2F35GA177519 | 1HGCR2F35GA135643 | 1HGCR2F35GA195051; 1HGCR2F35GA115862; 1HGCR2F35GA139708; 1HGCR2F35GA101735 | 1HGCR2F35GA104411; 1HGCR2F35GA188018; 1HGCR2F35GA172627 | 1HGCR2F35GA147243 | 1HGCR2F35GA154760 | 1HGCR2F35GA154385 |

1HGCR2F35GA197964

; 1HGCR2F35GA176712; 1HGCR2F35GA169372

1HGCR2F35GA191159; 1HGCR2F35GA131964; 1HGCR2F35GA175835 | 1HGCR2F35GA153625 | 1HGCR2F35GA136615; 1HGCR2F35GA183918 | 1HGCR2F35GA185457 | 1HGCR2F35GA183630 | 1HGCR2F35GA128109; 1HGCR2F35GA162440; 1HGCR2F35GA153964 | 1HGCR2F35GA136873 | 1HGCR2F35GA173227 | 1HGCR2F35GA191114 | 1HGCR2F35GA198323; 1HGCR2F35GA101296; 1HGCR2F35GA166584 | 1HGCR2F35GA122536 | 1HGCR2F35GA178458 | 1HGCR2F35GA180016 | 1HGCR2F35GA171283; 1HGCR2F35GA196894; 1HGCR2F35GA115523 | 1HGCR2F35GA188116 | 1HGCR2F35GA164821; 1HGCR2F35GA168481 | 1HGCR2F35GA172675; 1HGCR2F35GA171722 | 1HGCR2F35GA105445 | 1HGCR2F35GA132497 | 1HGCR2F35GA123878

1HGCR2F35GA145136; 1HGCR2F35GA175964 | 1HGCR2F35GA186012 | 1HGCR2F35GA181196; 1HGCR2F35GA194949; 1HGCR2F35GA117238 | 1HGCR2F35GA195289 | 1HGCR2F35GA116431; 1HGCR2F35GA180162 | 1HGCR2F35GA147856 | 1HGCR2F35GA108376; 1HGCR2F35GA179982 | 1HGCR2F35GA127266; 1HGCR2F35GA172823 | 1HGCR2F35GA149803; 1HGCR2F35GA103940; 1HGCR2F35GA143936 | 1HGCR2F35GA192053; 1HGCR2F35GA166651; 1HGCR2F35GA130944 | 1HGCR2F35GA120902 | 1HGCR2F35GA192845; 1HGCR2F35GA199178; 1HGCR2F35GA189069 | 1HGCR2F35GA107373 | 1HGCR2F35GA193087 | 1HGCR2F35GA177696 | 1HGCR2F35GA149218 | 1HGCR2F35GA188049; 1HGCR2F35GA180341 | 1HGCR2F35GA160655 | 1HGCR2F35GA176354 | 1HGCR2F35GA163443 | 1HGCR2F35GA169856

1HGCR2F35GA152071 | 1HGCR2F35GA106675 | 1HGCR2F35GA156508; 1HGCR2F35GA152524; 1HGCR2F35GA183711; 1HGCR2F35GA134900 | 1HGCR2F35GA190917; 1HGCR2F35GA139045 | 1HGCR2F35GA196006 | 1HGCR2F35GA136534 | 1HGCR2F35GA196202; 1HGCR2F35GA198922 | 1HGCR2F35GA108538 | 1HGCR2F35GA160316; 1HGCR2F35GA128675 | 1HGCR2F35GA106059

1HGCR2F35GA183966 | 1HGCR2F35GA198516 | 1HGCR2F35GA139076; 1HGCR2F35GA113514 | 1HGCR2F35GA140051 |

1HGCR2F35GA118633

| 1HGCR2F35GA140728 | 1HGCR2F35GA126392

1HGCR2F35GA137649

1HGCR2F35GA160414; 1HGCR2F35GA112377 | 1HGCR2F35GA176774 | 1HGCR2F35GA125758 | 1HGCR2F35GA129650 | 1HGCR2F35GA111858 | 1HGCR2F35GA189993 | 1HGCR2F35GA122973; 1HGCR2F35GA100634; 1HGCR2F35GA192148 | 1HGCR2F35GA181764 | 1HGCR2F35GA130006 | 1HGCR2F35GA134489; 1HGCR2F35GA162146 | 1HGCR2F35GA170361 | 1HGCR2F35GA139742; 1HGCR2F35GA160767 | 1HGCR2F35GA129552 | 1HGCR2F35GA188083 | 1HGCR2F35GA168299

1HGCR2F35GA104036; 1HGCR2F35GA193414 | 1HGCR2F35GA162938 | 1HGCR2F35GA169081 | 1HGCR2F35GA110791 | 1HGCR2F35GA178685 | 1HGCR2F35GA141748 | 1HGCR2F35GA180131; 1HGCR2F35GA116459

1HGCR2F35GA152944; 1HGCR2F35GA185071 | 1HGCR2F35GA115330; 1HGCR2F35GA133875 | 1HGCR2F35GA100987; 1HGCR2F35GA153043 | 1HGCR2F35GA155424 | 1HGCR2F35GA129020 | 1HGCR2F35GA191601; 1HGCR2F35GA164012 | 1HGCR2F35GA136128 | 1HGCR2F35GA190206

1HGCR2F35GA106997; 1HGCR2F35GA108717 | 1HGCR2F35GA129521; 1HGCR2F35GA188441 | 1HGCR2F35GA127137 | 1HGCR2F35GA119538; 1HGCR2F35GA143788; 1HGCR2F35GA194028 | 1HGCR2F35GA132094 | 1HGCR2F35GA165774; 1HGCR2F35GA115084 | 1HGCR2F35GA197821; 1HGCR2F35GA160137 | 1HGCR2F35GA112069; 1HGCR2F35GA100035; 1HGCR2F35GA165435 | 1HGCR2F35GA143421 | 1HGCR2F35GA194563 | 1HGCR2F35GA123282 | 1HGCR2F35GA111570 | 1HGCR2F35GA109138

1HGCR2F35GA134802 | 1HGCR2F35GA189315; 1HGCR2F35GA176760 | 1HGCR2F35GA181702; 1HGCR2F35GA148490 | 1HGCR2F35GA119104; 1HGCR2F35GA108331 | 1HGCR2F35GA168089; 1HGCR2F35GA167413; 1HGCR2F35GA166066; 1HGCR2F35GA123203; 1HGCR2F35GA129888 | 1HGCR2F35GA111925 | 1HGCR2F35GA194496; 1HGCR2F35GA100097 | 1HGCR2F35GA193056; 1HGCR2F35GA170683 | 1HGCR2F35GA138624

1HGCR2F35GA197253; 1HGCR2F35GA133942 | 1HGCR2F35GA131124;

1HGCR2F35GA149610

| 1HGCR2F35GA104621; 1HGCR2F35GA155066; 1HGCR2F35GA107437 | 1HGCR2F35GA117501 |

1HGCR2F35GA181019

| 1HGCR2F35GA135237 | 1HGCR2F35GA155780; 1HGCR2F35GA138963

1HGCR2F35GA151227 | 1HGCR2F35GA169999; 1HGCR2F35GA159411 | 1HGCR2F35GA156962; 1HGCR2F35GA125968 | 1HGCR2F35GA126473 | 1HGCR2F35GA192831 | 1HGCR2F35GA153141; 1HGCR2F35GA174829; 1HGCR2F35GA155908

1HGCR2F35GA176676; 1HGCR2F35GA135691; 1HGCR2F35GA155889 | 1HGCR2F35GA185927; 1HGCR2F35GA162163 | 1HGCR2F35GA124528; 1HGCR2F35GA196538 | 1HGCR2F35GA100858 | 1HGCR2F35GA111276 | 1HGCR2F35GA132550 | 1HGCR2F35GA115263 | 1HGCR2F35GA106868 | 1HGCR2F35GA114663; 1HGCR2F35GA140275; 1HGCR2F35GA105669 | 1HGCR2F35GA125579; 1HGCR2F35GA172367; 1HGCR2F35GA170232; 1HGCR2F35GA132547 | 1HGCR2F35GA158727; 1HGCR2F35GA142219 | 1HGCR2F35GA194465 | 1HGCR2F35GA124996; 1HGCR2F35GA101332; 1HGCR2F35GA189704; 1HGCR2F35GA102030; 1HGCR2F35GA161093; 1HGCR2F35GA126246 | 1HGCR2F35GA196765

1HGCR2F35GA129745 | 1HGCR2F35GA136405; 1HGCR2F35GA190254 | 1HGCR2F35GA122990 | 1HGCR2F35GA129485; 1HGCR2F35GA126571 | 1HGCR2F35GA196457; 1HGCR2F35GA166472 | 1HGCR2F35GA169162 | 1HGCR2F35GA153835 | 1HGCR2F35GA154676 | 1HGCR2F35GA128336 | 1HGCR2F35GA196779; 1HGCR2F35GA159635 | 1HGCR2F35GA146089 | 1HGCR2F35GA158162

1HGCR2F35GA101945 | 1HGCR2F35GA112461; 1HGCR2F35GA166956; 1HGCR2F35GA153415 | 1HGCR2F35GA158792; 1HGCR2F35GA131706 | 1HGCR2F35GA108815 | 1HGCR2F35GA186981; 1HGCR2F35GA144942; 1HGCR2F35GA140440; 1HGCR2F35GA175348 | 1HGCR2F35GA144648 | 1HGCR2F35GA120284 | 1HGCR2F35GA185314 | 1HGCR2F35GA122438; 1HGCR2F35GA121029 | 1HGCR2F35GA182932 | 1HGCR2F35GA180646 | 1HGCR2F35GA121936; 1HGCR2F35GA195132; 1HGCR2F35GA176256 | 1HGCR2F35GA137859; 1HGCR2F35GA149381 | 1HGCR2F35GA120429; 1HGCR2F35GA155732 | 1HGCR2F35GA158128

1HGCR2F35GA190612; 1HGCR2F35GA122665 | 1HGCR2F35GA184826 | 1HGCR2F35GA134346 | 1HGCR2F35GA108703; 1HGCR2F35GA188052; 1HGCR2F35GA165709

1HGCR2F35GA116493; 1HGCR2F35GA169405 | 1HGCR2F35GA182087 | 1HGCR2F35GA177827; 1HGCR2F35GA181747 | 1HGCR2F35GA111911 | 1HGCR2F35GA158114

1HGCR2F35GA137912 | 1HGCR2F35GA135982; 1HGCR2F35GA193929 | 1HGCR2F35GA135030; 1HGCR2F35GA139837; 1HGCR2F35GA119216; 1HGCR2F35GA124142; 1HGCR2F35GA115604 | 1HGCR2F35GA166973 | 1HGCR2F35GA161949; 1HGCR2F35GA184731 | 1HGCR2F35GA181831 | 1HGCR2F35GA166391 | 1HGCR2F35GA162633 | 1HGCR2F35GA169226

1HGCR2F35GA193431 | 1HGCR2F35GA170490 | 1HGCR2F35GA189413 | 1HGCR2F35GA155486; 1HGCR2F35GA156802; 1HGCR2F35GA107941 | 1HGCR2F35GA104277; 1HGCR2F35GA171218 | 1HGCR2F35GA182154 | 1HGCR2F35GA176127 | 1HGCR2F35GA118552 | 1HGCR2F35GA122374 | 1HGCR2F35GA196989; 1HGCR2F35GA154970; 1HGCR2F35GA142379 | 1HGCR2F35GA146948 | 1HGCR2F35GA100391 | 1HGCR2F35GA131317; 1HGCR2F35GA160980 | 1HGCR2F35GA136887

1HGCR2F35GA117014 | 1HGCR2F35GA189640; 1HGCR2F35GA134072 | 1HGCR2F35GA199780; 1HGCR2F35GA180856 | 1HGCR2F35GA173762; 1HGCR2F35GA192456; 1HGCR2F35GA128613; 1HGCR2F35GA123587; 1HGCR2F35GA114954 | 1HGCR2F35GA133925; 1HGCR2F35GA192795 | 1HGCR2F35GA172174; 1HGCR2F35GA118017 | 1HGCR2F35GA141779; 1HGCR2F35GA158761; 1HGCR2F35GA155410; 1HGCR2F35GA180937 | 1HGCR2F35GA120186 | 1HGCR2F35GA167539 | 1HGCR2F35GA154886 | 1HGCR2F35GA118986

1HGCR2F35GA171929 | 1HGCR2F35GA136680; 1HGCR2F35GA138753 | 1HGCR2F35GA197544; 1HGCR2F35GA120947 | 1HGCR2F35GA122603 | 1HGCR2F35GA187385 | 1HGCR2F35GA190738 | 1HGCR2F35GA102447 | 1HGCR2F35GA184437 | 1HGCR2F35GA150403 | 1HGCR2F35GA158677 | 1HGCR2F35GA197009 | 1HGCR2F35GA198256 | 1HGCR2F35GA116011 | 1HGCR2F35GA111472; 1HGCR2F35GA197611 | 1HGCR2F35GA126487 | 1HGCR2F35GA145668

1HGCR2F35GA174037 | 1HGCR2F35GA150336; 1HGCR2F35GA166553; 1HGCR2F35GA112122 | 1HGCR2F35GA161000

1HGCR2F35GA188374 | 1HGCR2F35GA143144; 1HGCR2F35GA161482 | 1HGCR2F35GA153592; 1HGCR2F35GA133097; 1HGCR2F35GA104179 | 1HGCR2F35GA108149 | 1HGCR2F35GA118731 | 1HGCR2F35GA169047; 1HGCR2F35GA138235; 1HGCR2F35GA154869 | 1HGCR2F35GA134007 | 1HGCR2F35GA143242; 1HGCR2F35GA199830; 1HGCR2F35GA160493 | 1HGCR2F35GA189556; 1HGCR2F35GA118163; 1HGCR2F35GA199987; 1HGCR2F35GA171560 |

1HGCR2F35GA166052

| 1HGCR2F35GA122925 | 1HGCR2F35GA151115 | 1HGCR2F35GA151048 | 1HGCR2F35GA101444 | 1HGCR2F35GA157528 | 1HGCR2F35GA108961 | 1HGCR2F35GA179450; 1HGCR2F35GA140020 | 1HGCR2F35GA149767 | 1HGCR2F35GA128532 | 1HGCR2F35GA188195; 1HGCR2F35GA110998 | 1HGCR2F35GA142642 | 1HGCR2F35GA126926; 1HGCR2F35GA193011; 1HGCR2F35GA199455; 1HGCR2F35GA130684; 1HGCR2F35GA183739 |

1HGCR2F35GA179576

| 1HGCR2F35GA176936 | 1HGCR2F35GA175334; 1HGCR2F35GA161286; 1HGCR2F35GA146268 | 1HGCR2F35GA193719; 1HGCR2F35GA150451 | 1HGCR2F35GA167475 | 1HGCR2F35GA181960; 1HGCR2F35GA156329; 1HGCR2F35GA157545 |

1HGCR2F35GA147615

| 1HGCR2F35GA196068 | 1HGCR2F35GA119734; 1HGCR2F35GA147100; 1HGCR2F35GA132130; 1HGCR2F35GA101363; 1HGCR2F35GA136971 | 1HGCR2F35GA113299 |

1HGCR2F35GA196667

| 1HGCR2F35GA188178 | 1HGCR2F35GA146075 | 1HGCR2F35GA198483; 1HGCR2F35GA101749 | 1HGCR2F35GA177097 | 1HGCR2F35GA124870 | 1HGCR2F35GA189539

1HGCR2F35GA168836; 1HGCR2F35GA179738 | 1HGCR2F35GA152183; 1HGCR2F35GA152409 | 1HGCR2F35GA113996 | 1HGCR2F35GA179464 | 1HGCR2F35GA132516 | 1HGCR2F35GA166987 | 1HGCR2F35GA121743; 1HGCR2F35GA185426 | 1HGCR2F35GA144603 | 1HGCR2F35GA104473; 1HGCR2F35GA167282 | 1HGCR2F35GA107521

1HGCR2F35GA107938 | 1HGCR2F35GA141538 | 1HGCR2F35GA118261;

1HGCR2F35GA145590

| 1HGCR2F35GA197138 | 1HGCR2F35GA141720 | 1HGCR2F35GA105509; 1HGCR2F35GA164737; 1HGCR2F35GA194482; 1HGCR2F35GA158565 | 1HGCR2F35GA160560 |

1HGCR2F35GA143161

| 1HGCR2F35GA136789; 1HGCR2F35GA133715 | 1HGCR2F35GA167248 | 1HGCR2F35GA152264 | 1HGCR2F35GA111200 | 1HGCR2F35GA100648 | 1HGCR2F35GA107115 | 1HGCR2F35GA186706 | 1HGCR2F35GA162552

1HGCR2F35GA161191 | 1HGCR2F35GA196040; 1HGCR2F35GA177276; 1HGCR2F35GA147579; 1HGCR2F35GA179285 | 1HGCR2F35GA192229 | 1HGCR2F35GA137053 | 1HGCR2F35GA131480 | 1HGCR2F35GA183286 | 1HGCR2F35GA109673; 1HGCR2F35GA165080 | 1HGCR2F35GA192666; 1HGCR2F35GA154838; 1HGCR2F35GA182042 | 1HGCR2F35GA105087 | 1HGCR2F35GA167427

1HGCR2F35GA115666 | 1HGCR2F35GA130071 | 1HGCR2F35GA162986 | 1HGCR2F35GA156184 | 1HGCR2F35GA116896; 1HGCR2F35GA124609 | 1HGCR2F35GA137411 | 1HGCR2F35GA128031 | 1HGCR2F35GA134055; 1HGCR2F35GA146254 | 1HGCR2F35GA164169 | 1HGCR2F35GA150711 | 1HGCR2F35GA182509 | 1HGCR2F35GA112749 | 1HGCR2F35GA138168 | 1HGCR2F35GA166715 | 1HGCR2F35GA190402 | 1HGCR2F35GA172658 | 1HGCR2F35GA161546; 1HGCR2F35GA101685 | 1HGCR2F35GA178234 | 1HGCR2F35GA175592 | 1HGCR2F35GA101931; 1HGCR2F35GA168819 | 1HGCR2F35GA199827 | 1HGCR2F35GA105557 | 1HGCR2F35GA162230; 1HGCR2F35GA182056 | 1HGCR2F35GA171235; 1HGCR2F35GA114937 | 1HGCR2F35GA133858; 1HGCR2F35GA199990

1HGCR2F35GA180887; 1HGCR2F35GA110242 | 1HGCR2F35GA106305; 1HGCR2F35GA138509 | 1HGCR2F35GA121841 |

1HGCR2F35GA172899

; 1HGCR2F35GA196846 | 1HGCR2F35GA178329 | 1HGCR2F35GA162857; 1HGCR2F35GA113769

1HGCR2F35GA175429; 1HGCR2F35GA162454

1HGCR2F35GA181926 | 1HGCR2F35GA198791 | 1HGCR2F35GA115473; 1HGCR2F35GA180520 | 1HGCR2F35GA195079; 1HGCR2F35GA120804

1HGCR2F35GA111388

1HGCR2F35GA150823 | 1HGCR2F35GA187466

1HGCR2F35GA178119 | 1HGCR2F35GA133083 | 1HGCR2F35GA127395; 1HGCR2F35GA106420 | 1HGCR2F35GA158419 | 1HGCR2F35GA171123 | 1HGCR2F35GA191937; 1HGCR2F35GA164785; 1HGCR2F35GA135612 | 1HGCR2F35GA178007

1HGCR2F35GA142429; 1HGCR2F35GA111228 | 1HGCR2F35GA130720 | 1HGCR2F35GA162888 | 1HGCR2F35GA113724 | 1HGCR2F35GA153849 | 1HGCR2F35GA110774 | 1HGCR2F35GA192506 | 1HGCR2F35GA169193 | 1HGCR2F35GA168741 | 1HGCR2F35GA152507 | 1HGCR2F35GA121256 | 1HGCR2F35GA171641 | 1HGCR2F35GA159733 | 1HGCR2F35GA183692 | 1HGCR2F35GA183238 | 1HGCR2F35GA173275 | 1HGCR2F35GA137814; 1HGCR2F35GA117921; 1HGCR2F35GA140096 | 1HGCR2F35GA107485 | 1HGCR2F35GA134136; 1HGCR2F35GA164026 | 1HGCR2F35GA149008; 1HGCR2F35GA155536; 1HGCR2F35GA163636 | 1HGCR2F35GA188892 | 1HGCR2F35GA150501 | 1HGCR2F35GA113528; 1HGCR2F35GA118793; 1HGCR2F35GA131155 | 1HGCR2F35GA131110 | 1HGCR2F35GA175480 | 1HGCR2F35GA166939 | 1HGCR2F35GA175639; 1HGCR2F35GA164480 | 1HGCR2F35GA133035 | 1HGCR2F35GA129504 | 1HGCR2F35GA125467 | 1HGCR2F35GA186866 | 1HGCR2F35GA195003; 1HGCR2F35GA117076; 1HGCR2F35GA152474; 1HGCR2F35GA186513; 1HGCR2F35GA174801; 1HGCR2F35GA104392 | 1HGCR2F35GA160669; 1HGCR2F35GA157870

1HGCR2F35GA149039

1HGCR2F35GA146352 | 1HGCR2F35GA102173

1HGCR2F35GA167637; 1HGCR2F35GA149722; 1HGCR2F35GA187354; 1HGCR2F35GA141037

1HGCR2F35GA115361; 1HGCR2F35GA109298 | 1HGCR2F35GA184874

1HGCR2F35GA145072 | 1HGCR2F35GA159215 | 1HGCR2F35GA100908 | 1HGCR2F35GA123704 | 1HGCR2F35GA141328 | 1HGCR2F35GA168643 | 1HGCR2F35GA157237; 1HGCR2F35GA140969; 1HGCR2F35GA103176 | 1HGCR2F35GA166049 | 1HGCR2F35GA110340 | 1HGCR2F35GA110869 | 1HGCR2F35GA171574 | 1HGCR2F35GA139238 | 1HGCR2F35GA108197; 1HGCR2F35GA129227 | 1HGCR2F35GA158615; 1HGCR2F35GA177861 | 1HGCR2F35GA132970 | 1HGCR2F35GA166150 | 1HGCR2F35GA148456 | 1HGCR2F35GA132662 | 1HGCR2F35GA150143 | 1HGCR2F35GA151535 | 1HGCR2F35GA164558 |

1HGCR2F35GA106191

| 1HGCR2F35GA152653 | 1HGCR2F35GA162700; 1HGCR2F35GA138459; 1HGCR2F35GA102397 | 1HGCR2F35GA176192 | 1HGCR2F35GA126716 | 1HGCR2F35GA177083; 1HGCR2F35GA183076

1HGCR2F35GA153463; 1HGCR2F35GA163796 | 1HGCR2F35GA117417 | 1HGCR2F35GA124089 | 1HGCR2F35GA173891 | 1HGCR2F35GA181067 | 1HGCR2F35GA163166 | 1HGCR2F35GA159621

1HGCR2F35GA179321 | 1HGCR2F35GA160056 | 1HGCR2F35GA151633 | 1HGCR2F35GA193543; 1HGCR2F35GA139112 | 1HGCR2F35GA168853; 1HGCR2F35GA125694 | 1HGCR2F35GA137733; 1HGCR2F35GA118955 | 1HGCR2F35GA146433 | 1HGCR2F35GA127669 | 1HGCR2F35GA167296 | 1HGCR2F35GA156265 | 1HGCR2F35GA149526; 1HGCR2F35GA102271 | 1HGCR2F35GA193297 | 1HGCR2F35GA128238 | 1HGCR2F35GA153723 | 1HGCR2F35GA168934; 1HGCR2F35GA136100 | 1HGCR2F35GA130927 |

1HGCR2F35GA176757

; 1HGCR2F35GA130118; 1HGCR2F35GA165452 | 1HGCR2F35GA181666; 1HGCR2F35GA167914 | 1HGCR2F35GA182090 | 1HGCR2F35GA164284; 1HGCR2F35GA133746 | 1HGCR2F35GA165922; 1HGCR2F35GA191033 | 1HGCR2F35GA116025 | 1HGCR2F35GA184485 | 1HGCR2F35GA183577 |

1HGCR2F35GA122293

| 1HGCR2F35GA147906 | 1HGCR2F35GA166634 | 1HGCR2F35GA150580 | 1HGCR2F35GA178332 | 1HGCR2F35GA170991 | 1HGCR2F35GA126702 | 1HGCR2F35GA136002 | 1HGCR2F35GA165368; 1HGCR2F35GA144553; 1HGCR2F35GA118230

1HGCR2F35GA103968 | 1HGCR2F35GA129387; 1HGCR2F35GA169906 | 1HGCR2F35GA155455 | 1HGCR2F35GA185877; 1HGCR2F35GA139515; 1HGCR2F35GA150921; 1HGCR2F35GA195535 | 1HGCR2F35GA178721; 1HGCR2F35GA144777 | 1HGCR2F35GA149817 | 1HGCR2F35GA171185 | 1HGCR2F35GA178525 | 1HGCR2F35GA114615; 1HGCR2F35GA167590 | 1HGCR2F35GA186785 | 1HGCR2F35GA178699; 1HGCR2F35GA168464; 1HGCR2F35GA167735 | 1HGCR2F35GA105106

1HGCR2F35GA130359 | 1HGCR2F35GA146481

1HGCR2F35GA190304; 1HGCR2F35GA121550

1HGCR2F35GA190500 | 1HGCR2F35GA121371; 1HGCR2F35GA123914

1HGCR2F35GA144424; 1HGCR2F35GA129860; 1HGCR2F35GA159831 | 1HGCR2F35GA177875 | 1HGCR2F35GA105168 | 1HGCR2F35GA187516 | 1HGCR2F35GA160042; 1HGCR2F35GA125422; 1HGCR2F35GA102545 | 1HGCR2F35GA147419 | 1HGCR2F35GA169789; 1HGCR2F35GA148165 | 1HGCR2F35GA188911 | 1HGCR2F35GA181456 | 1HGCR2F35GA161658; 1HGCR2F35GA133522 | 1HGCR2F35GA190576

1HGCR2F35GA196748; 1HGCR2F35GA104635; 1HGCR2F35GA137117 | 1HGCR2F35GA108071 | 1HGCR2F35GA133696 | 1HGCR2F35GA194076 | 1HGCR2F35GA127087 | 1HGCR2F35GA136727 | 1HGCR2F35GA192196;

1HGCR2F35GA1007291HGCR2F35GA143368 | 1HGCR2F35GA113111; 1HGCR2F35GA151373 | 1HGCR2F35GA189055; 1HGCR2F35GA148523 | 1HGCR2F35GA122164 | 1HGCR2F35GA148828 | 1HGCR2F35GA176399; 1HGCR2F35GA197172 |

1HGCR2F35GA127753

| 1HGCR2F35GA135755; 1HGCR2F35GA139210

1HGCR2F35GA110600 | 1HGCR2F35GA116462 | 1HGCR2F35GA106434 | 1HGCR2F35GA179335 | 1HGCR2F35GA143483; 1HGCR2F35GA107079 | 1HGCR2F35GA162194 | 1HGCR2F35GA196751 | 1HGCR2F35GA109480; 1HGCR2F35GA111522; 1HGCR2F35GA144178; 1HGCR2F35GA192179; 1HGCR2F35GA145671 | 1HGCR2F35GA152426 | 1HGCR2F35GA114551 | 1HGCR2F35GA187368; 1HGCR2F35GA150952 | 1HGCR2F35GA121676 | 1HGCR2F35GA198595 | 1HGCR2F35GA103453 | 1HGCR2F35GA106157; 1HGCR2F35GA118437 | 1HGCR2F35GA165094 | 1HGCR2F35GA125274

1HGCR2F35GA126747 | 1HGCR2F35GA100505; 1HGCR2F35GA100603 | 1HGCR2F35GA115148 | 1HGCR2F35GA124612 | 1HGCR2F35GA103291 | 1HGCR2F35GA165354 | 1HGCR2F35GA197107; 1HGCR2F35GA121127

1HGCR2F35GA152636 | 1HGCR2F35GA147968; 1HGCR2F35GA188651 | 1HGCR2F35GA133049; 1HGCR2F35GA154015 | 1HGCR2F35GA176015; 1HGCR2F35GA117983 | 1HGCR2F35GA117577 | 1HGCR2F35GA196541 | 1HGCR2F35GA129907 | 1HGCR2F35GA195499 | 1HGCR2F35GA169467 | 1HGCR2F35GA119569 | 1HGCR2F35GA176029; 1HGCR2F35GA128529; 1HGCR2F35GA168366; 1HGCR2F35GA173440 | 1HGCR2F35GA136081 | 1HGCR2F35GA176600 | 1HGCR2F35GA142172 | 1HGCR2F35GA198001

1HGCR2F35GA142124

; 1HGCR2F35GA143581; 1HGCR2F35GA149753 | 1HGCR2F35GA107843 | 1HGCR2F35GA189587 | 1HGCR2F35GA150837; 1HGCR2F35GA187371 | 1HGCR2F35GA127770; 1HGCR2F35GA143757 | 1HGCR2F35GA177990 | 1HGCR2F35GA145895 | 1HGCR2F35GA184700 | 1HGCR2F35GA156816 | 1HGCR2F35GA182459; 1HGCR2F35GA139918 | 1HGCR2F35GA139269 | 1HGCR2F35GA166374; 1HGCR2F35GA190299; 1HGCR2F35GA124450 | 1HGCR2F35GA172644 | 1HGCR2F35GA154578 | 1HGCR2F35GA149588; 1HGCR2F35GA142138 | 1HGCR2F35GA134475; 1HGCR2F35GA165483;

1HGCR2F35GA164902

; 1HGCR2F35GA125307

1HGCR2F35GA191548; 1HGCR2F35GA146349 | 1HGCR2F35GA123010 | 1HGCR2F35GA122391; 1HGCR2F35GA185538 | 1HGCR2F35GA191551 | 1HGCR2F35GA140776 | 1HGCR2F35GA182039; 1HGCR2F35GA104019 | 1HGCR2F35GA139725; 1HGCR2F35GA138428; 1HGCR2F35GA123735 | 1HGCR2F35GA106482 | 1HGCR2F35GA166231; 1HGCR2F35GA174149 | 1HGCR2F35GA161868 | 1HGCR2F35GA160932 | 1HGCR2F35GA161840; 1HGCR2F35GA141054; 1HGCR2F35GA153155 | 1HGCR2F35GA121354 | 1HGCR2F35GA172224 | 1HGCR2F35GA126411; 1HGCR2F35GA140549; 1HGCR2F35GA169291 | 1HGCR2F35GA128983 | 1HGCR2F35GA111052 | 1HGCR2F35GA185068 | 1HGCR2F35GA183384 | 1HGCR2F35GA198659 | 1HGCR2F35GA170408; 1HGCR2F35GA196488; 1HGCR2F35GA150031 | 1HGCR2F35GA109608 | 1HGCR2F35GA174913 | 1HGCR2F35GA125646 | 1HGCR2F35GA102593 | 1HGCR2F35GA104022 | 1HGCR2F35GA139191 | 1HGCR2F35GA104327; 1HGCR2F35GA199116 | 1HGCR2F35GA151714 | 1HGCR2F35GA127297 | 1HGCR2F35GA167301 | 1HGCR2F35GA161661

1HGCR2F35GA127672 | 1HGCR2F35GA148280; 1HGCR2F35GA186446 | 1HGCR2F35GA168173 | 1HGCR2F35GA185555 | 1HGCR2F35GA107552; 1HGCR2F35GA137974 | 1HGCR2F35GA154287 | 1HGCR2F35GA107566 | 1HGCR2F35GA147632; 1HGCR2F35GA146724 | 1HGCR2F35GA176743 | 1HGCR2F35GA183062; 1HGCR2F35GA156749; 1HGCR2F35GA197804; 1HGCR2F35GA119880 | 1HGCR2F35GA128806; 1HGCR2F35GA116350 | 1HGCR2F35GA166889

1HGCR2F35GA198404; 1HGCR2F35GA199794; 1HGCR2F35GA151101 | 1HGCR2F35GA195812;